Byla 2-1479-241/2017
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INDEX SPORTO CENTRAS“ bankroto pripažinimo tyčiniu, tretieji asmenys – G. M., uždaroji akcinė bendrovė “Oil Index”, advokatė I. M., N. S

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ELPAVA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1604-866/2017 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ELPAVA“ prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „INDEX SPORTO CENTRAS“ bankroto pripažinimo tyčiniu, tretieji asmenys – G. M., uždaroji akcinė bendrovė “Oil Index”, advokatė I. M., N. S..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja UAB „ELPAVA“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ bankrotą tyčiniu, o buvusį jos vadovą G. M. kaltu dėl tyčinio įmonės bankroto.
 2. Pareiškėja nurodė, kad buvęs BUAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ vadovas G. M. įmonei esant nemokiai laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu.
 2. Teismas nurodė, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas nesprendžia žalos atlyginimo iš kaltų asmenų klausimo ir nenustatinėja kiekvieno iš kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos padarymo ir jos dydžio, kaltės ir jos formos, priežastinio ryšio tarp neteisėtais pripažintų veiksmų ar neveikimo ir padarytos žalos).
 3. Teismas nustatė, kad pareiškėja kaip pagrindą pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu vertina UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ delsimą atsiskaityti su pareiškėja, kuris prasidėjo dar nuo 2014 m. spalio 15 d. Teismas konstatavo, kad delsimas atsiskaityti nėra tyčinio bankroto požymis, o tik gali nuosekliai patvirtinti įmonės finansinius sunkumus. Be to, bankroto administratorius nurodė, kad nenustatė buvusių BUAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ valdymo organų tyčinių veiksmų ar sandorių sudarytų pažeidžiant įmonės interesus, kurie galėtų atitikti tyčinio bankroto požymius.
 4. Atsižvelgdamas į tai, jog objektyvių aplinkybių dėl buvusio BUAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ vadovo G. M. tyčinės, sąmoningai prieš įmonės interesus nukreiptos, veiklos byloje nėra, teismas sprendė, kad negalima daryti išvados dėl tyčinio bankroto požymių, todėl pareiškėjo prašymą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu atsisakė tenkinti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Pareiškėja UAB „ELPAVA“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ bankrotą tyčiniu, o buvusį jos vadovą G. M. kaltu dėl tyčinio įmonės bankroto. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas netinkamai vertino visus bylai reikšmingus duomenis. UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ 2015 m. ir 2016 m. balanso duomenimis, pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o įmonė veikė nuostolingai dar nuo 2015 m. Tokiu būdu įmonės vadovas G. M. pažeidė pareigą laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iniciavimo ir privalo atlyginti žalą, kurią patyrė pareiškėja pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalį.
  2. Teismas nevertino pareiškėjos argumentų dėl pareigos iškelti įmonei bankroto bylą atsiradimo momento, kuris atsirado dar 2015 m. Pagal UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ 2015 m. ir 2016 m. balansus, 2015 m. įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 121 781,12 Eur, o 2016 m. padidėjo iki 136 288,59 Eur. Pagal įmonės 2015 m. ir 2016 m. pelno (nuostolių) ataskaitas, UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ 2015 m. pardavimo pajamos sudarė 20 269,55 Eur, o 2016 m. – 6 986,23 Eur. Įmonės įsipareigojimai sudarė 38 073,65 Eur sumą.
 2. Trečiasis asmuo advokatė I. M. atsiliepimu prašo atmesti pareiškėjos atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nustatė UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ nemokumo faktą bankroto bylos iškėlimo momentu bei paskyrė bankroto administratorių. Tai reiškia, kad teismas jam priskirtas funkcijas atliko tinkamai, todėl visiškai neaišku, kokį kitą nemokumo momentą turėjo nustatyti teismas, nagrinėdamas pareiškėjos prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.
  2. Teismas nurodė, kad administratorius, vykdydamas jam ĮBĮ 11 straipsnyje priskirtas funkcijas, patikrino įmonės sudarytus sandorius ir nenustatė, kad bendrovės vadovas veikė tyčia prieš įmonės interesus.
  3. Pareiškėja, nors ir inicijavo bankroto bylos iškėlimą atsakovei, tačiau iki šiol neturi patvirtinto kreditorinio reikalavimo, bet visais įmanomais būdais bando įrodyti atsakovės ir jos valdymo organų veiksmų neteisėtumą. Praėjo metai nuo bankroto bylos iškėlimo, o pareiškėja iki šiol negali pateikti teismui įrodymų dėl skolos, kurios dydis buvo nurodytas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo, ir kurios pagrindu faktiškai buvo iškelta bankroto byla.
  4. Pareiškėja neįrodė aplinkybių, kad įmonės vadovas veikė neteisėtai, t. y., kad įmonės vadovas viršijo protingos verslo rizikos ribas arba veikė be bendrovės akcininkų pritarimo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.
 2. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad tyčinis bankrotas – tai įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu ar neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, rodančius, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004).
 4. Pirmosios instancijos teismas atsisakė pripažinti UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ bankrotą tyčiniu, konstatavęs, jog objektyvių aplinkybių dėl buvusio BUAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ vadovo tyčinės, sąmoningai prieš įmonės interesus nukreiptos, veiklos byloje nėra. Apeliantė savo nesutikimą su skundžiama nutartimi iš esmės grindžia tuo, kad teismas klaidingai vertino laikotarpį, kada atsakovė tapo nemoki ir nuo kada buvo atsiradusi pareiga jos vadovui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.
 5. Teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ esantys Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-1604-866/2017 duomenys liudija, kad pagal 2015 m. balansą atsakovės turtas sudarė 13 903,78 Eur sumą, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų – 128 708, 33 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 52 169,65 Eur. 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad įmonė 2015 m. patyrė 123 493,15 Eur nuostolių. 2016 m. gegužės 31 d. balanso duomenimis, atsakovės turto vertė sumažėjo iki 10 683, 52 Eur, o mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma išaugo iki 136 288,59 Eur (per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 44 181,08 Eur), 2016 metų 5-ių mėnesių veiklos rezultatas – 134 293, 67 Eur nuostolių.
 6. Šie, kaip ir apeliantės nurodomi, atsakovės 2015 m. ir 2016 m. balanso duomenys tik pagrindė, jog UAB „INDEX SPORTO CENTRAS“ finansinė padėtis pablogėjo 2016 m. ir ji tapo nemoki, dėl ko pirmosios instancijos teismas tų pačių metų liepos 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą. Jeigu įmonei esant faktiškai nemokiai jos vadovas nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o toliau didina įmonės įsipareigojimus, pvz., sudarydamas nuostolingus sandorius, tai tokia įmonės vadovo veikla gali būti vertinama kaip siekis tyčia privesti įmonę prie bankroto. Tačiau savaime aplinkybė, kad įmonės finansinė padėtis pablogėjo ir įmonė tapo galbūt nemoki, nereiškia tyčinio bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012).
 7. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės teisinės reikšmės tinkamam klausimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.
 8. Atsižvelgiant į tai, jog apeliantė jokių kitų aplinkybių, rodančių, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, nenurodo, tokių tyčinio įmonės bankroto požymių taip pat nenustatyta ir iš byloje esančių duomenų, ir bankroto administratoriaus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu. Nekonstatavus materialiosios teisės ir proceso teisės normų taikymo pažeidimo, pirmosios instancijos teismo nutartis pripažintina pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnis). Atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13palikti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai