Byla 2-509/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Eksterjero centras“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. 2-6589-798/2010)

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Eksterjero centras“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. 2-6589-798/2010),

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su skundu bei jo patikslinimu atsakovui BUAB „Eksterjero centras“, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti BUAB „Eksterjero centras“ 2010 m. birželio 21 d. vykusio kreditorių komiteto posėdžio nutarimus šiais darbotvarkės klausimais: pirmu klausimu „Administratoriaus ataskaita“ – „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą“; trečiu klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ ir patvirtinti 40 000 Lt (įskaitant PVM) BUAB „Eksterjero centras“ administravimo išlaidų sąmatą, paskirstant ją taip: 20 000 Lt administravimo išlaidoms, 20 000 Lt atlyginimas administratoriui nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

62010 m. birželio 21 d. įvykusio BUAB „Eksterjero centras“ kreditorių komiteto posėdžio metu, pirmu klausimu „Administratoriaus veiklos ataskaita“ komitetas 4 balsų dauguma, Bankui balsavus prieš, nutarė patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą. Nors ĮBĮ nenustato konkrečių reikalavimų bankroto administratoriaus teikiama veiklos ataskaitai, tačiau BUAB „Eksterjero centras“ administratoriaus pateikta veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 9 d. iki 2010 m. birželio 21 d. negalima vertinti kaip ataskaitos, nes joje pateikiama tik bendra informacija, kuri ir taip jau yra žinoma visiems kreditoriams. Trečiu klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ komitetas 4 balsų dauguma, Bankui balsavus prieš, nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, t. y. 7 900 Lt + PVM per mėnesį atlyginimas administratoriui, 5500 + PVM per mėnesį administravimo išlaidoms nuo bankroto bylos įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, 34 641,52 Lt skirti BUAB „Eksterjero centras“ nekilnojamojo turto-gyvenamojo namo, esančio Užkanavės g. 62-5/Žilvino g. 2-5, Palangoje, patalpų remonto darbams. Nurodo, jog patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra aiškiai per didelė, nustatyta neatsižvelgiant į veiklos sąnaudas, turimo likvidaus turto kiekį, nepagrįsta darbų, kuriuos administratorius atliko iki komiteto posėdžio kiekiu, kokybe, sudėtingumu, įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumu, taip pat planuojamų ateityje atlikti darbų būtinumu ir jų kiekiu. Pagal teismų praktiką atsižvelgiant į šiuos kriterijus turi būti tvirtinamos administravimo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas administratoriui. Sprendžiant administravimo išlaidų, tarp jų ir atlyginimo administratoriui, tvirtino klausimą į šiuos kriterijus nebuvo atsižvelgta. Administratorius prašomų tvirtinti administravimo išlaidų bei atlyginimo dydžio niekaip nemotyvavo ir nepagrindė. Atkreipia dėmesį, kad teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi patvirtino 21 132,34 Lt administravimo išlaidų sąmatą. Palikus galioti 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto posėdyje patvirtintą sąmatą, kuri numato mėnesinį administravimo išlaidų, įskaitant atlyginimą, mokėjimą nuo teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos būtų ženkliai viršyta teismo nustatyta administravimo išlaidų sąmata. Banko nuomone, teismo nutartimi patvirtinta administravimo išmaldų sąmata negali būti keičiama, todėl 2010 m. birželio 21 d. nutarimas prieštarauja ĮBĮ nuostatoms ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Nepagrįsta nutarimo dalis skirti 34 641,52 Lt BUAB „Eksterjero centras“ nekilnojamojo turto-gyvenamojo namo, esančio Užkanavės g. 62-5/Žilvino g. 2-5, Palangoje patalpų remonto darbams. Administratorius nepateikė jokių motyvų, kodėl būtina atlikti patalpų remonto darbus, nenurodė, kokie konkrečiai remonto darbai bus atlikti. Banko nuomone, tik įvertinus remonto darbų būtinumą ir jų įtaką vertės padidinimui bei apklausus ne mažiau kaip tris rangovus dėl galimų darbų kainų, galima svarstyti ir priimti sprendimus dėl remonto darbų atlikimo.

7Papildomai nurodė, kad skaičiuojant bankroto administratoriui atlyginimą pagal skundžiamą nutarimą nuo 2009 m. spalio 23 d., t.y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki 2010 m. birželio 21 d., jo suma sudarytų apie 63 200 Lt plius PVM.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundą atmetė. Nurodė, kad pirmuoju kreditorių komiteto nutarimu buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita. Kreditoriaus teigimu, ši ataskaita neatitinka kreditorių ir įmonės interesų. Tačiau teismas, susipažinęs su pačia administratoriaus ataskaita bei kreditorių komiteto nutarimu, nenustatė faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą šią ataskaitą bei patį kreditorių komiteto nutarimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo vertinti kaip pažeidžiančius kreditorių bei bankrutavusios įmonės interesus. Juo labiau, kad iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorių komiteto nariai balsų dauguma – 4 balsai „už“, 1 balsas „prieš“ – įvertino administratoriaus ataskaitoje pateiktą informaciją apie atliktus bei planuojamus atlikti veiksmus ir nutarė šią ataskaitą patvirtinti. Taigi, nutarimas buvo priimtas aiškia balsų persvara, todėl vien tai, kad iš visų kreditorių vienintelis UAB „Medicinos bankas“ atstovas, nesutikęs su administratoriaus pateikta ataskaita, balsavo prieš, nesudaro pagrindo pripažinti nutarimu patvirtintos administratoriaus ataskaitos pažeidžiančios kreditorių ar įmonės interesus. Atsižvelgdamas į išdėstytą, teismas atmetė kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundą dėl pirmojo kreditorių komiteto nutarimo kaip nepagrįstą ir neįrodytą (CPK 12 str., 178 str.).

11Kitu kreditorių komiteto nutarimu buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Kaip ir pirmuoju atveju, šis nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo buvo priimtas kreditorių komiteto narių aiškia balsų persvara, t. y. 4 kreditorių komiteto nariai balsavo „už“, 1 narys (UAB „Medicinos bankas“) balsavo „prieš“. Teismas atkreipė dėmesį, jog kreditorius (pareiškėjas) UAB „Medicinos bankas“, siekdamas išspręsti su kreditoriais kilusį ginčą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo bei remonto darbų gyvenamajame name, pats savo iniciatyva sušaukė pakartotinį susirinkimą. 2010 m. liepos 28 d. įvyko posėdis (b. l. 36-40), kuriame dalyvavę nariai savo nuomonę išreiškė balsuodami raštu. Šio posėdžio metu UAB „Medicinos bankas“ atstovas pasiūlė pakeisti 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos, siūlydamas patvirtinti 40 000 Lt (įskaitant PVM) administravimo išlaidų sąmatą, t. y. 20 000 Lt atlyginimas administratoriui, 20 000 Lt kitoms administravimo išlaidoms bei įpareigoti administratorių pateikti kitam kreditorių komiteto posėdžiui išvadas dėl remonto darbų atlikimo gyvenamajame name tikslingumo, tačiau posėdyje dalyvavę kreditorių komiteto nariai balsų dauguma – 3 nariai „prieš“, 1 narys „už“ – nutarė nepritarti UAB „Medicinos bankas“ atstovo pateiktiems pasiūlymams. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pažeidė kreditorių ar įmonės interesus. Be to, teismas atkreipė dėmesį, jog vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 ir 9 dalimis, 36 straipsniu, administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, todėl kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ prašymas patvirtinti 40 000 Lt (įskaitant PVM) administravimo išlaidų sąmatą, nepagrįstas ir nėra bankroto bylą nagrinėjančio teismo kompetencijoje. Pažymėjo, jog teismas gali tik revizuoti kreditorių nutarimus, t. y. patikrinti ar jie priimti nepažeidžiant įstatymų nustatytos procedūrinės priėmimo tvarkos bei įvertinti ar jie nepažeis kreditorių bei įmonės interesų, tačiau pats keisti kreditorių patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos teismas negali.

12Teismo nuomone, nepagrįstas pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ skundo motyvas, jog 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo prieštarauja CK 1.5 straipsnio įtvirtintiems principams bei ĮBĮ nuostatoms, nes Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi patvirtinta BUAB „Eksterjero centras“ sąmata negalėjo būti keičiama. Pažymėjo, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punktas numato, jog teismas privalo pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtinti lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Taigi, priešingai nei teigia pareiškėjas, kreditorių susirinkimas gali patvirtinti ir kitokio dydžio administravimo išlaidų sąmatą, nei kad buvo patvirtinta teismo, todėl šiuo atveju komiteto nutarimas patvirtinti kitokią išlaidų sąmatą nepažeidė CK bei ĮBĮ nuostatų.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Medicinos bankas“ prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, nagrinėdamas kreditoriaus skundą dėl kreditorių komiteto nutarimų teisėtumo privalo ex officio patikrinti, ar jie priimti nepažeidžiant įstatymų nustatytos jų procedūrinės priėmimo tvarkos bei įvertinti, ar pats priimtas nutarimas ir jo sukeltos pasekmės nepažeis visų (dalies) kreditorių bei bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų. Teismas skundžiamoje nutartyje patikrino ar skundžiami nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymų nustatytos jų procedūrinės priėmimo tvarkos, tačiau netyrė pačių ginčijamų nutarimų turinio, nesiaiškino ar jie nepažeidžia kreditorių bei pačios įmonės interesų.
  2. Administratoriaus ataskaita negali būti vertinama kaip veiklos ataskaita, nes ji neatitinka administratoriaus ataskaitai keliamų reikalavimų, be to, joje pateikiama tik bendra informacija, kuri ir taip buvo visiems žinoma.
  3. Teismas nepagrįstai atsisakė pripažinti 2010 m. birželio 21 d. komiteto posėdžio darbotvarkės klausimą ,,Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ neteisėtu. Pagal suformuotą teismų praktiką, administratoriaus atlyginimas turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra aiškiai per didelė, nustatyta neatsižvelgiant į veiklos sąnaudas, turimo likvidaus turto kiekį, nepagrįsta darbų, kuriuos administratorius atliko iki komiteto posėdžio kiekiu, kokybe, sudėtingumu, įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumu, taip pat planuojamų ateityje atlikti darbų būtinumu ir jų kiekiu. Teismas nevertino, kad atsakovas (bankrutuojanti įmonė) neturi daug turto (balansinė vertė nesiekia 230 000 Lt), duomenų apie ginčijamus sandorius nėra, informacijos apie atsakovo skolininkus taip pat nėra, tikėtina, kad iš dalies bus tenkinami tik Banko reikalavimai, nes visas nekilnojamasis turtas įkeistas Bankui (taigi, nepriklausomai nuo to, koks bus administratoriaus atlyginimas, kiti kreditoriai savo interesams pakenkti negali).
  4. Teismas netyrė aplinkybių, susijusių su tuo, jog nuo bankroto bylos iškėlimo dienos (2009 m. spalio 23 d.) iki 2010 m. birželio 21 d. administratoriaus atlyginimas sudarytų apie 63 200 Lt plius PVM. Tikėtina, kad bankroto procesas dar užtruks apie metus, kadangi įmonės turto pardavimo procesas dar nėra prasidėjęs, tai atlyginimo administratoriui būtų priskaičiuota apie 158 000 Lt (63 200 Lt + 94 800 (7 900 Ltx12)) plius PVM. Toks atlyginimo dydis aiškiai neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingo atlyginimo už darbą principų bei pažeidžia kreditorių turtinius interesus. Juo labiau, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo Banką, kad „Departamento duomenimis bankroto administratoriaus atlyginimo už įmonės administravimą bankroto proceso metų dydis, priklausomai nuo proceso sudėtingumo, gali siekti keletą dešimčių tūkstančių litų.“ Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos 2010 m. rugpjūčio 25 d. atsakymą dėl bankroto administratoriaus atlyginimo į Banko užklausimą, kuriuo Asociacija informavo Banką, kad ji yra patvirtinusi bankroto administratorių įkainių rekomendaciją dėl darbų trukmės ir jų įkainių, nustatant atlyginimą administratoriui bankroto bylose. Pagal šią rekomendaciją minimali atlyginimo suma yra 30 900 Lt (be PVM), o maksimali suma – 40 320 Lt (be PVM). Be to, Bankas apklausė keletą bankroto administravimo paslaugas teikiančių įmonių, prašydamas pareikšti nuomonę dėl teisingo ir pagrįsto atlyginimo dydžio tokio paties dydžio įmonėje kaip BUAB „Eksterjero centras“. UAB „Admivita“ nurodė, kad tokio dydžio įmonėje administratoriaus atlyginimas galėtų būti nuo 20 000 Lt iki 40 000 Lt už visą bankroto procesą nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. UAB „Projektų investicijos“ nurodė, kad administratoriaus atlyginimas galėtų būti nuo 1 500 Lt iki 2 500 Lt per mėnesį arba nuo 15 000 Lt iki 30 000 Lt už visą bankroto procesą.
  5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi patvirtino tik 21 132,34 Lt administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta pirmajame kreditorių susirinkime. Palikus galioti kreditorių komiteto posėdyje patvirtintą sąmatą, kuri numato mėnesinį administravimo išlaidų, įskaitant atlyginimą, mokėjimą nuo teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos būtų ženkliai (tris kartus) viršyta teismo nustatyta administravimo išlaidų sąmata. Teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, skirtingai nei nurodė Vilniaus apygardos teismas, komiteto nutarimu negali būti keičiama. Komitetui nėra suteikta teisė revizuoti, o juo labiau keisti teismo sprendimų. Sprendimą dėl administravimo išlaidų komitetas galėjo priimti tik ateičiai, o ne retrospektyvai.
  6. Be to, apkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei įsiteisėjo dar 2009 m. spalio 23 d., tačiau įvyko tik vienas kreditorių susirinkimas ir du kreditorių komiteto posėdžiai, įmonės turtą nutarta parduoti tik 2010 m. liepos 28 d. kreditorių komiteto nutarimu, iki šiol administratorius nepateikė kreditoriams išsamios informacijos apie įmonės sandorių per tris metus patikrinimo rezultatus ir kaip vyksta skolų iš įmonės debitorių išieškojimas, todėl tikėtina, kad sandorių patikrinimas ir skolų išieškojimas iš debitorių vyksta lėtai, kyla pagrįstų įtarimų, jog administratorius tyčia vilkina įmonės bankroto procesą, norėdamas, kad jam būtų priskaičiuotas kuo didesnis atlyginimas.
  7. Teismas nurodė, kad jis gali tik revizuoti kreditorių nutarimus, tačiau pats keisti kreditorių patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos negali. Su tuo nėra pagrindo sutikti. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas. Tačiau ši teisės norma nereiškia, kad teismas negali iš esmės išspręsti ginčo, kilusio tarp kreditorių dėl administravimo išlaidų tvirtinimo. CPK 22 straipsnio 1 dalis numato, kad teismams priskirtini nagrinėti bet kokie ginčai, kylantys iš bankroto teisinių santykių. Šiuo atveju tarp BUAB „Eksterjero centras“ kreditorių yra kilęs ginčas dėl administravimo išlaidų dydžio. Todėl šį ginčą galima išspręsti iš esmės ne tik panaikinant kreditorių komiteto nepagrįstą nutarimą (tokiu būdu ginčą grąžinant atgal į kreditorių komitetą), bet ir priimant sprendimą dėl administravimo išlaidų dydžio.
  8. Trečiu klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ priimto nutarimo antroji dalis numatė skirti 34 641,52 Lt BUAB „Eksteijero centras“ nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo Užkanavės g. 62-5/ Žilvino g. 2-5, Palangoje patalpų remonto darbams. Teismas iš esmės netyrė ir šio klausimo ir paliko minėtą nepagrįstą kreditorių komiteto nutarimą nepanaikintu. BUAB „Eksterjero centras“ administratorius, pristatydamas šį klausimą, nepateikė jokių motyvų, kodėl būtina atlikti nurodytų patalpų remonto darbus, nenurodė, kokie konkrečiai remonto darbai bus atliekami, kodėl būtent tokia, o ne kitokia lėšų suma turi būti skiriama patalpų remonto darbams atlikti, kokia suma atlikti remonto darbai padidins patalpų vertę, neaišku, kaip bus parenkamas rangovas darbams atlikti.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ įgaliotas asmuo A. Š. prašė skundą atmesti. Nurodė, kad kreditorių komiteto nariai balsų dauguma, 4 „už“ 1 „prieš“, įvertino administratoriaus ataskaitoje pateiktą informaciją ir, nenustatę prieštaravimų pateiktoms faktinėms aplinkybėms bei pritardami administratoriaus atliktiems ir planuojamiems atlikti veiksmams, nusprendė ataskaitą patvirtinti kaip atitinkančią visų kreditorių ir įmonės interesus. Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ teismui pateiktame skunde nenurodo kaip kreditorių komiteto nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą pažeidė jo teises ir teisėtus interesus. Dėl kreditorių komiteto trečiojo nutarimo nurodo, jog tvirtinant bankroto administravimo išlaidų sąmatą, kreditoriai įvertino aplinkybę, kad pirmasis kreditorių susirinkimas įvyko vėliau, nei planavo bankroto administratorius, teikdamas prašymą teismui dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Įprastai laikotarpis nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo trunka 3 mėnesius, todėl teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi patvirtinta 21 132,34 Lt administravimo išlaidų sąmata objektyviai turėjo galioti trijų mėnesių laikotarpį. Todėl kreditorių patvirtintas vieno mėnesio 7 900 Lt plius PVM administratoriaus atlyginimas iš esmės neviršija teismo nustatytos (21 123,34:3=7 041,11 Lt) per mėnesį mokėtinos sumos. Atsakovo nuomone, apelianto pateikti įrodymai vertintini kritiškai, nes Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2010 m. sausio 27 d. rašte Dėl BUAB „Bruzdelynas“ administravimo išlaidų nevertino UAB „Eksterjero centras“ administravimo išlaidų dydžio. Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos 2010 m. rugpjūčio 25 d. atsakymu dėl administratoriaus atlyginimo nurodyti rekomendaciniai įkainiai yra rekomenduojami tik mažoms ir vidutinėms įmonėms, kokia UAB „Eksterjero centras“ nėra. Rekomenduojamas, orientacinis, teisiškai neprivalomas (taip teigia pats rašto surašytojas), minimalus administratoriaus atlyginimas 30 900 Lt plius PVM yra beveik dvigubai didesnis už UAB „Medicinos bankas“ siūlomą. UAB „Admivita“ ir UAB „Projektų investicijos“ yra apelianto siūlomi kandidatai administruoti įmones bankroto bylose, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būna apeliantas. Apeliantas skirti bankroto administratoriumi UAB „Admivita“ siūlė ir šioje byloje. Minėtos bendrovės administravimo paslaugų teikimo rinkoje yra UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ konkurentai, kurie tiesiogiai suinteresuoti mažesnėmis UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ pajamomis, todėl tokie įrodymai, kaip UAB „Admivita“ ir UAB „Projektų investicijos“ raštai, vertintini kritiškai.

16Apeliantas UAB ,,Medicinos bankas“ apeliacinės instancijos teismui pateikė paaiškinimus, kuriuose iš esmės detaliau išdėsto kai kuriuos apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

17IV.

18Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo

21

22Ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. 2010 m. birželio 11 d. administratorius pristatė savo veiklos BUAB „Eksterjero centras“ ataskaitą laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 9 d. iki 2010 m. birželio 21 d. (b. l. 12). Ataskaitoje aptariama tai, ką jis per 2 mėn. nuveikė: nurodė, kad 2009 m. balandžio 9 d. buvo sušaukė pirmąjį kreditorių susirinkimą, tačiau nepakakus balsų, sukvietė pakartotinį susirinkimą (2010 m. balandžio 16 d.); 2010 m. balandžio 21 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl atsakovo bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl VSDFV Vilniaus skyriaus finansinį reikalavimą. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. Be to, atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti jo pakeitimą kitu. Tuo tarpu nėra aišku, dėl kokios priežasties apeliantas ginčija administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimą, juo labiau, kad apeliantas nenurodė, kokius konkrečiai veiksmus administratorius turėjo atlikti, kad ataskaita būtų tinkama. Dėl to darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai, susiję su administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimu negali būti pagrindu naikinti skundžiamą teismo nutartį.

23Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo

24Kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetą ir nustatyti šio komiteto teises (ĮBĮ 23 str. 2 p., 25 str. 3 d.). Atsakovo pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu buvo išrinktas bankrutuojančios bendrovės kreditorių komitetas, kuriam perduotos visos kreditorių susirinkimo teisės (įgaliojimai) sprendžiant su bankroto procedūromis susijusius klausimus. Kadangi kreditorių komitetui perduotos iš esmės visos kreditorių susirinkimo teisės, tai kreditorių komiteto priimti nutarimai tapo privalomi tolesnėse bankroto procedūrose visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 str. 4 d., 25 str. 3 d.). Iš to, kas išdėstyta, seka, kad su administratoriaus atlygiu susijusių klausimų sprendimas priklauso, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, kreditorių susirinkimo (arba atitinkamai kreditorių komiteto), bet ne teismo kompetencijai. Kita vertus, kreditorių susirinkimo arba komiteto kompetencija spręsti su administratoriaus atlygiu susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės. Nors šie klausimai priskirti kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, sprendžiant šiuos klausimus bet kuriuo atveju būtina atsižvelgti į būtinumą nepažeisti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės bei kreditorių teisių ir interesų. Taigi, nežiūrint to, kad administravimo išlaidų klausimų sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso iure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

25Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas ir atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Bankroto administratorius bankroto administravimo paslaugas teikia atlygintinai. Už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto administratoriaus atlyginimo dydį, taip pat kitas bankroto administravimo išlaidas pagal ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratoriaus pateiktą sąmatą preliminariai nustato teismas nutartimi (ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.). Pirmajame kreditorių susirinkime kreditoriai, patvirtinę administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų, patirtų iki pirmojo kreditorių susirinkimo, ataskaitą, nustato bankroto administratoriaus atlyginimo dydį, taip pat kitas administravimo išlaidas, kurios patiriamos bankroto viso proceso metu (ĮBĮ 23 str. 5 ir 9 p., 36 str. 2 d.).

26Įstatymai neriboja pirmojo kreditorių susirinkimo teisės šio susirinkimo metu, įvertinus pateiktus duomenis, nustatyti atlyginimą bankroto administratoriui už visą bankroto procedūrų vykdymo laiką, t. y. tiek retrospektyvine, tiek ir perspektyvine prasme - nuo momento, kai įmonė įgijo bankrutuojančios įmonės statusą, iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Todėl nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata komiteto nutarimu negali būti keičiama.

27Kita vertus, bankroto administratoriui atlyginimas, kaip pagrįstai nurodo apeliantas, nustatomas įvertinus, ar įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į kreditorių ir debitorių skaičių, ginčijamus reikalavimus, įmonei nuosavybės teise priklausančio turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį, kitus įstatyme įtvirtintus kriterijus (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Iš skundžiamos nutarties turinio akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo kreditoriaus skundo argumentų, susijusių su 7900 Lt + PVM per mėnesį atlyginimu administratoriui, 5500 Lt + PVM per mėnesį administravimo išlaidomis nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. T. y. teismas neanalizavo, kokią įtaką administratoriaus atlyginimui gali turėti aplinkybės, jog atsakovas neturi daug turto, nevykdo jokios veiklos, nepasisakė dėl skundo argumentų, jog nėra aišku, ar administratorius ginčys kokius nors atsakovo sudarytus sandorius, išieškos skolas, nesvarstė, kiek gali užtrukti bankroto procesas ir kokia iš viso suma gali būti sumokėta administratoriui, nesprendė, ar tokia suma nebus neprotinga, nepagrįstai didelė lyginant su administratoriaus atliekamais veiksmais. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas pagrįstai paskaičiavo, jog nuo 2009 m. spalio 23 d., t. y. nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „Eksterjero centras“ įsiteisėjimo dienos, iki 2010 m. birželio 21 d., t. y. iki atlygio administratoriui nustatymo kreditorių komiteto nutarimu dienos, už 8 mėnesius atlyginimo suma sudarytų apie 63 200 Lt plius PVM. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog šios nutarties priėmimo dieną, administratoriui būtų priskaičiuota apie 134 300 Lt (63200 Lt + 71 100 (7900 Lt*9)) plius PVM. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas kreditorių komiteto 2010 m. birželio 21 d. nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, teisėtumą, turėtų atsižvelgti į aukščiau nurodytas aplinkybes.

28Be to, pirmosios instancijos teismas iš viso nepasisakė dėl 34 641,52 Lt BUAB „Eksterjero centras nekilnojamojo turto gyvenamojo namo Užkanavės g. 62-5/ Žilvino g. 2-5, Palangoje patalpų remonto darbams. Atkreiptinas dėmesys, jog iš administratoriaus veiklos ataskaitos, kuriame išdėstytas pasiūlymas skirti minėtą sumą patalpų remonto darbams nėra aišku, kokiu pagrindu nustatyta ši suma. Tokių duomenų taip pat nepateikta ir kitoje bylos medžiagoje. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, neturėdamas galimybių įvertinti, ar minėta suma buvo pagrįsta bei būtina ir ar ji galėjo turėti įtakos tiek pačios bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesams, ir šioje dalyje skundžiamą nutartį panaikina ir perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

29Dėl pasakyto teisėjų kolegija naikina skundžiamos apygardos teismo nutarties dalį, kuria netenkintas kreditoriaus UAB ,,Medicinos bankas“ skundas dėl kreditorių komiteto 2010 m. birželio 21 d. nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, ir klausimą šioje dalyje perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundžiama nutartis dalyje, kuria netenkintas kreditoriaus UAB ,,Medicinos bankas“ skundas dėl kreditorių komiteto 2010 m. birželio 21 d. nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, paliekama nepakeista.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti dalyje, kuria netenkintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Medicinos bankas“ skundas dėl kreditorių komiteto 2010 m. birželio 21 d. nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, ir klausimą šioje dalyje perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su skundu bei jo... 6. 2010 m. birželio 21 d. įvykusio BUAB „Eksterjero centras“ kreditorių... 7. Papildomai nurodė, kad skaičiuojant bankroto administratoriui atlyginimą... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 11. Kitu kreditorių komiteto nutarimu buvo patvirtinta administravimo išlaidų... 12. Teismo nuomone, nepagrįstas pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ skundo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Medicinos bankas“ prašo panaikinti šią... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Eksterjero centras“ bankroto... 16. Apeliantas UAB ,,Medicinos bankas“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 17. IV.... 18. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo... 21. ... 22. Ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar... 23. Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo... 24. Kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti bankrutuojančios įmonės... 25. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 26. Įstatymai neriboja pirmojo kreditorių susirinkimo teisės šio susirinkimo... 27. Kita vertus, bankroto administratoriui atlyginimas, kaip pagrįstai nurodo... 28. Be to, pirmosios instancijos teismas iš viso nepasisakė dėl 34 641,52 Lt... 29. Dėl pasakyto teisėjų kolegija naikina skundžiamos apygardos teismo... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti dalyje,... 32. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį palikti...