Byla 2S-393-614/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-03 nutarties civilinėje byloje Nr. L2-43089-129/2015 pagal kreditoriaus G. K. pareiškimą skolininkui R. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditorius G. K. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko R. V. 7 790,38 Eur skolą, 12 proc. dydžio metines palūkanas už skolos sumą nuo 2015-10-01 iki visiško skolos grąžinimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 308,42 Eur bylinėjimosi išlaidas. Taip pat kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti skolininkui priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad skolos suma yra didelė, skolininkas skolą grąžinti vengia ilgą laiką, todėl yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-03 nutartimi kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir nutarė 7 790,38 Eur sumai areštuoti skolininko nekilnojamąjį turtą, esantį pas skolininką ir/arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims; nesant ar nepakankant nekilnojamojo turto, areštuoti skolininko kilnojamąjį turtą, turtines teises ar pinigines lėšas, esančias skolininko atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose ir/arba pas trečiuosius asmenis, leidžiant skolininkui gauti pinigines lėšas, kurios yra darbo užmokestis, ir jam prilygintas pajamas, ir disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, paliekant 1 MMA dydžio pinigines lėšas pragyventi, leidžiant atsiskaityti su paslaugų teikėjais už komunalines ir komunikacijų paslaugas bei mokėti privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus, taip pat atsiskaityti su kreditoriumi pagal šioje byloje pareikštą reikalavimą. Teismas sprendė, kad 7 790,38 Eur suma skolininkui laikytina didele bei sudaro objektyvų pagrindą užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, taikant laikinąsias apsaugos priemones. Be to, nustatė, kad byloje nėra pateikta duomenų, kurie patvirtintų gerą skolininko turtinę padėtį ir tokiu būdu paneigtų grėsmę, jog šioje byloje priimto teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Skolininkas R. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-03 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Apeliantas nurodė, kad kreditorius nepateikė teismui jokių jo reikalavimo pagrįstumą patvirtinančių įrodymų, ir teismas neturėjo galimybės net prima facie įvertinti kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. Be to, kreditorius neįrodė teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizikos. Todėl neegzistuoja būtinos sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skolininkas pažymėjo, kad nuo 2005 m. yra valstybės tarnautojas, užimantis vadovaujančias pareigas, taigi gauna pastovias, oficialias pajamas, kurios yra pakankamos kreditoriaus reikalavimui įvykdyti. Įrodymų, patvirtinančių, kad apeliantas siekia savo turtą paslėpti, perleisti ar kitaip išvengti galimo išieškojimo, kreditorius nepateikė.

9Kreditorius G. K. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka. Nurodė, kad kartu su ieškiniu pateikė savo reikalavimą pagrindžiančius įrodymus. Apeliantas skolą grąžinti žadėjo daug kartų, tačiau to nepadarė. Pašte neatsiėmė jam išsiųstos 2015-10-13 pretenzijos. Skolininkas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių gerą jo turtinę padėtį. Taip pat nepasiūlė alternatyvių ieškinio reikalavimą užtikrinančių priemonių.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2015-11-03 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

13Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė nutartį, kuria patenkino kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

15Apeliantas skunde nurodė, kad kreditorius nepateikė teismui jokių jo reikalavimo pagrįstumą patvirtinančių įrodymų, ir teismas neturėjo galimybės net prima facie įvertinti kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 433 str. 3 d. įtvirtinta, jog prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami. Pagal galiojančiame teisiniame reguliavime įtvirtintas nuostatas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra galimas bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 2 d., 3 d.). Taigi prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali būti pareikštas ir pareiškime išduoti teismo įsakymą. Nagrinėjamu atveju kreditorius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kartu prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą jis neturėjo pareigos pateikti teismui jo reikalavimo pagrįstumą patvirtinančius įrodymus. Be to, pažymėtina, kad kreditoriaus ieškinys, pareikštas skolininkui pateikus prieštaravimus dėl teismo įsakymo išdavimo, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-14 sprendimu už akių buvo patenkintas. Ši aplinkybė patvirtina, kad kreditoriaus reikalavimas prima facie pagrįstas.

16Be to, skolininkas atskirajame skunde nurodė, kad kreditorius neįrodė teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizikos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindu taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.), tai yra minėtų priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 str.). Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas. Sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 7 790,38 Eur skolos. Apeliantas skunde nurodė, kad nuo 2005 m. yra valstybės tarnautojas, užimantis vadovaujančias pareigas, taigi gauna pastovias, oficialias pajamas, kurios yra pakankamos kreditoriaus reikalavimui įvykdyti, tačiau jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė; taip pat nepateikė įrodymų apie jam priklausantį turtą. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Taigi skolininkas, teigdamas, kad jo turtinė padėtis yra gera, ir kreditoriaus reikalaujama suma jam nėra didelė, turėjo pateikti šį atsikirtimą pagrindžiančius įrodymus. Tokių įrodymų skolininkui nepateikus, darytina išvada, jog kreditoriaus reikalaujama 7 790,38 Eur skolos suma skolininkui yra didelė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sprendė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo/sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

18Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės skolininkui, esant įstatyme nustatytam pagrindui, pareikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, taip pat skolininkas kreditoriaus reikalaujamą sumą gali įmokėti į depozitinę sąskaitą, ir tuomet laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos, ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, bei prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146 str., 148 str., 149 str.).

19Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skolininko atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti, todėl atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-03 nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

20Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-03 nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditorius G. K. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko R.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-03 nutartimi kreditoriaus prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Skolininkas R. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 9. Kreditorius G. K. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka. Nurodė, kad... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 14. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 15. Apeliantas skunde nurodė, kad kreditorius nepateikė teismui jokių jo... 16. Be to, skolininkas atskirajame skunde nurodė, kad kreditorius neįrodė teismo... 17. Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 7 790,38 Eur skolos.... 18. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės skolininkui, esant... 19. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas... 20. Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-03 nutartį palikti nepakeistą....