Byla 2A-928-538/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Alvydo Žerlausko, Alonos Romanovienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. O. apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. O. ieškinį atsakovei Tauragės rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo UAB „Televizijos komunikacijos“, dėl neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas A. O. prašė teismo priteisti iš atsakovės Tauragės rajono savivaldybės administracijos 5000 Lt moralinei žalai atlyginti. Nurodė, kad butas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Tauragės miesto savivaldybės administracijai. Jis šį butą iš savivaldybės administracijos nuomojasi. 2009 m. kovo mėn. Tauragės miesto savivaldybė kreipėsi į Tauragės rajono apylinkės teismą su ieškiniu dėl nuomos sutarties, sudarytos tarp savivaldybės ir jo, nutraukimo. 2009-05-07 Tauragės rajono apylinkės teismas priėmė nutartį, kad savivaldybės administracija galėtų apžiūrėti jo nuomojamo buto būklę. ( - ) į kiemą atvažiavo dvi mašinos. Vienoje mašinoje sėdėjo UAB „Butų ūkis“ darbuotojos ir savivaldybės darbuotoja M.. Kitoje mašinoje sėdėjo seniūno pavaduotojas J. B. su savivaldybės operatoriumi V. Š.. Kai jis atrakino ir atidarė buto duris, tada iš mašinos iššoko operatorius V. Š., pribėgo prie jo su filmavimo kamera ir pradėjo filmuoti. Jis V. Š. prašė jo nefilmuoti, tačiau šis pareiškė, kad filmuoti jam liepė Tauragės miesto savivaldybės administracija, o po to jį rodyti per T. kabelinę televiziją. Filmavimas buvo priverstinis, prieš jo valią. Filmavimą organizavo seniūno pavaduotojas J. B.. ( - ) jis savivaldybės administracijos iniciatyva buvo rodomas per T. kabelinę televiziją. Teisinės pasekmės kyla dėl Tauragės miesto savivaldybės administracijos filmavimo jo, ieškovo, priverstinai, prieš jo valią ir dėl ( - ) rodymo per T. kabelinę televiziją. Kadangi Tauragės miesto savivaldybės administracija jo filmuoti priverstinai, prieš jo valią negalėjo, todėl buvo pažeistos jo teisės ir padaryta moralinė žala. Tauragės miesto savivaldybės administracija už seniūno pavaduotojo J. B. neteisėtus veiksmus turi prisiimti civilinę atsakomybę ir atlyginti jam neturtinę žalą.

3Tauragės rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad nuomojamo buto būklės nustatymo metu šio proceso eiga, siekiant išvengti ateityje galimo konflikto, buvo filmuojama ir iš vaizdo medžiagos matyti, kad ieškovas ginčo atveju buvo nufilmuotas viešoje vietoje, t. y. valstybinės žemės sklype prie pastato, adresu ( - ) (nes į butą patekti buvo neįmanoma), o ne privačioje jo valdoje. Buvo filmuojamas ne ieškovas, bet fiksuojama Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos darbo eiga dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdant Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-05-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-524-105/2008 dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš buto, tada kartu buvo užfiksuotas ir ieškovas. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovė veikė teisėtai, neperžengdama savo kompetencijos ribų, ir teisės aktų nepažeidė. Taip pat nurodė, kad neturtinė žala pagal LR CK nustatytą tvarką atlyginama tik tuomet, kai ji padaroma neteisėtais veiksmais arba neveikimu viešojo administravimo srityje. Teismas konstatavo, kad byloje nenustatytas neteisėtų Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų faktas, atsakovas pareiškėjo neturtinių teisių nepažeidė, ir nėra Tauragės rajono savivaldybės administracijos prievolės atlyginti pareiškėjui neturtinę žalą. Ieškovas prašė priteisti neturtinę žalą iš atsakovo ne tik dėl filmavimo, bet ir dėl ( - )rodymo per T. kabelinę televiziją, tačiau duomenų, kurie patvirtintų, jog atsakovė savo iniciatyva perdavė ginčo vaizdo medžiagą televizijai siekdama sukompromituoti ar kitaip pakenkti ieškovui ir jo asmeniui, byloje nėra ir teismas tokių duomenų nenustatė. Atsakovas savo veiksmais neturėjo jokios įtakos ieškovo rodymui UAB „Televizijos komunikacijos“ ( - ) transliuotame reportaže, todėl deliktinės atsakomybės subjektu negali būti.

4Apeliaciniu skundu ieškovas A. O. prašo teismo 2012-01-09 sprendimą pakeisti – pripažinti, kad savivaldybės administracija ( - ) ir ( - ) neteisėtai ieškovą filmavo ir po to transliavo per kabelinę televiziją, taip padarydama ieškovui moralinę žalą, pažeidė jo teises; priteisti iš savivaldybės ieškovui kartu su žyminiais mokesčiais 5300 litų moralinei žalai atlyginti; paskirti savivaldybės administracijai iki 1000 litų baudą už tai, kad jinai tyčia, be pateisinamos priežasties praleido teismo posėdį 2011-09-29. Nurodo, kad savivaldybės administracijai buvo leista patekti į ieškovo nuomojamą butą. ( - ) Tauragės m. savivaldybės administracija sudarė komisiją ir ji atvyko į kiemą ( - ) bei pareikalavo atidaryti duris. Kai ieškovas atidarė buto duris, operatorius pradėjo filmuoti butą ir ieškovą. Kai ieškovas paprašė jo nefilmuoti, jis pasakęs, kad jam liepė ieškovą ir butą filmuoti savivaldybės administracija. Teismo nutartyje nebuvo parašyta, kad turi filmuoti ieškovą, todėl ( - ) filmavimas buvo prieš ieškovo valią ir neteisėtas. Ieškovui buvo padaryta moralinė žala, pažeminta jo garbė, orumas ir dalykinė reputacija. Po ( - ) parodyto reportažo per kabelinę televiziją, kurį matė didelis skaičius žmonių, žmonės apie jį nepagarbiai atsiliepdavo dėl buto būklės, sumažėjo ieškovo bendravimo galimybės su kitais asmenimis dėl savivaldybės administracijos kaltės ir dėl to jam buvo padaryta žala. Taip pat savivaldybei turi būti paskirta bauda, kadangi 2011-09-29 teismo posėdis neįvyko dėl tyčinių savivaldybės administracijos veiksmų.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Televizijos komunikacijos“ prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą. Nurodo, kad apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad buvo filmuojamas priverstinai, tačiau transliuotame reportaže nesimato jokių ieškovo veiksmų, rodančių, kad ieškovas filmuojamas prieš valią ar kitaip pažeidžiamos jo teisės. Ieškovas filmuotoje medžiagoje konkliudentiniais veiksmais išreiškė neprieštaravimą, jog yra filmuojamas, taip pat reportaže ieškovas rodomas tik profiliu kartu su kitais asmenimis, dalyvavusiais komisijos darbe. Šiuo atžvilgiu ieškovo atvaizdas nėra išskiriamas: filmuojamas ne ieškovas, bet fiksuojama Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos darbo eiga. Taip pat nurodo, kad ieškovas, žinodamas, jog gali būti transliuojamas per UAB „Televizijos komunikacijos“ TVK kanalą turėjo teisę kreiptis į UAB „Televizijos komunikacijos“ su prašymu netransliuoti reportažo apie Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 18 d. sudarytos komisijos darbą, tačiau jokio raštiško ar žodinio prašymo iš ieškovo UAB „Televizijos komunikacijos“ negavo. Tik po metų – 2010-04-09 – UAB „Televizijos komunikacijos“ gavo ieškovo A. O. skundą, kuriame išreikštas nepasitenkinimas dėl reportažo.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Tauragės rajono savivaldybės administracija prašo atmesti ieškovo skundą kaip nepagrįstą, palikti galioti Tauragės rajono apylinkės teismo 2012-01-09 sprendimą, vadovaujantis CPK 95 straipsniu pripažinti, kad A. O. piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, ir skirti jam baudą. Nurodė, kad filmuotas buvo ne A. O., o komisija. A. O. vaizdo juostoje matosi epizodiškai, fone. Filmuota medžiaga, kuria reportaže naudojosi UAB „Televizijos komunikacijos“, buvo susijusi tik su komisijos darbu, taip pat buvo naudota pačių UAB „Telekomunikacijos“ darbuotojų filmuota vaizdo medžiaga. Apie tai bylos nagrinėjimo metu paaiškino posėdyje dalyvavęs trečiojo asmens atstovas V. L.. Tauragės rajono savivaldybės administracija filmuotos medžiagos netransliavo per kabelinę televiziją, jokios įtakos reportažo rodymui neturėjo, tai išskirtinai UAB „Televizijos komunikacijos“ veiklos sritis. Savivaldybės administracija savo veiksmais neturėjo jokios įtakos ieškovo rodymui UAB „Televizijos komunikacijos“ 2009 m. gegužės 25 d. transliuotame reportaže, todėl ir deliktinės atsakomybės subjektu šiuo atveju ji negali būti.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Byloje nustatyta, kad 2009-05-07 Tauragės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-524-105/2008 pagal ieškovo Tauragės rajono savivaldybės tarybos ieškinį atsakovui A. O. dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš buto, trečiasis asmuo ieškovo pusėje be savarankiškų reikalavimų UAB „T. butų ūkis“, priėmė nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir leisti ieškovo pasitelktiems asmenims įeiti į A. O. butą, esantį ( - ), prievarta. Iš Tauragės rajono žemėtvarkos skyriaus pažymos (b. l. 19) matosi, kad žemės sklypas prie pastato, esančio ( - ) mieste, yra nesuformuotas ir yra valstybinė žemė. 2009-05-18 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 5-496 „Dėl komisijos sudarymo buto būklei nustatyti“ buvo sudaryta komisija dėl A. O. nuomojamo buto ( - ), būklės nustatymo, į kurios sudėtį įėjo ir ieškovo nurodytas asmuo J. B. – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūno pavaduotojas. 2009-05-21 surašytas komisijos, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-18 įsakymu, aktas apie tai, kad komisija, susidedanti iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialisto M. R. (komisijos pirmininko), Tauragės rajono savivaldybės gydytojos D. B., Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūno pavaduotojo J. B., Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistės L. L., Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistės L. M., UAB „T. butų ūkis“ energetiko A. J., ( - ) nuvyko nustatyti A. O. nuomojamo buto, ( - ), būklę. Komisija nustatė, kad gyvenamosios patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, butas užverstas senais rakandais ir skudurais, dėl kurių gausos nebuvo galima patekti į vidų ir apžiūrėti patalpas.

10Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime konstatuota, kad valstybė yra konstituciškai įpareigota teisinėmis, materialinėmis, organizacinėmis priemonėmis užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių gynimą nuo neteisėto kėsinimosi ar ribojimo, nustatyti pakankamas žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ir gynimo priemones. Viena tokių priemonių – teisingai atlyginamos neturtinės žalos nustatymas. Neturtinės žalos dydis pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką įvertinamas pagal neturtinės žalos prigimtį ir objektą, dėl kurio pažeidimo asmuo patiria neturtinę žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis Ž. Ž. v. UAB ,,Ekstra žinios“ ir kt. byloje Nr. 3K-3-393/2008; 2009 m. vasario 13 d. nutartis D. M. v. UAB ,,Ekstra žinios“ ir kt. byloje Nr. 3K-3-26/2009). CK 6.271 straipsnio 1 dalis numato, kad žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės. Taigi ieškovas, reikalaudamas atlyginti nurodytos rūšies žalą, neturi įrodinėti, kad dėl žalos atsiradimo (padarymo) kalti savivaldybės darbuotojai, tačiau jis neatleidžiamas nuo CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. jam tenka pareiga įrodyti kitas tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas: pareigūnų neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo.

11CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendrojo pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal CK 6.271 straipsnį savivaldybės pareiga atlyginti žalą atsiranda dėl neteisėtų veiksmų. Teismas apie pareikšto ieškinio dėl žalos atlyginimo pagrįstumą sprendžia, ištyręs ir pagal CPK 185 straipsnio reikalavimus įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad valstybės ir savivaldybės atsakomybė atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje be jo sutikimo.

12Iš byloje esančios Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 7 d. nutarties dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš buto yra nurodyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir leista Tauragės rajono savivaldybės administracijos paskirtiems (pasitelktiems) asmenims įeiti į A. O. nuomojamą iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos butą, adresu ( - ), prievarta. Vykdyti laikinąsias apsaugos priemones buvo pasitelktas antstolis Kęstutis Košys bei Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 18 d. įsakymu sudaryta komisija. Kartu su komisija atvyko ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas V. Š., kuris vaizdo kamera fiksavo komisijos darbą nustatant buto būklę. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, minėtai komisijai patekti į butą dėl įvairių daiktų gausos nebuvo galima. Savivaldybės administracijos vykdomas filmavimas vyko ne ieškovo privačioje namų valdoje, o viešoje vietoje, t. y. prie pastato ( - ). Iš vaizdo medžiagos matyti, kad filmuotas buvo ne A. O., o vaizdas prie minėto pastato. A. O. vaizdo juostoje matosi epizodiškai, fone, kad ieškovas prieštarautų filmavimui, nematyti. Taip pat reportaže ieškovas rodomas tik profiliu kartu su kitais asmenimis, dalyvavusiais komisijos darbe. Šiuo atžvilgiu ieškovo atvaizdas nėra išskiriamas: filmuojamas ne ieškovas, bet fiksuojama Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos darbo eiga. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo konstatuoti savivaldybės darbuotojų neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str. 1 d., 6.271 str. 4 d., CPK 178 str.).

13Pažymėtina, kad vadovaujantis LR CK 6.271 straipsnio ir 6.250 straipsnio nuostatomis, žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Turi būti įrodyti ne tik neteisėti, t. y. teisės aktų neatitinkantys institucijų ar pareigūnų veiksmai ar neveikimas, bet ir su tuo susijusi asmeniui padaryta neturtinė žala, t. y. asmens dvasiniai išgyvenimai, sukrėtimai, emocinė depresija, pažeminimas, nepatogumai ir kita, jeigu tai gali būti teismo įvertinti pinigais. Apie tai, kuo pasireiškė jo patirta neturtinė (moralinė) žala, ieškovas nepateikia jokių duomenų ar įrodymų. Apeliantui neįrodžius nė vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (CPK 178 str., 185 str.).

14Apeliantas skunde taip pat prašo paskirti savivaldybės administracijai iki 1000 litų baudą už tai, kad ji tyčia, be pateisinamos priežasties praleido teismo posėdį 2011-09-29. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog tai, kad atsakovė neatvyko į minėtą posėdį, nekeičia skundžiamo teismo sprendimo esmės ir teisėtumo. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo vadovaujantis CPK 95 straipsniu pripažinti, kad A. O. piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, ir skirti jam baudą, tačiau šis prašymas atmestinas, kadangi apeliantas turėjo teisę apskųsti Tauragės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimą, kaip ir nurodyta minėtame teismo sprendime.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimą apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Tauragės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai