Byla 2-1068/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl kreditorių komiteto nutarimo, bankroto byloje Nr. B2-379-436/2011, pagal kreditoriaus „Nordea Bank Finland Plc (AB)“ skundą dėl 2010 m. gruodžio 10 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, uždarosios akcinės bendrovės „Varnių projektai“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartimi UAB „Varnių projektai“ iškelta bankroto byla. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai , įskaitant Nordea Bank Finland Plc kreditorinį reikalavimą 2448329,42 Lt sumai.

5Įmonės kreditorius „Nordea Bank Finland Plc“ skundu prašė Kauno apygardos teismą panaikinti BUAB „Varnių projektai“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 10 d. nutarimą, kuriuo nutarta, jog administravimo išlaidos paskirstomos kreditoriams proporcingai jiems įkeisto turto balansinei vertei; nustatyti, kad administravimo išlaidos dengiamos pardavus įkeistą turtą, skiriant šioms išlaidoms iki 10 procentų įkeisto turto pardavimo kainos; kredito įstaigoms įkeisto turto administravimo išlaidos (apsauga, šildymas ir pan.) būtų dengiamos tik iš faktiškai gautų įplaukų už parduotą atitinkamoms kreditų įstaigoms įkeistą turtą, laikantis principo, jog atitinkamo įkeisto turto administravimo išlaidos dengiamos gavus lėšas būtent už tą patį įkeistą turtą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 11 d. nutartimi nutarė Nordea Bank Finland Plc skundą dėl 2010 m. gruodžio 10 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmesti. Teismas nurodė, kad įstatymas nenumato santykio, kuriuo turėtų būti dengiamos administravimo išlaidos, o suteikia teisę kreditorių susirinkimui (komitetui) spręsti, kokiom proporcijom, iš kokio turto bus atlyginamos įmonės administravimo išlaidos, todėl pripažinti neteisėtu kreditorių komiteto nutarimą dėl administravimo išlaidų galima tik tuo atveju, jeigu jis yra priimtas pažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Teismas pažymėjo, kad dėl administravimo išlaidų apmokėjimo įkaito turėtojui įstatymas nenumato jokių privilegijų ir jis turi pareigą prisidėti ne tik prie išlaidų, susijusių su jam įkeisto turto administravimu, bet ir prie visų tokio pobūdžio išlaidų apmokėjimo, nes priešinga išvada prieštarautų Įmonių bankroto įstatymo reikalavimams bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Be to, kreditoriaus siūlymas patvirtinti 10 proc. dydžio bankroto administravimo išlaidų atskaitymus nuo faktiškai gautų įplaukų už parduotą įkeistą turtą prieštarauja protingumo bei sąžiningumo principams bei gali pažeisti kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti įkeitimu, teises bei turtinius interesus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: panaikinti BUAB „Varnių projektai“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 10 d. nutarimą; nustatyti, kad administravimo išlaidos dengiamos pardavus įkeistą turtą, skiriant šioms išlaidoms iki 10 procentų įkeisto turto pardavimo kainos; kredito įstaigoms įkeisto turto administravimo išlaidos (apsauga, šildymas ir pan.) būtų dengiamos tik iš faktiškai gautų įplaukų už parduotą atitinkamoms kreditų įstaigoms įkeistą turtą, laikantis principo, jog atitinkamo įkeisto turto administravimo išlaidos dengiamos gavus lėšas būtent už tą patį įkeistą turtą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Kreditorių komiteto nutarimas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, gina ne visų kreditorių interesus ir yra nepagrįstas teisiškai ir ekonomiškai, todėl teismas turėtų įvertinti Kreditorių komiteto nutarimo teisėtumą.

112. Administravimo išlaidų paskirstymas įkeisto turto turėtojams vadovaujantis įmonės apskaitoje nurodyta įkeisto turto balansine verte, o ne realia šio turto rinkos verte, yra pažeidžiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

123. Kreditoriai išskyrė ir atskirą sąmatą, t. y. sąmatą už įkeisto turto priežiūrą ir administravimą, kuri labiausiai įtakoja kreditorių - įkaito turėtojų interesus, todėl tokia sąmata, kaip ir bendroji administravimo išlaidų sąmata turi atitikti bendruosius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, t. y. negali gerinti vieno iš įkaito turėtojų padėties kito įkaito turėtojo sąskaita.

134. Kreditorių komiteto nutarimu patvirtintas bankroto administratoriaus pasiūlymas dėl administravimo išlaidų neatitinka reikalavimo bankroto administratoriui ginti visų kreditorių interesus.

145. 2010 m. gruodžio 10 d. Kreditorių komitetui bankroto administratorius nebuvo pateikęs aiškaus administravimo išlaidų paskirstymo projekto, o projektu laikė lentelę su įmonės turto procentiniu paskirstymo pagal turto balansinę vertę. Tokio neaiškaus dokumento traktavimas kaip administravimo išlaidų paskirstymo projekto ir jo patvirtinimas Kreditorių komiteto nutarimu yra nepagrįstas vien dėl šių priežasčių, ir tai sudaro dar vieną pagrindą panaikinti skundžiamą Kreditorių komiteto nutarimą.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo, Nordea Bank Finland Plc atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad būtų nelogiška ir nesąžininga kitų kreditorių atžvilgiu, kad hipotekos kreditorius prie administravimo išlaidų prisidėtų tik jam įkeisto turto priežiūrai turėtų išlaidų apimtimi, nes administruojamas ne tik, įkeistas skolininkui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, o visa bankrutuojanti įmonė apskritai.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UniCredit Bank prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės pareiškėjo nurodytu būdu. Nurodo, kad atsakovo kreditorių priimtas sprendimas pažeidžia Banko kaip įkaito turėtojo interesus, nes kreditorių komitetui patvirtinus dideles administravimo išlaidas, Bankas būtų neproporcingai atsakingas didesne dalimi, nei realiai gautų už jam atsakovo įkeistą turtą. Bankas yra tik įkaito turėtojas ir negali įtakoti kreditorių komiteto sprendimų, kurie vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais neturėtų pažeisti bankrutuojančios įmonės turto kaip įkaito turėtojų interesų. Pareiškėjo ginčijamu atsakovo kreditorių komiteto protokolu taip pat nustatytos iš esmės tapačios pasekmės kreditoriams ne įkaito turėtojams sukeliančias pasekmes, nes protokolu pasisakyta tik dėl administravimo išlaidų įkeistam turtui ir jų paskirstymo tik įkaito turėtojams.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Varnių projektai“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrotas“ įgaliotas asmuo M. K. prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti; priteisti atsakovui iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad ekonominė krizė sąlygojo ne tik pareiškėjui, bet ir kitiems kreditoriams įkeisto turto rinkos vertės sumažėjimą. Neatitikimas tarp balansinės, vertės ir realios rinkos vėtės pasireiškė visiems kreditoriams įkeisto turto atžvilgiu, todėl nesant duomenų, kad pareiškėjui įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertės kritimas dėl ekonominės krizės buvo didesnis negu kitiems kreditoriams įkeisto turto rinkos vertės kritimas, nėra pagrindo teigti, kad Nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų paskirstymo tvarka pažeidžia teisingumo ar protingumo ar sąžiningumo principus. Pareiškėjo prašymas patvirtinti administravimo išlaidų atlyginimo tvarką yra netenkintinas, nes nepriskirtinas teismo kompetencijai.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

20Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl BUAB „Varnių projektai“ 2010 m. gruodžio 10 d. kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

21Atskiruoju skundu apeliantas Nordea Bank Finland Plc prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: panaikinti BUAB „Varnių projektai“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 10 d. nutarimą; nustatyti, kad administravimo išlaidos dengiamos pardavus įkeistą turtą, skiriant šioms išlaidoms iki 10 procentų įkeisto turto pardavimo kainos; kredito įstaigoms įkeisto turto administravimo išlaidos (apsauga, šildymas ir pan.) būtų dengiamos tik iš faktiškai gautų įplaukų už parduotą atitinkamoms kreditų įstaigoms įkeistą turtą, laikantis principo, jog atitinkamo įkeisto turto administravimo išlaidos dengiamos gavus lėšas būtent už tą patį įkeistą turtą. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UniCredit Bank taip pat prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės pareiškėjo nurodytu būdu.

22Pažymėtina, jog ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetą ir nustatyti šio komiteto teises (ĮBĮ 23 str. 2 p., 25 str. 3 d.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, BUAB „Varnių projektai“ kreditorių komitetas 2010 m. gruodžio 10 d. priėmė nutarimą, kuriuo svarstytas klausimas dėl administravimo išlaidų paskirstymo už įkeistą turtą ir nutarta patvirtinti pagal administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų paskirstymą už įkeistą turtą (procentaliai įkaito turėtojui priklausančio įmonės turto vertės). Pažymėtina, kad tuo atveju kai kreditorių susirinkimo nutarimu išrenkamas bankrutuojančios bendrovės kreditorių komitetas, kuriam perduodamos visos kreditorių susirinkimo teisės sprendžiant su bankroto procedūromis susijusius klausimus laikytina, kad kreditorių komitetui suteikiami įgaliojimai spręsti ir su bankroto administravimo išlaidomis susijusius klausimus. Atsižvelgiant, kad BUAB ,, Varnių projektai ” kreditorių komitetui perduotos iš esmės visos kreditorių susirinkimo teisės (įskaitant teisę spręsti klausimus dėl bankroto administravimo išlaidų), tai kreditorių komiteto priimti nutarimai tapo privalomi tolesnėse bankroto procedūrose visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 3 dalis). Darytina išvada, kad su administravimo išlaidomis susijusių klausimų sprendimas priklauso kreditorių komiteto, bet ne teismo kompetencijai. Kreditorių komiteto kompetencija spręsti su administravimo išlaidomis susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės, nes administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo bei keitimo klausimai priskirti kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, sprendžiant šiuos klausimus būtina atsižvelgti į šių išlaidų paskirtį, kreditorių teises, taip pat būtinumą nepažeisti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės savininkų teisių ir interesų. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo paskirtis yra išlaidų dydžio suderinimas su kreditoriais tokiu būdu, kad nustatoma lėšų suma neprieštarautų kreditorių interesams, atitiktų konkrečios bankrutuojančios įmonės bankroto proceso įgyvendinimo ypatumus, tinkamai naudojant paskirtas lėšas. Nors administravimo išlaidų klausimų sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso iure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 21 str. 1 d. 2 p., 24 str. 5 d. nuostatos).

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009, 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005, 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003).

24Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kad išdėstyta, laiko kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ĮBĮ normas, reglamentuojančias administravimo išlaidų apmokėjimo sąlygas ir tvarką, tinkamai įvertino apelianto, kaip bankrutavusios įmonės hipotekos kreditoriaus, prievolių dalyvauti apmokant administravimo išlaidas atsiradimo aplinkybes, todėl priėmė pagrįstą nutartį kurią naikinti arba keisti pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus nėra teisinio pagrindo.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

26Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartimi UAB „Varnių... 5. Įmonės kreditorius „Nordea Bank Finland Plc“ skundu prašė Kauno... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 11 d. nutartimi nutarė Nordea Bank... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc prašo panaikinti Kauno... 10. 1. Kreditorių komiteto nutarimas neatitinka teisingumo, protingumo ir... 11. 2. Administravimo išlaidų paskirstymas įkeisto turto turėtojams... 12. 3. Kreditoriai išskyrė ir atskirą sąmatą, t. y. sąmatą už įkeisto... 13. 4. Kreditorių komiteto nutarimu patvirtintas bankroto administratoriaus... 14. 5. 2010 m. gruodžio 10 d. Kreditorių komitetui bankroto administratorius... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo,... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UniCredit Bank prašo... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Varnių projektai“ bankroto... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 20. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl BUAB „Varnių projektai“ 2010 m.... 21. Atskiruoju skundu apeliantas Nordea Bank Finland Plc prašo panaikinti Kauno... 22. Pažymėtina, jog ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo... 24. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kad išdėstyta, laiko kad pirmosios... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai... 26. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....