Byla 2-35-394/2013
Dėl turtinės žalos priteisimo, tretysis asmuo D. K

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, sekretoriaujant Ingridai Murzaitei,

2dalyvaujant ieškovo atstovui A. S.,

3parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „NEO taksi“ patikslintą ieškinį atsakovams V. T. ir R. T. dėl turtinės žalos priteisimo, tretysis asmuo D. K.,

Nustatė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų V. T. ir R. T. 20 100,00 Lt žalos atlyginimo. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2011-10-27 iškėlė bankroto bylą UAB „NEO taksi“, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“. Bankroto administratoriui patikrinus bendrovės buhalterinius dokumentus, paaiškėjo, kad D. K. pagal 2010-12-31 kasos išlaidų orderį Nr. 146 iš bendrovės kasos išlaiduota 20 100,00 Lt, kaip paskolos grąžinimas, nors paskolos sutarties tarp UAB „NEO taksi“ ir D. K. nerasta, pinigų įnešimo į bendrovės kasą fakto nenustatyta. D. K. buvo UAB „NEO taksi“ direktorius nuo 2008-04-25 iki 2010-11-02, tuo metu, kai jam buvo neteisėtai išmokėtos minimos lėšos, jis bendrovėje nebedirbo. Paskyrus rašysenos ekspertizę gauta išvada, kad įrašas apie piniginių lėšų gavimą yra atliktas ne D. K. ranka. Pagal LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 5 p., pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma: litai žodžiais, centai skaitmenimis. Atsakovai - buvęs bendrovės direktorius nuo 2010-11-02 iki bankroto bylos iškėlimo V. T. ir vyriausia buhalterė nuo 2008-12-17 iki 2011-02-18 R. T. galėjo pasisavinti bendrovės lėšas, išrašę fiktyvų kasos išlaidų orderį D. K. vardu, nes šiame orderyje yra dviejų išdavusių pinigines lėšas asmenų parašai: įmonės vadovo ir vyr. finansininko. Sumokėtos ar pasisavintos piniginės lėšos yra be pagrindo įgytas turtas, kuris turi būti išreikalautas iš atsakovų. Ieškovo atstovas prašo priimti sprendimą už akių, nes atsakovai nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį.

5Atsakovai V. T. ir R. T. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko, ieškinys su priedais ir šaukimai į parengiamąjį teismo posėdį jiems įteikti tinkamai – 2012-12-13 ir 2012-12-21 viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu, nes procesinių dokumentų nepavyko įteikti kitais LR Civilinio proceso kodekse numatytais būdais, tame tarpe ir per antstolį, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta (59-66, 69, 70, 76, 81 b. l.). Nesant atsakovų atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, jiems neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį ir ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 230 str. 2 d.).

6Tretysis asmuo D. K. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (77, 82 b. l.). Pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad teismo posėdyje dalyvauti negalės ir prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (72 b. l.). Atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

7Ieškinys netenkintinas. Aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, turi įrodyti šalys (LR CPK 178 str.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

8Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (LAT 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003; 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

9Ieškovas atsakovų V. T. ir R. T. neteisėtus veiksmus, padarytos žalos faktą ir priežastinį ryšį įrodinėja tik 2010-12-31 išrašytu kasos išlaidų orderiu Nr. 146, kuriame yra įmonės vadovo ir vyriausio finansininko parašai ir kuriame nurodyta išduoti D. K. 20 100,00 Lt grąžinamos paskolos (6 b. l.). 2012-10-15 civilinėje byloje atlikus rašysenos ekspertizę, gauta išvada, kad 2010-12-31 kasos išlaidų orderyje Nr. 146 eilutėje „gavėjo parašas“ esantis parašas yra netinkamas identifikavimui, o rankraštinius įrašus „Dvidešimt tūkstančių vieną šimtą“ ir „10 gruodžio 31“ parašė ne D. K. (47-51 b.l.). Susipažinęs su tokia ekspertų išvada ieškovas pakeitė byloje atsakovu buvusį D. K. atsakovais V. T. ir R. T., tačiau papildomų įrodymų teismui, kad būtent šie asmenys išrašė nurodytą kasos išlaidų orderį, jame pasirašė ir tokiu būdu pasisavino bendrovės lėšas, teismui nepateikė. Ieškovas nepateikė ir įrodymų, kad V. T. ir R. T. tuo laikotarpiu, kai buvo išrašytas kasos išlaidų orderis Nr. 146, dirbo UAB „NEO taksi“ direktoriumi ir vyriausia buhaltere. Esant tokioms aplinkybėms, teismas negali padaryti išvados, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų dėl atsakovų V. T. ir R. T. neteisėtų veiksmų ir priteisti iš jų žalos atlyginimą ieškovui.

10Kadangi ieškinys atmestinas, o tretysis asmuo D. K., būdamas byloje atsakovu, patyrė išlaidų paskyrus rašysenos ekspertizę (44, 55 b.l.), šios išlaidos jam priteistinos iš ieškovo (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1d. 1 p., 93 str. 1d.). Naikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – D. K. turto areštas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR Civilinio kodekso 6.245 str., 6.246 str. 1 d., 6.247 str., 6.248 str., LR Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 230 str. 2 d., 285 str. 1 d., 2 d., 286 str., teismas,

Nutarė

12Ieškinį atmesti.

13Priteisti iš ieškovo BUAB „NEO taksi“, įmonės kodas 300547734, trečiajam asmeniui D. K., a.k. ( - ) 684,06 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų.

14Panaikinti 2012-02-15 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – D. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), priklausančio turto ir piniginių lėšų areštą.

15Sprendimą dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai, perduodant šio sprendimo kopiją Centrinei hipotekos įstaigai.

16Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę Šiaulių apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai