Byla 2-3010-721/2012
Dėl antstolės E. M. neteisėtų veiksmų, išieškotojai UAB ,,ROM“, UAB ,,NDL FINANCE“, ŽŪB ,,ŠUŠVĖS VALDA“, UAB ,,Centro dvaras“, UAB ,,Baltic Agro“

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėja Nadežda Kiubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (skolininkės) UAB ,,Tritho“ skundą dėl antstolės E. M. neteisėtų veiksmų, išieškotojai UAB ,,ROM“, UAB ,,NDL FINANCE“, ŽŪB ,,ŠUŠVĖS VALDA“, UAB ,,Centro dvaras“, UAB ,,Baltic Agro“,

Nustatė

2pareiškėja UAB ,,Tritho“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės E. M. neteisėtų veiksmų prašydama pripažinti neteisėtais antstolės atliktus veiksmus jos atžvilgiu, panaikinti antstolės 2012-08-28 vykdomosiose bylose Nr. 0009/12/01513, Nr. 0009/12/01468, Nr. 0009/12/01515, Nr. 0009/12/1517, Nr. 0009/12/01521 priimtus pasiūlymus Nr. S3b-36263, Nr. S3b-36326, Nr. S3b-36300 išieškotojams pasiimti varžytinėse neparduotą turtą. Nurodė, kad antstolė E. M., vykdydama vykdomąsias bylas Nr. 0009/12/01513, Nr. 0009/12/01515, Nr. 0009/12/1517, Nr. 0009/01521, Nr. 0009/12/01468 dėl skolų išieškojimo iš UAB ,,Tritho“ išieškotojų naudai, pateikė išieškotojams pasiūlymus pasiimti turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytinių kainą. Tai darydama, antstolė nesiekia parduoti skolininko turtą įmanomai aukščiausia kaina ir tuo pažeidžia LR Antstolių įstatymo 2 str.1 d. ir 3 str. nuostatas imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Vykdymo procesas organizuotas taip, kad realizuojamas turtas taptų komerciškai nepatrauklus ( suskaidant realizuojamą turtą nepatraukliai sukomplektuotomis daiktų grupėmis), taip iš anksto nulemiant turto realizavimo baigtį ir sudarant prielaidas turto įsigijimui suinteresuotam asmeniui už pradinę šio turto pardavimo kainą. Taip pat UAB ,,Tritho“ nurodė, kad išieškojimas išieškotojos UAB ,,Baltic Agro“ naudai pats savaime yra neteisėtas, nes bendrovė dar 2012-07-16 raštu informavo antstolę, kad jį su išieškotoja atsiskaitė.

3Antstolė E. M. nesutiko su skundu ir 2012-09-25 patvarkymu Nr. 0009/12/01513/S3b-40426 atsisakė jį tenkinti. Nurodė, jog vykdymo proceso metu nebuvo atlikta neteisėtų veiksmų, kurie pažeistų pareiškėjos UAB ,,Tritho“ teises. Vykdymo proceso metu antstolė pagrįstai atsižvelgė į abiejų šalių – skolininkės ir išieškotojos interesus. teismo procesinio sprendimo vykdymo procese pasiūlydama kreditorei perimti iš varžytinių nerealizuotą turtą, CPK 717 str. ir 720 str. reikalavimų nepažeidė

4Skundas netenkintinas.

5Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros; būtinumas atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko teises ir teisėtus interesus yra paaiškinamas tuo, kad Civilinio proceso kodekso normos, reglamentuojančios priverstinį teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymą, skirtos ne tik išieškotojo, bet ir skolininko teisėms ir teisėtiems interesams apginti, nes būtent šie asmenys minėtoje proceso stadijoje realiai patiria teisinius ir turtinius teismo ar kitos institucijos vykdytino sprendimo padarinius.

6Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundu prašo panaikinti neteisėtai antstolės 012-08-28 vykdomosiose bylose Nr. 0009/12/01513, Nr. 0009/12/01468, Nr. 0009/12/01515, Nr. 0009/12/1517, Nr. 0009/12/01521 priimtus pasiūlymus Nr. S3b-36263, Nr. S3b-36326, Nr. S3b-36300 išieškotojams pasiimti pirmosiose varžytinėse neparduotą turtą.

7Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, tarp jų – teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas (CPK 587 str. 1 p.). Vykdomojoje byloje Nr. 0009/12/01513 pradėti vykdymo veiksmai pateikus Šiaulių apygardos teismo 2012-03-13 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-705-368/2012 dėl išieškojimo UAB ,,ROM“ naudai iš skolininkės UAB ,,Tritho“ 96250 Lt skolos, 90000 Lt palūkanų.

8Antstolė E. M. 2012-08-28 paskelbė pirmąsias pareiškėjai UAB ,,Tritho“ priklausančio turto varžytines, kurios patvarkymais Nr.0009/12/01513-S3b-36160, Nr.0009/12/01513-S3b-36176, Nr. 0009/12/01513-S3b-36203 buvo pripažintos neįvykusiomis. Šie antstolės patvarkymai priimti CPK 717 str. 1 p. pagrindu, kuriame numatyta, kad antstolis savo patvarkymu varžytines paskelbia neįvykusiomis, jeigu varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytinių dalyvis. Jeigu varžytynės neįvyko dėl to, kad neatvyko nė vienas pirkėjas, tai prieš antrųjų varžytynių paskelbimą turi įvykti pasiūlymas išieškotojui pasiimti turtą už pradinio įkainojimo sumą, laikantis CPK 720 str. 1 d. nustatytos sąlygos. Vadovaudamasi CPK 719 straipsnio nuostatomis, antstolė raštu pasiūlė išieškotojai paimti neparduotą iš varžytynių turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą ( vykd. b. l. 131-132, 138-139, 144-145). Pagal CPK 718 str. pirmosiose varžytinėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 str. numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Išieškotojui šia teise paimti neparduotą iš varžytinių turtą už pradinę turto pardavimo kainą nepasinaudojus, antrosios varžytynės skelbiamos būtent tuo pagrindu, kad kreditorius nepasinaudojo teise pasiimti turto už pradinę kainą ir turtas perduodamas į antrąsias varžytynes tik jį perkainavus. Suprantama, kad tokiu atveju perkainavimas vyksta kainą sumažinant, o ne padidinant, nes neįvyko varžytynės, esant pradinei turto kainai ir faktas, kad už šią kainą turto nepaėmė kreditorius, reiškia, jog kaina buvo per didelė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turto arešto aktas buvo surašytas 2012-06-20 ( vykd, bylos l. 73-76), o patvarkymas dėl areštuoto turto realizavimo Nr. S3b-30775 priimtas 2012-07-19 ( vykd . bylos l. 93-94) ir jau nuo to laiko pareiškėjai buvo žinoma apie turto arešto aktu areštuoto turto suskirstymą ( sukomplektavimą) į tris atskirus objektus ( vykd. bylos l. 93-94, 95-98). UAB ,,Tritho“ šių antstolės patvarkymų įstatymo nustatyta tvarka neskundė, prieštaravimų dėl tokio parduodamo turto suskirstymo nepareiškė. Jokių įrodymų dėl atsiskaitymo su išieškotoja UAB ,,Baltic Agro“ pareiškėja nepateikė, todėl jos argumentas dėl išieškojimo šios išieškotojos naudai neteisėtumo yra nepagrįstas.

9Pareiškėja UAB ,,Tritho“ neįrodė ir bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, jog antstolė E. M., vykdydama 2012-03-13 Šiaulių apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-705-368/2012, būtų pažeidusi įstatymo reikalavimus – Civilinio proceso kodekso nuostatas, Antstolių įstatymo nuostatas, Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimus, todėl nėra pagrindo vien remiantis pareiškėjos nurodytais motyvais ir argumentais pripažinti antstolės veiksmus neteisėtais bei naikinti vykdymo proceso metu priimtus pasiūlymus Nr. S3b-36263, Nr. S3b-36326, Nr. S3b-36300 išieškotojams pasiimti varžytinėse neparduotą turtą. Nesant neteisėtų veiksmų, negali būti tenkinamas pareiškėjos reikalavimas dėl antstolės 2012-08-28 vykdomosiose bylose Nr. 0009/12/01513, Nr. 0009/12/01468, Nr. 0009/12/01515, Nr. 0009/12/1517, Nr. 0009/12/01521 priimtų pasiūlymų Nr. S3b-36263, Nr. S3b-36326, Nr. S3b-36300 išieškotojams pasiimti varžytinėse neparduotą turtą panaikinimo. Naikinti skundžiamus pasiūlymus skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškėjos UAB ,,Tritho“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei E. M., UAB ,,Baltic Agro“, UAB ,,ROM“, UAB ,,NDL FINANCE“, ŽŪB ,,ŠUŠVĖS VALDA“, UAB ,,Centro dvaras“ dėl antstolės E. M. neteisėtų veiksmų atmesti.

12Dėl šios teismo nutarties per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai