Byla e2-1112-555/2019
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių investicijų draudimas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei,

3dalyvaujant ieškovui Ž. A., jo atstovei advokato padėjėjai G. J.,

4atsakovės Taupkasės, kredito unijos, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos administratorių biuras“, atstovui advokatui K. K.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. A. ieškinį atsakovei Taupkasei, kredito unijai dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių investicijų draudimas“, ir

Nustatė

6ieškovas Ž. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2017 m. liepos 12 d. prašymą dėl įstojimo į kredito uniją dalyje dėl 30,00 Eur pajinio įnašo sumokėjimo, 2017 m. spalio 4 d. prašymą dėl įstojimo į kredito uniją dalyje dėl papildomų pajų įsigijimo pripažinimo negaliojančiu, taikyti restituciją ir ieškovo sumokėtą 4 900,00 Eur sumą pripažinti jo lėšomis, esančiomis atsakovės Taupkasės, kredito unijos esančioje mokėjimo sąskaitoje, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies nuostatos, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad 2017 m. liepos 12 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta einamosios sąskaitos sutartis Nr. 20-0153911. 2017 m. liepos 12 d. ieškovas pateikė atsakovei prašymą dėl įstojimo į kredito uniją ir sumokėjo 30,00 Eur pajinį įnašą bei 60,00 Eur stojamąjį mokestį. 2017 m. liepos 13 d. ieškovas įmokėjo į atidarytą einamąją sąskaitą 120,00 Eur. 2017 m. liepos 13 d. tarp ieškovo, atsakovės ir UAB „BC Finance“ buvo sudaryta pajaus perleidimo sutartis. 2017 m. rugpjūčio 25 d. ieškovas pirkimo–pardavimo sutartimi įgijo butą/patalpą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), 253/1259 dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ). esančio ( - ) žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ), esantį ( - ) Pirkimo pardavimo sutarties 4.1.1. punkte nurodoma, jog pirkėjas (ieškovas) liko skolingas pardavėjui 98 000,00 Eur. Pardavėjui yra žinoma, jog kredito unija priėmė sprendimą suteikti pirkėjui (ieškovui) 98 000,00 Eur paskolą, šios sutarties 2.1. punkte nurodyto turto pirkimui. 2017 m. spalio 3 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. P17/00585, kuria ieškovui suteikta 98 000,00 Eur dydžio paskola. 2017 m. spalio 4 d. ieškovas įmokėjo į einamąją sąskaitą kredito unijoje 1 952,00 Eur. Vykdydamas atsakovės nurodymus, 2017 m. spalio 4 d. ieškovas parašė atsakovei prašymą dėl papildomų pajų įsigijimo, kuriuo paprašė leisti papildomai padidinti pajinį įnašą 4 870,00 Eur. Ieškovui buvo paaiškinta, jog kad lėšos, sumokėtos už pagrindinį ir papildomus pajus bus bet kada jam grąžintos ir bus pervestos į jo einamąją sąskaitą, t. y. ieškovas pagrįstai manė, jog pagrindinio ir papildomo pajaus įsigijimui panaudotos sumos yra indėlis jo einamojoje sąskaitoje. 2017 m. spalio 4 d. tarp ieškovo, atsakovės ir UAB „BC Finance“ buvo sudaryta pajaus perleidimo sutartis. Viešai pasklidus informacijai, jog Lietuvos Bankas priėmė sprendimą apriboti atsakovės Taupkasės, kredito unijos veiklą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovas nuvyko į kredito uniją atsiimti įmokėtų pagrindinio ir papildomo pajų, viso 4 900,00 Eur, tačiau paaiškėjo, jog šios sumos ieškovui nebus grąžintos. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 8 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1596-555/2018, nusprendė atsakovei Taupkasei, kredito unijai iškelti bankroto bylą, bankroto administratore paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Ieškovas įrodinėja, kad jis nebuvo supažindintas su pagrindinio ir papildomo pajaus įsigijimo sąlygomis, taip pat, jog papildomas pajus, kitaip nei indėlis, nėra apdraustas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, tad draudžiamojo įvykio atveju būtų kompensuojamas tik pats indėlis, bet ne įsigyti pagrindinis ir papildomas pajai, viso 4 900,00 Eur. Šiuo atveju kredito unija suklaidino ieškovą ir veikė nesąžiningai, nesilaikė pareigos suteikti visą reikiamą ir teisingą informaciją, neatskleidė su tuo susijusios rizikos. Įvertinus ieškovo asmenį, t. y. tai, kad jis yra jauno amžiaus, sutarties sudarymo aplinkybes, kredito unijos informacijos pateikimo būdą, ieškovas buvo suklaidintas kredito unijos, jog jo sumokėta suma už pagrindinį ir papildomą pajus yra apdrausta Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Tokiu būdu kredito unija pažeidė Finansinių priemonių rinkinių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies, Kredito unijų 49 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Ieškovas, sudarydamas ginčijamas sutartis, tikėjosi, jog visa suma, kurią jis įnešė, yra apdrausta ir būtent tai sąlygojo jo valią sudaryti tokią sutartį, priešingu atveju, jis paskolos sutarties nebūtų sudaręs. Toks ieškovo suklydimas turi būti pripažintas esminiu. Ieškovas taip pat teigia, kad stojant į kredito unijos tikruosius narius, ieškovas sumokėjo 60,00 Eur stojamąjį mokestį, kas ieškovui leido pagrįstai manyti, kad tai yra jo įnašas į kredito uniją (tame tarpe suteikiantis teisę, kaip kredito unijos nariui gauti paskolą iš kredito unijos), o pajus buvo lėšos sąskaitoje (indėlis).

8Atsakovė, Taupkasė, kredito unija, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas negalėjo nesuprasti su įstojimu į kredito uniją susijusių teisių ir pareigų, o tokie jo teiginiai yra deklaratyvūs bei nesąžiningi, nes kreipdamasis į įmonę, kurios teisinė veiklos forma yra kredito unija, ir pats pateikdamas prašymą įstoti į kredito uniją, negalėjo nesuprasti, kad kredito unijos veikla yra grindžiama narystės principu. Ieškovas suprato, jog įstojęs į uniją tampa kredito unijos nariu, nes pats pateikė prašymą priimti jį į kredito unijos tikruosius narius, taip pat suprato ir tai, kad turės prisiimti ir atitinkamas, įstatymų bei Kredito unijos įstatų keliamas kredito unijos nariams, pareigas. Ieškovas užpildė kredito unijos įstatuose nurodyto tipo prašymą dėl įstojimo į kredito uniją, kuriame jis pats aiškiai įsipareigojo sumokėti atsakovei 30,00 Eur pajinį įnašą. Bet koks, bent vidutiniškai išprusęs asmuo, gali suprasti, kad prašymas: „<..> priimti mane į Taupkasė, kredito unija <...> tikruosius narius. Pasižadu laikytis kredito unijos įstatų, sumokėti 30,00 Eur pajinį įnašą ir 60,00 Eur už stojamąjį mokestį“ reiškia, įstojimą į kredito uniją bei kredito nario pareigų prisiėmimą, įskaitant pareigą sumokėti pagrindinį pajinį įnašą. Ieškovas aiškiai išreiškė valią įstoti į kredito uniją, todėl deklaratyvūs teiginiai dėl menamo nesuvokimo negali būti pagrindas sandorių pripažinimui negaliojančiais. Ieškovas šiuo atveju reikalauja pripažinti negaliojančia tik prašymo dėl įstojimo į kredito uniją dalyje dėl 30,00 Eur pajinio įnašo sumokėjimo, bet neskundžia likusios prašymo dalies, kuria jis prašė priimti jį į kredito uniją, o tai reiškia, kad jis suprato, jog tampa kredito unijos nariu. Ieškovas, suprasdamas įstojimo į kredito uniją teisinę reikšmę, prisiėmė ir įsipareigojimą dėl pagrindinio pajinio įnašo sumokėjimo. Atsakovė taip pat nurodo, kad ieškovas neturėjo jokio pagrįsto lūkesčio ar pagrindo tikėtis, kad jo, kaip kredito unijos nario, įneštas pajinis įnašas bus apdraustas įstatymų nustatyta tvarka kaip indėlis, kadangi pagrindinis pajus savo esme jokiu būdu negali būti lyginamas su indėliu, iš narių pagrindinių pajų yra sudaromas kredito unijos kapitalas, o pajus įnešę nariai tampa pajininkais, turinčiais teisę ne tik spręsti priskirtinus klausimus, bet ir gauti kredito unijos pelno dalį. Pajus yra investicija, kuri negalėjo būti ir nebuvo apdrausta įstatymų nustatyta tvarka kaip indėlis. Ieškovas įsipareigojo laikytis kredito unijos įstatų, kuriuose yra detaliai aptarta pajinio įnašo už pagrindinį bei papildomus pajus tvarka, o ieškovo įstojimas į kredito uniją patvirtina, kad jis suprato bei sutiko su visomis pajų įstojimo bei grąžinimo sąlygomis. Būtent 2017 m. spalio 3 d. paskolos sutarties Nr. P17/00585, kuria ieškovui buvo suteikta 98 000,00 Eur dydžio paskola būstui, buvo sudaryta su sąlyga, kad ieškovas įsipareigoja padidinti turimo unijos pajinio įnašo dydį taip, kad paskolos gavėjo turimų unijos pajinių įnašų suma būtų nemažesnė nei sutarties specialiojoje dalyje nurodyta privaloma paskolos gavėjo pajinių įnašų unijoje suma (paskolos sutarties bendrosios dalies 30 punktas). Atitinkamai ieškovas (paskolos gavėjas) įsipareigojo užtikrinti, kad visu sutarties galiojimo laikotarpiu paskolos gavėjo turimų unijos pajinių įnašų suma bus nemažesnė kaip sutarties specialiojoje dalyje nurodyta privaloma paskolos gavėjo pajinių įnašų unijoje suma (paskolos sutarties 74.7. punktas). Sąlyga, dėl privalomos paskolos gavėjo pajinių įnašų kredito unijoje sumos, kuri yra nemažesnė kaip 1/20 paskolos sumos, yra numatyta taip pat ir paskolos sutarties specialiųjų sąlygų, VII grafoje. Ieškovas, pasirašydamas paskolos sutartį, patvirtino, kad su sutarties sąlygomis ir kredito unijos paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis susipažino ir įsipareigojo jų laikytis, jas suprato ir turėjo suprasti jų teisinę reikšmę. Vien ta aplinkybė, kad atsakovė bankrutavo, o ieškovas tikėjosi, jog tai neįvyks, nėra pakankama pripažinti, kad jis buvo suklaidintas dėl sandorio esmės. Tuo tarpu ieškovo teiginiai apie jo suklaidinimą yra deklaratyvūs ir nėra pagrįsti byloje esančiais įrodymais, nes visi teikti pasirašyti dokumentai patvirtina ieškovo valią sudaryti būtent pajų įsigijimo sandorį. Ieškovas turėjo pakankamai laiko susipažinti su prisiimtomis teisėmis ir pareigomis iki ginčijamų sandorių sudarymo, ieškovas pas atsakovę dėl paskolos kreipėsi dar 2017 m. birželio 30 d., taigi, jis vėliausiai nuo 2017 m. liepos 13 d. (kredito unijos valdybos pritarimas išduoti paskolą) iki pat sandorių sudarymo dienos, t. y. 2017 m. spalio 3 d., turėjo visas galimybes veikti rūpestingai ir teikti papildomus klausimus. Be to, ieškovas yra jauno amžiaus, turintis aukštąjį išsilavinimą ir stabilią finansinę padėtį asmuo, todėl priešingai, jokios jo asmeninės savybės neleidžia daryti išvados, kad jam turėtų būti taikomas žemesnis rūpestingumo laipsnis nei įprastam vidutiniam vartotojui. Be to, ieškovo suklydimo galimybes paneigia ir pajaus kaip vertybinio popieriaus perleidžiamumo savybė. Ieškovas ne tik įsigijo pagrindinį ir papildomą pajus, tačiau sudarė ir šių pajų perleidimo sutartis, kas reiškia, kad jis suprato, jog už pajus įneštos lėšos nėra tik paprastas indėlis ieškovo sąskaitoje, kadangi jis gali perleisti nuosavybės teisę į šiuos vertybinius popierius kitam asmeniui, o ieškovo sudarytose pajaus perleidimo sutartyse aiškiai nurodoma, kad kredito unijai persitvarkius į specializuotą banką, pajai taps akcijomis, todėl bet kuriam asmeniui yra visiškai suprantama, kad akcijos yra vertybinis popierius, t. y. asmuo, įsigijęs akcijų, nebetenka nuosavybės teisės į lėšas, bet įgyja nuosavybės teisę į akcijas. Ieškovas laisva valia, visiškai suprasdamas įgyjamas teises ir pareigas, įstojo į kredito uniją ir tapo jos nariu (dalyviu). Dalyvavimo kredito unijos veikloje koncepcija yra nesudėtinga, o kredito unijos dalyvio (pajininko) teisės ir pareigos ne tik reglamentuotos Kredito unijų įstatyme, tačiau yra aiškiai nurodomos ir kredito unijos įstatuose, kurių laikytis ieškovas įsipareigojo įstodamas į kredito uniją ir sumokėdamas pagrindinį pajinį įnašą.

9Ieškinys atmetamas

10Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad 2017 m. liepos 12 d. tarp ieškovo Ž. A. ir atsakovės Kredito unijos „Taupkasė“ buvo sudaryta einamosios sąskaitos sutartis Nr. 20-0153911. 2017 m. liepos 12 d. ieškovas pateikė atsakovei prašymą dėl įstojimo į kredito uniją ir sumokėjo 30,00 Eur pajinį įnašą bei 60,00 Eur stojamąjį mokestį. 2017 m. liepos 13 d. ieškovas įmokėjo į atidarytą einamąją sąskaitą 120,00 Eur. 2017 m. rugpjūčio 25 d. ieškovas pirkimo–pardavimo sutartimi įgijo butą/patalpą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), 253/1259 dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ). esančio ( - ) žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ), esantį ( - ) Pirkimo pardavimo sutarties 4.1.1. punkto sąlygose nurodoma, jog pirkėjas (ieškovas) liko skolingas pardavėjui 98 000,00 Eur. Pardavėjui yra žinoma, jog kredito unija priėmė sprendimą suteikti pirkėjui (ieškovui) 98 000,00 Eur paskolą, šios sutarties 2.1. punkte nurodyto turto pirkimui. 2017 m. spalio 3 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. P17/00585, kuria ieškovui suteikta 98 000,00 Eur dydžio paskola. 2017 m. spalio 4 d. ieškovas įmokėjo į einamąją sąskaitą kredito unijoje 1 952,00 Eur, tą pačią dieną ieškovas patiekė atsakovei prašymą dėl papildomų pajų įsigijimo, kuriuo paprašė leisti papildomai padidinti pajinį įnašą 4 870,00 Eur.

11Pajiniai įnašai nuosavybės teise priklauso kredito unijai, o jos narių turimų pajų suteikiamos turtinės teisės įtvirtina teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jų pajinius įnašus ar pajinių įnašų dalį, tačiau laikantis įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatyto apribojimo (Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Ši turtinė reikalavimo teisė yra susijusi su kredito unijos nario narystės kredito unijoje pasibaigimu (Kredito unijų įstatymo 15 ir 18 straipsniai), o jai taikomas apribojimas yra sąlygotas kredito unijos veiklos specifikos, atsižvelgiant į tai, kad kredito unijos teiktinos finansinės paslaugos apima skolinimo paslaugų kredito unijos nariams teikimą. Kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kredito unija savo nariui iki vienų metų gali skolinti pinigus nereikalaudama jų grąžinimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytomis prievolių užtikrinimo priemonėmis, jei nario prašoma skolinti pinigų suma ir palūkanos už ją neviršija jo pajinio įnašo kredito unijoje dydžio. Šiuo atveju kredito unijos nariui kredito unijos įstatuose ir kituose kredito unijos organų priimtuose dokumentuose nustatyta tvarka apribojama teisė disponuoti pajiniu įnašu ar jo dalimi, ne mažesne už skolinamą pinigų sumą kartu su už ją mokamomis palūkanomis, tol, kol bus grąžinta skolinama suma su palūkanomis. Dėl to kredito unijos narys turi teisę reikalauti grąžinti tik tą jo pajinio įnašo dalį, kuriai netaikomi disponavimo teisės apribojimai. Taigi, visų pirma, kredito unijos nario teisė reikalauti grąžinti pajinius įnašus ar jų dalį yra siejama su narystės kredito unijoje pabaiga.

12Minėta, jog byloje nėra ginčo, kad ieškovui tapus kredito unijos nariu buvo suteikta paskola, kuri buvo panaudota ieškovui įsigyjant nekilnojamąjį turtą. Ieškovas byloje nuosekliai laikosi pozicijos, kad jis nėra profesionalus rinkos dalyvis, teigia, kad buvo tyčia suklaidintas dėl pajaus saugumo ir unijos sėkmingo veikimo, o žinodamas visą informaciją ginčo prašymų įsigyti pajų nebūtų teikęs.

13Pagal formuojamą teismų praktiką dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, kad suklydimas buvo esminis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009; 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2014). Jei iš faktinių aplinkybių matyti, kad, net ir žinodamas konkrečią informaciją, ieškovas sandorį būtų vis tiek sudaręs, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu remiantis suklydimu negali būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2014).

14Byloje nustatyta, kad ieškovas yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turi sutarčių, tame tarpe ir su bankinėmis įstaigomis, sudarymo praktikos, naudojasi internetu. Bylos duomenys, teismo vertinimu, įgalina spręsti, kad ieškovas atitinka vidutinio vartotojo kategoriją. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ketinant įsigyti nekilnojamąjį turtą, iškilo poreikis iš finansinės įstaigos gauti finansavimą (paskolą). Ieškovas pripažino, kad atsakovės teikiamos kreditavimo sąlygos dėl palūkanų normos buvo palankesnės nei kitų bankinių įstaigų, be to ieškovas teigė supratęs, kad galimybė palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą yra siejama su naryste finansinėje (atsakovės) įstaigoje.

15Ieškovas įsipareigojo laikytis kredito unijos įstatų, kuriuose yra detaliai aptarta pajinio įnašo už pagrindinį bei papildomus pajus tvarka, o ieškovo įstojimas į kredito uniją patvirtina, kad jis suprato bei sutiko su visomis pajų įstojimo bei grąžinimo sąlygomis. Būtent 2017 m. spalio 3 d. paskolos sutarties Nr. P17/00585, kuria ieškovui buvo suteikta 98 000,00 Eur dydžio paskola būstui, buvo sudaryta su sąlyga, kad ieškovas įsipareigoja padidinti turimo unijos pajinio įnašo dydį taip, kad paskolos gavėjo turimų unijos pajinių įnašų suma būtų nemažesnė nei sutarties specialiojoje dalyje nurodyta privaloma paskolos gavėjo pajinių įnašų unijoje suma (paskolos sutarties bendrosios dalies 30 punktas). Atitinkamai ieškovas (paskolos gavėjas) įsipareigojo užtikrinti, kad visu sutarties galiojimo laikotarpiu paskolos gavėjo turimų unijos pajinių įnašų suma bus nemažesnė kaip sutarties specialiojoje dalyje nurodyta privaloma paskolos gavėjo pajinių įnašų unijoje suma (paskolos sutarties 74.7. punktas). Sąlyga, dėl privalomos paskolos gavėjo pajinių įnašų kredito unijoje sumos, kuri yra nemažesnė kaip 1/20 paskolos sumos, yra numatyta taip pat ir paskolos sutarties specialiųjų sąlygų, VII grafoje. Taigi, ieškovas galėjo ir privalėjo suvokti skirtumus tarp pajaus ir indėlių, taip pat apie pajų nedraudžiamumą ir didesnį rizikingumą. Neatidumas ir (ar) nerūpestingumas neatitinka suklydimo sampratos. Teismų praktikoje pažymima, kad tikėjimasis, jog sudarant rizikingą sandorį jo vykdymo metu nekils rizikos, dar nereiškia suklydimo dėl sudaromo sandorio esmės, o iš tokio sandorio atsiradę neigiami padariniai negali būti prilyginami suklydimui. Ieškovas nepateikė objektyvių duomenų, kad jis neturėjo galimybės visapusiškai įvertinti sudaryto sandorio sąlygų, sutarčių jam tinkamumą.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, išaiškinta, jog net ir situacijoje, kai asmuo ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo sulaukęs vos 18 metų ir neturėjo jokios investavimo patirties, tai savaime nesudaro pagrindo tenkinti ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, nes asmuo, būdamas veiksnaus amžiaus, gali prisiimti pagal sudaromas sutartis teises ir pareigas, kurios nustatytos sutarties sąlygose ir atitinkamų įstatymų normose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11-969/2016).

17Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad 2018 m. kovo 7 d. unijai buvo iškelta bankroto byla, pati savaime nėra pakankama pagrįsti atsakovės nesąžiningus ir neteisėtus veiksmus. Teismui nustačius, kad ieškovas siekė gauti iš atsakovės finansavimą palankiomis sąlygomis, kurios buvo suteikiamos tik unijos nariams, byloje nesant duomenų, išskyrus ieškovo teigimą, jog unijos darbuotojai patikino apie pajaus draustumą, nėra pagrindo konstatuoti tyčinius ir (ar) nesąžiningus atsakovės veiksmus siekiant suklaidinti ieškovą.

18Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nenustačius tyčinių ir sąmoningų kredito unijos veiksmų, kuriais ieškovas buvo suklaidintas dėl sudaromų sandorių esmės, bei nustačius, kad ieškovo apsisprendimą dėl sutarčių sudarymo lėmė atsakovės teikiamų paslaugų ekonominė nauda, konstatuoja nesant pagrindo ginčijamas sutartis pripažinti negaliojančiomis pagal CK 1.90 str. Ieškovas, sudarydamas ginčo sandorius, veikė laisva valia ir objektyviai privalėjo suvokti šių sandorių esmę bei jų sukeliamas pasekmes ir riziką. Šiais argumentais ieškinys atmetamas (CPK 178 str.).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

21Ieškovo Ž. A. ieškinį atmetus, atsakovės Taupkasės, kredito unijos naudai yra pagrindas priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė byloje pateikė prašymą priteisti 1 592,40 Eur bylinėjimosi išlaidų už atstovavimą byloje, prašymo dėl termino pratęsimo, atsiliepimo į ieškinį ir tripliko rengimą bei jas pagrindžiančius įrodymus (t. 2, b. l. 1-6). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R–77 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas), teismas sprendžia, kad atsakovės prašomos priteisti išlaidos neviršija nustatytų maksimalių dydžių, todėl yra priteistinos iš ieškovo.

22Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro 6,48 Eur, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290), valstybei šios išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 92, 96 straipsniai).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo Ž. A., a. k. ( - ) atsakovės Taupkasės, kredito unijos, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos administratorių biuras“, j. a. k. 302680384, naudai 1 592,40 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt du eurus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš ieškovo Ž. A., a. k. ( - ) valstybės naudai 6,48 Eur (šešis eurus 48 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (nurodytas sumas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei,... 3. dalyvaujant ieškovui Ž. A., jo atstovei advokato padėjėjai G. J.,... 4. atsakovės Taupkasės, kredito unijos, atstovaujamos bankroto administratorės... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovas Ž. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 7. Ieškovas nurodė, kad 2017 m. liepos 12 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo... 8. Atsakovė, Taupkasė, kredito unija, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 9. Ieškinys atmetamas... 10. Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad 2017 m. liepos 12 d. tarp ieškovo... 11. Pajiniai įnašai nuosavybės teise priklauso kredito unijai, o jos narių... 12. Minėta, jog byloje nėra ginčo, kad ieškovui tapus kredito unijos nariu buvo... 13. Pagal formuojamą teismų praktiką dėl suklydimo sudarytas sandoris... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turi... 15. Ieškovas įsipareigojo laikytis kredito unijos įstatų, kuriuose yra detaliai... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, išaiškinta, jog net ir... 17. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad 2018 m. kovo 7 d. unijai buvo iškelta... 18. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nenustačius tyčinių... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Ieškovo Ž. A. ieškinį atmetus, atsakovės Taupkasės, kredito unijos naudai... 22. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro 6,48 Eur,... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 24. ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo Ž. A., a. k. ( - ) atsakovės Taupkasės, kredito... 26. Priteisti iš ieškovo Ž. A., a. k. ( - ) valstybės naudai 6,48 Eur (šešis... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...