Byla e2-2172-759/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, priimdama sprendimą už akių

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei A. A. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės A. A. 983,01 Eur skolą, kurią sudaro 600 Eur negrąžinta paskola, 28,20 Eur palūkanos iki kredito grąžinimo, 354,81 Eur palūkanos po kredito grąžinimo termino, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei A. A. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2017 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, pasiūlant per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį.

5Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. tarp ieškovo ir atsakovės, nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis (toliau – Sutartis) Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 600 Eur paskolą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma, bendra Kredito kainos metinė norma – 165,70 proc., o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas, laikydamasi nustatyto kredito grąžinimo grafiko. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2016 m. rugsėjo 13 d. atsakovė turėjo grąžinti 600 Eur skolą ir 28,20 Eur palūkanas, iš viso – 628,20 Eur sumą, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė grąžino paskolą ir sumokėjo palūkanas iki kredito grąžinimo termino (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovei nevykdant pareigos grąžinti jam suteiktą paskolą ir sumokėti Sutartyje nustatytas palūkanas, iš jos priteistina 600 Eur negrąžinta paskolos suma ir 28,20 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės palūkanas po kredito grąžinimo termino, nurodant, kad šių palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino praleidimo šalys nustatė Sutarties 7.1. punkte, taigi, nuo 2015 m. spalio 31 d. iki 2016 m. gruodžio 18 d. atsakovė privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (165,70 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Nurodo, kad iš viso pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatytą taisyklę iš atsakovės priteistina 354,81 Eur palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, be to pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 7.1. punktą, apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovės negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

11Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte buvo numatyta, kad Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta Bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju, tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų dalyje „Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka“ 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Be to, nors ieškovas pats ieškinyje nurodo, kad atsakovė, pratęsusi skolos grąžinimo terminą, tik 2016 m. rugsėjo 13 d. turėjo grąžinti 600 Eur skolą ir 28,20 Eur palūkanas, iš viso – 628,20 Eur sumą, tačiau minėtas 354,81 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino skaičiavo nuo 2015 m. spalio 31 d.

12Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo prašomos priteisti palūkanos (165,70 proc.) nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas, palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. už pradelstą dieną (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistina 30,15 Eur (628,20 Eur x 0,05 proc. x 96 d.) palūkanų suma, apskaičiuota taikant 0,05 proc. per dieną nuo laiku negrąžintos kredito bei sutartinių palūkanų sumos (628,20 Eur) nuo paties ieškovo nurodytos ieškinyje datos, kuomet atsakovė turėjo grąžinti minėtą sumą (2016 rugsėjo 13 d.), iki ieškovo ieškinyje nurodytos tokių palūkanų skaičiavimo pabaigos datos (2016 m. gruodžio 18 d.). Tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti ieškovo turėtus minimalius nuostolius, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 658,35 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. rugsėjo 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (67 proc.), ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 14,74 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės A. A., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ), 600 Eur (šešių šimtų eurų) negrąžintos paskolos sumą, 28,20 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 20 centų) palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 30,15 Eur (trisdešimties eurų 15 centų) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (658,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugsėjo 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 14,74 Eur (keturiolikos eurų 74 centų) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, naudai.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

22Sprendimo už akių patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti atsakovei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė rašytinio... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB ,,4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Atsakovei A. A. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2017 m. spalio 4 d.... 5. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 30... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės palūkanas po kredito... 11. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte buvo numatyta, kad Kredito gavėjui... 12. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 14. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 15. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės A. A., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ), 600 Eur... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi... 22. Sprendimo už akių patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas...