Byla 2-1780-370/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „TAVC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2319-450/2016, pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gabringa“ skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, priimtų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Versenta“ bankroto byloje, įpareigojimo atlikti veiksmus, suinteresuoti asmenys kreditoriai UAB „TAVC“ ir BUAB „Versenta“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „UBC“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Kreditorė UAB „Gabringa“ kreipėsi į teismą prašydama:
  1. Panaikinti BUAB „Versenta“ 2015-08-27 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 1-uoju darbotvarkės klausimu dėl 800 000 Eur gautų pajamų pardavus nekilnojamąjį turtą, nedalijimo kreditoriams;
  2. Panaikinti BUAB „Versenta“ 2016-05-10 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus:
   1. 1-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo bankroto administratorė įpareigota nedalyti kreditoriams jokių piniginių lėšų iki 2016-05-02 UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymo patvirtinimo ir įtraukimo į kreditorių sąrašą civilinėje byloje Nr. 2-2319-450/2016 visiško išnagrinėjimo teisme;
   2. 2-uoju darbotvarkės klausimu, pagal kurį bankroto administratorius per 10 kalendorinių dienų turi kreiptis į Pilat Business Ltd. su oficialiu raštu suteikiant 20 kalendorinių dienų terminą savanoriškai grąžinti likusią pinigų sumą pagal 2012 m. kovo 16 d. sutartį dėl investicijų grąžinimo;
   3. 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta padidinti administravimo išlaidų sąmatą 753 Eur sumai (2 600 Lt), siekiant padengti bankroto administratoriaus kreditoriui UAB „Gabringa“ sumokėtą priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą.
  3. Kreditorė taip pat prašė įpareigoti BUAB „Versenta“ bankroto administratorę UAB „UBC“ per 2 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskirstyti 800 000 Eur sumą, gautą už parduotą nekilnojamąjį turtą ( - ) (toliau – turtas) kreditoriams UAB „Gabringa“ ir UAB „TAVC“;
  4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Kreditorė nurodė, kad:
  1. Minėti nutarimai priimti vienos kreditorės - UAB „TAVC“, turinčios kiekybinę persvarą kreditorių susirinkime, balsais (turi 77,50 proc. finansinį reikalavimą), kuri siekia pakeisti įsiteisėjusius teismų sprendimus ir užtikrinti bankroto byloje nedalyvaujančios įmonės - Pilat Business Ltd. interesus, su kuria yra susijus per šių įmonių vardu veikiantį asmenį - I. V. (I. V.). Būtent šis asmuo (ne bankroto administratorė) sprendžia dėl piniginių lėšų paskirstymo arba neskirstymo įmonės kreditoriams. Kreditorė atkreipė dėmesį, kad 2016 m. gegužės 3 d. pasiūlymai dėl 2016-05-10 kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimų taip pat yra pateikti ir pasirašyti to paties asmens I. V..
  2. Priimti nutarimai dėl lėšų neskirstymo prieštarauja įsiteisėjusioms nutartims išnagrinėtose civilinėse bylose: Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarčiai, priimtai civilinėje byloje Nr. 2-3649-450/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutarčiai, priimtai civilinėje byloje Nr. 2-82-186/2015, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 30 d. nutarčiai.
  3. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-3460-450/2016, atsisakyta priimti UAB „Vilniaus pramogų arena“ 2016 m. gegužės 2 d. prašymą įtraukti UAB „Vilniaus pramogų arena“ į BUAB „Versenta“ kreditorių sąrašą.
  4. Kreditorės nuomone, 2016-05-10 kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 2-uoju darbotvarkės klausimu, iš esmės yra skirtas ir toliau bandyti sumažinti BUAB „Versenta“ turimas ir kreditorių finansiniams interesams patenkinti skirtas pinigines lėšas.
  5. Kreditorė, pasisakydama dėl 3-iojo darbotvarkės klausimo, pažymėjo, kad šiuo metu BUAB „Versenta“ nėra išregistruota iš Juridinių asmenų registro, todėl ir keisti nustatytos administravimo išlaidų sąmatos nebuvo ir nėra jokio teisinio pagrindo. Esant būtinybei ir nebesant lėšų, skirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, bankroto administratorė gali bylinėjimosi išlaidų sumą padengti iš kitų administravimo išlaidų pagal sąmatos detalizaciją, o ne papildomai jas naudoti iš kreditorių reikalavimams tenkinti skirtų lėšų.
 3. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“, nesutikdamas su skundu, nurodė, kad:
  1. Kreditorių susirinkimas pagrįstai bankroto administratorę įpareigojo laikinai neskirstyti turimų (800 000 Eur) lėšų esamiems kreditoriams, kol neišspręstas Pilat Business Ltd. reikalavimo UAB „Versenta“ bankroto byloje pagrįstumo klausimas. Patenkinus Pilat Business Ltd. ieškinį, ji įgytų reikalavimo teisę į 800 000 Eur dydžio BUAB „Versenta“ pinigines lėšas, o šio reikalavimo tenkinimo eiliškumas būtų nustatytas teismo sprendimu.
  2. Nesutiko, kad ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia skunde nurodytas įsiteisėjusias nutartis. Nei viename skunde nurodytame sprendime (nutartyje) nebuvo konstatuota, kad Pilat Business Ltd. neturi reikalavimo teisės į BUAB „Versenta“. Nei kreditorių susirinkimas, nei bankroto administratorė, nei teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo, negali nuspręsti dėl Pilat Business Ltd. reikalavimo teisės į BUAB „Versenta“ (ne)pagrįstumo ir apriboti bendrovės teisės į teisminę gynybą.
  3. Nesutiko su skundo prašymu įpareigoti bankroto administratorę per 2 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskirstyti 800 000 Eur sumą, gautą už parduotą nekilnojamąjį turtą kreditorėms UAB „Gabringa“ ir UAB „TAVC“. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini bankroto administratorės kompetencijai.
 4. BUAB „Versenta“ bankroto administratorė UAB „UBC“ dėl reikalavimo įpareigoti ją paskirstyti 800 000 Eur piniginių lėšų nurodė, kad dėl vykstančių ginčų bankroto byloje, bankroto administratorė negali šių lėšų paskirstyti kreditoriams. Administratorės nuomone, teismas neturi įgalinimų įpareigoti administratorių tokias lėšas paskirstyti, nes pagal ĮBĮ nuostatas – tai išimtinė administratorės pareiga. Taip pat nurodė, kad nutarimas 3-iuoju darbotvarkės klausimu – padidinti administravimo išlaidų sąmatą 753 Eur suma - yra pagrįstas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 20 d. nutartimi kreditorės skundą dėl 2015-08-27 ir 2016-05-10 kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų 1-aisiais darbotvarkės klausimais, taip pat 2016-05-10 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų 2-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo tenkino. Taip pat įpareigojo BUAB „Versenta“ bankroto administratorę per 2 (dvi) darbo dienas nuo teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo dienos paskirstyti 800 000 Eur sumą, gautą už parduotą turtą kreditorėms UAB „Gabringa“ ir UAB „TAVC“. UAB „TAVC“ paskyrė 2 896 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 2. Teismas, pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimų nutarimų nedalyti kreditoriams 800 000 Eur už parduotą bankrutavusios įmonės turtą, nurodė, kad vienas iš bankroto proceso tikslų – operatyvus bankroto procedūrų užbaigimas, todėl nepateisinama situacija, kai viena kreditorė UAB „TAVC“, naudodamasi dominuojančia padėtimi ir kreditorių susirinkimuose balsuodama už gautų lėšų nedalijimą kreditoriams (sustabdymą), tokiu būdu kenkdama pati sau ir kitai kreditorei UAB „Gabringa“, trukdo kreditoriams atgauti bankroto byloje patvirtintų finansinių reikalavimų sumą ir tokiais savo veiksmais siekia nepaaiškinamų tikslų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Bankroto administratorė turi veikti abiejų kreditorių (UAB „Gabringa“ ir UAB „TAVC“) interesams ir pačios bankrutavusios įmonės interesams, todėl negali palaikyti nepagrįstą vienos kreditorės UAB „TAVC“ poziciją ir (ar) nevykdyti jai suteiktų pareigų, kartu ir paskirstyti gautas lėšas šios įmonės kreditoriams. Nei ĮBĮ 23 straipsnyje, nei kituose įstatymo straipsniuose, nėra numatyta kreditorių teisės stabdyti administratorei suteiktos pareigos paskirstyti lėšas, gautas realizavus bankrutavusios įmonės turtą. Teismo vertinimu, bylos duomenys, nustatytos faktinės aplinkybės, susijusios su I. V., nutarimų priėmimo pobūdis, patvirtina, kad bankroto procesas yra stabdomas be jokio teisinio pagrindo priimant nutarimus, kuriais stabdomas lėšų paskirstymas kreditoriams.
 3. Teismas, tenkindamas kreditorės prašymą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, vadovavosi teismų praktika, ĮBĮ nuostatomis, CK įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, taip pat faktine susiklosčiusia situacija, pagal kurią nutarimus priima viena dominuojančią padėtį turinti kreditorė.
 4. Teismas, pasisakydamas dėl 2016-05-10 vykusiame kreditorių susirinkime priimto nutarimo 2-uoju dienotvarkės klausimu, nurodė, kad jokių trečiųjų asmenų interesai negali turėti prioriteto prieš vienintelių kreditorių UAB „Gabringa“ ir UAB „TAVC“ teises. Teismo vertinimu, bet kokie bankrutavusios įmonės galimi tolesni veiksmai, net ir galbūt siekiant susigrąžinti bankrutavusiai įmonei lėšas iš Maltos įmonės Pilat Business Ltd., negali turėti įtakos lėšų, gautų pardavus turtą, paskirstymui kreditoriams, o bankroto procese gautos lėšos negali būti naudojamos kitiems tikslams. Be to, klausimas, susijęs su investicijų susigrąžinimu, jau buvo spręstas kreditorių susirinkime, o administratorė tokių lėšų susigrąžinimo galimybę buvo įvertinusi, kaip neekonomišką. Taip pat neaiški Pilat Business Ltd. finansinė padėtis.
 5. Teismas, pasisakydamas dėl 2016-05-10 vykusiame kreditorių susirinkime priimto nutarimo 3-iuoju dienotvarkės klausimu, nurodė, kad remiantis byloje turimais duomenimis ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, bankrutavusios įmonės išlaidos už teisines paslaugas didžiąja dalimi yra tiesiogiai susijusios su pačios administratorės veiksmais, nevykdant pareigos paskirstyti lėšas, gautas pardavus turtą, kreditoriams ir (ar) vykdant tik vienos kreditorės, turinčios didžiausią finansinį reikalavimą, priimtus nepagrįstus nutarimus, kurie, pagal kitos kreditorės skundus - teismo naikinami. Kreditorių susirinkimas nustatė galutinę administravimo sąmatą visam bankroto procesui, administratorė nei šios sąmatos, nei jai nustatyto atlyginimo dydžio neginčijo ir neskundė kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos. Pagal teismų praktiką, administratorė negali viršyti kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytų administravimo išlaidų dydžio, o tokio dydžio pakeitimą nustatantys kreditorių susirinkimo nutarimai galioja tik ateityje patirtinoms kitoms administravimo išlaidoms padengti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012; 2015-03-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2015). Dėl to, kad praeityje patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, padidinant administravimo sąmatą sumokėta suma, klausimas, išspręstas 2016-05-10 kreditorių susirinkimo nutarimu, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dėl papildomų administravimo išlaidų padidinimo, galiotų tik ateityje. Skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir tuo pagrindu, jog bankroto administratorė išimtinai vykdo didžiausią finansinį reikalavimą turinčios kreditorės priimamus nutarimus, o ĮBĮ nustatytų pareigų paskirstyti lėšas kreditoriams nevykdo, dėl to kita kreditorė yra priversta kreiptis į teismą dėl priimtų kreditorių susirinkime nutarimų panaikinimo, taip kartu didinant ir administravimo išlaidų dydį.
 6. Teismui nustačius, kad BUAB „Versenta“ kreditorė UAB „TAVC“ neteisėtai naudojasi savo, kaip kreditorės dominuojančia padėtimi, iš esmės jos balsais priimami neteisėti kreditorių susirinkimo nutarimai, stabdantys lėšų, gautų pardavus turtą, paskirstymą kreditoriams, tokiu būdu sąmoningai veikiant prieš teisingą ir greitą bankroto bylos išnagrinėjimą ir visų bankroto proceso numatytų veiksmų operatyvų išsprendimą (atsiskaitymą su kreditoriais), jai skyrė baudą už piktnaudžiavimą procesu.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde apeliantė kreditorė UAB „TAVC“ teismo prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos UAB „Gabringa“ skundą atmesti; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Nesutiktina su teismo išvada, kad kreditorių susirinkimų nutarimai nedalyti kreditoriams 800 000 Eur už parduotą bankrutavusios įmonės turtą, pažeidžia imperatyvias ĮBĮ nuostatas, paneigia bankroto administratoriės pareigą tinkamai vykdyti jai pavestas ĮBĮ 14 straipsnyje įtvirtintas pareigas bei kreditorių teisę kuo greičiau gauti finansinių reikalavimų patenkinimą bankroto byloje:
   1. Kreditorių susirinkimas visiškai pagrįstai įpareigojo bankroto administratorę laikinai neskirstyti turimų (800 000 Eur) lėšų esamiems kreditoriams, kol neišspręstas klausimas dėl Pilat Business Ltd. ir atitinkamai UAB „Vilniaus pramogų arena“ reikalavimų BUAB „Versenta“ pagrįstumo. Bankroto procedūra yra sietina ne tik su esamų kreditorių ir pačios bendrovės interesų tenkinimu, bet ir su trečiųjų asmenų teisėtais interesais, todėl paskirsčius šias lėšas dabartiniams kreditoriams, bankroto byloje liktų baigiamoji stadija – sprendimas dėl įmonės pabaigos ir BUAB „Versenta“ išregistravimas iš Juridinių asmenų registro.
   2. Teismų sprendimai civilinėse bylose pagal Pilat Business Ltd. ieškinį ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ finansinį reikalavimą BUAB „Versenta“ turi tiesioginę ir esminę reikšmę sprendžiant klausimą dėl bankroto procedūros užbaigimo (ne)galimumo, todėl nesulaukus galutinio sprendimo minėtose civilinėse bylose, 800 000 Eur lėšų paskirstymas visiškai neatitiktų BUAB „Versenta“ interesų, taip pat pažeistų kitų asmenų (Pilat Business Ltd. ir UAB „Vilniaus pramogų arena“) interesus.
   3. Pareiškėja teismo posėdyje civilinėje byloje dėl 2015-08-27 kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, pati buvo pateikusi prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal Pilat Business Ltd. ieškinį BUAB „Versanta“ dėl 800 000 Eur grąžinimo.
   4. Aplinkybė, kad tiek Pilat Business Ltd., tiek ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ reikalavimai UAB „Versenta“ teismų sprendimais buvo atmesti, nesudaro pagrindo pripažinti atitinkamus kreditorių susirinkimo nutarimus neteisėtais, nes šių nutarimų priėmimo metu nebuvo galima žinoti, kokie teismų sprendimai bus priimti. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai siejo ginčijamų nutarimų teisėtumo klausimą su minėtų bylų baigtimi.
  2. Nesutiktina su teismo motyvais, kurių pagrindu tenkintas pareiškėjos (kreditorės) prašymas įpareigoti atlikti veiksmus. Ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti, o teismui nėra suteikta teisė spręsti per kokį terminą bankroto administratorė turi skirstyti kreditoriams lėšas, nes šis klausimas priskirtas išimtinai bankroto administratorės kompetencijai (ĮBĮ 14 str. 1 d. 1 p.). Pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo spręsti bankroto administratorės kompetencijai priskirto klausimo. Be to, skundžiamos nutarties priėmimo metu bankrutavusiai bendrovei buvo reiškiamas ieškinys (ieškovas – UAB „Vilniaus pramogų arena“), todėl toks teismo įpareigojimas bankroto administratorei prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.
  3. Nesutiktina su teismo motyvais, kuriais tenkintas prašymas panaikinti 2016-05-10 vykusiame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu. Ginčijamas nutarimas jokių išlaidų iš BUAB „Versenta“ turimų lėšų nesuponuoja, taip pat jis negali būti siejamas su bankroto procedūrų vilkinimu. Priešingai, atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu Pilat Business Ltd. ieškinys BUAB „Versenta“ dėl 800 000 Eur atmestas, atsirado akivaizdus teisinis pagrindas išsiieškoti iš šios bendrovės likusią pinigų sumą pagal Investicijų susigrąžinimo sutartį ir iš šių lėšų tenkinti kreditorių reikalavimus. Neveikimas šiuo atveju darytų žalą BUAB „Versenta“ kreditoriams, o tai akivaizdžiai prieštarautų bankroto proceso esmei ir pažeistų teisėtus kreditorių lūkesčius.
  4. Teismo motyvai, kuriais panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas 3-iuoju darbotvarkės klausimu, prieštarauja tiek teismų praktikai, tiek ir paties teismo 2014 m. gruodžio 3 d. nutarčiai, priimtai civilinėje byloje Nr. 2-5208-450/2014.
  5. Nesutiktina su teismo paskirta bauda. Kreditorė UAB „TAVC“ savo teisėmis, numatytomis ĮBĮ, naudojasi sąžiningai, nesiekia vilkinti bankroto procedūros, neinicijuoja teismų procesų (priešingai nei UAB „Gabringa“), kurie būtent ir vilkina BUAB „Versenta“ procedūrą. Inicijuodamas kreditorių susirinkimus ir nutarimų projektus, UAB „TAVC“ siekia maksimaliai teisėtai, ekonomiškai, nepažeidžiant tiek esamų, tiek galimai būsimų kreditorių interesų vykdyti ir užbaigti BUAB „Versenta“ bankroto procedūrą.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Gabringa“ teismo prašo: 1) Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 4. Atsiliepime į atskirąjį skundą pritariama pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, todėl išskirtini tik pagrindiniai atsiliepimo argumentai:
  1. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų nedalinti kreditoriams 800 000 Eur už parduotą turtą:
   1. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įmonės kreditoriai negali trukdyti administratorei atlikti jos tiesiogines pareigas, numatytas ĮBĮ. Nagrinėjamu atveju nėra jokio loginio paaiškinimo, kodėl vienas didžiausias kreditorius balsuoja už lėšų nedalijimą kreditoriams dėl trečiųjų asmenų (nedalyvaujančių bankroto procese).
   2. Priešingai nei teigia apeliantas, nebuvo jokio teisinio pagrindo priimti tokius nutarimus 1-aisiais darbotvarkės klausimais. Dar iki 2015-08-27 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 1-uoju darbotvarkės klausimu, įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo pasisakyta dėl 800 000 Eur nedalijimo kreditoriams nepagrįstumo.
   3. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog priimti ginčo kreditorių susirinkimo nutarimai 1-aisiais darbotvarkės klausimais buvo ir yra teisėti bei pagrįsti, taip pat, kad skundžiamų nutarimų priėmimo metu nebuvo galima žinoti, kokie teismų sprendimai bus priimti, atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo pasisakyta dėl visų Pilat Business Ltd. ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ reikalavimų, todėl rezultatas, kreipiantis dėl analogiškų reikalavimų, buvo aiškus ir žinomas, o bandymai vėl kelti analogiškus reikalavimus laikytini akivaizdžiu bankroto proceso vilkinimu.
  2. Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į bankroto proceso eigą, priimamus kreditorių susirinkimo nutarimus, vilkinančius bankroto proceso eigą, pagrįstai įpareigojo bankroto administratorę atlikti veiksmus, susijusius su pinigų paskirstymu kreditoriams, tokie veiksmai atitinka formuojamą teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-387/2012; 2012-12-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1539/2012). BUAB „Versenta“ bankroto procesas yra užsitęsęs, o tolesni veiksmai ir toliau suponuoja neteisėtus bandymus bankrutuojančios įmonės turimas lėšas paskirstyti tretiesiems asmenims.
  3. Dėl 2016-05-10 kreditorių susirinkime priimto nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu. Bankrutuojančios įmonės turimos lėšos turi būti skirtos išimtinai tik UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“ finansiniams reikalavimams tenkinti ir negali būti skirtos naujų (brangių) ginčų inicijavimui. Bylinėjimasis su ofšorine Maltoje įregistruota bendrove Pilat Business Ltd. būtų ekonomiškai nenaudingas.
  4. Dėl kreditorių susirinkime priimto nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu. Apeliantė atskirajame skunde nurodo neaktualią nagrinėjamam atvejui teismų praktiką, nenurodo pagrįstų argumentų, patvirtinančių pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties ir joje nurodytų motyvų nepagrįstumą. Be to, būtent dėl pačios bankroto administratorės neteisėtų ir nepagrįstų veiksmų atsiranda papildomos išlaidos. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad bankroto administratorė veikia ne abiejų kreditorių interesais, o tokiu būdu didinamos administravimo išlaidos.
  5. Nesutiktina su atskirajame skunde nurodytais argumentais, kuriais teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „TAVC“ skyrė baudą. Be teismo nurodytų argumentų, papildomai pažymėta, kad visi pareiškėjos UAB „Gabringa“ apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti UAB „TAVC“ balsų dauguma, yra panaikinti.
 5. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Versenta“ bankroto administratorė teismo prašo UAB „TAVC“ atskirąjį skundą tenkinti.
 6. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bankroto administratorė nevykdo jai pavestos pareigos paskirstyti lėšas kreditoriams. Konkretiems bankroto administratorės veiksmams atlikti (skirstyti / neskirstyti bankrutavusios įmonės lėšas) ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai neturėjo jokios įtakos. Piniginės lėšos nebuvo skirstomos kreditoriams dėl byloje susiklosčiusių faktinių aplinkybių.
  2. Teisė disponuoti bankrutavusios įmonės turtu – bankroto administratorės prerogatyva. Nei ĮBĮ, nei kiti teisės aktai nenustato konkretaus momento, termino ar kitų aplinkybių, kurioms įvykus, bankroto administratorė būtų įpareigota skirstyti turimas pinigines lėšas kreditoriams.
  3. Skundžiamos nutarties priėmimo dieną atsirado naujos aplinkybės, kliudančios paskirstyti pinigines lėšas kreditoriams – UAB „Vilniaus pramogų arena“ pareikštas ieškinys BUAB „Versenta“ dėl skolos priteisimo bei UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymas dėl proceso atnaujinimo. Atsižvelgiant į tai, tol, kol trečiųjų asmenų pareikštos finansinės pretenzijos nėra išspręstos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, pirmosios instancijos teismo įpareigojimas paskirstyti bankrutavusios įmonės pinigines lėšas, negalimas.
  4. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bankroto administratorė, neatlikdama jai pavestų pareigų, netiesiogiai veikia kartu su vienu iš kreditorių ir siekia į bankroto bylą įtraukti trečiuosius asmenis. Subjektai tampa kreditoriais tik teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus. Kol nėra nustatyta, kad tam tikri subjektai neturi jokių reikalavimo teisių į bankrutavusią įmonę, nėra pagrindo teigti, kad jie neturi nieko bendra su įmone.
  5. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad 2016-05-10 kreditorių susirinkime priimtame nutarime 2-uoju darbotvarkės klausimu bankroto administratorė buvo įpareigota tik kreiptis su raštu į Maltos įmonę Pilat Business Ltd. dėl likusios sumos pagal 2012-03-16 sutartį dėl investicijų grąžinimo sumokėjimo. Tai savaime nepažeidžia ir negali pažeisti BUAB „Versenta“ kreditorių interesų. Bankrutavusios įmonės kreditorių teisių nepažeidžia 619 200 Eur sumos išieškojimas iš įmonės debitoriaus. Byloje nėra duomenų, ar šiuo metu įmonės Pilat Business Ltd. finansinė padėtis pagerėjo, dėl to negalima remtis įmonės 2013 metais atsiųstu raštu dėl negalėjimo vykdyti įsipareigojimus pagal 2012-03-16 sutartį.
  6. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditorių nutarimas dėl papildomų administravimo išlaidų padidinimo galiotų tik į ateitį. Kreditorių susirinkimui suteikta teisė keisti paskirtą administravimo išlaidų sąmatą. Taip pat nesutiktina, kad bankroto administratorė nevykdo jai priskirtų funkcijų, neskirsto piniginių lėšų, dėl to kyla ginčai, didinantys bylinėjimosi išlaidas. Objektyvios priežastys, kliudančios paskirstyti kreditoriams pinigines lėšas, bei dėl to kylantys ginčai, negali būti laikomi pagrindu taikyti bankroto administratorei materialinę atsakomybę ir bylinėjimosi išlaidas dengti iš jo lėšų.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Šioje byloje apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 20 d. nutarties, kuria panaikinti kreditorės UAB „Gabringa“ skųsti 2015-08-27 ir 2016-05-10 kreditorių susirinkimo nutarimai, bankroto administratorė įpareigota kreditoriams paskirstyti gautas lėšas, UAB „TAVC“ paskirta bauda už piktnaudžiavimą procesu, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta (CPK 320 straipsnio 1,2 dalys).
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1318-381/2015).
 4. Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir (ar) pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012). Ginčo dėl to, kad skųsti ir pirmosios instancijos teismo panaikinti nutarimai buvo priimti nepažeidžiant procedūrinių reikalavimų, nėra, nes vienas iš dviejų įmonės kreditorių - UAB „TAVC“ turi 77,5 proc. dydžio finansinį reikalavimą. Šią aplinkybę patvirtina ir 2015-08-27 ir 2016-05-10 kreditorių susirinkimų protokolai, iš kurių matyti, kad šiuose susirinkimuose dalyvavo abu kreditoriai (UAB „Gabringa“ ir UAB „TAVC“), kurių finansiniai reikalavimai sudaro 100 proc. visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, o atitinkami nutarimai priimti balsų daugumą turinčio UAB „TAVC“ balsais. Taigi, nagrinėjamu atveju spręstina, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo nutarimus, kaip prieštaraujančius antrajai teismų praktikoje išskiriamai sąlygai – turinio neteisėtumui.
 5. Iš byloje esančių duomenų, taip pat informacinės sistemos Liteko (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi UAB „Versenta“ iškelta bankroto byla, 2012 m. sausio 12 d. nutartimi tenkintas bankroto administratoriaus prašymas ir BUAB „Versenta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vėlesnėmis nutartimis pratęstas likvidavimo terminas.

5Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų nedalyti kreditoriams 800 000 Eur už parduotą bankrutavusios įmonės turtą

 1. BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkime, vykusiame 2015-08-27, kurį inicijavo UAB „TAVC“, 1-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo 77,5 proc. teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (UAB „TAVC“ balsais) nuspręsta įpareigoti administratorę nedalyti kreditoriams 800 000 Eur, gautų už parduotą BUAB „Versenta“ nekilnojamąjį turtą iš varžytynių iki visiško bylos dėl

  62010-11-25, 2010-11-26 ir 2012-03-16 sutarčių tarp Pilat Business Ltd. Ir BUAB „Versenta“ pripažinimo negaliojančiomis išnagrinėjimo teisme.

 2. 2016-05-10 vykusiame kreditorių susirinkime 1-uoju darbotvarkės klausimu bankroto administratorė įpareigota nedalyti kreditoriams jokių esamų piniginių lėšų iki 2016 m. gegužės 2 d. UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo ir įtraukimo į kreditorių sąrašą civilinėje byloje Nr. 2-2319-450/2016 visiško išnagrinėjimo teisme.
 3. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi kreditorės UAB „Gabringa“ skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų nedalyti kreditoriams 800 000 Eur už parduotą bankrutavusios įmonės turtą, tenkino, nustatęs, kad dėl neaiškių priežasčių didžiausia bankrutuojančios įmonės kreditorė turimų balsų dauguma kreditorių susirinkimuose priima nutarimus, priešingus bankroto proceso tikslams, o bankroto administratorė, veikdama išimtinai šio kreditoriaus interesais, netinkamai vykdo jai ĮBĮ pavestas pareigas veikti įmonės kreditorių ir bankrutavusios įmonės naudai (žr. į 6 p.).
 4. Atskirasis skundas šiuo klausimu iš esmės grindžiamas tuo, kad tol, kol nėra iki galo išspręsti ginčai dėl pagal trečiųjų asmenų (Pilat Business Ltd. ir UAB „Vilniaus pramogų arena“) reikalavimus atsakovei, negalimas lėšų, gautų pardavus turtą paskirstymas. Todėl ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti (žr. į 12.1 p.).
 5. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais atskirojo skundo argumentais.
 6. Pirma, civilinė byla pagal Pilat Business Ltd ieškinį atsakovei UAB „Versenta“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir be pagrindo gautų lėšų grąžinimo, išnagrinėta. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-4074-450/2015, Pilat Business Ltd. ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-486-157/2016, paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą.
 7. Antra, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad taip pat išspręstas ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ reikalavimo teisės turėjimas (pagrįstumas) į atsakovę:
  1. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymas dėl 1 419 138,09 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Versenta“ bankroto byloje atmestas. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį paliko nepakeistą.
  2. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjos UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymą patvirtinti jos finansinį reikalavimą BUAB „Versenta“ bankroto byloje CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1297-823/2016, ši nutartis palikta nepakeista.
  3. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartimi atsisakyta priimti ieškovės UAB „Vilniaus pramogų arena“ ieškinį atsakovei BUAB „Versenta“ dėl skolos priteisimo. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1643-464/2016, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartis palikta nepakeista. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartimi išnagrinėjęs UAB „Gabringa“ ir suinteresuoto asmens UAB „TAVC“ prašymus nutraukti civilinę bylą byloje pagal pareiškėjos UAB „Gabringa“ skundą dėl 2016 m. liepos 13 d. BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo bankroto administratorė įpareigota neskirstyti kreditoriams piniginių lėšų, iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-5250-656/2016, panaikinimo, prašymus tenkino, priėmė pareiškėjos atsisakymą nuo skundo, civilinę bylą Nr. e2-5439-450/2016 nutraukė.
 8. Nors iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta išnagrinėjus pareiškėjos UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-3460-450/2016 dėl UAB „Vilniaus pramogų arena“ finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Versenta“ bankroto byloje, kuria prašymas atnaujinti procesą netenkintas, neįsiteisėjusi (CPK 179 straipsnio 3 dalis), ši aplinkybė, teismo vertinimu, nekeičia nustatyto fakto, kad įsiteisėjusiomis teismo nutartimis yra išspręstas UAB „Vilniaus pramogų arena“ reikalavimo į atsakovę pagrįstumo klausimas. Pagal CPK 372 straipsnio 1 dalį, prašymo atnaujinti procesą padavimas nestabdo sprendimo ar nutarties vykdymo. Prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę sustabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą, iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad ši laikinoji apsaugos priemonė taikyta nebuvo (CPK 179 str. 3 d.), todėl vien kreipimasis į teismą su prašymu atnaujinti procesą savaime negali būti laikomas pagrindu stabdyti bankroto procedūras.
 9. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, vienas iš bankroto proceso tikslų – kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimas iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei (skolininkei) likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo, taip pat, kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).
 10. Nors apeliantė nurodo, kad vien aplinkybė, jog įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra atmesti Pilat Business Ltd. ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ reikalavimai BUAB „Versenta“ nereiškia pareiškėjos skųstų ir pirmosios instancijos teismo panaikintų nutarimų neteisėtumo, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės, įmonių bankroto proceso paskirtis ir tikslai patvirtina pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikinti skundžiami nutarimai dėl įpareigojimo bankroto administratorei neskirstyti lėšų, teisėtumą ir pagrįstumą. Priešingai nei teigia apeliantė, teismas skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus panaikino ne dėl to, kad trečiųjų asmenų reikalavimai įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo atmesti kaip nepagrįsti, bet įvertinus byloje esančių duomenų visetą.
 11. Civilinė byla Nr. 2-5729-450/2015 pagal kreditorės UAB „Gabringa“ skundą dėl BUAB „Versenta“ 2015-08-27 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 1-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartimi buvo sustabdyta iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-4074-450/2015, kuriuo ieškovo Pilat Business Ltd. ieškinys atsakovei BUAB „Versenta“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir be pagrindo gautų lėšų grąžinimo atmestas.
 12. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi civilinės bylos Nr. 2-2319-450/2016 nagrinėjimas atnaujintas, Lietuvos apeliaciniam teismui 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-486-157/2016, palikus nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą.
 13. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria atmestas Pilat Business Ltd. ieškinys atsakovei (kartu ir 2015-08-27 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 1-uoju darbotvarkės klausimu galiojimas), 2016-05-10 priimtas analogiško turinio nutarimas, tačiau atskaitos tašku pasirinktas UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo ir įtraukimo į kreditorių sąrašą civilinėje byloje Nr. 2-2319-450/2016 visiškas išnagrinėjimas teisme. 2016 m. birželio 30 d. įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi atsisakius priimti pareiškėjos UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymą patvirtinti jos finansinį reikalavimą BUAB „Versenta“ bankroto byloje (žr. į 27.1 p.), 2016 m. liepos 13 d. priimtas nutarimas neskirstyti lėšų kreditoriams iki įsiteisės teismo sprendimas (nutartis), Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5250-656/2016, t. y. iš esmės iki 2016 m. rugsėjo 6 d. (žr. į 27.2 p.).
 14. Atsižvelgiant į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, priimtų nutarimų seką, aplinkybę, kad visus juos priėmė didžiausią finansinį reikalavimą turintis kreditorius, kuris, kaip nustatyta pirmosios instancijos teismo ir šalių neginčijama, yra susijęs su Pilat Business Ltd. ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ per I. V., taip pat, kad šiais nutarimais yra ribojamos bankroto administratorės teisės vykdyti tiesiogines ĮBĮ pavestas funkcijas, nukreiptas į bankroto proceso paskirtį ir tikslus, leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl priimtų nutarimų neteisėtumo (CPK 185 straipsnis).
 15. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal ĮBĮ būtent bankroto administratoriui yra pavesta pareiga ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 d. 14 p.). Pagal ĮBĮ bankroto administratorius atidaro sąskaitą banke lėšoms bankroto proceso metu kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais (ĮBĮ 11 straipsnio 5 d. 5 p. (kreditorių sąskaita)) Savo ruožtu kreditorių teises bankroto byloje reglamentuoja ĮBĮ 21 straipsnis, o kreditorių susirinkimo teises – ĮBĮ 23 straipsnis, tarp kurių, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nėra nustatyta teisė įpareigoti bankroto administratorių nevykdyti ĮBĮ jam pavestų pareigų, konkrečiai - vykdyti bankroto proceso metu gautų lėšų paskirstymo kreditoriams ĮBĮ nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, didžiausios atsakovės kreditorės veiksmai, kuriais nuosekliai yra stabdoma bankroto procedūra, nepateikiant jokio racionalaus paaiškinimo ir dengiantis vien tik trečiųjų asmenų teisėmis, nors, kaip minėta, bankroto procesu turi rūpintis bankroto administratorius, laikytina kaip neatitinkanti ĮBĮ nuostatų, teisingumo ir protingumo principų, veikimo geriausiais įmonei ir kreditoriams (kartu ir savo) interesams. Tai, kad UAB „Gabringa“ buvo pateikusi prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal Pilat Business Ltd. ieškinį BUAB „Versanta“, nepaneigia nustatytų aplinkybių ir jų pagrindu padarytų išvadų dėl kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų neteisėtumo teisingumo ir pagrįstumo.
 16. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino 2015-08-27 ir 2016-05-10 kreditorių susirinkimuose priimtus nutarimus 1-aisiais darbotvarkės klausimais, kaip pažeidžiančius imperatyvias ĮBĮ nuostatas, prieštaraujančias bankrutavusios įmonės interesams (CPK 185 straipsnis).

7Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi įpareigojo bankroto administratorių per dvi darbo dienas nuo teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo dienos paskirstyti 800 000 Eur sumą, gautą už parduotą nekilnojamąjį turtą (žr. į. 7 p.).
 2. Atskirajame skunde, nesutinkant su tokiu teismo įpareigojimu, pažymima, kad teismas neturi teisės (pagrindo) spręsti dėl bankroto administratorės kompetencijai priskirto klausimo (ĮBĮ 14 straipsnis), be to, atsižvelgiant į tai, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu atsakovei buvo reiškiamas UAB „Vilniaus pramogų arena“ ieškinys bankrutuojančiai įmonei dėl skolos priteisimo bei prašymas dėl proceso atnaujinimo, toks įpareigojimas prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.
 3. Pažymėtina, kad bankroto administratorius atskirojo skundo dėl skundžiamos nutarties nepateikė, tačiau atsiliepime į atskirąjį skundą iš esmės sutinka su jo argumentais, nurodo, kad ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai neturėjo jokios įtakos bankroto administratorės veiksmams (neveikimui), nes egzistavo sąlygos, dėl kurių lėšos kreditoriams negalėjo būti skirstomos (žr. į. 16.1 – 16.3 p.).
 4. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors ĮBĮ normos nesuteikia teisės bankrutuojančios bendrovės administratoriui lėšas, gautas pardavus turtą, skirstyti kreditoriams, kol nėra išnagrinėti teisminiai ginčai pagal turtinius reikalavimus bankrutuojančiai bendrovei, t. y. kol iki galo nebus baigtas formuoti kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas (ĮBĮ 30 str. 3 d., 33-35 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-755/2014), tačiau nagrinėjamu atveju nustatyta, kad trečiųjų asmenų reikalavimai atsakovei įsiteisėjusiais teismų sprendimais jau išnagrinėti (žr. į. 26, 27 p.), o, kaip minėta, UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymas atnaujinti procesą, negali stabdyti bankroto procedūrų vykdymo (žr. į 29 p).
 5. Be to, iš byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, kad Pilat Business Ltd. ieškinio atsakovei UAB „Versenta“ pagrįstumas išspręstas 2016 m. balandžio 26 d., UAB „Vilniaus pramogų arena“ - 2016 m. rugsėjo 6 d., o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 18 d. nutraukta civilinė byla pagal pareiškėjos UAB „Gabringa“ skundą dėl 2016 m. liepos 13 d. BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo bankroto administratorė įpareigota neskirstyti kreditoriams piniginių lėšų, tačiau duomenų, kad bankroto administratorė atskirojo skundo nagrinėjimo dieną būtų padalijusi įmonės lėšas vieninteliams bankrutuojančios įmonės kreditoriams, nėra.
 6. Nors bankroto administratorė nurodo, kad teisė disponuoti bankrutavusios įmonės turtu – bankroto administratorės prerogatyva, o ĮBĮ nenustatyti terminai, kada ji turi būti įpareigota skirstyti lėšas kreditoriams, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal ĮBĮ 31 straipsnio 3 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius tenkina šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kreditorių reikalavimus. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BUAB „Versenta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi, vėlesnėmis nutartimis likvidavimo terminas pratęstas, o trečiųjų asmenų reikalavimai į bendrovę išspręsti. Kitų aplinkybių, paaiškinančių bankroto administratorės ĮBĮ nustatytų pareigų nevykdymo, nenurodoma.
 7. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs susiklosčiusios bankroto bylos situaciją, pagrįstai įpareigojo bankroto administratorę per 2 dienas nuo skundžiamos nutarties įsiteisėjimo paskirstyti kreditoriams 800 000 Eur sumą, gautą už parduotą nekilnojamąjį turtą.

8Dėl 2016-05-10 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu

 1. 2016-05-10 vykusiame kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu nutarta įpareigoti bankroto administratorę per 10 kalendorinių dienų kreiptis į Pilat Business Ltd. su oficialiu raštu suteikiant 20 kalendorinių dienų terminą savanoriškai grąžinti likusią pinigų sumą pagal 2012 m. kovo 16 d. sutartį dėl investicijų grąžinimo.
 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino ši kreditorių susirinkimo nutarimą, motyvuojant tuo, kad bankroto proceso metu gautos lėšos negali būti skirstomos kitiems tikslams, nei atsiskaitymui su kreditoriais (žr. į 8 p.).
 3. Atskirajame skunde teigiama, kad šis nutarimas jokių išlaidų nelemia, taip pat negali būti siejamas su bankroto procedūrų vilkinimu, o nebandymas išsiieškoti likusios skolos iš Pilat Business Ltd. pažeistų įmonės ir kreditorių interesus. Tokiai pozicijai pritaria ir bankroto administratorė (žr. į 12.3 p., 16.5 p.).
 4. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokia apeliantės pozicija. Teismo vertinimu, tokio nutarimo tikslas – savanoriškai neatgavus lėšų inicijuoti teisminį procesą užsienyje, kuriam siekiama panaudoti įmonės turimas lėšas. Tokią išvadą patvirtina bylos duomenys:
  1. Byloje esančiame 2015 m. lapkričio 20 d. kreditorės UAB „TAVC“ rašte, skirtame BUAB bankroto administratorei, dėl BUAB „Versenta“ kreditorės UAB „Gabringa“

   92015-11-19 rašte išdėstytų pretenzijų ir reikalavimo dėl lėšų išmokėjimo, nurodyta, kad BUAB „Versenta“ ruošiantis galimam bylinėjimuisi Maltos teisme ir siekiant atgauti likusius 619 200 Eur, BUAB „Versenta“ turi turėti pakankamai lėšų teisminiams ginčams, o atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Versenta“ neturi daugiau jokio turto, iš kurio realizavimo būtų galima gauti lėšų, turimų lėšų paskirstymas kreditoriams gali sąlygoti situaciją, kai BUAB „Versenta“ neturės jokių galimybių išieškoti iš Pilat Business Ltd. likusią grąžintą pinigų sumą. Atsižvelgiant į tai, kreditorė pažymėjo, kad šiuo metu 800 000 Eur paskirstymas kreditoriams būtų akivaizdžiai skubotas, nepagrįstas ir tokiais veiksmais būtų pažeisti kreditorių interesai.

  2. UAB „TAVC“ 2016 m. gegužės 3 d. pasiūlymas, kuriame siūlant tokį nutarimo projektą, nurodyta, kad Pilot Business Ltd. savanoriškai nesutikus grąžinti lėšų per 60 kalendorinių dienų, turi būti išnagrinėtos galimybės kreiptis į Maltos teismą su ieškiniu dėl pinigų išieškojimo, atlikti galimų išlaidų paskaičiavimus dėl žyminio mokesčio, atlygio teisininkams, kitų išlaidų.
 5. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino skundžiamo nutarimo teisėtumą ir, nustatęs, kad dėl jo vykdymo gali sumažėti lėšos, skirtos kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti, o bylos, turinčios užsienio elementą, perspektyvumas pagal turimus duomenis, kurių nepaneigė apeliantė, yra abejotinas, pagrįstai tenkino pareiškėjos prašymą ir panaikino 2016-05-10 kreditorių susirinkimo nutarimą, priimą 2-uoju darbotvarkės klausimu.
Dėl 2016-05-10 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3-iuoju darbotvarkės klausimu
 1. 2016-05-10 kreditorių susirinkime, kreditorės UAB „TAVC“ balsais, priimtas nutarimas padidinti administravimo išlaidų sąmatą 753 Eur (2 600 Lt), siekiant padengti bankroto administratorės UAB „Gabringa“ sumokėtą priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą.
 2. ĮBĮ 23 ir 36 straipsniuose reglamentuota kreditorių susirinkimo teisė nustatyti atlyginimą administratoriui ir patvirtinti galutinę administravimo išlaidų sąmatą. Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis - kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.
 3. Pagal ĮBĮ administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą ir jo mokėjimo tvarką už įmonės administravimą bankroto proceso metu nuo bankroto bylos iškėlimo, tvirtina pirmasis kreditorių susirinkimas, įvertinęs administratoriaus nurodytas jau patirtas ir būsimas išlaidas, bankroto procedūros apimtį ir kitas konkrečios įmonės bankrotui reikšmingas aplinkybes, tačiau kreditorių susirinkimas taip pat turi teisę dėl atsiradusių naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) pildyti šią sąmatą pagal administratoriaus prašymą.
 4. Taigi, nors bankroto administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą teisingai pažymėjo, kad kreditorių susirinkimui suteikta teisė keisti administravimo išlaidų sąmatą, nustatytą 2014-08-04 kreditorių susirinkime, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sąmatos keitimas (didinimas, mažinimas) turi būti pagrįstas ir reiškiamas tinkama tvarka. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Gabringa“ gavo, o bankroto administratorė 2015 m. kovo 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. 137 per SEB banką pervedė 760,66 Eur bylinėjimosi išlaidų iš savo sąskaitos, t. y. nesikreipė į kreditorių susirinkimą su prašymu padidinti sąmatą, o savo iniciatyva (rizika) prisiėmė bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju administratorė pirmiausia turėjo teikti siūlymą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo ir į administravimo išlaidų sąmatą įtraukti papildomas bylinėjimosi išlaidas, o ne teikti svarstyti atskiru klausimu jau sumokėtų bylinėjimosi išlaidų patvirtinimo klausimą. Nors panaikintu kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta padidinti administravimo išlaidų sąmatą 753 Eur suma, o tai reiškia, kad UAB „TAVC“ iš esmės sutinko su bankroto administratorės pozicija, tačiau negali būti laikoma, kad de facto kreditorių susirinkimas jau buvo pritaręs sąmatos didinimui tokia suma. Šios tvarkos nesilaikymas reiškia imperatyvių ĮBĮ nustatytos tvarkos pažeidimą.
 5. Tiek pirmosios instancijos teismo išdėstyti argumentai, tiek aukščiau nurodyti apeliacinės instancijos teismo papildomi argumentai niekaip nepaneigia ir neprieštarauja atsakovės nurodomai teismų praktikai, jog išlaidos, pagal savo prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūros metu ginti, turi būti dengiamos iš administravimui skirtų lėšų.
 6. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino 2016-05-10 kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu.
Dėl baudos panaikinimo
 1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB „TAVC“ paskirta 2 896 Eur bauda, nustačius, kad ši kreditorė neteisėtai naudojasi savo dominuojančia padėtimi, iš esmės jos balsais priimami neteisėti kreditorių susirinkimo nutarimai, taip pažeidžiant operatyvumo principą.
 2. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nustatytų aplinkybių, kurių pagrindu apeliantei paskirta bauda.
 3. Pažymėtina, kad savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis nepiktnaudžiaudami (CK 1.2 str. 1 d., 1.137 str. 3 d.; CPK 7 str. 2 d.), t. y. savo teises įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeidžia ir nevaržo kitų asmenų teisių, nedaro žalos kitiems asmenims, neprieštarauja įgyvendinamos teisės prigimčiai, atitinka civilinio proceso tikslus. Asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad reikalavimo sąžiningai naudotis savo teisėmis pažeidimas yra piktnaudžiavimas teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009). Taigi, visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą (Konstitucijos 28 str., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., CPK 7 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-144/2014).
 4. Pagal CPK 95 straipsnį, reglamentuojantį piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes, teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 792 Eur baudą nustatęs, kad dalyvaujantis byloje asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.
 5. Šioje byloje nustatytos aplinkybės ir jų pagrindu padarytos išvados (žr. į 31-36 p. ), apeliantės veiksmai, priimant nutarimus, prieštaraujančius ĮBĮ, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, teismų informacinės sistemos Liteko duomenys, taip pat kitos pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, patvirtina paskirtos baudos pagrįstumą, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-08-22 gautas UAB „Gabringa“ prašymas priteisti 417,06 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.
 2. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (CPK 98 str. 3 d.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas atstovavimo išlaidas. Teismas, atsižvelgęs į Rekomendacijose nustatytus dydžius, taip pat aplinkybes, kad pareiškėjai apeliacinėje instancijoje atstovavo tas pats advokatas, o atsiliepime į atskirąjį skundą iš esmės pritariama pirmosios instancijos teismo išvadoms bei pakartojami skunduose nurodyti argumentai, daro išvadą, jog UAB „Gabringa“ priteistina 150 Eur išlaidų, susijusių su advokato teisine pagalba. Šios išlaidos pareiškėjai priteistinos iš apeliantės UAB „TAVC“ atsižvelgiant į tai, kad ginčas iš esmės kilęs tarp dviejų kreditorių, atskirąjį skundą pateikė UAB „TAVC“, o ne bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratorės.
 3. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkinti kreditorės UAB „Gabringa“ skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, įpareigojimo bankroto administratorę atlikti veiksmus, baudos paskyrimo, yra teisėta ir pagrįsta, priimta išanalizavus bylos aplinkybes, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Iš UAB „TAVC“ (j. a. k. 302344362) pareiškėjai UAB „Gabringa“ (j. a. k. 301537262) priteisti 150 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.