Byla B2-1465-480/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirikimo nutarimo Nr. 2 „Dėl debitorinės skolos nurašymo“ bankroto byloje Nr. B2-44-480/2019, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, akcinė bendrovė „Swedbank

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omegatrans“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto departamentas LT“ įgalioto asmens I. K. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirikimo nutarimo Nr. 2 „Dėl debitorinės skolos nurašymo“ bankroto byloje Nr. B2-44-480/2019, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, akcinė bendrovė „Swedbank,

Nustatė

3pareiškėja bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Omegatrans“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bankroto departamentas LT“ įgaliotas asmuo I. K. pateikė skundą, kuriuo prašo pripažinti BUAB „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 „Dėl debitorinės skolos nurašymo“ negaliojančiu ir klausimą dėl debitorinės skolos nurašymo išspręsti iš esmės UAB „Bankroto departamentas LT“ debitorinę skolą, kaip neturinčią rinkos vertės, nurašyti.

4Skunde nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 8 d. nutartimi UAB „Omegatrans“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto departamentas LT“. BUAB „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai, t. y. 1 771 711,68 Eur teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 91,047 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, 2-uoju darbotvarkės klausimu nepritarė bankroto administratoriaus pasiūlytam projektui UAB „Bankroto departamentas LT“ debitorinę skolą, kaip neturinčią rinkos vertės, nurašyti. Pažymėjo, kad BUAB „Omegatrans“ bankroto byloje patvirtintas bendras 1 945 930,36 Eur dydžio kreditorių akcinės bendrovės (toliau – AB) „Swedbank“ ir UAB „Swedbank lizingas“ finansinis reikalavimas, kas sudaro visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimu balsų daugumą, t. y. 78,357 procentus visų kreditorių reikalavimų sumos, todėl administratoriui nesutinkant su priimtu kreditorių susirinkimo nutarimu, nėra tikslinga pakartotinai inicijuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą bei klausimo dėl debitorinės skolos nurašymo svarstymą.

5Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi pripažino UAB „Omegatrans“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2014 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi pratęsė terminą bankrutavusios UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. 2017 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta pratęsti terminą bankrutavusios UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti iki 2018 m. gruodžio 31 d. 2019 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta nepritarti administratoriaus siūlymui pratęsti terminą bankrutavusios UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu pagal kreditorės Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Turto bankas“ netiesioginį ieškinį, buvo nuspręsta priteisti iš atsakovės UAB „Bankroto departamentas LT“ ieškovei bankrutavusiai UAB „Omegatrans“, 29 420,15 Eur be pagrindo išsimokėtų lėšų, 5 (penkių) procentų palūkanas (nuo 29 420,15 Eur) nuo 2014 m. rugsėjo 26 d. iki visiško skolos grąžinimo, 6 (šešių) procentų palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 29 420,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m, kovo 14d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

6Pažymėjo, kad 2019 m. vasario 11 d. bankroto administratorius kvietė kreditorių susirinkimą, kuriame buvo nagrinėjamas klausimas „Dėl termino pratęsimo BUAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti“. BUAB „Omegatrans“ kreditorių susirinkime nebuvo pritarta administratoriaus siūlymui pratęsti terminą bankrutavusios UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Su 2019 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo protokolu visi BUAB „Omegatrans“ kreditoriai buvo supažindinti, protokolas nebuvo apskųstas, todėl yra galiojantis. Kreditorių susirinkimo sprendimas nepratęsti termino bankrutavusios UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti yra kreditorių pasirinkimo laisvė ir reiškia, kad tikrieji kreditorių ketinimai yra užbaigti bankroto procedūrą. Terminas B UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti baigėsi 2018 m. gruodžio 31 d., atnaujinti šį terminą nėra jokių teisinių pagrindų. Atsižvelgiant į 2019 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo sprendimą, 2019 m. kovo 22 d. bankroto administratorius kvietė kreditorių susirinkimą, kuriame buvo nagrinėjami klausimai „Dėl debitorinės skolos nurašymo“ bei „Dėl debitorinės skolos pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. BUAB „Omegatrans“ kreditorių susirinkime nebuvo pritarta administratoriaus siūlymams debitorinę skolą nurašyti arba ją parduoti. Atkreipė dėmesį, kad tokiais savo sprendimais kreditoriai patys sau prieštarauja, vienu sprendimu nusprendžia nebetęsti bankroto procedūros, tačiau, vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalimi, nesutinka turto, kaip neturinčio rinkos vertės, nurašyti, nors ir ĮBĮ nesuteikia kreditoriams teisės rinktis, bet imperatyviai įpareigoja tai padaryti.

7Pažymėjo, kad 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkime bankroto administratorius suteikė teisę kreditoriams rinktis, 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo nagrinėjamas klausimas „Dėl debitorinės skolos pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“, kuriam kreditoriai taip pat nepritarė. 2019 m. kovo 28 d. bankroto administratorius kreipėsi į visus BUAB „Omegatrans“ kreditorius ir prašė iki 2019 m. balandžio 5 d. 17 val. pateikti savo nuomonę kaip BUAB „Omegatrans“ kreditorės, ar jie pritartų kreditorių susirinkime klausimui dėl sutikimo sudaryti taikos sutartį su UAB „Bankroto departamentas LT“ 8 000,00 Eur sumai, atsisakant likusios priteistos sumos pagal 2017 m. lapkričio 27 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą. Kreditoriai su bankroto administratoriaus pasiūlymu nesutiko. Šiuo atveju, BUAB „Omegatrans“ kreditoriai nei patvirtino bankroto administratorės pasiūlytos tvarkos, nei pasiūlė savosios, atsisakė ją nurašyti kaip neturinčios rinkos vertės, nepateikė jokio savojo problemos sprendimo būdo. Taigi, tokiais savo veiksmais kreditoriai ne tik trukdo bankroto proceso eigai, bet užkerta kelią bankroto administratorei UAB „Bankroto departamentas LT“ tinkamai vykdyti įstatyme jai nustatytas pareigas.

8Nurodė, kad bankroto administratorius ėmėsi operatyvių ir efektyvių priemonių BUAB „Omegatrans“ bankroto procedūrai užbaigti - inicijavo kreditorių susirinkimą dėl debitorinės skolos nurašymo, dėl debitorinės skolos pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, pateikė kreditoriams pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo, kvietė kreditorių susirinkimą, kuriame kėlė klausimą dėl termino pratęsimo bankrutavusios UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti, tačiau kreditoriai nepatvirtino bankroto administratoriaus siūlytų nutarimų projektų, taip pat neteikė ir savų nutarimų projektų, su kuriais sutiktų, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas turi būti naikintinas, o klausimas dėl debitorinės skolos nurašymo išspręstas iš esmės – nurašant UAB „Bankroto departamentas LT“ debitorinę skolą, kaip neturinčią rinkos vertės.

9Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau - VSDFV Kauno skyrius) pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad VSDFV Kauno skyrius, susipažinęs su pareiškėjo UAB „Omegatrans“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto departamentas LT“, skundu dėl 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 „Dėl debitorinės skolos nurašymo“ pripažinimo negaliojančiu ir klausimo dėl debitorinės skolos nurašymo išsprendimo iš esmės, nesutinka dėl toliau išdėstytų motyvų. Nurodė, kad BUAB „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkime dalyvavo ir savo nuomonę dėl numatytų darbotvarkės klausimų išreiškė kreditoriai, kurių teismo patvirtintas kreditorinio reikalavimo dydis sudarė 1 771 869,38 Eur, t. y. 91,055 procentus. Kreditorių susirinkime buvo svarstomi klausimai: 1) kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 2) dėl debitorinės skolos nurašymo; 3) dėl debitorinės skolos pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo.

10Pažymėjo, jog Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-11019-429/2017 VĮ „Turto bankas“ ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės UAB „Bankroto departamentas LT“ ieškovei BUAB ,,Omegatrans“ pagal kreditorės VĮ ,,Turto bankas“ ieškinį 29 420,15 Eur be pagrindo išsimokėtų lėšų, 5 procentų palūkanas (nuo 29 420,15 Eur sumos) nuo 2014 m. balandžio 26 d. iki visiško skolos grąžinimo, 6 (šešių) procentų palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 29 420,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 14 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos; likusius ieškinio reikalavimus atmetė. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-585-259/2018 Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismas minėtoje nutartyje konstatavo, jog 2014 m. gegužės 5 d. įvykęs BUAB „Omegatrans“ kreditorių susirinkimas (antru darbotvarkės klausimu) nutarė administratoriui skirti 8 688,60 Eur dydžio atlyginimą už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, o administravimo išlaidoms pripažinti faktiškai patirtų išlaidų sumą – 823,67 Eur. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepakeistas ir galioja iki šiol (Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2057-480/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1695/2014). Pažymėjo, kad mintoje byloje teisėjų kolegija sprendė, jog bankroto administratorės UAB „Bankroto departamentas LT“ veiksmai, kuriais savavališkai yra išsimokėta didesnė bankroto administravimo išlaidų suma nei kreditoriai galiojančiu nutarimu nustatė, yra neteisėti.

11Nurodė, kad BUAB „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimas 2-uoju darbotvarkės klausimu nepritarė Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu iš bankroto administratorės UAB „Bankroto departamentas LT“ priteistų sumų, nurašymui. „Prieš“ balsavo kreditoriai, turintys 91,047 procentų visų teismo patvirtintų teismo kreditorių reikalavimų sumos. 3-uoju darbotvarkės klausimu kreditoriai taip pat nepritarė minėtos priteistos sumos pardavimui, „prieš“ balsavo kreditoriams, turintys 91,047 procentų visų teismo patvirtintų teismo kreditorių reikalavimų sumos. Atkreipė dėmesį, kad Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-11019-429/2017 buvo priteista 29 420,15 Eur be pagrindo išsimokėtų lėšų sumą, konstatavus bankroto administratorės UAB „Bankroto departamentas LT“ veiksmų neteisėtumą, todėl bankroto administratorius įgijo pareigą vykdyti minėtą teismo sprendimą ir grąžinti be pagrindo išsimokėtas lėšas bankrutuojančiai įmonei. Bankroto administratorius, teikdamas kreditoriams svarstyti klausimus dėl priteistos sumos nurašymo ar pardavimo, veikia nesąžiningai ir siekia išvengti atsakomybės. Pabrėžtina, kad bankroto administratoriui negrąžinus priteistos sumos būtų pažeisti tiek bankrutuojančios įmonės tiek visų kreditorių interesai, todėl bankroto administratoriaus skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu ir UAB „Bankroto departamentas LT“ debitorinę skolą nurašyti, pažeidžia kreditorių interesus.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašo pareiškėjos skundą dėl BUAB „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 „Dėl debitorinės skolos nurašymo“ pripažinimo negaliojančiu ir klausimo dėl debitorinės skolos nurašymo išsprendimo iš esmės, atmesti kaip nepagrįstą.

13AB „Swedbank“ atsiliepime į skundą nurodė, kad BUAB „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkime dalyvavo ir savo nuomonę dėl numatytų darbotvarkės klausimų išreiškė kreditoriai, kurių teismo patvirtintas kreditorinio reikalavimo dydis sudarė 1 771 869,38 Eur, t. y. 91,055 procentus. Pažymėjo, kad šio nepagrįsto skundo pateikimą kreditoriai vertina kaip bankroto administratoriaus siekį piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis nurašyti iš paties bankroto administratoriaus bankrutuojančios įmonės naudai priteistą skolą.

14Pažymėjo, jog nuo pat Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-11019-429/2017 2017 m. lapkričio 27 d. priimto sprendimo įsiteisėjimo bankroto administratorius negrąžino bankrutuojančiai įmonei jokios priteistos sumos dalies, t. y. sprendimas nebuvo įvykdytas net iš dalies. Per visą laikotarpį nebuvo pradėtos jokios išieškojimo procedūros (nebuvo kreiptasi dėl vykdomojo rašto išdavimo, vykdomasis raštas nepateiktas antstoliui, nepateikta kreditoriams informacija kiek ir kokio turto turi bendrovės skolininkas, kokios būtų realios galimybės išieškoti iš jo priteistą skolą), todėl bankroto administratorius visiškai nepagrįstai teigia, jog priteista skola yra beviltiška, kadangi ją niekada net nebuvo bandoma išieškoti.

15Paminėjo ir tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 15 dalis numato, jog administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą draudžiama privalomuoju draudimu. To paties straipsnio 22 dalis numato, kad draudimo sutarties galiojimo metu administratoriaus neteisėtais veiksmais vykdant bankrutuojančių įmonių bankroto procedūras padarytas žalą, viršijančią 290 Eur, atlygina draudikas, išmokėdamas draudimo sumos neviršijančią draudimo išmoką. Jeigu draudimo išmokos nepakanka visai žalai atlyginti, žalą padaręs administratorius atlygina faktinės žalos dydžio ir draudimo išmokos skirtumą. Šiuo atveju bankroto administratorius nepateikė jokių įrodymų, jog buvo dėtos visos pastangos, jog padarytą žalą atlygintų draudikas.

16Pažymėjo, kad šiuo konkrečiu atveju procedūrine prasme ginčo nutarimas buvo priimtas laikantis įstatymo reikalavimų, t. y. prieš nutarimo priėmimą balsavo 91,055 procentų visų kreditorių reikalavimų sumos. Akivaizdu, jog siūlytas nutarimo projektas nelaikytinas ekonomiškai naudingu, priešingai - yra pažeidžiantis kreditorių teises bei jų interesų pusiausvyrą. Bankroto administratorė UAB „Bankroto departamentas LT“ šioje byloje esant akivaizdžiam interesų konfliktui, teikdama kreditoriams svarstyti klausimus dėl priteistos sumos nurašymo ar pardavimo, yra šališka, veikia nesąžiningai ir siekia išvengti atsakomybės, t. y. pirmoj eilėj gina savo interesus, o ne bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių. Pabrėžė, kad bankroto administratoriui negražinus priteistos sumos būtų pažeisti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų kreditorių interesai. UAB „Bankroto departamentas LT“ nesumokėjus teismo priteistos sumos, o pačiai BUAB „Omegatrans“ elgiantis pasyviai dėl esamo interesų konflikto (jai atstovauja ta pati UAB „Bankroto departamentas LT“), negali būti tiesiog nurašoma ar parduodama esama skola, todėl „prieš“ tokius siūlymus balsavo kreditoriai, turintys net 91,047 proc. visų teismo patvirtintų teismo kreditorių reikalavimu sumos.

17Nurodė, kad administratoriaus veiklos profesiniai standartai reikalauja iš šias funkcijas vykdančio asmens apdairumo, objektyvumo ir draudžia šališkumą, todėl būdamas savo srities profesionalas bankroto administratorius turi ginti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės ir tuo pačiu jos kreditorių interesus. Administratorius be pagrindo išsimokėjęs lėšas, privalo prisiimti atsakomybę ir grąžinti jas įmonei. O siūlymas tokią sumą nurašyti ar parduoti akivaizdžiai pažeidžia kreditorių interesus bei prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Taigi bankroto administratorius privalo atlyginti įmonei padarytą žalą ir nėra jokių indikacijų dėl ko ši priteista grąžintinų lėšų suma turėtų būti nurašyta kaip beviltiška ar parduota. Sutiktina su bankroto administratoriumi, jog bankroto procedūros turėtų jau būti baigiamos, tačiau jų užbaigimo procesas turėtų prasidėti iš karto po to, kai bankroto administratorius atlygins įmonei padarytą žalą, t. y. sumokės Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu priteistą sumą.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašo netenkinti bankroto administratoriaus skundo ir skundžiamą 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 palikti galioti nepakeistą.

19Pareiškėjos skundas netenkintinas.

20Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jie privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Teismo paskirtas administratorius ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 3, 6 punktai). Tačiau pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas. Kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas, administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus ataskaitų tvirtinimas, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas, įmonės turto pardavimas ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011, 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015).

21Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 8 d. nutartimi iškėlė UAB „Omegatrans“ bankroto bylą; bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto departamentas LT“; 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi pripažino UAB „Omegatrans“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2014 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi pratęsė terminą bankrutavusios UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. 2017 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta pratęsti terminą bankrutavusios UAB „Omegatrans“ likvidavimo procedūrai atlikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

22Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 9 d., 2010 m. rugpjūčio 31 d., 2010 m. lapkričio 15 d., 2011 m. kovo 9 d., 2011 m. gegužės 9 d., 2011 m. birželio 6 d., 2011 m. liepos 11 d., 2011 m. spalio 17 d., 2011 m. spalio 25 d., 2012 m. gegužės 3 d., 2012 m. rugpjūčio 21 d., 2012 m. lapkričio 20 d., 2013 m. kovo 21 d., 2013 m. gegužės 16 d., 2013 m. rugpjūčio 29 d., 2014 m. sausio 20 d., 2014 m. vasario 26 d. bei 2016 m. gegužės 26 d. nutartimis patvirtino bankrutavusios UAB ,,Omegatrans“ kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 1 945 930,36 Eur sumai.

23Byloje kilo ginčas dėl 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 „Dėl debitorinės skolos nurašymo“, kuriuo nepritarta bankroto administratoriaus pasiūlytam projektui nurašyti iš paties bankroto administratoriaus, t. y. UAB „Bankroto departamentas LT“, Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-11019-429/2017 priteistą skolą bankrutuojančiai UAB „Omegatrans“.

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014).

25Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, jog teismas neturi vertinti kreditorių susirinkimo nutarimų ekonominio pagrįstumo. Tačiau spręsdamas, ar ginčijamais nutarimais nebuvo pažeistos imperatyviosios teisės normos ir ar jie neprieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, teismas pirmiausia turi įvertinti šiuos nutarimus, atsižvelgdamas į esminį bankroto procedūrų tikslą - maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus bei apginti pačios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015). Taigi sprendžiant dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo būtina nustatyti, ar toks nutarimas atitiko bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus, t. y. ar šio nutarimo įgyvendinimas nesumažintų bankrutuojančios įmonės kreditorių galimybės patenkinti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei.

26Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė, jog priimant ginčijamą nutarimą buvo pažeista kreditorių susirinkimo nustatyta susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo procedūrinė tvarka. Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką nustato ĮBĮ 24 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkime nutarimai priimami, kai už juos balsuoja kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

27Iš 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad BUAB „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkime raštu savo nuomonę dėl numatytų darbotvarkės klausimų išreiškė kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 21 744,09 Eur), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 6 964,79 Eur), VĮ „Turto bankas“ (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 218 240,58 Eur), UAB ,,Alta tansportas“ (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 157,70 Eur), AB „Swedbank“ (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 669 998,06 Eur), UAB ,,Swedbank lizingas“ (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 854 764,15 Eur), kurių teismo patvirtintas kreditorinio reikalavimo dydis sudarė 1 771 869,38 Eur, t. y. 91,055 procentus. Susirinkimo metu buvo svarstomi trys klausimai: 1) kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 2) dėl debitorinės skolos nurašymo; 3) dėl debitorinės skolos pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Kaip matyti balsavimo rezultatai 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl debitorinės skolos nurašymo“ pasiskirstė taip: „Už“ - 157,70 Eur teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 0,008 procentų visų teismo patvirtintų teismo kreditorių reikalavimų sumos; ,,Prieš“ – 1 771 711,68 Eur teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 91,047 procentų visų teismo patvirtintų teismo kreditorių reikalavimų sumos; „Nebalsavo“ – 174 060,98 Eur teismo patvirtintų teismo kreditorių reikalavimų sumos arba 8,945 % procentų visų teismo patvirtintų teismo kreditorių reikalavimų sumos.

28Pareiškėja skunde prašo panaikinti 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 „Dėl debitorinės skolos nurašymo“ negaliojančiu ir klausimą dėl debitorinės skolos nurašymo išspręsti iš esmės - UAB „Bankroto departamentas LT“ debitorinę skolą, kaip neturinčią rinkos vertės, nurašyti. Prašymą panaikinti minėtą nutarimą, bankroto administratorius motyvuoja tuo, kad kreditoriai nusprendė nebetęsti bankroto procedūros, tačiau nesutinka turto, kaip neturinčio rinkos vertės, nurašyti, nors ir ĮBĮ nesuteikia kreditoriams teisės rinktis, bet imperatyviai įpareigoja tai padaryti. Kadangi kreditoriai nesutiko su administratoriaus pasiūlymų bei nepateikė jokio savojo problemos sprendimo būdo, bankroto administratorius mano, kad tokiais veiksmais kreditoriai trukdo bankroto proceso eigai.

29Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-11019-429/2017 priteisė iš atsakovės UAB „Bankroto departamentas LT“ ieškovei BUAB ,,Omegatrans“ 29 420,15 Eur be pagrindo išsimokėtų lėšų, 5 procentų palūkanas (nuo 29 420,15 Eur sumos) nuo 2014 m. balandžio 26 d. iki visiško skolos grąžinimo, 6 (šešių) procentų palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 29 420,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 14 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos; likusius ieškinio reikalavimus atmetė. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-585-259/2018 Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi nagrinėjamu atveju susiklostė bankroto administratoriaus ir bankrutavusios įmonės prievoliniai teisiniai santykiai, kadangi pati bankroto administratorė turi grąžinti administruojamai įmonei teismo priteistas sumas.

30Įvertinęs anksčiau nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad pareiškėjos skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog skundžiamas 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas pažeidžiant nutarimų priėmimo procedūrą (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Pareiškėjos skundo argumentas, kad kreditoriai trukdo bankroto proceso eigai, nes nepritarė bankroto administratoriaus pasiūlytam projektui debitorinę skolą, kaip neturinčią rinkos vertės, nurašyti, nagrinėjamu atveju atmestinas kaip nepagrįstas.

31Pažymėtina, kad bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam keliami teisės aktų nustatyti specialieji kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūra būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1143/2014, 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1518-513/2018).

32Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus pasiūlymą nurašyti teismo sprendimu priteistą skolą bankrutuojančiai įmonei, teismui kyla pagrįstų įtarimų dėl bankroto administratoriaus veiklos sąžiningumo bei ekonomiškumo. Aplinkybė, jog kreditoriai nesutinka su bankroto administratoriaus pasiūlymais nesudaro pagrindo teigti, jog kreditoriai siekia vilkinti procesą, kadangi kreditorių prieštaravimas bankroto administratoriaus siūlymams grindžiamas abejonėmis dėl bankroto administratoriaus veiklos sąžiningumo bei skaidrumo. Teismas sprendžia, kad toks kreditorių susirinkimo ginčijamas nutarimas atitiko bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus, t. y. šio nutarimo įgyvendinimas nesumažino bankrutuojančios įmonės kreditorių galimybės patenkinti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Teismo manymu, bankroto administratorius privalo atlyginti bankrutuojančiai įmonei padarytą žalą ir nėra jokių pagrįstų aplinkybių dėl ko ši priteista grąžintinų lėšų suma turėtų būti nurašyta. Akivaizdu, kad šiuo atveju nėra pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo priimto nutarimo už kurio priėmimą („prieš“) balsavo net 91,047 procentus visų kreditorinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių.

33Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde nenurodė jokių teisinių motyvų ar aplinkybių, kodėl skundžiamame kreditorių susirinkime balsų dauguma priimtas nutarimas galėtų būti pripažinti neteisėtu, t. y., kad nutarimas akivaizdžiai prieštarauja ekonominei logikai, kitų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesams ar viešam interesui. Teismas taip pat nenustatė tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą konstatuoti, jog nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), todėl nėra pagrindo jį panaikinti.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

35netenkinti pareiškėjos BUAB „Omegatrans“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto departamentas LT“ įgalioto asmens I. K. skundo dėl 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirikimo nutarimo Nr. 2, panaikinimo.

36Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3. pareiškėja bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 4. Skunde nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 8 d. nutartimi... 5. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi... 6. Pažymėjo, kad 2019 m. vasario 11 d. bankroto administratorius kvietė... 7. Pažymėjo, kad 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkime bankroto... 8. Nurodė, kad bankroto administratorius ėmėsi operatyvių ir efektyvių... 9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau - VSDFV... 10. Pažymėjo, jog Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu... 11. Nurodė, kad BUAB „Omegatrans“ 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimas... 12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašo pareiškėjos skundą dėl BUAB... 13. AB „Swedbank“ atsiliepime į skundą nurodė, kad BUAB „Omegatrans“... 14. Pažymėjo, jog nuo pat Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.... 15. Paminėjo ir tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 16. Pažymėjo, kad šiuo konkrečiu atveju procedūrine prasme ginčo nutarimas... 17. Nurodė, kad administratoriaus veiklos profesiniai standartai reikalauja iš... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašo netenkinti bankroto... 19. Pareiškėjos skundas netenkintinas.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 21. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 8 d. nutartimi iškėlė UAB... 22. Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 9 d., 2010 m. rugpjūčio 31 d., 2010 m.... 23. Byloje kilo ginčas dėl 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 25. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, jog teismas neturi vertinti... 26. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė, jog priimant ginčijamą nutarimą buvo... 27. Iš 2019 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad BUAB... 28. Pareiškėja skunde prašo panaikinti 2019 m. kovo 22 d. kreditorių... 29. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2017 m.... 30. Įvertinęs anksčiau nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia,... 31. Pažymėtina, kad bankroto administratorius yra savo srities profesionalas,... 32. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus pasiūlymą nurašyti teismo... 33. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde nenurodė jokių... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 35. netenkinti pareiškėjos BUAB „Omegatrans“, atstovaujamos bankroto... 36. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...