Byla B2-2057-480/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omegatrans“ 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omegatrans“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto departamentas LT“ skundą suinteresuotiems asmenims „Swedbank“, akcinei bendrovei, „Swedbank lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omegatrans“ 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2pareiškėja skundu (b. l. 3-9) prašo pripažinti negaliojančiu bankrutavusios UAB „Omegatrans“ 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos.

3Nurodo, kad 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai 2 darbotvarkės klausimu nutarė „administravimo išlaidoms skirti faktiškai patirtų išlaidų sumą – 2 884,1 Lt (t. sk. PVM), atlyginimą administratoriui skirti 30 000 Lt (plius PVM) laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki BUAB „Omegatrans“ išregistravimo iš JAR“. BUAB „Omegatrans“ 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 8 nutarė parvirtinti faktiškai išnaudotą administravimo išlaidų sumą, kuri sudaro 41 738,9 Lt (laikotarpis nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2010 m. rugpjūčio 27 d.), o taip pat administratoriaus įgalioto asmens pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti po pirmojo kreditorių susirinkimo – 7 000 Lt per mėnesį įskaitant PVM. Kreditorių susirinkimas negali peržiūrėti ir pakeisti administratoriui nustatyto atlyginimo dydžio už jo praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas atlyginimo administratoriui dydis pažeidžia teisingumo ir protingumo kriterijus, asmens teisę gauti jo darbą atitinkantį atlyginimą, administratoriaus teisėtus lūkesčius. Administratorius pagrindė administravimo išlaidų atskirų rūšių dydžius, pateikė detalius konkrečių išlaidų rūšių dydžių paskaičiavimus, pateikė šias išlaidas pagrindžiančius mokėjimo dokumentus, todėl kreditoriai nepagrįstai BUAB „Omegatrans“ 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkime šių išlaidų netvirtino. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas nepašalina iki tol galiojusio BUAB „Omegatrans“ 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 8 sukurtų teisinių padarinių ir nelemia pastarojo nutarimo pagrindu bankrutuojančios įmonės įvykdytų sandorių negaliojimo fakto. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas nepagrįstai iškreipia kreditorių ir bankroto administratoriaus interesų pusiausvyrą kreditorių naudai, pažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, teismų praktikai, todėl negali būti pripažintas teisėtu.

4Suinteresuoti asmenys „Swedbank“, AB, „Swedbank lizingas“, UAB, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepimais į skundą nurodo nesutinkantys su pareiškėjos skundu (b. l. 59-62, 63-64, 67-68).

5„Swedbank“, AB nurodo, kad atlyginimas administratoriui buvo nustatytas atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnyje nustatytus kriterijus ir paties bankroto administratoriaus pateiktus duomenis apie bankroto eigą. Pareiškėja nepaneigė, kad skundžiamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata atitinka ĮBĮ 36 straipsnyje nustatytus kriterijus. Kreditoriai žino, kad BUAB „Omegatrans“ bankroto administratorius yra juridinis asmuo ir organizuodamas savo veiklą – bankroto administravimą – turi atitinkamų išlaidų (atlyginimai, kanceliarinės prekės, kuras, pašto išlaidos, patalpų eksploatacija ir t. t.), todėl priimant skundžiamą nutarimą bankroto administratoriui ir buvo nustatytas didelis 30 000 Lt atlyginimas, kurį bankroto administratorius, kaip juridinis asmuo, gali naudoti savo nuožiūra, tame tarpe ir patirtų išlaidų dengimui. Jeigu kreditoriams būtų pateikti duomenys apie kitas turėtas bankrutuojančios įmonės faktines išlaidas atitinkamai būtų padidintos BUAB „Omegatrans“ turėtos faktinės išlaidos ir sumažintas atlyginimas administratoriui.

6„Swedbank lizingas“, UAB pažymi, kad, priimant 2014 m. gegužės 5 d. nutarimą, buvo įvertinta UAB „Omegatrans“ bankroto proceso apimtis, įvardinti konkretūs administratoriaus atlikti darbai ir atlyginimo administratoriui dydis nustatytas atsižvelgus į šias aplinkybes. Bankroto administratoriui yra mokamas ne darbo užmokestis, o atlyginimas už pavedimo sutarties pagrindu atliktus konkrečius darbus. Taigi administratoriui mokėtino atlyginimo dydis turi būti nustatomas ne atsižvelgiant į bankroto proceso trukmę, o į šio proceso sudėtingumą bei atlikti reikalingų darbų apimtis. BUAB „Omegatrans“ bankroto procesas nėra sudėtingas, todėl 30 000 Lt dydžio atlyginimas administratoriui už jo suteiktas paslaugas atitinka teisingumo ir protingumo reikalavimus. Administratoriaus teiginiai apie retrospektyvinį atlyginimo sumažinimą yra nepagrįsti, nes administratoriaus atlyginimo dydis iki šiol nebuvo nustatytas. Tai buvo padaryta tik skundžiamu 2014 m. gegužės 5 d. nutarimu. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pareiga pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį tenka bankroto administratoriui. Kreditorių susirinkimui buvo pateikti tinkami įrodymai tik apie 2 844,1 Lt dydžio išlaidas, todėl tik tokios išlaidos ir buvo patvirtintos.

7Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius nurodo, kad administratorius nepagrindė 140 726 Lt administravimo išlaidų būtinumo. Per visą UAB „Omegatrans“ bankroto laikotarpį su UAB „Omegatrans“ administravimu tiesiogiai susijusios išlaidos yra 2 844,1 Lt. Likusią UAB „Omegatrans“ administratoriaus prašomų patvirtinti administravimo išlaidų 140 560 Lt sumą sudaro UAB „Bankroto departamentas LT‘ išrašytos sąskaitos faktūros. Įvertinus tai, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ 2014 m. kovo 27 d. duomenimis administruoja 31 įmonę, 140 560 Lt sumai išrašytos sąskaitos faktūros UAB „Bankroto departamentas LT“ vardu, neišskiriant ir nenurodant UAB „Omegatrans“ atliktų paslaugų ir darbų vertės, negali būti priskirtos UAB „Omegatrans“ administravimo išlaidoms. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, administratorė perėmė turtą, kurį sudarė vienas autovežis, vienas lengvasis automobilis, 16 vienetų smulkaus turto (auto šaldytuvai, navigacinės sistemos). Bendrovė turėjo 11 debitorių, kurių debitorinių įsiskolinimų suma sudarė 250 148,68 Lt, iš kurios 107 373,2 Lt suma kreditorių nutarimu buvo pripažinta sąnaudomis. Bankroto administratorius laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2011 m. gegužės 27 d. pardavė visą bendrovės turtą, išskyrus du stebėjimo įrenginius. Iš turto pardavimo UAB „Omegatrans“ bankroto byloje buvo gauta 36 488,78 Lt ir 135 367,36 Lt išieškota iš debitorių. Išanalizavus informaciją apie bankroto administratoriaus atliktus darbus matyti, kad administratoriaus prašoma patvirtinti 140 726,00 Lt administravimo išlaidų suma būtų ženkliai per didelė. Administratorius detaliai nepagrindė, kodėl jam būtina 140 726 Lt išlaidų suma.

8Pareiškėjos skundas netenkintinas.

9Pareiškėja ginčija BUAB „Omegatrans“ 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu, kai balsuojant „už“ 72,967 procento visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos buvo priimtas kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus „Swedbank“, AB ir „Swedbank lizingas“, UAB pasiūlytas nutarimo projektas – administravimo išlaidoms skirti faktiškai patirtų išlaidų sumą – 2 884,1 Lt (t. sk. PVM), atlyginimą administratoriui skirti 30 000 Lt (plius PVM) laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki BUAB „Omegatrans“ išregistravimo iš JAR. Pažymėtina, jog administratorius siūlė patikslinti BUAB „Omegatrans“ administravimo išlaidų sąmatą, t. y. patvirtinti laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2011 m. spalio 26 d. faktiškai išnaudotą 140 726 Lt administravimo išlaidų sumą, iš kurių atlyginimas administratoriui – 73 508 Lt, kitos administravimo išlaidos – 67 218 Lt, tačiau „prieš“ šį nutarimo projektą balsavo 72,967 procento visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos.

10ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo sprendžiamojo balso teises daugeliu bankroto procedūrų metu spręstinų klausimų. Kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti tikrinami teismine tvarka (ĮBĮ 24 str. 5 d.), tačiau kreditorių susirinkimo nutarimus teismas panaikina nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

11Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas, disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas ĮBĮ priskirtas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 36 str. 2 d.).

12ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas. Pagal jį bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išlaidos, išlaidos įmonės auditui, turto vertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Šioje teisės normoje nustatytas administravimo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011).

13ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Be to, kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turi atitikti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str. 1 d.), kiek įmanoma pagal šiuos principus užtikrinantis tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Akivaizdu, kad tai įvertinti nėra paprasta, juo labiau, dar tik bankroto procedūrų pradžios stadijoje, kai nėra aišku nei kiek šios procedūros užtruks, nei kiek nenumatytų klausimų gali iškilti ateityje.

14Teisminėje praktikoje yra pripažinta, jog tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (ĮBĮ 23 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Už realiai patirtas administravimo išlaidas ir jų pagrįstumą bankroto administratorius privalo atsiskaityti kreditoriams.

15Be to, kaip jau minėta, kreditorių susirinkimas, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, sąlygojančioms administratoriaus darbo apimties ar kitų administravimo išlaidų sumažėjimą/padidėjimą, turi teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 36 str. 2 d.).

16Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kreditorių susirinkimas administratoriui nustatytą atlyginimą gali keisti tik į ateitį, nes nustatant mažesnį administratoriaus atlyginimą atgaline data, susidarytų teisinio neapibrėžtumo ir netikrumo situacija, būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (CPK 1.5 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-618/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

17Analizuojant, ar kreditorių susirinkimas gali retrospektyviai keisti kitą administravimo išlaidų sudėtinę dalį – t. y. išlaidas, kurias bankroto administratorius faktiškai patiria, atlikdamas bankroto procedūras (išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, kt.), pažymėtina, kad vadovaujantis teismų praktika, kreditoriai administravimo išlaidų sąmatą tvirtina pagal bankroto administratoriaus pateiktus administravimo išlaidų atskirų rūšių dydžius pagrindžiančius dokumentus; bankrutuojančios įmonės administratorius būtinas įmonės administravimo išlaidas turi pagrįsti bankrutuojančios įmonės būklės bei veiklos dokumentais (su darbo santykiais susijusiomis išmokomis, išlaidomis įmonės auditui, turto įvertinimui, nuomai, apsaugai, pardavimui, atliekų sutvarkymui, teisinėms paslaugoms, ryšio paslaugoms, komunaliniams mokesčiams ir kt.). Administravimo išlaidos tvirtinamos į ateitį, įvertinus administratoriaus pasiūlymus dėl tokių išlaidų poreikio. Tačiau pažymėtina, kad kreditorių susirinkimo nustatyta maksimali išlaidų riba nereiškia, jog administratorius turi visas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje numatytas išlaidas išnaudoti. Administratorius kreditorių susirinkimui privalo atsiskaityti, nurodydamas, kaip panaudojo administravimo lėšas, pagrįsdamas turėtų išlaidų būtinybę, t. y. administratorius turi pateikti šias išlaidas patvirtinančius dokumentus, pagal kuriuos realiai patirtos išlaidos gali būti mažesnės. Tokiu atveju kreditorių susirinkimas mažintų administravimo išlaidų sąmatą. Kita vertus, jeigu administratoriaus patirtinos išlaidos yra didesnės, jis kreditorių susirinkimui gali teikti pasiūlymą dėl šių išlaidų patikslinimo (padidinimo).

18Nagrinėjamos bylos bei UAB „Omegatrans“ bankroto bylos duomenimis (civ. byla Nr. B2-1363-480/2014) nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 8 d. nutartimi iškėlė UAB „Omegatrans“ bankroto bylą.

19Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi patvirtino BUAB „Omegatrans“ administravimo išlaidų sąmatą iki ją patvirtins kreditorių susirinkimas: 1. administratoriaus atlyginimas – 4 000 Lt; 2. atlyginimas buhalteriui – 2 000 Lt; 3. ryšių išlaidos – 1 200 Lt; 4. transporto išlaidos – 600 Lt; 5. kanceliarinės išlaidos – 400 Lt; 6. pašto išlaidos, skelbimai – 500 Lt; administravimo išlaidos iš viso: 8 700 Lt ir administratoriui paliko teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį, iki pirmajame kreditorių susirinkime bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (LITEKO duomenys ir civ. byla Nr. B2-1363-480/2014, t. 1, b. l. 113-114).

20BUAB „Omegatrans“ 2010 m. rugpjūčio 27 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu 8-uoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti faktiškai išnaudotą administravimo išlaidų sumą –41 738,9 Lt iki pirmojo kreditorių susirinkimo (laikotarpis nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2010 m. rugpjūčio 27 d.) ir administravimo išlaidų sąmatą po pirmojo kreditorių susirinkimo 7 000 Lt per mėnesį, įskaitant PVM (civ. byla Nr. B2-1363-480/2014, prijungta apžiūrai bylos dalis b. l. 149-158). Tame pačiame kreditorių susirinkime nutarimu Nr. 2 buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 1 už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2010 m. rugpjūčio 27 d.

21BUAB „Omegatrans“ 2011 m. spalio 24 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 2 buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 2 už laikotarpį nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2011 m. spalio 17 d. (civ. byla Nr. B2-1363-480/2014, bylos dalis b. l. 204-206).

222011 m. spalio 26 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 4-uoju klausimu buvo priimtas nutarimas administravimo išlaidoms skirti 50 000 Lt be PVM laikotarpiu nuo bankroto įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, esant įmonėje lėšų (civ. byla Nr. B2-1363-480/2014, bylos dalis b. l. 224-232). Nors BUAB „Omegatrans“ administratorius ginčijo 2011 m. spalio 26 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, tarp jų – ir nutarimą, priimtą 4-uoju darbotvarkės klausimu, tačiau Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 28 d. nutartimi administratoriaus patikslintą skundą dėl BUAB „Omegatrans“ 2011 m. spalio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, atmetė, minėtoje nutartyje pažymėjęs, kad kreditorių susirinkimas turėjo teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą, vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkto nuostatomis. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi (civ. byla Nr. 2-1125/2012) Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartį paliko nepakeistą. Minėtoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog nors apeliantas (t. y. bankroto administratorius) nuolat pabrėžia, kad, sumažinus administravimo išlaidų sąmatą, buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai, tačiau tokius lūkesčius turi ir kiti kreditoriai, besitikintys tinkamo bankroto procedūrų administravimo ir vykdymo; o kreditorių susirinkimas galės įvertinti kartu su skundu pateiktus įrodymus ir atitinkamai spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos. Be to, pažymėjo, kad apeliantui mokamas administravimo išlaidų sąmatoje patvirtintas atlyginimas nėra išreikštas konkrečia suma, todėl skundžiamas nutarimas neprieštarauja pavedimo sutarčiai.

23BUAB „Omegatrans“ 2013 m. sausio 30 d. kreditorių susirinkime 2 darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas administravimo išlaidoms skirti 50 000 Lt be PVM laikotarpiu nuo bankroto įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, esant įmonėje lėšų (prijungtos apžiūrai civ. bylos Nr. B2-1496-480/2013 medžiaga). Nors Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi bankroto administratoriaus skundą dėl BUAB „Omegatrans“ 2013 m. sausio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 pripažinimo negaliojančiu atmetė, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį ir išsprendė klausimą iš esmės – panaikino BUAB „Omegatrans“ 2013 m. sausio 30 d. kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos priimtą nutarimą ir šį klausimą perdavė iš naujo nagrinėti kreditorių susirinkimui. Apeliacinės instancijos teismas minėtoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju nei BUAB „Omegatrans“ pirmasis 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administratoriaus pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą, nei vėlesnis 2011 m. spalio 26 d. kreditorių susirinkimas, pakeisdamas šią sąmatą, nenustatė, kokia administravimo išlaidų sąmatos dalis skirta administratoriaus atlyginimui, o kokia – kitoms administravimo išlaidoms apmokėti, t. y. šios administravimo išlaidų sąmatos nedetalizuotos. Nesant kreditorių surinkimo nustatyto atlyginimo administratoriui dydžio, kreditoriai, spręsdami klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo (patikslinimo), neturėjo objektyvių galimybių nustatyti, ar administratoriaus nurodomos 140 726 Lt išlaidos, patirtos laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2011 m. spalio 26 d., yra pagrįstos, be to, kuri iš šių išlaidų dalių 2011 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 buvo sumažinta retrospektyviai, o kuri – perspektyviai, t. y. į ateitį. Pažymėjo, kad iš naujo nagrinėdamas šį klausimą, kreditorių susirinkimas turėtų svarstyti atlyginimo administratoriui dydžio nustatymo aplinkybes (ĮBĮ 36 str. 5 d.) ir tik po to spręsti dėl administratoriaus prašomų patvirtinti patirtų administravimo išlaidų pagrįstumo bei alternatyvaus kreditorių pasiūlymo dėl administravimo išlaidų sąmatos (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 330 ir 338 str.).

24BUAB „Omegatrans“ 2013 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu patvirtintas toks nutarimas: kadangi administratorius pateikė tik dalį prašomos informacijos, t. y. apie atliktus darbus BUAB „Omegatrans“ bankroto byloje, bet nepateikė informacijos apie konkrečiai UAB „Omegatrans“ bankroto byloje patirtas išlaidas, todėl 2011 m. spalio 26 d. vykusio kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų palikti nepakeistą. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 18 d. nutartimi patenkino administratoriaus skundą, panaikino BUAB „Omegatrans“ 2013 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos) ir perdavė BUAB „Omegatrans“ kreditorių susirinkimui iš naujo svarstyti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos. Teismas minėtoje nutartyje konstatavo, kad administratorius motyvuotai nepagrindė nei atlyginimo administratoriui dydžio nustatymo aplinkybių, nei prašomų patvirtinti patirtų administravimo išlaidų pagrįstumo, o tik nurodė, kad nustačius 50 000 Lt administravimo išlaidų dydį visam bankroto procesui yra vilkinamas sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimas, bankroto procesas tampa nuostolingas. Teismas taip pat nustatė, kad kreditoriai „Swedbank“, AB, „Swedbank lizingas“, UAB, siūlydami administravimo išlaidoms skirti 50 000 Lt be PVM laikotarpiui nuo bankroto įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, esant įmonėje lėšų, iš jų neišskyrė, kokia šių išlaidų sudėtinė dalis yra administratoriaus atlyginimas ir kokias kriterijais vadovaujantis nustatytas administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydis, o motyvuotai nepagrindė kitų administravimo išlaidų būtinumą bei realumą. Atsakydamas į administratoriaus teiginį, jog skundžiamu nutarimu retrospektyviai buvo sumažintas administratoriaus atlyginimo dydis, teismas pažymėjo, kad BUAB „Omegatrams“ visame bankroto procese administratoriaus atlyginimo dydis niekada nebuvo nustatytas. Panaikindamas BUAB „Omegatrans“ 2013 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu ir perduodamas jį kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, teismas nurodė, kad, iš naujo nagrinėdamas šį klausimą, kreditorių susirinkimas turėtų svarstyti atlyginimo administratoriui dydžio nustatymo aplinkybes (ĮBĮ 36 str. 5 d.) ir tik po to spręsti dėl administratoriaus prašomų patvirtinti patirtų administravimo išlaidų realumo bei pagrįstumo.

25Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta administravimo išlaidoms skirti faktiškai patirtų išlaidų sumą – 2 884,1 Lt (t. sk. PVM), atlyginimą administratoriui skirti 30 000 Lt (plius PVM) laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki BUAB „Omegatrans“ išregistravimo iš JAR.

26Pareiškėja skundą dėl pastarojo BUAB „Omegatrans“ kreditorių susirinkimo nutarimo motyvuoja tuo, kad nustatytas faktiškai patirtų išlaidų ir retrospektyviai sumažintas atlyginimo administratoriui dydis pažeidžia asmens teisę gauti jo darbą atitinkantį atlyginimą, administratoriaus teisėtus lūkesčius, pažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, teismų praktikai.

27Teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėjos argumentu apie ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu retrospektyviai sumažintą administratoriaus atlyginimą, kadangi, kaip pažymėta ir Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartyje, BUAB „Omegatrans“ visame bankroto procese administratoriaus atlyginimo dydis niekada nebuvo nustatytas. Dėl to negalima teigti, kad jis buvo sumažintas. BUAB „Omegatrans“ 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 8 nutarė patvirtinti faktiškai išnaudotą administravimo išlaidų sumą, kuri sudaro 41 738,9 Lt (laikotarpis nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2010 m. rugpjūčio 27 d.), o taip pat administratoriaus įgalioto asmens pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti po pirmojo kreditorių susirinkimo – 7 000 Lt per mėnesį įskaitant PVM. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartyje pažymėjo, kad, nesant kreditorių surinkimo nustatyto atlyginimo administratoriui dydžio, kreditoriai, spręsdami klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo (patikslinimo), neturėjo objektyvių galimybių nustatyti, ar administratoriaus nurodomos 140 726 Lt išlaidos, patirtos laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2011 m. spalio 26 d., yra pagrįstos, be to, kuri iš šių išlaidų dalių 2011 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 buvo sumažinta retrospektyviai, o kuri – perspektyviai, t. y. patvirtina išvadą apie administratoriui nenustatytą atlyginimo dydį.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų dydžio nustatymo kriterijų, yra konstatavęs, kad administratoriaus atlyginimo dydis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, įvertina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

29Teismas sutinka su suinteresuotų asmenų argumentais, kad pareiškėjos prašomas patvirtinti atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų dydis nėra proporcingas administravimo veiksmų apimčiai. Iš 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 8 matyti, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, administratorius perėmė turtą, kurį sudarė vienas autovežis, vienas lengvasis automobilis, 16 vienetų smulkaus turto (auto šaldytuvai, navigacinės sistemos). Bendrovė turėjo 11 debitorių, kurių bendra įsiskolinimų suma sudarė 250 148,68 Lt. Iš jų dviems buvo pareikšti ieškiniai, kitiems išsiųsti raginimai. Bankroto administratorius laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2011 m. gegužės 27 d. pardavė visą bendrovės turtą, išskyrus du stebėjimo įrenginius. Iš turto pardavimo UAB „Omegatrans“ bankroto byloje buvo gauta 36 488,78 Lt bei 135 367,36 Lt išieškota iš debitorių. Administratorius šių aplinkybių neginčija. Kaip minėta, administratoriaus atlyginimo dydis turi būti pagrįstas objektyviais ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytais kriterijais, jis turi būti nustatomas įvertinant teikiamos paslaugos sudėtingumą įmonės turto suradimo, esamos turto apimties, priežiūros, realizavimo, saugojimo būdų, kreditorių skaičiaus, jų reikalavimų apimties ir pagrįstumo nustatymo, debitorių skaičiaus, galimybės išsiieškoti skolas nustatymo, išsiieškojimo ir t. t. prasme. Administratorius skunde nenurodo konkrečių aplinkybių, leidžiančių spręsti apie didelį atliekamų administravimo veiksmų sudėtingumą. Dėl to nėra pagrindo sutikti su skundo argumentais apie ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytą per mažą, administratoriaus teisėtus lūkesčius, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus pažeidžiantį, imperatyvioms teisės normoms, teismų praktikai prieštaraujantį atlyginimo dydį.

30Sutiktina su suinteresuotų asmenų argumentu, kad administratorius tik iš dalies pagrindė ir kitų administravimo išlaidų dydį. Administratorius pateikė įrodymus apie su UAB „Omegatrans“ administravimu tiesiogiai susijusias 2 844,1 Lt išlaidas (VĮ Registrų centro PVM sąskaita faktūra 166,1 Lt sumai, J. P. IĮ išrašyta PVM sąskaita faktūra už UAB „Omegatrans“ transporto priemonių vertinimą 968 Lt sumai, UAB „Omegatrans“ išrašyta PVM sąskaita faktūra už UAB „Omegatrans“ transporto priemonių saugojimą 960 Lt sumai, E. B. IĮ išrašyta sąskaita faktūra už IĮ „Gintvila“, UAB „Omegatrans“, UAB „Skonio namai“, UAB „Tavo stogas“, UAB „Ekosfera ir Ko“ archyvinių dokumentų sutvarkymą bendrai 2 000 Lt sumai, iš kurios UAB „Omegatrans“ tenkanti suma sudaro 750 Lt). Administratorius neneigia patyręs minėtas išlaidas. Kitą administratoriaus prašomų patvirtinti administravimo išlaidų sumą sudaro UAB „Bankroto departamentas LT‘ išrašytomis sąskaitomis faktūromis grindžiamos sumos. Šiose PVM sąskaitose faktūrose nėra nurodytos UAB „Omegatrans“ atliktų paslaugų ir darbų vertės, todėl jos negali būti priskirtos UAB „Omegatrans“ administravimo išlaidoms. Pažymėtina, kad išlaidos administravimui negali būti savitikslės, t.y. tarnauti tik bankroto administratoriaus įmonės išlaikymui. Jos skiriamos pasiekti bankroto proceso tikslui – atsiskaitymui su kreditoriais, todėl tam nukreiptas administravimo išlaidų poreikis turi būti įrodytas. Administratoriui jo neįrodžius, kreditorių susirinkime pagrįstai nebuvo pritarta administratoriaus pasiūlytam nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo projektui. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartyje pasisakydamas dėl administratoriaus argumentų dėl jo teisėtų lūkesčių pažeidimo nurodė, kad lūkesčius turi ir kreditoriai, besitikintys tinkamo bankroto procedūrų administravimo ir vykdymo. Praktiškai visą bankroto proceso metu gautą sumą paskyrus administratoriaus atlyginimui ir kitoms administravimo išlaidoms apmokėti, būtų pažeisti kreditorių interesai, nes neliktų lėšų jų finansinių reikalavimų tenkinimui.

31Pažymėtina, kad, vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalimi, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, sąlygojančioms administratoriaus darbo apimties padidėjimą, kreditorių susirinkimas turi teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą (kartu ir administratorės atlyginimą).

32Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjos skundo argumentais nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

33Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1–3 dalimis, CPK 22 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsniu,

Nutarė

34atmesti pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omegatrans“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto departamentas LT“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omegatrans“ 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu.

35Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėja skundu (b. l. 3-9) prašo pripažinti negaliojančiu... 3. Nurodo, kad 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkime dalyvavę... 4. Suinteresuoti asmenys „Swedbank“, AB, „Swedbank lizingas“, UAB,... 5. „Swedbank“, AB nurodo, kad atlyginimas administratoriui buvo nustatytas... 6. „Swedbank lizingas“, UAB pažymi, kad, priimant 2014 m. gegužės 5 d.... 7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius nurodo, kad... 8. Pareiškėjos skundas netenkintinas.... 9. Pareiškėja ginčija BUAB „Omegatrans“ 2014 m. gegužės 5 d. kreditorių... 10. ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo sprendžiamojo balso teises... 11. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas, disponavimo... 12. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos... 13. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 14. Teisminėje praktikoje yra pripažinta, jog tiek tais atvejais, kai... 15. Be to, kaip jau minėta, kreditorių susirinkimas, paaiškėjus naujoms... 16. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kreditorių susirinkimas... 17. Analizuojant, ar kreditorių susirinkimas gali retrospektyviai keisti kitą... 18. Nagrinėjamos bylos bei UAB „Omegatrans“ bankroto bylos duomenimis (civ.... 19. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi patvirtino BUAB... 20. BUAB „Omegatrans“ 2010 m. rugpjūčio 27 d. pirmojo kreditorių susirinkimo... 21. BUAB „Omegatrans“ 2011 m. spalio 24 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 2... 22. 2011 m. spalio 26 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 4-uoju klausimu buvo... 23. BUAB „Omegatrans“ 2013 m. sausio 30 d. kreditorių susirinkime 2... 24. BUAB „Omegatrans“ 2013 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkime 3... 25. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta administravimo išlaidoms... 26. Pareiškėja skundą dėl pastarojo BUAB „Omegatrans“ kreditorių... 27. Teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėjos argumentu apie ginčijamu... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl administratoriaus... 29. Teismas sutinka su suinteresuotų asmenų argumentais, kad pareiškėjos... 30. Sutiktina su suinteresuotų asmenų argumentu, kad administratorius tik iš... 31. Pažymėtina, kad, vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalimi, paaiškėjus... 32. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjos skundo... 33. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1–3... 34. atmesti pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 35. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...