Byla 2-1372-723/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei A. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 672,00 Lt įsiskolinimo priteisimo iš A. J.. Ieškinyje nurodė, kad 2009-11-24 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės A. J. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 250 Lt. Paskolos sutarties terminas nustatytas 30 dienų. SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.1. punkte numatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę inicijuoti paskolos pratęsimą. Paskolos terminą galima tęsti neribotą kiekį kartų. Pagal minėtų sąlygų 5.1. punktą, jeigu paskolos suma yra 250 Lt, jos terminas gali būti pratęstas 30 dienų sumokant 35 Lt pratęsimo komisinį mokestį. Atsakovė pagal SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.1. ir 7.1. punktą pratęsė paskolos grąžinimo terminą dešimt kartų po 30 d., tad paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti 2010-11-22, tačiau negrąžino. Atsakovė pažeidė sutarties sąlygas, paskolos ir paskolos komisinio mokesčio laiku negrąžino, nors įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.38 str., 6,59 str., 6.200 str., 6.256 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio (palūkanų), remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu, 2010-11-23 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Atsakovė savo prievolės neįvykdė iki šiol. Remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1% dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Paskolos paėmimo laikotarpiu buvo padengta 10 Lt paskolos, taigi, delspinigių dydis už 180 dienų yra 432 Lt. Pranešimas apie gyvenamosios vietos pasikeitimą iš atsakovės nebuvo gautas. Prašo priteisti iš atsakovės A. J. 240,00 Lt paskolos, 432,00 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 24), todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

4Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, į posėdį ji neatvyko, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje nustatyta, kad paskolos sutarties Nr. 8303101 pagrindu ieškovas 2009-11-24 pervedė atsakovei 250 Lt paskolos sumą (b.l. 4-10), atsakovė kreditą gavo, savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovės 240 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.886 str.).

7Ieškovas prašo sutarties 10.2 p. pagrindu priteisti iš atsakovės 432 Lt delspinigių paskaičiuotų už 180 dienų, taikant sutartyje numatytą 1 procento delspinigių normą. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kaip matyti iš Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 10.3, 10.3.1 p., paskolos davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti paskolos sutartį ir reikalauti, kad paskolos gavėjas sutartyje nustatytus mokėjimus įvykdytų anksčiau termino, jei paskolos gavėjas ilgiau kaip 14 dienų uždelsia paskolos grąžinimą ir paskolos suteikimo mokesčio sumokėjimą; pagal 13.7. p., ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybomis, nepavykus išspręsti reikalavimo per 30 dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta bendra tvarka.Ieškovas nurodo, kad paskola ir paskolos suteikimo komisinis mokestis turėjo būti grąžinti iki 2010-11-22, tačiau niekuo nepagrindė, kodėl delsė kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo (ieškinys teisme gautas 2012-03-27), nepateikė įrodymų dėl derybų ir pretenzijų dėl nemokėjimo, bei kad reikalavo iš atsakovės grąžinti skolą.Duomenų, kad atsakovė būtų pakeitusi gyvenamąją vietą, nėra.

8Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

9LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar didesni, t.y. 365 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas neprieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr. 3K-3-401/2008) konstatuota, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

11Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į tai, jog sutartyje numatyta, kada ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl sutarties nevykdymo, t.y. 44 dienų nuo paskutinio įsipareigojimo neįvykdymo.

12Šioje byloje akivaizdu,kad kuo ilgiau nesikreipiama į teismą,tai tuo didesni skaičiuojami delspinigiai,kuriuos vėliau prašoma priteisti ieškovo naudai,kas yra ne atsakovo interesų tenkinimas,kuris yra „silpnoji šalis“ tokio pobūdžio santykiuose,o nepagrįstas naudojimasis sutarties sąlygomis.Atsižvelgiant į šias aplinkybes,teismas laiko nepagrįstu ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo delspinigius pagal sutartį už 180 dienų, nes taip nepateisinamai atsakomybė dėl gaišaties perkeliama pačiam skolininkui. Dėl to delspinigių, už prašomą visą laikotarpį priteisimas, kaip jau buvo minėta, prieštarautų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams bei pažeistų šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str.). Teismas pažymi, kad, kaip ir visos teisės normos, taip ir ieškovo nurodytos taisyklės negali būti taikomos neatsižvelgiant į konkrečios situacijos ypatumus, o jų taikymas negali pažeisti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 str.). Kaip minėta, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad skolos išieškojimo klausimas nebuvo sprendžiamas po daug daugiau kaip 44 dienos dėl atsakovo kaltės, ko ieškovas neįrodė (CPK 185 str.).

13Pažymėtina, kad susidaręs delspinigių dydis – 432 Lt sudaro beveik du kartus didesnę skolos sumos dalį negu skola. Tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas objektyviai gali naudotis savo sudarytos sutarties sąlygomis ir visais atvejais nesikreipti pagal sutarties sąlygas į teismą kuo greičiau, nepriklausomai, ar sutartis skolininko iš viso vykdoma, nes tokie delspinigiai jam dar naudingesni už bet kokias metines palūkanas, kadangi jie daug didesni pinigine išraiška. Tačiau toks ieškovo elgesys –laukti visą laiką, nesikreipti į teismą dėl skolininko prievolės įvykdymo, paskaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį pagal jam naudingą laikotarpį, nepriklausomai nuo visko, nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) ,nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).

14Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

15Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas, kad atsakovas, sudaręs sutartį įmokų nemokėjo net aštuonis mėnesius, vėliau sumokėjęs vieną įmoką, kitų įmokų vėl nemokėjo; į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (1,0 procento per dieną -30 proc. per mėnesį, ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti delspinigius, priteisti delspinigius kaip normą – 22 proc. nuo priteistos sumos – viso (250 x 22 proc.) 55 litai,nes tai pakankamai didelė metinė palūkanų norma (CK 6.71 str.).

16CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

17Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 22,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės A. J. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. 301881644) 295 Lt (du šimtus devyniasdešimt penkis litus) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 22 Lt (dvidešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 672,00 Lt įsiskolinimo... 3. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 4. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Ieškovas prašo sutarties 10.2 p. pagrindu priteisti iš atsakovės 432 Lt... 8. Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų... 9. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr.... 11. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į tai, jog sutartyje numatyta,... 12. Šioje byloje akivaizdu,kad kuo ilgiau nesikreipiama į teismą,tai tuo didesni... 13. Pažymėtina, kad susidaręs delspinigių dydis – 432 Lt sudaro beveik du... 14. Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų... 15. Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5... 16. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių... 17. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės A. J. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k.... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...