Byla A2-2432-273/2012
Dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. D. Z. atstovo advokato S. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarties dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009, išnagrinėtoje pagal ieškovės O. D. Z. ieškinį atsakovui BUAB „KDS statyba“ dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3P. O. D. Z. kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009 ir bylą perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui. Nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 14 d. galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009 iš dalies tenkino jos ieškinį, atmesdamas reikalavimą priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo ieškinio padavimo teismui dienos tuo pagrindu, kad atsakovas prieštaravo ir nesutiko, kad vidutinis darbo užmokestis būtų priteistas už visą uždelstą atsiskaityti laiką, motyvuojant, kad bendrovėje vyksta restruktūrizacijos procesas ir didelė dalis turto yra areštuota. 2011 m. spalio 3 d. įsiteisėjo teismo nutartis dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo. 2012 m. balandžio 5 d. Kauno apygardos teismui nagrinėjant ieškovės kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą BUAB „KDS statyba“ administratorius pareiškė, kad negali sutikti su ieškovės kreditorinio reikalavimo dalimi dėl vidutinio darbo užmokesčio už neatsiskaitymo laikotarpį, kadangi šioje dalyje klausimą išsprendė Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 14. d įsiteisėjusiu galutiniu sprendimu. Visų kitų atsakovės darbuotojų bankroto administratorius sutiko su jų kreditoriniais reikalavimais, kuriuos sudarė vidutinis darbo užmokestis už neatsiskaitymo laikotarpį. Savo nesutikimą su minėta O. D. Z. kreditorinio reikalavimo dalimi atsakovo administratorius grindė tuo, kad jei nebūtų 2009 m. spalio 14 d. Kauno miesto apylinkės teismo įsiteisėjusio sprendimo, jis neginčytų ir ieškovės teisės į kreditorinį reikalavimą, kurį sudarytų vidutinis darbo užmokestis, klausimas liktų tik dėl sumos paskaičiavimo, kai jį turėtų išspręsti kreditorinį reikalavimą tvirtinantis Kauno apygardos teismas. Todėl laiko, kad Kauno apygardos teismui 2012 m. balandžio 5 d. nagrinėjant kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą ji sužinojo apie esminę naują bylos aplinkybę, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu (( - ) str. 1 d. 2 p.), t.y. sužinojo, kad bendrovei pakeitus savo statusą iš restruktūrizuojamos į bankrutuojančią, atsakovė, atstovaujama bankroto administratoriaus, sutinka su darbuotojų teise į vidutinį darbo užmokestį už neatsiskaitymo laikotarpį (DK 141 str. 3 d.) ir šios teisės neginčija. Pareiškėja mano, jog esant nurodytoms aplinkybėms susidaro situacija, kad vien dėl to, jog ji aktyviai gynė savo teises iš darbo santykių, jos padėtis lyginant su kitais bankrutuojančios atsakovės darbuotojais, turėjusiais ir turinčiais identiškas teises, iš esmės skiriasi, nes kitiems darbuotojams turint teisę į kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, pareiškėjai tokia teisė yra atimama. 2012-04-05 pareiškėja (ieškovė išnagrinėtoje byloje, kurioje prašo atnaujinti procesą), sužinojo naują aplinkybę, kad suinteresuotas asmuo (atsakovė išnagrinėtoje byloje) tokiu būdu be jokio teisėto tam pagrindo diskriminuodamas pareiškėją, teismo prašė netaikyti DK 141 str. 3 d., taip pat kad kitų darbuotojų atžvilgiu tokios pozicijos nebetaiko, kad pareiškėja taip pat turėtų teisę į vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį, kuriuo darbdavys vėlavo su ja atsiskaityti, jei atitinkamai būtų peržiūrėtas 2009-10-04 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas. (b.l.59-60, 66-67).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009. Teismas nustatė, kad Kauno miesto apylinkės teismas byloje priimtu 2009-10-14 galutiniu sprendimu iš dalies tenkino O. D. Z. ieškinį ir priteisė ieškovei iš atsakovės 20713, 27 Lt su darbo santykiais susijusios skolos ir 2602,38 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką iki ieškinio pateikimo dienos. Likusioje dalyje - dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką nuo ieškinio pateikimo dienos iki pilno atsiskaitymo su ieškove, atmetė, motyvuodamas, kad atsiskaityti su ieškove galėjo sutrukdyti nuo atsakovo veiksmų nepriklausančios aplinkybės, t.y. nustačius, kad atsakovės turtui nuo 2009-05-11 buvo uždėtas areštas. Todėl teismas sprendė, kad atsakovo kaltė dėl uždelsto atsiskaitymo nėra pagrįsta ir priteistiną sumą sumažino. (b.l. 53-57). Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-14 įsiteisėjo 2009 m. lapkričio 17 d. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų apie teismo sprendimo įvykdymą, taip pat nėra duomenų, kad ieškovė būtų kreipusis į teismą DK 300 str. tvarka dėl teismo sprendimo nevykdymo iki bankroto bylos iškėlimo atsakovei ar pareiškusi tokį kreditorinį reikalavimą. BUAB „KDS statyba“ bankroto administratorius atsiliepime į pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą pripažino, kad atsakovė UAB „KDS statyba“ teismo sprendimo neįvykdė. Teismas, iš informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų bei BUAB „KDS statyba“ bankroto administratoriaus atsiliepime išdėstytų faktinių aplinkybių, nustatė, kad 2011-07-22 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2011-10-03 (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2-2507/2011), UAB „KDS“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras. P. O. D. Z. bankroto byloje pateikė tvirtinti kreditorinį reikalavimą, kildinamą iš su darbo santykiais susijusios bendrovės skolos. Pareiškėja iš viso prašė patvirtinti 94644,52 Lt finansinį reikalavimą, tai yra 23315,65 Lt pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-14 sprendimą ir papildomai 71328,87 Lt už uždelstą atsiskaityti laiką pagal DK 141 str. 3 d., už laikotarpį nuo 2009-05-20 (ieškinio pateikimo dienos Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009) iki 2011-10-03 UAB „KDS“ bankroto bylos iškėlimo dienos. Atsakovo administratorius su pareiškėjos teikiamu reikalavimu sutiko iš dalies - neprieštaravo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-14 sprendimu pareiškėjai priteistos 23315,65 Lt sumos patvirtinimo, tačiau nesutiko, kad būtų patvirtinta vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką - 71328,87 Lt kreditorinio reikalavimo dalis. Tokią poziciją administratorius grindė aplinkybe, kad šalių ginčas dėl su darbo santykiais susijusios skolos buvo išspręstas teisme, civilinėje byloje priimant galutinį 2009-10-14 sprendimą, kuriuo pareiškėjai priteista konkreti skolos ir vidutinio darbo užmokesčio iki ieškinio pateikimo suma. Kauno apygardos teismas BUAB „KDS statyba" bankroto byloje patvirtino pareiškėjos 23315,65 Lt finansinio reikalavimo dalį, tuo tarpu bylos nagrinėjimą dėl likusio reikalavimo tvirtinimo atidėjo. Tai matyti iš suinteresuoto asmens atsiliepime išdėstytų faktinių aplinkybių, pateikto 2012-04-05 Kauno apygardos teismo posėdžio protokolo civilinėje byloje Nr. B2-1505-230/2012, Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų. Teismas nurodė, kad pareiškėja, prašo atnaujinti procesą ( - ) str. 1 d. 2 punkto pagrindu, nurodydama, kad 2012-04-05 Kauno apygardos teismui nagrinėjant pareiškėjos kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą paaiškėjo nauja aplinkybė, kuri pareiškėjai nebuvo ir negalėjo būti žinoma, t.y. minėtos bylos nagrinėjimo metu atsakovo administratorius sutiko su kitų darbuotojų teise į DK 141 str. 3 dalyje numatytą vidutinį darbo užmokestį už neatsiskaitymo laikotarpį, t.y. pareiškėja sužinojo, kad UAB „KDS statyba" pakeitus savo statusą iš restruktūrizuojamos į bankrutuojančią, bankrutuojanti bendrovė sutinka su darbuotojų teise į vidutinį darbo užmokestį už neatsiskaitymo laikotarpį ir šios teisės neginčija, o su analogišku pareiškėjos kreditorinio reikalavimo dalimi nesutinka vien dėl to, kad jos atžvilgiu yra priimtas ir įsiteisėjęs 2009-10-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas. Teismas su pareiškėjos prašyme nurodytu pagrindu atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių nesutiko. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės atsirado po bylos išnagrinėjimo iš esmės, t.y. jos yra ne naujai paaiškėjusios, o naujai atsiradusios, todėl neatitinka naujai paaiškėjusiai aplinkybei taikomo jos atsiradimo laike (nagrinėjant bylą iš esmės) kriterijaus.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu pareiškėjos O. D. Z. atstovas advokatas S. Z. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-09-12 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2 - 14472-638/2009 ir bylą vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 15 str. 2 d. nuostatomis nagrinėti Kauno apygardos teisme, jame nagrinėjamojo bankroto byloje. Nurodo, kad 2012 m. balandžio 5 d. pareiškėja sužinojo naują aplinkybę, kad atsakovė išimtinai pareiškėjos atžvilgiu, t.y. tokiu būdu be jokio teisėto tam pagrindo diskriminuodamas pareiškėją teismo prašė netaikyti Darbo kodekso 141 str. 3 d., taip pat, kad atsakovė tokios savo neteisėtos pozicijos nebetaiko ir pareiškėja turėtų teisę į vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį, kuriuo darbdavys vėlavo su ja atsiskaityti, jei atitinkamai būtų peržiūrėtas 2009 m. spalio 14 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas. Nurodytą naujai paaiškėjusią aplinkybę paliudija ir ta aplinkybė, kad atsakovė su ieškove neatsiskaitė taip pat ir po to, kai iškėlus restruktūrizavimo bylą atsakovei turto areštas buvo panaikintas ir atsakovė įsipareigojo su ieškove atsiskaityti restruktūrizavimo plane nurodyta tvarka . Nurodyta naujai paaiškėjusi aplinkybė reiškia, kad ne turto areštas, kuriuo atsakovė motyvavo neatsiskaitymą su ieškove, bei kuria remiantis teismas netenkino ieškovės reikalavimo dėl kompensacijos pagal Darbo kodekso 141 str. 3 d. priteisimo buvo realusis pagrindas bei priežastis dėl kurios atsakovė neatsiskaitė su iš darbo atleidžiamu darbuotoju.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „KDS statyba“ atstovaujamas administratoriaus UAB „Verslo ir restruktūrizavimo centras“ prašė atskirąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjos kaip naujai paaiškėjusi nurodyta aplinkybė neatitinka teismų praktikoje įtvirtintų reikalavimų minėtą aplinkybę laikyti pagrindu išnagrinėtos bylos proceso atnaujinimui, kadangi pareiškėjos įvardijama aplinkybė civilinės bylos Nr. 2-14472-638/2009 nagrinėjimo ir sprendimo byloje priėmimo metu neegzistavo, taigi, niekaip negalėjo ir nebūtų galėjusi įtakoti bylos eigos ir baigties. Pareiškėja kaip faktinį savo prašymo dėl proceso atnaujinimo ir atskirojo skundo pagrindą nurodo naujai pareiškėjai 2012-04-05 paaiškėjusią aplinkybę, jog UAB „KDS statyba" pakeitus savo statusą į restruktūrizuojamą, o vėliau į bankrutuojančią, bankrutuojanti bendrovė sutinka su kitų darbuotojų teise į pagal DK 141 str. 3 dalyje numatytą vidutinį darbo užmokestį už neatsiskaitymo laikotarpį, tuo tarpu pareiškėjos atžvilgiu šią teisę ginčija, todėl, esą, akivaizdu, kad ne UAB „KDS statyba" turto areštas buvo priežastis, kodėl bendrovė su pareiškėja laiku neatsiskaitė. Minėta aplinkybė nebuvo žinoma teismui priimant sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009. Pareiškėja naujai paaiškėjusią aplinkybę sieja su suinteresuoto asmens restruktūrizavimo ir bankroto bylose pasireiškusiu UAB „KDS statyba" požiūriu į kitų bendrovės darbuotojų teisę gauti vidutinį darbo užmokestį pagal DK 141 str. 3 dalį, minėtą teisę pripažįstant. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl pareiškėjos su darbo santykiais susijusių turtinių reikalavimų tenkinimo klausimą (dėl laiku nesumokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų ir reikalavimo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką) Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009, kurioje sprendimas priimtas 2009-10-14, nei restruktūrizavimo, nei bankroto byla suinteresuotam asmeniui dar nebuvo iškeltos (nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Kauno apygardos teisme priimta 2009-10-22 bei įsiteisėjo 2009-11-03, o nutartis nutraukti restruktūrizavimo bylą priimta 2011-07-22, įsiteisėjo 2011-10-03).

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (( - ) str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų ( - ) straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje pareiškėjos nurodytais pagrindais.

13Proceso atnaujinimo tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Lietgalis” v. B. J., bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.).

14Byloje nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 14 d. galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009 pareiškėjos ieškinį tenkino iš dalies, priteisė pareiškėjai iš atsakovo UAB „KDS statyba“ 20713,27 Lt (išmokėtina suma) su darbo santykiais susijusios skolos ir 2602,38 Lt (priskaityta suma) vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką. Likusioje dalyje ieškinį atmetė motyvuodamas, kad atsiskaityti su ieškove galėjo sutrukdyti nuo atsakovo veiksmų nepriklausančios aplinkybės, t.y. nustačius, kad atsakovės turtui nuo 2009-05-11 buvo uždėtas areštas. Todėl teismas sprendė, kad atsakovo kaltė dėl uždelsto atsiskaitymo nėra pagrįsta ir priteistiną sumą sumažino ( b.l.53-55). Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-14 įsiteisėjo 2009 m. lapkričio 17 d. (b.l. 57).

15Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009 ir bylą perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009. Pirmosios instancijos teismas, iš pateikto 2012-04-05 Kauno apygardos teismo posėdžio protokolo civilinėje byloje Nr. B2-1505-230/2012, iš informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų bei BUAB „KDS statyba“ bankroto administratoriaus atsiliepime išdėstytų faktinių aplinkybių, nustatė, kad 2011-07-22 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2011-10-03 (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2507/2011), UAB „KDS“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras. Pareiškėja bankroto byloje pateikė tvirtinti kreditorinį reikalavimą, kildinamą iš su darbo santykiais susijusios bendrovės skolos. Pareiškėja iš viso prašė patvirtinti 94644,52 Lt finansinį reikalavimą, tai yra 23315,65 Lt pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-14 sprendimą ir papildomai 71328,87 Lt už uždelstą atsiskaityti laiką pagal DK 141 str. 3 d., už laikotarpį nuo 2009-05-20 (ieškinio pateikimo dienos Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009) iki 2011-10-03 UAB „KDS“ bankroto bylos iškėlimo dienos. Atsakovo administratorius su pareiškėjos teikiamu reikalavimu sutiko iš dalies - neprieštaravo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-14 sprendimu pareiškėjai priteistos 23315,65 Lt sumos patvirtinimo, tačiau nesutiko, kad būtų patvirtinta vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką - 71328,87 Lt kreditorinio reikalavimo dalis. Tokią poziciją administratorius grindė aplinkybe, kad šalių ginčas dėl su darbo santykiais susijusios skolos buvo išspręstas teisme, civilinėje byloje priimant galutinį 2009-10-14 sprendimą, kuriuo pareiškėjai priteista konkreti skolos ir vidutinio darbo užmokesčio iki ieškinio pateikimo suma. Kauno apygardos teismas BUAB „KDS statyba" bankroto byloje patvirtino pareiškėjos 23315,65 Lt finansinio reikalavimo dalį, tuo tarpu bylos nagrinėjimą dėl likusio reikalavimo tvirtinimo atidėjo.

16Pareiškėja prašo teismo atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, t.y. naujai paaiškėjus esminėms bylos aplinkybėms, kurios nebuvo ir pareiškėjai negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, nurodydama, kad 2012-04-05 Kauno apygardos teismui nagrinėjant pareiškėjos kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą paaiškėjo nauja aplinkybė, kuri pareiškėjai nebuvo ir negalėjo būti žinoma, t.y. minėtos bylos nagrinėjimo metu atsakovo administratorius sutiko su kitų darbuotojų teise į DK 141 str. 3 dalyje numatytą vidutinį darbo užmokestį už neatsiskaitymo laikotarpį, t.y. pareiškėja sužinojo, kad UAB „KDS statyba" pakeitus savo statusą iš restruktūrizuojamos į bankrutuojančią, bankrutuojanti bendrovė sutinka su darbuotojų teise į vidutinį darbo užmokestį už neatsiskaitymo laikotarpį ir šios teisės neginčija, o su analogišku pareiškėjos kreditorinio reikalavimo dalimi nesutinka vien dėl to, kad jos atžvilgiu yra priimtas ir įsiteisėjęs 2009-10-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas.

17( - ) straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t.y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; kt.). Pagal ( - ) straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas arba jo dalis išnagrinėtoje civilinėje byloje. Be to, jos turi egzistuoti bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu, o ne atsirasti po to, kai byla jau išnagrinėta. Sprendžiant klausimą, ar naujai paaiškėjusi aplinkybė buvo žinoma arba galėjo būti žinoma pareiškėjui, teismas vertina ne tik subjektyvius, bet ir objektyvius sužinojimo kriterijus. Naujai paaiškėjusių aplinkybių esminės reikšmės bylai pobūdis pasireiškia ir yra suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių bylos duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų ir kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialiojo teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo motyvacija bei išvada – sprendimo rezultatas. Visa tai reiškia, kad dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių pagrindu gautų naujų duomenų atsiranda pagrindas ir teisinė galimybė panaikinti ar pakeisti jau priimtus ir įsiteisėjusius teismo sprendimus ne instancine sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės (patikrinimo) tvarka bei šiuos reikalavimus išspręsti kitaip, negu jie buvo pirmiau išspręsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2010).

18Iš nagrinėjamoje byloje esančių dokumentų turinio matyti, jog pareiškėja naujai paaiškėjusia aplinkybe laiko tai, kad 2012-04-05 Kauno apygardos teismui nagrinėjant pareiškėjos kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, atsakovo administratorius sutiko su kitų darbuotojų teise į DK 141 str. 3 dalyje numatytą vidutinį darbo užmokestį už neatsiskaitymo laikotarpį, t.y. pareiškėja sužinojo, kad UAB „KDS statyba" pakeitus savo statusą iš restruktūrizuojamos į bankrutuojančią, bankrutuojanti bendrovė sutiko su darbuotojų teise į vidutinį darbo užmokestį už neatsiskaitymo laikotarpį ir šios teisės neginčija, o su analogišku pareiškėjos kreditorinio reikalavimo dalimi nesutiko.

19( - ) str. 1 d. 2 p., numatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl pareiškėjos su darbo santykiais susijusių turtinių reikalavimų tenkinimo klausimą, Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-14472-638/2009, kurioje sprendimas priimtas 2009-10-14, nei restruktūrizavimo, nei bankroto byla suinteresuotam asmeniui dar nebuvo iškelta. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Kauno apygardos teisme priimta 2009-10-22 bei įsiteisėjo 2009-11-03, o nutartis nutraukti restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą priimta 2011-07-22, įsiteisėjo 2011-10-03. Taigi, kaip matyti pareiškėjos nurodoma aplinkybė atsirado jau po civilinės bylos Nr. . 2-14472-638/2009 išnagrinėjimo, todėl negali būti pagrindu atnaujinti procesą. Kadangi apeliantės nurodyta aplinkybė neatitinka ( - ) str. 1 d. 2 p., ji negali būti pripažinta naujai paaiškėjusia aplinkybe ( - ) str. 1 d. 2 p. prasme. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis negali būti laikomos tokios naujos aplinkybės, kurių nagrinėjant nebuvo, o jos atsirado jau priėmus sprendimą. Tai reiškia, kad nurodydama ( - ) str. 1 d. 2 p. įtvirtintą teisinį pagrindą procesui civilinėje byloje atnaujinti, jokių dokumentų, įrodymų, faktinių duomenų, aplinkybių, kurie nebūtų žinomi byloje dalyvavusiems asmenims ir teismui bylos nagrinėjimo metu, apeliantė nepateikė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės atsirado po bylos išnagrinėjimo iš esmės, t.y. jos yra ne naujai paaiškėjusios, o naujai atsiradusios, todėl neatitinka naujai paaiškėjusiai aplinkybei taikomo jos atsiradimo laike (nagrinėjant bylą iš esmės) kriterijaus.

20Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir teisingai nustatė, kad pareiškėjo prašymas yra nepagrįstas, nes nėra nustatyta proceso atnaujinimo pagrindų. Naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22atskirąjį skundą atmesti.

23Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė apeliacine rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. P. O. D. Z. kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą civilinėje... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsisakė... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu pareiškėjos O. D. Z. atstovas advokatas S. Z. prašo... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „KDS statyba“... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 12. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 13. Proceso atnaujinimo tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą... 14. Byloje nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 14 d.... 15. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą civilinėje... 16. Pareiškėja prašo teismo atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos civilinio... 17. ( - ) straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas tais atvejais, kai pareiškėjas... 18. Iš nagrinėjamoje byloje esančių dokumentų turinio matyti, jog pareiškėja... 19. ( - ) str. 1 d. 2 p., numatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu... 20. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 1... 22. atskirąjį skundą atmesti.... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti...