Byla e2-4086-467/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Romui Žėkui, atsakovui R. D., atsakovo atstovui advokatui Rinaldui Viliušiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Energijos taupymo technologijos“ ieškinį atsakovui R. D. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovas BUAB „Energijos taupymo technologijos“ 2018 m. birželio 13 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. D. ir prašo priteisti iš atsakovo ieškovui 123 020,09 EUR žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovas ieškinyje nurodo, kad BUAB „Energijos taupymo technologijos“ administratorius, susipažinęs su buvusių bendrovės vadovų perduotais dokumentais bei papildomai surinktais duomenimis, nustatė, kad buvęs bendrovės direktorius R. D., bendrovei esant nemokiai ir negalint atsiskaityti su kreditoriais, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje numatytais terminais nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, dėl ko bendrovės įsiskolinimas jos kreditoriams ir toliau didėjo ir tuo jiems ir bendrovei buvo padaryta žala.

83.

9Ieškovas teigia, kad iš UAB "Energijos taupymo technologijos" 2016 m. balanso matyti, kad bendrovės turtas 2016-12-31 sudarė 285 036 EUR, iš jų trumpalaikis turtas – 249 822 EUR, ilgalaikis turtas – 35 214 EUR. Tuo tarpu bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2016-12-31 sudarė 295 478 EUR, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 224 938 EUR. Taigi 2016 metų balanso duomenys akivaizdžiai tvirtina, kad 2016-12-31 UAB “Energijos taupymo technologijos” buvo nemoki.

104.

11Aplinkybes, kad bendrovė jau 2016-12-31 buvo akivaizdžiai nemoki, patvirtina ir į bylą teikiamas Turto arešto aktų registro archyvo išrašas, iš kurio matyti, kad dar 2017-03-02 registre buvo įregistruotas bendrovės turto areštas 34 461,72 EUR sumai UAB „SANISTAL“ naudai; 2017-04-04 registruotas dar vienas bendrovės turto areštas - UAB „Lidmontažas“ naudai 32 756 EUR sumai. 2017-04-25 areštuotas bendrovės turtas 23 395,13 EUR sumai UAB „ONNINEN“ naudai, 2017-06-09 registruotas turto areštas 18 002 EUR sumai UAB „Sveo grupė“ naudai. Pažymi, kad UAB „Lidmontažas“ ir UAB „Sveo grupė“ visa arba beveik visa reikalavimo suma bendrovei susidarė dar iki 2016-12-31, kas reiškia, kad bendrovė buvo realiai nepajėgi atsiskaityti su savo kreditoriais dar iki 2016-12-31.

125.

13Be to, iš to paties UAB "Energijos taupymo technologijos" 2016 m. balanso matyti, kad bendrovės finansinė padėtis 2016-12-31 buvo ženkliai prastesnė nei prieš metus laiko, pvz., 2015-12-31 bendrovė turėjo daugiau materialaus turto ir per vienerius metus gautinų pajamų nei 2016-12-31, taip pat 2015-12-31 turėjo ženkliai mažiau per vienerius metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų nei 2016-12-31. Taigi, nurodytos aplinkybės aiškiai ir nedviprasmiškai įrodo, kad bendrovės finansinė padėtis per 2016 metus tik prastėjo, per šiuos metus pablogėjo bendrovės turimų įsipareigojimų ir turto santykis, bendrovė neatkūrė savo mokumo, o, toliau tęsdama savo veiklą, tik didino įsipareigojimus kreditoriams. Akivaizdu, kad bendrovės vadovas 2016-12-31 turėjo ir galėjo suprasti, kad bendrovė yra nemoki ir nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, o taip pat turėjo ir galėjo suprasti, kad atsirado ĮBĮ 8 str. 1 d. numatyta pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo.

146.

15Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad bendrovės direktoriumi nuo 2014-06-09 iki 2017-05-19, taigi, tiek bendrovės finansinės padėties blogėjimo metu, tiek ir bendrovės nemokumo fakto atsiradimo metu, buvo šioje byloje atsakovu patrauktas R. D.. Taigi, atsakovas turėjo ir galėjo suprasti, kad 2016-12-31 bendrovė buvo nemoki ir kad nuo šio momento atsakovui atsirado įstatyme numatyta pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Ir, nors iš Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4114-562/2017 matyti, kad į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo kreipėsi būtent atsakovas, tačiau šią įstatyminę pareigą įvykdė akivaizdžiai pavėluotai ir dėl nepateisinamai pavėluoto kreipimosi turi atsakyti pagal ieškinį.

167.

17Ieškovas su ieškiniu pateikė įrodymus, kokio dydžio kreditoriniai reikalavimai teismo nutartimi yra patvirtinti – 311 144,95 EUR sumai. Iš šios skolos sumos kreditoriams kreditorių reikalavimų suma, susidariusi iki bendrovės nemokumo - 2016-12-31, yra 188 124,87 EUR. Likusi bendro kreditorių reikalavimų bendrovei suma – 123 020,09 EUR susidarė jau po bendrovės nemokumo fakto ir atsakovo pareigos kreiptis į teismą atsiradimo, t. y. už bendrovės po jos nemokumo fakto ir atsakovo pareigos kreiptis į teismą atsiradimo įgytas prekes ir paslaugas iš bendrovės kreditorių. Akivaizdu, kad, atsakovui tinkamai ir laiku įvykdžius ĮBĮ 8 str. 4 d. numatytą pareigą, papildoma bendrovės 123 020,09 EUR skola kreditoriams nebūtų atsiradusi, o šios skolos atsiradimas tiesiogiai priežastiniu ryšiu susijęs su atsakovui įstatymu numatytos pareigos netinkamu vykdymu.

188.

19Atsiliepime į ieškinį atsakovas R. D. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas nuo 2014-06-02 iki 2017-05-19 buvo ieškovo UAB „Energijos taupymo technologijos“ direktoriumi. Atsakovas ieškovo direktoriumi tapo prašomas vienintelio ieškovo akcininko, 100 proc. akcijų savininko G. B., kuris valdė ir prižiūrėjo įmonės apskaitą ir finansus per jo sutuoktinei A.B. priklausančią įmonę UAB „Litnobiles TS“ ir jos vyr. buhalterę S. P.. Kai tik atsakovui tapo žinoma, jog ieškovas galimai yra nemokus, t.y. pradelsti įsipareigojimai viršija ½ į balansą įrašyto bendrovės turto, atsakovas nedelsdamas - 2017-04-21 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. 2017-06-15 nutartimi Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-4114-562/2017 ieškovui iškėlė bankroto bylą.

209.

21Atsakovas 2017-04-28 pateikė prašymą ieškovo vieninteliam akcininkui G. B. dėl atleidimo iš direktoriaus pareigų ir buvo atleistas iš vadovo pareigų. Nuo tada jokiuose su bendrove susijusiuose teisminiuose procesuose atsakovas nebedalyvavo. Vertinant ieškovo pateiktą kreditorių sąrašą, matyti, kad nuo vadovavimo bendrovei pabaigos atsirado naujų kreditorių ir/ar jų reikalavimai padidėjo. Laiko, kad dėl to būtina išsamiai išsiaiškinti esamų reikalavimų ir reikalavimų dydžių pagrįstumą.

2210.

23Atsakovo vertinimu, ieškovas netinkamai įrodinėja įmonės nemokumo momentą, neatsižvelgdamas į kasacinio teismo išaiškinimus. Balanse pradelsti įsipareigojimai neatsispindi, todėl, remdamasis balansu, ieškovo bankroto administratorius nepagrįstai nurodo nemokumo momentą 2016-12-31. Bendrovės atžvilgiu pritaikytas turto areštas taip pat neįrodo, kad bendrovė buvo „akivaizdžiai nemoki“, nes turto areštai buvo pritaikyti kaip laikinosios apsaugos priemonės ieškovo atžvilgiu iškeltose bylose.

2411.

25Atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų. Kaip bendrovės patirtą žalą prašo priteisti iš atsakovo 123 020,09 EUR pagal savo paties (bankroto administratoriaus) parengtą 2018-05-03 pažymą-lentelę, kuri nepagrįsta jokiais pirminiais dokumentais, patvirtinančiais šių skolų atsiradimo aplinkybes ir atsiradimo laiką. Taip pat neaišku, kuo remdamasis, lentelėje vienas skolas bankroto administratorius priskyrė prie atsiradusių iki 2016-12-31, o kitas po – 2016-12-31. Prašomas priteisti žalos dydis akivaizdžiai nepagrįstas. Bankroto administratoriaus sudaryta lentelė nėra dokumentas pagrindžiantis žalos dydį.

2612.

27Atsakovas pažymi, kad kreditorių reikalavimų padidėjimas nuo teismo nustatyto nemokumo momento iki bankroto bylos iškėlimo momento automatiškai nereiškia žalos, patirtos pavėlavus kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, nes vadovas gali atsakyti tik už tą žalą, kuri susijusi teisiniu priežastiniu ryšiu su jo neteisėtais veiksmais – delsimu laiku inicijuoti bankroto bylą. Ieškinyje nėra jokių įrodymų, kad bankroto administratoriaus sudarytoje lentelėje nurodyti įsipareigojimai priežastiniu ryšiu būtų susiję su neva pavėluotu kreipimusi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2813.

29Atsakovas teigia, kad pagal ĮBĮ 8 str. 1 d., esant bendrovės nemokumui, ne tik įmonės vadovas, bet ir kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 10 p. nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas (šiuo atveju vienintelis akcininkas) turi išimtinę teisę tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Ieškovas turi vienintelį akcininką, 100 proc. akcijų savininką G. B., kuris, padedamas savo kitos bendrovės – UAB „Litnobiles TS“, vedė ir tvarkė ieškovo buhalterinę apskaitą. Taigi, ieškovo savininkas net gi anksčiau ir geriau žinojo apie ieškovo finansinę padėtį ir galimai netgi anksčiau už atsakovą galėjo sužinoti apie bendrovės nemokumą ir kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.

3014.

31Ieškovas BUAB „Energijos taupymo technologijos“ dublike ieškinio reikalavimus palaikė pilna apimtimi. Nurodė, kad įmonės nemokumas yra nustatomas pagal įmonės balanse fiksuojamą realų turtą. Pats atsakovas 2017-04-21 pareiškime „Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Energijos taupymo technologijos“ deklaravo, kad bendrovė 2017-02-28 turi materialaus turto už 35 214,29 EUR. Tuo tarpu iš Juridinių asmenų registrui 2017-06-09 pateikto bendrovės balanso už 2016 metus matyti, kad, nors bendrovė 2016-12-31 turi turto už 285 036 EUR, tačiau ilgalaikio - tik už 35 214 EUR, kas iš esmės sutampa su teismui deklaruota bendrovės turimo turto 2017-02-28 verte. Tai įrodo, kad pats atsakovas bendrovės 2016 metų balanse esantį turtą vertino ne balanse nurodyta jo verte (285 036 EUR sumai), o 35 214 EUR sumai.

3215.

33Bankroto administratoriaus teigimu, bendrovė 2016-12-31 turėjo realaus, realizuotino ar kitaip į pinigus paverčiamo turto daugiausiai už 73 179,13 EUR (ilgalaikis turtas 35 214 EUR sumai + gautinos iš skolininkų sumos 36 973,13 EUR sumai + 992 EUR pinigais ar jų ekvivalentais). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-06-02 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-20457-863/2017 nustatė, kad UAB „Lidmontažas“ išrašė bendrovei 2016-08-31 sąskaitą faktūrą LID Nr. 00043 14 534,52 EUR sumai ir 2016-10-31 sąskaitą faktūrą LID Nr. 00053 14 520 EUR sumai, tuo tarpu bendrovė 2016-11-15 pervedė UAB „Lidmontažas“ tik 5 000 EUR, todėl 2016-12-31 bendrovė vien tik UAB „Lidmontažas“ turėjo pradelstų įsipareigojimų už 24 052,52 EUR. Be to, bendrovė su UAB „Sanistal“ buvo sudariusi 2013-05-09 prekių kredito ir tiekimo sutartį Nr. SKT-200/223/13/5/9/001, kuria UAB „Sanistal“ tiekė bendrovei prekes, o bendrovė už jas privalėjo apmokėti sutartyje numatyta tvarka. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-19888-608/2017 matyti, kad teismas nustatė, jog pateikta prekių iš viso už 33 664,39 EUR. Minėtas prekes ieškovas priėmė, skolos neginčijo, 2017-01-06 pateikė garantinį raštą dėl skolos išmokėjimo. Taigi, bendrovės įsipareigojimai UAB „Sanistal“ buvo pradelsti dar iki 2016-12-31. Tokiu būdu bendrovė 2016-12-31 turėjo pradelstų įsipareigojimų už 57 716,91 EUR dviem kreditoriams.

3416.

35Iš kitų įrodymų matyti, kad bendrovė 2016-12-31 turėjo ir daugiau pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, pvz., 8 400 EUR UAB „Axis Power“, 540 EUR UAB „Telepaslauga“, 3 253,40 EUR UAB „Arvitra Baltic“, 1 398,60 EUR UAB „IDEATHERM“, 12 665,90 EUR UAB „Techniko jėga“ ir t. t. Taigi, akivaizdu, kad bendrovė 2016-12-31 buvo nemoki, jos pradelsti įsipareigojimai buvo didesni, nei bendrovė realiai turėjo turto.

3617.

37Ieškovas akcentavo, jog atsakovas, 2016-12-31 nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei, prisiėmė riziką atsakyti bendrovei dėl žalos jai padarymo savo neveikimu, jei bendrovės mokumas nebus atstatytas. Kadangi bendrovės finansinė padėtis po 2016-12-31 tik prastėjo ir bendrovės įsipareigojimai kreditoriams didėjo, bendrovė dėl atsakovo neveikimo patyrė žalą, t. y. jai teko pareiga atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimai atsirado bendrovei jau esant nemokiai ir negalint su kreditoriais atsiskaityti, nors, jei atsakovas būtų laiku kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, bendrovė būtų neturėjusi galimybės naujai įsigyti prekių, samdyti naujus subrangovus ar tęsti darbus su jau sutartis turinčiais subrangovais ir taip būtų išvengusi naujų, po 2016-12-31 atsiradusių kreditorinių įsipareigojimų.

3818.

39Ieškovas pažymi, kad pareiga sužinoti apie nemokumą vadovui ir akcininkams atsiranda skirtingais momentais, nes vadovas turi įstatyme nustatytas pareigas organizuoti bendrovės turto apskaitą, stebėti bendrovės finansinę padėtį ir, jei bendrovė turi mokumo sunkumų, privalo atitinkamai veikti. Tokių pareigų akcininkai neturi. Pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą visų pirma kyla vadovui, o ne akcininkui.

4019.

41Iš bendrovės administratoriaus surinktų duomenų nebuvo nustatyta, kad bendrovės akcininkas būtų sužinojęs apie bendrovės nemokumą anksčiau nei atsakovas. Iš 2017-04-10 bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo matyti, kad buvo duotas bendrovės akcininko pavedimas rengti dokumentus dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo pagal vienintelio bendrovės akcininko pareiškimą, tačiau 2017-04-21 atsakovas pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo savo vardu.

4220.

43Atsakovas R. D. triplike laikosi pozicijos, kad ieškovas nepagrįstai teigia, jog įmonė 2016-12-31 buvo nemoki. Pažymi, kad administratorius remiasi 2016-12-31 balanso duomenimis, o bankroto byla bendrovei iškelta ir administratorius paskirtas 2017-06-15. Tuo tarpu bendrovė ir po 2016-12-31 vykdė veikią. Iš 2017-02-28 bendrovės balanso matyti, kad atsargų buvo už 27 196 EUR, pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina – 213 132 EUR, taigi 2016-12-31 balanse užfiksuotos atsargos buvo panaudotos bendrovės veikloje.

4421.

45Bankroto administratoriaus teiginiai dėl kito į bendrovės balansą neva nepagrįstai įtraukto turto (UAB „Kauno trestas“, UAB „Metiovesta“, UAB „Statybų kodas“ skolos) taip pat yra deklaratyvūs ir neįrodyti. Bankroto administratorius remiasi 2017-02-28 bendrovės skolininkų sąrašu, tačiau jokių įrodymų, ar minėtos skolos buvo įtrauktos į 2016-12-31 balansą, nepateikia. Pats administratorius pripažįsta, kad tokių duomenų neturi.

4622.

47Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad, sprendžiant dėl vadovo veiksmų teisėtumo ar neteisėtumo, turi būti atsižvelgiama į vadovo sužinojimo apie nemokumą momentą. Atsakovas nustatyti, ar bendrovė nemoki, galėjo tik po to, kai buvo parengta bendrovės finansinė atskaitomybė. Todėl bendrovės nemokumo momentas ir atsakovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo momentas negali būti sutapatintas. Net ir bankroto administratoriui įrodinėjant, kad bendrovės nemokumo momentas yra 2016-12-31, akivaizdu, kad 2016-12-31 atsakovas negalėjo žinoti apie bendrovės nemokumą (jeigu toks būtų) ir negalėjo kreiptis į teismą, kadangi bendrovės finansinė atskaitomybė parengiama vėliau, jau pasibaigus finansiniams metams.

4823.

49Atsakovas pažymi, kad finansinė atskaitomybė buvo rengiama nepažeidžiant įstatyme numatytų terminų. Bendrovės finansinė atskaitomybė už 2016-01-01 — 2016-12-31 laikotarpį pagal įstatymą turėjo būti parengta ir patvirtinta iki 2017-04-30. Tuo tarpu atsakovas su pareiškimu į teismą kreipėsi net anksčiau - 2017-04-21. Taigi atsakovas nepraleido termino kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir atliko visus įstatyme nustatytus veiksmus.

5024.

51Bankroto administratorius įrodinėja, kad, atsakovui nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo 2016-12-31, visi vėliau nei 2016-12-31 įsiskolinimai, kurie bankroto administratoriaus teigimo, siekia 123 020,09 EUR, yra patirta žala. Tačiau šios sumos atsirado, kaip teigia administratorius, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-06-27, o atsakovas į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi dar 2017-04-21 ir bendrovės direktoriumi nebedirba nuo 2017-05-19. Taigi administratorius visiškai nepagrįstai siekia, kad atsakovas padengtų skolas, susidariusias iki 2017-06-27, t.y. ir po kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl visi po 2017-04-21 atsiradę bendrovės įsiskolinimai, jeigu tokių buvo, nėra priežastiniu ryšiu susiję su atsakovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5225.

53Bendrovės bankroto administratorius į bylą nepateikė jokių duomenų apie 2018-05-03 pažymoje (lentelėje) „Apie kreditorinių reikalavimų susidarymą esant nemokumui 2016-12-31“ nurodytus pirmos eilės kreditorių reikalavimus, todėl neaišku, kokiu pagrindu ir kokiais laikotarpiais susidarė šie bendrovės įsipareigojimai, kokia dalis įsipareigojimų darbuotojams atsirado po atsakovo kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat bankroto administratorius nėra pateikęs jokių paaiškinimų (ir tai pagrindžiančių įrodymų), kokia įsiskolinimo VSDFV dalis yra susijusi su darbuotojams priskaičiuotu atlyginimu už darbą laikotarpiu po 2016-12- 31 (bankroto administratoriaus įrodinėjamas nemokumo momentas) iki 2017-04-21. Taigi bankroto administratorius nėra pateikęs jokių įrodymų, kad minėti bendrovės įsiskolinimai darbuotojams ir VSDFV yra priežastiniu ryšiu susiję su neva pavėluotu kreipimusi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, prie žalos, kurią turi atlyginti atsakovas, yra visiškai nepagrįstai įtrauktas ir paties atsakovo 1 966,69 EUR kreditorinis reikalavimas.

5426.

55Bankroto administratorius visiškai nepagrįstai 19 035,93 EUR bendrovės įsiskolinimą UAB „Lidmontažas“ nurodo kaip atsiradusį po 2016-12-31, nes ši suma jokio priežastinio ryšio su neva pavėluotai iškeltu bankrotu neturi, kadangi visus darbus UAB „Lidmontažas“ pagal 2016-06-30 rangos sutartį Nr. ETT16/06/30 turėjo atlikti iki 2016 m. spalio mėn. Paskutinis atliktų darbų aktas Nr. 3 ir PVM sąskaita faktūra LID serija Nr. 00053 išrašyta 2016-10-31, taigi iki 2016-12-31. Be to, tarp UAB „Lidmontažas“ ir bendrovės buvo kilęs ginčas dėl 2016-06-30 rangos sutarties vykdymo ir atsiskaitymo už darbus, nes UAB „Lidmontažas" grubiai pažeidė sutartį - vėlavo atlikti darbus, dalies darbų apskritai neatliko, dalį darbų atliko su defektais, neperdavė su darbų vykdymu susijusios dokumentacijos, BUAB „Energijos taupymo technologijos“ daliai darbų buvo priverstas samdyti kitus rangovus. Susirašinėjimuose UAB „Lidmontažas“ pripažino, kad pažeidė sutartį, prašė neskaičiuoti netesybų

5627.

572018-05-03 pažymoje „Apie kreditorinių reikalavimų susidarymą esant nemokumui 2016-12-31" nurodytas 35 275,27 EUR įsiskolinimas UAB „Lidmontažas“ atsirado 2017-06-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-20457-863/2017 priteisus 34 464 EUR skolą. Tačiau 2017-06-02 sprendimas už akių buvo priimtas tik todėl, kad po atsakovo atleidimo iš direktoriaus pareigų, nebuvo ginami bendrovės interesai - į 2017-06-02 paskirtą parengiamąjį teismo posėdį neatvyko bendrovės atstovai, nors 2017-05-18 raštu atsakovas informavo vienintelį akcininką G. B. ir naująjį direktorių K. P. apie bendrovės teisinius ginčus.

5828.

592018-05-03 pažymoje (lentelėje) „Apie kreditorinių reikalavimų susidarymą esant nemokumui 2016-12-31“ pastebėta ir daugiau neatitikimų, pavyzdžiui, bankroto administratorius kreditoriaus UAB „Castrade“ 7 488,67 EUR reikalavimą nepagrįstai priskyrė prie tariamos žalos, nes PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta dar 2016-12-15. Taigi ši skola niekaip nesusijusi su tariamai pavėluotu kreipimusi dėl bankroto bylos iškėlimo, nes rangos darbai buvo atlikti ir sąskaita išrašyta dar iki 2016-12-31. Be to, 2018-05-03 pažymoje nurodytų kai kurių kitų skolų priežastinio ryšio su neva pavėluotu bankroto iškėlimo negalima nustatyti neturint pirminių dokumentų, jų bankroto administratorius iki šiol į bylą nepateikė.

6029.

61Pagal deliktinės atsakomybės taikymo taisykles priežastinį ryšį tarp neteisėtus veiksmus atlikusio asmens veiksmų ir žalos turi įrodyti ieškovas. Bankroto administratorius nepateikia jokių įrodymų, kad jo sudarytoje lentelėje nurodyti įsipareigojimai priežastiniu ryšiu būtų susiję su neva pavėluotu kreipimusi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymi ir tai, kad bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė vienintelio akcininko G. B. ir jo sutuoktinės A. B. įmonė UAB „Litnobiles TS“, taigi buhalterinės programos ir duomenų bazės yra UAB „Litnobiles TS“ ir vienintelio bendrovės akcininko G. B. žinioje. Be to, visus bendrovės dokumentus bankroto administratoriui turėjo perduoti tuo metu dirbęs direktorius K. P. ir/ar vienintelis akcininkas G. B., todėl atsakomybė dėl neperduotų dokumentų ir (ar) atsargų tenka šiems asmenims, o ne atsakovui.

6230.

63Teismo posėdyje ieškovo atstovas prašė tenkinti ieškinį, palaikė visus argumentus ir motyvus, išdėstytus ieškovo procesiniuose dokumentuose, papildomai nurodė, kad, nors atsakovas nesutinka, kad įmonė 2016-12-31 buvo nemoki, tačiau ieškovas remiasi oficialiais balanso duomenimis. Direktorius atsako už įmonės finansus visą laiką, todėl negalėjo nežinoti tikrosios įmonės padėties, nors balansas ir nebuvo patvirtintas. Dar iki 2016-12-31 buvo priimti ir įsiteisėję teismų sprendimai, kurių bendrovė jau nebuvo pajėgi vykdyti.

6431.

65Teismo posėdyje atsakovas R. D. ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė visus argumentus ir motyvus, išdėstytus atsakovo procesiniuose dokumentuose, papildomai nurodė, kad atsakovas pasielgė sąžiningai ir laiku kreipėsi dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, kai tik jam paaiškėjo, jog įmonė yra nemoki iš įmonės balanso, sudaryto 2016-12-31 dienai. Mano, kad bankroto administratoriui, pareiškusiam nagrinėjamoje byloje aiškiai nepagrįstą ieškinį, skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

66Ieškinys atmestinas.

6732.

68Byloje nustatyta, kad UAB „Energijos taupymo technologijos“, įsteigta 2012 m. kovo 6 d., jos veiklos kryptis – prekyba; gamyba; paslaugų teikimas; bet kokia verslo veikla bei kita įstatymų leidžiama veikla, išvardyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (Juridinių asmenų registro 2017-07-03 išplėstinis išrašas su istorija).

6933.

70Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 15 d. nutartimi UAB „Energijos taupymo technologijos“ iškėlė bankroto bylą (civilinė byla Nr. B2-4114-562/2017), bankroto administratoriumi paskyrė H. P.. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d., 2017 m. lapkričio 13 d., 2017 m. gruodžio 15 d. ir 2018 m. vasario 21 d. nutartimis bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 311 144,95 EUR sumai.

7134.

72Iš LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija duomenų nustatyta, kad UAB „Energijos taupymo technologijos“ direktoriumi nuo 2014 m. birželio 2 d. iki 2017 m. gegužės 19 d. buvo atsakovas R. D., laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 19 d. iki 2017 m. birželio 30 d. (nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo) – K. P.; vieninteliu UAB „Energijos taupymo technologijos“ akcininku (100 proc.) - G. B..

7335.

74Ieškovas bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, nagrinėjamoje byloje reiškia reikalavimą dėl žalos atlyginimo buvusiam bankrutuojančios įmonės vadovui – atsakovui R. D., motyvuodamas tuo, kad ieškovas tapo nemokus nuo 2016-12-31, o atsakovas pavėlavo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl, vadovaujantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalimi, prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai žalą, patirtą dėl pavėluoto bankroto bylos iškėlimo.

7536.

76Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad tam, jog būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Taigi tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014).

7737.

78Neteisėti veiksmai yra atsakovo neteisėtas neveikimas ir pažeidimas pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Be to atsakovo atsakomybės teisinį pagrindą nustato Akcinių bendrovių ir Įmonių bankroto įstatymuose atsakovui, kaip administracijos vadovui, priskirtų pareigų nevykdymas laiku.

7938.

80Nagrinėjamoje byloje ieškovo ieškinys buvusiam UAB „Energijos taupymo technologijos“ vadovui yra pareikštas tuo pagrindu, kad ieškovas tapo nemokus nuo 2016-12-31, o atsakovas pavėlavo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl, vadovaujantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalimi, prašoma priteisti iš atsakovo ieškovo naudai žalą, patirtą dėl pavėluoto bankroto bylos iškėlimo. Tam, kad būtų konstatuotas vadovo veiksmų neteisėtumas, pirmiausiai turi būti nustatytas vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentas.

8139.

82Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nesant kitų ĮBĮ įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, atsiradusių anksčiau nei nemokumas, įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kyla, kai įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus yra nemoki. Įmonės vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir anksčiau, nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, tačiau, vertinant pareigos atsiradimo momentą, taikytina ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014; 2015-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015; kt.).

8340.

84Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Aplinkybę, kad nemokumo momentas yra būtent 2016-12-31, ieškovas įrodinėja pagal bendrovės balansą už 2016 metus, įvertinęs balanse nurodytą bendrovės turtą (285 036 EUR) ir per vienerius metus mokėtinas sumas bei trumpalaikius įsipareigojimus (224 938 EUR). Taip pat ieškovo teigimu, kad bendrovė buvo akivaizdžiai nemoki jau 2016-12-31, patvirtina pateiktas Turto arešto aktų registro archyvo išrašas, kuriame yra užfiksuotos bendrovės atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose su UAB „Sanistal“, UAB „Lidmontažas“, UAB „ONNINEN“, UAB „Sveo grupė“. Atsakovas su tokiais argumentais nesutinka ir teismas jam pritaria, nes bendrovės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Aplinkybė, kada įmonės būsena pasiekė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą nemokumo kriterijų, turėtų būti įrodinėjama ne vien įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, pirminiais apskaitos dokumentais, patvirtinančiais ūkines operacijas, įmonės sudarytomis sutartimis ir duomenimis apie jų vykdymą, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014).

8541.

86Ieškovas, remdamasis įmonės 2016 m. balansu, laiko, kad UAB „Energijos taupymo technologijos“ 2016-12-31 buvo nemoki, nes šiai datai bendrovės turtas sudarė 285 036 EUR, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 224 938 EUR. Tačiau, kaip matyti iš balanso, jame (balanse) pradelsti įmonės įsipareigojimai neatsispindi – jame nurodytos tik per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, o tai nėra pradelsti įsipareigojimai (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM direktoriaus 2016-09-16 įsakymu Nr. V2-9 patvirtintos 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ metodinės rekomendacijos).

8742.

88Ieškovas taip pat nurodo, kad bendrovės turtas 2016-12-31 buvo mažesnis negu nurodytas balanse, t. y. administratorius prie turto nepriskiria balanse nurodytų atsargų už 181 944 EUR, motyvuodamas tuo, kad administratoriui buvęs bendrovės vadovas jokių atsargų neperdavė. Tačiau sutikti su tokia ieškovo pozicija nėra pagrindo jau vien dėl to, kad administratorius remiasi 2016-12-31 balanso duomenimis, o bankroto byla bendrovei iškelta ir administratoriui turtas perduotas (turėjo būti perduotas) 2017-06-15 duomenimis. Tuo tarpu bylos duomenys tvirtina, kad bendrovė ir po 2016-12-21 vykdė veiklą, dėl ko jos balanse 2017-02-28 duomenimis atsargų buvo tik už 27 196 EUR, pardavimo pajamos ir savikaina – 213 132 EUR. Taigi, 2016-12-31 balanse užfiksuotos atsargos akivaizdžiai buvo panaudotos bendrovės veikloje, o ieškovo argumentai apie nepagrįstai į balansą įtrauktas ar iššvaistytas atsargas yra atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti neginčijamais bei objektyviais įrodymais.

8943.

90Pažymėtina ir tai, kad pagal bylos duomenis nustatyta, jog 2017-04-28 atsakovas pateikė prašymą bendrovės vieninteliam akcininkui G. B. dėl atleidimo iš direktoriaus pareigų ir bendrovės direktoriumi nuo 2017-05-19 buvo paskirtas K. P., kuris vadovu buvo iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Taigi, visas bendrovės atsargas ir dokumentus bankroto administratoriui turėjo perduoti bendrovės direktorius K. P. ir/ar bendrovės akcininkas, o ne atsakovas.

9144.

92Pradelstiems įsipareigojimams pagrįsti ieškovas nurodo ir bendrovės atžvilgiu 2016 metais taikytus turto areštus, kurie buvo pritaikyti kaip laikinosios apsaugos priemonės (Turto arešto aktų registro archyvo išrašo duomenys). Tačiau laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra kitoks – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti galimai palankaus kreditoriui teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Be to, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nenagrinėja šalių ginčo, netiria, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik sprendžia, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų pareikštą reikalavimą, nebūtų kliūčių įvykdyti tokį teismo sprendimą. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė galima ar yra tokios grėsmės tikimybė. Taigi ieškovo nurodytos aplinkybės dėl turto arešto negali vertinamos kaip patvirtinančios įmonės nemokumą, o juo labiau – pradelstus įsipareigojimus.

9345.

94CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra ne kartą išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

9546.

96Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra ir pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, kaip jau minėta, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas.

9747.

98Pagal Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi teisę pateikti kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai) ir įmonės vadovas. Nagrinėjamu atveju tokios pareigos nevykdymu ieškovas kaltina atsakovą, nors atsakovas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi dar 2017-04-21, t.y. nedelsiant po to kai nustatė įmonės nemokumą. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Taigi pareigos kreiptis į teismą momentas ir nemokumo momentas nebūtinai turi sutapti. Šiuo atveju ieškovas nepagrindžia, kad atsakovas turėjo pareigą kreiptis į teismą anksčiau nei 2017-04-21, nes vadovas, nors yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, tačiau, tam, kad galėtų nustatyti įmonės nemokumą ir turėtų pagrindą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi turėti parengtus finansinės atskaitomybės duomenis ir juos atitinkamai įvertinti.

9948.

100Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bendrovės vadovas, prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi disponuoti išsamia finansine informacija, t. y. ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, kai į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipiasi įmonės vadovas (savininkas), jis turi disponuoti išsamia informacija apie bendrovę, nes pareiškime teismui turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių įmonė kreipiasi, kad būtų iškelta bankroto byla. Prie pareiškimo reikia pridėti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodomi jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkiniai, informacija apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus bei įrodymus, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 8 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-421/2018; 2018-07-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-304-1075/2018; kt.).

10149.

102Taigi, atsakovas nustatyti, ar bendrovė yra nemoki, galėjo tik po to, kai buvo parengta bendrovės finansinė atskaitomybė. Nagrinėjamu atveju finansinė atskaitomybė buvo rengiama nepažeidžiant įstatyme numatytų terminų (Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 1 dalis). Be to buvo laikytasis ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos – atsakovas informavo bendrovės akcininką apie bendrovės finansinę būklę, 2017-04-10 įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame buvo svarstomi klausimai dėl bendrovės finansinės būklės ir bankroto iškėlimo, ir nedelsiant po to atsakovas kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą. Taigi, atsakovas elgėsi pagal vadovo objektyvaus elgesio standartą (rūpestingai ir apdairiai), todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad jis dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi nesavalaikiai.

10350.

104CK 6.249 straipsnis nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, atsižvelgiant į civilinės atsakomybės instituto esmę, įmonės vadovui taikoma civilinė atsakomybė nėra sankcija už neteisėtus veiksmus, žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes, todėl vienais atvejais gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai, kitais atvejais – bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai, arba, kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, – mažesnis už ją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014).

10551.

106Šiuo atveju ieškovas žala įmonei – 123 020,09 EUR įvardija bendrovės įsipareigojimus atsiradusius po 2016-12-31. Šį savo teiginį ieškovas grindžia savo paties parengta 2018-05-03 pažyma „Apie kreditorinių reikalavimų susidarymą esant nemokumui 2016-12-31“ – lentele, kurioje bankroto administratorius yra surašęs ieškovo kreditorius bei išskirstęs jų reikalavimus pagal tai, ar jie atsirado iki 2016-12-31, ar po 2016-12-31. Tačiau jokių pirminių dokumentų, patvirtinančių minėtų skolų atsiradimo aplinkybes ir atsiradimo laiką, nepateikta, todėl nėra aišku, kuo remiantis lentelėje vienos skolos priskiriamos prie atsiradusių iki 2016-12-31, o kitos – po 2016-12-31. Todėl nurodyta lentelė nėra pakankamas ir pagrįstas įrodymas, patvirtinantis prašomos priteisti žalos dydį, nes ji grindžiama paties ieškovo atstovo prielaidomis ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių bei pateiktų įrodymų.

10752.

108Pavyzdžiui, ieškovas prie kreditorių reikalavimų, atsiradusių po 2016-12-31, nepagrįstai priskiria 19 035,93 EUR ieškovo bendrovės įsiskolinimą UAB „Lidmontažas“, nes, kaip tvirtina bylos duomenys, visus darbus UAB „Lidmontažas“ pagal 2016-06-30 rangos sutartį Nr. ETT16/06/30 turėjo atlikti iki 2016 m. spalio mėn. ( sutarties 2.1.2 punktas, tripliko priedas Nr. 3) Paskutinis atliktų darbų aktas Nr. 3 ir PVM sąskaita faktūra LID serija Nr. 00053 išrašyta 2016-10-31 (tripliko priedas Nr. 6), taigi iki 2016-12-31. Vadinasi, 19 035,93 EUR suma prie tariamai ieškovui padarytos žalos priskirta nepagrįstai.

10953.

110Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo administratoriaus paruoštoje 2018-05-03 pažymoje „Apie kreditorinių reikalavimų susidarymą esant nemokumui 2016-12-31“ – lentelėje yra ir daugiau neatitikimų, kaip pavyzdžiui, UAB „Castrade“ 7 488,67 EUR kreditorinis reikalavimas priskiriamas prie tariamos žalos, nors UAB „Castrade“ 2017-07-13 kreditoriniame reikalavime nurodyta, kad PVM sąskaita faktūra 6 057,47 EUR sumai buvo išrašyta 2016-12-15 (PVM sąskaita faktūra serija CAS Nr. 11940). Taigi minėta skola taip pat nėra susijusi su tariamai pavėluotu kreipimusi dėl bankroto bylos iškėlimo, nes rangos darbai buvo atlikti ir sąskaita išrašyta dar iki 2016-12-31.

11154.

112Pažymėtina ir tai, kad pats bankroto administratorius nurodė, jog jis nedisponuoja tiksliais buhalteriniais duomenimis apie bendrovės debitorius ir kreditorius 2016-12-31 dienai, neturi buvusių bendrovės vadovų perduotos buhalterinės programos/duomenų bazės apie tikslius bendrovės įsipareigojimus kreditoriams, todėl tikslios bendrovės įsipareigojimų, kurie 2016-12-31 dienai jau buvo pradelsti, sumos pateikti negali. Tuo tarpu jau minėta, kad atsakovas bendrovės direktoriaus pareigose dirbo iki 2017-05-19. Nuo 2017-05-19 direktoriumi paskirtas K. P., kuriam visi bendrovės dokumentai ir materialinės vertybės perduotos pagal perdavimo-priėmimo aktą (2017-05-17 ieškovo segtuvų ir kitų turėtų materialinių vertybių perdavimo-priėmimo aktas Nr. ETT-S-1-1-271). Atsakovo teigimu, bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė vienintelio akcininko G. B. ir jo sutuoktinės A. B. įmonė UAB „Litnobiles TS“ (šių aplinkybių ieškovas nepaneigė), taigi buhalterinės programos ir duomenų bazės yra UAB „Litnobiles TS“ ir vienintelio bendrovės akcininko G. B. žinioje. Todėl atmestini kaip nepagrįsti ieškovo argumentai, kad jis negali nustatyti bendrovės turto ir pradelstų įsipareigojimų 2016-12-31 dėl atsakovo kaltės.

11355.

114Jau minėta, kad delsimu inicijuoti bankroto bylą padaryta žala turi kilti per laikotarpį, kurį vadovas vėlavo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą (laikotarpis tarp pareigos atsiradimo momento ir bankroto bylos iškėlimo), ir tuo laikotarpiu padidėję įmonės įsipareigojimai turi būti susiję teisiniu priežastiniu ryšiu su vadovo delsimu inicijuoti bankroto bylą. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai, padidėję per laikotarpį nuo įmonės nemokumo atsiradimo iki bankroto bylos iškėlimo, gali būti ir nesusiję priežastiniu ryšiu su vadovo vėlavimu inicijuoti bankroto bylą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014).

11556.

116Pagal deliktinės atsakomybės taikymo taisykles priežastinį ryšį tarp neteisėtus veiksmus atlikusio asmens veiksmų ir žalos turi įrodyti ieškovas. Kasacinis teismas šią ieškovo pareigą kildina iš CPK 178 straipsnio normos, kurioje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga, nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2009; 2011-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-546/2011; kt.). Šiuo atveju konstatuotina, kad ieškovas nepateikė pakankamų ir pagrįstų įrodymų, kad jo sudarytoje lentelėje minimi įsipareigojimai priežastiniu ryšiu būtų susiję su atsakovo pavėluotu kreipimusi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nors būtent jam tenka pareiga įrodyti tiek žalą, tiek priežastinį ryšį tarp žalos ir neteisėtų veiksmų (CPK 178 straipsnis).

11757.

118Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovas iš esmės neįrodė ieškinio tinkamais ir pakankamais įrodymais (CPK 178, 185 straipsniai), todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas, neįrodžius visų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų.

11958.

120Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl, atmetus ieškinį, jis valstybei iš atsakovo nepriteisiamas (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

12159.

122Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurias sudaro 3 478,82 EUR (CPK 93, 98 straipsniai). Spręsdamas dėl išlaidų dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; bylos sudėtingumą; advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009). Šiuo atveju atsakovo patirtos išlaidos advokato pagalbai neviršija rekomenduojamų dydžių, yra realios ir pagrįstos, pagrindų jas mažinti nėra nustatyta, todėl iš ieškovo atsakovui priteistina 3 478,82 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis).

12360.

124Atsakovas ir jo atstovas, atmetus ieškinį, prašo skirti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, motyvuodamas tuo, kad jis padavė aiškiai nepagrįstą ieškinį. Teismas prašymo netenkina, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinį nagrinėjamoje byloje pareiškė bankroto administratorius. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti, o ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 26 punktas numato pareigą administratoriui pateikti ieškinį teismui dėl šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos žalos atlyginimo. Dėl šios priežasties ieškinio pareiškimas konkrečiu atveju negali būti pripažįstama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnio 3 dalis).

125Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

126Ieškovo BUAB „Energijos taupymo technologijos“ ieškinį atsakovui R. D. dėl žalos atlyginimo atmesti.

127Priteisti iš ieškovo BUAB „Energijos taupymo technologijos“ 3 478,82 EUR (tris tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 82 euro centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui R. D..

128Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovas BUAB „Energijos taupymo technologijos“ 2018 m. birželio 13 d.... 6. 2.... 7. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad BUAB „Energijos taupymo technologijos“... 8. 3.... 9. Ieškovas teigia, kad iš UAB "Energijos taupymo technologijos" 2016 m. balanso... 10. 4.... 11. Aplinkybes, kad bendrovė jau 2016-12-31 buvo akivaizdžiai nemoki, patvirtina... 12. 5.... 13. Be to, iš to paties UAB "Energijos taupymo technologijos" 2016 m. balanso... 14. 6.... 15. Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad... 16. 7.... 17. Ieškovas su ieškiniu pateikė įrodymus, kokio dydžio kreditoriniai... 18. 8.... 19. Atsiliepime į ieškinį atsakovas R. D. prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 20. 9.... 21. Atsakovas 2017-04-28 pateikė prašymą ieškovo vieninteliam akcininkui G. B.... 22. 10.... 23. Atsakovo vertinimu, ieškovas netinkamai įrodinėja įmonės nemokumo... 24. 11.... 25. Atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės... 26. 12.... 27. Atsakovas pažymi, kad kreditorių reikalavimų padidėjimas nuo teismo... 28. 13.... 29. Atsakovas teigia, kad pagal ĮBĮ 8 str. 1 d., esant bendrovės nemokumui, ne... 30. 14.... 31. Ieškovas BUAB „Energijos taupymo technologijos“ dublike ieškinio... 32. 15.... 33. Bankroto administratoriaus teigimu, bendrovė 2016-12-31 turėjo realaus,... 34. 16.... 35. Iš kitų įrodymų matyti, kad bendrovė 2016-12-31 turėjo ir daugiau... 36. 17.... 37. Ieškovas akcentavo, jog atsakovas, 2016-12-31 nesikreipdamas į teismą dėl... 38. 18.... 39. Ieškovas pažymi, kad pareiga sužinoti apie nemokumą vadovui ir akcininkams... 40. 19.... 41. Iš bendrovės administratoriaus surinktų duomenų nebuvo nustatyta, kad... 42. 20.... 43. Atsakovas R. D. triplike laikosi pozicijos, kad ieškovas nepagrįstai teigia,... 44. 21.... 45. Bankroto administratoriaus teiginiai dėl kito į bendrovės balansą neva... 46. 22.... 47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad,... 48. 23.... 49. Atsakovas pažymi, kad finansinė atskaitomybė buvo rengiama nepažeidžiant... 50. 24.... 51. Bankroto administratorius įrodinėja, kad, atsakovui nesikreipus dėl bankroto... 52. 25.... 53. Bendrovės bankroto administratorius į bylą nepateikė jokių duomenų apie... 54. 26.... 55. Bankroto administratorius visiškai nepagrįstai 19 035,93 EUR bendrovės... 56. 27.... 57. 2018-05-03 pažymoje „Apie kreditorinių reikalavimų susidarymą esant... 58. 28.... 59. 2018-05-03 pažymoje (lentelėje) „Apie kreditorinių reikalavimų... 60. 29.... 61. Pagal deliktinės atsakomybės taikymo taisykles priežastinį ryšį tarp... 62. 30.... 63. Teismo posėdyje ieškovo atstovas prašė tenkinti ieškinį, palaikė visus... 64. 31.... 65. Teismo posėdyje atsakovas R. D. ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė... 66. Ieškinys atmestinas.... 67. 32.... 68. Byloje nustatyta, kad UAB „Energijos taupymo technologijos“, įsteigta 2012... 69. 33.... 70. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 15 d. nutartimi UAB „Energijos... 71. 34.... 72. Iš LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija duomenų... 73. 35.... 74. Ieškovas bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus,... 75. 36.... 76. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad tam, jog būtų galima taikyti... 77. 37.... 78. Neteisėti veiksmai yra atsakovo neteisėtas neveikimas ir pažeidimas pareigos... 79. 38.... 80. Nagrinėjamoje byloje ieškovo ieškinys buvusiam UAB „Energijos taupymo... 81. 39.... 82. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nesant kitų ĮBĮ įtvirtintų... 83. 40.... 84. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 85. 41.... 86. Ieškovas, remdamasis įmonės 2016 m. balansu, laiko, kad UAB „Energijos... 87. 42.... 88. Ieškovas taip pat nurodo, kad bendrovės turtas 2016-12-31 buvo mažesnis negu... 89. 43.... 90. Pažymėtina ir tai, kad pagal bylos duomenis nustatyta, jog 2017-04-28... 91. 44.... 92. Pradelstiems įsipareigojimams pagrįsti ieškovas nurodo ir bendrovės... 93. 45.... 94. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 95. 46.... 96. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam... 97. 47.... 98. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalį pareiškimą dėl... 99. 48.... 100. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bendrovės vadovas, prieš... 101. 49.... 102. Taigi, atsakovas nustatyti, ar bendrovė yra nemoki, galėjo tik po to, kai... 103. 50.... 104. CK 6.249 straipsnis nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 105. 51.... 106. Šiuo atveju ieškovas žala įmonei – 123 020,09 EUR įvardija bendrovės... 107. 52.... 108. Pavyzdžiui, ieškovas prie kreditorių reikalavimų, atsiradusių po... 109. 53.... 110. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo administratoriaus paruoštoje 2018-05-03... 111. 54.... 112. Pažymėtina ir tai, kad pats bankroto administratorius nurodė, jog jis... 113. 55.... 114. Jau minėta, kad delsimu inicijuoti bankroto bylą padaryta žala turi kilti... 115. 56.... 116. Pagal deliktinės atsakomybės taikymo taisykles priežastinį ryšį tarp... 117. 57.... 118. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju... 119. 58.... 120. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas... 121. 59.... 122. Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo patirtos išlaidos... 123. 60.... 124. Atsakovas ir jo atstovas, atmetus ieškinį, prašo skirti baudą ieškovui už... 125. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 126. Ieškovo BUAB „Energijos taupymo technologijos“ ieškinį atsakovui R. D.... 127. Priteisti iš ieškovo BUAB „Energijos taupymo technologijos“ 3 478,82 EUR... 128. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...