Byla 2-82-186/2015
Dėl 2014 m. sausio 27 d. BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2sekretoriaujant Marijai Zubrickienei,

3dalyvaujant pareiškėjo kreditoriaus UAB „Gabringa“ atstovams direktoriui V. P. ir advokatei V. G.-L.,

4atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „UBC“ atstovėms E. M. ir advokatei J. V.,

5suinteresuoto asmens UAB „TAVC“ atstovui advokatui M. M.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „UBC“ ir suinteresuoto asmens kreditoriaus UAB „TAVC“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kuria patenkintas kreditoriaus UAB „Gabringa“ skundas dėl 2014 m. sausio 27 d. BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I. Ginčo esmė

9UAB „Gabringa“ - kreditorius UAB „Versenta“ bankroto byloje, padavė teismui skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. Nurodė, kad kreditoriaus UAB „TAVC“ iniciatyva 2014 m. sausio 27 d. įvyko BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo priimti nutarimai: 1) įpareigoti BUAB „Versenta“ bankroto administratorių nutraukti 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo į bendrovę sutartį, nutraukti 2010 lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartį ir nutraukti 2012 kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, kurios buvo sudarytos su Maltos įmone Pilat Business Ltd; pranešti Pilat Business Ltd apie sutarčių nutraukimą; 2) panaikinti kreditorių susirinkimo 2013 rugpjūčio 30 dienos nutarimą Nr. 3; 3) įpareigoti BUAB „Versenta“ bankroto administratorių visas lėšas, priklausančias įmonei Pilat Business Ltd ir gautas pagal 2012 kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, grąžinti įmonei Pilat Business Ltd į sąskaitą, iš kurios jos buvo gautos, sekančia tvarka: lėšas, kurios gautos iš Pilat Business Ltd ir šiuo metu saugomos BUAB „Versenta“ sąskaitoje grąžinti įmonei Pilat Business Ltd į sąskaitą, iš kurios jos buvo gautos; lėšas, kurios jau yra paskirstytos BUAB „Versenta“ kreditoriams, grąžinti įmonei Pilat Business Ltd iš karto po nekilnojamojo turto - ledo rūmų su dengta ledo aikštele - pardavimo. Nutarimai, pareiškėjo teigimu, buvo priimti kreditoriaus UAB „TAVC“, turinčio 78,488 proc. patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, balsų dauguma.

10Kreditorius nurodė, kad pagal 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo į bendrovę sutartį bendrovė „Versenta“ įsipareigojo investuoti į bendrovę Pilat Business Ltd ne mažiau kaip 1 400 000 eurų (toliau €) - suma atitinkanti kainą, už kurią, pareiškėjo teigimu fiktyviai, 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo - pardavimo sutartimi buvo parduoti ledo rūmai su dengta aikštele; 2010 m. lapkričio 26 d. BUAB „Versenta“ ir Pilat Business Ltd sudarė akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią bendrovė „Versenta“ privalėjo pervesti įmonei Pilat Business Ltd 1 419 200 € (kitaip 4 900 243,76 Lt). Vėliau, 2012 m. kovo 16 d. buvo sudarytas susitarimas dėl investicijų grąžinimo, pagal kurį įmonės Pilat Business Ltd iš bendrovės „Versenta“ gauta investicijų suma (1 419 200 €) turėjo būti grąžinta UAB „Versenta“ (investuotojui) tokia tvarka: 2012 ir 2013 metų balandžio, rugpjūčio bei gruodžio mėnesių 15 dieną po 200 000 € ir 2014 balandžio 15 dieną - 219 200 €, iš viso 1 419 200,00 €. Pareiškėjo nuomone sudarius 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų (kurios buvo gautos pagal 2010 m. lapkričio 25 ir 26 d.d. susitarimus) grąžinimo, faktiškai pasibaigė 2010 lapkričio 25 d. investavimo į bendrovę sutartis ir 2010 lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartis, todėl jų nutraukti nėra pagrindo.

11Pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo Maltos bendrovė Pilat Business Ltd turi pareigą grąžinti bankrutavusiai UAB „Versenta“ pinigines lėšas, todėl susitarimo nutraukimas, teigta pareiškime, neatitinka bankrutavusios UAB „Versenta“ ir jos kreditorių ekonominio naudingumo kriterijaus, o kadangi įmonė Pilat Business Ltd nėra pateikusi prašymo ar reikalavimo nutraukti paminėtus susitarimus, nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu prieštarauja kiek įmanoma operatyviam, skaidriam, ekonomiškam bankroto ir likvidavimo procedūrų užbaigimo principui.

12Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas neįvertinant, kokias pasekmes gali sukelti paminėtų trijų sutarčių vienašalis nutraukimas. Pagal 2010 lapkričio 25 d. sutarties sąlygas dėl jo nutraukimo bendrovei „Versenta“ gali būti pritaikyta 25 proc. nuo investuotos sumos dydžio bauda (354 800 €), o kilę ginčai turėtų būti sprendžiami Maltos teisme, Maltoje galiojančių įstatymų nustatyta tvarka. Todėl, pareiškėjo nuomone, susitarimų nutraukimas gali sukelti ypatingai neigiamas pasekmes bankrutuojančiai UAB „Versenta“ ir jos kreditoriams.

13Kreditorių susirinkimo nutarimas įpareigoti bankrutuojančios UAB „Versenta“ bankroto administratorių visas lėšas, priklausančias įmonei Pilat Business Ltd ir gautas pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, grąžinti įmonei Pilat Business Ltd priimtas neturint (neįvertinus) jokių finansinių/buhalterinių dokumentų apie tai, kad Maltos bendrovė Pilat Business Ltd kada nors būtų gavusi pinigines lėšas iš UAB „Versenta“, taip pat nesant finansinių/buhalterinių duomenų apie tai, kad Pilat įmonė Business Ltd realiai/faktiškai būtų vykdžiusi 2012 m. kovo 16 d. susitarimą ir pervedusi (sumokėjusi) pinigines lėšas bendrovei „Versenta“, todėl, siekiant apsaugoti kreditorių interesus, lėšų grąžinimas negali būti vykdomas.

14Pareiškėjas nurodė, jog kreditorius UAB „TAVC“ nepagrįstai nutarimo projekte teigė, kad šiuo metu yra pagrindas spręsti dėl piniginių lėšų grąžinimo Maltos bendrovei Pilat Business Ltd dėl to, kad šiuo metu yra įsiteisėjęs Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimas civ. byloje Nr. 2A-1305/2013. Pareiškėjas pažymėjo, kad minimame sprendime nurodyta jog: „nėra pagrindo konstatuoti apie nurodytos pinigų sumos sumokėjimą“. Atsižvelgiant į tai, kreditorių susirinkimo nutarimas dėl piniginių lėšų grąžinimo Maltos bendrovei Pilat Business Ltd yra visiškai neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi kreditoriams iki šiol nėra pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai, kad įmonė Pilat Business Ltd pinigus realiai gavo, o vėliau būtent juos įmonė Pilat Business Ltd mokėjo pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo.

15Teigė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu prieštarauja LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) nuostatoms, kurio 35 straipsnyje yra nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka. Skundžiamame 2014 sausio 27 d. nutarime nustatytas lėšų grąžinimo įmonei Pilat Business būdas pažeidžia BUAB „Versenta“ kreditorių teises ir teisėtus interesus.

16Pastebėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 rugsėjo 9 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2-5455- 450/2013 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo uždrausta skirstyti iš Pilat Business Ltd gautas pinigines lėšas (vykdyti 2013 m. rugpjūčio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą).

17Pažymėjo, kad pagrindinis bankrutuojančios UAB „Versenta“ kreditorius UAB „TAVC“ (turintis 78,488 proc. kreditorinį reikalavimą), bankrutuojanti UAB „Versenta“ ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ (buvusi ledo rūmų su dengta ledo aikštele savininkė ir faktinė šio turto naudotoja) yra tiesiogiai susiję asmenys.

18Išdėstęs šiuos argumentus pareiškėjas UAB „Gabringa“ prašė panaikinti bankrutuojančios UAB „Versenta“ 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkime pirmuoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus.

19Bankrutuojančios UAB „Versenta“ buvęs bankroto administratorius UAB „Toplit“ su kreditoriaus UAB „Gabringa“ skundu sutiko, o naujasis bankroto administratorius UAB „UBC“ tokios procesinės pozicijos nepalaikė ir prašė skundą atmesti. Nurodė, jog sutarčių analizė leidžia daryti išvadą, kad pirkėjas UAB „Vilniaus pramogų arena“ už perkamą patalpą pinigų - 4 900 000 Lt (1 419 138 €) bendrovė „Versenta“ nesumokėjo, o šiuos pinigus, vykdydamas 2010 m. lapkričio 26 d. UAB „Versenta“ prašymą, pervedė bendrovei Pilat Business Ltd, kuri šias lėšas įskaitė kaip apmokėjimą už akcijas pagal 2010 m. lapkričio 26 d. sutartį. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimu 2010 m. lapkričio 25 d. patalpų pirkimo - pardavimo sutartis pripažinta negaliojančia ir pritaikyta restitucija - nuosavybės teisė į pastatą grąžinta bendrovei „Versenta“. Apeliacinis teismas nepasisakė dėl piniginių lėšų, gautų už patalpas. Įvertinus tai, kad už patalpas buvo visiškai atsiskaityta, administratoriaus nuomone, grąžinus patalpas pinigai turi būti grąžinti bendrovei „Vilniaus pramogų arena“ arba bendrovės „Vilniaus pramogų arena“ kontrahentui.

20Atsiliepime nurodė, kad vykdant 2012 m. kovo 16 d. susitarimą iš Redwood Commercial Ltd, mokėjimo paskirtyje nurodant Pilat Business Ltd, buvo gauti 800 000 €. Kadangi pripažinus negaliojančia patalpų pirkimo - pardavimo sutartį, laikytina, jog ir bendrovės „Versenta“ investicija į įmonę Pilat Business Ltd nėra atlikta, tai ir investicijos grąžinimas pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą neturi būti atliekamas, o pats susitarimas nutrauktinas. Todėl bankrutuojanti UAB „Versenta“ neturi jokio teisėto pagrindo į minėtas lėšas, dėl ko jos turi būti grąžintos. Pažymėjo, jog įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimui, kuriuo 2010 m. lapkričio 25 d. patalpų pirkimo - pardavimo sutartis buvo pripažinta negaliojančia ir pritaikyta restitucija bei patalpos grąžintos pardavėjui, BUAB „Versenta“ atgavo ir patalpas, ir dalį sumos (800 000 €), sumokėtos už jas.

21Nurodė, kad įmonė Pilat Business Ltd negali būti laikoma bankrutuojančios UAB „Versenta“ kreditoriumi, kadangi pinigų grąžinimo šiai bendrovei pagrindas yra Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimu pritaikyta restitucija, o ne tam tikra bendrovės „Versenta“, kaip skolininko prievolė Pilat Business Ltd Todėl, bankroto administratoriaus nuomone, įmonė Pilat Business Ltd nelaikoma bankrutuojančios UAB „Versenta“ kreditoriumi, kadangi prievolė atsirado po bankroto bylos iškėlimo.

22Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“ pateikė atsiliepimą, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

23II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

24Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi skundą patenkino - panaikino BUAB „Versenta“ kreditorių 2014 m. sausio 27 d. susirinkime priimtus nutarimus pirmuoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais, kuriais buvo nuspręsta: įpareigoti BUAB „Versenta“ bankroto administratorių nutraukti ginčijamas 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo sutartį; 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartį ir 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo bei įpareigoti bankroto administratorių grąžinti įmonei Pilat Business Ltd visas šiai įmonei priklausančias lėšas. Teismas taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

25Dėl BUAB „Versenta“ 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju klausimu teismas nutartyje nurodė, kad Pilat Business Ltd ir UAB „Versenta“ 2010 m. lapkričio 25 d. sudarė investavimo į bendrovę sutartį, o 2010 m. lapkričio 26 d. pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, kuriomis bendrovė „Versenta“ įsipareigojo į įmonę Pilat Business Ltd investuoti ne mažiau kaip 1 400 000 €. Iškėlus UAB „Versenta“ bankroto bylą, administratorius UAB „Admivita“ 2012 m. kovo 16 d. su Maltos įmone Pilat Business Ltd pasirašė susitarimą dėl investicijų grąžinimo, kurio pagrindu bankrutuojančiai įmonei iš viso buvo sugrąžinta 800 000 €. Teismas sprendė, kad šiuo susitarimu buvo modifikuotos prieš tai pasirašytos sutartys, todėl 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas įpareigoti administratorių nutraukti paminėtas sutartis yra perteklinis ir atmestinas kaip nepagrįstas.

26Teismas nurodė, kad 2012 m. kovo 16 d. susitarimas dėl investicijų grąžinimo buvo pasirašytas abiejų sutarties šalių valia, buvęs bankroto administratorius UAB „Admivita“ veikė kreditorių interesais, jo veiksmai atitiko ĮBĮ administratoriui nustatytas funkcijas veikti kreditorių interesais ir siekti visiškai ar iš dalies patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Todėl, teismo vertinimu, nutraukti šią sutartį nėra jokio pagrindo, nes būtų pažeistos kreditorių teisės ir interesai, kuo greičiau gauti lėšas jų finansinių reikalavimų patenkinimui. Teismas pažymėjo, kad 2014 m. sausio 22 d. įmonės Pilat Bussiness Ltd raginimas dėl sutarčių nutraukimo ir nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo nelaikytinas pagrindu, reiškiančiu šių sutarčių nutraukimą. Vienos iš šalies pranešimas apie sutarčių nutraukimą, nereiškia tokių sutarčių nutraukimo fakto. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratoriui vykdant kreditorių susirinkimo nutarimą nutraukti 2012 m. kovo 16 d. susitarimą, jo kreipimasis į Maltos teismą (pagal šio susitarimo sąlygas) būtų susijęs su kitomis išlaidomis, būtinomis kreipiantis į teismą. Teismas atkreipė dėmesį, kad įmonė Pilat Bussiness Ltd iš esmės nereiškia bankrutuojančiai įmonei jokių pretenzijų, susijusių su susitarimu.

27Dėl BUAB „Versenta“ 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju klausimu teismas nutartyje pažymėjo, kad 2012 m. kovo 16 d. susitarimas nenuginčytas, įmonė Pilat Bussiness Ltd neprašo pagal šį susitarimą grąžinti jos sumokėtas lėšas ir padarė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo jų grąžinti. Todėl, teismo sprendimu, kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl lėšų grąžinimo iš esmės prieštarauja pačios bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams.

28Teismas pripažino nepagrįstu bankroto administratorius UAB „UBC“ teiginį, kad iš įmonės Pilat Bussiness Ltd gauti pinigai yra tos pačios lėšos, kurias pagal ledo rūmų pirkimo - pardavimo sandorį pardavėjui UAB „Versenta“ buvo sumokėjęs pirkėjas UAB „Vilniaus pramogų arena“.

29Esant tokioms aplinkybėms, vadovaudamasis ĮBĮ įtvirtintu bankroto procedūrų teisiniu reglamentavimu užtikrinti, kad bankrutuojančios įmonės turtas būtų panaudotas visų kreditorių reikalavimų tenkinimui, teismas sprendė, jog 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju dienotvarkės klausimu yra nepagrįstas ir naikintinas.

30III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai

31Atsakovas BUAB „Versenta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „UBC“, padavė atskirąjį skundą. Prašo apygardos teismo nutartį panaikinti ir kreditoriaus UAB „Gabringa“ 2014 m. vasario 10 d. skundą atmesti. Skundą grindžia tokiais argumentais:

32pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo atsakovo pateiktos faktinių aplinkybių, susijusių su iš įmonės Pilat Bussiness Ltd gautomis lėšomis, analizės. Apelianto teigimu tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismas neįsigilino į patiekiamus įrodymus bei faktines aplinkybes. Bankroto administratorius skunde teigia, kad iš 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo – pardavimo sutarties, 2010 m. lapkričio 26 d. UAB „Versenta“ prašymo pervesti pinigus, 2010 m. lapkričio 25 d. akcijų pasirašymo sutarties, 2010 m. lapkričio 29 d. įmonės Pilat Bussiness Ltd patvirtinimo apie pinigų gavimą, 2010 m. lapkričio 30 d. nekilnojamojo daikto priėmimo – perdavimo akto, 2012 m. kovo 16 d. susitarimo dėl investicijų grąžinimo, 2013 m. liepos 19 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo galima daryti tokias išvadas: 1) UAB ‚Pramogų arena“ atsiskaitydama už pirktas patalpas 4 900 000 Lt pervedė įmonei Pilat Bussiness Ltd, kuri šias lėšas įskaitė kaip apmokėjimą už akcijas pagal 2010 m. lapkričio 26 d. sutartį. Tokiu būdu, apelianto nuomone, buvo tinkamai atsiskaityta už patalpas pagal 2010 m. lapkričio 25 d. sutartį ir tinkamai atsiskaityta už akcijas pagal 2010 m. lapkričio 26 d. sutartį; 2) teismo sprendimu pripažinus negaliojančia patalpų pirkimo – pardavimo sutartį, laikytina, kad ir bendrovės „Versenta“ investicija į įmonę Pilat Bussiness Ltd nėra atlikta, dėl ko ir investicijos grąžinimas pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą neturi būti atliekamas, o pats susitarimas nutrauktinas.

33Apeliantas nurodo, kad be pagrindo ignoruojamas 2014 m. sausio 22 d. įmonės Pilat Bussiness Ltd reikalavimas dėl sutarčių nutraukimo ir nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo.

34Apeliantas pažymi, kad teismas nenustatė tikrosios 800 000 € kilmės, nenustatė, kaip bendrovė „Versenta“ apmokėjo už įmonės Pilat Bussiness Ltd akcijas, o be šių faktų negalima spręsti investicijos bei apmokėjimo už akcijas grąžinimo klausimo. Teigia, kad įmonė Pilat Bussiness Ltd negali būti laikoma BUAB „Versenta“ kreditoriumi, kadangi pinigų grąžinimo šiai bendrovei pagrindas yra Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimu pritaikyta restitucija, o ne tam tikra BUAB „Versenta“, kaip skolininko, prievolė įmonei Pilat Bussiness Ltd, nes įmonė Pilat Bussiness Ltd nelaikoma BUAB „Versenta“ kreditoriumi, kadangi prievolė atsirado po bankroto bylos iškėlimo.

35Apeliantas atkreipia dėmesį į nenuoseklią pirmosios instancijos teismo poziciją nagrinėjamu klausimu. Nurodo, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi buvo panaikintas BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimas parduoti bendrovės reikalavimo teisę į įmonę Pilat Bussiness Ltd. Šioje nutartyje, akcentuoja apeliantas, teismas pabrėžė BUAB „Versenta“ pareigą grąžinti viską, ką gavo pagal panaikintą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorį. 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi teismas uždraudė vykdyti BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimą paskirstyti kreditoriams iš įmonės Pilat Bussiness Ltd gautas lėšas, nes jos „yra gautos nepagrįstai“. 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi teismas iš esmės uždraudė grąžinti įmonei Pilat Bussiness Ltd iš jos gautas lėšas. Apeliantas nurodo, kad tokiu būdu yra sukurta kebli situacija, kurioje BUAB „Versenta“ turi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą – ledo rūmus – ir į už juos gautas pinigines lėšas, kurių negalima nei paskirstyti, nei grąžinti.

36Įmonė Pilat Bussiness Ltd nustojo vykdyti 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, kai buvo grąžinta tik 800 000 €, todėl likusios sumos – 619 200 € išreikalavimas bendrovei „Versenta“, apelianto nuomone, gali sukelti papildomų nuostolių.

37Apeliantas pabrėžia, jog, kita vertus, palaikant poziciją, kad įmonei Pilat Bussiness Ltd už bendrovę „Versenta“ mokėta nebuvo, reikia manyti, jog lėšos iš Pilat Bussiness Ltd gautos neteisėtai ir todėl turi būti jai grąžintos.

38Kartu su skundu apeliantas apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus įrodymus.

39Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“ padavė atskirąjį skundą. Prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - kreditoriaus UAB „Gabringa“ skundą dėl 2014 m. sausio 27 d. BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimų atmesti.

40Skunde perrašo pirmosios instancijos teismo motyvus, įvardina juos nepagrįstais bei prieštaraujančiais ankstesniems to paties teismo procesiniams sprendimams ir daro išvadą, kad pareiškėjo UAB „Gabringa“ skundas turi būti atmestas.

41Pareiškėjas UAB „Gabringa“ pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus ir prašo juos atmesti. Išdėsto tokius argumentus:

42sudarius 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, faktiškai pasibaigė 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo į bendrovę sutartis ir 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartis.

432012 m. kovo 16 d. susitarimo dėl investicijų grąžinimo nutraukimas neatitiktų ekonominio naudingumo kriterijaus, nes tokiu būdu bendrovė atsisakytų gauti pinigines lėšas iš įmonės Pilat Bussiness Ltd.

44Įmonės Pilat Bussiness Ltd 2014 m. sausio 22 d. raginimas nėra pakankamas pagrindas nutraukti ginčijamas 2010 m. lapkričio 25 d., 2010 m. lapkričio 26 d. ir 2012 m. kovo 16 d. sutartis.

45Pareiškėjo nuomone apeliantai nepagrįstai teigia, jog iš įmonės Pilat Bussiness Ltd gauti 800 000 € yra lėšos, kurias BUAB „Versenta“ neva gavo pagal 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo – pardavimo sutartį už parduotus ledo rūmus. Toks teiginys prieštarauja įsiteisėjusiam Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimui ir 2014 m. vasario 4 d. nutarčiai, kurie turi res judicata galią atsakovui BUAB „Versenta“.

46Išreiškia nuomonę, jog atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateikta UAB „Apostat“ 2014 m. rugsėjo 22 d. pažyma su priedais, kurią apeliacinės instancijos teismas turėtų atsisakyti priimti (CPK 314 str.), yra tik išvestiniai dokumentai ir negali patvirtinti piniginių lėšų mokėjimo/nemokėjimo fakto.

47Įmonė Pilat Bussiness Ltd, nurodoma atsiliepime, neturi teisinio pagrindo ir pirmumo teisių susigrąžinti pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą sumokėtų lėšų, kadangi pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

48Skundžiamas BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimas grąžinti visas lėšas įmonei Pilat Bussiness Ltd prieštarauja ĮBĮ 35 straipsniui, nustatančiam kreditorių reikalavimų eilę ir tvarką.

49Kadangi įmonė Pilat Bussiness Ltd nuo 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutarties nereiškė pretenzijų atsakovui BUAB „Versenta“ ir pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo sumokėjo 800 000 €, BUAB „Versenta“ ne tik neturi pareigos grąžinti šių pinigų, tačiau turi teisę ir pareigą išsireikalauti pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dar nesumokėtas lėšas.

50Atsakovas BUAB „Versenta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „UBC“ pateikė atsiliepimą į suinteresuoto asmens kreditoriaus UAB „TAVC“ atskirąjį skundą, kuriuo prašo šį skundą tenkinti. Kartu su skundu atsakovas pateikia papildomų įrodymų – 2014 m. rugsėjo 22 d. iš įmonės Pilat Bussiness Ltd gautą pakartotinį raginimą nutraukti 2012 m. kovo 16 d. susitarimą, kuriame išdėstytas ir ketinimas kreiptis į Maltos teismą, bei atsakovo prašymą nesikreipti į teismą iki Lietuvos apeliaciniame teisme nebus priimtas sprendimas dėl disponavimo lėšomis.

51IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

52Nutartis paliekama nepakeista.

53CPK 329 straipsnyje įtvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Byla nagrinėjama neperžengiant atskirajame skunde nustatytų ribų (CPK 338, 320 str.).

54Nutartyje minėta, kad bankrutuojančios UAB „Versenta“ 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas pirmuoju klausimu - įpareigoti BUAB „Versenta“ bankroto administratorių nutraukti 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo į bendrovę sutartį, nutraukti 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartį ir nutraukti 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, kurios buvo sudarytos su Maltos įmone Pilat Business Ltd; pranešti Pilat Business Ltd apie sutarčių nutraukimą; ir trečiu klausimu - įpareigoti BUAB „Versenta“ bankroto administratorių visas lėšas, priklausančias įmonei Pilat Business Ltd ir gautas pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, grąžinti įmonei Pilat Business Ltd. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi patenkino kreditoriaus UAB „Gabringa“ skundą ir paminėtus nutarimus panaikino.

55Nutartyje taip pat minėta, kad 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo - pardavimo sutartimi bendrovė „Versenta“ bendrovei „Vilniaus pramogų arena“ už 4 900 000 Lt pardavė ledo rūmus su dengta aikštele. Tą pačią dieną UAB „Versenta“ investavimo į bendrovę sutartimi įsipareigojo investuoti į bendrovę Pilat Business Ltd ne mažiau kaip 1 400 000 €, o 2010 m. lapkričio 26 d. UAB „Versenta“ ir Pilat Business Ltd sudarė akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią bendrovė „Versenta“ privalėjo pervesti įmonei Pilat Business Ltd 1 419 200 €. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 19 d. sprendimu 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo - pardavimo sutartį pripažino negaliojančia ir taikė vienašalę restituciją – ledo rūmus su dengta aikštele grąžino bendrovei „Versenta“. 2012 m. kovo 16 d. bankrutuojanti bendrovė „Versenta“ ir įmonė Pilat Business Ltd pasirašė susitarimą dėl investicijų grąžinimo, pagal kurį visa investicijų suma (1 419 200 €) turėjo būti grąžinta investuotojui UAB „Versenta“.

56Atsakovas BUAB „Versenta“ atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „UBC“ ir suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“ teigia, jog bendrovei „Versenta“ investuojant į įmonę Pilat Business Ltd ir įsigyjant šios įmonės akcijas, įmonei Pilat Business Ltd už akcijas buvo sumokėta pinigais, gautais pardavus bendrovei „Versenta“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą - ledo rūmus su dengta aikštele. Esant tokiam teisiniam santykiui, apeliantų įsitikinimu, teismo sprendimu pirkimo – pardavimo sutartį pripažinus negaliojančia, nei už nekilnojamąjį turtą sumokėti pinigai, nei už šiuos pinigus įsigytas kitas turtas (šiuo atveju įmonės Pilat Business Ltd akcijos) negali priklausyti bendrovei „Versenta“ nes, pritaikius vienašalę restituciją, šiai bendrovei yra grąžintas nekilnojamasis turtas. Todėl apeliantai siekia, kad 800 000 €, kuriuos bendrovei „Versenta“ pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo sumokėjo įmonė Pilat Business Ltd, turi būti grąžinti šiai įmonei.

57Tokia atsakovo ir suinteresuoto asmens UAB „TAVC“ pozicija yra nepagrįsta. Aplinkybę, kad pardavus ledo rūmus su dengta aikštele už sulygtą kainą ir už parduotą turtą gautomis lėšomis buvo įsigytos įmonės Pilat Business Ltd akcijos, apeliantai grindžia 2010 lapkričio 25 d. pirkimo – pardavimo sutartimi, 2010 lapkričio 26 d. UAB „Versenta“ prašymu bendrovei „Vilniaus pramogų arena“ pervesti pinigus, 2010 lapkričio 25 d. akcijų pasirašymo sutartimi, 2010 m. lapkričio 29 d. įmonės Pilat Bussiness Ltd patvirtinimu apie pinigų gavimą, 2010 m. lapkričio 30 d. nekilnojamojo daikto priėmimo – perdavimo aktu, 2012 m. kovo 16 d. susitarimu dėl investicijų grąžinimo. Tačiau visos paminėtos aplinkybės (dokumentai) buvo žinomos 2013 m. liepos 19 d., kuomet Lietuvos apeliacinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2A-135/2013 panaikino apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą. Teismas sprendime išsamiai aptarė paminėtas aplinkybes, pažymėjo, jog tiesioginiai ir tinkami įrodymai, galintys tinkamai ir neabejotinai patvirtinti bei įrodyti negrynųjų pinigų operacijų atlikimą yra mokėjimo nurodymai, pavedimai, banko ir kiti dokumentai, kurie patvirtina finansinėse įstaigose atliktas operacijas. Tokios operacijos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais atitinkamus rekvizitus ir formą. Teismas 2013 m. liepos 19 d. sprendime padarė išvadą, jog UAB „Vilniaus pramogų arena“ neįrodė, kad pagal ginčo sandorį sumokėjo UAB „Versenta“ ginčo sutartyje nurodytą turto kainą. Į šiuo metu nagrinėjamą bylą Nr. 2-82-186/2015 naujų įrodymų nepateikta, tik pakartotinai išdėstoma, jog susirašinėjimas prašymas sumokėti, raštas apie sumokėjimą, raštas apie pinigų gavimą yra pakankami įrodymai, patvirtinantys finansines operacijas. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais teiginiais, nes Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2013 m. liepos 19 d. sprendime išsamiai išaiškino, kokiais įrodymais gali būti įrodytas pinigų sumokėjimo faktas. Nepateikus tokių įrodymų ir iš vis nepateikus naujų leistinų įrodymų, teisėjų kolegija sprendžia, jog procesinė situacija nepakito ir apeliantai neįrodė, kad už parduotus ledo rūmus su dengta aikštele buvo realiai sumokėta 4 900 000 Lt ir pagal tą sandorį gauti pinigai – 1 419 200 € sumokėti įmonei Pilat Business Ltd už jos akcijas. Todėl, nesant duomenų, kad įmonės Pilat Business Ltd bankrutuojančiai „Versenta“ bendrovei sumokėti 800 000 €, yra dalis sumos, kurią UAB „Versenta“ turėjo gauti pagal 2013 m. liepos 19 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu panaikintą nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį ir kuria netiesiogiai sumokėjo įmonei Pilat Business Ltd už jos akcijas, nėra pagrindo spręsti, kad ši suma apeliantų įrodinėjamu pagrindu (kaip restitucijos pasekmė) turi būti grąžinta įmonei Pilat Business Ltd. Todėl, atsakovui ir suinteresuotam asmeniui neįrodžius pinigų už ledo rūmus su dengta aikštele mokėjimo fakto, pripažįstamas nepagrįstu apeliantų teiginys, jog yra sukurta kebli situacija, kuomet bankrutuojančiai bendrovei „Versenta“ priklauso ir nekilnojamasis turtas, ir pinigai, gauti pardavus šį turtą. Pažymėtina ir tai, jog apeliantų teiginius laikant teisingais ir sutinkant, kad aptariami 800 000 € turi būti grąžinti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimu pritaikytos restitucijos pagrindu, suma turėtų būti grąžinta ne įmonei Pilat Business Ltd, o pirkėjui, sumokėjusiam už pirktą nekilnojamąjį turtą - bendrovei „Vilniaus pramogų arena“, tačiau pastaroji tokio reikalavimo šioje byloje nereiškia.

58Apeliantai teigia, kad teismas visų pirma privalėjo nustatyti kaip UAB „Versenta“ sumokėjo už įmonės Pilat Business Ltd akcijas, ir tik tada spręsti investicijos bei apmokėjimo už akcijas grąžinimo klausimus. Iš tikro teismas su viešuoju interesu susijusiose, taip pat ir įmonių bankroto, bylose yra aktyvus ir turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus (CPK 179 str. 2 d.), tačiau ši teisė nereiškia teismo prievolės, nes būtent šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Įmonės bankroto administratorius yra atsakingas už maksimalų visų kreditorių interesų patenkinimą ir negali beatodairiškai palaikyti tik vieno kreditoriaus pozicijos (ĮBĮ 11 str., 5 d., 14 p.) Todėl nagrinėjamu atveju būtent atsakovo atstovas privalo įrodyti, kad 800 000 € suma turi būti grąžinta įmonei Pilat Business Ltd ir kad toks veiksmas bus sąžiningas bei geriausiai atitiks visų kreditorių interesus. Šios aplinkybės neįrodžius ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai negali būti pripažinti pagrįstais bei teisėtais. Kita vertus, būtent dėl to, kad dalyvaujantys byloje asmenys neįrodė (neįrodinėjo) ginčijamos pinigų sumos pirminės kilmės, jų panaudojimo ar grąžinimo klausimas ir nebuvo išspręstas.

59Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad įmonė Pilat Bussiness Ltd negali būti laikoma bankrutuojančios UAB „Versenta“ kreditoriumi, kadangi prievolė grąžinti 800 000 € atsirado po bankroto bylos iškėlimo. Argumentas nepagrįstas. Aptariama 800 000 € suma bendrovei „Versenta“ sumokėta po bankroto bylos bendrovei iškėlimo: 2012 m. rugpjūčio - 2013 m. liepos mėnesiais. Mokėjimai atlikti pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, kuris taip pat sudarytas jau po bankroto bylos iškėlimo. Tačiau pačiame susitarime nurodoma, kad jo šalių teisiniai santykiai prasidėjo 2010 m. lapkričio 25 d. sudarius investavimo į bendrovę sutartį. Kadangi bankroto byla bendrovei „Versenta“ iškelta teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi, akivaizdu, kad UAB „Versenta“ ir įmonės Pilat Bussiness Ltd civiliniai teisiniai santykiai užsimezgė iki bankroto bylos iškėlimo. Todėl įmonės Pilat Bussiness Ltd bankrutuojančiai bendrovei „Versenta“ sumokėti pinigai nepatenka į ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte numatytų iš ūkinės komercinės veiklos gautų pajamų kategoriją, iš kurių negali būti vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais to paties įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Atskiruosiuose skunduose išdėstoma ir kita pozicija - manant, kad įmonei Pilat Bussiness Ltd už bendrovę „Versenta“ mokėta nebuvo, spręstina, jog lėšos iš Pilat Bussiness Ltd yra gautos neteisėtai ir turi būti grąžintos kaip be pagrindo įgytas turtas. Ir šis argumentas nėra pagrįstas. Reikalavimą grąžinti 800 000 € kaip be pagrindo įgytą turtą atsakovas grindžia įmonės Pilat Bussiness Ltd 2014 m. sausio 22 d. raginimu dėl sutarčių nutraukimo ir nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo. Apeliacinės instancijos teismui pateiktas 2014 m. rugsėjo 22 d. papildomas reikalavimas. Šiuose raštuose teigiama, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. liepos 19 d. sprendimu panaikinus nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį ir konstatavus, jog UAB „Versenta“ neinvestavo į Pilat Bussiness Ltd, reikia daryti išvadą, kad pinigai, kuriuos BUAB „Versenta“ gavo iš įmonės Pilat Bussiness Ltd yra gauti nepagrįstai ir turi būti grąžinti. Taigi, ir įmonės Pilat Bussiness Ltd raginimuose akcentuojama, jog byloje aptariama investicija buvo atlikta pinigais, gautais už parduotą nekilnojamąjį turtą - ledo rūmus su dengta ledo aikštele. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nei civilinėje byloje Nr. 2A-1305/2013, kurioje priimtu 2013 m. liepos 19 d. sprendimu Lietuvos apeliacinis teismas nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį pripažino negaliojančia, nei šioje byloje nebuvo įrodinėjama ir nebuvo sprendžiama dėl investicijų į įmonę Pilat Bussiness Ltd sumokėjimo fakto. Ir 2013 m. liepos 19 d. sprendime nuspręsta, ir šioje nutartyje jau konstatuota, kad neįrodyta, jog minima investicija apmokėta yra apmokėta pinigais, gautais pardavus nekilnojamąjį turtą – bendrovei „Versenta“ priklausančius ledo rūmus su dengta ledo aikštele. Nei 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo sutartis, nei 2012 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartis, nei 2012 m. kovo 16 d. susitarimas dėl investicijų grąžinimo nebuvo ginčijami, nėra pripažinti negaliojančiais ir šiuo metu nėra gauta duomenų, kurie leistų juos pripažinti niekiniais sandoriais. Todėl visi su jomis susiję klausimai, taip pat ir dėl sumokėtų 800 000 € ar kitokių atsiskaitymų, turi būti sprendžiami atsižvelgiant į paminėtų sutarčių (susitarimo) nuostatas. Todėl įmonės Pilat Bussiness Ltd sumokėti 800 000 € negali būti grąžinti kaip be pagrindo įgytas turtas, nes šie pinigai neatitinka CK 6.237 straipsnio 1 dalyje apibrėžto turto požymių.

60Atskiruosiuose skunduose teigiama, kad apygardos teismas UAB „Versenta“ bankroto byloje neturi nuoseklios pozicijos ir prieštaringais procesiniais sprendimais sukuria keblią situaciją, kuomet iš bendrovės Pilat Bussiness Ltd gautos lėšos negali būti nei paskirstytos kreditoriams, nei grąžintos jas sumokėjusiam asmeniui. Tačiau byloje kiekvienas klausimas yra sprendžiamas atsižvelgiant į pateiktus įrodymus ir tik įsitikinus, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Todėl galimybė nustatyti objektyvią tiesą byloje priklauso ir nuo to, kiek nuosekliai dalyvaujantys byloje asmenys laikosi Civilinio proceso kodekso 8 straipsnyje įtvirtinto kooperacijos (bendradarbiavimo) principo. Jei įrodymai į bylą pateikiami selektyviai, teismas gali priimti tik tokius procesinius sprendimus, kurie atitinka turimą medžiagą.

61Esant tokiems įrodymams bei procesinei situacijai teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir teisingai nusprendė, kad bankrutuojančios UAB „Versenta“ 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimai pirmuoju ir trečiuoju klausimais yra teisiškai nepagrįsti ir turi būti panaikinti. Skundžiama nutartis teisėta, pagrįsta ir paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

62Netenkinant atskirųjų skundų apeliaciniame procese pareiškėjo UAB „Gabringa“ patirtos atstovavimo išlaidos lygiomis dalimis priteisiamos iš atsakovo BUAB „Versenta“ (mokėtina iš administravimo išlaidų) ir suinteresuoto asmens kreditoriaus UAB „TAVC“ (CPK 98 str. 1 d.). Tačiau atsižvelgiant į Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas rekomendacijas dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.) ir įvertinant tai, kad buvo paduoti du atskirieji skundai, o byla sudėtinga ir nagrinėta žodinio proceso tvarka, UAB „Gabringa“ prašymas priteisti 880,46 € tenkinamas iš dalies ir bendrovei „Gabringa“ iš atsakovo BUAB „Versenta“ ir suinteresuoto asmens kreditoriaus UAB „TAVC“ priteisiama po 250 € atstovavimo išlaidų iš kiekvieno – iš viso 500 €.

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

65Iš atsakovo BUAB „Versenta“ (juridinio asmens kodas 125246021) ir suinteresuoto asmens UAB „TAVC“ (juridinio asmens kodas 302344362) pareiškėjui UAB „Gabringa“ (juridinio asmens kodas 301537262) priteisti po 250 € atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų iš kiekvieno– iš viso 500 €.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Marijai Zubrickienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo kreditoriaus UAB „Gabringa“ atstovams direktoriui... 4. atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „UBC“... 5. suinteresuoto asmens UAB „TAVC“ atstovui advokatui M. M.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. I. Ginčo esmė... 9. UAB „Gabringa“ - kreditorius UAB „Versenta“ bankroto byloje, padavė... 10. Kreditorius nurodė, kad pagal 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo į... 11. Pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo Maltos... 12. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu... 13. Kreditorių susirinkimo nutarimas įpareigoti bankrutuojančios UAB... 14. Pareiškėjas nurodė, jog kreditorius UAB „TAVC“ nepagrįstai nutarimo... 15. Teigė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu... 16. Pastebėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 rugsėjo 9 d. nutartimi civ.... 17. Pažymėjo, kad pagrindinis bankrutuojančios UAB „Versenta“ kreditorius... 18. Išdėstęs šiuos argumentus pareiškėjas UAB „Gabringa“ prašė... 19. Bankrutuojančios UAB „Versenta“ buvęs bankroto administratorius UAB... 20. Atsiliepime nurodė, kad vykdant 2012 m. kovo 16 d. susitarimą iš Redwood... 21. Nurodė, kad įmonė Pilat Business Ltd negali būti laikoma bankrutuojančios... 22. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“ pateikė atsiliepimą, su... 23. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 24. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi skundą patenkino -... 25. Dėl BUAB „Versenta“ 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo... 26. Teismas nurodė, kad 2012 m. kovo 16 d. susitarimas dėl investicijų... 27. Dėl BUAB „Versenta“ 2014 m. sausio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo... 28. Teismas pripažino nepagrįstu bankroto administratorius UAB „UBC“... 29. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaudamasis ĮBĮ įtvirtintu bankroto... 30. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai... 31. Atsakovas BUAB „Versenta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 32. pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo atsakovo pateiktos faktinių... 33. Apeliantas nurodo, kad be pagrindo ignoruojamas 2014 m. sausio 22 d. įmonės... 34. Apeliantas pažymi, kad teismas nenustatė tikrosios 800 000 € kilmės,... 35. Apeliantas atkreipia dėmesį į nenuoseklią pirmosios instancijos teismo... 36. Įmonė Pilat Bussiness Ltd nustojo vykdyti 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl... 37. Apeliantas pabrėžia, jog, kita vertus, palaikant poziciją, kad įmonei Pilat... 38. Kartu su skundu apeliantas apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus... 39. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“ padavė atskirąjį skundą.... 40. Skunde perrašo pirmosios instancijos teismo motyvus, įvardina juos... 41. Pareiškėjas UAB „Gabringa“ pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus... 42. sudarius 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo,... 43. 2012 m. kovo 16 d. susitarimo dėl investicijų grąžinimo nutraukimas... 44. Įmonės Pilat Bussiness Ltd 2014 m. sausio 22 d. raginimas nėra pakankamas... 45. Pareiškėjo nuomone apeliantai nepagrįstai teigia, jog iš įmonės Pilat... 46. Išreiškia nuomonę, jog atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateikta UAB... 47. Įmonė Pilat Bussiness Ltd, nurodoma atsiliepime, neturi teisinio pagrindo ir... 48. Skundžiamas BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimas grąžinti... 49. Kadangi įmonė Pilat Bussiness Ltd nuo 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų... 50. Atsakovas BUAB „Versenta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 51. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 52. Nutartis paliekama nepakeista.... 53. CPK 329 straipsnyje įtvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų... 54. Nutartyje minėta, kad bankrutuojančios UAB „Versenta“ 2014 m. sausio 27... 55. Nutartyje taip pat minėta, kad 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo - pardavimo... 56. Atsakovas BUAB „Versenta“ atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 57. Tokia atsakovo ir suinteresuoto asmens UAB „TAVC“ pozicija yra nepagrįsta.... 58. Apeliantai teigia, kad teismas visų pirma privalėjo nustatyti kaip UAB... 59. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad įmonė Pilat Bussiness Ltd negali būti... 60. Atskiruosiuose skunduose teigiama, kad apygardos teismas UAB „Versenta“... 61. Esant tokiems įrodymams bei procesinei situacijai teisėjų kolegija... 62. Netenkinant atskirųjų skundų apeliaciniame procese pareiškėjo UAB... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 64. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.... 65. Iš atsakovo BUAB „Versenta“ (juridinio asmens kodas 125246021) ir...