Byla e2-26780-863/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „XORS“ ieškinį atsakovui E. K. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 30 886 Eur žalos atlyginimą. Ieškinys buvo priimtas 2017 m. gegužės 22 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti per Elektroninių paslaugų portalą (toliau – Epp) 2017 m. gegužės 23 d. Atsakovas 2017 m. birželio 6 d. pateikė prašymą pratęsti terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti, kuris 2017 m. birželio 6 d. teisėjos rezoliucija patenkintas ir terminas pratęstas iki 2017 m. birželio 20 d. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5894-794/2016 UAB „XORS“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė R. J. (el. b. l. 5-6). Tuo pačiu teismas minėta nutartimi įpareigojo BUAB „XORS“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2016 m. spalio 29 d. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1215-864/2017 UAB „XORS“ bankrotą pripažino tyčiniu, tačiau minėta nutartis dar nėra įsiteisėjusi, nes apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui (el. b. l. 7-17) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-5894-794/2016 pagal UAB „XORS“ direktoriaus E. K. pateiktus dokumentus nustatė, kad 2016 m. rugpjūčio 1 d. UAB „XORS“ turėjo turto už 50 159 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas (transporto priemonės) sudarė 48 616 Eur, gautinos sumos – 1 543 Eur (el. b. l. 28-29). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, kaip buvęs įmonės vadovas, būtų perdavęs bankroto administratoriui įmonės turtą (transporto priemones) pagal 2016 m. rugpjūčio 1 d. balansą, kurių bendra vertė 48 616 Eur (CPK 178 straipsnis). Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad viena iš neperduotų transporto priemonių – Nissan Infiniti FX37, valst. Nr. ( - ), kurios vertė Turto sąraše nurodyta 21 000 Eur, yra Ukrainoje, prašomos priteisti žalos dydį iš atsakovo mažina šia suma ir nurodo, kad patirta žala dėl neperduoto materialaus turto sudaro 27 616 Eur (48 616 Eur – 21 000 Eur) (el. b. l. 15, 18-20, 28). Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 3 270 Eur sumą, kurią atsakovas neteisėtai pasisavino, t. y. būtent dėl to, jog atsakovas po nutarties iškelti BUAB „XORS“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2016 m. spalio 29 d.), neturėdamas teisės veikti įmonės vardu ir disponuoti jos lėšomis, laikotarpyje nuo 2016 m. lapkričio 15 d. iki 2016 m. lapkričio 22 d. išgrynino (pervedė) iš viso 3 270 Eur sumą, ką patvirtina UAB „XORS“ sąskaitų AB DNB banke išrašai (el. b. l. 22-27, 30-33). Iš viso ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 30 886 Eur žalos atlyginimą (27 616 Eur + 3 270 Eur).

8Atsakovui, kaip įmonės buvusiam vadovui, kilo pareiga vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-5894-794/2016 numatytus įpareigojimus, taip pat organizuoti įmonės veiklą taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą nebūtų apribotos ar panaikintos. Atsakovas duomenų, kad jis būtų įvykdęs Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartyje jam numatytus įpareigojimus ar grąžinęs įmonei 3 270 Eur sumą nepateikė (CPK 178 straipsnis).

9Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai bankroto padariniai ir pradeda veikti materialiosios bankroto teisės normos. Bankroto teisinių santykių subjektų tikslai priklauso nuo jų padėties bankroto procese. Bankroto administratoriaus tikslas – apginti kreditorių interesus ir efektyviai vykdyti visas bankroto procedūras. Šiems tikslams įgyvendinti Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatyta, kad, iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktas); kad įmonės valdymo organai privalo perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas) ir kt. Pažymėtina, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Šioje byloje įmonės administratorius, atsižvelgdamas į tai, kad administratoriui neperduotas įmonės turtas, taip pat be pagrindo išgrynintos įmonės lėšos atsakovui, kaip buvusiam įmonės vadovui, netekus įgaliojimų, ir dėl to įmonei padaryta žalos, pareiškė ieškinį dėl žalos įmonei atlyginimo buvusiam įmonės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2013).

10Įmonė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, taip pat kreditorių interesus. Dėl šios priežasties pripažįstama įmonės vadovo fiduciarinė pareiga ir įmonės kreditoriams. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, civilinė atsakomybė galima tiek pačiai įmonei, tiek jos kreditoriams. Iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Nagrinėjamu atveju teisiniai santykiai dėl žalos atlyginimo susiklostė tarp bankrutavusios įmonės ir buvusio įmonės vadovo. Kadangi bankroto įstatymu bankroto procesui keliamas pagrindinis tikslas – patenkinti kreditorių reikalavimus ir šis tikslas yra galutinis rezultatas, kurio yra siekiama bankroto procedūromis, tai ginant įmonės interesus ginami ir kreditorių interesai. Įmonės naudai priteisus žalos atlyginimą, gautos sumos panaudojamos proporcingai patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, laikantis ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos.

11Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

12Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovas, kaip buvęs įmonės vadovas, per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą UAB „XORS“ įsiteisėjimo dienos perdavė bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, taip pat būtų grąžinęs 3 270 Eur išgrynintą sumą (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovas yra atsakingas už dokumentacijos ir turto neperdavimą įmonės administratoriui – t. y. jo neteisėti veiksmai pasireiškė neveikimu, taip pat neteisėtu veikimu – pinigų išgryninimu netekus įmonės vadovo įgaliojimų. Bankrutuojančiai įmonei žala atsiranda, nes padidėja jos skolų kreditoriams apimtis, t. y. pablogėja turtinė padėtis, atsiranda įmonės skolos, kurių įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Kadangi atsakovas neperdavė BUAB „XORS“ turto ir negrąžino išgrynintų pinigų, dėl ko pažeidžiami kreditorių interesai gauti savo reikalavimų patenkinimą, t. y. nukreipti išieškojimą į įmonės turtą, konstatuotina, kad padarytos žalos dydis pagrįstai laikytinas neperduoto ilgalaikio turto (transporto priemonių) ir nurašytų piniginių lėšų suma – iš viso 30 886 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad žala įmonei (ir tuo pačiu jos kreditoriams) atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, darytina išvada, kad tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos egzistuoja ir kita civilinės atsakomybės sąlyga – priežastinis ryšys. Kadangi atsakovo kaltė preziumuojama ir atsakovas nepaneigė kaltės prezumpcijos, teismas sprendžia, kad yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovo (buvusio įmonės vadovo) civilinei atsakomybei taikyti (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246–6.249 straipsniai). Esant šioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 30 886 Eur žalą yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Kadangi ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 680 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis (redakcija galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.)) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo E. K. turto areštas – paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti.

17Priteisti iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ), ieškovės BUAB „XORS“, juridinio asmens kodas 302854486, naudai 30 886 Eur (trisdešimties tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų) žalos atlyginimą.

18Priteisti iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 680 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjus, mokėjimo kvitą nedelsiant reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo E. K., asmens kodas ( - ), turto areštą – palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

20Atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 30 886 Eur... 4. Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos... 8. Atsakovui, kaip įmonės buvusiam vadovui, kilo pareiga vykdyti Vilniaus... 9. Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai... 10. Įmonė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, taip pat... 11. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 12. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovas, kaip buvęs įmonės... 13. Kadangi ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleista (CPK 83 straipsnio... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi pritaikytos... 15. Teismas, vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais,... 16. ieškinį patenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ), ieškovės BUAB „XORS“,... 18. Priteisti iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 680 Eur... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi pritaikytas... 20. Atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...