Byla A2-177-732/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei, dalyvaujant ieškovei G. M., jos atstovei advokatei Rimai Žiautienei, atsakovui R. P., atsakovei R. P., jos atstovei advokatei Audronei Mikalauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. M. ieškinį atsakovams R. P. ir R. P. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė G. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovų R. P. ir R. P. solidariai priteisti 2 046,05 Eur ieškovės butui padarytą žalą, 5 proc. palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018-09-29 jai priklausantis butas, esantis adresu ( - ), buvo užlietas vandeniu iš aukščiau esančio buto. Vandens nuotėkis atsirado užsikimšus vonios patalpoje esančiam trapui, kai prausėsi aukščiau esančio buto Nr. ( - ) nuomininkas. Buto Nr. ( - ) savininkai yra atsakovai. Dėl buto užliejimo ieškovė patyrė 2 046,05 Eur dydžio žalą.

5Pažymėtina, kad Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2019-04-24 sprendimu už akių tenkintas ieškovės ieškinys ir jai iš atsakovo R. P. priteista 2 046,05 Eur žalos, 5 proc. palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 61 Eur žyminio mokesčio, o 2019-05-23 papildomu sprendimu priteista 428,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. 2019 m. liepos mėn. pabaigoje pareiškėja kreipėsi į antstolės kontorą, norėdama pateikti vykdomąjį raštą. Tada sužinojo, kad butas priklauso dviem savininkam. VĮ Registrų centro išrašas, kad pagal ( - ) teismo sprendimą buto bendraturtė yra R. P., galioja nuo 2019-06-14, taigi bylos nagrinėjimo metu ieškovė šio fakto nežinojo ir bendraturtės R. P. nepatraukė bendraatsakove. Teismas, atsižvelgdamas į tai, 2019-11-19 nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-1520-335/2019 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

6Teismo posėdžio metu ieškovė G. M. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad jos butas buvo užlietas po remonto. Prieš metus kreipėsi į atsakovą, prašydama atlyginti bent minimalią 1 000 Eur jos turtui padarytą žalą. Tačiau atsakovas žalos neatlygino. Butas dabar jau sutvarkytas, taip pat teko keisti buitinę techniką, buvo supilti įmontuoti baldai. Remonto darbų sąmata buvo padaryta, kad galėtų kreiptis į teismą, tačiau realiai remontas kainavo daugiau.

7Atsakovas R. P. atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Teigė, kad ieškovei žalos anksčiau neapmokėjo, nes stengėsi susitikti su buto nuomininku, tačiau to padaryti nepavyko. Nurodė, kad atsakovė R. P. tikrai nežinojo, kad bute gyvena nuomininkai, todėl atlyginti žalą ketina pats. Paaiškino, kad darbo neturi, įsiregistravo Užimtumo tarnyboje, todėl prašė sprendimu priteistas sumas išdėstyti.

8Teismo posėdžio metu atsakovė R. P. nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad tuo metu, kai buvo aplietas ieškovės butas, bute, esančiame adresu ( - ), negyveno, apie šį įvykį išvis nieko nežinojo.

9Teismo posėdžio metu atsakovės R. P. atstovė advokatė Audronė Mikalauskienė papildomai nurodė, kad žalą turėtų atlyginti atsakovas, kadangi atsakovė nežinojo apie įleistus nuomininkus. Kadangi atsakovės finansinė būklė sunki, prašė sumažinti bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškinys tenkintinas.

11Nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), asmeninės nuosavybės teise, pagal Molėtų rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimą, priklauso atsakovams: ½ priklauso R. P. ir ½ R. P.. Uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2018-10-19 rašte nurodyta, kad 2018-09-29 ryte avarinei tarnybai nuvykus į ieškovės butą, rastas per lubas bėgantis vanduo, kuris apliejo buto lubas, grindis ir dalį buto baldų. Konstatuota, kad vandens nuotėkis atsirado užsikišus vonios patalpoje trapui, kuomet prausėsi buto Nr. ( - ) nuomininkas. 2018-10-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 0073/18/09 nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklausantis butas, esantis adresu ( - ), užlietas vandeniu iš viršaus: bute šlapios grindys, dviejų kambarių, koridoriaus, virtuvės grindys išsikraipiusios, susidarę plyšiai, durys subrinkusios ir sunkiai atsidaro, lubose šlapios dėmės.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnis numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad asmens neteisėti veiksmai užliejimo atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014).

14Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės butas buvo užlietas vandeniu užsikišus atsakovų buto vonios patalpoje esančiam trapui. Pagal CK 6.248 straipsnio 3 dalį laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Nagrinėjamu atveju atsakovai laikytini kaltais dėl atsiradusios žalos, kadangi jie, būdami buto savininkais, neužtikrino tinkamo ir saugaus vonios patalpoje esančios įrangos naudojimo ir to pasekmė – ieškovei žalą padaręs įvykis.

15Ieškovė byloje pateikė remonto darbų lokalinę sąmatą 2 046,05 Eur sumai. Pažymėtina, kad šioje sąmatoje nėra įtrauktos išlaidos, susijusios su įmontuotų baldų bei technikos keitimu, kurias, ieškovės tvirtinimu, ji patyrė. Kitokių žalos dydį rodančių įrodymų šalys nepateikė.

16Byloje nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės patvirtina visas įstatyme išvardintas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, todėl už įvykio metu ieškovei padarytą žalą atsakingais pripažintini atsakovai. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas priteisti jai solidariai iš atsakovų 2 046,05 Eur žalos atlyginimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.6, 6.263 straipsniai).

17Pažymėtina, kad atsakovas prašė priteistą žalos sumą išdėstyti dalimis, teismui pateikė rašytinį įrodymą, kad nuo 2019-12-30 yra užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė nuo 2018 m. pabaigos bandė tartis su atsakovu, prašė atlyginti bent dalį žalos ir išvengti kreipimosi į teismą, tačiau atsakovas šias pastangas ignoravo. Byloje taipogi nėra duomenų, kad atsakovas 2019-03-14 gavęs pradinį ieškinį, o 2019-05-09 gavęs 2019-04-24 sprendimą už akių, kuriuo iš jo ieškovei buvo priteista 2 046,05 Eur žala, būtų dėjęs pastangas atlyginti žalą, kreipęsis dėl priteistos sumos išdėstymo ar pan. Atsakovas nuosavybės teise turi ½ buto, kuriame pats negyvena ir kurį, kaip pats teigė, nuomojo, taipogi, VĮ „Regitra“ duomenimis, turi automobilį, byloj nėra duomenų, kad jis turėtų neįgalumą ar dėl kitų priežasčių negalėtų dirbti. Nagrinėjamu atveju nenustatyta išimtinių sąlygų, sudarančių prielaidas išdėstyti priteistą sumą, išdėstymas pažeistų ieškovės teisėtus lūkesčius, neatitiktų šalių interesų pusiausvyros principo, todėl atsakovo prašymas netenkintinas.

18Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-02-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas principas, pagal kurį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Įstatymas teismui palieka teisę nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad pradinis ieškinys pateiktas tik vienam iš atsakovų, atsakovė R. P. į bylą įtraukta nebuvo, kadangi nebuvo išviešinti duomenys, kad ji yra buto bendraturtė. Atsakovas R. P. teismo posėdžio metu patvirtino, kad atsakovė nežinojo apie buto nuomininką bei įvykį, kurio metu buvo padaryta žala. Taipogi jis teigė, kad žala iš atsakovės neturėtų būti išieškoma, ją padengs jis pats. Atsižvelgiant į tai, bylinėjimosi išlaidos, susidariusios iki proceso atnaujinimo, t. y. 428,80 Eur, priteistinos iš atsakovo, o 300 Eur už ieškovei suteiktą advokato pagalbą po proceso atnaujinimo priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų. Atsakovė R. P. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus 2019-11-21 sprendimu Nr. 2.4(NTP-2)-19-T-2058-18341 yra 100 proc. atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punkte nurodytas bylinėjimosi išlaidas). Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, 122 Eur žyminio mokesčio ieškovei priteistina iš atsakovo R. P.. Taigi viso ieškovei iš atsakovės R. P. priteistina 150 Eur, o iš atsakovo R. P. 700,80 Eur bylinėjimosi išlaidų.

20Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 8,55 Eur. Kadangi ieškinys tenkintas, atsakovė R. P. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, o atsakovas pripažino, kad ieškovei padarytą žalą turėtų apmokėti tik jis, šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovo (CPK 92, 96 straipsniai).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 371 straipsniais, teismas

Nutarė

22Priimti naują sprendimą ir ieškinį tenkinti.

23Išaiškinti, kad priėmus naują sprendimą, ankstesnis, t. y. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2019-04-24 sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-1520-335/2019, netenka teisinės galios.

24Priteisti solidariai iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens kodas ( - ) ieškovės G. M., asmens kodas ( - ) naudai 2 046,05 Eur (du tūkstančius keturiasdešimt šešis eurus 05 ct) žalos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 046,05 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-02-27) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

25Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) ieškovės G. M., asmens kodas ( - ) naudai 700,80 Eur (septynis šimtus eurų 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovės R. P., asmens kodas ( - ) ieškovės G. M., asmens kodas ( - ) naudai 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) 8,55 Eur (aštuonis eurus 55 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas), LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“ AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmus.

Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėjas Liudvikas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė G. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovų R.... 5. Pažymėtina, kad Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2019-04-24 sprendimu... 6. Teismo posėdžio metu ieškovė G. M. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino,... 7. Atsakovas R. P. atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu atsakovė R. P. nurodė, kad su ieškiniu sutinka.... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės R. P. atstovė advokatė Audronė... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), asmeninės nuosavybės teise, pagal... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnis numato,... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 14. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės butas buvo užlietas vandeniu... 15. Ieškovė byloje pateikė remonto darbų lokalinę sąmatą 2 046,05 Eur sumai.... 16. Byloje nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės patvirtina visas... 17. Pažymėtina, kad atsakovas prašė priteistą žalos sumą išdėstyti... 18. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovų solidariai... 19. CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas principas, pagal kurį šaliai,... 20. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 8,55 Eur.... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 371... 22. Priimti naują sprendimą ir ieškinį tenkinti.... 23. Išaiškinti, kad priėmus naują sprendimą, ankstesnis, t. y. Utenos... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens... 25. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) ieškovės G. M., asmens kodas... 26. Priteisti iš atsakovės R. P., asmens kodas ( - ) ieškovės G. M., asmens... 27. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) 8,55 Eur (aštuonis eurus 55... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui...