Byla e2-609-637/2019
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė, sekretoriaujant Joanai Runelienei, Kristinai Matiuchovai, dalyvaujant ieškovams D. J. (D. J.), O. J. ir jų atstovui advokatui Dariui Kurpavičiui, atsakovei N. K., atsakovių N. K., B. M., A. C. atstovei advokatei Astai Mačernytei, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės UAB „Danės būstas“ įgaliotam asmeniui Mariui Šiauliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. J. (D. J.) ir O. J. ieškinį atsakovams R. K. (R. K.), E. D., D. D., N. K., A. H., D. G., T. G., B. M., A. C., M. B., G. G., A. G., V. O., J. I., tretiesiems asmenims D. V., Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, I. B., Č. B., R. E., K. B., A. B., G. R., N. P., M. V., UAB „Viskas jūsų kontorai“, Z. B., V. V., D. M., D. M., E. M., VĮ „Registrų centras“, UAB „Danės būstas“ dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

3Teismas

Nustatė

41.

5teisme priimtas ieškovų 2019-01-23 ieškinys, kuriuo prašoma atidalinti jiems dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti jiems nuosavybės teisę į 19,93 m2 ploto pastogės dalį, esančią adresu ( - ), ir pripažinti ieškovams teisę atlikti su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovai D. J. ir O. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jiems priklauso 19,93 m2 ploto pastogės dalis, kurią jie nori atsidalyti. Dėl to kreipėsi į architektę, kuri parengė planą, kuriame buvo paskirta jiems priklausančios palėpės ploto vieta virš jiems priklausančio buto. Tam, kad įteisinti palėpę Nekilnojamojo turto registre, reikalingi bendrasavininkų sutikimai, didžioji dauguma bendrasavininkų sutikimus davė, tačiau butų savininkai, kurie yra patraukti atsakovais šioje byloje sutikimų nedavė, nenurodydami aiškių ir suprantamų nesutikimo motyvų.

83.

9Teismo posėdžio metu atsakovė N. K. paaiškino, kad ieškovai nepateikė projekto pagal kurį ketina atlikti kapitalinį remontą, todėl ji nežino ar nebus pažeisti jos, kaip bendrasavininkės interesai, ar nebus padaryta namui žalos, ar ji dėl ieškovų ketinamų atlikti remonto darbų nepatirs žalos, be to ieškovai neduoda sutikimo, kuris reikalingas jai.

104.

11Atsakovių B. M., A. C., N. K. atstovė advokatė Asta Mačernytė duodama paaiškinimus už atstovaujamąsias, nurodė, kad palėpę pasidalinti nori visi savininkai, jie nori žinoti jiems priklausančios palėpės dalies vietas, o ieškovai sprendžia tik savo problemas, nebendradarbiauja su kitais savininkais, nepateikė visos palėpės plotų paskirstymo plano, projekto remonto darbams, nurodė, kad jos atstovaujamos butų savininkės yra senyvo amžiaus, nesupranta ar nebus pažeistos jų teisės.

125.

13Byla nagrinėjama pranešus visiems byloje dalyvaujantiems asmenims (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso, toliau –„CPK“ 234 straipsnis). 2019 m. kovo 19 d. teismo nutartimi UAB „Danės būstas“ paskirtas įgaliotu asmeniu su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti. Vadovaujantis CPK 120 straipsnio 4 dalimi papildomai pranešta CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka.

146.

15Trečiojo asmens UAB „Danės būstas“ įgaliotas atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad vykdant teismo nutartį apie teismo posėdį pranešta visiems butų savininkams. Nurodė, kad kiekvienas savininkas turi teisę atsidalyti jam priklausančią nuosavybės dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Ieškovams to nepavyko padaryti bendru visų bendraturčių sutarimu, todėl jie kreipėsi teismine tvarka.

167.

17Byloje gautas atsakovės T. G. atsiliepimas, kuriame nurodyta, kad byloje nepageidauja dalyvauti. Atsiliepime, kurį pateikė atsakovai I. B. ir Č. B. nurodyta, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovai nepateikė projekto, kuriame būtų nurodyta, kurioje vietoje yra kitų bendraturčių palėpės dalis. Atsakovės D. M. atsiliepime taip pat nurodyta, kad nėra patvirtintas bendras palėpės planas, kuriame būtų apibrėžtas kiekvieno palėpės savininko užimamas plotas bendroje nuosavybėje. VĮ Registrų centras atsiliepime nurodyta, kad teikia atsiliepimą tik dėl nekilnojamojo daikto daiktinių teisių į jį registracijos, nes nėra šioje byloje nagrinėjamų civilinių santykių dalyvis. VĮ Registrų centras taip pat pateikė teismui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su istorija, kuriame įregistruoti negyvenamosios patalpos-neįrengtos pastogės unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), bei daiktinių teisių į ją duomenys; pastato-gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 2019-01-08 Butų (patalpų) sąrašą pastate (kuriame yra nurodyti savininkai), akcentuojant, kad kiekvienu atveju sprendžiant dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės privalu išsiaiškinti ar atidalinta ir naujai suformuota dalis gali būti teisiškai suformuota kaip nekilnojamasis daiktas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

18Teismas

konstatuoja:

198.

20ieškovai D. J., O. J. bei atsakovai R. K. (R. K.), E. D., D. D., N. K., A. H., D. G., T. G., B. M., A. C., M. B., G. G., A. G., V. O., J. I., tretieji asmenys D. V., Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, I. B., Č. B., R. E., K. B., A. B., G. R., N. P., M. V., UAB „Viskas jūsų kontorai“, Z. B., V. V., D. M., D. M., yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pastato bendras plotas 2091,57 kv.m. butų ir kitų patalpų savininkai.

219.

22Ieškovams D. J. ir O. J. priklauso 1993/15693 dalys (19,93 m2) negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 156,93 m2.

2310.

24Pagal CK 4.75 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Bet kuris bendraturtis, siekdamas įgyvendinti savo nuosavybės teisę, yra priklausomas nuo kitų bendraturčių valios. Dėl to bendrosios nuosavybės teisė traktuojama kaip tam tikras savininko teisių įgyvendinimo suvaržymas, kuris atsiranda dėl kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, ir kiekvieno iš bendraturčių teisė keisti bendrai valdomą daiktą ribojama draudimu pažeisti kitų bendraturčių teises ir teisėtus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2013).

2511.

26Tačiau tai nepaneigia CK 4.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kiekvieno bendraturčio teisės reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės yra vienas iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų. CK 4.80 straipsnio 1 dalies prasme atidalijimas reiškia daikto teisinio režimo ir bendraturčio statuso pasikeitimus. Šiuo būdu įgyvendinus bendraturčio, kaip savininko, teises, pasibaigia jo su kitais bendraturčiais turima bendroji dalinė nuosavybė, o atsidalijęs bendraturtis tampa asmeninės nuosavybės teisės subjektu ir turi teisę atidalytą turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti savo nuožiūra (CK 4.37 straipsnio 1 dalis).

2712.

28Asmeniui, norinčiam įgyvendinti CK 4.80 straipsnio 1 dalyje suteiktą teisę atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, kitų bendraturčių sutikimo dėl atidalijimo nereikia, reikalaujama suderinti tik atidalijimo būdą (atidalijimo teisės absoliutumas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134-248/2019). Pagal CK 4.80 straipsnio 2 dalį, jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais.

2913.

30Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2014).

3114.

32Laikytini nepagrįsti atsakovų argumentai, kad ieškinys negali būti tenkinamas todėl, kad ieškovai nepateikė visos neįrengtos palėpės plotų paskirstymo, nustatant kiekvieno bendrasavininkio dalies vietą.

3315.

34Iš bendrosios nuosavybės gali būti atidalijama vieno bendraturčio dalis. Vieno bendraturčio atidalijimas nereiškia kitų bendraturčių atsidalijimo teisės paneigimo, jie gali atsidalyti tarpusavyje vėliau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134-248/2019).

3516.

36Teismas sutinka su atsakovų argumentais ir taip numatyta Kasacinio teismo praktikoje, kad sprendžiant dėl atidalijimo būdo teismine tvarka, reikia parinkti tokį atidalijimo būdą, kuris geriausiai apgintų daugelio bendraturčių interesus, taip pat nepaneigtų nė vieno iš bendraturčių teisės į jam priklausančią dalytino turto dalį.

3717.

38Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad esant interesų išsiskyrimui labai svarbu ieškoti visoms šalims priimtino sprendimo būdo, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita. Interesų suderinimui būtinas bendraturčių kooperavimasis, o siekis maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitą bendraturtį, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 straipsnių nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2012; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012).

3918.

40Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pareiga įrodyti teisme, jog jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, kad jis nepažeis kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepadarys neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai, tenka atidalijimo siekiančiam bendraturčiui. Kiti bendraturčiai gali įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitokius atidalijimo iš bendrosios nuosavybės variantus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347-248/2016). Teikiami atidalijimo variantai turi būti procedūriškai ir techniškai priimtini, t. y. fiziškai įmanomi įgyvendinti, atitikti bendraturčių dalis, nedaryti neproporcingos žalos daiktui, taip pat nepažeisti kitų asmenų teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2009).

4119.

42Teismas sutinka su ieškovų atstovo argumentais, kad atsakovai nevisiškai supranta nagrinėjamo ieškinio esmę. Byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl ieškovo ketinamų atlikti kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbų. Veiksmus, kuriuos turės tuomet atlikti ieškovai numato tiek Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas tiek tikti įstatyminiai aktai. Tačiau joks įstatymas nereikalauja, kad atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre negalimas neparengus projektinio pasiūlymo ir neatlikus kitų veiksmų, kurie būtini norint atlikti kapitalinį remontą/rekonstrukciją. Pažymėtina, kad tai patvirtino ir teisme apklaustos abi liudytojos L. M. ir R. R., tai nurodė ir namo administratorius. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009, kuria remiasi atsakovių atstovė (atsakovių atstovės nurodytos nutarties Nr. 3K-1016/2003 Infolex sistemoje nėra) priimta byloje, kurioje buvo sprendžiamas ir klausimas dėl teisės atlikti statybos rekonstrukcijos darbus.

4320.

44Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-204-248/2019 panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą, nes apeliacinės instancijos teismas nurodydamas, kad visais atvejais turi būti pateiktas atidalijimo projektas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, nenurodė nei teisės normos, reikalaujančios tokio projekto, nei atitinkamos teismų praktikos. Kasacinis teismas pažymėjo, kad teikiamo atidalijimo natūra pasiūlymas turi būti pakankamai informatyvus, vizualizuotas, neprieštarauti imperatyvioms teisės normoms, įgyvendinamas techniškai, atitikti pagrindinius atskiram nekilnojamojo turto objektui keliamus reikalavimus (atsižvelgiant į tai, kad tokie objektai ne naujai statomi, o formuojami (atidalijami) iš jau esančio), atitikti dalis pagal nuosavybės teisę, nepadaryti neproporcingos žalos daiktui.

4521.

46Teismui atidėjus bylos nagrinėjimą atsakovė N. K. nurodė, kad pati kreipėsi į matininkus – UAB “M. k.“ ir pateikė teismui neįrengtos pastogės patalpų ploto naudojimosi tvarkos projektą. Teisme liudytojais buvo išklausytos L. M., kuri yra parengusi ieškovų pateiktą pastogės plotų paskirstymo brėžinį ir R. R. –parengusi atsakovės N. K. pateiktą pastogės naudojimosi tvarkos projektą. Abi liudytojos patvirtino, kad abu projektai neprieštarauja vienas kitam, ieškovų prašoma nustatyti pastogės dalis ir priskirta vieta yra tokia pati. Taigi pačios atsakovės pateikti įrodymai – siūlomas naudojimosi tvarkos projektas pagrindžia ieškovų ieškinį. Jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad ieškovų prašoma atidalinti jiems priklausančios pastogės vieta pažeidžia kitų savininkų interesus ar viršija jiems priklausančią dalį, byloje nėra. Pažymėtina, kad ir VĮ Registrų centras, kuris yra dalyvaujantis byloje asmuo, jokių pastabų dėl ieškovų pateikto atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdo, nepateikė.

4722.

48Teismas sutinka su atsakovų argumentais, kad geriausia būtų, kad būtų nustatytos visų bendrasavininkių, kurie dar nerealizavo savo teisės atidalyti jiems priklausančią nuosavybės teise pastogės dalį, bet kitiems savininkams neatliekant tam jokių veiksmų, būtų nepagrįstai pažeistos ieškovų teisės. Atsakovės atstovės nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009, taip pat nurodyta, kad bendraturčiai gali ginčyti ne teisę kaip tokią, bet jos įgyvendinimo būdą ar sąlygas bei įrodinėti, kad besikreipusio į teismą teisminės gynybos bendraturčio pasirinktas teisės įgyvendinimo būdas ar sąlygos pažeistų jų teises ar teisėtus interesus į bendrą daiktą.

4923.

50Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes nėra jokio teisinio pagrindo netenkinti ieškovų ieškinio dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Pažymėtina, kad ieškinio tenkinimas nėra ieškovų suformuluoto prašymo perrašymas į teismo sprendimą.

5124.

52Teisinė registracija nėra tas juridinis faktas, kuris pats savaime lemtų nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į tokį daiktą teisinį likimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-687/2019). Todėl nėra jokio teisinio pagrindo netenkinti ir ieškinio reikalavimo dėl ieškovų teisės atlikti su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių, kurie byloje patraukti atsakovais, sutikimo, nes nenustatyta, kad sutikimus atsisakyta duoti pagrįstai. Teismas sutinka su ieškovų pozicija dėl atsakovų byloje pasirinkimo, t.y. atsakovais byloje patraukti tie bendraturčiai, kurie nedavė sutikimo. Atsakovių argumentai, kad kai kurie bendraturčiai atsiėmė sutikimus nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Į bylos nagrinėjimą yra įtraukti visi namo bendrasavininkiai, todėl bet kuris iš jų turėjo teisę įstoti į bylos nagrinėjimą su savarankiškais reikalavimais.

5325.

54Atsakovės N. K. ir A. C. atsiliepimais prašė dėl nepagrįsto ieškinio reiškimo ir piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ieškovams skirti 1000 Eur baudą, pusę baudos sumos paskiriant sumokėti šioms atsakovėms. Kitame atsiliepime, kurį pateikė N. K., A. C. ir B. M., baudą prašoma padidinti iki 1500 Eur.

5526.

56Atsakovių atstovės argumentą, kad ieškovai jų ieškinį palikus nenagrinėtu civilinėje byloje Nr. e2-4866-769/2018, pažeidė įstatymą, paneigia pats įstatymas, t.y. CPK 297 straipsnio 2 dalis. Atsakovių atstovė argumentuoja, kad ieškovai kreipėsi iš naujo su ieškiniu, neištaisę jo trūkumų. Tačiau teismas sutinka su ieškovų argumentu, kad minėtas ieškinys buvo priimtas, tačiau pasiruošimo bylos nagrinėjimo eigoje paaiškėjo, kad yra pasikeitę duomenys apie tam tikrus savininkus. Teismas sutinka su ieškovų nuomone, kad tai nebuvo tie ieškinio trūkumai, kurių nebuvo galima ištaisyti. Kad į bylos nagrinėjimą būtų įtraukti visi byloje suinteresuoti asmenys, yra ir teismo pareiga. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje butų (patalpų) sąrašą pastate (kuriame yra nurodyti savininkai) pateikė trečiuoju asmeniu įtrauktas VĮ Registrų centras. Ieškovai, teikdami naują ieškinį atskleidė visas aplinkybes, t.y. pateikė informaciją apie nenagrinėtu paliktą ieškinį, paaiškino kodėl neskundė teismo nutarties. Nagrinėjamas ginčas kilęs yra tarp bendraturčių, kurie turi bendradarbiauti ir tokią pareigą turi ne tik ieškovai, bet ir atsakovai byloje. Atsakovių argumentas, kad ieškovai piktnaudžiauja procesu nėra pagrįstas. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovų atstovų prašymas dėl termino ieškinio trūkumams šalinti pratęsimo buvo išspręstas prašymą patenkinant bylą nagrinėjusios teisėjos 2019-01-11 rezoliucija. Jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovai vilkino procesą byloje nėra. Nustatyta, kad byla teisme gauta 2018-10-10, ir ne dėl ieškovų, o dėl teismo veiksmų pradinis pasiruošimas bylai užtruko. Nusišalinus bylą nagrinėjusiai teisėjai, teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi bylą paskyrė nagrinėti 2019 m. balandžio 17 d., teismo posėdis atidėtas tik vieną kartą, teismui nustačius privalomą namo administratoriaus UAB “Danės būstas“ dalyvavimą, pasiūlius šalims pateikti papildomus įrodymus dėl atidalinimo būdo ir sudarius galimybę ginčą išspręsti taikiai. Visiškai nepagrįstas atsakovių argumentas, kad teismas pažeidė suinteresuotų asmenų byloje teises, išnagrinėdamas bylą tik paskelbęs apie teismo posėdį viešo paskelbimo būdu. Taip kaip numato įstatymas, 2019 m. kovo 19 d. teismo nutartimi namo administratorius UAB „Danės būstas“ buvo paskirtas įgaliotu asmeniu su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti (CPK 120 straipsnio 1 dalis), namo administratorius patvirtino, kad savininkai informuoti (CPK 120 straipsnio 3 dalis), ir taip kaip numato CPK 120 straipsnio 4 dalis, papildomai pranešta CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka.

5727.

58Atsakovių argumentas, kad ieškovai nesprendė ginčo taikiai nėra pagrįstas jokiais įrodymais. Nuo pirmo ieškovų pateikto ieškinio praėjo daugiau kaip metai laiko. Apie ieškovų norą atsidalinti iš bendrosios nuosavybės bendraturčiams buvo žinoma, tačiau bendrų pastangų tam įdėta nebuvo. Atsakovės N. K. po teismo posėdžio atidėjimo pateiktas projektas, nepatvirtina, kad bendraturčiai nusprendė ginčą užbaigti spręsti taikiai, nes atsakovė N. K. savo dalies likusioje neatidalintoje pastogės dalyje (156,93 kv.mn.) nebeturi. Kiti savininkai (Valstybės įmonė Registrų centras 2019-01-08 butų (patalpų) sąrašas pastate), šioje byloje su reikalavimu dėl atidalijimo nesikreipė. Darytina išvada, kad atsakovių prašymas taikyti 95 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą nepagrįstas ir atmestinas.

59Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

6028.

61Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje rašytinais įrodymais patvirtinta, kad ieškovai už ieškinį sumokėjo 75 Eur žyminio mokesčio. Pagal byloje pateiktus įrodymus ieškovai patyrė 1800 Eur išlaidų už teisines paslaugas.

6229.

63Atsakovai dėl ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio ar pagrįstumo nepasisakė. Susipažinus su ieškovų pateiktais bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančiais įrodymais, matyti, kad dalį jų ieškovai patyrė ruošdami pirminį ieškinį, kuris teismo paliktas nenagrinėtu. Vertinant šių bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumą, teismas vertina tai, kad ieškinio palikimas nenagrinėti šalių ginčo neišsprendė, tik nukėlė jį toliau. Pats ieškinys buvo teisme priimtas nenustačius jo trūkumų. Ir ieškovams teikiant teisme ieškinį pakartotinai už ieškinio parengimą papildomai nebuvo mokama nei advokatams nei tokių išlaidų prašoma priteisti.

6430.

65Teismas, vertindamas ieškovų patirtų išlaidų pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į tai, kad jos neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių, taip pat nenustatyta, kad ieškovų procesinis elgesys buvo netinkamas ir pagrindų nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių nėra (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Ieškovų patirtos 1875 Eur bylinėjimosi išlaidų priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų, t.y. iš kiekvieno po 133,92 Eur (matematinės skaičių apvalinimo taisyklės).

66Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais,

67Teismas

Nutarė

68ieškinį patenkinti.

69Atidalinti ieškovams D. J. (D. J.), O. J. priklausančias 1993/15693 dalis (19,93 m2) negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 156,93 m2, pagal projektuotojos L. M. parengtą plotų paskirstymo brėžinį.

70Pripažinti ieškovams D. J. (D. J.), O. J. teisę atlikti su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių - atsakovų R. K. (R. K.), E. D., D. D., N. K., A. H., D. G., T. G., B. M., A. C., M. B., G. G., A. G., V. O., J. I. sutikimo.

71Priteisti ieškovams D. J. (D. J.), O. J. iš atsakovų R. K. (R. K.), E. D., D. D., N. K., A. H., D. G., T. G., B. M., A. C., M. B., G. G., A. G., V. O., J. I. bylinėjimosi išlaidas, iš kiekvieno atsakovo priteisiant po 133,92 Eur.

72Atmesti atsakovių N. K., A. C. ir B. M. prašymą dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 2 dalyje numatytos baudos skyrimo.

73Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. teisme priimtas ieškovų 2019-01-23 ieškinys, kuriuo prašoma atidalinti... 6. 2.... 7. Ieškovai D. J. ir O. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jiems priklauso... 8. 3.... 9. Teismo posėdžio metu atsakovė N. K. paaiškino, kad ieškovai nepateikė... 10. 4.... 11. Atsakovių B. M., A. C., N. K. atstovė advokatė Asta Mačernytė duodama... 12. 5.... 13. Byla nagrinėjama pranešus visiems byloje dalyvaujantiems asmenims (Lietuvos... 14. 6.... 15. Trečiojo asmens UAB „Danės būstas“ įgaliotas atstovas teismo posėdžio... 16. 7.... 17. Byloje gautas atsakovės T. G. atsiliepimas, kuriame nurodyta, kad byloje... 18. Teismas... 19. 8.... 20. ieškovai D. J., O. J. bei atsakovai R. K. (R. K.), E. D., D. D., N. K., A. H.,... 21. 9.... 22. Ieškovams D. J. ir O. J. priklauso 1993/15693 dalys (19,93 m2) negyvenamosios... 23. 10.... 24. Pagal CK 4.75 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisės... 25. 11.... 26. Tačiau tai nepaneigia CK 4.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kiekvieno... 27. 12.... 28. Asmeniui, norinčiam įgyvendinti CK 4.80 straipsnio 1 dalyje suteiktą teisę... 29. 13.... 30. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai yra bendraturčių... 31. 14.... 32. Laikytini nepagrįsti atsakovų argumentai, kad ieškinys negali būti... 33. 15.... 34. Iš bendrosios nuosavybės gali būti atidalijama vieno bendraturčio dalis.... 35. 16.... 36. Teismas sutinka su atsakovų argumentais ir taip numatyta Kasacinio teismo... 37. 17.... 38. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad esant interesų išsiskyrimui labai... 39. 18.... 40. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pareiga įrodyti teisme,... 41. 19.... 42. Teismas sutinka su ieškovų atstovo argumentais, kad atsakovai nevisiškai... 43. 20.... 44. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2019 m. birželio 13 d.... 45. 21.... 46. Teismui atidėjus bylos nagrinėjimą atsakovė N. K. nurodė, kad pati... 47. 22.... 48. Teismas sutinka su atsakovų argumentais, kad geriausia būtų, kad būtų... 49. 23.... 50. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes nėra jokio teisinio pagrindo... 51. 24.... 52. Teisinė registracija nėra tas juridinis faktas, kuris pats savaime lemtų... 53. 25.... 54. Atsakovės N. K. ir A. C. atsiliepimais prašė dėl nepagrįsto ieškinio... 55. 26.... 56. Atsakovių atstovės argumentą, kad ieškovai jų ieškinį palikus... 57. 27.... 58. Atsakovių argumentas, kad ieškovai nesprendė ginčo taikiai nėra pagrįstas... 59. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 60. 28.... 61. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 62. 29.... 63. Atsakovai dėl ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio ar... 64. 30.... 65. Teismas, vertindamas ieškovų patirtų išlaidų pagrįstumo klausimą,... 66. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 67. Teismas... 68. ieškinį patenkinti.... 69. Atidalinti ieškovams D. J. (D. J.), O. J. priklausančias 1993/15693 dalis... 70. Pripažinti ieškovams D. J. (D. J.), O. J. teisę atlikti su nekilnojamojo... 71. Priteisti ieškovams D. J. (D. J.), O. J. iš atsakovų R. K. (R. K.), E. D.,... 72. Atmesti atsakovių N. K., A. C. ir B. M. prašymą dėl Lietuvos Respublikos... 73. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...