Byla 2-105-435/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos E.s A. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. G., A. V. G.dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog E. A. R. po A. A. G. mirties, mirusios ( - ), priėmė visą jos palikimą pradėjusi faktiškai valdyto jos turtą.

3Pareiškime nurodo, kad 2013-11-28 mirė A. A. G., po kurios mirties pirmos eilės paveldėtojais tapo velionės vaikai - pareiškėja E. A. R. (ikisantuokinė pavardė – G.), suinteresuotieji asmenys V. G. ir A. V. G.. A. A. G. sutuoktinis A. G. mirė ( - ). 2003-08-01 mirusioji A. A. G. sudarė testamentą, pagal kurį jos mirties dienai jai priklausantį visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kur jis bebūtų, iš ko besusidėtų, ji palieka pareiškėjai E. A. R.. Po A. A. G. mirties liko palikimas -jai priklausantis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, garažas, kiemo statiniai, esantys ( - ). Po A. A. G. mirties, per numatytą įstatymo 3 mėnesių laikotarpį, nei suinteresuotieji asmenys, nei pareiškėja į notaro biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė ir paveldėjimo bylos neužvedė, tačiau pareiškėja mokėjo jai palikto gyvenamojo namo, esančio ( - ) komunalinius mokesčius, tokiu būdu priimdama palikimą (b.l. 3-4).

4Suinteresuoti asmenys A. V. G. ir V. G. pateikė atsiliepimus į pareiškimą (b.l. 39-40), kuriuose nurodė, kad su pareiškimu sutinka ir patvirtina pareiškime nurodytas aplinkybes, kad pareiškėja iš karto po A. A. G. mirties pradėjo valdyti jai priklausantį turtą ir naudotis kaip savu - mokėjo mokesčius, rūpinosi turtu, jame gyveno.

5Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2015 m. sausio 5 d. paskelbiant pranešimą (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.) (b.l.7).

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant klausimą ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

8Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant nurodytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

9Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

10Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. A. G. mirė ( - ) (b.l. 7). A. A. G. sutuoktinis A. G. mirė ( - ) (b.l. 8-9). 2003-08-01 A.A. G. testamentu visą jai priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą paliko savo dukrai E. A. R. (b.l. 10-13). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad A. A. G. vardu yra registruotas žemės sklypas ir gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu, garažu ir kiemo statiniais, esantys ( - ) (b.l.18-20). Mokėjimo kvitai patvirtina, kad pareiškėja po Agotos A. G. mirties, mokėjo komunalinius mokesčius už namą, esantį ( - ) (b.l. 21-25).

12Suinteresuoti asmenys V. G. ir A. V. G. neprieštarauja, kad pareiškėjai būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas.

13Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, darytina išvada, jog pareiškėja E. A. R. savo aktyviais veiksmais – gyvendama name, esančiame ( - ), po A. A. G. mirties, šį būstą prižiūrėjo kaip savo, mokėjo mokesčius, t.y. priėmė palikimą po A. A. G. mirties, faktiškai pradėdama valdyti jai priklausiusį turtą.

14Kita tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėja neturi galimybių.

15Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukurs teisines pasekmes pareiškėjai įgyjant teisę priimti palikimą po motinos, todėl pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 8 p.).

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.

17Valstybė šioje byloje patyrė 3,75 Eur (15,08 Lt) išlaidų, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš pareiškėjos (CPK 96 str., 443 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 44 str. 2 d. 8 p. ir 448 str., teismas

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti visiškai.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. A. R., a.k. ( - ) priėmė palikimą po A. A. G., a.k. ( - ) mirusios ( - ), mirties, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą.

21Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.

22Priteisti iš E. A. R., a.k. ( - ) 3,75 Eur (tris eurus 75 ct) pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai (procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB ”Swedbank” bankas (kodas 73000), bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Pareiškėja prašo paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį... 3. Pareiškime nurodo, kad 2013-11-28 mirė A. A. G., po kurios mirties pirmos... 4. Suinteresuoti asmenys A. V. G. ir V. G. pateikė atsiliepimus į pareiškimą... 5. Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 6. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 7. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 8. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 9. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad... 10. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai... 11. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. A. G. mirė ( - )... 12. Suinteresuoti asmenys V. G. ir A. V. G. neprieštarauja, kad pareiškėjai... 13. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, darytina išvada, jog pareiškėja... 14. Kita tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų... 15. Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas... 16. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.... 17. Valstybė šioje byloje patyrė 3,75 Eur (15,08 Lt) išlaidų, susijusios su... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 19. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. A. R., a.k. ( - )... 21. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.... 22. Priteisti iš E. A. R., a.k. ( - ) 3,75 Eur (tris eurus 75 ct) pašto... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...