Byla 2-1520-335/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Roma Rimkienė

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. M. ieškinį atsakovui R. P. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė G. M. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo R. P. 2 046,05 Eur žalą, 61 Eur žyminį mokestį, 5 proc. metinių palūkanų už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2018-09-29 buvo užlietas vandeniu ieškovei priklausantis butas ( - ). Gyvenamąsias patalpas užliejo aukščiau esančio buto Nr. ( - ) nuomininkas, butas priklauso atsakovui. Ieškovė apie įvykį pranešė namo administratoriui UAB „Molėtų švara“. Buvo surašytas raštas, kuriame nurodyta, kad vanduo buvo apliejęs ieškovės buto lubas, grindis ir dalį buto baldų. Vandens nuotėkis atsirado užsikimšus vonios patalpoje trapui, kai prausėsi Nr. ( - ) buto nuomininkas. Taip pat buvo surašytas Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame nurodyta, kad bute rastos šlapios grindys, lupose šlapios dėmės, dviejų kambarių, koridoriaus, virtuvės grindys išsikraipiusios, susidarę plyšiai, durys subrinkusios ir sunkiai atsidarančios. Ieškovė dėl užlieto savo buto patyrė 2 046,05 Eur žalą. Kadangi buto Nr. ( - ) savininkas yra atsakovas, todėl jis, R. P. turi atsakyti už padarytą ieškovei žalą. Ieškovė reiškė atsakovui pretenziją dėl žalos atlyginimo, tačiau padaryta žala neatlyginta iki šiol. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, prašė priimti sprendimą už akių.

5Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Kadangi jis nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai jį priimti.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje esančių įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis)

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: 2018-10-19 UAB „Molėtų švara“ rašto Nr. (-), 2018-10-01 antstolės Nijolės Viešchnickienės Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. (-) (b. l. 3, 9-19) matyti, kad 2018-09-29 buvo aplietas butas ( - ). Nustatyta, kad vanduo apliejo buto lubas, grindis ir dalį buto baldų, o vandens nuotėkis atsirado užsikišus vonios patalpoje trapui, kai prausėsi ( - ) buto nuomininkas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad butas ( - ), priklauso G. M., o butas Nr. ( - ), esantis tame pačiame name, priklauso R. P. (b. l. 5-8). Lokalinėje sąmatoje pateiktas žalos šalinimui numatytų darbų, medžiagų kiekių ir kainų apskaičiavimas 2 046,05 Eur sumai (b. l. 20).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Padarytą žalą privalo visiškai atlyginti už ją atsakingas asmuo.

10Teismų praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju kai butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų, yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Šalies neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Šalies veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. [...] Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016). Todėl aplinkybės, kad vanduo tekėdamas iš aukščiau esančio buto užliejo žemiau esantį butą, nustatymo pakanka atsakovo neteisėtiems veiksmams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-916/2017). Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką konstatuojama, kad ieškovei, reiškiančiai reikalavimą atlyginti patirtą žalą, pakanka įrodyti jos buto užliejimo faktą ir kad užliejimo židinys yra atsakovui nuosavybės teise priklausančiame bute. Gi ieškovė neprivalo įrodinėti vandens atsakovo bute išsiliejimo priežasčių ir kitų atsakovo bute susiklosčiusių aplinkybių, dėl kurių išlietas vanduo.

11Esant šioms aplinkybėms, yra pagrindas iš atsakovo ieškovei priteisti 2 046,05 Eur žalos atlyginimą, kurio dydis nustatytas pagal ieškovės pateiktus Lokalinės sąmatos skaičiavimus (CK 6.263 straipsnis).

12CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovei iš atsakovo yra priteistina metinių palūkanų nuo 2 046,05 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019-02-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė už ieškinį sumokėjo 61 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas visiškai, jai iš atsakovo priteistina ši žyminio mokesčio išlaidų suma.

14Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo R. P., gim. ( - ), ieškovei G. M., gim. ( - ), 2 046,05 Eur (du tūkstančius keturiasdešimt šešis eurus 05 ct) žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 046,05 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2019-02-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 61 Eur (šešiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai