Byla A2-839-368/2015
Dėl proceso atnaujinimo Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-274-372/2014

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „VAATC“ prašymą dėl proceso atnaujinimo Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-274-372/2014,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „VAATC“ pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą atnaujinti procesą Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-274-372/2014 ir įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1288/2014 tiesiogiai pasisakė dėl jo teisių ir pareigų.

3Atsakovas UAB „Angis“ prašo pareiškėjo prašymo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jo ir ieškovo SIA „Eureco“ ginčas buvo kilęs dėl tarpusavio sutartimis prisiimtų įsipareigojimų netinkamo vykdymo ir tai niekaip nesukūrė ir (ar) nepanaikino UAB „VAATC“ materialinių teisių ir (ar) pareigų.

4Pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

5Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-274-372/2014 ieškovo SIA „Eureco“ ieškinį atmetė, o atsakovo UAB „Angis“ priešieškinį patenkino. Priteisė iš ieškovo SIA „Eureco“ atsakovui UAB „Angis“ 210 000 Lt žalos atlyginimą, 7732,60 Lt palūkanas, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir 3713 Lt bylinėjimosi išlaidas.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1228/2014 Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. sprendimą pakeitė iš dalies ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstė taip: ieškovo SIA „Eureco“ ieškinį atmesti, o atsakovo UAB „Angis“ priešieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš ieškovo SIA „Eureco“ atsakovui UAB „Angis“ 66 882,80 Lt, 2462,76 Lt palūkanas ir 1188,16 Lt bylinėjimosi išlaidas, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos 69 345,64 Lt sumos nuo priešieškinio priėmimo dienos (2013-07-03) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat teismas paskirstė šalims bylinėjimosi išlaidas.

7Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytą pagrindą, kurį sudaranti aplinkybė konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatyta, peržiūrint bylą instancine tvarka. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai ir laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. 28342/95; 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. 48553/99); kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007; kt.). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; kt.), todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan.

8Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu, teigdamas, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1288/2014 tiesiogiai pasisakė dėl jo teisių ir pareigų, t. y nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad: „įvertinusi tai, kad įsipareigojimų perėmimo-perdavimo sutarties 4.1.4 punktu šalys sutarė, kad jeigu UAB „VAATC“ sutinka, dėl mokėjimų užsakovas ir rangovas su UAB „VAATC“ sudarys trišalio tiesioginio apmokėjimo sutartį, bei tai, kad tiek ieškovas, tiek UAB „VAATC“ sutiko su atsakovo UAB „Angis“ pasiūlymu, kad 1435165,88 Lt suma būtų tiesiogiai pervedama SIA „Eureco“, o 270 000 Lt – UAB „Angis“, sprendžia, jog toks visų trijų susitarimas ir buvo įformintas atskirai 2012 m. lapkričio 8 d. pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2012-11-08/1 (155–157 b. l., 1 t.), kurios pagrindu reikalavimo teisė į likusią UAB „VAATC“ neapmokėtą sumą, t. y. 705 165,88 Lt (1 705 165,88 Lt – 900 000 Lt – 100 000 Lt), į kurią įeina ir 270 000 Lt UAB „Angis“ tenkanti suma, perėjo SIA „Eureco“. Aplinkybė, jog reikalavimo perleidimo sutartis savo forma neatitinka trišalio tiesioginio apmokėjimo sutarties, kaip tai buvo sutarta įsipareigojimų perėmimo-perdavimo sutartyje, šiuo atveju neturi reikšmės, kadangi reikalavimo perleidimo sutartimi buvo pasiektas tas pats tikslas – ieškovas reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgijo teisę tiesiogiai iš UAB „VAATC“ reikalauti sumų, iki šio sandorio priklausiusių UAB „Angis“.

9Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl to, kad buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų yra tada, kai 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos.

10Visų pirma, teismas pažymi, kad sprendimo byloje, į kurios nagrinėjimą neįtraukti suinteresuotumą bylos baigtimi turintys asmenys, priėmimas savaime nėra pagrindas atnaujinti procesą. Toks pagrindas atsirastų, kai sprendime būtų tiesiogiai pasisakyta dėl neįtrauktų asmenų teisių ir (ar) pareigų arba juo būtų pažeidžiamos asmens teisės ir (ar) teisėti interesai.

11Pažymėtina, kad nei Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-274-372/2014, nei Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1228/2014 tiesiogiai nepasisakyta dėl pareiškėjo UAB „VAATC“ teisių ar jo pareigų.

12Antra, pabrėžtina, kad, nors įsiteisėjęs teismo sprendimas yra visiems privalomas (CPK 18 straipsnis), tačiau tai neužkerta galimybės tiems, kurie nebuvo byloje dalyvaujančiais asmenimis, kreiptis į teismą ginant pažeistas teises pareiškiant tapatų reikalavimą analogišku pagrindu tam, kuris jau išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu byloje, kurioje jie nedalyvavo, taip pat ginčytis dėl faktų ir teisinių santykių, nors jie buvo nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu byloje, kurioje šie asmenys nedalyvavo. Taigi, įsiteisėjęs teismo sprendimas byloje nedalyvavusiems asmenims neturi nei res judicata, nei prejudicinės galios.

13Trečia, kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tam, jog prejudiciniai faktai galiotų ir nedalyvavusiems byloje asmenims, t. y. sukeltų teisinius padarinius ne tik proceso dalyviams, bet ir jame nedalyvavusiems asmenims, dėl faktų ir teisinių santykių turi būti pasisakyta teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2006). Taigi nedalyvavusiems byloje asmenims motyvuojamojoje dalyje nurodyti faktai pagal CPK 279 straipsnio 4 dalį nėra privalomi ir prejudicijos nesukuria.

14Ketvirta, teismo vertinimu, pareiškėjo paminėjimas Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartyje kaip tam tikro santykio (susitarimo) subjekto, nesukuriant šiuo konstatavimu jam teisių ir pareigų, negali būti pripažintas absoliučiu pagrindu teismo sprendimui (nutarčiai) naikinti.

15Penkta, pareiškėjo teiginiai neteikia pagrindo išvadai, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą, galėtų būti kitaip nuspręsta dėl bylos dalyvių teisių ir pareigų.

16Teismo vertinimu, pareiškėjas pagrindė sąlygų, būtinų procesui CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu atnaujinti ir prašyme nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje, todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

17Atsakovo UAB „Angis“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinamas, nes jis nepateikė teismui įrodymų, kad byloje patyrė šias išlaidas (CPK 98 str. 1 d.)

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 365–371 straipsniais, teismas

Nutarė

19Pareiškėjo UAB „VAATC“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

20Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Pareiškėjas UAB „VAATC“ pateikė teismui prašymą dėl proceso... 3. Atsakovas UAB „Angis“ prašo pareiškėjo prašymo netenkinti ir priteisti... 4. Pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas. ... 5. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. sprendimu civilinėje byloje... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi civilinėje byloje... 7. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo... 8. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366... 9. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies... 10. Visų pirma, teismas pažymi, kad sprendimo byloje, į kurios nagrinėjimą... 11. Pažymėtina, kad nei Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d.... 12. Antra, pabrėžtina, kad, nors įsiteisėjęs teismo sprendimas yra visiems... 13. Trečia, kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tam, jog... 14. Ketvirta, teismo vertinimu, pareiškėjo paminėjimas Lietuvos apeliacinio... 15. Penkta, pareiškėjo teiginiai neteikia pagrindo išvadai, kad, atnaujinus... 16. Teismo vertinimu, pareiškėjas pagrindė sąlygų, būtinų procesui CPK 366... 17. Atsakovo UAB „Angis“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 19. Pareiškėjo UAB „VAATC“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.... 20. Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...