Byla A2-1184-267/2011

1Šiauliu apygardos teismo teiseja Danute Burbuliene, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant atsakovo „FF lizingas“ direktoriui Z. V., treciajam asmeniui A. K. D., ieškovo VI Turto bankas atstovui D. V., viešame teismo posedyje, išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo „FF Lizingas“ prašyma del civilines bylos Nr. 2-75-71/2005, išnagrinetos pagal ieškovo Finansu ministerijos, atstovaujamos AB Turto bankas, ieškini atsakovams bankrutavusiai akcinei bendrovei „Oruva“, UAB „Oruva ir Ko“, UAB „Parex lizingas“ (dabartinis pavadinimas – UAB „FF lizingas“), tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankišku reikalavimu uždarajai akcinei bendrovei“ RRD“, UAB „Restrus“, A. K. D., del proceso atnaujinimo ir n u s t a t e :

  1. Ginco esme

22011-08-04 Šiauliu apygardos teisme priimtas nagrineti atsakovo UAB „FF Lizingas“ prašymas del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-75-71/2005 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, atstovaujamos AB Turto bankas, ieškini atsakovams – bankrutuojanciai AB „Oruva“, UAB „Oruva ir Ko“, UAB „Parex lizingas“ (dabartinis pavadinimas – UAB „FF lizingas“) ir veliau i byla patrauktiems tretiesiems asmenims – UAB „RRD“, UAB „Restrus“, A. K. D., del iskaitymo sandoriu pripažinimo negaliojanciais. Prašymas grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytais pagrindais (1 tomas, 1–6, 135–141, 155–157 b. l.).

  1. Byloje nustatytos faktines aplinkybes.

3Ieškovas Lietuvos Respublikos finansu ministerija, atstovaujama AB Turto bankas, 2003 m. sausio 14 d. kreipesi i Šiauliu apygardos teisma su ieškiniu atsakovams – bankrutuojanciai AB „Oruva“, UAB „Oruva“ ir Ko, UAB „FF lizingas“ ir veliau i byla patrauktiems tretiesiems asmenims – UAB „RRD“, UAB „Restrus“, A. K. D. prašydamas pripažinti negaliojanciais: 2002 m. lapkricio 15 d. bankrutuojancios AB „Oruva“ ir UAB „Oruva ir Ko“ priešpriešiniu reikalavimu iskaityma, kurio dydis 311789,28 Lt; 2002 m. gruodžio 6 d. pareiškimu Nr. 205 atlikta priešpriešiniu reikalavimu iskaityma tarp bankrutuojancios AB „Oruva“ ir UAB „Oruva ir Ko“ 645421,73 Lt sumai; 2002 m. gruodžio 6 d. pareiškimu Nr. 203 atlikta priešpriešiniu reikalavimu iskaityma 8049838,94 Lt sumai; 2002 m. gruodžio 6 d. priešpriešiniu reikalavimu iskaityma 6911101,06 Lt sumai, tarp bankrutuojancios AB „Oruva“ ir UAB ,,Parex lizingas“, kuris buvo iformintas pareiškimu Nr. 01-1429. Ieškovas nurode, kad Šiauliu apygardos teismo 2001 m. sausio 30 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla AB „Oruva“. AB Turto bankas kreditorinis reikalavimas patvirtintas teismo nutartimi ir yra 89 272 879,56 Lt. Be to, ieškovo finansiniai reikalavimai yra užtikrinti 1996 m. spalio 2 d. ir 1998 m. sausio 15 d. turto ikeitimo sutartimis. Bankroto proceduros bankrutuojancioje AB „Oruva“ buvo vykdomos pagal 1997 metu Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo (toliau – IBI) nuostatas. Administruoti šia bankrutuojancia imone AB „Oruva“ buvo paskirtas juridinis asmuo – UAB „Bankrotera“. Nuo 2001 m. sausio 30 d. iki 2002 m. balandžio 23 d. ir po to nuo 2002 m. rugsejo 20 d. iki 2003 m. vasario 27 d. UAB „Bankrotera“ igaliotu asmeniu buvo paskirtas A. K. D.. Ieškovas ieškini grinde tuo, kad iki gincijamu iskaitymu ir UAB „Oruva ir Ko“ ir UAB „Parex lizingas“ ir bankrutuojanti AB „Oruva“ buvo ir kreditoriai ir skolininkai vieni kitiems, taciau visi atsakovai buvo trecios eiles kreditoriai. Atlikus priešpriešiniu reikalavimu iskaityma, iš esmes buvo atliktas skolu mokejimas ne ginco tvarka, pažeidžiant IBI nustatyta atsiskaitymo su kreditoriais eiliškuma ir tvarka.

4Šiauliu apygardos teismas 2005 m. kovo 14 d. sprendimu ieškovo LR Finansu ministerijos ieškini atmete, o Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. kovo 24 d. nutartimi mineta sprendima paliko nepakeista

5Lietuvos Aukšciausias Teismas 2006 m. spalio 24 d. nutartimi Šiauliu apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. ir Lietuvos Apeliacinio teismo 2006 m. kovo 24 d. nutartis pakeite: sprendimo ir nutarties dalis, kuria ieškovo Finansu ministerijos ieškinys atmestas, panaikino; prieme nauja sprendima – ieškini patenkino: pripažino negaliojanciais 2002 m. lapkricio 15 d. BAB „Oruva“ ir UAB „Oruva ir Ko“ priešpriešiniu reikalavimu, kuriu dydis 311 789,28 Lt, iskaityma; BAB „Oruva“ ir UAB „Oruva ir Ko“ reikalavimu, kuriu dydis 645 421,73 Lt; iskaityma pagal 2002 m. gruodžio 6 d. vienašali UAB „Oruva ir Ko“ pareiškima Nr. 205; BAB „Oruva“ ir UAB „Oruva ir Ko“ reikalavimu, kuriu dydis 8 049 838,94 Lt iskaityma pagal 2002 gruodžio 6 d. vienašali UAB „Oruva ir Ko“ pareiškima Nr. 203; BAB „Oruva“ ir UAB „Parex lizingas“ reikalavimu, kuriu dydis 6 911 101,06 Lt iskaityma pagal 2002 m. gruodžio 6 d. vienašali UAB „Parex lizingas“ pareiškima Nr. 01-1429; panaikino sprendimo ir nutarties dalis, kuria iš ieškovo Finansu ministerijos priteista 14 000 Lt advokato atstovavimo išlaidu ir 4 713,24 Lt ekspertizes išlaidu atsakovui UAB „Parex lizingas“ bei 1 500 Lt treciajam asmeniui UAB „RRD“; likusia sprendimo ir nutarties dalis paliko nepakeistas.

62007 m. vasario 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi procesas minetoje kasacine tvarka išnagrinetoje civilineje byloje Nr. 2-75-71/2005 (3K-3-529-2006) buvo atnaujintas pagal suinteresuoto asmens A. K. D. prašyma. Šiauliu apygardos teismas, atnaujinus procesa, byla išnagrinejo pakartotinai ir 2008-10-01 nutartimi prašyma del teismo sprendimo panaikinimo atmete (prijungta civiline byla Nr. 2-75-71/2005, procesa atnaujinus suteiktas Nr. 2-198-194-2008).

72009 m. rugsejo 24 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi mineta Šiauliu apygardos teismo nutartis buvo palikta nepakeista (prijungta civiline byla Nr. 2-198-194-2008, 16 tomas, 84-92, 221-229 b. l.).

82009 m. spalio 13 d. prašyma del proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatytu pagrindu pareiške atsakovas UAB „Oruva“ ir Ko.

92011 m. balandžio 20 d. nutartimi Šiauliu apygardos teismas atmete atsakovo UAB „Oruva“ ir Ko prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-75-71/2005 (prijungta civiline byla Nr. A2-183-124/2011, 2 tomas, 70–72 b. l.).

10Minetai nutarciai isiteisejus, po keliu savaiciu, 2011-05-16 trecia prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-75-71/2005 pateike atsakovas UAB „FF Lizingas“. Prašymas, kuri pareiškejas tikslino 2011-05-30, priimtas nagrineti Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-04 nutartimi. Atsakovo UAB „FF Lizingas“ prašymas atnaujinti procesa grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytais pagrindais (1 tomas, 1-6, 135-141, 155-157 b. l.)

11III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama teismo nutartis.

12Prašymas del proceso atnaujinimo atmestinas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos finansu ministerija, atstovaujama AB “Turto bankas“ 2003-01-14 d. kreipesi i Šiauliu apygardos teisma su ieškiniu atsakovams likviduojamai AB „Oruva“, UAB “Oruva ir Ko“, UAB „Parex lizingas“, treciajam asmeniui UAB „RRD“. Remdamasi IBI 14 straipsnio 6 dalies 3 punktu, CK 1.80 straipsnio 1 dalimi bei 6.66 straipsniu praše pripažinti negaliojanciais BAB „Oruva“, ir UAB „Oruva ir Ko“, BUAB „Oruva“ ir UAB „FF Lizingas“ iskaitymu sandorius. 2005-03-14 d. Šiauliu apygardos teismas paskelbe sprendima civilineje byloje Nr. 2-75-71/2005. Šis sprendimas buvo peržiuretas apeliacine tvarka bei kasacine tvarka ir 2006-10-24 d. Lietuvos Aukšciausiais Teismas, išnagrinejes kasacini skunda, šioje byloje prieme nauja sprendima ieškini patenkino: pripažino negaliojanciais 2002 m. lapkricio 15 d. BAB „Oruva“ ir UAB „Oruva ir Ko“ priešpriešiniu reikalavimu, kuriu dydis 311 789,28 Lt, iskaityma; BAB „Oruva“ ir UAB „Oruva ir Ko“ reikalavimu, kuriu dydis 645 421,73 Lt. iskaityma pagal 2002 m. gruodžio 6 d. vienašali UAB „Oruva ir Ko“ pareiškima Nr. 205; BAB „Oruva“ ir UAB „Oruva ir Ko“ reikalavimu, kuriu dydis 8 049 838,94 Lt iskaityma pagal 2002 gruodžio 6 d. vienašali UAB „Oruva ir Ko“ pareiškima Nr. 203; BAB „Oruva“ ir UAB „Parex lizingas“ reikalavimu, kuriu dydis 6 911 101,06 Lt iskaityma pagal 2002 m. gruodžio 6 d. vienašali UAB „Parex lizingas“ pareiškima Nr. 01-1429; panaikino sprendimo ir nutarties dalis, kuria iš ieškovo Finansu ministerijos priteista 14 000 Lt advokato atstovavimo išlaidu ir 4 713,24 Lt ekspertizes išlaidu atsakovui UAB „Parex lizingas“ bei 1 500 Lt treciajam asmeniui UAB „RRD“; likusia sprendimo ir nutarties dalis paliko nepakeistas.

14Atsakovas UAB “FF lizingas“ prašo atnaujinti procesa del naujai paaiškejusiu aplinkybiu ir ieškovo teismui pateiktu žinomai melagingu duomenu, del kuriu priimtas neteisetas ir nepagristas kasacinio teismo sprendimas. Pareiškejas savo prašyma grindžia faktinemis aplinkybemis, susijusiomis su 2011-02-15 Šiauliu apygardos prokuroro nutarimu nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 73-1-766-06, kurioje ikiteisminis tyrimas del veikos, turincios nusikaltimo, numatyto LR BK 184 straipsnio 2 dalies požymiu, buvo pradetas 2006-11-14 remiantis 2006-10-24 Lietuvos Aukšciausiojo Teismo atskiraja nutartimi, priimta jau minetoje civilineje byloje Nr. 2-75-71-2005 (Kasacineje instancijoje bylos Nr. 3K-3-529/2006).

15Teismas nustate, kad atsakovo prašymas atnaujinti procesa paduotas, nepažeidžiant CPK 368 straipsnyje nustatytu terminu, taciau negali buti tenkinamas, nes yra nepagristas istatyme nurodytais pagrindais (CPK 366 str. 1 d. 2 p., 3 p.).

16Del CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte itvirtinto pagrindo atnaujinti procesa

17Vienas iš proceso atnaujinimo pagrindu yra atvejis, kai naujai paaiškeja esminiu bylos aplinkybiu, kurios nebuvo ir negalejo buti žinomos pareiškejui bylos nagrinejimo metu (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Lietuvos Aukšciausiojo Teismo teises aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota taisykle, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškejusiomis aplinkybemis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinejant byla iš esmes ir priimant sprendima; 2) pareiškejui nebuvo ir negalejo buti žinomos; 3) pareiškejui tapo žinomos jau isiteisejus teismo sprendimui; 4) turi esmine reikšme bylai, t. y. jeigu jos butu buvusios žinomos nagrinejant byla, butu priimtas visai kitas sprendimas.

18Jeigu prašyme atnaujinti procesa nurodytos aplinkybes neatitinka nors vieno iš naujai paaiškejusiu aplinkybiu požymio, jos negali buti pripažintos naujai paaiškejusiomis aplinkybemis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Taigi pareiškejas, prašydamas atnaujinti procesa civilineje byloje šiuo pagrindu, turi irodyti, kad jo nurodomos aplinkybes atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 straipsnio 2 dalis). Nagrinejamu atveju UAB „FF Lizingas“ neirode, kad jo pareiškime nurodomos aplinkybes – visi Lietuvos Aukšciausiojo Teismo motyvai, kuriais remiantis kasacines instancijos teismas prieme 2006-10-24 nutarti, neatitinka faktiniu aplinkybiu ir tikroves – atitinka pirmiau nurodytus kriterijus. Dar daugiau, nagrinejant prašyma del proceso atnaujinimo viešame teismo posedyje pareiškejo UAB „FF Lizingas“ direktorius Z. V. pripažino, kad šios aplinkybes jam buvo žinomos visa laika, tik del to, kad kasacineje instancijoje byla buvo nagrinejama rašytinio proceso tvarka atsakovas neturejo galimybes ju irodyti. Šie atsakovo argumentai atmestini jau vien del to, kad byloje dalyvaujantys asmenys turi ne tik galimybe, bet ir pareiga pateikti atsiliepimus i kasacini skunda, nurodyti juose išsamius nesutikimo su pateiktu skundu motyvuotus pagrindus (CPK 351 str.). Be to, 2007 m. vasario 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi procesas civilineje byloje Nr. 2-75-71/2005 buvo atnaujintas pagal suinteresuoto asmens A. K. D. prašyma ir Šiauliu apygardos teismas, atnaujines procesa, byla išnagrinejo pakartotinai, dalyvaujant atsakovui UAB „FF Lizingas“ ir 2008-10-01 nutartimi prašyma del teismo sprendimo panaikinimo atmete (prijungta civiline byla Nr. 2-75-71/2005, procesa atnaujinus suteiktas Nr. 2-198-194-2008, 16 tomas, 84-92, 221-229 b. l.). Taigi, prašyme del proceso atnaujinimo nurodytomis aplinkybemis atsakovas UAB „FF Lizingas“ galejo remtis (iš esmes ir remesi), civiline byla Nr. 2-75-71/ 2005 du kartus nagrinejant iš esmes. Todel CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu pareikštas prašymas negali buti tenkinamas.

19Del CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkte itvirtinto pagrindo atnaujinti procesa

20CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta baudžiamaji pagrinda atnaujinti procesa, t. y. žinomai melagingus šalies ar treciojo asmens paaiškinimus, liudytojo parodymus, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisinga vertima, dokumentu ar daiktiniu irodymu suklastojima, del kuriu priimtas neteisetas ar nepagristas sprendimas, galima pagristi tik isiteisejusiu teismo nuosprendžiu. Tuo tarpu, atsakovo „FF Lizingas“ pateiktas prašymas del proceso atnaujinimo grindžiamas isiteisejusiu 2011-02-15 Šiauliu apygardos prokuraturos nutarimu del ikiteisminio tyrimo Nr. 73-1-766-06 nutraukimo (tomas 2, 18–50 b. l.; prideta baudžiamoji byla Nr. 73-1-00766-06, tomas 6, 96–134 b. l.). Todel ir šiuo pagrindu pareikštas prašymas atnaujinti procesa negali buti tenkinamas (366 str. 1 d. 3 p., 370 str. 3 d.).

21Atkreiptinas demesys, kad minetame prokuroro nutarime yra konstatuota, jog A. K. D. ir Z. V. veiksmuose, sudarant ir vykdant 2006-10-24 Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartimi pripažintus negaliojanciais sandorius, nera nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 184 str. 2 d., požymiu, nes ju veiksmuose nenustatyta tycia, taciau nebuvo ir negalejo buti vertinamas iskaitymo sandoriu teisetumas civilines bylos Nr. 2-75-71/2005 kontekste, nes neteiseta veika civilines ir baudžiamosios teises prasme esminiai skiriasi (CK 6.245 str., BK 2 str., 10 str., 11 str.).

22Proceso atnaujinimo institutas yra ekstraordinarinis budas isiteisejusiam teismo sprendimui peržiureti siekiant išvengti jo neteisetumo. Šis institutas negali buti taikomas siekiant dar karta pasibylineti sudarant salygas teikti argumentus ir irodymus, kurie nebuvo, taciau galejo buti pateikti nagrinejant byla pirma karta, ir taip tikintis kitokio pareiškejui palankaus teismo sprendimo. Iš nagrinejamo prašymo turinio matyti, kad atsakovas „FF Lizingas“, prašydamas atnaujinti procesa dviem pagrindais, iš esmes nesutinka su byla del sandoriu pripažinimo negaliojanciais nagrinejusios kasacinio teismo teiseju kolegijos išvadomis ir bylos irodymu vertinimu. Pagal CPK 362 straipsnio 1 dali kasacinio teismo nutartis yra galutine ir neskundžiama, todel atsakovo argumentai del netinkamai ivertintu irodymu ir del to priimto, jo nuomone, nepagristo procesinio sprendimo, negali buti nagrinejami.

23Apibendrindamas teismas prašyma atmeta, kaip nepagrista ir neirodyta (CPK 366 str.1 d. 2 p., 2 p., 178 str.).

24Prašyma atmetus, 2011-08-25 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemones taip pat panaikinamos (CPK 150 str. 2 d.).

25Teismas, vadovaudamasis LR CPK 150 str., 290-291, 370 str., 371str. 1 d. 1 p., 2 p.,

Nutarė

26Atmesti prašyma del proceso atnaujinimo.

27Panaikinti 2011-08-25 nutartimi byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones – vykdomuju raštu išdavimo ir išieškojimo civilineje byloje Nr. 2-24-71/2011 pagal 2011-03-23 nutarti sustabdyma.

28Nutartis per 7 dienas nuo priemimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiauliu apygardos teisma.

Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo teiseja Danute Burbuliene, sekretoriaujant Irenai... 2. 2011-08-04 Šiauliu apygardos teisme priimtas nagrineti atsakovo UAB „FF... 3. Ieškovas Lietuvos Respublikos finansu ministerija, atstovaujama AB Turto... 4. Šiauliu apygardos teismas 2005 m. kovo 14 d. sprendimu ieškovo LR Finansu... 5. Lietuvos Aukšciausias Teismas 2006 m. spalio 24 d. nutartimi Šiauliu... 6. 2007 m. vasario 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi procesas minetoje... 7. 2009 m. rugsejo 24 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi mineta Šiauliu... 8. 2009 m. spalio 13 d. prašyma del proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 p.... 9. 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi Šiauliu apygardos teismas atmete atsakovo... 10. Minetai nutarciai isiteisejus, po keliu savaiciu, 2011-05-16 trecia prašyma... 11. III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama teismo nutartis.... 12. Prašymas del proceso atnaujinimo atmestinas.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos finansu ministerija,... 14. Atsakovas UAB “FF lizingas“ prašo atnaujinti procesa del naujai... 15. Teismas nustate, kad atsakovo prašymas atnaujinti procesa paduotas,... 16. Del CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte itvirtinto pagrindo atnaujinti procesa... 17. Vienas iš proceso atnaujinimo pagrindu yra atvejis, kai naujai paaiškeja... 18. Jeigu prašyme atnaujinti procesa nurodytos aplinkybes neatitinka nors vieno... 19. Del CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkte itvirtinto pagrindo atnaujinti procesa... 20. CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta baudžiamaji pagrinda atnaujinti... 21. Atkreiptinas demesys, kad minetame prokuroro nutarime yra konstatuota, jog 22. Proceso atnaujinimo institutas yra ekstraordinarinis budas isiteisejusiam... 23. Apibendrindamas teismas prašyma atmeta, kaip nepagrista ir neirodyta (CPK 366... 24. Prašyma atmetus, 2011-08-25 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos... 25. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 150 str., 290-291, 370 str., 371str. 1 d. 1 p.,... 26. Atmesti prašyma del proceso atnaujinimo.... 27. Panaikinti 2011-08-25 nutartimi byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones... 28. Nutartis per 7 dienas nuo priemimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos...