Byla e2-39893-608/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Marijai Stefanovičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės mažosios bendrijos „Verslo idėja“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Priešgaisrinės sistemos“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė mažoji bendrija „Verslo idėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Priešgaisrinės sistemos“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 2629,70 EUR skolą, 92,41 EUR palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Priešgaisrinės sistemos“ 2017 metų – 2018 metų laikotarpiu nuolat pirko prekes ir/ar paslaugas iš uždarosios akcinės bendrovės „Scandex“, tačiau atsakovė už gautas prekes atsiskaitė ne visiškai ir liko skolinga 2629,70 EUR sumą. Reikalavimo perleidimo sutartimi mažoji bendrija „Verslo idėja“ perėmė uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ skolos išieškojimą ir administravimą iš uždarosios akcinės bendrovės „Scandex“. Su uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ direktoriumi R. S. ne kartą buvo bendrauta elektroniniais laiškais, skolininkui apie susidariusį įsiskolinimą buvo žinoma, skolos jis neneigė. Uždaroji akcinė bendrovė „Priešgaisrinės sistemos“ 2018 m. rugpjūčio 1 d. paprašė leisti susidariusią skolą padengti per 2018 m. rugsėjo mėnesį. Mažoji bendrija „Verslo idėja“ 2018 m. rugpjūčio 2 d. pateikė atsakovei taikos sutarties projektą su išdėstytu skolos mokėjimo grafiku, tačiau taikos sutartis nebuvo pasirašyta, o atsakovė skolos nesumokėjo.

3Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Priešgaisrinės sistemos“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinio tenkinimo klausimą išspręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad naujam atsakovės atstovui yra sudėtinga įvertinti, kiek ieškovės ieškinys yra pagrįstas, nes dabartinė atsakovės administracijos vadovė yra paskirta vadovauti tik nuo 2018 m. spalio 4 d., juridinių asmenų registre pasikeitimas registruotas 2018 m. spalio 16 d. Buvęs atsakovės vadovas nevykdo pareigos perduoti naujai vadovei vidaus įmonės dokumentų ir turto.

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Uždaroji akcinė bendrovė „Scandex“ 2017 m. – 2018 m. pardavė atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Priešgaisrinės sistemos“ statybines medžiagas už bendrą 2731,27 EUR sumą, tačiau atsakovė sumokėjo tik dalį jai perduotų prekių kainos ir liko skolinga 2629,70 EUR. Tarp šalių nebuvo sudaryta rašytinė sutartis, tačiau ieškovė teismui pateikė pardavėjo uždarosios akcinės bendrovės „Scandex“ atsakovei išrašytas PVM sąskaitas – faktūras ir krovinio važtaraščius (e.b.l. 21-34). Atsakovė minėtas PVM sąskaitas – faktūras priėmė, jų pardavėjui negrąžino. Atsakovė nurodė, kad senasis atsakovės vadovas neperdavė visų įmonės dokumentų naujajai vadovei, todėl ieškovės reikalavimo neginčijo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė būtų atsisakiusi priimti minėtas PVM sąskaitas – faktūras ar įtraukti į savo buhalterinę apskaitą, taip pat nepateikė įrodymų, kad būtų atsiskaičiusi už jai perduotas prekes.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008 yra išaiškinta, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita–faktūra savaime nėra sutartis, tačiau gali būti vertintina kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas.

7Pagrindinė PVM sąskaitos - faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė, be to, PVM sąskaitomis - faktūromis remiasi komercinės veiklos subjektas, apskaičiuodamas į valstybės biudžetą mokėtinus mokesčius. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 2 straipsnio 30 dalyje PVM sąskaita - faktūra apibrėžiama kaip dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus PVMĮ tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. Sistemiškai ir lingvistiškai nagrinėjant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 1 ir 2 dalis, darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita–faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes. Taigi PVM sąskaitos–faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių tiekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009). Taigi, kai šalys nėra sudariusios rašytinės sutarties dėl prekių tiekimo, konkrečių prekių PVM sąskaitos - faktūros išrašymas ir pateikimas kitam asmeniui leidžia daryti prielaidą, kad PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytos konkrečios prekės jam buvo perduotos.

8Uždaroji akcinė bendrovė „Scandex“ 2018 m. rugsėjo 6 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido ieškovei mažajai bendrijai „Verslo idėja“ reikalavimo teises į atsakovės skolą (e.b.l. 42-44). Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (LR CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, atsakovė apie reikalavimo perleidimą informuota ieškovei ieškinį pareiškus teisme bei prie ieškinio pridėtais reikalavimo perleidimą patvirtinančiais įrodymais. Atsakovė reikalavimo perleidimo fakto neginčijo.

9Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis, 178 straipsnis). Šiuo atveju ieškovė pateikė teismui PVM sąskaitas-faktūras, kuriose nurodyti mokėjimo terminai yra pasibaigę. Nors minėtos PVM sąskaitos – faktūros atsakovės nepasirašytos, tačiau šalių elektroninis susirašinėjimas patvirtina, jog atsakovė prašomą priteisti skolą pripažįsta ir prašė ieškovę skolą išdėstyti dalimis (e.b.l. 46-50). Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad ji būtų atsisakiusi priimti PVM sąskaitas-faktūras, taip pat neįrodinėjo, kad yra atsiskaičiusi su ieškove. Atsakovė apskritai neginčijo ieškovės reikalavimo, atsiliepime į ieškinį tik nurodė, kad senasis atsakovės vadovas nėra įvykdęs savo pareigos naujajai vadovei pateikti įmonės dokumentų, todėl prašė teismą spręsti ieškinio tenkinimo klausimą savo nuožiūra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo paneigti, kad PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos prekės buvo perduotos atsakovės nuosavybėn. Nors nagrinėjamu atveju tarp su atsakove nebuvo sudaryta rašytinė pirkimo – pardavimo sutartis, tačiau iš PVM sąskaitų - faktūrų turinio bei teismui pateiktų įrodymų viseto matyti, jog šalis sieja pirkimo-pardavimo prievoliniai teisiniai santykiai, atsakovė priėmusi prekes, įgijo pareigą sumokėti šalių sutartą prekių kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.305 str. 1 d.).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Atsakovė savo pareigos atsiskaityti laiku nevykdė. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove dėl reikalaujamos sumos (CPK 185, 178 straipsniai), todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteisiama 2629,70 EUR skola.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8,25 proc. dydžio palūkanas, kas sudaro 92,41 Eur, už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 26 d. iki 2018 m. liepos 9 d. (kreipimosi į teismą dienos). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo 2,4 ir 7 str. bei Europos centrinio banko taikomomis fiksuotomis palūkanų normomis, ieškovės reikalavimas dėl 92,41 EUR palūkanų priteisimo tenkinamas.

12Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi.

13Ieškovei iš atsakovės priteistinos 59,00 EUR bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nesiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 343/388 patvirtintame Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje, dydžio ir jų apmokėjimo tvarkos apraše numatytos minimalios priteistinos šių išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų įteikimo išlaidos tarp šalių nepaskirstomos ir valstybės naudai nepriteisiamos (LR CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ ieškovės mažosios bendrijos „Verslo idėja“ naudai 2629,70 EUR skolą ir 92,41 EUR palūkanų, iš viso 2722,11 EUR (du tūkstančius septynis šimtus dvidešimt du eurus, vienuolika euro centų).

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ ieškovės mažosios bendrijos „Verslo idėja“ naudai 6 (šešis) procentus metinių palūkanų už priteistą 2722,11 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. rugpjūčio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ ieškovės mažosios bendrijos „Verslo idėja“ naudai 59,00 EUR (penkiasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija... 2. Ieškovė mažoji bendrija „Verslo idėja“ kreipėsi į teismą su... 3. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Priešgaisrinės sistemos“ pateikė... 4. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 5. Uždaroji akcinė bendrovė „Scandex“ 2017 m. – 2018 m. pardavė... 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartyje, priimtoje... 7. Pagrindinė PVM sąskaitos - faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė,... 8. Uždaroji akcinė bendrovė „Scandex“ 2018 m. rugsėjo 6 d. reikalavimo... 9. Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje numatyta,... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8,25 proc. dydžio palūkanas, kas... 12. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 13. Ieškovei iš atsakovės priteistinos 59,00 EUR bylinėjimosi išlaidos, kurias... 14. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nesiekia Lietuvos Respublikos... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 16. Ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės... 18. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės... 19. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...