Byla 2-617/2012
Dėl dalies 2011 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (bylos Nr. B2-1399-154/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Hidraulikos pasaulis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Grensena“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutarties, kuria netenkino pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Hidraulikos pasaulis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Grensena“ skundų dėl dalies 2011 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (bylos Nr. B2-1399-154/2011).

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi J. G. įmonei „Sveteka“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valdsita“.

5Pareiškėjai (kreditoriai) UAB „Hidraulikos pasaulis“ ir UAB „Grensena“ pateikė Šiaulių apygardos teismui skundus, kuriais prašė panaikinti bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ 2011 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus:

6- Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka” nuosavybės teise priklausantį 2073.14 kv. m ploto gamybinį cechą (unikalus Nr. ( - ) adresas ( - )) ir nuomos teisę į 0,3937 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) kartu su automobilių stovėjimo aikštele, įvažiavimu į pastatą bei siųstuvu VHF (bendras objektų adresas ( - )) pardavinėti kaip vieningą turtinį kompleksą laisvu pardavimu už ne mažesnę nei 2200000 LT sumą. Pardavinėjant šį turtinį kompleksą, Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeisto 2073,14 kv. m ploto gamybinio cecho bei įkeistos nuomos teisės į 0,3937 ha ploto žemės sklypą kainos dalis sudaro 2100000 Lt;

7- Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka” nuosavybės teise priklausantį turtą - 203,57 kv. m ploto pastato - cecho - patalpų (unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - )), 858,61 kv. m ploto pastato - cecho - patalpų (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )), nuomos teisę į 0,1314 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) bei pokraninį kelią (11 m) pardavinėti kaip vieningą turtinį kompleksą laisvu pardavimu už ne mažesnę nei 425 000,00 Lt sumą.

8Nurodė, kad priimti nutarimai, kuriais sudaromos sąlygos parduoti Šiaulių mieste esantį anksčiau nurodytą turtą už 2200000 Lt ir Alytaus mieste esantį anksčiau nurodytą turtą už 425000 Lt, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. 2011 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimui svarstyti buvo pateikti du pasiūlymai įsigyti Šiaulių mieste esantį turtą. 2011 m. rugpjūčio 11 d. pasiūlymu UAB „Salda“ išreiškė pageidavimą pirkti Šiaulių mieste esantį turtą už 2200000 Lt. UAB „Hidraulikos pasaulis“ 2011 m. rugsėjo 5 d. ir 2011 m. rugsėjo 15 d. pasiūlymais pasiūlė pirkti Šiaulių mieste esantį turtą už 2861000 Lt. 2011 lapkričio 17 d. pasiūlymu UAB „Hidraulikos pasaulis“ pasiūlė įsigyti Šiaulių mieste esantį turtą už 2300000 Lt. Iš pateiktų pasiūlymų matyti, kad kreditoriaus UAB „Hidraulikos pasaulis“ pateikto pasiūlymo įsigyti Šiaulių mieste esantį turtą kaina yra net 661000 Lt didesnė už UAB „Salda“ pasiūlytą kainą. Todėl turtą pardavus už UAB „Hidraulikos pasaulis“ pasiūlytą kainą, atsakovo kreditorių interesai būtų labiau apsaugoti, tačiau, nepaisant to, kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą, kuriuo sudaromos sąlygos parduoti bankrutuojančios įmonės turtą UAB „Salda“ už mažesnę kainą, t. y. už 2200000 Lt, o tai pažeistų atsakovo kreditorių, tame tarpe ir abiejų pareiškėjų, interesus.

9Atsiliepimu į pareiškėjų skundus bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ bankroto administratorius UAB „Valdsita“ prašė skundus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad kreditorius UAB „Hidraulikos pasaulis“, turintis 41036,98 Lt (1,018 proc.) finansinį reikalavimą, 2010-11-18 kreditorių susirinkime balsavo raštu ir savo valią išreiškė balsavimo raštu biuletenyje, t. y. balsavo „už“ nutarimo 2.1. projektą (Šiaulių mieste esantis anksčiau nurodytas turtas) ir „prieš“ nutarimo 2.2. projektą (Alytaus mieste esantis anksčiau nurodytas turtas). Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimus parduoti ne mažesne nei 2200000 Lt kaina pastatus su priklausiniais Šiauliuose ir ne mažesne nei 425000 Lt kaina pastatus su priklausiniais Alytuje. Pagal priimtus nutarimus pastatai turi būti parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę nei nurodyta. Pažymėjo, kad 2011-12-06 administratorius išsiuntė UAB „Hidraulikos pasaulis“ pranešimą, kad vadovaujantis kreditorių susirinkimo priimtais nutarimais bei 2011-11-30 Banko raštu Nr. dnkl 113834, anksčiau nurodytas Šiaulių mieste esantis nekilnojamasis turtas parduodamas kaip vieningas turtinis kompleksas didesnę kainą pasiūliusiam pirkėjui - UAB „Hidraulikos pasaulis“ už 2300000 Lt, apmokant per 15 dienų po sutarties pasirašymo. UAB „Hidraulikos pasaulis“ atstovas paprašytas atvykti adresu ( - ), pasirašyti Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Nurodė, kad dėl pastatų su priklausiniais Alytuje administratorius dar nėra gavęs nei vieno komercinio pasiūlymo jokiomis kainomis, todėl šie pastatai yra pardavinėjimo stadijoje, ir bus parduoti pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą, bet ne mažesnę kaip 425000 Lt.

10Atsiliepimu į pareiškėjų skundus kreditorius Danske Bank A/S prašė skundus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ už skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimo projektus dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo balsavo „už“. Todėl, teikdamas skundą, prieštarauja pats sau. Pareiškėjas UAB „Grensena“ iš viso nedalyvavo kreditorių susirinkime ir neišreiškė savo pozicijos svarstomu klausimu kaip kreditorius. Pažymėjo, kad kreditoriai nutarimu bankroto administratorių įpareigojo surasti turto pirkėją už kuo didesnę kainą, tačiau ši kaina neturi būti mažesne nei 2200000 Lt už parduodamą Šiaulių mieste esantį anksčiau nurodytą turtą ir ne mažesnė nei 425000 Lt už parduodamą Alytaus mieste esantį anksčiau nurodytą turtą. Nurodė, kad UAB „Hidraulikos pasaulis“ po kreditorių susirinkimo pateikė bankroto administratoriui kitą pasiūlymą, kuriame siūlo Šiaulių mieste esantį anksčiau nurodytą turtą įsigyti už 2300000 Lt.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi pareiškėjų UAB „Hidraulikos pasaulis“ ir UAB „Grensena“ skundų netenkino. Teismas nurodė, kad visi 2011 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai balsavo raštu, t. y. balsavo 3489548,99 Lt sumą arba 86,61 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai. Už nutarimo projektą „Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka” nuosavybės teise priklausantį 2073.14 kv. m ploto gamybinį cechą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) ir nuomos teisę į 0,3937 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) kartu su automobilių stovėjimo aikštele, įvažiavimu į pastatą bei siųstuvu VHF (bendras objektų adresas ( - )) pardavinėti kaip vieningą turtinį kompleksą laisvu pardavimu už ne mažesnę nei 2200000 Lt sumą, pardavinėjant šį turtinį kompleksą, Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeisto 2073,14 kv. m ploto gamybinio cecho bei įkeistos nuomos teisės į 0,3937 ha ploto žemės sklypą kainos dalis sudaro 2100000 Lt“, balsavo „už“ visi kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai (balsavo raštu), t. y. 86,61 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų.

13Už nutarimo projektą „Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka” nuosavybės teise priklausantį turtą - 203,57 kv. m ploto pastato - cecho - patalpų (unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - )), 858,61 kv. m ploto pastato - cecho - patalpų (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )), nuomos teisę į 0,1314 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) bei pokraninį kelią (11 m) pardavinėti kaip vieningą turtinį kompleksą laisvu pardavimu už ne mažesnę nei 425000 Lt sumą“ balsavo „prieš“ tik kreditorius UAB „Hidraulikos pasaulis“, turintis 1,018 proc. balsų, o visi kiti kreditorių susirinkime dalyvavę (balsavę raštu) balsavo „už“, t. y. nutarimo projektui pritarė 85,592 proc. kreditorių. Teismas nurodė, jog nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad priimant ginčijamus 2011 m. lapkričio 18 d. vykusio bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kreditorių susirinkime dalyvavo, balsuodami „už“, kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, t. y. skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti laikantis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 1 d. nuostatų.

14LR Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p. nurodyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą. Minėto įstatymo 33 str. 5 d. nurodyta, kad įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Teismas nurodė, jog minėtų teisės normų visuma suponuoja išvadą, kad bankrutavusiai įmonei priklausančio turto pardavimo kainos nustatymas yra priskiriamas kreditorių susirinkimo kompetencijai. Todėl teismui pripažinus, kad 2011 m. lapkričio 18 d. įvykusio bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių susirinkimo ir jame priimtų skundžiamų nutarimų tvarka nebuvo pažeista, nėra pagrindo tenkinti ir pareiškėjų skundų dėl bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto pardavimo kainos nustatymo. Teismas atkreipė dėmesį, kad skundžiamais nutarimais yra nustatyta minimali, o ne maksimali turto pardavimo kaina, todėl nieko nepagrįsti pareiškėjų argumentai, kad pirkėjui UAB „Salda“ pasiūlius pirkti bankrutuojančios įmonės turtą už 2200000 Lt, o pirkėjui UAB „Hidraulikos pasaulis“ pasiūlius pirkti bankrutuojančios įmonės turtą už 2300000 Lt, turtas būtų parduotas UAB „Salda“. Šiuos argumentus patvirtina ir administratoriaus UAB „Valdsita“ pateikti rašytiniai įrodymai, kad 2011-12-06 administratorius išsiuntė UAB „Hidraulikos pasaulis“ pranešimą, kuriame nurodė, kad vadovaujantis kreditorių susirinkimo priimtais nutarimais bei 2011-11-30 Banko raštu Nr. dnkl 113834, anksčiau nurodytas Šiaulių mieste esantis nekilnojamasis turtas parduodamas kaip vieningas turtinis kompleksas didesnę kainą pasiūliusiam pirkėjui - UAB „Hidraulikos pasaulis“ už 2300000 Lt, apmokant per 15 dienų po sutarties pasirašymo, UAB „Hidraulikos pasaulis“ atstovas paprašytas atvykti adresu ( - ), pasirašyti Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį.

15III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

161) Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - pilnai patenkinti UAB „Hidraulikos pasaulis“ skundą ir panaikinti šiuos 2011 m lapkričio 18 d. bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus:

17„2.1. Danske Bank A/S Lietuvos filialui (toliau - „Bankas“) įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka" nuosavybės teise priklausantį 2073.14 kv. m ploto gamybinį cechą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) ir Bankui įkeistą nuomos teisę į 0,3937 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) kartu su automobilių stovėjimo aikštele, įvažiavimu į pastatą bei siųstuvu VHF (bendras objektų adresas ( - )) pardavinėti kaip vieningą turtinį kompleksą laisvu pardavimu už ne mažesnę nei 2 200 000,00 LTL sumą. Pardavinėjant šį turtinį kompleksą, Bankui įkeisto 2073,14 kv. m ploto gamybinio cecho bei įkeistos nuomos teisės į 0,3937 ha ploto žemės sklypą kainos dalis sudaro 2 100 000,00 Lt.

182.2. Bankui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka" nuosavybės teise priklausantį turtą - 203,57 kv. m ploto pastato - cecho - patalpų (unikalus nr. ( - ), adresas: ( - )), 858,61 kv. m ploto pastato - cecho - patalpų (unikalus nr. ( - ), adresas: ( - )), nuomos teisę į 0,1314 ha ploto žemės sklypą (unikalus nr. 4400-0664-4724, adresas: ( - )) bei pokraninį kelią (11 m) pardavinėti kaip vieningą turtinį kompleksą laisvu pardavimu už ne mažesnę nei 425 000,00 litų sumą.“

19Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

201. Šiaulių apygardos teismas nutartyje neanalizavo, ar kreditorių susirinkime nustatyta turto pardavimo kaina yra ekonomiškai pagrįsta ir geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius ir interesus patenkinti jų finansinius reikalavimus, o tik formaliai konstatavo, kad skundžiami kreditorių susirinkimai buvo priimti laikantis LR Įmonių bankroto įstatyme nustatytos tvarkos ir procedūrų, bei nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos tokio pobūdžio bylose. Iš pateiktų pasiūlymų matyti, kad UAB „Hidraulikos pasaulis“ 2011 m. rugsėjo 15 d. pateiktame pasiūlyme siūloma Šiauliuose esančio atsakovo turto kaina yra net 661000 Lt didesnė už UAB „Saida“ pasiūlytą kainą.

212. Bankroto administratoriaus veiksmai parduodant atsakovui priklausantį turtą buvo pasyvūs, nesiimta jokių aktyvių veiksmų siekiant parduoti atsakovo turtą už kuo didesnę kainą. Apelianto nuomone, bankroto administratorius privalėjo pasiūlyti kreditoriams visus galimus būdus, kuriais pasinaudojus turtas būtų realizuotas už kuo didesnę kainą.

223. Skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, todėl turėtų būti panaikinta absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindu.

232) Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Grensena“ pateikia analogišką prašymą kaip ir UAB „Hidraulikos pasaulis“ bei išdėsto tuos pačius argumentus, todėl teismas jų neatkartoja..

24Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Danske Bank A/S veikiantis per Danske Bank A/S filialą, prašo pareiškėjų UAB „Hidraulikos pasaulis“ ir UAB „Grensena“ atskiruosius skundus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti laikantis ĮBĮ 24 str. 1 d. nuostatų bei teisingai ir pagrįstai konstatavo, jog įstatymas nustato kreditorių susirinkimui kompetenciją nustatyti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 str. 5 d.]) bei pardavimo tvarką po įvykusių dviejų nekilnojamojo turto varžytynių (ĮBĮ 33 str. 5 d.), savo ruoštu pareiškėjai pirmosios instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.), kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje konstatuotas aplinkybes.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

28Apeliantai skunduose nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, todėl turėtų būti panaikinta absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindu. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra motyvuota, teismas pasisakė dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų, nurodė padarytų išvadų argumentaciją. Dėl to negalima išvada, kad byloje nustatytas absoliutus pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindas.

29Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais ir ginti savo teises (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Teisėjų kolegija pažymi, kad nors kreditorių susirinkimas ir yra aukščiausias kreditorių savivaldos organas, turintis galimybę spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, visgi jo priimami nutarimai neturi pažeisti imperatyvių teisės normų. Teismas kontroliuoja, ar kreditorių susirinkimo nutarimai neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) (šiuo klausimu mutatis mutandis žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, nors šioje byloje analizuojamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimas priklauso kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią vertinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso jure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis byloje Nr. 2-1068/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis byloje Nr. 2-509/2011).

30Atskiruosiuose skunduose nurodyta, kad Šiaulių apygardos teismas nutartyje neanalizavo, ar kreditorių susirinkime nustatyta turto pardavimo kaina yra ekonomiškai pagrįsta ir geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius ir interesus patenkinti jų finansinius reikalavimus. Apeliantai nurodo, kad UAB „Hidraulikos pasaulis“ 2011 m. rugsėjo 15 d. pateiktame pasiūlyme siūloma Šiauliuose esančio atsakovo turto kaina yra net 661000 Lt didesnė už UAB „Saida“ pasiūlytą kainą. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo išdėstytais motyvais, negali sutikti su atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais.

31Kaip matyti iš bylos medžiagos 2011 m. lapkričio 18 d. įvyko bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių susirinkimas, kuriame antru darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo“ balsų dauguma buvo priimti nutarimai:

322.1. Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka” nuosavybės teise priklausantį 2073.14 kv. m ploto gamybinį cechą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) ir nuomos teisę į 0,3937 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) kartu su automobilių stovėjimo aikštele, įvažiavimu į pastatą bei siųstuvu VHF (bendras objektų adresas ( - )) pardavinėti kaip vieningą turtinį kompleksą laisvu pardavimu už ne mažesnę nei 2 200 000,00 LT sumą. Pardavinėjant šį turtinį kompleksą, Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeisto 2073,14 kv. m ploto gamybinio cecho bei įkeistos nuomos teisės į 0,3937 ha ploto žemės sklypą kainos dalis sudaro 2 100 000,00 Lt;

332.2. Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka” nuosavybės teise priklausantį turtą - 203,57 kv. m ploto pastato - cecho - patalpų (unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - )), 858,61 kv. m ploto pastato - cecho - patalpų (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )), nuomos teisę į 0,1314 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) bei pokraninį kelią (11 m) pardavinėti kaip vieningą turtinį kompleksą laisvu pardavimu už ne mažesnę nei 425 000,00 Lt sumą.

34Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl minėtais kreditorių susirinkimo nutarimais patvirtintų parduodamo bankrutuojančios įmonės turto kainų. Bylos duomenys patvirtina, kad dėl Šiauliuose esančio turto ir turtinių teisių UAB „Salda“ siūlė pirkti parduodamą turtą už 2200000 Lt, UAB „Hidraulikos pasaulis“ siūlė pirkti parduodamą turtą už 2300000, UAB „Hidraulikos pasaulis“ siūlė pirkti parduodamą turtą už 2861000 Lt su sąlyga, kad Danske Bank A/S veikiantis per Danske Bank A/S filialą, atsisakys įkeisto UAB „Hidraulikos pasaulis“ priklausančio turto hipotekos ir žemės sklypo nuomos teisės įkeitimo (turto adresas ( - )). Taigi išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Hidraulikos pasaulis“ 2861000 Lt kainą siūlė su tam tikromis sąlygomis, kurias turėjo įvykdyti bankas, todėl teisėjų kolegijos nuomone toks sąlyginis pasiūlymas negali būti laikomas tinkamu. Byloje esantis bankroto administratoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. pranešimas dėl pasiūlymo pirkti nekilnojamąjį turtą adresu ( - ) (86 b.l.), patvirtina, kad UAB „Hidraulikos pasaulis“ buvo siūloma atvykti pasirašyti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kaip didesnę kainą pasiūliusiam pirkėjui. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima laikyti apeliantų argumentus, kad bankroto administratoriaus veiksmai parduodant atsakovui priklausantį turtą buvo pasyvūs, nesiimta jokių aktyvių veiksmų siekiant parduoti atsakovo turtą už kuo didesnę kainą, pagrįstais.

35Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirųjų skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirieji skundai netenkintini, o Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

37Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi J. G. įmonei... 5. Pareiškėjai (kreditoriai) UAB „Hidraulikos pasaulis“ ir UAB... 6. - Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka”... 7. - Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka”... 8. Nurodė, kad priimti nutarimai, kuriais sudaromos sąlygos parduoti Šiaulių... 9. Atsiliepimu į pareiškėjų skundus bankrutavusios J. G. įmonės... 10. Atsiliepimu į pareiškėjų skundus kreditorius Danske Bank A/S prašė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi pareiškėjų UAB... 13. Už nutarimo projektą „Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G.... 14. LR Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p. nurodyta, kad kreditorių... 15. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 16. 1) Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ prašo... 17. „2.1. Danske Bank A/S Lietuvos filialui (toliau - „Bankas“) įkeistą ir... 18. 2.2. Bankui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka" nuosavybės teise... 19. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 20. 1. Šiaulių apygardos teismas nutartyje neanalizavo, ar kreditorių... 21. 2. Bankroto administratoriaus veiksmai parduodant atsakovui priklausantį... 22. 3. Skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, todėl turėtų būti... 23. 2) Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Grensena“ pateikia analogišką... 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Danske Bank A/S veikiantis... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 28. Apeliantai skunduose nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota,... 29. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti... 30. Atskiruosiuose skunduose nurodyta, kad Šiaulių apygardos teismas nutartyje... 31. Kaip matyti iš bylos medžiagos 2011 m. lapkričio 18 d. įvyko bankrutavusios... 32. 2.1. Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka”... 33. 2.2. Danske Bank A/S Lietuvos filialui įkeistą ir J. G. įmonei „Sveteka”... 34. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl minėtais kreditorių susirinkimo... 35. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirųjų skundo... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti...