Byla 2AT-18-2014
Dėl automobilio „VW Sharan“ ir jo registracijos liudijimo konfiskavimo ir pakeisti nutarimo dalį, kurioje priimtas sprendimas Č. K. skirti 7000 Lt baudą su kontrabandos daiktų konfiskavimu, paskirtą baudą sumažinant iki 2004 Lt, baudos mokėjimą išdėstant dvylikai mėnesių, kas mėnesį nurodant sumokėti po 167 Lt; kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Viktoro Aiduko ir pranešėjo Armano Abramavičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Č. K. (Č. K.) prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Č. K. nubaustas pagal ATPK 210 straipsnio 2 dalį 7000 Lt bauda su gabentų cigarečių ir automobilio „VW Sharan“ bei jo registracijos liudijimo Nr. D051148 konfiskavimu už tai, kad 2013 m. gegužės 11 d., 17 val., Vilniaus r., Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste, vykdamas per valstybės sieną iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką automobiliu „VW Sharan“ (valst. Nr. ( - ) nedeklaravęs ir nepateikdamas muitinės kontrolei, bet paslėpęs po automobilio priekinėmis sėdynėmis esančiose ertmėse ir priekinių sparnų ertmėse gabeno 270 pakelių cigarečių: 1000 vnt. cigarečių ,,Winston Silver“, 3000 vnt. cigarečių ,,NZ Gold Super Slims“, 600 vnt. cigarečių ,,Fest 7“, 800 vnt. cigarečių ,,Queen Menthol“, nepaženklintų nustatyto pavyzdžio banderolėmis, kurių bendra muitinė vertė 2084,90 Lt, taip pažeisdamas 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 40, 41 straipsnių reikalavimus.

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi Č. K. apeliacinis skundas atmestas.

5Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi priimtas administracinėn atsakomybėn patraukto Č. K. prašymas ir jo administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

6Pareiškimu administracinėn atsakomybėn patrauktas Č. K. prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartį panaikinti, o Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 6 d. nutarimą pakeisti: panaikinti nutarimo dalį dėl automobilio „VW Sharan“ ir jo registracijos liudijimo konfiskavimo ir pakeisti nutarimo dalį, kurioje priimtas sprendimas Č. K. skirti 7000 Lt baudą su kontrabandos daiktų konfiskavimu, paskirtą baudą sumažinant iki 2004 Lt, baudos mokėjimą išdėstant dvylikai mėnesių, kas mėnesį nurodant sumokėti po 167 Lt; kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.

7Pareiškėjas nurodo, kad teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos, padarė esminių proceso teisės pažeidimų (ATPK 256 ir 257 straipsniai) ir netinkamai pritaikė materialiosios teisės normas (ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 30 straipsnis, 210 straipsnis); tokie teismų padaryti pažeidimai turėjo įtakos neteisėtų nutarimo bei nutarties priėmimui ir suvaržė teisę į teisingą teismą. Be to, Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai paliko nenagrinėtą Č. K. prašymą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo dvylikai mėnesių.

8Č. K. pažymi, kad jo šeimoje dirba tik viena žmona L. K., kurios mėnesio pajamos yra apie 1500 Lt, o sūnus P. K. (P. K.) yra nepilnametis ir išlaikomas. Č. K. vežė cigaretes dėl susiklosčiusios labai sunkios šeimos finansinės padėties, nes šeima vien iš turimų pajamų neišgyvena. Prašyme taip pat atkreipiamas dėmesys, kad automobilis yra ne vien Č. K., o jo šeimos, jį vairuoja ir žmona, kiekvieną dieną žmonai reikia vykti į darbą ir sūnų vežti į mokyklą, nes visuomeninis transportas iki jų gyvenamosios vietos nevažiuoja. Pareiškėjas tvirtina, kad jis nedirba ne dėl to, kad dirbti už mažą atlyginimą ar viešuosius darbus nenori (taip neteisingai manė pirmosios instancijos teismas), o dėl to, kad dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų negali dirbti, apie tris mėnesius gydėsi stacionare, šiuo metu yra sprendžiamas klausimas dėl neįgalumo nustatymo, tačiau apeliacinės instancijos teismas, nutaręs bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, šių aplinkybių netyrė. Be to, šiuo metu Č. K. registruotas darbo biržoje, teisme iš karto pripažino savo kaltę, pats padėjo išaiškinti pažeidimą (tai – atsakomybę lengvinanti aplinkybė), nėra baustas administracine tvarka.

9Pagal suformuotą teismų praktiką ir atsižvelgiant į byloje esančių faktinių aplinkybių visumą, pareiškėjo manymu, yra pagrindas jam taikyti ATPK 30 straipsnio 2 dalies ir 301 straipsnio nuostatas, o ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai galėtų būti pasiekti Č. K. paskiriant švelnesnę nei ATPK 210 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą minimalią administracinę nuobaudą t. y. paskiriant 2000 Lt baudą, o jam neturint jokių pajamų, baudos mokėjimas galėtų būti išdėstytas dvylikai mėnesių.

10Teismai nustatė, kad Č. K. cigaretes gabeno automobilio natūraliose ertmėse, kurios nebuvo specialiai įrengtos kaip saugyklos kontrabandos daiktams paslėpti, todėl, atsižvelgiant į tai, kad gabentų cigarečių kiekis – 270 pakelių – pagal suformuotą teismų praktiką nėra toks, kurio be automobilio pats asmuo nebūtų galėjęs gabenti, vien cigarečių slėpimo faktas savaime nesudaro pagrindo skirti automobilio konfiskavimą.

11Be to, apeliacinės instancijos teismas transporto priemonės kainą vertino skyrium nuo vežtų cigarečių vertės ir nevertino visų bylos aplinkybių visumos, o pirmosios instancijos teismas nutylėjo faktinę aplinkybę, kad gabentų cigarečių vertė yra 2 084,90 Lt, tuo tarpu konfiskuoto automobilio „VW Sharan“ vidutinė rinkos vertė yra apie 10 000 Lt, t. y. 5 kartus didesnė nei neteisėtai gabentų prekių (cigarečių) vertė. Taigi teismai iš esmės pažeidė ATPK 256 ir 257 straipsnius, nes pagal suformuotą teismų praktiką tokios aplinkybės taip pat sudaro pagrindą netaikyti automobilio konfiskavimo.

12Pareiškėjo manymu, atsižvelgiant į tai, kad slėptuvė nebuvo įrengta, automobilis nebuvo perdirbtas ar specialiai pritaikytas kontrabandos gabenimui (tai nustatė ir pirmosios instancijos teismas), o automobilio vertė yra 5 kartus didesnė už gabentas prekes, bei vadovaujantis faktinėmis bylos aplinkybėmis, teisingumo ir protingumo kriterijais, pagrįstai spręstina, kad nagrinėjamu atveju ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai gali būti pasiekti apsiribojant Č. K. skiriama bauda su kontrabandos daiktų konfiskavimu, nekonfiskuojant automobilio, nes jį konfiskavus ypač nukentėtų pareiškėjo šeimos nariai, kurie nėra padarę jokio pažeidimo, o tai neatitiktų pažeidimo ir skiriamų nuobaudų proporcingumo reikalavimų.

13Atsiliepimu į administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Č. K. pareiškimą Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas Jonas Reklaitis prašo pareiškimo netenkinti.

14Atsiliepime nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, paskirdamas Č. K. mažesnę baudą, nei ATPK 210 straipsnio 2 dalies sankcijoje nustatytas baudos dydžio minimumo ir maksimumo vidurkis, vadovavosi baudų skyrimo taisyklėmis. Įstatymas numato bylą nagrinėjančiam organui teisę, bet ne pareigą, taikyti ATPK 301 straipsnio 1 dalį, o pagal teismų praktiką administracinė nuobauda vadovaujantis šiame straipsnyje nustatytomis taisyklėmis gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatoma tam tikrų faktinių duomenų visuma. Šioje byloje teismai nenustatė jokių išskirtinių aplinkybių, kurių pagrindu galėtų būti skiriama mažesnė, nei sankcijoje numatyta bauda. Prašyme nurodytos aplinkybės, dėl kurių, pareiškėjo manymu, buvo būtina taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas, buvo teismų įvertintos. Tai, kad teismai Č. K. nurodytas aplinkybes vertino kitaip, nei jis norėtų, nėra pagrindas teigti, jog buvo priimtas neteisėtas sprendimas.

15Taip pat nepagrįstas prašymo teiginys, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis negali būti pripažinta pagrįsta ir teisėta vien dėl to, kad teismas paliko nenagrinėtą prašymą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo dvylikai mėnesių. Pagal ATPK 313 straipsnio 3 dalies prasmę, teisė išdėstyti baudos mokėjimą numatyta organui, priėmusiam nutarimą. Šiuo atveju nutarimą paskirti baudą priėmė Vilniaus rajono apylinkės teismas, todėl Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą ir nustatęs, kad pirmosios instancijos teismui toks prašymas pateiktas nebuvo, pagrįstai atsisakė jį nagrinėti. Be to, prašymo nenagrinėjimas nesuvaržė teisės pažeidėjui kreiptis į pirmosios instancijos teismą su tokiu prašymu – į tai nutartyje atkreipė dėmesį apeliacinės instancijos teismas, tačiau pažeidėjas savo valia tokia galimybe nepasinaudojo, todėl nėra pagrindo teigti, jog asmens teisės buvo pažeistos.

16Priešingai, nei teigiama prašyme, sprendimas taikyti papildomą nuobaudą ir konfiskuoti transporto priemonę, kuria buvo gabenama 270 pakelių cigarečių, slepiant jas po automobilio priekinėmis sėdynėmis esančiose ertmėse ir priekinių sparnų ertmėse, visiškai atitinka šiuo metu aktualią teismų praktiką (ją formuoja apygardos teismai), pagal kurią net ir mažesni kiekiai cigarečių yra pripažįstami tokiais, kurių gabenimas per valstybės sieną, išvengiant muitinės kontrolės, yra neįmanomas nepanaudojus transporto priemonės. Automobilio konfiskavimui taikyti nėra būtina nustatyti, jog transporto priemonėje buvo specialiai įrengta slėptuvė. Iš teismų sprendimų matyti, kad sprendžiant papildomos nuobaudos taikymo klausimą buvo įvertintos visos reikšmingos aplinkybės, t. y. gabentų cigarečių kiekis bei vertė, jų slėpimo vietos, pažeidimo pobūdis ir šios aplinkybės, teismų vertinimu, buvo svaresnės nei transporto priemonės vertė. Vilniaus rajono apylinkės teismas, priimdamas sprendimą konfiskuoti transporto priemonę, kurios konstrukcinės ertmės buvo panaudotos 270 pakelių cigarečių neteisėtai gabenti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o Vilniaus apygardos teismas šį sprendimą patvirtindamas, rėmėsi aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei apeliacinės instancijos teismų suformuota praktika kontrabandos bylose. Pareiškėjo prašyme nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys yra priimtos bylose, kurių faktinės aplinkybės visiškai neatitinka šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių, todėl negalima teigti, kad teismai privalėjo jomis vadovautis.

17Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Č. K. prašymas iš dalies tenkintinas.

18Dėl ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytos nuobaudos paskyrimo ir ATPK 301 straipsnio taikymo

19Č. K. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 210 straipsnio 2 dalyje, paskirta administracinė nuobauda – 7000 Lt bauda, konfiskuojant gabentas cigaretes ir automobilį „VW Sharan“ bei jo registracijos liudijimą.

20Įstatymų leidėjas nustatė, kad ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis teisės pažeidimas užtraukia baudą nuo 5000 iki 10 000 Lt su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo.

21Pagal ATPK 301 straipsnį organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje (padaryto teisės pažeidimo pobūdis, pažeidėjo asmenybė, atsakomybę sunkinančios bei lengvinančios aplinkybes), taip pat vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nei numatyta sankcijoje arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

22Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo apeliacinį skundą, dar kartą įvertino aplinkybes ir padarė išvadą, kad Č. K. paskirta nuobauda teisinga. Atsižvelgiant į tai, kad nėra nustatyta Č. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, įvertinus pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę ir turtinę padėtį (nedirbantis, vedęs, išlaiko nepilnametį vaiką), bei atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką, pirmosios instancijos teismas paskyrė Č. K. mažesnę nei sankcijos vidurkis baudą, kuri nėra per griežta. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad dėl paskirtos baudos nėra pagrindo Č. K. taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatų. Apeliacinės instancijos teismas argumentuotai pasisakė ir dėl Č. K. prašymo išdėstyti paskirtos baudos mokėjimą.

23Pagal ATPK 20 straipsnį administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Pagal ATPK 210 straipsnio 2 dalies sankciją kontrabandos daiktų gabenimo priemonių konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinė nuobauda, kuri gali būti skiriama atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes. Teismų praktikoje administracinio teisės pažeidimo – kontrabandos padarymo priemonė paprastai konfiskuojama, jeigu ji buvo specialiai tam pritaikyta arba jeigu tokio kiekio kontrabandinių prekių be jos nebūtų buvę galima gabenti nepateikiant muitinės kontrolei. Vilniaus rajono apylinkės teismas konfiskavo automobilį „VW Sharan“ (valst. Nr. ( - ) kuriuo vykdamas per valstybės sieną Č. K. gabeno cigaretes, ir jo registracijos liudijimą atsižvelgdamas į tai, kad nors cigaretės nebuvo gabenamos specialiai tam įrengtose slėptuvėse, tačiau jos buvo paslėptos tokiose vietose, kurios pagal savo paskirtį nėra pritaikytos daiktams gabenti, taip siekiant apsunkinti cigarečių aptikimą, be to, pasak teismo, gabentas pakankamai didelis cigarečių kiekis (270 pakelių), kurio be transporto priemonės pergabenti per valstybės sieną nepastebėtam nebūtų galimybės. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl transporto priemonės konfiskavimo atsižvelgtina ne tik į minėtas aplinkybes, bet ir į gabentų cigarečių bei konfiskuotinos transporto priemonės vertę, pažeidėjo asmenybę ir kitas aplinkybes. Byloje nustatyta, kad kontrabanda gabentų 270 pakelių cigarečių vertė – 2084,90 Lt, tačiau automobilio „VW Sharan“ (valst. Nr. ( - ) vertės nenustatinėjo nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismas. Vilniaus apygardos teismas nutartyje tik pasisakė, kad transporto priemonės vertė savaime nepripažįstama besąlygišku pagrindu jos nekonfiskuoti.

24Kolegija pažymi ir tai, kad administracinės nuobaudos taikymas turi atitikti proporcingumo reikalavimą – tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4-2011, 2AT-8-2013). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja tai, jog už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d., 2011 m. sausio 31 d., 2012 m. rugsėjo 25 d. ir kt. nutarimai). Nagrinėjamoje byloje skundžiama administracinė nuobauda turto konfiskavimas susijusi su asmens nuosavybės teisių apribojimu. Byloje yra duomenų, kad automobilis „VW Sharan“ yra ne tik pažeidėjo Č. K. nuosavybė, juo naudojasi ir jo sutuoktinė, sūnus vežamas į mokyklą. Automobilis yra būtinas šeimos poreikiams tenkinti, nes gyvenamoji vieta nepasiekiama visuomeniniu transportu.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, konstatuoja, kad Č. K. pagal ATPK 210 straipsnio 2 dalį paskirta papildoma nuobauda – transporto priemonės konfiskavimas – yra aiškiai per griežta, prieštarauja teisingumo ir protingumo principams. Kolegijos nuomone, ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinių nuobaudų tikslai gali būti pasiekti ir neskiriant šios nuobaudos.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 6 punktu,

Nutarė

27Pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 6 d. nutarimą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartį: panaikinti Č. K. paskirtą nuobaudą – automobilio „VW Sharan“ (valst. Nr. ( - ) bei jo registracijos liudijimo Nr. D051148 konfiskavimą. Kitas nutarimo ir nutarties dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Č. K.... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi Č. K. apeliacinis... 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 6. Pareiškimu administracinėn atsakomybėn patrauktas Č. K. prašo Vilniaus... 7. Pareiškėjas nurodo, kad teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 8. Č. K. pažymi, kad jo šeimoje dirba tik viena žmona L. K., kurios mėnesio... 9. Pagal suformuotą teismų praktiką ir atsižvelgiant į byloje esančių... 10. Teismai nustatė, kad Č. K. cigaretes gabeno automobilio natūraliose... 11. Be to, apeliacinės instancijos teismas transporto priemonės kainą vertino... 12. Pareiškėjo manymu, atsižvelgiant į tai, kad slėptuvė nebuvo įrengta,... 13. Atsiliepimu į administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Č. K.... 14. Atsiliepime nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, paskirdamas Č. K.... 15. Taip pat nepagrįstas prašymo teiginys, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis... 16. Priešingai, nei teigiama prašyme, sprendimas taikyti papildomą nuobaudą ir... 17. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Č. K. prašymas iš dalies... 18. Dėl ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytos nuobaudos paskyrimo ir ATPK 301... 19. Č. K. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 210 straipsnio 2... 20. Įstatymų leidėjas nustatė, kad ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytas... 21. Pagal ATPK 301 straipsnį organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinio... 22. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo apeliacinį... 23. Pagal ATPK 20 straipsnį administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė,... 24. Kolegija pažymi ir tai, kad administracinės nuobaudos taikymas turi atitikti... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais,... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 27. Pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 6 d. nutarimą ir...