Byla e2-1616-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens J. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Janiras“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo ir bankroto konsultantai“, pareiškimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Janiras“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys J. S., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Stiklita“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB arba BUAB) „Janiras“ (toliau – ir bendrovė); bankroto administratore paskyrė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ (ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. birželio 1 d.). Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartimi atsakovė UAB „Janiras“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Atsakovės bankroto administratorė kreipėsi į teismą su pareiškimu pripažinti BUAB „Janiras“ bankrotą tyčiniu bei taikyti buvusiam vadovui J. S. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 14 dalyje numatytą sankciją – uždrausti eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu 5 metus. Nurodė šiuos pareiškimo argumentus:

8Dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu

91.1.

10UAB „Janiras“ yra faktiškai nemoki nuo 2017 m. lapkričio 30 d. Tikėtina, jog bendrovė buvo nemoki ir anksčiau, nes faktinį bendrovės turtą sudarė ir direktoriui išduoti BUAB „Janiras“ pinigai. Nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. per avansines apyskaitas buvusiam bendrovės direktoriui išduoti iš viso 536 054,77 Eur grynais, kurie į bendrovės kasą / banko sąskaitą negrąžinti. Būdama faktiškai nemokia bendrovė 2018 m. kovo 31 d. išdavė J. S. 29 203,26 Eur bei 15 608,03 Eur ir 2018 m. balandžio 30 d. 2 890,36 Eur bei 7 401,91 Eur avansus. Tuo metu J. S. jau buvo skolingas bendrovei apie 170 000,00 Eur. J. S. negrąžino bendrovei iš viso 223 924,29 Eur. Gautus pinigus J. S. naudojo smulkioms išlaidoms (kelių tūkstančių eurų nesiekiančioms išlaidoms). Visų bendrovės išduotų pinigų panaudojimo faktą pagrindžiančių pirminių dokumentų administratorius neturi. Pinigų išėmimo iš bendrovės metu UAB „Janiras“ turėjo skolų darbuotojams, valstybei, kitiems kreditoriams, tačiau į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą patekus pinigams visos lėšos būdavo išgryninamos kelių dienų bėgyje – įnešamos į bendrovės kasą, o iš kasos išduodamos J. S.. Taigi bendrovė faktiškai neturėjo jokių lėšų nei kasoje nei banko atsiskaitomojoje sąskaitoje.

111.2.

12Suinteresuotas asmuo, siekdamas pateisinti bendrovės pinigų pasisavinimą, 2017 m. lapkričio 16 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią bendrovė įsipareigojo paskolinti J. S. 250 000,00 Eur; paskolos grąžinimo terminas 2020 m. Toks sandoris nemokai bendrovei buvo nenaudingas bei pažeidė kreditorių teisėtus interesus.

131.3.

142018 m. gegužės 31 d. buvo nurašytas bendrovei priklausantis turtas, kurio likutinė buhalterinė vertė sudarė 5 559,11 Eur. Toks tyčinis veiksmas dar daugiau sumažino bendrovės turtą bei panaikino kreditorių galimybes patenkinti savo reikalavimus iš nurašyto turto.

151.4.

16Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-129-567/2018 nustatė, kad UAB „VDI Reklama“ bankrotas yra tyčinis. Minėtoje byloje nustatytos nagrinėjamai bylai reikšmingos aplinkybės: a) UAB „VDI Reklama“ veikla buvo perkelta į UAB „Janiras“, b) UAB „VDI Reklama“ ir UAB „Janiras“ yra susijusios įmonės, didžioji dalis UAB „Janiras“ darbuotojų (16 darbuotojų) iki bendrovės įsteigimo (2015 m. rugsėjo mėn.) dirbo UAB „VDI Reklama“, c) su UAB „Janiras“ ir UAB „VDI Reklama“ yra susijusios ir UAB „Vaizdinė dizaino idėja“ bei BUAB „VDI Baldai“ (per darbuotojus, taip pat J. S.) bei per vykdytą veiklą.

171.5.

18Bendrovės buhalterinė apskaita nebuvo tinkamai tvarkoma, kadangi nebuvo deklaruota „Booking.com (Lithuania)“ UAB išrašyta PVM sąskaita faktūra, nors lėšos už suteiktas paslaugas bendrovei buvo sumokėtos 2016 m.; o atsakovės buhalterinę apskaitą ši sąskaita faktūra įtraukta tik 2018 m. vasario mėn., t. y. prieš bankroto bylos iškėlimą. PVM sąskaitos faktūros suma sudaro 140 000,00 Eur. Nors ši sąskaita faktūra yra parodyta bendrovės buhalterinėje apskaitoje (didžiojoje knygoje), tačiau fizinė PVM sąskaita faktūra Nr. JNR0000026 bankroto administratorei neperduota. Kadangi PVM sąskaita faktūra VMI nėra deklaruota, PVM valstybei taip pat nesumokėtas. Taigi galimai bendrovės buhalterinė apskaita tvarkyta apgaulingai, siekiant nuslėpti mokesčius valstybei.

19Dėl apribojimo eiti vadovo pareigas

201.6.

21Bendrovės buvęs direktorius nebuvo lojalus bendrovei, siekė išimtinai naudos sau, tyčiniais, sąmoningais veiksmais siekė bendrovės nemokumo. Pasisavino ir negrąžino daugiau kaip 223 000,00 Eur. Likus vienai dienai iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos nurašė likusį bendrovei priklausantį turtą. Buhalterinė apskaita organizuota netinkamai / apgaulingai – sumaišytos PVM sąskaitos faktūros (bendrovės buhalterinėje apskaitoje (didžiojoje knygoje) parodyta, jog PVM sąskaita faktūra yra išrašyta „Booking.com (Lithuania)“ UAB, tuo tarpu tokiu pat numeriu pažymėta sąskaita faktūra rasta pas debitorę UAB „Vaizdinė dizaino idėja“. „Booking.com (Lithuania)“ UAB sąskaita nedeklaruota, dėl to mokesčiai valstybei nesumokėti. Todėl suinteresuotam asmeniui J. S. turi būti uždrausta eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu 5 metus.

222.

23Suinteresuotas asmuo J. S. atsiliepime prašė netenkinti pareiškimo dėl UAB „Janiras“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

243.

25Nurodė, kad atsakovės bankroto administratorė neįrodė: a) priežastinio ryšio tarp tariamai sąmoningo blogo valdymo ir bendrovės nemokumo, b) sąmoningai blogo suinteresuoto asmens, kaip bendrovės vadovo, veikimo. Atskiri tariamai tyčinio bankroto požymiai nereiškia sąmoningai blogo bendrovės valdymo, todėl nėra pagrindinės sąlygos tyčinio bankroto bylos iškėlimui. 2017 m. lapkričio 6 d. paskolos sutartis, sudaryta tarp J. S. ir bendrovės, yra galiojanti ir šioje byloje neginčijama. Paskolos sutarties sudarymo faktas nenulėmė bendrovės nemokumo ir esmingai nepablogino jos finansinės būklės, todėl šio sandorio sudarymas galėtų būti vertinamas tik kaip nepagrįstai didelės verslo rizikos prisiėmimas. Bendrovės turto nurašymas taip pat savaime nereiškia, jog suinteresuotas asmuo siekė pakenkti bendrovei, priešingai, tai įprastas bendrovės vadovo veiksmas, patvirtinantis atitinkamo turto bendrovėje nebuvimą. Bankroto administratorė neįrodė, jog nurašytas turtas iš tiesų egzistavo ir buvo prarastas.

264.

27Suinteresuotas asmuo (kreditorė) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus (toliau – ir VSDFV Alytaus skyrius) atsiliepime prašė atsakovės BUAB „Janiras“ bankroto administratorės prašymą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu tenkinti.

285.

29Nurodė, jog bendrovė vykdė atsiskaitymus galimai pažeidžiant atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą (CK 6.9301 straipsnis) bei UAB „Janiras“ buvusio vadovo veiksmai atitinka ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytus požymius, t. y. buvo sudaryti nuostolingi, ekonomiškai nenaudingi BUAB „Janiras“ sandoriai.

306.

31Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Stiklita“ atsiliepime sutiko su BUAB „Janiras“ bankroto administratorės prašymais pripažinti BUAB „Janiras“ bankrotą tyčiniu bei apriboti buvusio BUAB „Janiras“ direktoriaus J. S. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu bei prašė juos tenkinti.

32II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

337.

34Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi pripažino UAB „ Janiras “ bankrotą tyčiniu bei apribojo J. S. ketveriems metams teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Dėl vadovo netinamo pareigų, susijusių su bendrovės valdymu, vykdymo

358.

36Teismo vertinimu, UAB „Janiras“ 2017 m. lapkričio 30 d. buvo faktiškai nemoki, nes bendrovės pradelsti įsipareigojimai (260 131,36 Eur) viršijo pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės (445 118,00 Eur), t. y. 2017 m. lapkričio 30 d. turto vertė sudarė 445 118,00 Eur sumą, o įsipareigojimais sudarė iš viso 334 048,00 Eur, pradelsti įsipareigojimai buvo 260 131,36 Eur, iš kurių 90 560,36 Eur pradelsti įsiskolinimai tiekėjams sudarė, o 169 071,00 Eur pradelsti gauti avansai. Bendrovės vadovui bloga UAB „Janiras“ finansinė padėtis buvo žinoma, jis suprato nemokumo ir negebėjimo atsiskaityti su kreditoriais faktą. Teismas sprendė, jog yra pagrindas daryti išvadą, kad vadovas sąmoningai pažeidė įstatymu nustatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas, priimdamas sprendimą pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, įvertino ir tą aplinkybę, jog nepaisant to, kad bendrovė faktiškai nemoki nuo 2017 m. lapkričio 30 d., bendrovės vadovas J. S. 2018 m. kovo 31 d. sau avansu išdavė iš bendrovės kasos grynuosius pinigus: 29 203,26 Eur bei 15 608,03 Eur, 2018 m. balandžio 30 d. išdavė dar 2 890,36 Eur ir 7 401,91 Eur. Tuo metu, kai J. S. gavo nurodytus pinigus, jis buvo nesugrąžinęs bendrovei virš 170 000,00 Eur. Po mėnesio Kauno apygardos teismas priėmė 2018m. gegužės 21 d. nutartį, kuria pripažino bendrovę nemokia ir iškėlė bankroto bylą. Byloje nustatyta, kad BUAB „Janiras“ direktorius J. S. paimtų iš bendrovės grynų pinigų, iš viso 223 924,29 Eur, bendrovei iki šiol nesugrąžino. Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1823-601/2019 pagal ieškovės BUAB „Janiras“ ieškinį atsakovui J. S. dėl paimtų bendrovės lėšų grąžinimo. Nors J. S. kaip bendrovės vadovas sudarė su savimi 2017 m. lapkričio 6 d. paskolos sutartį, kuria bendrovė paskolino J. S. 250 000,00 Eur sumą, ši aplinkybė nepateisina neteisėtų bendrovės vadovo veiksmų, nes tuo metu bendrovė buvo nemoki ir šis sandoris iš esmės pažeidė bendrovės ir jos kreditorių turinius interesus. Teismas padarė išvadą, jog bendrovės valdymo organas nevykdė / netinkamai vykdė įstatymuose, bendrovės steigimo dokumentuose jam nustatytas pareigas, susijusias su bendrovės valdymu, todėl UAB „Janiras“ bankrotas pripažintinas tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Dėl įmonės veikos organizavimo, siekiant apriboti kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į įmonės turtą

379.

38Teismas nustatė, kad 2018 m. gegužės 20 d. bendrovės direktorius J. S. nurašė visą galimą nurašyti bendrovei priklausantį 5 559,11 Eur likutinės buhalterinės vertės turtą. Šiuo veiksmu buvo be pagrindo nurašytas visas bendrovei priklausantis materialusis turtas, todėl bendrovės turtinė padėtis pablogėjo ir kreditoriai neteko galimybės patenkinti savo reikalavimus bent iš dalies. Teismas, sprendė, kad UAB „Janiras“ direktorius nebuvo lojalus bendrovei, tyčiniais, sąmoningais veiksmais siekė, jog bendrovė taptų nemoki ir taip būtų apribotos kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į BUAB „Janiras“ turtą, dėl to bendrovės bankrotas pripažintinas tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Dėl įmonės buhalterinės apskaitos netinkamo tvarkymo

3910.

40Teismas atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, ne bet kuris buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimas ir ne bet kuris buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas lemia bankroto pripažinimą tyčiniu, o tik toks, dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Toks negalėjimas turi būti susijęs su objektyviu neįmanomumu įvertinti įmonės nemokumo priežastis. Iš bylos medžiagos visumos nustatyta, kad bankrutavusios bendrovės ūkinę finansinę veiklą galima atkurti ir įvertinti vadovaujantis byloje pateiktais duomenimis (pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais, išrašais iš didžiosios knygos). Be to, BUAB „Janiras“ nemokumo priežastys yra kitos nei tos, kurias galimai patvirtintų bankroto administratorės nurodytos dvi sąskaitos faktūros. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti bankrotą tyčiniu vadovaujantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu. Dėl įmonės veiklos perkėlimo

4111.

42Bankroto administratorė prašymą pripažinti UAB „Janiras“ bankrotą tyčiniu grindžia faktinėmis aplinkybėmis, jog Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. eB2-129-567/2018 nustatytu UAB „VDI Reklama“ tyčinio bankroto faktu. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti UAB „Janiras“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodomais pagrindais, kadangi J. S. nebuvo UAB „VDI Reklama“ akcininkas ar valdymo organo narys, UAB „Janiras“ veikla nebuvo perkelta į kitą bendrovę ir byloje nėra jokių duomenų, kad per susijusias įmones, dalyvaujant J. S., būtų pasisavintos atsakovės lėšos.

4312.

44Teismas konstatavo, jog byloje nustatyta tyčinio bankroto požymių visuma – bendrovės vadovo sąmoningas nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo; įmonei esant nemokiai, bendrovės grynųjų pinigų sau išsimokėjimas ir šių pinigų negrąžinimas, bei paskolos sutarties su bendrove dėl pinigų sau paskolinimo – rodo, jog bankrutavusios bendrovės vadovas J. S. sąmoningais veiksmais siekė bankroto, tai sudaro teisinį pagrindą pripažinti bankrotą tyčiniu (ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis ir 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktai). Dėl apribojimo J. S. eiti vadovo pareigas

4513.

46Byloje nustatyta, kad J. S., kaip bendrovės vadovas, žinodamas, kad UAB „Janiras“ yra nemoki, sąmoningai pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo; bendrovei esant nemokiai sau avansu išsimokėjo UAB „Janiras“ pinigus ir jų negrąžina, taip atima galimybę bankrutavusiai bendrovei atsiskaityti su kreditoriais. Veikdamas tokiu būdu J. S. privedė bendrovę prie nemokumo. Šios nustatytos aplinkybės sudarė teismui pagrindą taikyti J. S. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį ir pašalinti jį iš verslo rinkos šioje normoje nustatytam terminui.

47III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4814.

49Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo J. S. prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti pripažinti UAB „Janiras“ bankrotą tyčiniu ir panaikinti J. S. teisės eiti juridinio asmens ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimą arba Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, taip pat bylos sujungimo su civiline byla Nr. e2-1823-601/2019 klausimo išsprendimui.

5015.

51Apeliantas paaiškino, jog teismų praktika vienareikšmiškai nurodo, kad reikia nustatyti ryšį tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo, kad būtų galima pripažinti įmonę privesta prie bankroto. Pirmosios instancijos teismas neįvertino paskolos sutarties, kuria bankroto administratorė rėmėsi siekdama įrodyti tyčinį UAB „Janiras“ bankrotą. Apeliantas neginčijo fakto, kad pinigai jam buvo perduoti pagal avansines apyskaitas. Jokie teisės aktai nedraudžia net ir iki paskolos sutarties sudarymo gautų pinigų pripažinti paskola, kaip ir buvo pasielgta šiuo atveju. Todėl atsakovės administratorės teiginys, kad apeliantui pinigai buvo išduoti ne kaip paskola, yra nepagrįstas ir absurdiškas. Gautos lėšos galėjo būti panaudotos bendrovės reikmėms jas paskolinat, atitinkamai apskaitant bendrovės finansinėse ataskaitose. Taigi nei teisės aktuose, nei aktualioje teismų praktikoje nėra įtvirtinto formalaus reikalavimo, kad išduodant pinigus pagal paskolos sutartį būtų aiškiai pasakyta, jog būtent kažkurie konkretūs pinigai yra paskolos suma. Nagrinėjamu atveju apeliantas pinigus, kuriuos išleido bendrovės reikmėms, nurodė didžiojoje knygoje, o pinigai, kurie nebuvo apskaityti didžiojoje knygoje – buvo paskolinti apeliantui. Pats savaime paskolos sutarties sudarymo faktas nenulėmė bendrovės nemokumo ir esmingai nepablogino jos finansinės būklės. Paskolos sutarties sudarymas galėtų būti vertinamas tik kaip nepagrįstai didelės verslo rizikos prisiėmimas, bet niekaip negalėjo nulemti tyčinio bendrovės bankroto. Atsižvelgiant į tai, jog Kauno apygardos teisme yra sprendžiama civilinė byla Nr. e2-1823-601/2019 dėl paskolos sutarties teisėtumo, siekiant teisingai nustatyti, ar iš tiesų bendrovė buvo valdoma sąmoningai blogai bei užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo laikymąsi, būtų tikslinga pasinaudoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 136 straipsnio suteikiama galimybe sujungti reikalavimus į vieną bylą, tokiu būdu greičiau ir operatyviau išspręsti visus su paskolos sandoriu susijusius klausimus. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu apeliantas prašė dėl reikalavimų abiejose civilinėse bylose sujungimo, tačiau į šį prašymą teismas neatsižvelgė. Dėl pakartotinio prašymo sujungti bylas, išdėstyto paskutinio teismo posėdžio metu, pirmosios instancijos teismas iš viso nepasisakė ir jo neišsprendė. Šis pirmosios instancijos teismo pažeidimas nėra savarankiškas apeliacijos pagrindas, tačiau suinteresuotas asmuo, manydamas, kad šis klausimas buvo išspręstas neteisingai, akcentuoja atskirajame skunde.

5216.

53Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės UAB „Janiras“ bankroto administratorė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

5417.

55Nurodo, jog pinigai apeliantui buvo išduoti pagal avansines apyskaitas, o ne paskolos teisinių santykių pagrindu. Paskolos sutartimi negali būti pateisintos apeliantui be pagrindo išmokėtos bendrovės lėšos. Pinigų išmokėjimas dar daugiau sumažino bendrovės turto masę ir nekoreliuoja su rūpestingo bei lojalaus bendrovei vadovo kriterijais. Paskolos sutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimas nėra nagrinėjamos bylos dalykas, šis klausimas sprendžiamas kitoje byloje.

56Teismas

konstatuoja:

57IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

58Dėl atskirojo skundo netenkinimo

5918.

60Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

6119.

62Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1823-601/2019 pagal ieškovės BUAB „Janiras“ ieškinį atsakovui J. S. dėl UAB „Janiras“ ir J. S. sudarytos 2017 m. lapkričio 6 d. paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia ab initio ir priteisimo iš J. S. 223 924,29 Eur. Teismo posėdis atidėtas 2020 m. sausio 6 d., 9.30 val. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto teiginiu, kad nagrinėjama byla ir civilinė byla Nr. e2-1823-601/2019 turi būti sujungtos. Nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl 2017 m. lapkričio 6 d. paskolos sutarties teisėtumo ir pagrįstumo, o sprendžiama, ar galima pripažinti UAB „Janiras“ bankrotą tyčiniu, t. y. nustatinėtini požymiai, nurodyti ĮBĮ 20 straipsnyje ir teismui nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio bendrovės bankrotą, tačiau vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004).

6320.

64Pirmiausia pripažįstant bankrotą tyčiniu nustatytinas bendrovės nemokumo faktas, t. y. teismas turi nustatyti momentą, kada bendrovė tapo faktiškai nemokia (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1789-241/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736-798/2018 ir kt.). Atskirajame skunde nėra pateikta argumentų (prieštaravimų) dėl pirmosios instancijos teismo nustatyto UAB „Janiras“ nemokumo momento (2017 m. lapkričio 30 d.), todėl nemokumo momento nustatymas nerevizuojamas.

6521.

66Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog UAB „Janiras“ valdymo organas (apeliantas) nevykdė / netinkamai vykdė įstatymuose, bendrovės steigimo dokumentuose jam nustatytas pareigas, susijusias su bendrovės valdymu, t. y. nesikreipė į teismą dėl nemokios bendrovės bankroto bylos iškėlimo, o tęsdamas nemokios UAB „Janiras“ veiklą iki bankroto bylos iškėlimo (2018 m. gegužės 21 d.), pažeidė bendrovės ir jos kreditorių interesus. Apeliacinės instancijos teismas netikrina pirmosios instancijos teismo nustatyto apelianto netinkamo pareigų vykdymo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis), kadangi šios aplinkybės atskirajame skunde nėra kvestionuojamos, taip pat nėra pasisakyta dėl aplinkybių, susijusių su pinigų išmokėjimu 2018 m. kovo 31 d. bei 2018 m. balandžio 30 d., bei 2018 m. gegužės 20 d. turto nurašymu.

6722.

68Iš VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro viešai teikiamų duomenų nustatyta, jog UAB „Janiras“ įregistruota 2015 m. rugsėjo 19 d. ir bendrovei 2015-11-19–2018-06-05 metų laikotarpiu vadovavo apeliantas. UAB „Janiras“ 2016 m. balanso (patvirtintas 2017 m. balandžio 28 d., pasirašė direktorius J. S.) duomenimis, UAB „Janiras“ turto vertė sudarė iš viso 343 588,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 348 631,00 Eur. Taigi apeliantui nuo 2017 m. balandžio 28 d. buvo aiškiai žinoma aplinkybė, jog 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė veikė nuostolingai, nes jos pradelsti įsipareigojimai (343 588,00 Eur) viršijo pusę į jos balansą įrašytos turto vertės (348 631,00 Eur). Priešingų įrodymų į bylą nepateikta (CPK 178 straipsnis).

6923.

70Bendrovei nuo 2016 m. gruodžio 31 d. veikiant nuostolingai buvo sudaryta 2017 m. lapkričio 6 d. paskolos sutartis, kurios pagrindu UAB „Janiras“ paskolino J. S. 250 000,00 Eur. Atsižvelgus į bendrovės 2016 m. gruodžio 30 d. turėto turto (343 588,00 Eur) ir paskolintų lėšų (250 000,00 Eur) santykį, darytina išvada, kad UAB „Janiras“ paskolino savo vadovui daugiau negu pusę visos savo turto vertės. Apeliantas sudarydamas paskolos sutartį, turėjo įvertinti tokio sandorio įvykdymo pasekmes UAB „Janiras“ (sandorio naudingumą / nenaudingumą bendrovei), nes po lėšų paskolinimo bendrovės turto vertė sumažėtų (343 588,00 Eur turo vertė - 250 000,00 Eur paskolos suma) ir likusios turto vertės (93 588,00 Eur) nepakaktų visiems finansiniams įsipareigojimams (348 631,00 Eur) įvykdyti.

7124.

72Bendrovei esant faktiškai nemokiai, apeliantui iš bendrovės kasos išmokėti iš viso 55 103,56 Eur dydžio avansas: 2018 m. kovo 31 d. (29 203,26 Eur + 15 608,03 Eur) ir 2018 m. balandžio 30 d. (2 890,36 Eur + 7 401,91 Eur). Pažymėtina, jog 2018 m. balandžio 30 d. pinigų išsimokėjimas atliktas apeliantui žinant aplinkybę, kad kreditorė UAB „Stiklita“ 2018 m. balandžio 17 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Janiras“ (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinėje byloje Nr. eB2-729-259/2019 atsakovės vadovas J. S. 2018 m. balandžio 23 d. pateikė prašymą pratęsti teismo nurodytų dokumentų pateikimo terminą).

7325.

74Pagal atsakovės bankroto administratorės pateiktus duomenis, apeliantas paėmė iš bendrovės ir nesugrąžino iš viso 223 924,29 Eur, kurių panaudojimas bendrovės reikmėms ar interesais nėra pagrįstas pirminiais buhalteriniais dokumentais ir ši suma bendrovei nesugrąžinta. Apeliantas teigia, jog šiuos pinigus paėmė paskolos sutarties pagrindu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, po 223 924,29 Eur paėmimo sumažėjo bendrovės turto masė, t. y. sudarė 221 193,71 Eur (2017 m. lapkričio 30 d. 445 118 Eur turto vertė - 223 924,29 Eur apelianto gauti bendrovės pinigai). Atitinkamai bendrovės pradelsti įsipareigojimai (260 131,36 Eur) viršijo visą likusią bendrovės turto vertę (221 193,71 Eur).

7526.

76Taip pat byloje nustatyta, jog 2018 m. gegužės 20 d. apeliantas nurašė visą galimą nurašyti bendrovės 5 559,11 Eur likutinės vertės turtą. Likęs bendrovės turtas nurašytas likus vienai dienai iki 2018 m. gegužės 21 d. teismas nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Janiras“. Akivaizdu, kad po turto nurašymo, bendrovės turto vertė sumažėjo 5 559,11 Eur suma ir sudarė iš viso 215 634,60 Eur (221 193,71 Eur likusi turto vertė - 5 559,11 Eur nurašyto turto vertė). Atitinkamai bendrovės pradelsti įsipareigojimai (260 131,36 Eur) dar daugiau viršijo visą likusią bendrovės turto vertę (215 634,60 Eur).

7727.

78Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tyčinis bankrotas gali būti sukeltas ir nemokiai įmonei: nors jau nemoki tapusi įmonė nebegali dar sykį būti privesta prie nemokumo, tačiau nemokios įmonės padėtis tyčia gali būti dar labiau pabloginta (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013). Todėl tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 29 punktas).

7928.

80Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, konstatuotina, jog yra priežastinis ryšys tarp tyčinio blogo BUAB „Janiras“ valdymo ir tolesnio nemokios bendrovės padėties esminio pabloginimo, nes paskolos sutartis sudaryta bendrovei veikiant nuostolingai, o pinigai iš bendrovės kasos apeliantui išmokėti UAB „Janiras“ esant nemokiai ir bankroto bylos iškėlimo metu, o taip pat bankroto bylos iškėlimo metu buvo nurašytas bendrovės turtas. Dėl to UAB „Janiras“ turto vertė sumažėjo iki tokio lygio, jog jos pradelsti įsipareigojimai viršijo visą bendrovės turto vertę ir kreditoriai neteko galimybės nukreipti savo reikalavimų patenkinimą į paimtas lėšas bei nurašytą turtą.

8129.

82Atsižvelgiant į virš išdėstytą, suinteresuoto asmens J. S. atskirasis skundas netenkinamas ir 2019 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalis, kuria atsakovės UAB „Janiras“ bankrotas pripažintas tyčiniu paliekama nepakeista.

8330.

84Atskirajame skunde nėra kvestionuojami pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, nei teisinis pagrindas, kuriuo buvo apribota J. S. teisė ketverius metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šios Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalies plačiau nepasisako. Tačiau pažymi, kad apygardos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes, kurios sudarė teisinį pagrindą apriboti J. S. teisę ketverius metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu bei pagrįstai taikė ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį.

85Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

86Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 21 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. Dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu... 9. 1.1.... 10. UAB „Janiras“ yra faktiškai nemoki nuo 2017 m. lapkričio 30 d. Tikėtina,... 11. 1.2.... 12. Suinteresuotas asmuo, siekdamas pateisinti bendrovės pinigų pasisavinimą,... 13. 1.3.... 14. 2018 m. gegužės 31 d. buvo nurašytas bendrovei priklausantis turtas, kurio... 15. 1.4.... 16. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-129-567/2018 nustatė,... 17. 1.5.... 18. Bendrovės buhalterinė apskaita nebuvo tinkamai tvarkoma, kadangi nebuvo... 19. Dėl apribojimo eiti vadovo pareigas... 20. 1.6.... 21. Bendrovės buvęs direktorius nebuvo lojalus bendrovei, siekė išimtinai... 22. 2.... 23. Suinteresuotas asmuo J. S. atsiliepime prašė netenkinti pareiškimo dėl UAB... 24. 3.... 25. Nurodė, kad atsakovės bankroto administratorė neįrodė: a) priežastinio... 26. 4.... 27. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) Valstybinio socialinio draudimo fondo... 28. 5.... 29. Nurodė, jog bendrovė vykdė atsiskaitymus galimai pažeidžiant atsiskaitymų... 30. 6.... 31. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Stiklita“ atsiliepime sutiko su BUAB... 32. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 33. 7.... 34. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi pripažino UAB „... 35. 8.... 36. Teismo vertinimu, UAB „Janiras“ 2017 m. lapkričio 30 d. buvo faktiškai... 37. 9.... 38. Teismas nustatė, kad 2018 m. gegužės 20 d. bendrovės direktorius J. S.... 39. 10.... 40. Teismas atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5... 41. 11.... 42. Bankroto administratorė prašymą pripažinti UAB „Janiras“ bankrotą... 43. 12.... 44. Teismas konstatavo, jog byloje nustatyta tyčinio bankroto požymių visuma –... 45. 13.... 46. Byloje nustatyta, kad J. S., kaip bendrovės vadovas, žinodamas, kad UAB... 47. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 48. 14.... 49. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo J. S. prašo Kauno apygardos teismo... 50. 15.... 51. Apeliantas paaiškino, jog teismų praktika vienareikšmiškai nurodo, kad... 52. 16.... 53. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės UAB „Janiras“ bankroto... 54. 17.... 55. Nurodo, jog pinigai apeliantui buvo išduoti pagal avansines apyskaitas, o ne... 56. Teismas... 57. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 58. Dėl atskirojo skundo netenkinimo... 59. 18.... 60. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 61. 19.... 62. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos teisme... 63. 20.... 64. Pirmiausia pripažįstant bankrotą tyčiniu nustatytinas bendrovės nemokumo... 65. 21.... 66. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog UAB „Janiras“ valdymo... 67. 22.... 68. Iš VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro viešai teikiamų... 69. 23.... 70. Bendrovei nuo 2016 m. gruodžio 31 d. veikiant nuostolingai buvo sudaryta 2017... 71. 24.... 72. Bendrovei esant faktiškai nemokiai, apeliantui iš bendrovės kasos išmokėti... 73. 25.... 74. Pagal atsakovės bankroto administratorės pateiktus duomenis, apeliantas... 75. 26.... 76. Taip pat byloje nustatyta, jog 2018 m. gegužės 20 d. apeliantas nurašė... 77. 27.... 78. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tyčinis bankrotas gali būti sukeltas... 79. 28.... 80. Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, konstatuotina, jog... 81. 29.... 82. Atsižvelgiant į virš išdėstytą, suinteresuoto asmens J. S. atskirasis... 83. 30.... 84. Atskirajame skunde nėra kvestionuojami pirmosios instancijos teismo nutarties... 85. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 86. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą....