Byla AN2-428-238/2018
Dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo K. P. administracinio nusižengimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danguolė Šiugždinytė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens K. P. apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo K. P. administracinio nusižengimo byloje.

3Teismas

Nustatė

41.

5K. P. Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 209 straipsnio 7 dalį ir jam paskirta administracinė nuobauda – 4 000 Eur bauda su 3 500 pakelių cigarečių „Winston Blue“ be banderolių ir transporto priemonės – automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimu; pagal ANK 426 straipsnio 4 dalį ir jam paskirta administracinė nuobauda – 850 Eur bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 metų laikotarpiui. Vadovaujantis ANK 38 straipsnio 2 dalimi, jam paskirta subendrinta administracinė nuobauda – 4 200 Eur bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 metams, 3 500 pakelių cigarečių „Winston Blue“ be banderolių ir transporto priemonės – automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimu. K. P. nubaustas už tai, kad 2018 m. liepos 17 d., apie 15.03 val., kelyje Nr. A5, Kaunas-Marijampolė, 57,2 km, Pietarių k., Marijampolės raj. sav., vairuodamas lengvąjį automobilį „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) nepakluso uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir ANK 426 straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę (stovint ir tarnybiniu automobiliu „VW Multivan“, valst. Nr. ( - ) įjungus šviesos ir garso signalus tarnybiniame automobilyje bei išlipus ir skrituliu su raudonu atšvaitu mojant skersai judėjimo krypties) nestojo, o padidinęs greitį nuvažiavo Marijampolės link, tokiais veiksmais pažeidė Kelių eismo taisyklių 16 punkto reikalavimą. Be to, atlikus detalią automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) apžiūrą, jo bagažinėje iš viso buvo rasta 3 500 pakelių cigarečių „Winston Blue“ be banderolių, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 11620 Eur (232,4 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių). Tokiais veiksmais pažeidė neapmokestinamų cigarečių normą, nustatytą Keleivių įvežamų prekių neapmokestinamo importo, pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų 2004-04-16 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 439, 8.1.1 punktu. Savo veiksmais vairuotojas nesilaikė 2004-05-26 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo LR teritorijoje taisyklių” 3.3 punkto reikalavimų.

62.

7Apeliaciniame skunde (toliau – Skundas) K. P. prašo Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimą pakeisti – neskirti administracinio poveikio priemonės – transporto priemonės „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimo ir panaikinti nutarimo dalį dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 426 straipsnio 4 dalyje, bei šioje dalyje administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

82.1.

9Skunde nurodo, kad administracinio nusižengimo, numatyto ANK 426 straipsnio 4 dalyje, jis nepadarė. Teismo motyvai, kad jis matė ir turėjo matyti, kad buvo stabdomas muitinės pareigūnų ir kad pareigūnai atliko visus veiksmus, kad jis juos pamatytų, yra nepagrįsti, kaip nepagrįsti ir motyvai, kad muitinės pareigūnų parodymai yra teisingi ir jais netikėti nėra pagrindo, o jo teiginiai teismo vertinami kaip gynybinė pozicija ir siekis išvengti administracinės atsakomybės. Teismas posėdžio metu nesiaiškino, kas jį sustabdė, nes šie pareigūnai matė, kaip jis buvo stabdomas muitinės pareigūnų, ir šių pareigūnų neapklausė. Pareigūnų parodymai yra nelogiški, kad jam iš paskos niekas nevažiavo, kai pravažiavus stovinčius muitinės pareigūnus, jis už 500 metrų buvo sustabdytas policijos pareigūnų, kurie su automobiliu „Škoda“ važiavo jam iš paskos. Jeigu tikint muitinės pareigūnų parodymais, iškyla klausimas, iš kur šis automobilis atsirado, jei nevažiavo jam iš paskos, kai šioje atkarpoje nebuvo jokio kito kelio, iš kurio jie galėjo įvažiuoti. Liudytojas A. K. įjungdavo šviesos ir garso signalus, tačiau nei vienas pareigūnas nepaaiškino, kaip vairuotojas sužino, kada G. S. stabdys transporto priemones ir kada reikia įjungti minėtus signalus. Šios aplinkybės taip pat patvirtina, kad garso ir šviesos signalai nebuvo įjungi, nes jis juos būtų girdėjęs ir matęs. Jis išgirdo tik iš paskos važiuojančio automobilio garso ir šviesos signalus ir iš karto sustojo. Liudytojas G. S. nurodė, kad jam prasilenkus su stovinčiu muitinės pareigūnu, kuris, kaip jie nurodė, jį stabdė, jis padidino greitį nuo 70 iki 80 km/val., liudytojas A. K. nurodė, kad jis važiavo apie 70 km/val. ir greičio nesulėtino, o liudytoja D. Č. negalėjo tiksliai įvardyti, kokiu greičiu važiavo ir ar greitį padidino. Dėl tokių parodymų taip ir neaišku, kokiu greičiu jis važiavo ir ar padidino greitį, kai buvo stabdomas. Vertinant pareigūnų parodymus, kad jis matė, kaip buvo muitinės pareigūnų stabdomas ir tyčia nesustojo, žinodamas, kad jie jį gali vytis, tačiau toliau važiavo tokiu pačiu greičiu, pareigūnų motyvai, kad jis tyčia nesustojo, nors matė, kaip buvo stabdomas, vertintini kritiškai. Taip pat jo argumentus, kad jis nepadidino greičio ir tyčia nepakluso pareigūnų nurodymams sustoti, patvirtina ir tos aplinkybės, kad tuoj pat, po 500 m atstumo jis sustojo stabdomas kito, kaip vėliau paaiškėjo, policijos ekipažo. Jeigu būtų bėgęs, tai jie jį taip greitai nebūtų sustabdę. Šios aplinkybės nepatvirtina tų aplinkybių, kad jis matė, kad jį stabdė muitinės pareigūnai, ir suprato, kad yra stabdomas. Įvertinus tai, kad jis tokio pobūdžio nusižengimą padarė pirmą kartą, neteistas, yra bedarbis, planuoja toliau dirbti vairuotoju, nes turi visas kategorijas, pripažintina, jog administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti netaikant teisės vairuoti transporto priemones atėmimo, nes skiriama bauda ir atsakomybės neišvengiamumo suvokimas bus pakankami veiksniai, kurie užtikrins, kad jis laikytųsi įstatymų ir nedarytų naujų teisės pažeidimų.

102.2.

11Skunde taip pat nurodo, kad ANK 209 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio 7 dalyje numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo priemonės, kuria buvo neteisėtai gabenamos akcizais apmokestinamos prekės, konfiskavimas. Tai alternatyvi administracinio poveikio priemonė, dėl kurios kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinus visas padaryto pažeidimo aplinkybes, yra pavesta spręsti bylą nagrinėjančiam teismui. Tačiau teismas, konfiskuodamas jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę, neįvertino to, kad jis jokio nekilnojamojo turto neturi, šiuo metu niekur nedirba, anksčiau dirbo taksistu ir tokiu būdu užsidirbdavo pragyvenimui, kito darbo dirbti nemoka. Todėl, konfiskavus automobilį, jis negalės susirasti darbo užsidirbti pragyvenimui ir baudos sumokėjimui. Pažymi, kad automobilyje nebuvo įrengta slėptuvių ir dėžės su cigaretėmis buvo sukrautos galinėje automobilio dalyje jų neslepiant. Kito automobilio nusipirkti negali, todėl jį konfiskavus jam taip skiriama papildoma nuobauda. Teismas taip pat neįvertino, kad jis tokio pobūdžio administracinį pažeidimą padarė pirmą kartą. Pagal teismų praktiką, transporto priemonės dažniausiai konfiskuojamos, kai tokio pobūdžio administraciniai nusižengimai padaromi pakartotinai. Šioje byloje jis suprato nuobaudos skyrimo esmę ir pasižada daugiau administracinių nusižengimų nedaryti, todėl nuobaudos tikslai bus pasiekti ir be administracinio poveikio priemonės – transporto priemonės konfiskavimo.

123.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno teritorinės muitinės direktoriaus pavaduotojas K. R. prašo apeliacinio skundo netenkinti ir Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimą K. P. administracinio nusižengimo byloje palikti nepakeistą.

14Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

konstatuoja:

154.

16K. P. apeliacinis skundas netenkinamas.

175.

18Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl pažeidimo, numatyto ANK 209 straipsnio 7 dalyje, fakto nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius šį pažeidimą. Apeliaciniame skunde keliamas teismo paskirtos administracinio poveikio priemonės individualizavimo klausimas, prašoma neskirti automobilio konfiskavimo, taip pat prašoma panaikinti nutarimo dalį, kuria apeliantas patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 426 straipsnio 4 dalį, todėl aukštesnysis teismas patikrina priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą apeliacinio skundo ribose (ANK 652 straipsnis).

196.

20Apeliaciniame skunde K. P.nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, teigia, kad yra nepagrįstai pripažintas kaltu pagal ANK 426 straipsnio 4 dalį ir mano, kad jam dėl šio administracinio nusižengimo teisena turėtų būti nutraukta. Tačiau aukštesnės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, konstatuoja, jog skundo argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo ir teismo išvadų neteisingumo yra nepagrįsti, dėl to atmetami.

217.

22ANK 569 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Iš šios teisės normos galima daryti išvadą, kad konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas.

238.

24Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas, pripažindamas K. P. kaltu padarius ANK 426 straipsnio 4 dalyje numatytą nusižengimą, paminėtų įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutarimą. Skundžiamo nutarimo turinys patvirtina, kad apylinkės teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, nutarime aiškiai ir išsamiai nurodė sprendimo motyvus, taip pat išdėstė įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, pritaria nutarime išdėstytiems motyvams, o vien tai, kad priimtas kitoks sprendimas, nei tikėjosi apeliantas, kad skundžiamo nutarimo išvados dėl įrodymų vertinimo bei bylos faktinių aplinkybių nustatymo jam nėra priimtinos, nesant jokių ANK nuostatų pažeidimų, nesudaro pakankamo pagrindo teisėto ir pagrįsto apylinkės teismo nutarimo panaikinimui.

259.

26ANK 426 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

2710.

28K. P. tvirtino, jog nematė ir negirdėjo, kad jo vairuojamą transporto priemonę stabdė muitinės pareigūnai. Tačiau tokius administracinėn atsakomybėn patraukto asmens parodymus paneigia pareigūnų G. S., A. K., D. Č. teisme duoti parodymai.

2911.

30Liudytojas G. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad tarnybinis automobilis stovėjo prie įvažiavimo į Pietarių kaimą, priekiu į važiuojamąją dalį, prie pat krašto. Automobilis buvo su geltonais skiriamaisiais muitinės ženklais. Jis pats stovėjo lauke, vienas kolega buvo už automobilio vairo, kitas – automobilio salone. Pasirinktinai stabdė K. P. vairuojamą automobilį – tarnybiniame automobilyje įjungė šviesos ir garso signalus. Stabdomas automobilis važiavo trečia juosta, o jis pats išėjo iki antros juostos ir skersai važiuojamąją kelio dalį stabdė su tarnybiniu skituliu, turinčiu atšvaitą. Buvo įjungti šviesos ir garso signalai, tarnybinis automobilis stovėjo. Tuo metu eismas nebuvo intensyvus, matomumas tikrai geras. Pats vilkėjo tarnybinę uniformą ir geltoną liemenę. Matė, kad vairuotojas žvilgtelėjo į jį, parodė posūkio signalą, todėl pagalvojo, kad jis sustos, tačiau automobilis persirikiavo į antrą juostą ir nusuko Marijampolės link. Arti stabdomo automobilio kitų automobilių nebuvo, asmuo nieko nelenkė, todėl jie automobilį pradėjo vytis. Maždaug už pusės kilometro pastebėjo, kad automobilis sustojęs kelkraštyje ir jį užblokavęs nežymėtas policijos automobilis. Policijos pareigūnai paaiškino, jog matė situaciją, kai stabdomas automobilis nestojo, todėl užblokavo jį ir taip sustabdė. Atidarius stabdyto automobilio bagažinę pamatė kartoninėse dėžėse supakuotas cigaretes.

3112.

32Liudytojas A. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad stovėjo su tarnybiniu muitinės automobiliu įsukime į Pietarių k., priekiu į važiuojamąją dalį. G. S. stabdė atvažiuojantį automobilį su stabdymo lazdele, o jis įjungė tarnybinio automobilio garso ir šviesos signalus, atstumas iki stabdomo automobilio buvo maždaug 50 metrų. „Renault Laguna“ važiavo trečia eismo juosta. Stabdymo momentu tarp jų ir stabdomo automobilio kitų eismo dalyvių nebuvo, eismas nebuvo intensyvus, tačiau vairuotojas nesulėtino greičio ir nesustojo. Pavažiavus apie 500 m pamatė, kad tas automobilis yra užblokuotas policijos nežymėto automobilio.

3313.

34Liudytoja D. Č. teismo posėdžio metu paaiškino, kad tarnybinis automobilis stovėjo įvažiavime į Pietarių kaimą, netoli važiuojamosios dalies. A. K. prieš stabdant automobilį įjungė garsinį ir šviesos signalus. G. S. stabdė automobilį, važiavusį trečia eismo juosta. Buvo su tarnybine uniforma ir geltona liemene, stabdė su skrituline lazdele. Pirmoje ir antroje eismo juostose kitų automobilių tuo metu nebuvo. Nuo G. S. iki stabdomo automobilio atstumas galėjo būti 100 metrų. Ji pati sėdėjo tarnybinio automobilio gale. Automobilis nesustojo, todėl jie pradėjo jį vytis.

3514.

36Minėtų muitinės pareigūnų parodymai yra nuoseklūs, tarpusavyje neprieštaraujantys, vieni kitus papildantys. Pareigūnų suinteresuotumas bylos baigtimi nenustatytas, byloje jokių duomenų apie tai, jog jie pažįsta apeliantą, gali būti šališki ar dėl kitų priežasčių siekia jį melagingai apkalbėti, nėra. Jiems be jokios priežasties apkaltinti K. P.administracinio nusižengimo padarymu nebūtų jokio pagrindo bei logiško paaiškinimo, tokių aplinkybių apeliantas nenurodė ir savo skunde. Pažymėtina ir tai, kad muitinės pareigūnai paaiškinimus pateikė kaip liudytojai, būdami įspėti dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, o administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo už melagingų paaiškinimų davimą neatsako, įstatymas jam suteikia teisę paaiškinimus naudoti kaip gynimosi priemonę. Todėl netikėti muitinės pareigūnų parodymais nėra jokio pagrindo.

3715.

38Byloje neginčytinai nustačius, kad K. P. 2018 m. liepos 17 d., apie 15.03 val., kelyje Nr. A5, Kaunas-Marijampolė, 57,2 km, Pietarių k., Marijampolės raj. sav., vairuodamas lengvąjį automobilį „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) nepakluso uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir ANK 426 straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę (stovint ir tarnybiniu automobiliu „VW Multivan“, valst. Nr. ( - ) įjungus šviesos ir garso signalus tarnybiniame automobilyje bei išlipus ir skrituliu su raudonu atšvaitu mojant skersai judėjimo krypties) nestojo, o padidinęs greitį nuvažiavo Marijampolės link ir tokiais veiksmais pažeidė Kelių eismo taisyklių 16 punkto reikalavimą, jo administracinis nusižengimas pagal ANK 426 straipsnio 4 dalį buvo kvalifikuotas teisingai.

3916.

40Byloje taip pat neginčytinai nustatyta, kad K. P. 2018 m. liepos 17 d., apie 15.03 val., kelyje Nr. A5, Kaunas-Marijampolė, 57,2 km, Pietarių k., Marijampolės raj. sav., lengvuoju automobiliu „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) gabeno 3 500 pakelių cigarečių „Winston Blue“ be banderolių, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 11 620 Eur.

4117.

42Pagal ANK 209 straipsnio 10 dalį, gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinio poveikio priemonė, kuri skiriama atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes. Pagal teismų formuojamą praktiką panašaus pobūdžio (pvz., kontrabandos) bylose, administracinio nusižengimo padarymo priemonė paprastai konfiskuojama, jeigu ji buvo specialiai tam pritaikyta (įrengta slėptuvė) arba tais atvejais, kai transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui daryti, jeigu be šios priemonės jo padarymas būtų neįmanomas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-18-2014).

4318.

44Administracinio nusižengimo, numatyto ANK 209 straipsnio 7 dalyje, sankcijoje nurodyta gabenimo priemonė, kuria akcizais apmokestinamos prekės neteisėtai gabenamos, suprantama kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina prekių neteisėto gabenimo padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos ekonomikai ir kitiems visuomenės interesams. Tokia gabenimo priemone laikoma ir lengvasis automobilis, jeigu juo kaltininkas naudojasi tam, kad susidarytų galimybę neteisėtai gabenti akcizais apmokestinamas prekes, jeigu be šios transporto priemonės gabenimas būtų neįmanomas.

4519.

46Iš bylos duomenų matyti, kad automobilis „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso K. P.. Byloje nustatyta, kad be transporto priemonės jis nebūtų galėjęs gabenti didelio cigarečių kiekio (3 500 pakelių), t. y. nebūtų galėjęs padaryti ANK 209 straipsnio 7 dalyje numatyto nusižengimo. Tai, kad automobilis reikalingas jo poreikiams tenkinti, konfiskavimo taikymo pagrįstumui šiuo atveju taip pat neturi esminės reikšmės, kadangi šią aplinkybę prieš pažeisdamas teisės normų reikalavimus privalėjo įvertinti pats apeliantas, o to nepadaręs jis prisiėmė pasekmių, kilusių jam dėl padaryto pažeidimo, riziką. Taigi, netaikyti administracinio poveikio priemonės – automobilio konfiskavimo, apeliaciniame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

4720.

48Apeliaciniame skunde taip pat prašoma netaikyti administracinio poveikio priemonės – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo, kadangi jis tokio pobūdžio nusižengimą padarė pirmą kartą, neteistas, yra bedarbis, planuoja toliau dirbti vairuotoju, nes turi visas kategorijas. Tačiau, aukštesniojo teismo nuomone, ši administracinio poveikio priemonė K. P. buvo paskirta pagrįstai. ANK 426 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo trejų iki penkerių metų. Iš bylos duomenų matyti, kad K. P. padarė tyčinį administracinį nusižengimą, siekdamas, kad nebūtų išaiškintas kitas jo daromas administracinis nusižengimas, savo kaltę neigė, jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, taip pat anksčiau ne kartą baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, ir nors nuobaudos šiuo metu negalioja, tai charakterizuoja apeliantą kaip linkusį pažeidinėti įstatymus. Skunde taip pat nenurodoma jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu ši administracinio poveikio priemonė neturėtų būti taikoma. Vien tai, kad apeliantas planuoja įsidarbinti vairuotoju, savaime nepanaikina būtinybės atimti jam teisę vairuoti transporto priemones, kadangi iš duomenų visumos darytina išvada, jog administracinės nuobaudos tikslai šiuo atveju bus pasiekti tik paskyrus K. P. teisės vairuoti transporto priemones atėmimą.

4921.

50Nenustačius materialinių ar procesinių teisės normų pažeidimų konstatuojama, kad Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas bylos duomenimis, todėl naikinti jį ar keisti pagal apeliacinio skundo argumentus įstatyminio pagrindo nėra, taigi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens K. P. apeliacinis skundas netenkinamas, o teismo nutarimas paliekamas nepakeistas.

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje palikti nepakeistą ir K. P. apeliacinio skundo netenkinti.

53Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto... 3. Teismas... 4. 1.... 5. K. P. Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31... 6. 2.... 7. Apeliaciniame skunde (toliau – Skundas) K. P.... 8. 2.1.... 9. Skunde nurodo, kad administracinio nusižengimo, numatyto ANK 426 straipsnio 4... 10. 2.2.... 11. Skunde taip pat nurodo, kad ANK 209 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad už šio... 12. 3.... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno teritorinės muitinės direktoriaus... 14. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 15. 4.... 16. K. P. apeliacinis skundas netenkinamas.... 17. 5.... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl pažeidimo, numatyto ANK 209 straipsnio 7... 19. 6.... 20. Apeliaciniame skunde K. P.nesutinka su pirmosios instancijos... 21. 7.... 22. ANK 569 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas įrodymus įvertina pagal... 23. 8.... 24. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas, pripažindamas... 25. 9.... 26. ANK 426 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nepaklusimas... 27. 10.... 28. K. P. tvirtino, jog nematė ir negirdėjo, kad jo... 29. 11.... 30. Liudytojas G. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 31. 12.... 32. Liudytojas A. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 33. 13.... 34. Liudytoja D. Č. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 35. 14.... 36. Minėtų muitinės pareigūnų parodymai yra nuoseklūs, tarpusavyje... 37. 15.... 38. Byloje neginčytinai nustačius, kad K. P. 2018 m. liepos 17... 39. 16.... 40. Byloje taip pat neginčytinai nustatyta, kad K. P. 2018 m.... 41. 17.... 42. Pagal ANK 209 straipsnio 10 dalį, gabenimo priemonės, kuria akcizais... 43. 18.... 44. Administracinio nusižengimo, numatyto ANK 209 straipsnio 7 dalyje, sankcijoje... 45. 19.... 46. Iš bylos duomenų matyti, kad automobilis „Renault Laguna“, valst. Nr. 47. 20.... 48. Apeliaciniame skunde taip pat prašoma netaikyti administracinio poveikio... 49. 21.... 50. Nenustačius materialinių ar procesinių teisės normų pažeidimų... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių... 52. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. rugpjūčio 31 d.... 53. Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo...