Byla 1A-207-875/2020

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Nerijaus Masiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Laisvydo Zederštremo ir Virginijos Žindulienės, sekretoriaujant Rasai Jančauskienei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Mačiulienei, nuteistajam V. D., jo gynėjui advokatui Irmantui Motužiui,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal V. D. gynėjo advokato Irmanto Motužio apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2020 m. birželio 25 d. nuosprendžio, kuriuo V. D. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, galutinė bausmė paskirta – laisvės atėmimas 1 metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7, 10 punktais, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, tęsti darbą, neišeiti iš namų nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.

4Tuo pačiu nuosprendžiu A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu 1 metams, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant įpareigojimus, tačiau skundas dėl jo nepaduotas.

5Iš V. D. ir A. S. solidariai priteista 500 Eur neturtinei žalai F. J. atlyginti, įpareigojant žalą atlyginti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Bylos esmė

91.

10V. D. ir A. S. pripažinti kaltais ir nuteisti už tai, kad veikdami kartu viešoje vietoje, įžūliais veiksmais iš chuliganiškų paskatų, demonstravo nepagarbą aplinkiniams, o būtent: 2019 m. rugpjūčio 9 d. apie 23.00 val., viešoje vietoje, prie ,,( - )” ežero pakrantės (prieplauka), esančios ( - ), A. S. provokuojant konfliktą ir ieškant mažareikšmės dingsties konfliktui tarp jų ir nukentėjusiųjų V. B., K. J. ir F. J. metu, A. S. dėl chuliganiškų paskatų tyčia vieną kartą iš kojos spyrus F. J. į kairės rankos dilbį ir po ko, jam pačiam dėl girtumo neišlaikius pusiausvyros, pargriuvus ant žemės, V. D. iš chuliganiškų paskatų, tyčia iš nugaros abiem rankomis apkabino F. J. ir jį laikė, kol A. S. toliau tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, tyčia vieną kartą iš kumščio trenkė F. J. į veido sritį, ir taip veikdami kartu, padarė F. J. veido sumušimą su dvigubu apatinio žandikaulio lūžiu dešinio kampo-šakos srityje ir žandikaulio kūno kairėje, poodinėmis kraujosruvomis lūžių projekcijoje, t. y. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų.

11II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

122.

13Nuteistojo V. D. gynėjas advokatas I. Motužis apeliaciniu skundu prašo pripažinti V. D. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis - kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, bei savo noru atlygino padarytą žalą; panaikinti nuosprendžio dalį dėl V. D. nuteisimo ir vadovaujantis BK 38 straipsniu, atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiaisiais ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti; procesą dėl nukentėjusiojo F. J. civilinio ieškinio nutraukti.

142.1.

15Apelianto skunde nurodoma, kad nuosprendžiu nustatytos V. D. faktinės veikos aplinkybės ir kvalifikacija neginčijami, tačiau po nuosprendžio priėmimo, atsirado naujos aplinkybės, apelianto manymu, kartu su kitomis bylos aplinkybėmis sudarančios pagrindą V. D. atžvilgiu taikyti BK 38 straipsnį ir baudžiamąją bylą dalyje nutraukti, susitaikius su nukentėjusiaisiais ir visiškai atlyginus nukentėjusiajam padarytą žalą. Be to, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepripažindamas kai kurių aplinkybių lengvinančiomis V. D. atsakomybę.

162.2.

17Skunde teigiama, kad nusikaltimas, už kurį skundžiamu nuosprendžiu nuteistas V. D., priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai, anksčiau nebuvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, nėra pavojingas recidyvistas (anksčiau neteistas, tik atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 straipsnio pagrindu, padaręs baudžiamąjį nusižengimą), taigi nėra BK 38 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, dėl kurių atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės būtų negalimas. Nuteistasis V. D. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek apklaustas teisme prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, kas rodo, jog byloje yra BK 38 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta sąlyga atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius. Po nuosprendžio priėmimo nuteistasis V. D. atlygino visą neturtinę žalą nukentėjusiajam F. J., kurios atlyginimas skundžiamu nuosprendžiu buvo priteistas solidariai iš V. D. ir A. S.. Nukentėjusysis F. J. raštu patvirtino, jog jam nusikaltimu padarytą žalą V. D. atlygino visiškai, kad jis susitaikė su nuteistuoju V. D. ir neprieštarauja, jog baudžiamoji byla jo atžvilgiu būtų nutraukta. Apie tai, kad susitaikė su nuteistuoju V. D., raštiškai patvirtino ir abu kiti nukentėjusieji šioje byloje – V. B. ir K. J.. Skundžiamu nuosprendžiu taip pat konstatuota, kad dar ikiteisminio tyrimo metu V. D. atlygino ir Šiaulių teritorinei ligonių kasai padarytą turtinę žalą dėl nukentėjusiojo F. J. gydymo. Taigi, šios aplinkybės patvirtina, jog byloje konstatuotinos ir sąlygos, numatytos BK 38 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose.

182.3.

19Pažymi, kad nors pirmos instancijos teismas nuosprendžiu pripažino, jog nėra V. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, su tokiu baudžiamojo įstatymo taikymu sutikti nėra pagrindo. Kaip minėta, V. D. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek apklausiamas teisme pripažino padaręs nusikalstamą veiką, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad jis gailisi padaręs nusikalstamą veiką, atsiprašė nukentėjusiųjų. Šios aplinkybės kartu su duomenimis apie žalų atlyginimą rodo nuoširdų gailėjimąsi dėl padarytos nusikalstamos veikos, t. y., rodo esant lengvinančią aplinkybę, numatytą BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Kaip minėta, V. D. dar ikiteisminio tyrimo metu atlygino turtinę žalą padarytą Šiaulių teritorinei ligonių kasai, o netrukus po nuosprendžio priėmimo - ir visą žalą, priteistą nukentėjusiajam F. J.. Toks visiškas žalos atlyginimas pripažintinas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Minėtos lengvinančios aplinkybės rodo, jog V. D. kritiškai vertina savo nusikalstamą poelgį ir jo pasekmes, kurias aktyviais veiksmais atlyginant žalą siekė sušvelninti. Bylos duomenys nerodo, kad V. D. yra asmuo su susiformavusiomis anti visuomeniško elgesio nuostatomis, linkęs nusikalsti. Veika, už kurią jis nuteistas, įvykdyta spontaniškai, iš nuosprendžio matyti, kad V. D. smurtiniai veiksmai pasireiškė nukentėjusiojo asmens laikymu, o sužalojimus, nors už juos visiškai atsakingas ir V. D., nukentėjusiajam padarė kitas asmuo (pirmosios instancijos teismas netgi nepripažino V. D. veikoje buvus sunkinančią aplinkybę - veikos padarymą bendrininku grupe). Visų šių aplinkybių visuma, apelianto manymu, sudaro pagrindą manymui, kad V. D., atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiaisiais, ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų.

202.4.

21Apelianto manymu, įvertinant nuteistojo kritišką požiūrį į savo įvykdytą nusikaltimą, elgesį atlyginant žalas, baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas nebūtinas. Jei aukštesnysis teismas manytų kitaip, atsižvelgiant į tai, jog V. D. darbas susijęs su dažnomis ilgalaikėmis komandiruotėmis užsienyje, iš baudžiamojo poveikio priemonių, konkrečiu atveju galima vienintelė - įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, kuri, įvertinant V. D. gaunamas santykinai nedideles pajamas, neturėtų būti didesnė nei 15 MGL dydžio.

222.5.

23Bylą prašoma nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

243.

25Teismo posėdyje prokurorė pritarė apeliacinio skundo patenkinimui. Nuteistojo V. D. gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti.

26III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas tenkinamas.

284.

29Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, išklausius proceso dalyvius, protokoline 2020 m. spalio 15 d. nutartimi buvo atnaujintas įrodymų tyrimas, kadangi byloje gauti nauji rašytiniai dokumentai (susitaikymo protokolai, išrašai dėl žalos atlyginimo), kurie nebuvo ištirti pirmosios instancijos teisme, o be to, gynėjas pageidavo užduoti klausimus nuteistajam V. D. (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 324 straipsnio 6 dalis).

305.

31Tiek apeliaciniame skunde tiek ir apklausus nuteistąjį V. D. apeliacinės instancijos teisme, neginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados dėl nuteistojo kaltės padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką ar nusikalstamos veikos kvalifikacijos, tik prašoma BK 38 straipsnio pagrindu atleisti V. D. nuo baudžiamosios atsakomybės už padarymą nusikaltimo, numatyto BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, ir baudžiamąją bylą nutraukti. Vadovaudamasi BPK 320 straipsnio 3 dalyje išdėstytomis bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme bendrosiomis nuostatomis, kolegija patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

32Dėl BK 59 straipsnyje 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytų atsakomybę lengvinančių aplinkybių

336.

34BK 59 straipsnyje 1 dalies 2 punktas numato, kad yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, jei kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis; 3 punktas numato, kad yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, jei kaltininkas savo noru atlygino ar pašalino padarytą žalą.

357.

36Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio, teismas nenustatė V. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, tačiau nustatė vieną atsakomybę sunkinančią aplinkybę - nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Nuosprendyje pažymėta, kad kaltinamasis V. D. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, gailisi dėl padarytos veikos, atsiprašė nukentėjusiųjų, atlyginta dalis žalos Šiaulių teritorinei ligonių kasai.

378.

38Aukštesnės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje įtvirtinta, jog veikos kaltininkas gali pripažinti savo kaltę ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant bylą teisme, todėl net kaltės nepripažinimas ikiteisminio tyrimo metu neeliminuoja teisės tai padaryti baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu. Kaltės pripažinimas reiškia, jog kaltinamasis sutinka su kaltinime nurodytais faktais ir jų neginčija. Taip yra palengvinama teismo užduotis procese pagrindžiant veikos padarymą. Tokios praktikos laikosi ir teismai, įtvirtindami, kad nenukrypstama nuo įprastos teismų praktikos, kai teismai esant kitoms sąlygoms pripažįsta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kai kaltininkas pripažįsta esmines nusikalstamos veikos aplinkybes (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-516-697/2015). Kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamajame įstatyme numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis parodo mažesnį jo pavojingumą ir suteikia teismui galimybę švelninti tokio asmens baudžiamąją atsakomybę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-49/2014). Nagrinėjamu atveju nuteistojo V. D. parodymai, duoti tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos teisme, vertintini kaip padedantys nustatyti objektyvią tiesą ir prisidedantys prie teisingo sprendimo byloje priėmimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad V. D. ikiteisminio tyrimo metu neneigė galėjęs įvykdyti jam inkriminuotą nusikalstamą veiką (2 t. b. l. 84-85, 92), o pirmosios instancijos teisme kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi, bei atsiprašė nukentėjusiųjų. Pažymėtina ir tai, kad nuteistiesiems pripažinus kaltę, procesas pirmosios instancijos teisme vyko atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartas aplinkybes, sutinka su nuteistojo apeliacinio skundo argumentu, kad jo prisipažinimas padarius įstatymui priešingą veiką ir gailėjimasis turėjo būti pripažinta jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, todėl minėta aplinkybė pripažintina nuteistojo V. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

399.

40BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra, kai kaltininkas savo noru atlygino ar pašalino padarytą žalą. Nuteistojo V. D. nuomone, teismas nepagrįstai nepripažino jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, nes 2020 m. kovo 6 d. jis pilnai atlygino Valstybinei ligonių kasai padarytą 268,02 Eur žalą (2 t. b. l. 103), o be to, dar neįsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, atlygino padarytą žalą ir nukentėjusiajam : iš 2020 m. liepos 10 d. pranešimo apie susitaikymą su nuteistuoju matyti, kad nukentėjusysis F. J. ir nuteistasis V. D. susitaikė, nukentėjusiajam padaryta žala atlyginta, nukentėjusysis pretenzijų nuteistajam neturi; iš 2020 m. liepos 10 d. pranešimų apie susitaikymą su nuteistuoju matyti, kad nukentėjusieji V. B. ir K. J. ir nuteistasis V. D. susitaikė, nukentėjusieji pretenzijų nuteistajam neturi (3 t. b. l. 27, 28, 29). Vadovaujantis teismų praktika, ši baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė apibūdina nusikalstamos veikos subjektą ir parodo jo požiūrį į nukentėjusįjį bei nusikalstama veika jam padarytą žalą. Ši aplinkybė atskleidžia kaltininko psichinį santykį su atsiradusiais nusikalstamų veiksmų padariniais ir taip leidžia įvertinti jo asmenybės pavojingumą. Kaltininko pastangos atlyginti nusikalstamais veiksmais padarytą žalą parodo, kad jis supranta savo veiksmų neteisėtumą, apgailestauja dėl jų ir stengiasi išpirkti savo kaltę, o tai yra pakankamas pagrindas švelninti šio asmens baudžiamąją atsakomybę. Teismų praktikoje tam, kad padarytos žalos atlyginimą ar pašalinimą teismas pripažintų atsakomybę lengvinančia aplinkybe, yra keliami tam tikri reikalavimai. Nukentėjusiajam padaryta žala turi būti atlyginta ar pašalinta iki priimant teismo nuosprendį o jei nuosprendis yra apskundžiamas – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina ir tai, jog kuo anksčiau kaltininkas savo noru atlygina ar pašalina nusikalstama veika nukentėjusiajam padarytą žalą, tuo didesnę reikšmę tai turi skiriant jam bausmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-28/2014, 2K-362-942/2015 ir kt.). Aptartos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad yra pagrindas pripažinti V. D. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, numatytą BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte, nes jis atlygino visą civiliniam ieškovui ir nukentėjusiajam padarytą žalą.

4110.

42Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nuosprendis šioje dalyje keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, t. y., nepripažįstant V. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų BK 59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

43Dėl BK 38 straipsnio taikymo

4411.

45Pagal BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatas asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir, 2) savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo ir, 3) susitaikė su nukentėjusiuoju asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taigi, atleidžiant asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, turi būti nustatyta BK 38 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų sąlygų visuma.

4612.

47Apygardos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi baudžiamosios bylos duomenis ir juos įvertinusi, sprendžia, kad šiuo atveju nėra jokių kliūčių taikyti BK 38 straipsnio nuostatas ir V. D. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo, numatyto BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, padarymo.

4813.

49Nusikalstama veika, dėl kurios V. D. žemesnės instancijos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas, priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis). Anksčiau neteistas, 2019 m. sausio 15 d. ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi patvirtintas nutarimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės padarius BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką (BPK 93 straipsnis), baustas administracine tvarka, dirbantis, darbdavio charakterizuojamas teigiamai. Dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi, nukentėjusiųjų atsiprašė ir su jais susitaikė, vienas pats atlygino pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu solidariai su kitu nuteistuoju priteistą žalą, todėl prašo bylą nutraukti. Aptarti duomenys rodo, jog nuteistasis V. D. visiškai atitinka BK 38 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose numatytas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjusysis susitaiko, sąlygas. Jokių kitų aplinkybių, kurios leistų manyti, kad V. D. yra linkęs daryti nusikalstamas veikas, teisėjų kolegija nenustatė, todėl konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas manyti, kad V. D. ateityje nebedarys naujų nusikalstamų veikų.

5014.

51Teisėjų kolegija tiki, jog baudžiamasis procesas leido kaltininkui kritiškai įvertinti savo veiksmus, suprasti, kad visos konfliktinės situacijos gali ir turi būti sprendžiamos teisėtomis priemonėmis, kad baudžiamasis procesas turės įtakos apeliantui kaip auklėjamoji ir prevencinio pobūdžio priemonė. Teisėjų kolegijos manymu, sprendimas atleisti V. D. nuo baudžiamosios atsakomybės, susitaikius su nukentėjusiaisiais, įvertinant sąlyginį šio sprendimo pobūdį (galimybę jį panaikinti bei patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn, jei per 1 metus bus padaryta nauja nusikalstama veika), šiuo atveju užtikrins teisingumo principo įgyvendinimą.

5215.

53Įvertinusi visų byloje nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių visumą, aukštesnės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, padarė teisingas ir pagrįstas išvadas dėl V. D. kaltės padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, tačiau apeliacinės instancijos teisme paaiškėjus naujoms aplinkybėms t. y. nustačius, jog egzistuoja BK 38 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose numatytų sąlygų visuma, pirmosios instancijos teismo nuosprendis turi būti panaikintas BPK 327 straipsnio 2 punkto pagrindu ir baudžiamoji byla V. D. atžvilgiu nutraukta, kaltininkui ir nukentėjusiesiems asmenims susitaikius.

5416.

55Pažymėtina, kad pilnamečiam asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės BK VI skyriuje numatytais pagrindais, gali būti skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės, kurios turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį (BK 67 straipsnio 1 ir 2 dalys). Atsižvelgusi į visumą šioje byloje nustatytų aplinkybių, susijusių su padarytos nusikalstamos veikos pobūdžiu, padarymo aplinkybėmis, nuteistojo asmenybe, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju bausmės tikslus tinkamai padės pasiekti BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

5617.

57Kadangi V. D. atlygino visą pirmosios instancijos teismo priteistą civilinį ieškinį 500 Eur sumai dėl neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam F. J., procesas dėl nukentėjusiojo civilinio ieškinio nutrauktinas (BPK 107 straipsnis).

58Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 327 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

59Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2020 m. birželio 25 d. nuosprendžio dalį dėl V. D. nuteisimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą:

60- vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalimi, V. D. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už padarymą nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte - kaltininkui ir nukentėjusiesiems susitaikius ir baudžiamąją bylą V. D. atžvilgiu nutraukti.

61Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 71 straipsniu, paskirti V. D. baudžiamojo poveikio priemonę – 15 MGL dydžio, t. y. 750 Eur (septynių šimtų penkiasdešimties eurų) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant jį šią įmoką sumokėti per 2 (du) mėnesius nuo apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio paskelbimo dienos.

62Išaiškinti nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam asmeniui, kad per vienerius metus padarius baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas, o per vienerius metus padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti bei sprendžiamas klausimas dėl asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už visas padarytas nusikalstamas veikas.

63Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, V. D. panaikinti.

64Pripažinti V. D. atsakomybę lengvinančias aplinkybes, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, bei savanorišką padarytos žalos atlyginimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai).

65Procesą dėl nukentėjusiojo F. J. civilinio ieškinio nutraukti.

66Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Nerijaus Masiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Laisvydo... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Tuo pačiu nuosprendžiu A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 138... 5. Iš V. D. ir A. S. solidariai priteista 500 Eur neturtinei žalai F. J.... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Bylos esmė... 9. 1.... 10. V. D. ir A. S. pripažinti kaltais ir nuteisti už tai, kad veikdami kartu... 11. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 12. 2.... 13. Nuteistojo V. D. gynėjas advokatas I. Motužis apeliaciniu skundu prašo... 14. 2.1.... 15. Apelianto skunde nurodoma, kad nuosprendžiu nustatytos V. D. faktinės veikos... 16. 2.2.... 17. Skunde teigiama, kad nusikaltimas, už kurį skundžiamu nuosprendžiu... 18. 2.3.... 19. Pažymi, kad nors pirmos instancijos teismas nuosprendžiu pripažino, jog... 20. 2.4.... 21. Apelianto manymu, įvertinant nuteistojo kritišką požiūrį į savo... 22. 2.5.... 23. Bylą prašoma nagrinėti rašytinio proceso tvarka.... 24. 3.... 25. Teismo posėdyje prokurorė pritarė apeliacinio skundo patenkinimui.... 26. III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 28. 4.... 29. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, išklausius proceso dalyvius,... 30. 5.... 31. Tiek apeliaciniame skunde tiek ir apklausus nuteistąjį V. D. apeliacinės... 32. Dėl BK 59 straipsnyje 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytų atsakomybę... 33. 6.... 34. BK 59 straipsnyje 1 dalies 2 punktas numato, kad yra atsakomybę lengvinanti... 35. 7.... 36. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio, teismas nenustatė... 37. 8.... 38. Aukštesnės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje įtvirtinta,... 39. 9.... 40. BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti... 41. 10.... 42. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nuosprendis šioje dalyje... 43. Dėl BK 38 straipsnio taikymo... 44. 11.... 45. Pagal BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatas asmuo, padaręs baudžiamąjį... 46. 12.... 47. Apygardos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi baudžiamosios bylos duomenis... 48. 13.... 49. Nusikalstama veika, dėl kurios V. D. žemesnės instancijos teismo... 50. 14.... 51. Teisėjų kolegija tiki, jog baudžiamasis procesas leido kaltininkui... 52. 15.... 53. Įvertinusi visų byloje nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių visumą,... 54. 16.... 55. Pažymėtina, kad pilnamečiam asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios... 56. 17.... 57. Kadangi V. D. atlygino visą pirmosios instancijos teismo priteistą civilinį... 58. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 59. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2020 m. birželio 25 d.... 60. - vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1... 61. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 62. Išaiškinti nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam asmeniui, kad per... 63. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, V. D.... 64. Pripažinti V. D. atsakomybę lengvinančias aplinkybes, kad jis prisipažino... 65. Procesą dėl nukentėjusiojo F. J. civilinio ieškinio nutraukti.... 66. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....