Byla 2-3111-901/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Gudalija“ atstovams direktoriui Z. K. ir advokato padėjėjui A. D.,

4atsakovo UAB „Lietrusa“ atstovui l.e. direktoriaus pareigas G. D.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gudalija“ ieškinį atsakovui UAB „Lietrusa“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

6teisme po skolininko prieštaravimų kreditoriaus pareiškimui supaprastinto proceso tvarka priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB „Gudalija“ ieškinys atsakovui UAB „Lietrusa“, kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 29 575,00 Lt skolą, 610,19 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių įstatyminių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Priėmus ieškinį 2012-04-12 nutartimi panaikintas 2012-02-28 c.b. Nr. L2-2096-901/2012 priimtas teismo įsakymas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011 m. vasario 10 d. ieškovas sudarė su atsakovu Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0047, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui pjautą spygliuočių medieną, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas prekes pagal sutartyje nustatytą tvarką bei sąlygas. 2011-11-17 ieškovas išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005201, kurios suma 17735,76 Lt, kurią atsakovas apmokėjo dalinai (5335,76 Lt), likdamas skolingas 12 400 Lt. 2011-12-15 ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui dar vieną PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005248 17 175,00 Lt sumai, kurios atsakovas visai neapmokėjo. Atsakovas šiai dienai yra skolingas ieškovui 29 575 Lt.

7Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l.37), taip pat jo atstovas teismo posėdžio metu su ieškovo reikalavimais iš dalies sutiko – sutiko su pagrindine skola, procesinėmis palūkanomis, dalimi bylinėjimosi išlaidų, teismo posėdžio metu prašė skolą išdėstyti pus antrų metų, prašomus priteisti delpinigius prašė sumažinti per pusę, sutiko, kad ieškovui būtų priteista 1000 Lt atstovavimo išlaidų bei išlaidos antstolei, ryšium su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesutiko, kad būtų priteista ieškovo papildomai pateiktos 500 Lt atstovavimo išlaidų.

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. vasario 10 d. ieškovas sudarė su atsakovu Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0047 (b.l.4-5). Pagal šią Sutartį ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui pjautą spygliuočių medieną, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas prekes pagal Sutartyje nustatytą tvarką bei sąlygas. Sutarties 3.5 punkte (b.l.4) numatyta, kad už parduotą produkciją apmokama per 15 darbo dienų nuo produkcijos perdavimo dienos. Ieškovas nurodė, kad tinkamai ir laiku įvykdė prisiimtus įsipareigojimus. Sutarties pagrindu 2011 m. lapkričio 17 d. ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005201, kurios suma 17 735,76 Lt (b.l.7), pagal šią sąskaitą-faktūrą atsakovas yra sumokėjęs 5335,76 Lt ir liko skolingas ieškovui 12400 Lt. 2011 m. gruodžio 15 diena ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui dar vieną PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005248, kurios suma 17 175,00 Lt (b.l.6). Abi minėtos PVM sąskaitos-faktūros abiejų šalių atstovų pasirašytos, jose nėra pastabų dėl pirktos produkcijos kokybės trūkumų, ar nesavalaikio jos pateikimo pirkėjui. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu minėjo, kad pateikta mediena buvo su trūkumais, bet pripažįsta, kad raštu pretenzijų nereiškė ir kad trūkumai buvo pašalinti.

10Atsakovas atsiliepime į ieškinį, taip pat joo atstovas teismo posėdžio metu su pagrindine skola 29 575 Lt sumai sutinka.

11Įstatymas nustato pareigą sutarties šalis tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant kreditoriaus pareikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 4 p., 6.205 str.). Kadangi atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku nepaisant raginimų tiek žodžiu tiek raštu pilnai neapmokėjo už jam ieškovo pateiktą produkciją (medieną), todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 29 575 Lt skolos.

12Vadovaudamasis Sutarties 3.2 punktu (b.l.4), jeigu atsakovas laiku nesumokės už gautas prekes Sutartyje nurodytais terminais, ieškovui moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

13Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

14Pagal 2011-11-17 PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005201, kurios suma 17 735,79 Lt atsakovas yra sumokėjęs 5335,79 Lt ir liko skolingas 12400 Lt. Šią sąskaitą-faktūrą atsakovas privalėjo apmokėti per 15 darbo dienų t.y. iki 2011 m. gruodžio 8 d. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad už laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 9 d. iki 2012 m. balandžio 6 d. (imtinai) delspinigių suma yra 297,60 Lt (už 120 dienų); pagal 2011-12-15 PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005248, kurios suma 17 175 Lt atsakovas privalėjo atsiskaityti iki 2012 m. sausio 6 d., laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 7 d. (imtinai) iki 2012 m. balandžio 6 d. (imtinai) delspinigių suma yra 312,59 Lt (už 91 dieną). Ieškovas delspinigius yra paskaičiavęs taip pat ir teikdamas teismui supaprastinta proceso tvarka pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo – pagal 2011-12-08 PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005201 už 77 dienas (nuo 2011-12-08) paskaičiavo 190,96 Lt delspinigių, o pagal 2011-12-15 PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005248 už 48 dienas (nuo 2012-01-06) paskaičiavo 190,96 Lt delspinigių (b.l.1). Teikdamas ieškinį, ieškovas dar papildomai priskaičiavo delspinigių sumą už laikotarpį po kreipimosi į teismą, kadangi skolos ar jos dalies skolininkas po teismo įsakymo išdavimo nesumokėjo. Be to, reikia pastebėti, kad ieškovas po skolininko prieštaravimų teismui įpareigojus pateikti ieškinį šiame procesiniame dokumente delspinigius paskaičiavo įskaičiuodamas laikotarpį, kai delspinigiai buvo paskaičiuoti pagal pareiškimą, teiktą teismui dėl teismo įsakymo išdavimo supaprastinta proceso tvarka. Delspinigiai paskaičiuoti teisingai ir pagrįstai, jų paskaičiavimo teisingumo atsakovas neginčija, tik abstrakčiai teismo prašo juos per pusę sumažinti, manydamas, kad jie per dideli. Reikia pažymėti, kad ginčo šalių sutartyje numatyti 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nėra per didelės netesybos už sutartinių prievolių pažeidimą ir atitinka teismų formuojamą praktiką dėl tokio dydžio delspinigių priteisimo už nesavalaikį prievolių vykdymą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas su visa prašoma priteisti pagrindine skola sutinka, pripažįsta, kad įsiskolinimo ieškovui savalaikiai nesumokėjo, todėl nutaria pilnai tenkinti ieškovo prašymą dėl viso 610,19 Lt delspinigių priteisimo, kurie teismo nuomone yra protingos ir ne per didelės netesybos nuo 29 575 Lt skolos sumos, todėl yra priteistinos ieškovo naudai iš atsakovo (CK 6.71 str.).

15Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, remiantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., iš jo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą 30185,19 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-02-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 906 Lt žyminio mokesčio ir 300 Lt išlaidų antstolei už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 8 p., 82 str., 93 str. 1 d., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d., b.l.3,33).

17Ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad viso turėjo 1500 Lt atstovavimo išlaidų – 1000 Lt už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo surašymą ir 500 Lt už ieškinio po skolininko prieštaravimų teismo įsakymui surašymą. Atsakovo atstovas mano, kad šios išlaidos yra per didelės, 500 Lt paskaičiuoti nepagrįstai už tą patį, sutinka mokėti ieškovui 1000 Lt ieškovo turėtų atstovavimo išlaidų. Reikia pažymėti, kad 1000 Lt ieškovas sumokėjo advokato padėjėjui A. D., atstovaujančiam teisme UAB „Gudalija“ pagal 2012-02-22 sutartį dėl teisinių paslaugų Nr. 2012/02-22, pagal 2012-02-22 jo išrašytą sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 22-02-/2012 (b.l.8,9). Skolininkui pareiškus prieštaravimus supaprastinta tvarka priimtam teismo įsakymui, minėtas ieškovo atstovas surašė šiai bendrovei ieškinį, taip pat atvyko atstovauti bendrovę į 2012 m. gegužės 25 d. paskirtą teismo posėdį. Kad UAB „Gudalija“ advokato padėjėjas A. D. toliau atstovautų bendrovę teisme, 2012-04-02 sudarytas papildomas susitarimas dėl tolimesnio atstovavimo, o už suteiktas teisines paslaugas, atstovas pateikė ieškovui apmokėti papildomai 500 Lt pagal 2012-05-21 sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 21-05/2012.

18Sutinkamai su Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau Rekomendacijos) 5 punkte numatyta, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 proc. šių rekomendacijų 8 punkte numatyto maksimalaus užmokesčio. Šių Rekomendacijų 8 punkte už advokato teisines paslaugas surašant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra numatytas 0,35 koeficientas, taikomas nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (800 Lt), t.y. viso rekomenduotina priteisti maksimali suma už pareiškimo surašymą yra 280 Lt, o šia sumą dar sumažinus 80 proc., advokato padėjėjui priteistina maksimali suma turėtų būti 224 Lt. Už ieškinio surašymą numatytas koeficientas yra 3, t.y. už ieškinio surašymą rekomenduotina priteisti advokatui ne daugiau kaip 2400 Lt, advokato padėjėjui atitinkamai 1920 Lt. Taip pat rekomendacijose numatyta, kad už vieną advokato atstovavimo teisme valandą koeficientas yra 0,15, t.y. 120 Lt, advokato padėjėjui – 96 Lt. Ieškovo atstovas šioje byloje surašė du procesinius dokumentus – pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo bei ieškinį, taip pat atstovavo ieškovą teisme apie 1 val. Bendroje sumoje ieškovo prašoma priteisti išlaidų advokato padėjėjo pagalbai suma (1500 Lt) neviršija minėtų rekomendacijų (padėjėjui galima būtų priteisti viso 2240 Lt), ieškovo atstovas laiku ir tinkamai parengė teismui dokumentus, į teismo posėdį atvyko, todėl teismas ieškovo ieškinį patenkinus pilnai neturi pagrindo mažinti ieškovui iš atsakovo priteistinų atstovavimo išlaidų dydžio ir šias priteisia visas, t.y. viso 1500 Lt (CPK 98 str. ).

19Valstybės biudžetui 9,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina iš atsakovo, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

20Atsakovas atsiliepime pradžiai prašė priteistą skolą išdėstyti 2 metams, teismo posėdžio metu atsakovo atstovas šį prašymą pakeitė, prašydamas skolą išdėstyti pus antrų metų laikotarpiui. Nurodė, kad atsakovas iki 2012 m. pabaigos turi įsipareigojimų bankui ir šiuo metu gali mokėti ieškovui po pus antro tūkstančio kas mėnesį dengiant įsiskolinimą. Posėdžio metu pateikė teismui įsipareigojimus bankui patvirtinančius rašytinius įrodymus, taip pat Sverdlovsko srities arbitražo teismo sprendimą, kuriuo atsakovo naudai iš UAB „Stroi-NT“ priteista viso 247903,27 rub. skolos ir teismo išlaidų (1 LTL - 0,085807 RUB; apie 21 271,84 LTL). Atsakovo atstovas taip pat pateikė teismui UAB „Lietrusa“ 2012-04-24 balansą. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis nustatyta, kad UAB „Lietrusa“ naudai taip pat yra priteista ir daugiau skolų - Kauno miesto apylinkės teismo c.b. Nr.2-14071-528/2011 (apie 6000 Lt skolos), Šiaulių miesto apylinkės teismo c.b. Nr. L2-3807-362/2011 (apie 50 400 Lt). UAB „Lietrusa“ be to yra pareikšti reikalavimai Šiaulių miesto apylinkės teisme civ. bylose Nr. 2-3671-772/2012, Nr. 2-2472-394/2012 (14 000 Lt šios bendrovės turtui ir piniginėms lėšoms taikytos laikinosios apsaugos priemonės). Tai liudija, kad atsakovas turi finansinių sunkumų, tačiau jo naudai taip pat yra priteistos skolos, kurias išieškojus bendrovė turėtų papildomų pajamų.

21Ieškovas kategoriškai nesutinka, kad priteista skola būtų išdėstyta, kadangi pats ieškovas šiuo metu turi finansinių sunkumų, neturi pakankamai lėšų pirkti aukcionuose produkiją, todėl jam tos lėšos būtinos dabar. Ieškovas pateiktė teismui 2011 m. gruodžio mėn. du mokėjimo nurodymus, iš kurių matyti, kad ieškovas pats skolinosi pinigines lėšas (30 000 Lt) iš ūkininko Z. K., nes ieškovo teigimu UAB „Gudalija“ trūksta apyvartinių lėšų. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis nustatyta, kad UAB „Gudalija“ naudai yra priteista nemažai skolų Vilniaus teismuose. Iš šios bendrovės Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu c.b. Nr. 2-1472-577/2010 ieškovui VĮ „Nemenčinės miškų urėdija“ priteista apie 5000 Lt, Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi c.b. Nr. 2-646-504/2010 patvirtino taikos sutartį, kuria UAB „Gudalija“ įsipareigojo sumokėti VĮ Valkininkų miškų urėdijai 893,63 Lt. Kitų duomenų, kad ieškovas turėtų įsipareigojimų teismas neturi.

22Reikia pažymėti, kad šio ieškinio užtikrinimui skolininko UAB „Lietrusa“ turtui ir piniginėms lėšoms šioje civilinėje byloje (ankstesnis bylos Nr. L2-2096-901/2012) 2012 m. vasario 28 d. nutartimi yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 31 152,84 Lt sumai (b.l.14,15), nutartis yra įsiteisėjusi; šią nutartį įvykdė antstolė V. Š., surašydama turto aprašą, iš kurio matyti, kad yra areštuotas konkretus skolininko UAB „Lietrusa“ kilnojamas turtas – transporto priemonės, valst. Nr. ( - ) bei valst. Nr. ( - ) kurių vertė yra 32 000 Lt (b.l.24-27).

23Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str. 1 d.).

24Pagal turimus duomenis įvertinus tiek ieškovo tiek atsakovo turtinę padėtį, tiek jų turimus įsipareigojimus, tiek šioms bendrovėms kitų fizinių ar juridinių asmenų turimus įsipareigojimus, tai pat atsižvelgiant į tai, kad šio ieškinio užtikrinimui atsakovo turtui ieškinio sumai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kad ieškovas per protingą terminą galėtų tikėtis jo naudai priimto sprendimo įvykdymo, teismas sprendžia, kad priteistą skolą, kad nebūtų pažeisti abiejų šalių intresai ir nenukentėtų bendrovių veikla, tikslinga išdėstyti metams, įpareigojant atsakoją ją mokėti ieškovui lygiomis dalimis kas mėnesį. Sprendimu priteista 29 575 Lt skolos, 610,19 Lt delspinigių, 906 Lt žyminio mokesčio, 300 Lt išlaidų antstolei už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, 1500 Lt išlaidų už teisinę pagalbą (viso 2706 Lt bylinėjimosi išlaidų); viso priteista 32 891,19 Lt, taip pat 6 proc. dydžio procesinės metinės palūkanos nuo priteistos skolos ir delspinigių sumos (30 185,19 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-02-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 32 891,19 Lt sumą išdėsčius metams kas mėnesį gaunasi po 2740,93 Lt.

25Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str., teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti.

27Priteisti iš atsakovo UAB „Lietrusa“, į.k. 302571545, 29 575 Lt (dvidešimt devynis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt penkis litus) skolos, 610,19 Lt (šešis šimtus dešimt Lt 19 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (30 185,19 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-02-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2706 Lt (du tūkstančius septynis šimtus šešis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Gudalija“, į.k. 124857522, naudai.

28Sprendimo vykdymą dėl viso 32 891,19 Lt sumos (skola, delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos) išdėstyti 1 metų laikotarpiui: nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos kas mėnesį priteisiant iš atsakovo UAB „Lietrusa“ sumokėti ieškovui UAB „Gudalija“ po 2740,93 Lt.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Gudalija“ atstovams direktoriui Z. K. ir advokato... 4. atsakovo UAB „Lietrusa“ atstovui l.e. direktoriaus pareigas G. D.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. teisme po skolininko prieštaravimų kreditoriaus pareiškimui supaprastinto... 7. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l.37), taip pat jo atstovas teismo... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. vasario 10 d. ieškovas sudarė su... 10. Atsakovas atsiliepime į ieškinį, taip pat joo atstovas teismo posėdžio... 11. Įstatymas nustato pareigą sutarties šalis tinkamai ir laiku vykdyti savo... 12. Vadovaudamasis Sutarties 3.2 punktu (b.l.4), jeigu atsakovas laiku nesumokės... 13. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais... 14. Pagal 2011-11-17 PVM sąskaitą-faktūrą GUD Nr. 0005201, kurios suma 17... 15. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, remiantis LR... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad viso turėjo 1500 Lt... 18. Sutinkamai su Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų... 19. Valstybės biudžetui 9,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma... 20. Atsakovas atsiliepime pradžiai prašė priteistą skolą išdėstyti 2 metams,... 21. Ieškovas kategoriškai nesutinka, kad priteista skola būtų išdėstyta,... 22. Reikia pažymėti, kad šio ieškinio užtikrinimui skolininko UAB... 23. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva,... 24. Pagal turimus duomenis įvertinus tiek ieškovo tiek atsakovo turtinę... 25. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str.,... 26. ieškinį tenkinti.... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „Lietrusa“, į.k. 302571545, 29 575 Lt... 28. Sprendimo vykdymą dėl viso 32 891,19 Lt sumos (skola, delspinigiai ir... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...