Byla 2A-848-479/2012
Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo bei neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Žydrūnas Bertašius, kolegijos teisėjos Irma Čuchraj, Eugenija Morkūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo H. S. atstovo advokato T. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo H. S. ieškinį atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo bei neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas H. S. 2011-07-26 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nurodė, kad jis nuo 2009 metų kovo 13 dienos dirbo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje vyresniuoju viešųjų pirkimų specialistu. 2010 metų rugpjūčio mėnesį ieškovui paskambino teisininkas S. Č. ir paprašė ieškovo teisinės paslaugos dėl viešame pirkime dalyvaujančios restruktūrizuojamos įmonės pažeistų teisių gynimo. Kadangi ieškovas paslaugos suteikti negalėjo, jis kreipėsi į atsakovės įmonėje dirbantį V. B., kuris yra įregistravęs teisinių paslaugų įmonę. V. B. sutiko padėti S. Č. ir po keleto dienų jis perdavė ieškovui raštą su reikiama informacija. Ieškovas šį raštą perdavė

4S. Č.. Rašto perdavimo metu iš S. Č. buvo gautas vokas, kurį ieškovas atidavė V. B.. Vėliau V. B. pasakė ieškovui, kad paslauga buvo susijusi su atsakovės vykdytu viešuoju pirkimu ir už paslaugą V. B. buvo sumokėta 800 Lt. Suvokdamas neteisėtos paslaugos suteikimo aplinkybes, ieškovas apie tai 2010 metų gruodį informavo atsakovės darbuotoją A. J., 2011 metų birželio mėnesį A. D., Ž. P.. Laikotarpiu nuo 2011-06-17 iki 2011-06-22 ieškovas atsakovės vadovo nurodymu privalėjo pateikti rašytinius paaiškinimus apie neteisėtos paslaugos suteikimo aplinkybes. Nors paaiškinimuose ieškovas nurodė aplinkybes apie atsakovės darbuotojo V. B. padarytus pažeidimus, atsakovė 2011-06-23 įsakymu ieškovą atleido iš darbo. Ieškovo atleidimas iš darbo yra neteisėtas, nes ieškovas nėra kaltas dėl 2009-12-10 įsakymu V-299 patvirtintų pareiginių nuostatų pažeidimo. Be to, drausminė nuobauda buvo paskirta pasibaigus įstatyme nustatytam terminui. Atsakovė neteisėtai ieškovui paskyrė griežčiausią drausminę nuobaudą, nes ieškovas neturėjo tikslo pažeisti pareiginių nuostatų reikalavimų. Ieškovas prašė teismą grąžinti jį į darbą bei priteisti darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

52011-10-18 ieškovas H. S. padidino ieškinio reikalavimus ir prašė teismo iš atsakovės priteisti ieškovui 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

62011-12-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, teismas pripažino neteisėtu ieškovo atleidimą iš darbo pagal LR DK 235 str. 2 d. 3, 4 p., pripažino teisėtu ieškovo atleidimą iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 1 p., 235 str. 2 d. 6 p., atmetė ieškinio dalį dėl grąžinimo į darbą, darbo užmokesčio priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo.

7Apeliaciniu skundu ieškovo H. S. atstovas advokatas T. B. prašo teismo sprendimą panaikinti ir patenkinti ieškovo ieškinį. Skunde nurodyta, kad ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda nenustačius neteisėtų ieškovo veiksmų. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas yra kaltas dėl padaryto drausmės pažeidimo. Ieškovas, pateikdamas informaciją atsakovui, siekė teisėto rezultato, ir jam negalėjo būti skiriama griežčiausia drausminė nuobauda, atsakovė pažeidė proporcingumo principą. Teismas neatsižvelgė ir į tai, jog atsakovei dėl ieškovo veiksmų nebuvo padaryta žala.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą ir prašė jį palikti galioti.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Civiliniame procese galiojančios taisyklės įpareigoja teismą, vertinantį įrodymus, patikrinti kiekvieno iš jų leistinumą, ryšį su kitais įrodymais, taip pat tai, ar nėra tarp jų prieštaravimų, teismas privalo įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai patikimi (LAT nutartis Nr. 3K-3-423/2010).

11Ieškovo atstovas apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog ieškovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Taigi atsakovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis šioje byloje privalėjo įrodyti, kad ieškovas atliko neteisėtus veiksmus, pažeidžiančius darbovietėje nustatytą darbo tvarką (LR DK 230, 234 str.). LR CPK 177 str. nustatyta, kad šalių paaiškinimai, rašytiniai įrodymai yra įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Byloje yra pateikti atsakovo rašytiniai nurodymai, kuriais ieškovui nustatyta pareiga pateikti paaiškinimus apie neteisėtus atsakovės darbuotojų veiksmus (b. l. 22–24, t. 1). Atsakovė nurodymuose ieškovui patvirtino, kad ieškovo paaiškinimai bus vertinami LR DK bei pareiginiuose nuostatuose nustatyta tvarka. Tai patvirtina, kad atsakovė nurodė ieškovui pateikti ne ieškovo asmeninę nuomonę atsakovei rūpimu klausimu, bet įpareigojo ieškovą nurodyti faktines aplinkybes apie jam žinomus pažeidimus. Būtina atsižvelgti į tai, kad ieškovas 2011-06-17 paaiškinime (b. l. 25, t. 1) nurodė faktines aplinkybes apie tai, kad į ieškovą buvo kreiptasi dėl restruktūrizuojamos įmonės pašalinimo iš viešojo konkurso bei teisinės pagalbos suteikimo ginant šios įmonės interesus. Ieškovas pripažino ir tai, kad ieškovas perdavė gautą informaciją kitam atsakovės darbuotojui. Ieškovas patvirtino, kad jis perdavė paslaugos suteikimą patvirtinantį dokumentą suinteresuotam asmeniui bei paslaugas suteikusiam asmeniui perdavė voką. Iš esmės tas pačias aplinkybes ieškovas patvirtino ir 2011-06-20, 2011-06-22 paaiškinimuose (b. l. 26, 27, t. 1). Be to, 2011-06-20,

122011-06-22 paaiškinimuose ieškovas pripažino, kad teisinė pagalba buvo suteikta RUAB „Lokys“, kuri dalyvavo atsakovės paskelbtame viešame konkurse.

13Ieškovas nurodė ir tai, jog apie 2010 metų rugpjūčio mėnesį įvykdytus viešojo pirkimo pažeidimus jis 2010 metų gruodžio mėnesį pasakė atsakovės darbuotojui A. J. bei 2011-06-13 pranešė kitiems atsakovės darbuotojams Ž. P., A. D., aptariant neskaidriai vykdomus kito viešojo pirkimo, tai „Keleivinio mikroautobuso pirkimas“, procedūras. A. D. pranešimas atsakovės vadovui apie ieškovo pateiktą informaciją ir nulėmė 2010 rugpjūčio mėnesį vykdyto viešojo pirkimo, kuriame dalyvavo RUAB „Lokys“, tyrimą (b. l. 14, t. 1). 2001-08-03 Specialiųjų tyrimų tarnybos nutarime yra nurodyta, kad RUAB „Lokys“ dalyvavo atsakovės vykdytame viešajame pirkime, šios įmonės pasiūlymas buvo atmestas ir 2010-08-11 buvo pateikta pretenzija dėl nepagrįsto pasiūlymo atmetimo. Galima padaryti išvadą, kad ieškovo raštu pateikti paaiškinimai apie neteisėtos paslaugos suteikimo aplinkybes, A. D. pranešimas apie galbūt padarytus pažeidimus, 2010-08-11 RUAB „Lokys“ pretenzijos pateikimo faktas, visos šios aplinkybės leido atsakovei bei pirmosios instancijos teismui vertinti surinktus įrodymus ir konstatuoti, kad visi šie nustatyti įrodymai vienas kitam neprieštarauja, yra susiję ir patvirtina ieškovo dalyvavimą paruošiant RUAB „Lokys“ pretenziją dėl atsakovės vykdyto viešojo pirkimo.

14Ieškovo atstovas skunde nurodė, kad ieškovas nepadarė drausmės pažeidimo ir tai patvirtina 2011-08-03 Specialiųjų tyrimų tarnybos nutarimo nuostatos. Teismas atsižvelgia į tai, kad 2001-08-03 Specialiųjų tyrimų tarnybos nutarimas nėra priskiriamas prie tokių sprendimų, kuriuose nurodytų faktų nereikia įrodinėti (LR CPK 182 str.) ir šis sprendimas neturi iš anksto nustatytos galios (LR CPK 185 str.). 2001-08-03 Specialiųjų tyrimų tarnybos nutarime yra nurodyta, kad nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pareiškimą, nes nenustatyti požymiai veikos, turinčios baudžiamojo nusižengimo bei nusikaltimo požymių (b. l. 89, t. 1). T. S. tyrimų tarnyba neatliko tyrimo, ar atsakovės pareiškime yra nurodytos aplinkybės apie padarytą darbo drausmės pažeidimą. Dėl to Specialiųjų tyrimų tarnybos nutarime nurodytos aplinkybės nepaneigia, kad ieškovas padarė darbo drausmės pažeidimą.

15Ieškovo atstovas apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas yra kaltas dėl darbo drausmės pažeidimo. Su šia skundo nuostata sutikti taip pat negalima. LR DK normose nėra nustatytas darbuotojo kaltės apibrėžimas. Dėl to tikslinga vadovautis LR CK 6. 248 str. nurodyta kaltės sąvoka (LR DK 9 str. 1 d.). Taigi darbuotojo kaltę reikia vertinti kaip darbuotojo tyčinį ar neatsargų nevykdymą pareigos elgtis rūpestingai ir atidžiai, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Ieškovas H. S., tik sužinojęs apie reikalingumą suteikti teisinę paslaugą viešųjų pirkimų srityje, privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, nedelsiant atsisakyti nuo tokios paslaugos suteikimo, nes ieškovas neturėjo teisės teikti teisines paslaugas tretiesiems asmenims, jo užimamos pareigos draudė bet kokį ieškovo bei atsakovės interesų konfliktą viešųjų pirkimų srityje. Nepaisant to, ieškovas šioje byloje pripažino, kad jis gavo prašymą dėl pagalbos suteikimo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu ir jį perdavė kitam atsakovės darbuotojui, priėmė teisinės paslaugos įvykdymą patvirtinantį dokumentą bei perdavė jį užsakovui. Pirmosios instancijos teismas sprendime teisėtai konstatavo, kad ieškovas yra teisininkas, turi aukštąjį išsilavinimą, ieškovas žinojo savo darbines funkcijas bei aukštus reikalavimus, nustatytus atsakingas pareigas vykdantiems darbuotojams. Tai patvirtina, kad ieškovas, vykdydamas darbines funkcijas, elgėsi neapdairiai, nerūpestingai ir yra kaltas dėl padaryto drausmės pažeidimo.

16Ieškovo atstovas apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad atsakovo įsakymo Nr. V-63 „Dėl informacijos apie dėl veikimo ar neveikimo padarytus pažeidimus“ 3 p. nėra nustatyta pareiga darbuotojui pranešti apie jo paties padarytus pažeidimus. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. Nurodyto įsakymo 3 p. yra įtvirtinta atsakovo darbuotojų pareiga pranešti apie jiems žinomus darbinių funkcijų pažeidimus (b. l. 17, t. 1). Taigi įsakyme Nr. V-63 „Dėl informacijos apie dėl veikimo ar neveikimo padarytus pažeidimus“ nėra nustatyta, kad darbuotojai turi pranešti tik apie kitų darbuotojų įvykdytus pažeidimus. Dėl to galima padaryti išvadą, kad ieškovas privalėjo tinkamai vykdyti atsakovo priimto įsakymo Nr. V-63 nuostatas ir pranešti atsakovės administracijai apie ieškovo padarytus pažeidimus. Akivaizdu yra tai, kad ieškovas, žinodamas apie įsakymo Nr. V-63 reikalavimų pažeidimą, nuostatų reikalavimų neįvykdė ir tai teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas.

17Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad ieškovui paskirta neproporcingai griežta drausminė nuobauda, nes atsakovei dėl ieškovo veiksmų nebuvo padaryta žala, ieškovas siekė teisėto rezultato. Su šiomis skundo nuostatomis sutikti taip pat negalima. Atsakovas, atleisdamas ieškovą iš darbo, įsakyme konstatavo, kad ieškovas atleidžiamas vadovaujantis LR DK 136 str. 3 d. 1 p. , nors tame pačiame įsakyme atsakovė nurodo ir apie ieškovo padarytus šiurkščius darbo pareigų pažeidimus (LR DK 235 str. 2 d. 3, 4, 6 p.). Teismas atsižvelgia į tai, kad LR DK 136 str. 3 d. 1 p. nurodymas įsakymo rezoliucinėje dalyje patvirtina, kad atsakovė pakartotinio darbo drausmės pažeidimo padarymo faktą įvertino kaip pagrindinį ieškovo atleidimo iš darbo pagrindą. Ieškovas neginčijo, kad atleidimas iš darbo buvo paskirtas tuo metu, kai ieškovui galiojo dvi drausminės nuobaudos, paskirtos 2010-11-08 bei 2010-12-07 įsakymais. Sistemingas darbinių pareigų pažeidinėjimas patvirtina, kad darbuotojas nevykdo darbo sutartimi nustatytos pareigos laikytis nustatytos darbo tvarkos (LR DK 93 str.). Be to, LR DK 136 str. 3d. 1 p. nuostatos nenumato, jog atleidžiant iš darbo pagal šią teisės normą turi būti vertinamas darbo drausmės pažeidimo sunkumas, darbdaviui pakanka vien nustatyti faktą, jog pakartotinai padarytas darbo drausmės pažeidimas. Taigi ieškovui per vienerius metus padarius tris drausmės pažeidimus, atsakovas teisėtai taikė griežčiausią drausminę nuobaudą ir proporcingumo principo nepažeidė (LR CPK 178 str.). Teismas sutinka su tuo, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo įrodyta reali žala, padaryta dėl ieškovo veiksmų, tačiau reali žala nėra būtina darbuotojo patraukimo drausminėn atsakomybėn sąlyga (LR DK 235 str.). 2011-02-10 įsakymo Nr. V-63 nuostatos patvirtina, kad atsakovės darbuotojų sąžiningumas, tinkamas pareigų vykdymas, interesų konflikto vengimas yra esminės darbo atsakovės įmonėje sąlygos. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ieškovas atliko veiksmus, kurie sukėlė ieškovo ir atsakovės teisėtų interesų konfliktą, tai yra ieškovas pažeidė esmines darbuotojo pareigas ir atsakovė turėjo teisę atleisti ieškovą net ir nenustačius realios žalos atsakovės įmonei.

18Šios aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą ir jis paliekamas galioti. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovei priteisiamos atsakovės atstovavimo išlaidos neviršijant rekomendacijose nurodytos sumos, tai yra 1 200 Lt (LR CPK 93 str.).

19Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 1p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš ieškovo H. S. atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai 1 200 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas H. S. 2011-07-26 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su... 4. S. Č.. Rašto perdavimo metu iš S. Č. buvo gautas vokas, kurį ieškovas... 5. 2011-10-18 ieškovas H. S. padidino ieškinio reikalavimus ir prašė teismo... 6. 2011-12-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu ieškovo ieškinys... 7. Apeliaciniu skundu ieškovo H. S. atstovas advokatas T. B. prašo teismo... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė nurodė, kad pirmosios instancijos... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Civiliniame procese galiojančios taisyklės įpareigoja teismą, vertinantį... 11. Ieškovo atstovas apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos... 12. 2011-06-22 paaiškinimuose ieškovas pripažino, kad teisinė pagalba buvo... 13. Ieškovas nurodė ir tai, jog apie 2010 metų rugpjūčio mėnesį įvykdytus... 14. Ieškovo atstovas skunde nurodė, kad ieškovas nepadarė drausmės pažeidimo... 15. Ieškovo atstovas apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios... 16. Ieškovo atstovas apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad atsakovo įsakymo... 17. Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad ieškovui paskirta neproporcingai... 18. Šios aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė... 19. Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 1p., 331 str., teisėjų kolegija... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš ieškovo H. S. atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto...