Byla 2-111/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorika“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarties civilinėje byloje 2-1574-264/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Grand SPA Lietuva“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Dorika“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Murena“ ieškiniu prašė pripažinti 2008 m. gruodžio 22 d. susitarimą, sudarytą tarp UAB „Murena“ ir atsakovų UAB „Grand SPA Lietuva“ bei UAB „Dorika“ negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, priteisti iš atsakovo UAB „Dorika“ 80 000 Lt, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino.

52011 m. rugpjūčio 9 d. pareiškimu dėl procesinio termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas UAB „Dorika“ prašė atnaujinti 20 dienų terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti; panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsakovo prašymo atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino, nustatęs, kad teismo šaukimas į 2011 m. vasario 28 d. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį atsakovo UAB „Dorika“ direktoriui buvo įteiktas 2011 m. sausio 27 d. atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytu adresu korespondencijai. Tuo pačiu adresu išsiųstas atsakovui 2011 m. vasario 28 d. sprendimo už akių nuorašas. Iš to teismas sprendė, kad atsakovas apie bylos nagrinėjimą bei priimtą teismo sprendimą už akių buvo informuotas laiku ir tinkamai. Pareiškimą dėl ginčo sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas pateikė tik 2011 m. rugpjūčio 9 d., t. y. praėjus daugiau nei 5 mėnesiams nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos. Įvertinęs tai, kad atsakovui buvo žinoma apie prasidėjusį bylos nagrinėjimo procesą ir tai, kad atsakovas, kaip ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys, privalėjo rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, domėtis bylos eiga, teismas padarė išvadą, kad atsakovas šių savo procesinių pareigų tinkamai nevykdė. Teismas sprendė, kad atsakovo nurodyta aplinkybė, jog sprendimą už akių jis gavo praėjus daugiau dvejiems mėnesiams po jo priėmimo, nepagrįsta įrodymais, nes pagal bylos duomenis, dokumento nuorašas atsakovui buvo išsiųstas 2011 m. kovo 3 d. Įvertinęs tai, kad delsta paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo per ilgai, o atsakovas turėjo galimybę pasidomėti bylos eiga ir laiku paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teismas sprendė, kad atsakovo nurodytos termino praleidimo priežastys nėra svarbios, dėl to atsakovo prašymo atnaujinti terminą netenkino.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Dorika“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. atnaujinti 20 dienų terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti bei priimti pareiškimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Byla buvo išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant ir, nors teismo sprendime nurodyta, kad atsakovams apie teismo posėdį pranešta tinkamai, tačiau atsakovas gavo pranešimą į parengiamąjį posėdį, todėl nemanė, kad byla jame bus išnagrinėta iš esmės. Atsiliepime į ieškinį nurodyti argumentai dėl kurių nebuvo pagrindo tenkinti ieškinio, vienas iš jų – suėjęs senaties terminas ieškiniui paduoti. Be to, byla išnagrinėta dalyvaujant netinkamam atstovui, nes posėdyje dalyvavo BUAB „Murena“ atstovė advokato padėjėja, kuri negali būti bankrutuojančios įmonės atstovė.
  2. Byla buvo išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant ir apie teismo posėdį jam nebuvo pranešta. Mano, kad priimti sprendimą už akių buvo netikslinga, nes atsakovas pageidavo dalyvauti teismo posėdyje nagrinėjant bylą iš esmės, t.y. procese po parengiamojo posėdžio. Be to, sprendimo už akių nuorašo atsakovas negavo ir jam nėra žinoma, ar jis buvo išsiųstas.
  3. Sprendimo už akių nuorašas neatvykusiai šaliai turi būti išsiųstas per tris dienas, kaip to reikalauja proceso įstatymas, tačiau atsakovas minėto sprendimo nuorašą gavo daugiau kaip po dviejų mėnesių, t. y. tada, kai jis jau buvo įsiteisėjęs, dėl to turi būti atnaujintas terminas pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti.
  4. Teismas, atmesdamas pareiškimą dėl termino atnaujinimo, neišsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimo.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Murena“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagal CPK 287 straipsnio 1 dalį prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo terminą negali būti paduotas, jei praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Pažymi, kad atsakovas nenurodė aplinkybių dėl kurių terminas privalo būti atnaujintas, o ginčija patį ieškinį. Atsakovo argumentai, susiję su ieškinio nepagrįstumu, neturi būti vertinami, nes nėra susiję su skundžiama nutartimi. Taip pat pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo teiginį, kad sprendimą už akių jis gavo tik po dviejų mėnesių. Atsakovas neįrodė, kad terminą sprendimo už akių peržiūrėjimui paduoti jis praleido dėl svarbių priežasčių. Ieškovo nuomone, nėra pagrindo atnaujinti terminą, nes prašymas paduotas uždelsus nepagrįstai ilgai.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje sprendžiama, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti prašymą atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti.

13CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatyta bendroji taisyklė, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą arba teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Taigi būtina procesinio termino atnaujinimo sąlyga – svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl spręsdamas, ar suinteresuoto asmens nurodytos termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, sprendžia teismas. Reikšminga ir praleisto termino trukmė, prašančios atnaujinti terminą šalies sąžiningumas, ir tinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis.

14Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. priėmė sprendimą už akių, nustatęs, jog atsakovai neatvyko į 2011 m. vasario 28 d. parengiamąjį teismo posėdį, nors jiems buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Iki teismo posėdžio pradžios iš atsakovų nebuvo gautas prašymas bylą nagrinėti jiems (atsakovams) nedalyvaujant, o ieškovo atstovė prašė priimti sprendimą už akių.

15Apeliantas skunde nurodo, kad jis gavo pranešimą į parengiamąjį teismo posėdį, tačiau nemanė, kad jame byla bus išnagrinėta iš esmės. Kaip matyti iš bylos duomenų, teismo šaukimas į 2011 m. vasario 28 d. parengiamąjį teismo posėdį atsakovo UAB „Dorika“ direktoriui įteiktas 2011 m. sausio 27 d. (2 t., 2 b. l.). Kartu su minėtu teismo šaukimu, atsakovui įteikta ir 2011 m. sausio 20 d. teismo nutarties skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, kurioje teismas išaiškino byloje dalyvaujantiems asmenims jų neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį pasekmes, kopija. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad 2011 m. vasario 28 d. sprendimo už akių nuorašas išsiųstas atsakovo UAB „Dorika“ atsiliepime nurodytu adresu 2011 m. kovo 3 d. (2 t., 56 b. l.). Byloje nėra duomenų, kad minėtas teismo sprendimas atsakovui neįteiktas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas prašyme dėl praleisto termino atnaujinimo ir atskirajame skunde yra nenuoseklus, jo teiginiai prieštaringi: tai teigia, kad teismo sprendimo už akių jis apskritai negavo, tai teigia, kad sprendimo už akių nuorašą gavo praėjus dvejiems mėnesiams. Šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Įvertinusi bylos faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas apie bylos nagrinėjimą bei priimtą teismo sprendimą už akių buvo informuotas laiku ir tinkamai – teisinga ir pagrįsta.

16Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusio CPK 287 straipsnio 1 dalis numatė, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Kaip matyti iš bylos, atsakovas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir praleisto procesinio termino atnaujinimo teismui pateikė tik 2011 m. rugpjūčio 9 d., t. y. praėjus daugiau kaip 5 mėnesiams nuo sprendimo už akių priėmimo. Atsakovas nenurodė jokių svarbių priežasčių, kurios sukliudė laiku apskųsti ginčo sprendimą, ar priežasčių, pateisinančių delsimą prašyti atnaujinti terminą prašymui paduoti. Atsakovas teigia, kad apie priimtą sprendimą už akių sužinojo po dviejų mėnesių nuo sprendimo priėmimo, tačiau nustatyta, kad su prašymu atnaujinti terminą pareiškimui dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo atsakovas kreipėsi po 5 mėnesių, tokio ilgo delsimo nepateisindamas. Kaip minėta, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių ir jų svarbos, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis. Nustatyta, kad terminas praleistas žymiai, o apelianto nurodytos priežastys tokio ilgo laikotarpio nepateisina, todėl nėra pagrindo praleistą terminą atnaujinti. Jei esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms ginčo terminą atnaujinti, tai prieštarautų įstatymo leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams. Pirmosios instancijos teismas įvertino visas šias ginčui reikšmingas faktines aplinkybes. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas praleido terminą dėl savo nerūpestingumo ir nepakankamai domėdamasis bylos eiga.

17Atskirąjį skundą apeliantas grindžia ieškinio nepagrįstumu, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes skundžiama nutartimi teismas atsisakė atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, o atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenagrinėjo.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas nurodė, kad pagal CPK 287 straipsnio 1 dalį prašymas atnaujinti praleistą terminą negali būti paduodamas, nes nuo sprendimo už akių priėmimo praėjo daugiau kaip trys mėnesiai. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėta įstatymo nuostata įsigaliojo nuo 2011 m. spalio 1 d., o apelianto prašymas atnaujinti terminą paduotas ir skundžiama nutartis priimta galiojant 2002 m. vasario 28 d. teisės normos redakcijai.

19Atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad teismas neišsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimo. Iš bylos duomenų matyti, kad paduodamas prašymą dėl termino atnaujinimo ir teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo, apeliantas sumokėjo 69 Lt žyminio mokesčio (2 t., 72 b. l.). Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 1dalies 3 punktu, jis turi būti grąžintas apeliantui.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Grąžinti atsakovui UAB „Dorika“ (į.k. 177394740) iš valstybės biudžeto 69 Lt (šešiasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2011 m. rugpjūčio 8 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 253260.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Murena“ ieškiniu prašė pripažinti 2008 m. gruodžio 22... 5. 2011 m. rugpjūčio 9 d. pareiškimu dėl procesinio termino atnaujinimo ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsakovo prašymo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Dorika“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Murena“ prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 12. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje sprendžiama, ar pagrįstai pirmosios... 13. CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatyta bendroji taisyklė, kad asmenims,... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d.... 15. Apeliantas skunde nurodo, kad jis gavo pranešimą į parengiamąjį teismo... 16. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusio CPK 287 straipsnio 1 dalis... 17. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia ieškinio nepagrįstumu, tačiau tai... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas nurodė, kad pagal CPK 287... 19. Atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad teismas neišsprendė žyminio... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.... 22. Grąžinti atsakovui UAB „Dorika“ (į.k. 177394740) iš valstybės...