Byla e2-81-445/2017
Dėl skolos priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, ieškinį atsakovei L. Š., asmens kodas ( - ) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 774,51 EUR negrąžintos paskolos, 268,77 EUR palūkanų, 51,29 EUR administravimo mokesčio, 37,67 EUR delspinigių, 37,65 EUR vėlavimo palūkanų, 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 319,75 EUR bylinėjimosi išlaidų (26,00 EUR žyminio mokesčio ir 293,75 EUR advokato atstovavimo išlaidų). Ieškovas neprieštarauja, kad byloje įstatymų numatytais atvejais būtų priimtas sprendimas už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti asmeniškai, 2016-12-27. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų vertinimą konstatuoja, kad pasitvirtino ieškovo pateiktų įrodymų turinys ir yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys atsakovui buvo įteikti. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 str. 1 d. numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir kita šalis prašė priimti sprendimą už akių. CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Toks ieškovo prašymas yra. Atsiliepimas turėjo būti pateiktas vėliausiai 2017-01-10.

7Vadovaujantis CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra sutrumpinti.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2015 m. gruodžio 13 d. ieškovo administruojamame portale elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_63509 dėl kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais). Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 63509, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 800 EUR kreditas 24 mėnesių laikotarpiui su 32 procentų dydžio palūkanų norma. Atsakovė paskolos sumą ir palūkanas įsipareigojo grąžinti dalimis pagal grafiką. Taip pat atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų 2.4. punktas). Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė. Ieškovas 2016 m. gruodžio 9 d. pranešimu nutraukė sutartį bei informavo apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą sutartyje, nuo pranešimo dienos sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.63, 6.200 straipsniai nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Duomenų, kad atsakovė būtų tinkamai atsiskaičiusi pagal minėtą vartojimo kredito sutartį, byloje nėra. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 774,51 EUR negrąžintos paskolos, 268,77 EUR nesumokėtų palūkanų, 51,29 EUR administravimo mokesčio.

10Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (CK 6.70 straipsnis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 37,67 EUR delspinigių ir 37,65 EUR vėlavimo palūkanų. Kartu su ieškiniu pateiktame mokesčių paskaičiavimo lentelėje matyti, jog tiek palūkanos, tiek delspinigiai yra paskaičiuoti už tą patį laikotarpį (tiek pat pradelstų dienų). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl į jų dydį įskaitytinos ir vėlavimo palūkanos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą, iš atsakovės ieškovo naudai priteistini 37,67 EUR dydžio ieškovo paskaičiuoti delspinigiai, o reikalavimas dėl 37,65 EUR vėlavimo palūkanų netenkintinas.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo priteisiamos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1132,24 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2016 m. gruodžio 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 293,75 EUR išlaidų advokato pagalbai. Iš ieškovo pateiktos sąskaitos už teisines paslaugas matyti, kad ši suma yra paskaičiuota už atstovavimą teisme, taikant 125 EUR/h įkainius (priskaičiuota 2,35 atstovavimo teisme valandų), tačiau šioje byloje nebuvo rengiamas žodinis bylos nagrinėjimas ir prašoma suma akivaizdžiai yra tik už ieškinio rengimą.

13Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, tačiau suformuotoje teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, patenkinęs ieškinį, priteisia šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, ne visas prašomas priteisti išlaidas, o atsižvelgia į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, vadovaujasi CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais bei sąžiningumo, teisingumo principais ir realumo, būtinumo bei pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 nutartis byloje Nr. 3K-3-533/2008, Šiaulių apygardos teismo nutartys civilinėse bylose Nr. e2A-136-856/2016, Nr. e2A-84-368/2016, Nr. 2A-790-357/2014, Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1023-275/2016).

14Atsižvelgdamas į šios bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus, teismas laiko, jog advokato darbo laiko sąnaudos nėra didelės, nes tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės, nėra sprendžiamas naujas teisinis klausimas, uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos reikalavimo teisę įgyvendinantys asmenys tokio pobūdžio ieškinius reiškia nuolat, jie ganėtinai šabloniški, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra nepagrįstai didelės, todėl jos sumažintinos iki 30,00 EUR.

15Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 26,00 EUR bylinėjimosi išlaidų – žyminio mokesčio.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš L. Š., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta adresu: ( - ), ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, buveinės adresas Vokiečių g. 20, Vilniuje, naudai:

19774,51 EUR (septynis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 51 ct) negrąžintos paskolos,

20268,77 EUR (du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 77 ct) palūkanų,

2137,67 EUR (trisdešimt septynis eurus 67 ct) delspinigių,

225 proc. (penkių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, tai yra 1132,24 EUR, nuo 2016-12-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

2351,29 EUR (penkiasdešimt vieną eurą 29 ct) administravimo mokesčio,

2456,00 EUR (penkiasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovė L. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

27Uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, rašytinio proceso... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 774,51 EUR negrąžintos paskolos,... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti asmeniškai, 2016-12-27.... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų... 6. Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys... 7. Vadovaujantis CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2015 m.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.63, 6.200... 10. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (CK... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 293,75 EUR išlaidų... 13. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 14. Atsižvelgdamas į šios bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus,... 15. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 17. priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš L. Š., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 19. 774,51 EUR (septynis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 51 ct)... 20. 268,77 EUR (du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 77 ct) palūkanų,... 21. 37,67 EUR (trisdešimt septynis eurus 67 ct) delspinigių,... 22. 5 proc. (penkių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos,... 23. 51,29 EUR (penkiasdešimt vieną eurą 29 ct) administravimo mokesčio,... 24. 56,00 EUR (penkiasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovė L. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ per 30 dienų nuo šio...