Byla 2-869-959/2014
Dėl sprendimo išdėstymo

1Joniškio rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Sergej Lebedev,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jovitai Mikalajūnienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Autoarvita“ atstovui V. B.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. S. prašymą dėl sprendimo išdėstymo,

Nustatė

5Atsakovas prašė išdėstyti iš jo ieškovės UAB „Autoarvita“ naudai priteistą 27785,03 Lt sumą 12 mėnesių laikotarpiui, ją mokant lygiomis dalimis periodinėmis išmokomis.

6Ieškovės UAB „Autoarvita“ atstovas su prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Jis paaiškino, kad įmonės turtinė padėtis šiuo metu nėra gera, įmonė dirba nuostolingai, turi skolų, kurias reikia grąžinti.

7Prašymas netenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtina nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, yra aktualūs šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko (atsakovo), bet ir į išieškotojo (ieškovo) interesus. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Kita vertus, vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimo privalomumo principas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis Nr. 3K-3-594/2006; ir kt.). Vadinasi, tokio klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle. Sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas grindžiamas atsakovo interesų apsauga ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant teismui diskrecijos teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti tokio atidėjimo ar išdėstymo būtinumą.

10Bylos duomenimis, atsakovo turtinė padėtis šiuo metu negali būti įvardyta kaip gera: Lietuvos Respublikoje jis nedirba, 2014-01-01 bei 2014-02-01 gavo viso 670,97 Lt nedarbo išmokų, jo vardu registruotos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą: 359,00 Lt vertės žemės sklypą bei nenustatytos vertės garažą. Tačiau, kaip matyti iš ieškovo atstovo pateiktų ir posėdyje ištirtų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų, tokia atsakovo turtinė padėtis buvo sukurta paties atsakovo aktyviais ir galimai nesąžiningais veiksmais, kadangi jis, praėjus mėnesiui po eismo įvykio, dėl kurio ieškovė patyrė jai priteistą žalą, 2012-10-08 dovanojimo sutartimis perleido G. S. bei V. S. 74699,00 Lt vertės nekilnojamąjį turtą.

11Nors byloje nėra išsamių duomenų apie ieškovės UAB „Autoarvita“ dabartinę turtinę padėtį, iš 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad UAB „Autoarvita“ 2012 metais patyrė 45107 Lt dydžio nuostolį (2 t., 22 b. l.). Be to, bendrovė 2013 metais skolinosi 36900,00 Lt iš V. B. bei grąžino 35000,00 Lt dydžio paskolą AB DNB bankui (4 t., 25-36 b. l.). Šie duomenys leidžia teigti, jog ieškovės turtinė padėtis taip pat nėra gera.

12Įvertinęs šalių turtinę padėtį, teismas daro išvadą, jog sprendimo įvykdymo išdėstymas nagrinėjamu atveju pažeistų šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus, teisėtus išieškotojo interesus, teisingumo principą, nes skolininko, sąmoningai pabloginusio savo turtinę padėtį, interesas išdėstyti sprendimo įvykdymą ilgesniam laikotarpiui negali būti iškeliamas aukščiau už išieškotojo interesą operatyviai atgauti jam priteistas sumas ir taip padengti patirtą žalą. Kita vertus, jei atsakovas iš tikro turi galimybę geranoriškai kas mėnesį 2315,42 Lt dydžio įmokomis dengti savo skolą, tą jis turi teisę daryti jau nuo 2014-05-13 ir nesant teismo nutarties dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo. Todėl prašymas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo atmestinas kaip nepagrįstas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniais, teismas

Nutarė

14Prašymą atmesti.

15Ši nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai