Byla 1-69-771/2017

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant Jurgitai Juškuvienei, dalyvaujant prokurorei Erikai Girgždienei, nukentėjusiajam V. B., kaltinamajam L. G., jo gynėjui – advokatui Modestui Švažui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. G., a. k. ( - ) gim. ( - ) Šiauliuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyv. Šiauliuose, ( - ), gyvenamąją vietą deklaravęs prie Šiaulių miesto savivaldybės, teistas 7 kartus: 1) Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007-11-09 nuosprendžiu, pagal BK 135 str. 1 d., skirta bausmė 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; 2) Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-04-02 nuosprendžiu, pagal BK 284 str. 1 d. ir 233 str. 1 d., vadovaujantis BK 63 str., paskirta galutinė subendrinta bausmė 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; 3) Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-05-16 nuosprendžiu, pagal BK 284 str. 1 d., skirta bausmė 1 m. laisvės atėmimo; 4) Šiaulių apylinkės teismo 2013-09-19 nuosprendžiu, pagal BK 294 str. 2 d., skirta bausmė 1 m. laisvės atėmimo; 5) Šiaulių apylinkės teismo 2013-10-30 nuosprendžiu, pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., vadovaujantis BK 63 str., paskirta galutinė subendrinta 2 m. laisvės atėmimo bausmė; 6) Šiaulių apylinkės teismo 2015-02-10 nuosprendžiu, pagal BK 138 str. 1 d., vadovaujantis BK 63 str., paskirta galutinė subendrinta 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausmė; 7) Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-07 nuosprendžiu, pagal BK 140 str. 2 d., skirta 8 mėn. laisvės apribojimo bausme, įpareigodamas per 7 mėn. neatlygintinai išdirbti 84 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, uždrausdamas visą bausmės atlikimo laiką lankytis baruose, kavinėse, restoranuose, naktiniuose klubuose ir kitose viešojo maitinimo įstaigose, išskyrus valgyklas, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 284 straipsnio 1 dalį,

2Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-

Nustatė

3L. G. 2016-08-28, apie 00.15 val., Šiauliuose, P. V. g. 41, viešoje vietoje - lošimų namuose „Admiral Club“, pašalinių asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu - vieną kartą peiliu įpjaudamas nukentėjusiajam V. B. į nugarą, padarydamas pjautinę žaizdą nugaroje, t.y. nežymų sveikatos sutrikdymą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, sukėlė sumaištį iš išgąstį aplinkiniams.

4Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis L. G. parodė, kad visų įvykio aplinkybių neatsimena, todėl patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Įvykio dieną buvo išgėręs butelį degtinės ir alaus. Nuo išgerto alkoholio jautėsi apsvaigęs. Pamena, kad buvo nuėjęs į kazino „Admiral“ pažaisti. Įvykio aplinkybių nepamena, tačiau pripažįsta, kad galėjo padaryti jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, kadangi buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Kaltinamasis negalėjo paaiškinti kokiomis aplinkybėmis pas jį atsirado peilis. Pareikštus civilinius ieškinius pripažįsta. Pažada juos atlyginti.

5Nukentėjusysis V. B. parodė, kad 2016 m. rugpjūčio 28 d. su draugu nuėjo į kazino „Admiral“. Pastarasis žaidė, o jis sėdėjo šalia. Netrukus prie jų iš nugaros priėjo kaltinamasis ir paprašė 2 eurų. Jis atsakė, kad neturi ir pajuto kažkuo šaltu braukiant per nugarą. Atsigręžęs pamatė kaltinamojo dešinėje rankoje peilį. Jis su draugu nuėjo į šoną, o kaltinamasis išėjo iš kazino. Vėliau pajuto, kad marškiniuose yra skylė. Pasižiūrėjęs į veidrodį, pamatė supjaustytus marškinius ir bėgantį kraują. Netrukus atvyko apsaugos darbuotojas, kuris sulaikė kaltinamąjį. Atvažiavus greitajai medicinos pagalbai, važiavo į ligoninę, nes reikėjo susiūti žaizdą. Dėl šio įvykio jis buvo sukrėstas. Dvi savaites buvo nedarbingas. Iki šiol jaučia skausmą nugaroje. Baudžiamojoje byloje reiškia civilinį ieškinį dėl sugadintų rūbų. Ligoninėje jam susiuvo žaizdą, 2 savaites negalėjo miegoti ant nugaros. Neturtinę žalą grindžia patirtais nepatogumais, dvasiniais išgyvenimais.

6Liudytoja I. M. – A. parodė, kad dirba „Admiral Cazino“. Įvykio dieną dirbo nuo 20.00 val. iki 8.00 val. Matė, kaip vienas vyriškis prie žaidimų automato kabinėjosi prie dviejų jaunuolių, po to vienam jaunuoliui perrėžė nugarą peiliu. Ji iškvietė apsaugą. Apsaugos darbuotojai minėtą vyriškį sulaikė lauke. Vėliau iš vaikinų sužinojo, kad minėtas vyriškis iš jaunuolių reikalavo du eurus. Nukentėjusiojo marškiniai buvo įpjauti, matėsi bėgantis kraujas. Nukentėjusysis buvo šoke ir prašė iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Šį įvykį matė daug kazino lankytojų, kurie taip pat buvo sukrėsti.

7Liudytojas A. V. parodė, kad įvykio dieną dirbo saugos tarnybos greitojo ekipažo apsaugos darbuotoju. Gavo pranešimą, kad kazino „Admiral“ lošimo salone, paspaustas pavojaus mygtukas. Įvykio vietoje du jaunuoliai pasiskundė, kad buvo užpulti ir vienas sužalotas peiliu. Matė, kad nukentėjusiojo nugara buvo kruvina, marškiniai buvo įpjauti. Nukentėjusysis lauke parodė du be nueinančius jaunuolius ir paaiškino, kad vienas iš tų jaunuolių jį sužalojo. Kai pavijo tuos vyrus, nukentėjusysis parodė į kaltinamąjį, kuris pastarąjį sužalojo. Jis sulaikė kaltinamąjį, uždėjo jam antrankius ir nuvedė prie vaistinės, pastatė prie sienos. Nukentėjusysis paaiškino, kad po įvykio kaltinamasis peilį įsikišo į rankovę. Pradėjus čiupinėti kaltinamojo rankoves, pamatė ant žemės nukritusį peilį. Jis koja nuspyrė peilį į šoną. Vėliau tą peilį atidavė policijos pareigūnams. Nukentėjusysis ir dar vienas jaunuolis tuo metu stovėjo šalia. Vėliau iš nukentėjusiojo sužinojo, kad kaltinamasis peiliu įpjovė nukentėjusiojo nugarą už tai, kad pastarasis nedavė pinigų. Kazino klientai buvo sukrėsti, nepasitenkinę, šokiruoti.

8Liudytojas N. S. parodė, kad per Šiaulių miesto šventę su draugu B. buvo nuėjęs „Admiral“ kazino. Sėdint prie žaidimo automato, prie jų prisikabino kaltinamasis, kuris pradėjo reikalauti dviejų eurų. Jie nesutiko duoti pinigų. Po to kaltinamasis prisilietė prie nukentėjusiojo, suėmė už pečių. Kai nukentėjusysis atsistojo, kaltinamasis išsitraukė peilį ir perbraukė per nukentėjusiojo nugarą. Nukentėjusysis pajuto skausmą. Jis pastebėjo, kad nukentėjusiajam perpjauti marškiniai, bėgo kraujas. Kaltinamasis išėjo į lauką. Po to buvo iškviestas apsaugos darbuotojas. Apsaugos darbuotojas kaltinamąjį sulaikė maždaug už 50 metrų nuo kazino. Įvykio vietoje atpažino kaltinamąjį, kaip asmenį sužalojusį nukentėjusįjį. Dėl minėto įvykio jis buvo sukrėstas.

9Kaltinamojo L. G. prisipažinimo jo kaltė taip pat įrodoma baudžiamojoje byloje pridėta rašytine medžiaga:

102016-08-28 gautu V. B. protokolu-pareiškimu, kuriame nurodyta, kad 2016-08-28 apie 00.05 val., p. ( - ), esančiame kazino „Admirol“, nepažįstamas vyras nieko nesakęs, viešoje vietoje, dėl chuliganiškų paskatų, vieną kartą su peiliu įpjovė į nugarą (15-16 b. l.);

112016-08-28 įvykio apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėta įvykio vieta, adresu ( - ) Šiauliai (17-19 b. l.);

122016-08-29 iš UAB „Novogaming Vilnius“ gauta filmuota medžiaga (22 b. l.);

132016-10-10 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėta filmuota medžiaga, kurioje užfiksuotas įvykis (23-25 b. l.);

142016-09-07 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėtas peilis (26-28 b. l.);

152016-10-04 gauta specialisto išvada Nr. 40-(U-1574)-IS1-767-(13.2), kurioje nurodyta, kad tirti pateiktas peilis prie šaltųjų ginklų nepriskiriamas, tai yra ūkinės-buitinės paskirties, virtuvinis peilis pagamintas pramoniniu būdu (35-36 b. l.);

162016-09-09 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame nurodyta, kad iš nukentėjusiojo V. B. paimti marškiniai (44-45 b. l.);

172016-09-21 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėtas daiktas – marškiniai (46-49 b. l.);

182016-09-13 gauta specialisto išvada Nr. G 1174/2016(04), kurioje nurodyta, kad V. B. padarytas sužalojimas: pjautinė žaizda nugaroje. Sužalojimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodyto įvykio aplinkybėmis ir laiku. Sužalojimas galėjo būti padarytas vieno trauminio poveikio pasekoje aštriu pjaunančiu daiktu paveikus nugarą. Sužalojimas nėra būdingas griuviminei traumai. V. B. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (59 b. l.);

192016-09-20 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota, kad atpažinimo metu liudytojas atpažino L. G., kaip asmenį sužalojusį V. B. (81-84 b. l.);

20Asmens blaivumo testu, kuriame nurodyta, kad 2016-08-28 00.41 val., L. G. nustatytas 2,26 promilių girtumas (neblaivumas) (116 b. l.).

21Įrodymų vertinimas, juridinė veikos kvalifikacija

22BK 284 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Veikos kvalifikavimą pagal BK 284 straipsnį nulemia šie objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai: padaryta veika, kilę padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodytos kelios alternatyvios viešosios tvarkos pažeidimo veikos: 1) įžūlus elgesys; 2) grasinimai; 3) patyčios; 4) vandališki veiksmai. Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo nutartyse ne kartą yra pasisakęs, „kad BK 284 straipsnio prasme viešoji vieta – tai viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar jos darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl nusikalstamų veiksmų patirs nepatogumų“ (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-42/2009, 2K-488/2012, 2K-27/2013 ir kt.). Įžūlus elgesys reiškia agresyvų, moralės požiūriu nepriimtiną, aplinkinius šokiruojantį veikimą ar neveikimą, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis ar viešoji tvarka. Toks elgesys gali būti fizinis smurtas prieš žmogų, veiksmai, dėl kurių aplinkiniai pasijuto šokiruoti ar pažeminti, trukdymas kitiems žmonėms ilsėtis, dirbti, transporto judėjimo sutrikdymas ir pan. Padarytos veikos kvalifikaciją apsprendžia ir dėl veikos kilę BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai – sutrikdyta viešoji tvarka ar visuomenės rimtis. Padariniai, pasireiškiantys viešosios tvarkos ar rimties sutrikdymu, – būtinasis BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties požymis. Juk iš principo konfliktas, nors ir kilęs viešojoje vietoje, gali nepažeisti viešosios tvarkos bei rimties (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-5/2014).

23Nors bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis formaliai ir pripažino kaltinime nurodytas aplinkybes, tačiau pačio įvykio aplinkybių neaiškino. Įvykio aplinkybių užmiršimą teisino girtumu. Minėtų proceso dalyvių parodymai, rašytiniai bylos dokumentų duomenys patvirtina, kad kaltinamasis įvykio vietoje elgėsi ypač įžūliai. Pasirinkęs viešą vietą, kur daugiausiai susirenka žmonių, demonstratyviai peiliu nežymiai sužalojo jam nepažįstamą nukentėjusįjį dėl menkavertės dingsties, t.y. dėl to, kad nukentėjusysis atsisakė duoti 2 eurus. Tokiais savo įžūliais veiksmais kaltinamasis šokiravo aplinkinius, sukėlė pastariesiems išgąstį, nesaugumo jausmą. Kaltinamojo tyčinius veiksmus patvirtina ir tai, kad kaltinamasis į žmonių masinio susibūrimo vietą, kur žmonės ilsisi, smagiai praleidžia laiką, su savimi atsinešė peilį. Padarytos nusikalstamos veikos objektas yra viešoji tvarka. Objektyvioji pusė pasireiškė įžūliu elgesiu viešoje vietoje, susijusiu su smurto panaudojimu, demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdant visuomenės rimtį ir tvarką. Padarytos nusikalstamos veikos sudėtis yra materiali. Nusikalstama veika priskiriama baigtų nusikaltimų kategorijai. Kaltinamojo padaryti veiksmai atlikti viešojoje vietoje, sukėlė neigiamus padarinius – visuomenės rimties ir tvarkos sutrikdymą. Nusikalstama veika buvo padaryta tiesiogine tyčia. Kaltinamojo L. G. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

24Bausmių skyrimas, kiti klausimai

25Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 str.). Kaltinamojo L. G. atsakomybę lengvinančiu aplinkybių nenustatyta. Formalų kaltinime nurodytų aplinkybių pripažinimą teismas nelaiko baudžiamąją atsakomybe lengvinančia aplinkybe. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 d.). Kaltinamasis padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą (BK 11 str. 4 d.). L. G. anksčiau teistas 7 kartus (1 t., 122-132, 135-146 b. l.), 4 kartus teistas už smurtinius nusikaltimus, nusikalstamą veiką padarė teistumui už smurtinius nusikaltimus neišnykus, administracine tvarka baustas, turi galiojančių nuobaudų už viešosios tvarkos pažeidimus, girto pasirodymą viešoje vietoje, psichotropinių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo (1 t., 147-172 b. l.), nedirba (1 t., 133 b. l.), nesiregistruoja darbo biržoje (1 t., 134 b. l.), nerodo noro taisytis, laikytis įstatymų bei visuomenėje priimtų dorovės normų. Teismas mano, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) bus pasiekti kaltinamajam paskyrus griežčiausią sankcijoje numatytą bausmę - laisvės atėmimą (BK 50 str.). Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, baudžiamąją atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kaltinamajam skirtina bausmė, kuri yra artima sankcijoje numatytos bausmės vidurkio (BK 61 str.).

26Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunkčiu, paskirta šiuo nuosprendžiu laisvės atėmimo bausmė bendrintina dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, su Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-07 nuosprendžiu paskirta laisvės apribojimo bausme.

27Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, 63 straipsnio 9 dalimi į bausmės laiką įskaitytinas laikas, išbūtas laikinajame sulaikyme 2016-08-28, suėmime išbūtas laikas nuo 2017-01-21 iki 2017-03-21 (1 t., 96, 102 b. l., 2 t., 32-33, 42 b. l.).

28Kardomoji priemonė – suėmimas – paliktinas iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (2 t., 28 b. l.).

29Dėl civilinių ieškinių

30Civilinio ieškinio dalyku pagal BPK 109 straipsnį gali būti dvi žalos rūšys: turtinė ir neturtinė žala. Į turtinės žalos sąvoką įeina: nusikalstama veika padaryta tiesioginė turtinė žala; materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrė nukentėjusysis dėl padarytos nusikalstamos veikos; išlaidos, kurios atsirado pašalinant nusikalstamos veikos pasekmes.

31Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji teisės principai, konkrečioje situacijose užtikrinantys priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į situacijos ypatumus. Todėl teismai, priteisdami asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, atsižvelgia ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus, t. y. į kaltininko turtinę padėtį, žalos padaryto aplinkybes ir kt. Tai sudaro prielaidas siekti protingos nukentėjusiojo ir kaltininko skirtingų interesų pusiausvyros (kasacinės nutartys Nr. 2K-383/2010, 8/2013 ir kt.), neturtinės žalos atlyginimo nepaversti antra – papildoma bausme. Pinigine kompensacija siekiama ne bausti žalą padariusį asmenį, o kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusiajam atsiradusias negatyvias pasekmes.

32Neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai įtvirtinti CK 6.250 str. 2 d. Sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą turi būti atsižvelgta į neturtinės žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, žalą padariusio asmens turtinę padėtį, tai, ar padaryta turtinė žala, jei taip – tai į jos dydį, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas, nustatydamas atlygintiną neturtinės žalos dydį, turi įvertinti visą reikšmingų aplinkybių kompleksą, nustatyti teisingą ir protingą kompensaciją nukentėjusiajam, įvertinus ir kaltojo asmens interesus, siekiant teisingos ir protingos interesų pusiausvyros. Be to, sprendžiant neturtinės žalos dydžio nustatymo klausimą, reikia atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, aiškinant ir taikant neturtinės žalos nustatymo kriterijus, ir, esant tapačioms ar iš esmės panašioms faktinėms bylų aplinkybėms, paisyti jau sukurtų teismo precedentų dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio.

33CK 6.263 str. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

34Nukentėjusysis V. B. baudžiamojoje byloje pateikė civilinį ieškinį dėl 15 Eur turtinės žalos atlyginimo (1 t., 54 b. l.). Ši žala atsirado dėl sugadintų rūbų neteisėtų kaltinamojo veiksmų pasėkoje. Parreikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

35Nukentėjusysis V. B. baudžiamojoje byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 200 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Žalą grindžia patirtais išgyvenimais, išgąsčių, nepatogumais. Ši žala atsirado neteisėtų kaltinamojo veiksmų pasėkoje. Pareikštas civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

36Civilinis ieškovas Šiaulių teritorinė ligonių kasa baudžiamojoje byloje pateikė civilinį ieškinį dėl 22,85 Eur turtinės žalos atlyginimo (1 t., 69-72 b. l.). ieškinyje nurodo, kad už nukentėjusiajam V. B. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas VŠĮ Šiaulių Respublikinei ligoninei sumokėta 22,85 Eur. Kadangi žala atsirado neteisėtų kaltinamojo L. G. veiksmų pasėkoje, todėl pateiktas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas pilna apimtimi.

37Siekiant užtikrinti nukentėjusiojo V. B. pateiktą civilinį ieškinį dėl 15 Eur turtinės žalos atlyginimo bei 200 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos pateiktą civilinį ieškinį dėl 22,85 Eur turtinės žalos atlyginimo Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė Erika Girgždienė 2016-10-12 priėmė nutarimą skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą L. G. piniginėms lėšoms, esančioms AB DNB banko sąskaitoje Nr. ( - ), visiškai apribojant finansines operacijas 237,85 Eur sumai, t. y. leidžiant valdyti, naudoti ir disponuoti sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, viršijančiomis 300 Eur sumą. Kadangi pateikti nukentėjusiojo V. B. ir civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos civiliniai ieškiniai iki šiol nėra neatlyginti, todėl laikinas nuosavybės teisės apribojimas paliktinas iki visiško pateiktų civilinių ieškinių atlyginimo.

38Nuosprendžiui įsiteisėjus dokumentai ir daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

  • marškiniai atiduotus V. B. (1 t., 51-52 b. l.) – paliktini V. B. neribotam naudojimui;
  • peilis, saugomas Šiaulių AVPK daiktų saugykloje (1 t., 29, 30 b. l.)– sunaikintinas;
  • CD kompaktas su filmuota medžiaga, esantį ant baudžiamosios bylos viršelio, paliktinas prie baudžiamosios bylos viršelio.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str.,-

Nutarė

40L. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį ir skirti bausmę – 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, paskirtą šiuo nuosprendžiu laisvės atėmimo bausmę subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, su Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-07 nuosprendžiu paskirta 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausme ir galutinę bausmę L. G. paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 5 (penkiems) mėnesiams.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi, 63 straipsnio 9 dalimi į bausmės laiką įskaityti laiką, išbūtą laikinajame sulaikyme 2016-08-28, suėmime išbūtą laiką nuo 2017-01-21 iki 2017-03-21, bei pagal Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-07 nuosprendį įskaitytą ir atliktą bausmės laiką.

43Bausmę atlikti pataisos namuose.

44Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2017 m. kovo 21 d.

45Kardomąją priemonę suėmimą palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

46Nukentėjusiojo V. B. pateiktą civilinį ieškinį dėl 15 Eur turtinės žalos priteisimo tenkinti pilna apimtimi. Iš L. G. priteisti nukentėjusiajam V. B. priteisti 15 (penkiolika) eurų turtinės žalos atlyginimo.

47Nukentėjusiojo V. B. pateiktą civilinį ieškinį dėl 200 Eur neturtinės žalos priteisimo tenkinti pilna apimtimi. Iš L. G. priteisti nukentėjusiajam V. B. 200 (du šimtus) eurų neturtinės žalos atlyginimo.

48Civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos pateiktą civilinį ieškinį dėl 22,85 Eur turtinės žalos atlyginimo tenkinti pilna apimtimi. Iš L. G. priteisti Šiaulių teritorinei ligonių kasai 22,85 eurus (dvidešimt du eurus 85 eurocentus) turtinės žalos atlyginimo.

49Palikti iki visiško V. B. ir Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinių ieškinių padengimo laikiną nuosavybės teisės apribojimą į L. G. pinigines lėšas, esančias:

  • AB DNB banko sąskaitoje Nr. ( - ), visiškai apribojant finansines operacijas 238,85 Eur sumai, t. y. leidžiant valdyti, naudoti ir disponuoti sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, viršijančiomis 238.85 Eur sumą.

50Nuosprendžiui įsiteisėjus dokumentus ir daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

  • marškinius atiduotus V. B. – palikti V. B. neribotam naudojimui;
  • peilį, saugomą Šiaulių AVPK daiktų saugykloje – sunaikinti;
  • CD kompaktą su filmuota medžiaga, esantį ant baudžiamosios bylos viršelio – palikti prie baudžiamosios bylos.

51Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-... 3. L. G. 2016-08-28, apie 00.15 val., Šiauliuose, 4. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis L. G. parodė, kad... 5. Nukentėjusysis V. B. parodė, kad 2016 m. rugpjūčio 28... 6. Liudytoja I. M. – A. parodė, kad 7. Liudytojas A. V. parodė, kad įvykio dieną dirbo saugos... 8. Liudytojas N. S. parodė, kad per Šiaulių miesto... 9. Kaltinamojo L. G. prisipažinimo jo kaltė taip pat... 10. 2016-08-28 gautu V. B. protokolu-pareiškimu, kuriame... 11. 2016-08-28 įvykio apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėta įvykio vieta,... 12. 2016-08-29 iš UAB „Novogaming Vilnius“ gauta filmuota medžiaga (22 b.... 13. 2016-10-10 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėta filmuota... 14. 2016-09-07 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėtas peilis (26-28 b.... 15. 2016-10-04 gauta specialisto išvada Nr. 40-(U-1574)-IS1-767-(13.2), kurioje... 16. 2016-09-09 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame... 17. 2016-09-21 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėtas daiktas –... 18. 2016-09-13 gauta specialisto išvada Nr. G 1174/2016(04), kurioje nurodyta, kad... 19. 2016-09-20 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame... 20. Asmens blaivumo testu, kuriame nurodyta, kad 2016-08-28 00.41 val., 21. Įrodymų vertinimas, juridinė veikos kvalifikacija ... 22. BK 284 23. Nors bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis formaliai ir pripažino kaltinime... 24. Bausmių skyrimas, kiti klausimai ... 25. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 26. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 65 straipsnio 1 dalies 1... 27. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, 63 straipsnio 9 dalimi į bausmės... 28. Kardomoji priemonė – suėmimas – paliktinas iki nuosprendžio... 29. Dėl civilinių ieškinių... 30. Civilinio ieškinio dalyku pagal BPK... 31. Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji... 32. Neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai įtvirtinti CK 6.250 str. 2 d.... 33. CK 6.263 str. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio... 34. Nukentėjusysis V. B. baudžiamojoje byloje pateikė... 35. Nukentėjusysis V. B. baudžiamojoje byloje pareiškė... 36. Civilinis ieškovas Šiaulių teritorinė ligonių kasa baudžiamojoje byloje... 37. Siekiant užtikrinti nukentėjusiojo V. B. pateiktą... 38. Nuosprendžiui įsiteisėjus dokumentai ir daiktai, turintys reikšmės... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 40. L. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi,... 43. Bausmę atlikti pataisos namuose.... 44. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2017 m.... 45. Kardomąją priemonę suėmimą palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo... 46. Nukentėjusiojo V. B. pateiktą civilinį ieškinį dėl... 47. Nukentėjusiojo V. B. pateiktą civilinį ieškinį dėl... 48. Civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos pateiktą civilinį... 49. Palikti iki visiško V. B. ir Šiaulių teritorinės... 50. Nuosprendžiui įsiteisėjus dokumentus ir daiktus, turinčius reikšmės... 51. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...