Byla 1S-116-1076/2019
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria netenkintas nuteistojo A. P. gynėjo advokato V. S. prašymas išdėstyti dalimis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu priteistą atlyginti neturtinę žalą nukentėjusiosioms R. P. ir D. B. bei proceso išlaidas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai bei atidėti jų išieškojimo terminą

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Justo Namavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Aloyzo Kruopio ir Lino Šiukštos, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo A. P. skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria netenkintas nuteistojo A. P. gynėjo advokato V. S. prašymas išdėstyti dalimis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu priteistą atlyginti neturtinę žalą nukentėjusiosioms R. P. ir D. B. bei proceso išlaidas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai bei atidėti jų išieškojimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

31.

4Įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nuosprendžiu A. P. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 254 straipsnio 1 dalį, 145 straipsnio 1 dalį, 253 straipsnio 1 dalį pripažintas kaltu ir nuteistas galutine subendrinta bausme – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 3 (trims) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Šiuo nuosprendžiu iš A. P. nukentėjusiajai R. P. priteista 1 000 Eur, nukentėjusiajai D. B. – 1 500 Eur (toliau – nukentėjusiosios) neturtinei žalai atlyginti, o valstybei 416 Eur proceso išlaidų, susidariusių už nukentėjusiosioms suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą.

52.

6Nuteistojo A. P. gynėjas advokatas V. S. (toliau – gynėjas) 2019 m. balandžio 1 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymais atidėti sprendimo dėl neturtinės žalos ir proceso išlaidų, priteistų Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nuosprendžiu, vykdymą iki 2019 m. lapkričio 1 d. ir išdėstyti jų mokėjimą dalimis 2 (dvejiems) metams (toliau – prašymas). Prašymą gynėjas pagrindė tuo, kad nuteistasis šiuo metu neturi galimybės pradėti vykdyti teismo sprendimą dėl neturtinės žalos ir proceso išlaidų atlyginimo, nes atlieka jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Gynėjas atkreipė dėmesį, kad vyksta nuteistojo santuokos nutraukimo procesas, kurio metu sprendžiami bendro santuokoje įgyto turto padalijimo klausimai, jis yra darbingo amžiaus, turi įgytą perspektyvią statybininko profesiją, dirbo pagal individualios veiklos pažymą ir, atlikęs laisvės atėmimo bausmę, ketina sumokėti teismo nuosprendžiu jam priteistą neturtinę žalą nukentėjusiosioms bei proceso išlaidas valstybei.

73.

8Atsiliepime nukentėjusiosios su gynėjo prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nukentėjusios laikėsi pozicijos, kad patenkinus nurodytą prašymą, jos prarastų galimybę kreiptis į antstolį dėl priteistos neturtinės žalos atlyginimo, o tai prieštarauja teisėtų lūkesčių ir šalių interesų pusiausvyros principams.

94.

10Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs nurodytą gynėjo prašymą, 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi jį atmetė. Teismas, remdamasis kasacinio teismo formuojamoje praktikoje pateiktais išaiškinimais dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalį (kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-301/2006, Nr. 3K-7-61/2011), padarė išvadą, kad sustabdžius žalos atlyginimo išieškojimą būtų pažeistos nukentėjusiųjų teisės ir jų turtiniai interesai. Teismas pažymėjo, kad A. P. yra darbingo amžiaus, turi statybininko profesiją, iki nuteisimo vystė individualią veiklą, todėl atlikęs laisvės atėmimo bausmę, jis turi visas galimybes įsidarbinti ir atlyginti vykdytinu teismo nuosprendžiu priteistą neturtinę žalą bei proceso išlaidas. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad A. P. gali bandyti susitarti su nukentėjusiosiomis dėl mokėtinų sumų išdėstymo arba dėl mokėjimo grafikų sudarymo vykdymo procese kreiptis į antstolį.

115.

12Skunde nuteistasis A. P., nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi, prašo priimti abiems pusėms palankų sprendimą. Nuteistasis teigia, kad jis atlieka bausmę ir neturi galimybės vykdyti teismo sprendimo. Jo nuomone, sprendimo vykdymo atidėjimas ir išdėstymas, kitaip nei konstatavo teismas, didelių nepatogumų nukentėjusiosioms nesukels, nes R. P. yra dirbanti. Nuteistasis pažada atlikęs bausmę įsidarbinti ir atlyginti priteistas sumas. Anot nuteistojo, neatidėjus sprendimo vykdymo ir neišdėsčius mokėtinų sumų dalimis, bus pažeistos jo teisės, nes bus priverstas atlyginti ne tik priteistas sumas, bet ir antstolio paslaugas. Nuteistasis akcentuoja, kad nagrinėjamu atveju jis neįžvelgia jokių galimybių susitarti su nukentėjusiąja R. P. dėl tam tikrų jos charakterio savybių. Nuteistojo nuomone, nukentėjusios siekia iš jo pasipelnyti.

13Nuteistojo A. P. skundas atmetamas.

146.

15Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartis teisėta ir pagrįsta. Apygardos teismas teisingai įvertino teismo sprendimo vykdymui atidėti bei išdėstyti reikšmingas sąlygas, tinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso įstatymo nuostatas, laikėsi baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų.

167.

17Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Kasacinėje praktikoje aiškinant šią teisės normą, yra ne kartą pabrėžta, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidėdamas arba išdėstomas tik išimtinais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį vykdyti, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-301/2006, Nr. 3K-7-61/2011).

188.

19Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad aplinkybės įvykdyti teismo nuosprendį yra ypatingai nepalankios. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis yra darbingo amžiaus, turi statybininko profesiją. Vadinasi, jis, atlikęs laisvės atėmimo bausmę, gali įsidarbinti pagal turimą profesiją ir įvykdyti teismo sprendimą. Be to, byloje nustatyta, kad nuteistajam su R. P. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis Šiauliuose, Dubijos g. 3–29 (t. 2, b. l. 178–179). Ir, nors remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis, dėl A. P. santuokos nutraukimo, turto bei įpareigojimų padalinimo tarp sutuoktinių vyksta teismo procesas, tačiau galutinis teismo sprendimas kol kas nėra priimtas.

209.

21Skunde akcentuojama skirtinga nuteistojo ir nukentėjusiosios R. P. turtinė padėtis taip pat nepripažintina išskirtine, rodančia būtinumą atidėti teismo sprendimo vykdymą ir jį išdėstyti (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Nukentėjusiųjų interesų požiūriu atsižvelgtina ir į tai, kad pagal bylos duomenis A. P. nebuvo sukūręs ilgalaikių darbinių teisinių santykių ir pastovių, stabilių pajamų neturėjo, piktnaudžiavo alkoholiu. Todėl teisėjų kolegija neturi prielaidų vienareikšmiškai išvadai, kad, atidėjus teismo sprendimo vykdymą ir jį išdėsčius, bus pakankamai užtikrinamas prievolės įvykdymas reguliariais mokėjimais, ir taip išlaikyta pusiausvyra tarp išieškotojo (nukentėjusiųjų) ir skolininko (nuteistojo) teisėtų interesų.

2210.

23Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nuteistojo skundas atmestinas, o apskųstoji nutartis paliktina galioti.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu,

Nutarė

25atmesti nuteistojo A. P. skundą ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartį.

Ryšiai