Byla 2-61-233/2012
Dėl 750 Lt paskolos, 150 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 868 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “4finance“ ieškinį atsakovei V. V

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 750 Lt paskolos, 150 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 868 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “4finance“ ieškinį atsakovei V. V. ir

Nustatė

2Atsakovei V. CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2009 m. kovo 4 d. UAB „SMScredit.lt“ (dabartinis pavadinimas – UAB „4finance“) su V. V. sudarė paskolos sutartį (b.l. 4-6, 8), remiantis kuria ieškovas atsakovei suteikė 750 Lt sumą 30 dienų terminui. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola - 150 Lt. Atsakovė paskolą ieškovui įsipareigojo sumokėti iki 2009 m. balandžio 3 d., tačiau šios sumos nesumokėjo. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso - toliau CK 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.874 str. 2 d.). Atsakovė minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl 750 Lt skola ir 150 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis priteistini iš atsakovės ieškovo naudai.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 868 Lt delspinigių už 965 dienų laikotarpį. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktu, kur numatyta, kad už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną skaičiuojami 1 proc. dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2009 m. kovo 4 d. paskolos sutarties nuostatomis atsakovė įsipareigojo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną (b.l. 6). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad savo nuožiūra delspinigių dydį nuo 1 procento sumažino iki 0,1 procento.

6Iš byloje esančių duomenų ir pateikto ieškinio matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

7Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, priskaičiuotas palūkanas, laikytina, kad sandoryje numatyti 1 procento dydžio delspinigiai pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

8Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 straipsnio 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, atsižvelgdamas tiek į kredito davėjo, tiek į kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (LR CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo UAB „4finance“ reikalavimas dėl delspinigių priteisimo (nors ieškovas jų dydį ir sumažino iki 0,1 proc.) tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti 868 Lt delspinigių sumą iki 434,25 Lt (900 Lt x 0,05% x 965 dienos = 434,25 Lt; CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

9Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011 m. gruodžio 21 d., iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Tenkinant ieškinį iš dalies (75,47 proc. visų reikalavimų), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistini 52,83 Lt žyminio mokesčio ( CPK 93 str. 2 d).

11Teismo turėto bylinėjimosi išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu -4,20 Lt, valstybei nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą ( CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d., 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

13UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės V. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 900 (devynis šimtus) Lt skolos, 434,25 Lt (keturis šimtus trisdešimt keturis Lt 25 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011 m. gruodžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 52,83 Lt (penkiasdešimt du Lt 83 ct ) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“ (į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000) naudai.

15Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

16Atsakovė V. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „4finance” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai