Byla e2-1130-603/2017
Dėl nuosavybės teisių į butą pripažinimo, hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu ir priverstinės hipotekos panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Conresta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujant ieškovės G. D. atstovei advokatei E. A.,

4atsakovo BUAB „Negresko Investicijos“ atstovui advokato padėjėjui J. V.,

5atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei R. G.,

6viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. D. ieškinį atsakovams BUAB „Negresko Investicijos“, UAB „2A Invest“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl nuosavybės teisių į butą pripažinimo, hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu ir priverstinės hipotekos panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Conresta“,

Nustatė

7ieškovė pateiktu ieškiniu prašo 1) pripažinti, kad nuo 2014-11-11 ieškovė yra įgijusi nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 2) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015-07-02 sutartinės hipotekos sandorio, sudaryto tarp UAB „Negresko Investicijos“ ir UAB „2A Invest“, dalį dėl buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įkeitimo; 3) pripažinti neteisėta ir panaikinti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2016-10-10 sprendimą Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ), nustatytą buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), priverstinę hipoteką; 4) priteisti ieškovės naudai solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodo, kad ieškovė ir atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ sudarė notaro patvirtintą 2014-11-12 preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, pastatyti gyvenamosios paskirties 2 kambarių butą su daline apdaila daugiabučiame gyvenamajame name, statomame ant žemės sklypo adresu ( - ); statomo buto preliminarus plotas 40,45 kv. m., projektinis buto Nr. 4.6 ir šioje sutartyje nustatytais terminais sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Šia sutartimi šalys nustatė, kad buto kaina yra 178 000 Lt su PVM (51 552,36 EUR su PVM). Visa sutartyje numatyta buto kaina buvo apmokėta iki sutarties pasirašymo, šalys sutarties 4.2. punktu patvirtino, kad ieškovė visą buto kainą sumokėjo prieš pasirašant šią sutartį - 108 000 Lt grynaisiais pinigais ir 70 000 Lt mokėjimo pavedimu. Sutartimi Atsakovas įsipareigojo iki 2014-12-31 dienos atlikti sutarties priede Nr. 3 nurodytus buto statybos darbus, įregistruoti butą Nekilnojamojo turto registre, kaip atskirą ir nebaigtą statyti (ne mažesnio kaip 85 proc. užbaigtumo) turtinį vienetą bei raštu pranešti apie tai ieškovei, kad šalys galėtų kartu apžiūrėti butą ir sudaryti pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ vėlavo atlikti sutartyje numatytus statybos darbus, tačiau nepaisant pažeistų statybos užbaigimo terminų, ieškovė sutarties nenutraukė, laukė kol bus užbaigtas ir jai perduotas butas, kada bus galima sudaryti pirkimo pardavimo sutartį. Atsakovui užbaigus statybos darbus, butas faktiškai buvo perduotas ieškovei, tačiau atsakovas vengė sudaryti notarinę pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovei eilinį kartą pareikalavus sudaryti notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovas pažadėjo artimiausiu metu viską sutvarkyti bei išdavė 2016-08-17 patvirtinimą, kad ieškovė yra teisėta buto, unikalus Nr. ( - ), 40,82 kv. m. bendro ploto, esančio ( - ), valdytoja ir naudotoja, turinti teisę butą valdyti bei naudoti. Pradėjus domėtis atsakovo tokio elgesio priežastimis, ieškovė sužinojo, kad be jos sutikimo ir žinios 2015-07-02 hipotekos registre įregistruota sutartinė hipoteka Nr. ( - ), kuria atsakovas, užtikrindamas savo prievolių pagal 2015-07-02 paskolos sutartį vykdymą, atsakovui UAB „2A Invest” įkeitė ( - ) gatvėje atsakovo pastatytas patalpas, tame tarpe ir ieškovės įsigytą butą. Šie atsakovo veiksmai neteisėti ir nesąžiningi, dėl jų negalimas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas. Be to, VMI 2016-10-10 sprendimu butui registruota priverstinė hipoteka. Šalių sudaryta sutartis vertintina kaip būsimo gyvenamojo buto pirkimo-pardavimo sutartis (CK 6.401 str.). Preliminarioji nepastatyto būsto pirkimo-pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių - vienas esminių šios sutarties požymių, skiriantis ją nuo kitų preliminariųjų sutarčių, yra būsimo būsto pirkimo-pardavimo sutarties subjektinė sudėtis: viena šios sutarties šalis - pirkėjas - visada yra fizinis asmuo, o kita - pardavėjas - juridinis asmuo ir kartu profesionalus nekilnojamojo turto statytojas. Be to, specifinis yra ir sutarties objektas bei sutarties šalių tikslai. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytoje sutartyje galima nustatyti visus būsimo būsto pirkimo-pardavimo sutartį kvalifikuojančius požymius, sudaryta sutartis atitinka visus būsimo buto pirkimo-pardavimo sutarties turinio reikalavimus. Aplinkybę, kad sutartis buvo sudaryta ieškovei siekiant apsirūpinti gyvenamuoju būstu, patvirtina tai, jog ieškovė nuo buto jai perdavimo momento iki šiol faktiškai jame gyvena. Sudarydamas CK 6.401 straipsnyje reglamentuotą sutartį pirkėjas - fizinis asmuo - siekia patenkinti savo poreikį į gyvenamąjį būstą. Tais atvejais, kai jis finansuoja gyvenamojo namo ar būsto statybą, jis aktyviai savo lėšomis prisideda prie naujo nuosavybės objekto sukūrimo. Būtent dėl šios priežasties CK 6.401 str. 5 d. nustatytas specialus pirkėjo nuosavybės įgijimo būdas, nes visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminarioje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo. Kasos pajamų orderio kvitai ir mokėjimo nurodymas patvirtina, kad ieškovė 2014-11-11 dieną yra visiškai atsiskaičiusi su atsakovu už statomą butą, šią aplinkybę šalys patvirtino pasirašydamos notaro patvirtintą sutartį. Pastatytas butas buvo faktiškai perduotas ieškovei valdyti ir naudotis, atsakovas ta patvirtino raštu. Ieškovė, siekdama patenkinti savo poreikį į gyvenamąjį būstą, sudarė sutartį, kurios pagrindu finansavo buto statybą bei šiuo metu gyvena pastatytame ir pagal sutartį jai perduotame bute. Taigi, ieškovė nuo 2014-11-11 yra įsigijusi nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Nekilnojamojo turto registro bei hipotekos registro duomenys patvirtina, kad 2015-07-02 įregistruotos sutartinės hipotekos, identifikavimo kodas: ( - ), pagrindu UAB „Negresko Investicijos“ įkeitė butą UAB „2A Invest“, nepaisant to, kad butas paties atsakovo faktiškai jau buvo perduotas valdyti ir naudoti ieškovei. Tik pats savininkas turi teisę perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą ar jo dalis, ar tik konkrečias anksčiau nurodytas teises. Taigi, tik pats savininkas turi teisę jam priklausančiu daiktu disponuoti, tame tarpe apsunkinti sutartine hipoteka, todėl UAB „Negresko Investicijos“, nebūdamas buto savininku neturėjo teisės jo įkeisti hipoteka, toks įkeitimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Hipoteka gali būti ginčijama bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais. Nagrinėjamu atveju butui registruota hipoteka prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl yra niekinė ir negalioja. Be to, atsižvelgiant į tai, kad butas nuo 2014-11-11 dienos nuosavybės teise priklauso ieškovei, priverstinės hipotekos nustatymas, siekiant užtikrinti valstybės reikalavimus atsakovui, yra teisiškai negalimas. Priverstinė hipoteka gali būti nustatoma tik skolininkui nuosavybės teise priklausančiam turtui, o atsakovas priverstinės hipotekos nustatymo momentu nebuvo buto savininku.

9Atsiliepimu į ieškinį UAB „Negresko Investicijos“ prašo ieškinio tenkinimo klausimą spręsti savo nuožiūra. Nurodo, kad 2016-09-29 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nuspręsta nuo 2016-10-10 atšaukti UAB „Negresko Investicijos“ vadovą Z. Z. iš bendrovės vadovo pareigų ir nauju vadovu nuo 2016-10-11 paskirti A. P.. 2016-10-06 UAB „Negresko Investicijos“ vadovui Z. Z. įteiktas reikalavimas dėl bendrovės turto ir dokumentų perdavimo, tačiau turtas bei dokumentai nebuvo perduoti. 2016-10-17 pateiktas pareiškimas dėl galimai nusikalstamos Z. Z. veikos, todėl atsakovas faktines aplinkybes gali vertinti tik pagal byloje pateiktus įrodymus ir patikrinus bendrovės banko sąskaitos išrašus. Patvirtino, jog gavo mokėjimą iš ieškovės už perkamą nekilnojamąjį daiktą – 70 000 Lt sumokėta atsakovui pavedimu, likusios pinigų sumos sumokėtos grynais buvusiam bendrovės vadovui Z. Z., kuris raštu patvirtino, kad bendrovės vardu visus pinigus priėmė. Kadangi ginčo butui taikomi apribojimai, UAB „Negresko Investicijos“ su ieškove sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties neturi galimybės. Pažymėjo, jog ieškovė, kaip vartotoja, žyminio mokesčio galėjo nemokėti.

10Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinio netenkinti. Nurodo, kad 2016-10-10 duomenimis UAB „Negresko Investicijos“ mokestinė nepriemoka sudarė 224 707,77 Eur. 2016-10-10 priimtas sprendimas Nr. (23.31-08)-319-2100 nustatyti turto priverstinę hipoteką. VĮ „Registrų centras“ duomenimis 2016-10-10 butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) nuosavybės teise priklausė UAB „Negresko Investicijos“. Remiantis 2016-11-16 VĮ „Registrų centras“ duomenimis nuosavybės teisė į butą ( - ) taip pat priklauso UAB „Negresko Investicijos“. Minėtas butas nustatyti priverstinę hipoteką pasirinktas todėl, nes prievolės įvykdymo terminas tarp skolininko UAB „Negresko Investicijos“ ir kreditoriaus UAB „2A Invest“ buvo nustatytas iki 2015-11-01. Jokių sutartinės hipotekos pakeitimų dėl minėto buto vėlesnei datai nebuvo, taigi, buvo praėję beveik metai nuo sutartinės hipotekos pasibaigimo. Jokių suvaržymų butui nenustatyta. Pažymi, jog sudarant preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį santykiai susiklosto tarp dviejų asmenų – fizinio asmens, šiuo atveju ieškovės, ir juridinio asmens, šiuo atveju UAB „Negresko Investicijos“. Šiuose santykiuose VMI nedalyvavo, todėl negalėjo žinoti apie ieškovės ir UAB „Negresko Investicijos“ susiklosčiusius tarpusavio ryšius dėl ginčo buto pirkimo. VMI naudojasi jai įstatymo suteikta teise nustatyti priverstinę hipoteką skolininkui, turinčiam mokestinę nepriemoką. VMI nustatė, kad vienintelis ginčo buto savininkas yra UAB „Negresko Investicijos“, todėl pasirinko nustatyti šiam turtui privertinę hipoteką. Nurodo, kad šalių neveikimas atlikti tolimesnius veiksmus dėl buto pirkimo įteisinimo lėmė ieškovės kreipimąsi į teismą, VMI nustatė hipoteką vadovaudamasi registro duomenimis, todėl neprivalo atlyginti ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.

11Dubliku ieškovė palaiko ieškinyje išdėstytus argumentus, nesutinka su VMI atsiliepime nurodytais argumentais bei prašo tenkinti ieškinį pilna apimtimi. Nurodo, kad aplinkybė, jog VMI nežinojo apie šalių sudarytą 2014-11-12 preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį ir nedalyvavo ją sudarant, neturi jokios teisinės reikšmės sprendžiant dėl ieškovės reikalavimo pripažinti jai nuosavybės teisę į butą nuo visos kainos sumokėjimo momento. Pagrindinio ieškovės reikalavimo dėl nuosavybės pripažinimo tenkinimo atveju, VMI 2016-10-10 sprendimu nustatyta priverstinė hipoteka dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms tampa niekine ir negaliojančia nepriklausomai nuo VMI valios ir 2016-10-10 sprendimo priėmimo metu turėtos informacijos. Priverstinė hipoteka gali būti nustatoma tik skolininkui, kuris turi mokestinę nepriemoką, tačiau būtent ieškovė yra buto savininkė pagal CK 6.401 str., o ne UAB „Negresko Investicijos“. Aplinkybė, kad UAB „Negresko Investicijos“ elgėsi nesąžiningai ir vengė sudaryti notarinę pirkimo-pardavimo sutartį bei nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuosavybės teisių perėjimą ieškovei, nesudaro pagrindo palikti galioti privertinę hipoteką turtui, kuris nuosavybės teise skolininkui nepriklausė. Ieškovė yra sudariusi sutartis su komunalinių paslaugų teikėjais ginčo butui, o tai patvirtina, kad butas buvo faktiškai perduotas ieškovei. Pažymi, jog tik VMI ginčija ieškovės reikalavimus, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos tik iš šio atsakovo.

12Ieškovė pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo, kuriuo tikslina pirmąjį ieškinio reikalavimą bei prašo ieškinio dalyku laikyti šiuos reikalavimus: 1) pripažinti, kad nuo 2014-11-11 ieškovė yra įgijusi nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) ir į 50/13264 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 2) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015-07-02 sutartinės hipotekos sandorio, sudaryto tarp UAB „NEGRESKO Investicijos“ ir UAB „2A Invest“, dalį dėl buto, unikalus Nr. ( - ), ( - ), įkeitimo; 3) pripažinti neteisėta ir panaikinti pagal VMI 2016-10-10 sprendimą Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ), nustatytą buto, esančio ( - ), priverstinę hipoteką. Nurodo, kad butams ( - ) bei ( - ) priskirti žemės sklypai, todėl remiantis proporcija, ieškovė įgijusi nuosavybės teisę į ginčo butą, įgijo nuosavybės teisę ir į 50/13264 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ). Pagal ieškovės su atsakovu sudarytą 2014-11-12 sutartį atsakovas įsipareigojo už bendrą 51 552,36 Eur su PVM sumą parduoti butą ir žemės sklypo dalį, lygią buto bendro ploto ir viso pastato bendro ploto santykiui, apskaičiuotam nuo tos žemės sklypo dalies, kuri bus skirta ( - ) esančiam pastatui naudoti pagal paskirtį. Taigi, ieškovė sumokėjusi sutartyje numatytą statomo buto kainą, įgijo nuosavybės teisę į butą ir žemės sklypo dalį.

13Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija pateiktu tripliku ieškovės reikalavimą pripažinti, kad ji nuo 2014-11-11 yra įgijusi nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ), prašo spręsti teismo nuožiūra, atmesti reikalavimą pripažinti neteisėta ir panaikinti VMI 2016-10-10 sprendimą nustatyti buto, esančio ( - ), priverstinę hipoteką bei atmesti reikalavimą priteisti bylinėjimosi išlaidas iš VMI. Nurodo, kad CK 6.401 str. 5 d. numatyta, kad pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą, kai sumoka visą preliminariojoje sutartyje nustatytą statybos kainą. Sudarydamas CK 6.401 str. reglamentuotą sutartį, pirkėjas – fizinis asmuo – siekia patenkinti savo poreikį į gyvenamąjį būstą. Tais atvejais, kai pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar būsto statybą, jis aktyviai savo lėšomis prisideda prie naujo nuosavybės objekto sukūrimo. Tik dėl šios priežasties, siekiant ginti tokio pirkėjo interesus, CK 6.401 str. 5 d. nustatyta speciali pirkėjo nuosavybės įgijimo tvarka, besiskirianti nuo bendrosios nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perdavimo ir įgijimo tvarkos, tačiau vien faktas, kad ieškovė sumokėjo visą kainą, dar nereiškia, kad ji įgijo nuosavybės teisę į butą. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinamos visos aplinkybės, kad būtų galima taikyti CK 6.401 str. 5 d. nuostatą. Pažymi, jog sandorio neįregistravusios šalys negali panaudoti sandorio prieš trečiuosius asmenis (šiuo atveju VMI) ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais (CK 1.75 str. 2 d.). Šiuo atveju preliminariosios sutarties sudarymo faktas nebuvo išviešintas. Pagal CK 4.262 str., įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Taigi, VMI sprendimas nustatyti buto priverstinę hipoteką neturi būti pripažintas neteisėtu, nes priešingu atveju dėl sandorio šalių neveikimo (sandorio neįregistravimo), neigiamos pasekmės kiltų būtent trečiajam asmeniui, o tai reiškia, būtų pažeisti trečiojo asmens VMI teisėti lūkesčiai ir interesai. Įstatymas numato, kad įkeistas daiktas gali būti perleidžiamas kito asmens nuosavybėn. Perleidžiant įkeistą daiktą kito asmens nuosavybėn, hipoteka seka paskui daiktą, todėl ieškovei įregistruoti sandorį priverstinė hipoteka nedaro kliūčių, jeigu ieškovė anksčiau delsė ir nedėjo pastangų, kad sandoris būtų įregistruotas, tai yra jos neveikimo pasekmė. Kreipimosi į teismą būtinybę lėmė pačių šalių neveikimas, todėl VMI ieškovei atlyginti bylinėjimosi išlaidas neturi pagrindo.

14Atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ tripliku prašo atmesti ieškovės ieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas faktines aplinkybes konstatuoja pagal byloje pateiktus įrodymus ir patikrinęs bendrovės sąskaitos išrašus, nes buvęs įmonės vadovas neperdavė įmonės dokumentų bei turto. 2016-11-16 atsiliepimu atsakovas patvirtino, kad gavo mokėjimą iš ieškovės už perkamą butą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad dėl buvusio bendrovės vadovo Z. Z. neteisėtų veiksmų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, o pats Z. Z. slapstosi, realaus pinigų, kurie ieškovės teigimu buvo perduoti grynaisiais pinigais, gavimo fakto šiuo metu patikrinti nėra galimybės. Pirmasis ieškovės mokėjimas 70 000 Lt buvo atliktas 2014-07-25, mokėjimo nurodyme nurodyta „Mokėjimas p/l buto 4.6 pirkimo-pardavimo sutartį“, tuo tarpu ieškovės pateikta preliminarioji sutartis sudaryta tik 2014-11-12. Taigi, ieškovė nuslepia tam tikras aplinkybes arba neteikia teismui galimai tarp šalių sudarytos ankstesnės preliminariosios sutarties. UAB „Negresko Investicijos“ įstatuose įtvirtinta, kad ribojami vadovo savarankiški sprendimai, kurių suma viršija 100 000 Lt, tokiems sandoriams reikalingas bendrovės akcininkų pritarimas. 2015-03-11 akcininkų sprendimu nuspręsta, kad butas, unikalus Nr. 4400-3224-4245:7518, su jam tenkančia žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2075-9177, dalimi bus parduotas ne mažesne nei 54 710 Eur kaina, tačiau vadovaujantis ieškovės pateikta preliminariąja sutartimi, butas parduotas žymiai mažesne, t. y. 3 157,64 Eur, kaina nei buvo nuspręsta. Taigi, darytina išvada, kad atsakovo vadovas neteisėtai sudarė preliminariąją sutartį, o ieškovė nėra sumokėjusi visos buto pirkimo sumos. Pagrįstas abejones kelia ir tai, kad labai didelė suma už butą, t. y. net 108 000 Lt ieškovės paaiškinimu atsakovui buvo sumokėta grynais pinigais. Aplinkybė, kad ieškovė pilnai neatsiskaitė su atsakovu neleidžia ieškovei remtis CK 6.401 str. 5 d. nurodytu nuosavybės teisės įgijimo pagrindu, o kitoks ieškovės veiksmų traktavimas neabejotinai prieštarautų šiai imperatyviai nuostatai. Kai butas ar gyvenamasis namas yra suformuotas kaip nekilnojamas daiktas įstatymų nustatyta tvarka ar kaip civilinių teisinių santykių objektu galintis būti nebaigtas statyti statinys, asmuo pagal CK 6.401 str. 5 d. nuosavybės teises į butą ar gyvenamąjį namą (jo dalį) įgyja nuo visos kainos sumokėjimo momento. Preliminarioji sutartis buvo sudaryta 2014-11-12, tuo tarpu pastatas buvo baigtas statyti ir išskaidytas dalimis 2015 metais, t. y. jau po preliminariosios sutarties sudarymo. Taigi, preliminariosios sutarties sudarymo dieną bei neva visos buto kainos sumokėjimo dieną (2014 m. lapkričio 12 d.) turtinis vienetas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), apskritai dar nebuvo suformuotas, nes registrų centre buvo registruotas tik mišrus pastatas, bet ne atskiri turtiniai vienetai, todėl preliminariosios sutarties pasirašymo dieną ieškovei objektyviai net negalėjo atsirasti nuosavybės teisė į butą. Būtent dėl to bei dėl aplinkybės, kad ieškovė nenurodo nuo kurio momento reikalauja pripažinti nuosavybės teises į butą, ieškovės reikalavimas pripažinti nuosavybės teises būtent nuo 2014-11-11 negali būti tenkinamas, kaip prieštaraujantis įstatymų nuostatoms bei teismų praktikai. Be to, preliminariojoje sutartyje nurodyto buto plotas yra 40,45 kv. m., o Nekilnojamojo turto registre įregistruoto buto, ( - ) (40,82 kv. m), nustatytas 0,37 kv. m. ploto padidėjimas ir pagal preliminariosios sutarties 4.1.1. ir 4.1.2. punktą, ieškovė privalėjo proporcingai primokėti atsakovui 471,55 Eur už įsigyjamą nekilnojamąjį daiktą, tačiau įrodymų apie šių pinigų sumokėjimą nepateikta, todėl nėra pagrindo teigti, kad visa kaina už perkamą turtą yra sumokėta, o kol nėra sumokėta visa kaina už perkamą nekilnojamąjį daiktą, negalima konstatuoti, jog visos sutarties sąlygos yra įvykdytos ir ieškovė yra įsigijusi ginčo patalpas.

15Atsiliepimu į ieškovės patikslintą ieškinį atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ prašo atmesti ieškovės patikslintą ieškinį, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime atsakovas nurodo analogiškus motyvus, išdėstytus atsakovo triplike.

162017 m. rugsėjo 6 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė E. A. palaikė ieškinio bei ieškinio patikslinimo reikalavimus, visuose procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, prašė ieškinį tenkinti pilna apimtimi bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, jog ieškovė ieškinį grindžia ta aplinkybe, kad pagal CK 6.401 str. 5 d., preliminariosios sutarties pagrindu įgijo butą, esantį ( - ), nuo visos kainos sumokėjimo. Ieškovė 2014-07-25 su atsakovu UAB „Negresko Investicijos“ sudarė preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria susitarė dėl buto pastatymo ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, buto pardavimo už 178 000 Lt. Šios sutarties sudarymo dieną ieškovė sumokėjo grynaisiais pinigais 70 000 Lt, likusią kainą įsipareigojo sumokėti iki 2014-11-15. Likusios sumos mokėjimą buvo susitarta atlikti 2014-11-11, tačiau ieškovė, siekdama papildomai užtikrinti savo teises, pareikalavo, kad būtų sudaryta notarinė preliminari sutartis. 2014-11-11 buvo sumokėta dar 38 000 Lt grynaisiais pinigais, taip pat bankiniu pavedimu sumokėta 70 000 Lt. Notarinė preliminarioji sutartis tarp šalių buvo sudaryta 2014-11-12, kurios 4.2 punktas patvirtino, kad yra sumokėta visa turto kaina. Pažymėjo, jog šalių pasirašyta sutartis atitinka visas įstatymo nustatytas sąlygas, pagal kurias pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į statomą būstą nuo visos kainos sumokėjimo. Ieškovė būstą įgijo savo asmeniniais tikslais, t. y. siekdama apsirūpinti būstu. Kai tik ginčo butas buvo įregistruotas, t. y. apie 2015 metų kovo ar balandžio mėnesį, jis buvo faktiškai perleistas ieškovei, kuri jame iki šiol gyvena, jį įsirengė, sudarė sutartis dėl komunalinių paslaugų teikimo, moka mokesčius. UAB „Negresko Investicijos“ išdavė pažymą, kuria patvirtinama, kad ieškovė yra ginčo buto teisėta valdytoja ir naudotoja, turinti teisę būtą valdyti ir naudoti. Pripažinus ieškovei nuosavybės teisę nuo 2014-11-12, vėliau sudaryti hipotekos sandoriai yra niekiniai ir negaliojantys, todėl hipoteka, sudaryta 2015-07-02, UAB „2A Invest“ naudai negalioja. Priverstinė VMI hipoteka nustatyta 2016-10-12, ji taip pat negalioja. Įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė turtą įgijo asmeniniais, šeimos tikslais pateikti nėra objektyvios galimybės, pateiktoje pažymoje atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ pripažino, kad ieškovė yra teisėta ginčo turto valdytoja ir naudotoja. Gyvenamosios vietos šiame turte ieškovei nepavyko deklaruoti, nes viešajame registre nėra įregistruota jos nuosavybės teisė. Ieškovė yra sudariusi komunalinių paslaugų teikimo sutartis, jomis naudojasi, jas apmoka. Atsakovas iki teismo posėdžio neginčijo aplinkybės, kad bute gyvena ir juo naudojasi ieškovė, taip pat nepateikė įrodymų, kad atsakovas mokėtų už paslaugas ar kas nors kitas yra užvaldęs ginčo butą, apmoka sąskaitas. Įstatymas nenumato, kad yra būtinas buto perdavimas siekiant pripažinti asmens nuosavybės teisę pagal CK 6.401 str. Nuosavybės teisės įgijimo sąlygos yra visos kainos sumokėjimas, buto sutarties sudarymas siekiu įgyti gyvenamąjį būstą, būtent dėl šios aplinkybės ieškovė ir nurodo, kad ji šiame bute gyvena iki šiol. Ieškovė dalį pinigų pagal sudarytas sutartis mokėjo grynaisiais pinigais, nes taip pageidavo UAB „Negresko Investicijos“ direktorius. Grynieji pinigai buvo sumokėti UAB „Negresko Investicijos“ ofise, ieškovė pinigus sumokėjo pati asmeniškai. Ieškovė butą įsigijo iš asmeninių lėšų – santaupų, už parduotą turtą gautų lėšų. Nurodė, jog šalių pasirašytų sutarčių esminės sąlygos yra analogiškos, abi sutartys galioja, tiesiog viena yra patvirtinta notaro. Įstatymas numato, kad pirkėjas nuosavybės teisę įgyja nuo visos kainos sumokėjimo, nagrinėjamu atveju visa turto kaina sumokėta 2014-11-11, tą dieną galiojo preliminari sutartis šalių sudaryta 2014-07-25. Preliminarioji sutartis nebuvo įvykdyta, nes atsakovas atsisakė sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Preliminarioji sutartis nebuvo išviešinta, nes ieškovė nežinojo turinti atlikti dar kokius nors veiksmus, manė, kad tą atliks notaras. Papildomai paaiškino, jog ieškovė neprašo pripažinti 2014-11-12 sudarytą preliminarią sutartį pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi, šia sutartimi buvo išdėstyta nauja anksčiau sudarytos sutarties redakcija. Nuosavybės teisę prašoma pripažinti būtent pagal preliminarią sutartį, kuri atitinka CK 6.401 str., nuosavybės teise pripažintina nuo visos kainos sumokėjimo momento. Pinigai buvo mokami pagal 2014-07-25 preliminarios sutarties redakciją dėl to paties buto, jie sumokėti likus vienai dienai iki 2014-11-12 notarinės sutarties sudarymo. Paties buto pinigų sumokėjimo metu bei sutarties sudarymo metu dar nebuvo, jis vis dar buvo statomas, todėl ir nuosavybės teisės perleidimas pirkimo-pardavimo sutartimi buvo negalimas, dėl šios priežasties sudaryta būsimo būsto preliminari pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovas byloje neįrodinėjo, kad ieškovė ginčo bute negyvena, kad jis įgytas ne jos asmeniniais tikslais, nors būtent jam tenka pareiga pagrįsti tokius savo teiginius. Hipotekos sandoriai pažeidžia imperatyvias teisės normas, todėl yra niekiniai ir negaliojantys. UAB „2A Invest“ sąžiningumas ar nesąžiningumas nėra aktualus, nes, pripažinus ieškovei nuosavybės teisę, tokie sandoriai negalėjo būti sudaryti. Hipoteka VMI naudai taip pat yra niekinė ir negaliojanti, nes ji nustatyta siekiant užtikrinti UAB „Negresko Investicijos“ prievolę, o pripažinus butą nuosavybės teise ieškovei, priverstinė hipoteka šio buto atžvilgiu negalėjo būti nustatyta ir privalo būti panaikinta.

17Atsakovo BUAB „Negresko Investicijos“ atstovas advokato padėjėjas J. V. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinio netenkinti. Papildomai paaiškino, jog sutartis pilnai nebuvo įvykdyta, pati sutartis nesudaro pagrindo pripažinti nuosavybės teisę į butą. Atsakovas negali patvirtinti dalies kainos, kuri buvo sumokėta grynaisiais pinigais, sumokėjimo. Be to, sutartis buvo sudaryta pažeidžiant bendrovės įstatus. Sudarytu sandoriu nebuvo perleidžiamos nuosavybės teisės, juo nuosavybės teisės netgi negalėjo būti perduotos. Jeigu šalių valia būtų perleisti nuosavybę, notaras privalėtų reikalauti akcininkų sutikimo, tačiau šiuo atveju to nebuvo. CK 6.401 str. 5 d. nuostata taikytina esant šalių susitarimui, tačiau akivaizdu, kad nei sudarant sutartį, nei po sutarties sudarymo, kainos sumokėjimo, ši sąlyga nebuvo aptariama ir šalių tikslas nebuvo įsigyti nuosavybės teisę į ginčo butą. Ši nuostata gali būti taikoma esant aiškiam susitarimui sutartyje, o kadangi šalių sudarytoje sutartyje tas nebuvo aiškiai įtvirtinta, nėra pagrindo teigti, kad ieškovė įgijo nuosavybės teisę nuo 2014-11-11. Be to, tai patvirtina ir 2014-11-12 preliminariosios sutarties sudarymo aplinkybės, šalys šioje sutartyje nesusitarė dėl turto įgijimo. Teismų praktikoje aiškiai įtvirtina, kad CK 6.401 str. yra specialioji teisės norma, skirta saugoti vartotojo, kuris, sudarydamas sutartį ir sumokėdamas turto kainą, patenkina savo asmeninį poreikį į gyvenamąjį būstą. Ši nuostata neįtvirtina, kad pirkėjas yra vartotojas, tačiau tik įtvirtina, kad asmuo tenkina savo poreikį į būstą ir tai pripažįstama viešuoju interesu. Ieškovės pateikti duomenys nepatvirtina, kad būtent ieškovė gyvena ginčo bute, kad jis nėra nuomojamas, nesiekiama jo pardavimo investiciniais tikslais, kad jis nenaudojamas verslo poreikiais. Iš pateiktų mokėjimų nėra galimybės teigti, kad būtent ieškovė atliko tuos mokėjimus. Taigi, ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ji gyvena ginčo bute ir neįrodė, kad ji ginčo butą siekė įgyti asmeniniais tikslais. Hipotekos kreditoriai buvo sąžiningi, nes sutarties sudarymo faktas nebuvo išviešintas. Atsakovas nesiremia atskirtimais dėl ploto skirtumo po pastato baigtumo įregistravimo. Draudimas įmonės direktoriui sudaryti sutartis, kurių kaina viršija 100 000 Lt, be akcininkų pritarimo numatytas bendrovės įstatuose. Jei preliminarioji sutartis buvo sudaryta siekiant įtvirtinti nuosavybės teisės pagrindą, tai tokiu atveju šiai sutarčiai buvo reikalingas akcininko sutikimas. Atsakovas nežino kas faktiškai naudojasi šiuo butu. Atsakovas neginčija aplinkybės, kad butas yra perduotas ir juo yra naudojamasi, jame gyvenama. Papildomai paaiškino, kad atsakovas negali patvirtinti, kad ieškovė sumokėjo visą buto kaina. Taip pat nėra pagrindo taikyti CK 6.401 str. 5 d. kaip specialaus nuosavybės įgijimo būdo, nes byloje nenustatyta, kad butas įgytas asmeniniais tikslais, siekiant patenkinti poreikį į būstą. Minėta įstatymo nuostata taikoma šalių valia ir šalių susitarimu, nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad šalys buvo susitarusios dėl nuosavybės teisės perėjimo. Byloje nenustatytos visos CK 6.401 str. taikymui būtinos sąlygos, todėl taikomos bendrosios preliminariosios sutarties nuostatos. Šalys nesudarė per įstatymo nustatytą terminą pagrindinės sutarties, todėl atsakovas negali būti įpareigotas sudaryti tokią sutartį ir perleisti nuosavybės teises, o ieškovė tik įgijo teisę reikalauti visų lėšų grąžinimo iš atsakovo.

18Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė R. G. teismo posėdžio metu palaikė poziciją išdėstytą pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Paaiškino, jog VMI, būdama UAB „Negresko Investcijos“ kreditore, naudojasi jai įstatymo suteikta teise nustatyti priverstinę hipoteką skolininkui, kuris turi mokestinę nepriemoką. VMI vadovavosi VĮ „Registrų centras“ duomenimis, kuriuose numatyta, kad ginčo buto vienintelis savininkas yra UAB „Negresko Investcijos“, todėl būtent šiam turtui buvo pasirinkta nustatyti priverstinę hipoteką.

19Ieškinys tenkintinas.

20Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2014-07-25 tarp UAB „Negresko Investicijos“ ir ieškovės sudaryta preliminarioji statomo buto pirkimo-pardavimo sutartis, kuria šalys susitarė, kad UAB „Negresko Investicijos“ pastatys 2 kambarių butą, 40,45 kv. m. ploto, o UAB „Negresko Investicijos“ pastačius minėtą butą, šalys sudarys šio turto pirkimo-pardavimo sutartį, buto kaina – 178 000 Lt. UAB „Negresko Investicijos“ kasos pajamų orderyje serija 2014 Nr. 8 nurodyta, kad ieškovė 2014-07-25 sumokėjo 70 000 Lt, kasos pajamų orderyje serija 2014 Nr. 1 – 2014-11-11 ieškovė sumokėjo 38 000 Lt, o iš pateikto 2014-11-11 mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovė bankiniu pavedimu UAB „Negresko Investicijos“ sumokėjo 70 000 Lt. 2014-11-12 UAB „Negresko Investicijos“ ir ieškovė sudarė notaro patvirtintą Preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Negresko Investicijos“ įsipareigojo pastatyti 2 kambarių butą, kurio preliminarus bendras plotas – 40,45 kv. m., o UAB „Negresko Investicijos“ pastačius minėtą butą, šalys įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, pagrindinės sutarties kaina – 178 000 Lt, sutartyje patvirtinta, kad ieškovė visą šią kainą UAB „Negresko Investicijos“ yra sumokėjusi. UAB „Negresko Investicijos“ 2016-08-17 išdavė Patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad ieškovė yra teisėta buto/patalpos, unikalus Nr. 4400-3224-4245:7518, 40,82 kv. m. bendro ploto, esančio ( - ), valdytoja ir naudotoja, turinti teisę butą valdyti ir naudoti, šiuo raštu taip pat sutiko, kad ieškovės gyvenamoji vieta būtų registruota bute, adresu ( - ). Nekilnojamojo turto registro išraše buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savininku nurodytas UAB „Negresko Investicijos“, šiam turtui taikomas areštas UAB „Conresta“ naudai, registruota sutartinė bei priverstinė hipoteka. Hipotekos registro išrašas patvirtina, kad butas, esantis adresu ( - ), įkeistas UAB „2A Invest“ naudai sutartinės hipotekos pagrindu. Hipotekos registro išrašas taip pat patvirtina, kad butui, esančiam ( - ), taikoma priverstinė hipoteka 2016-10-10 Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo Nr. (23.31-08)-319-2100 pagrindu. Priverstinė hipoteka nustatyta dėl mokestinės nepriemokos 2016-10-10.

21Ieškovė yra sudariusi sutartis dėl komunalinių paslaugų teikimo butui, adresu ( - ) su UAB „Naujoji pilaitė“, AB „Energijos skirstymo operatorius“. Į bylą pateiktos atsiskaitymo knygelės kopijos patvirtina, kad už butui, esančiam ( - ), teikiamas komunalines paslaugas buvo atsiskaitoma. Nekilnojamojo turto registro išrašai patvirtina, kad butams Nr. 25 bei 28, esantiems ( - ), priskirtos ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalys.

22Sandorių su ieškove sudarymo metu UAB „Negresko Investicijos“ vardu veikė direktorius Z. Z., kurio įgaliojimai pasibaigė 2016-10-10, nuo 2016-10-11 iki 2016-11-28 direktoriaus pareigas ėjo A. P., o 2016-11-29 direktoriumi paskirtas J. R.. A. P. kreipėsi į Z. Z. dėl bendrovės turto ir dokumentų perdavimo. A. P. pareiškimu kreipėsi į policiją dėl dokumentų ir turto neperdavimo, galimai apgaulingos ir aplaidžios buhalterinės apskaitos tvarkymo. UAB „Negresko Investicijos“ įstatų 5.3 punkte numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę pritarti bendrovės vadovo sprendimams, kurių vertė didesnė kaip 100 000 Lt. UAB „Negresko Investicijos“ akcininkas yra Negresko hurtownia lodow mrozonek į artykulow spozywczych spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia. Akcininkų sprendimu nutarta butą, esantį ( - )parduoti už 54 710 Eur. 2017-04-28 nutartimi UAB „Negresko Investicijos“ iškelta bankroto byla.

23Dėl nuosavybės teisių įgijimo į ginčo butą ir žemės sklypo dalį pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį

24Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1 dalį, preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Preliminarioji sutartis turi būti rašytinė, o formos reikalavimų nesilaikymas preliminariąją sutartį daro negaliojančią (CK 6.165 str. 2 d.). CK 6.165 str. 3 d. įtvirtinta, kad preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Jeigu šis terminas nenurodytas, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Pagal šio straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia.

25CK 6.401 straipsnyje numatytas būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutarties institutas. CK 6.401 str. 1 d. nustatyta, kad pirkėjas – fizinis asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas – juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje numatytą gyvenamąjį namą ar butą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą ar butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą. CK 6.401 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad preliminariojoje sutartyje gali būti numatyta, jog pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje numatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo. Taigi, CK 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatytas specialusis pirkėjo nuosavybės įgijimo būdas, besiskiriantis nuo bendrosios CK 6.393 straipsnio 4 dalyje ir 6.398 straipsnyje reglamentuotos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perdavimo ir įgijimo tvarkos. Pagal kasacinio teismo praktiką, CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto pirkimo–pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių. Tokios sutarties šalių teisės ir pareigos yra daug platesnės nei sutarties, sudarytos pagal CK 6.165 straipsnį. Sutarties šalis – pardavėjas įsipareigoja ne tik sudaryti pagrindinę sutartį, bet ir pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą būstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-441; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455; 2014 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2014). Preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties išskirtinumas iš kitų preliminariųjų sutarčių yra tas, kad pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik remdamasis CK 6.165 straipsnio 4 dalimi, bet ir reikalauti prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį) bei naudotis visais kitais civilinių teisių gynimo būdais (CK 1.138 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2008; 2011 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011; 2013 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2013;2014 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2014, kt.). CK 6.401 straipsnio reglamentavimas skirtas užtikrinti būtent pirkėjo – fizinio asmens, siekiančio įsigyti butą ar namą, t. y. patenkinti savo poreikį į gyvenamąjį būstą, interesus, kai jis sudaro preliminariąją sutartį dėl dar statomo (būsimo) gyvenamojo būsto pirkimo ir savo lėšomis finansuoja statybą.

26Nagrinėjamu atveju ieškovė ir UAB „Negresko investicijos“ 2014-07-25 sudarė Preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį, kurios 1.1 punkte numatyta, kad sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais UAB „Negresko Investicijos“ įsipareigoja, pasitelkdamas kitus asmenis, daugiabučiame penkių aukštų gyvenamajame name, kuris yra statomas 1.32 ha UAB „Negresko Investicijos“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0167:2524, adresas ( - )), ir kurio projektiniai sprendiniai yra nurodyti UAB „Veduta“ parengtame projekte Nr. VED-TP-12-02, parengtame 2012, pastatyti 2 kambarių butą, kurio paskirtis – gyvenamoji, preliminarus bendras plotas – 40,45 kv. m., kuris bus 4 namo aukšte, kurio planas pridedamas prie sutarties, plane pažymėtas 4.6, kuriame bus atlikti sutarties priede Nr. 3 nurodyti apdailos darbai bei įrengta šiame priede numatyta įranga. Pagal šios sutarties 1.2 punktą, pardavėjui atlikus statybos darbus iki 2014-12-31, Nekilnojamojo turto registre įregistravus butą kaip atskirą ir nebaigtą statyti turtinį (numatytas užbaigtumas ne mažesnis kaip 85 proc.) vienetą bei raštu pranešus apie šių įsipareigojimų įvykdymą, šalys įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Negresko Investicijos“ parduotų, o ieškovė pirktų butą ir žemės sklypo dalį, lygią buto bendro ploto ir viso pastato bendro ploto santykiui. Šalys susitarė, jog pagrindinės sutarties kaina yra 178 000 Lt (Sutarties 4.1 punktas), 70 000 Lt ieškovė įsipareigojo sumokėti sutarties sudarymo dieną, o likusią kainos dalį, t. y. 108 000 Lt, iki 2014 m. lapkričio 15 d. (Sutarties 4.2 punktas). Pažymėtina, kad skirtingai negu CK 6.165 straipsnyje, preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties esminės sąlygos išvardytos įstatyme; tai – būsto kaina, statybos terminai, rangovas, architektas ir kiti statybą ir jos priežiūrą atliksiantys asmenys, žemės sklypo, kuriame statomas namas ar butas, teisinis statusas, pirkėjo teisės į tą žemės sklypą ir kt. (CK 6.401 straipsnio 2 dalis). Neatskiriama preliminariosios sutarties dalis yra gyvenamojo namo ar buto projektas, jo sąmata ir kiti dokumentai (CK 6.401 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014). Iš nurodytų bylos aplinkybių matyti, kad 2014-07-25 sutartimi šalys susitarė dėl to, kad pardavėjas (atsakovas) statomame daugiabučiame name pastatys ir parduos butą pirkėjai (ieškovei), o ši nusipirks butą už sutartyje nurodytą kainą. Toks šalių susitarimas, atsižvelgiant į jo turinį, šalių valią, tikruosius tikslus ir atliktus veiksmus vykdant šią sutartį, iš esmės atitinka CK 6.401 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį.

27Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „Negresko Investicijos“ 2014-07-25 sumokėjo 70 000 Lt, 2014-11-11 sumokėjo 38 000 Lt, o 2014-11-11 ieškovė sumokėjo 70 000 Lt. Taigi, ieškovė atliktais mokėjimais sumokėjo visą sutartyje nustatytą turto kainą. Atkreiptinas dėmesys, jog UAB „Negresko Investicijos“ ir ieškovė 2014-11-12 sudarė notaro patvirtintą Preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria susitarė, jog sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais UAB „Negresko Investicijos“ įsipareigojo, pasitelkdamas kitus asmenis, daugiabučiame penkių aukštų gyvenamajame name, statomame 1.32 ha UAB „Negresko Investicijos“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ), adresas ( - )), ir kurio projektiniai sprendiniai yra nurodyti UAB „Veduta“ parengtame projekte Nr. VED-TP-12-02, parengtame 2012, kurio pagrindu 2014-04-29 UAB „Negresko Investicijos“ išduotas statybos leidimas Nr. ( - ), pastatyti 2 kambarių butą, kurio paskirtis – gyvenamoji, preliminarus bendras plotas – 40,45 kv. m., kuris bus 4 namo aukšte, kurio planas pridedamas prie sutarties, plane pažymėtas 4.6, kuriame bus atlikti sutarties priede Nr. 3 nurodyti apdailos darbai bei įrengta šiame priede numatyta įranga. Sutarties 4.2 punkte numatyta, jog visą sutarties kainą, t. y. 178 000 Lt, ieškovė, kaip tai pareiškė sutartyje nurodytas UAB „Negresko Investicijos“ atstovas, sumokėjo prieš pasirašant sutartį tokiomis dalimis: 108 000 Lt – grynais pinigais, 70 000 Lt – mokėjimo pavedimu. Atkreiptinas dėmesys, jog UAB „Negresko Investicijos“ ir ieškovė 2014-11-12 sudarė Preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria iš esmės patvirtino anksčiau sudarytos (2014-07-25) sutarties sąlygas. Pažymėtina, jog ieškovė pateikė teismui kasos pajamų orderius bei mokėjimo pavedimo kopiją, 2014-11-12 tarp ieškovės ir atsakovo UAB „Negresko Investicijos“ sudarytoje preliminariojoje statomo buto pirkimo-pardavimo sutartyje UAB „Negresko Investicijos“ atstovas patvirtino, kad ieškovė už ginčo turtą yra atsiskaičiusi. Atsakovas UAB „Negresko Investicijos“, nurodydamas, kad negali patvirtinti, jog ieškovė yra visiškai atsiskaičiusi pagal sudarytą sutartį, nepateikė teismui įrodymų paneigiančių ieškovės pateiktus mokėjimus patvirtinančius įrodymus, neįrodinėjo, jog ieškovė už turtą neatsiskaitė, todėl šie atsakovo argumentai atmestini (CPK 178 str.).

28Atsakovas, nesutikdamas su ieškovės ieškiniu nurodė, jog Nekilnojamojo turto registro išraše nurodyta, kad ginčo butas yra 40,82 kv. m. ploto, nors šalys sudarytomis sutartimis susitarė dėl 40,45 kv. m. ploto buto, už minėtą ploto neatitikimą ieškovė nėra atsiskaičiusi su atsakovu, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovė įgijo nuosavybės teisę į ginčo butą. UAB „Negresko Investicijos“ ir ieškovės 2014-11-12 sudarytos sutarties 4.1.2 punkte įtvirtinta, kad atlikus tikslius perkamo buto kadastrinius matavimus, jei atsiranda ploto neatitikimai, didesni nei 1 proc., lyginant su nustatytais projekte bei priede Nr. 2 užfiksuotais buto preliminariais bendrais plotais, pardavėjas ar pirkėjas įsipareigoja, perskaičiavus, kompensuoti proporcingas pinigų sumas, pagal esamus plotų neatitikimus, vadovaujantis sutarties 4.1.1 nustatytais 1 kv. m. įkainiais. Atsižvelgiant į tai, kad ploto neatitikimas neviršija 1 proc., šis atsakovo atsikirtimas atmestinas kaip nepagrįstas. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog ieškovė tinkamai ir sutartyje nustatytais terminais atsiskaitė su atsakovu už preliminariojoje sutaryje numatytą turtą, esantį adresu ( - ).

29Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad tam, jog į CK 6.401 straipsnio 5 straipsnyje nurodytu būdu sukuriamą nekilnojamąjį daiktą (butą, gyvenamąjį namą) galėtų būti įgyjamos nuosavybės teisės, jis turi būti suformuotas kaip turtinis vienetas ir įregistruotas viešame Nekilnojamojo turto registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-317-611/2016). Teismas pažymi, jog į bylą pateikti Nekilnojamojo turto registro išrašai patvirtina, kad butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - )pradėtas statyti 2014 metais, statybos baigtos 2015 metais, statybos baigtumas – 100 procentų. Kaip jau minėta, ieškovė visą kainą už ginčo turtą UAB „Negresko Investicijos“ sumokėjo trimis mokėjimais atliktais 2014-07-25, 2014-11-11 ir 2014-11-11. Taigi, ieškovė visą ginčo buto kainą sumokėjo dar prieš pastatant butą. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovė finansavo buto statybos darbus. Aplinkybė, kad ieškovė turto kainą sumokėjo tuo metu, kai turtas dar nebuvo išskaidytas į turtinius vienetus, nepaneigia ieškovės teisių, nes šalys sudarė būtent statomo būsto preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį.

30Atsakovo UAB „Negresko Investicijos“ atstovas teismo posėdžio metu kvestionavo, ar ieškovė ginčo būstą įsigijo asmeniniais šeimos tikslais kaip gyvenamąjį būstą, ar ieškovė pati naudojasi šiuo būstu. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), be kita ko, suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013). Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. CPK 178 straipsnis numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Pažymėtina, jog atsakovas įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog ieškovė ginčo būstu nesinaudoja, būstas pirktas ne jos šeimos poreikiams tenkinti, teismui nepateikė, tuo tarpu ieškovė pateikė teismui sutartis dėl komunalinių paslaugų teikimo ginčo butui su UAB „Naujoji pilaitė“, AB „Energijos skirstymo operatorius“. Į bylą taip pat pateiktos atsiskaitymo knygelės kopijos patvirtina, kad už ginčo butui teikiamas komunalines paslaugas buvo atsiskaitoma. UAB „Negresko Investicijos“ 2016-08-17 išdavė Patvirtinimą, kuriame nurodo, kad ieškovė yra teisėta buto/patalpos, unikalus Nr. 4400-3224-4245:7518, 40,82 kv. m. bendro ploto, esančio ( - ), valdytoja ir naudotoja, turinti teisę butą valdyti ir naudoti. Be to, teismas atkreipia dėmesį, jog ginčo butas yra gyvenamosios paskirties, duomenų byloje, jog ieškovė turi kitą gyvenamąjį būstą, nėra. Atsižvelgiat į tai, darytina išvada, jog ginčo butas yra įgytas ieškovės šeimos poreikiams tenkinti.

31UAB „Negresko Investicijos“ įstatų 5.3 punktas numato, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę pritarti bendrovės vadovo sprendimams: a) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 100 000 Lt investavimo, perleidimo, nuomos; b) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 100 000 Lt įkeitimo ir hipotekos; c) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 100 000 Lt įvykdymo laidavimo ar garantavimo; d) įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 100 000 Lt. Pažymėtina, jog ieškovės ir atsakovo sudarytomis sutartimis ginčo turtas nebuvo perleistas, išnuomotas ar investuotas, taip pat nebuvo įkeistas ar jam taikyta hipoteka. Be to, ieškovė, kaip fizinis asmuo, sudarė sutartį su atsakovu, juridiniu asmeniu, savo srities profesionalu, kuriam keliami aukštesni veiklos standartai. Atsakovas pateikė teismui duomenis apie galimai nesąžiningą ankstesnio atsakovo vadovo veiklą. Atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ nepateikė teismui įrodymų, jog ieškovei buvo žinoma apie atsakovo įstatuose įtvirtintus ribojimus, atsakovo akcininko priimtą sprendimą dėl parduodamo turto kainos. Aplinkybė, jog atsakovo vadovas galimai elgėsi nesąžiningai, nesudaro pagrindo bei negali sąlygoti ieškovės teisių bei teisėtų interesų pažeidimo.

32Atsakovas VMI atsiliepime nurodo, jog ieškovės ir atsakovo UAB „Negresko Investicijos“ neveikimas negali sąlygoti trečiųjų asmenų teisių pažeidimo, tačiau pažymėtina, jog ieškovė yra garbaus amžiaus moteris, duomenų, jog išmanytų teisinius procesus ar kad ginčo buto pirkimo-pardavimo sutartis būtų nesudaryta dėl ieškovės kaltės, byloje nėra. Priešingai, atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ pateikė teismui duomenis, jog kreipėsi dėl ankstesnio įmonės savininko galimai neteisėtų veiksmų. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog ieškovė ne kartą kreipėsi į atsakovą dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, tačiau sutartis nebuvo sudaryta ir dėl to ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo konstatuoti ieškovės aplaidumo dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo.

33Iš nurodytų bylos aplinkybių matyti, kad šalys susitarė dėl to, kad atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ statomame daugiabučiame name pastatys ir parduos butą ieškovei, o ši nusipirks butą už sutartyje nurodytą kainą. Šis šalių susitarimas turiniu, šalių valia, susitarimo tikslais ir atliktais veiksmais jį vykdant atitinka CK 6.401 str. 1 d. apibrėžtą būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovė, nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įgijo nuo visos turto kainos sumokėjimo momento, t. y. 2014-11-11. Aplinkybė, jog šalys nesudarė ginčo buto pirkimo-pardavimo sutarties nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovė, sumokėjusi visą turto kainą, neįgijo nuosavybės teisės į ginčo turtą pagal CK 6.401 straipsnį.

34Pagal 2014-11-12 šalių sudarytos sutarties 1.2 punktą, UAB „Negresko Investicijos“ įsipareigojo ieškovei perduoti ne tik ginčo butą, tačiau ir žemės sklypo dalį, lygią buto bendro ploto ir viso pastato bendro ploto santykiui. CK 6.394 str. 1 d. numato, kad pagal pastato, įrenginio ar kitokio nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjui kartu su nuosavybės teise į tą daiktą pardavėjas perduoda ir šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Pagal CK 6.394 str. 2 d., jeigu pardavėjas yra žemės sklypo, kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, savininkas, tai pirkėjui perduodama nuosavybės teisė į tą žemės sklypą arba žemės nuomos ar užstatymo teisė, atsižvelgiant į tai, ką numato sutartis. Sutartis, kurioje neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta, – yra negaliojanti. Nekilnojamojo turto registro išrašai patvirtina, kad butams Nr. 25 bei 28, esantiems ( - ), priskirtos ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalys. Esant šioms aplinkybėms bei pripažinus ieškovei nuosavybės teisę į butą, teismas pripažįsta, jog ieškovė įgijo ir 50/13264 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ).

35Dėl hipotekos panaikinimo

36Hipotekos registro išrašas patvirtina, kad butas, esantis adresu ( - ), įkeistas UAB „2A Invest“ naudai sutartinės hipotekos pagrindu, be to, butui, esančiam ( - ), taikoma priverstinė hipoteka 2016-10-10 Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo Nr. (23.31-08)-319-2100 pagrindu, priverstinė hipoteka nustatyta dėl mokestinės nepriemokos 2016-10-10. Ginčijamų hipotekos sandorių metu Nekilnojamojo turto registre buto, esančio ( - ), savininku nurodytas atsakovas UAB „Negresko Investicijos“. CK 4.37 str. 1 d. numatyta, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Tai reiškia, kad savininkas savo teises į turtą turi įgyvendinti sąžiningai, nepiktnaudžiaudamas savo teise, bei laikydamasis įstatyme nustatytų reikalavimų. Pagal CK 4.37 str. 2 d., savininkas turi teisę perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą ar jo dalis, ar tik konkrečias šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teises. Taigi, tik pats savininkas turi teisę jam priklausančiu daiktu disponuoti, tame tarpe apsunkinti sutartine hipoteka (CK 4.170 str., 4.175 str.). Pagal CK 4.93 str. 2 d., niekas neturi teisės paimti iš savininko nuosavybę prievarta, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, taip pat reikalauti, kad savininkas prieš savo valią sujungtų savo nuosavybę su kito savininko nuosavybe. Nuosavybė iš savininko prieš jo valią neatlygintinai gali būti paimta tik teismo sprendimu ar nuosprendžiu (CK 4.93 str. 3 d.). Vadovaujantis CK 1.80 str. 1 d., imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Byloje nustatyta, kad ieškovė nuosavybės teisę į ginčo turtą įgijo 2014-11-11 CK 6.401 str. 5 d. pagrindu, todėl nuo šio momento būtent ieškovė turėjo nuosavybės teisę į ginčo butą, tuo tarpu atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ nebūdamas ginčo turto savininku, t. y. neturėdamas teisės ginčo turtu disponuoti, neturėjo teisės sudaryti ginčo turto hipotekos sandorio. Kadangi UAB „Negresko Investicijos“ ir UAB „2A Invest“ sudarytas įkeitimo sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, jis yra niekinis ir negalioja nuo jo sudarymo momento (CK 1.80 str. 1 d.).

37Pagal CK 4.176 str., valstybės reikalavimams, atsirandantiems iš mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių, užtikrinti hipoteka nustatoma mokesčių administratoriaus ar Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos sprendimu. Šiame sprendime nurodomas daiktas, kuriam nustatoma priverstinė hipoteka, skolininkas – šio daikto savininkas, priverstinės hipotekos nustatymo pagrindas, priverstinės hipotekos terminas ir reikalavimo suma. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo Nr. (23.31-08)-319-2100 pagrindu hipoteka nustatyta 2016-10-10, t. y. po to, kai ieškovė CK 6.401 str. 5 d. pagrindu įgijo nuosavybės teisę į ginčo butą. Taigi, atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija pagal UAB „Negresko Investicijos“ prievoles hipoteką taikė šiam atsakovui nepriklausančiam turtui. Duomenų apie ieškovės įsiskolinimus Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikta, todėl nėra teisinio pagrindo priverstinei hipotekai taikyti. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016-10-10 sprendimu Nr. (23.31-08)-319-2100 butui, esančiam ( - ), taikyta priverstinė hipoteka pripažįstama prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo nuostatoms (CK 4.37 str., 4.93 str., 4.170 str.), todėl yra niekinė ir negaliojanti nuo sudarymo momento.

38Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; kt.).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė prašo priteisti 5 798,66 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1194 Eur žyminis mokestis bei 4604,66 Eur atstovavimo išlaidų, pateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos ieškovės naudai. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija nesutinka, jog iš jo būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos, nes kreipimosi į teismą būtinybę lėmė šalių neveikimas. Valstybinė mokesčių inspekcija, nustatydama priverstinę hipoteką, naudojosi įstatymo jai nustatyta teise, viešuosiuose registruose pateikta medžiaga, nedalyvavo ieškovės ir UAB „Negresko Investicijos“ santykiuose dėl ginčo buto, todėl teismo vertinimu, bylinėjimosi išlaidos iš šio atsakovo nepriteistinos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės naudai iš atsakovų BUAB „Negresko Investicijos“ ir UAB „2A Invest“ lygiomis dalimis priteisiama 5 798,66 Eur bylinėjimosi išlaidų.

41CPK 150 straipsnio 3 dalis numato, jog jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl 2016 m. lapkričio 8 d. taikytos laikinosios apsaugos priemones paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

42Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

43Ieškinį tenkinti.

44Pripažinti, kad ieškovė nuo 2014 m. lapkričio 11 d. yra įgijusi nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), bei 50/13264 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), pagal 2014 m. lapkričio 12 d. Preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą su UAB „Negresko Investicijos“.

45Pripažinti negaliojančia atsakovų UAB „Negresko Investicijos“ ir UAB „2A Invest“ sutartinės hipotekos sandorio, sudaryto 2015-07-02, identifikavimo kodas ( - ), dalį dėl buto unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įkeitimo nuo šio sandorio sudarymo momento.

46Pripažinti negaliojančia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimo Nr. (23.31-08)-319-2100 pagrindu 2016-10-10 taikytos priverstinės hipotekos identifikavimo kodas ( - ), dalį dėl buto unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įkeitimo nuo šio sandorio sudarymo momento.

47Ieškovės G. D. naudai iš atsakovų BUAB „Negresko Investicijos“ ir UAB „2A Invest“ lygiomis dalimis priteisti 5 798,66 Eur bylinėjimosi išlaidų.

48Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

49Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,... 2. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 3. dalyvaujant ieškovės G. D. atstovei advokatei E. A.,... 4. atsakovo BUAB „Negresko Investicijos“ atstovui advokato padėjėjui J. V.,... 5. atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. D.... 7. ieškovė pateiktu ieškiniu prašo 1) pripažinti, kad nuo 2014-11-11... 8. Nurodo, kad ieškovė ir atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ sudarė... 9. Atsiliepimu į ieškinį UAB „Negresko Investicijos“ prašo ieškinio... 10. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į ieškinį prašo... 11. Dubliku ieškovė palaiko ieškinyje išdėstytus argumentus, nesutinka su VMI... 12. Ieškovė pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo, kuriuo... 13. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija pateiktu tripliku ieškovės... 14. Atsakovas UAB „Negresko Investicijos“ tripliku prašo atmesti ieškovės... 15. Atsiliepimu į ieškovės patikslintą ieškinį atsakovas UAB „Negresko... 16. 2017 m. rugsėjo 6 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovės atstovė... 17. Atsakovo BUAB „Negresko Investicijos“ atstovas advokato padėjėjas J. V.... 18. Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė R. G. teismo posėdžio... 19. Ieškinys tenkintinas. ... 20. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2014-07-25 tarp UAB „Negresko... 21. Ieškovė yra sudariusi sutartis dėl komunalinių paslaugų teikimo butui,... 22. Sandorių su ieškove sudarymo metu UAB „Negresko Investicijos“ vardu... 23. Dėl nuosavybės teisių įgijimo į ginčo butą ir žemės sklypo dalį pagal... 24. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1... 25. CK 6.401 straipsnyje numatytas būsimo gyvenamojo namo ar buto... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovė ir UAB „Negresko investicijos“ 2014-07-25... 27. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „Negresko Investicijos“... 28. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovės ieškiniu nurodė, jog Nekilnojamojo... 29. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad tam, jog į CK 6.401... 30. Atsakovo UAB „Negresko Investicijos“ atstovas teismo posėdžio metu... 31. UAB „Negresko Investicijos“ įstatų 5.3 punktas numato, kad visuotinis... 32. Atsakovas VMI atsiliepime nurodo, jog ieškovės ir atsakovo UAB „Negresko... 33. Iš nurodytų bylos aplinkybių matyti, kad šalys susitarė dėl to, kad... 34. Pagal 2014-11-12 šalių sudarytos sutarties 1.2 punktą, UAB „Negresko... 35. Dėl hipotekos panaikinimo... 36. Hipotekos registro išrašas patvirtina, kad butas, esantis adresu ( - ),... 37. Pagal CK 4.176 str., valstybės reikalavimams, atsirandantiems iš mokesčių... 38. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 41. CPK 150 straipsnio 3 dalis numato, jog jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos... 42. Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas... 43. Ieškinį tenkinti.... 44. Pripažinti, kad ieškovė nuo 2014 m. lapkričio 11 d. yra įgijusi... 45. Pripažinti negaliojančia atsakovų UAB „Negresko Investicijos“ ir UAB... 46. Pripažinti negaliojančia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 47. Ieškovės G. D. naudai iš atsakovų BUAB „Negresko Investicijos“ ir UAB... 48. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2016 m.... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...