Byla 2-472-785/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Činčiukienei, dalyvaujant ieškovė UAB „Saurida“ atstovui advokatui Gintarui Griciui, atsakovės UAB „Stogų meistras“ atstovams A. B. ir advokatui Jauniui Svetickui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Saurida“ ieškinį atsakovei UAB „Stogų meistras“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir pagal atsakovės UAB „Stogų meistras“ priešieškinį ieškovei UAB „Saurida“ dėl delspinigių įskaitymo pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4tenkinant kreditorės UAB „Saurida“ reikalavimą 2010-08-24 buvo priimtas teismo įsakymas kuriuo iš skolininkės UAB „Stogų meistras“ buvo priteista 15927,11 Lt skolos, 3082,20 Lt delspinigių, 8,05 % procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidos. Skolininkei pareiškus prieštaravimus ieškovė UAB „Saurida“ 2010-10-07 pateikė ieškinį su analogiškais reikalavimais. Ieškinyje nurodė, jog 2007 m. rugsėjo 10 d. ieškovė ir atsakovė sudarė sutartis Nr. 71 ir Nr. 9/39DB-07 dėl prekių pirkimo - pardavimo, pagal kurias ieškovė nuo 2007-09-30 iki 2010-06-30 pardavė atsakovei prekių už 90985,12 Lt. Pagal sutartis atsakovė privalėjo atsiskaityti už nupirktas prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų – faktūrų išrašymo, tačiau pažeidė savo įsipareigojimus, nes neatsiskaitė su ieškove ir liko jai skolinga. Už visą sutarties laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos ieškovė paskaičiavo 8851,99 Lt delspinigių. Ieškovė vadovaujantis pirmos šalių sutarties 3.4, 3.5 punktais ir antros sutarties 2.3, 2.4 punktais, iš atsakovės sumokėtų piniginių lėšų pirmiausia išskaičiavo ir visų pirma delspinigių apmokėjimui užskaitė 5769,79 Lt, todėl mano, jog atsakovė liko skolinga 15927,11 Lt skolos ir 3082,20 Lt delspinigių (b.l. 75-77).

5Atsakovė 2010-11-17 pateikė atsiliepimą į ieškinį kuriame nesutiko su ieškovės reikalavimais prašė ieškovės reikalaujamus delspinigius mažinti iki 0,02 proc. dydžio ir taikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą, nes ieškinys yra pateiktas 2010-08-23, o delspinigiai skaičiuojami nuo 2007-11-30 (b.l. 90-92). Taip pat atsakovė kartu su atsiliepimu pateikė priešieškinį (b.l. 86-89), kuriame iš esmės atkartoja atsiliepime nurodytus argumentus, reikalavimą dėl delspinigių mažinimo ir papildomai prašo pripažinti negaliojančiu 5769,79 Lt įskaitymą iš atsakovės atliktų mokėjimų kaip delspinigius. Atsakovė nurodo, kad ieškovė vienašališkai įskaitė delspinigius, kas prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams. Nurodo, kad tokiu būdu ieškovė siekia pasipelnyti.

6Ieškovė atsiliepimu į priešieškinį nesutinka su priešieškiniu, neigia, kad neteisėtai buvo atliekami įskaitymai. Iš esmės nurodo tuos pačius argumentus kaip ir ieškinyje (b.l. 102-103).

7Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais, o priešieškinį atmesti. Paaiškino, kad 2010 m. liepos 1 d. atsakovei buvo išrašyta sąskaita dėl delspinigių, paskirstytų pirmąja eile iš atsakovės įmokų. Nurodė, jog nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo atsakovė turi mokėti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidinta 7 procentiniais punktais, kurios, jo skaičiavimu sudarytų 8,05 procentus.

8Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko iš dalies ir nurodė, jog sutinka su skola pagal išrašytas sąskaitas, t.y 10157,32, o delspinigius prašo sumažinti iki 0,02 %. Nesutinka su delspinigių įskaitymų pirma eile, nes mokėjimai buvo atliekami pagal konkrečią sąskaitą, buvo mokama tik už prekes, jokie delspinigiai sąskaitose neatsispindėdavo, jokių delspinigių suderinimo aktų ar sąskaitų nebuvo išrašyta, todėl mano, kad tie delspinigiai buvo paskaičiuoti tik prieš kreipiantis į teismą, delspinigių paskaičiavimas atliktas po trejų metų prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams ir toks užskaitymas tūrėtų būti pripažintas negaliojančiu. Mano, kad šalys savo veiksmais pakeitė sutartyje numatytą įmokų paskirstymo tvarką.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies ir priešieškinis tenkintinas iš dalies.

10Ginčo esmė

11Nagrinėjamoje byloje kilo kreditoriaus gautų įmokų paskirstymo eilę reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimas (CK 6.54 straipsnis).

12Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 15927,11 Lt skolos, 3082,20 Lt delspinigių, metinių palūkanų – vieno mėnesio VILIBOR, padidintą 7 proc., nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Šalių paaiškinimais bei byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad šalys 2007 m. rugsėjo 10 d. sudarė dvi sutartis Nr. 39DB-07 ir Nr. 193, pagal kurias ieškovė tiekė atsakovei degalus ir kitas prekes, o atsakovė įsipareigojo už jas sumokėti. Sutarties galiojimo metu ieškovė pateikė atsakovei prekių ir išrašė PVM - sąskaitas faktūras už 90985,12 Lt sumą. Atsakovė dažnai vėluodavo atsiskaityti uždelsdama iki 31 d. nuo sutartyje numatyto 30 dienų apmokėjimo termino (b.l. 4-5). Ieškovė pavėluotus mokėjimus priimdavo ir nereiškė dėl to pretenzijų. Tokiu būdu atsiskaitymai vyko iki 2010-05-20 (kai atsakovė atliko paskutinį pavedimą). Nuo 2010-04-30 iki 2010-06-30 ieškovė patiekė prekių atsakovei ir išrašė tris PVM - sąskaitas faktūras už 10157,35 Lt, kurių atsakovė neapmokėjo. Ieškovė 2010-07-26 atliko atsakovės įsiskolinimo ir delspinigių paskaičiavimą už visada sutartie laikotarpį nuo 2007-09-30 iki 2010-07-26 įskaitynai (b.l. 50-51) ir išsiuntė atsakovei pretenziją 2010-07-26 (b.l. 48-49). Šalių sutarties Nr. 193, 3.6 punkte numatyta, kad „pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena pirkėjo pervedama suma yra pirma eile užskaitoma kaip delspinigiai. Sumokėjus delspinigius, sekančios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už naftos produktus. Pardavėjo nepasinaudojimas teise skaičiuoti delspinigius ir/ar sustabdyti kuro tiekimą, neatima galimybės šia teise pasinaudoti vėliau.“ (b.l. 43). Analogiška nuostata numatyta iš šalių sutarties Nr. 39DB-07, 2.5 p. pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena pirkėjo pervedama suma yra užskaitoma kaip delspinigiai. Sumokėjus delspinigius, sekančios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už prekę (b.l. 41) Tokiu būdu ieškovė paskaičiavusi ir atlikusi delspinigių įskaitymą nurodo, kad atsakovė liko skolinga 15927,11 Lt skolos, 3082,20 Lt likusi dalis neįskaitytų delspinigių.

13Atsakovas nesutinka su tokiu jo sumokėtų lėšų paskirstymu, reiškia priešieškinį kuriuo reikalauja pripažinti negaliojančiu 5769,79 Lt kaip delspinigių įskaitymą iš atsakovės sumokėtos sumos ir atitinkama dalimi mažinti skolą. Delspinigių dydį 0,3 proc. sumažinti iki 0,02 proc.

14Dėl įmokų paskirstymo.

15CK 6.54 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus ir skolininko teisė susitarti dėl įmokų paskirstymo, bet jeigu jie nesusitaria dėl įmokų paskirstymo, taikoma nurodyto straipsnio 1–4 dalyse nustatyta įmokų paskirstymo tvarka. Ji negali būti vienašališkai keičiama.

16Šalių susitarimu terminas, kaip ir kitos sutarties sąlygos, nustatomas suderinus šalių valią, vadovaujantis sutarties laisvės principu. Teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties sąlygos jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Valstybė užtikrina sutartinių įsipareigojimų vykdymą priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių ( pacta sund servanda). Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. AB „ Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ž. B. v. UAB „JG Property developments“, bylosNr. 3K-3-137/2011, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011).

17Nagrinėjamo ginčo atveju sutarties Nr. 193, 3.6 punkte šalys susitarė, kad pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena pirkėjo (atsakovo) pervedama suma pirma eile užskaitoma kaip delspinigiai, o likusios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už naftos produktus bei analogiška nuostata numatyta iš šalių sutarties Nr. 39DB-07, 2.5 p. Iš šių sutarčių nuostatų matyti, kad šalių susitarimu nustatyta įmokų paskirstymo tvarka sutampa su CK 6.54 straipsnyje įtvirtinta tvarka, nes pagal nurodyto straipsnio 3, 4 dalis trečiąja dalimi įmokos skiriamos netesyboms (delspinigiams ir baudoms) mokėti, o ketvirtąja eile – pagrindinei prievolei įvykdyti. Dėl šios sutartyje ir Civiliniame kodekse nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos byloje nėra šalių ginčo. Tačiau atsakovė kelia faktinio vykdymo klausimą, kad, vykdant sutartis atsakovas nesinaudojo teise sutartyje numatyta tvarka daryti įskaitymus ir ja pasinaudojo tik 2010-07-26 paskaičiavus delspinigius ir atlikus įskaitymus už visą sutarties laikotarpį.

18Pasisakydamas dėl šio atsakovo argumento teismas sutinka, kad iš rašytinių įrodymų matyti kad iki pretenzijos pateikimo dienos (2010-07-26) (b.l. 48) atsakovė nežinojo, jos ieškovės naudojasi sutartyje numatyta delspinigių įskaitymo teise. Tačiau žinodama sutarties sąlygas ir būdama apdairi sutarties šalis tūrėjo įvertinti šią galimybę. Tačiau lengvabūdiškai tikėjosi, kad nebus skaičiuojami delspinigiai ir nė karto sutarties galiojimo metu nepasitikrino finansinių įsipareigojimų kreditoriui. Tuo tarpu ieškovė faktiškai darė įskaitymus, kurie atsispindėjo jos balanse (b.l. 132-140), t.y. įsiskolinimas susidaręs dėl delspinigių įskaitymų buvo įtraukiamas į jos balansą. Be to, teismas pastebi, kad net ir nedarant tokių įskaitymų, šalių sutarties Nr. 193, 3.6 punkte buvo numatyta galimybė šia teise pasinaudoti vėliau. Taip pat pastebėtina, kad reikšmės neturi faktas, ką (kokią mokėjimo paskirtį) skolininkas nurodo mokėjimo pavedimuose (nurodymuose). Svarbu tai, kaip kreditorius paskirsto gautas įmokas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Stramina“ v UAB „ Komeksimas“, byla Nr. 3K-3-143/2006). Šiuo atveju ieškovė paskirstė lėšas taip kaip buvo numatyta sutartyse. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Todėl laikytina, jog ieškovė pagrįstai ir teisėtai naudojosi Sutartyje numatytomis delspinigių skaičiavimą bei įmokų paskirstymą reglamentuojančiomis nuostatomis, o atsakovės argumentai, bei priešieškinis dėl reikalavimo pripažinti neteisėtu ieškovės atliktus įskaitymus atmestini. Tokia išvada atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (LAT 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2006).

19Dėl delspinigių dydžio

20Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (LR CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Jeigu netesybos neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą (LR CK 6.258 straipsnio 3 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis).

21Atsakovės atstovo nuomone, ieškovės prašomi priteisti 0,3 procento dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl mažintini iki 0,02 procento dydžio tarifo. LR CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Pagal LR CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kuri sistemiškai taikoma su LR CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybų mažinimo pagrindai yra du: 1) jeigu netesybos neprotingai didelės; 2) jeigu įvykdyta dalis prievolės. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, 0,3 procento dydžio delspinigiai, o tai sudaro 109,5 procento per metus, laikytini aiškiai per didelėmis netesybomis (LAT 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; LAT 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; LAT 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Tačiau įstatyme išdėstyti kriterijai, pagal kuriuos teismas gali mažinti netesybų dydį, ir teismų praktikos suformuotos taisyklės sudaro pagrindą išvadai, kad sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 procento tarifu (LAT 2007-11-19. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Todėl, atsižvelgiant į tai, jog šalių sutartis buvo sudaryta valstybės ekonominio pakylėjimo laikotarpyje, sutartyje numatytas delspinigių dydis neatitinka šių dienų realijų bei ekonominės padėties. Be to, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė iš dalies įvykdė savo prievoles pagal sutartį, į tai, jog atsakovė nuolat ir sistemingai pažeidinėjo Sutartyje nustatytas atsiskaitymo sąlygas, esant LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje numatytiems pagrindams, šalių Sutartimi nustatytas delspinigių tarifas mažintinas iki 0,03 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kas sudarytų 10,95 procento metinių palūkanų. Analogiškos pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje nagrinėjant bylas su ta pačia ieškove dėl analogiškų reikalavimų (Šiaulių apygardos teismas 2011-04-11 nutartis, civilinėje byloje Nr. 2A-91-71/2011.

22Dėl draudimo mažinti netesybas, kai jos jau sumokėtos, aiškinimo ir netaikymo

23LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad netesybos nemažintinos kai jos jau sumokėtos. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad „tik tuo atveju, kai skolininkas geruoju sumoka kreditoriui sutartyje nustatytas netesybas, taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl to, kad sumokėtos netesybos negali būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje L. B. v. Č. G., byla Nr. 3K-3-273/2005; 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ACDC“ v. V. V. ir kt., byla Nr. 3K-3-122/2009). Kilus ginčui dėl netesybų dydžio, jį gali išnagrinėti ir sprendimą priimti tik šį ginčą sprendžiantis teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis įstatymu, siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta galimybė sumažinti netesybas yra teismo diskrecinė teisė, kurią teismas įgyvendina siekdamas užtikrinti, kad netesybos nebūtų neprotingai didelės ir nesudarytų pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010). Šiuo atveju atsakovė netesybų geruoju nemokėjo, visos įmokos buvo mokamos pagal sąskaitas už prekes (b.l. 119-121, 4-6), o ieškovė įmokas paskirstė sutartyse nustatyta tvarka. Atsakovė apie įskaitytas netesybas sužinojo tik 2010-07-26 gavusi pretenziją (b.l. 48) ir jas ginčijo teisme reikšdama priešieškinį, todėl šiuo atveju LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis neriboja teismo galimybių, esant atsakovės prašymui mažinti, jau įskaitytas netesybas.

24Be to, atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį netesyboms. LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, jog sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovė prašo priteisti delspinigių likutį paskaičiuotą 2010-08-16, kuris sudaro 3082,20 Lt. Bylos duomenys patvirtina, kad paskutinė atsakovės įmoka padaryta 2010-05-20, iš kurios ieškovė, kaip numatyta sutartyse, pirmiausia išskaičiavo delspinigius. Atsakovei reikalaujant taikyti ieškinio senatį, delspinigiai gali būti paskaičiuoti už 6 mėnesius atgal nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos. Todėl teismas konstatuoja, kad senaties termino delspinigiams skaičiuoti prasidėjo 2010-05-20 nuo paskutinės įmokos sumokėjimo ir nutrūko pateikus teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, t. y. 2010-08-23, todėl nėra suėjęs terminas dėl delspinigių priteisimo. O dėl įskaitytų ir jau išskaičiuotų delspinigių, senatis netaikytina.

25Tokiu būdu, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, atsakovės nesumokėtų delspinigių likutis, apskaičiuotas 0,03 procento tarifu, už ieškovės paskaičiuotą laikotarpį per kurį išskaičiuoti 0,3 % kas sudaro 5769,79 Lt, atitinkamai teismo sumažintai delspinigių daliai sutarties galiojimo metu įskaityti delspinigiai mažintini 10 kartų iki 576,98 Lt. Sumažinus išskaitytų netesybų sumą, atitinkama dalimi, t. y. (5769,79 – 576,98 = 5192,81 Lt) mažintina likusi skolos dalis (15927,11 Lt ieškovo paskaičiuota skola - 5192,81 Lt = 10743,30 Lt). Ieškovės paskaičiuotų ir nesumokėtų, (neišskaičiuotų) delspinigių dydis 3082,20 Lt taip pat mažintinas atitinkama dalimi iki 308,22 Lt.

26Dėl procesinių palūkanų

27Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis). LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 1 straipsnio 2 dalis numato, jog šis Įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Šis įstatymas taikytinas, apskaičiuojant procesinių palūkanų dydį nagrinėjamoje byloje, kadangi bylos šalys yra ūkio subjektai, sudarę komercinį sandorį, pagal kurį už atlyginimą perduodamos prekės ir atliekami mokėjimai. Palūkanų apskaičiavimo tvarka numatyta Įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, kuri nagrinėjamu atveju yra 2010 m. rugpjūčio 24 d. Taigi, taikytina vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma yra 2009 m. birželio 30 d. galiojusi palūkanų norma, t.y. 1,05 procento. Todėl procesinės metinės palūkanos nagrinėjamoje byloje sudaro 8,05 procento.

28Ištyrus visus byloje esančius įrodymus ir aplinkybes, teismas sprendžia, jog ieškinys tenkintinas iš dalies ir atsakovės priešieškinis dalyje dėl delspinigių mažinimo tenkintinas iš dalies. Ieškovei priteistina 10743,30 Lt pagrindinės skolos, 308,22 Lt delspinigių bei 8,05 procento dydžio procesinės metinės palūkanos. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

30Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 straipsnis). Šiuo atveju taip pat buvo pareikštas priešieškinis, kuris taip pat kaip ir ieškinys patenkintas iš dalies. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad tiek ieškinio tiek priešieškinio reikalavimai yra dėl to paties ginčo dalyko, todėl bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai ginčo sumos daliai kuri yra 19009,31 Lt. Skirstant bylinėjimosi išlaidas, išvestinių ginčo reikalavimų patenkinimas nevertintinas. Taigi teismo patenkinta ieškovės piniginių reikalavimų dalis yra 11051,52 Lt, kas sudaro 58 % reikalautos sumos (11051,52 Lt x 100 / 19009,31 Lt).

31Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro: 143 Lt + 427 Lt ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti 484,00 Lt + 1210,00 Lt + 484,00 Lt. Iš viso 2178 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurios atitinka LR CPK 80 str. 1 d. ir 88 str. 1 d. 6 p. bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintu Rekomendacijų dydžius.

32Atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos 173 Lt žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti 250 Lt + 2000 Lt. Iš viso 2423 Lt kurios atitinka LR CPK 80 str. 1 d. ir 88 str. 1 d. 6 p. bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintu Rekomendacijų dydžius.

33Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 1263,54 Lt (2178,00 Lt x 58 %) bylinėjimosi išlaidų. Atitinkamai iš ieškovės – atsakovei priteistina 1017,66 Lt (2423 Lt x 42 %) bylinėjimosi išlaidų. Kadangi šalys viena kitai yra skolingos bylinėjimosi išlaidų, todėl atlikus šių išlaidų įskaitymą laikytina, kad ieškovė neskolinga atsakovei, o iš atsakovės ieškovei priteistina 245,88 Lt (1263,54 Lt - 1017,66 Lt).

34Be to, nagrinėjant bylą, iš teismo išrastos pažymos matyti, kad susidarė 24,61 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 58), kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis, todėl iš atsakovės priteistina 14,27 Lt (24,61 Lt x 58 %), iš ieškovės – 10,34 Lt (24,61 Lt x 42 %) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88, 93, 96 straipsniai).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškinį tenkinti iš dalies ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

37Priteisti iš atsakovės UAB „Stogų meistras“, buv. Savanorių pr. 174A, Vilnius, į.k. 124556743, a.s. LT66 4010 0424 0194 0645, AB DnB Nord bankas, ieškovei UAB „Saurida“, buv. Montuotojų g. 8, LT-89101 Mažeikiai, įm.k. 266916280, a.s. LT78 7300 0100 0250 2707, AB „Swedbank“, b.k. 73000:

38- 10743,30 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt tris litus 30 ct) skolos;

39- 308,22 Lt (tris šimtus aštuonis litus 22 ct) delspinigių;

40- 8,05 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2010-08-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

41- 245,88 Lt (du šimtus keturiasdešimt penkis litus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš atsakovės UAB „Stogų meistras“, buv. Savanorių pr. 174A, Vilnius, į.k. 124556743, a.s. LT66 4010 0424 0194 0645, AB DnB Nord bankas 14,27 Lt (keturiolika litų 27 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

43Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“, buv. Montuotojų g. 8, LT-89101 Mažeikiai, įm.k. 266916280, a.s. LT78 7300 0100 0250 2707, AB „Swedbank“, b.k. 73000, 10,34 Lt (dešimt litų 34 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

44Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

45Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. tenkinant kreditorės UAB „Saurida“ reikalavimą 2010-08-24 buvo priimtas... 5. Atsakovė 2010-11-17 pateikė atsiliepimą į ieškinį kuriame nesutiko su... 6. Ieškovė atsiliepimu į priešieškinį nesutinka su priešieškiniu, neigia,... 7. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį... 8. Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko iš dalies ir nurodė, jog sutinka su... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies ir priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 10. Ginčo esmė... 11. Nagrinėjamoje byloje kilo kreditoriaus gautų įmokų paskirstymo eilę... 12. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 15927,11 Lt skolos, 3082,20 Lt... 13. Atsakovas nesutinka su tokiu jo sumokėtų lėšų paskirstymu, reiškia... 14. Dėl įmokų paskirstymo.... 15. CK 6.54 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus ir skolininko teisė... 16. Šalių susitarimu terminas, kaip ir kitos sutarties sąlygos, nustatomas... 17. Nagrinėjamo ginčo atveju sutarties Nr. 193, 3.6 punkte šalys susitarė, kad... 18. Pasisakydamas dėl šio atsakovo argumento teismas sutinka, kad iš rašytinių... 19. Dėl delspinigių dydžio... 20. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 21. Atsakovės atstovo nuomone, ieškovės prašomi priteisti 0,3 procento dydžio... 22. Dėl draudimo mažinti netesybas, kai jos jau sumokėtos, aiškinimo ir... 23. LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad netesybos nemažintinos kai jos jau... 24. Be to, atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį netesyboms. LR CK 1.125... 25. Tokiu būdu, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, atsakovės... 26. Dėl procesinių palūkanų... 27. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 28. Ištyrus visus byloje esančius įrodymus ir aplinkybes, teismas sprendžia,... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 30. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui... 31. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro: 143 Lt + 427 Lt ieškovės... 32. Atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos 173 Lt žyminis mokestis ir... 33. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 1263,54 Lt (2178,00 Lt x 58 %)... 34. Be to, nagrinėjant bylą, iš teismo išrastos pažymos matyti, kad susidarė... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 36. ieškinį tenkinti iš dalies ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Priteisti iš atsakovės UAB „Stogų meistras“, buv. Savanorių pr. 174A,... 38. - 10743,30 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt tris... 39. - 308,22 Lt (tris šimtus aštuonis litus 22 ct) delspinigių;... 40. - 8,05 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos... 41. - 245,88 Lt (du šimtus keturiasdešimt penkis litus 88 ct) bylinėjimosi... 42. Priteisti iš atsakovės UAB „Stogų meistras“, buv. Savanorių pr. 174A,... 43. Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“, buv. Montuotojų g. 8, LT-89101... 44. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 45. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...