Byla 2A-477-407/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Rifas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-651-280/2014 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rifas“ dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys If P&C Insurance AS, veikiantis per If P & C Insurance AS filialą Lietuvoje, uždaroji akcinė bendrovė „Statinių priežiūra“, uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „BOD Group“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Rifas“ 171 897,15 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (t. I, b. l. 18-19). Nurodė, kad 2013-03-15 kilo gaisras pastate, esančiame ( - ), priklausančiame UAB „BOD Group“; gaisro židinio zona – pastato elektros skirstymo patalpa. Minėtas pastatas buvo apdraustas, UAB „BOD Group“ buvo kompensuota gaisro padaryta žala – išmokėta 171 897, 15 Lt išmoka. Ieškovas nurodė, kad minėto pastato statyba buvo užbaigta 2013-03-13, transformatorinę pastotę įrengė rangovas UAB „Rifas“ ir 2012-12-20 perdavė užsakovui UAB „BOD Group“. Teigė, kad žala padaryta dėl rangovo netinkamai atliktų statybos rangos darbų ar dėl netinkamos medžiagos (elektros kabelio), kurią pateikė rangovas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2014-11-24 sprendimu ieškinį patenkino – priteisė iš atsakovo ieškovui 171 897, 15 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, 4 438 Lt žyminio mokesčio bei 4 537,50 Lt atstovavimo išlaidų; trečiajam asmeniui UAB „BOD Group“ – 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidų; valstybei – 90 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (t. III, b. l. 38-42).

7Teismas nustatė, kad 2013-03-15 kilo gaisras pastato, esančio ( - ), elektros skirstymo patalpoje; po gaisro ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pastato savininkui UAB „Bod Group“ išmokėjo 176 897,15 Lt draudimo išmoką. Teismas taip pat nustatė, kad UAB „Bod Group“ su UAB „Rifas“ 2011-03-04 sudarė rangos sutartį Nr. 11 PRJ14 dėl statinio pajungimo prie vidutinės įtampos elektros energijos tiekimo tinklų nuo SP 70, pagal kurią rangovas įsipareigojo pakloti 10kV-MT2 kabelio trasą nuo SP 70 iki projektuojamos transformatorinės pastotės bei sumontuoti transformatorinę pastotę gamybiniame pastate; transformatorinė pastotė su paklotais 10 kV elektros kabeliais užsakovui perduota 2012-12-20 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu.

8Teismas nurodė, kad byloje esanti Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2013-04-02 pažyma, šalių atstovų bei liudytojų paaiškinimai patvirtina, jog gaisro židinio zona – elektros skirstymo patalpoje buvęs elektros kabelis, pratęstas nuo SP 70 iki pirmos sekcijos paskirstymo narvelių, gaisro priežastis – trumpasis jungimas. Pažymėjo, kad atsakovo elgesys tuoj po gaisro, kuomet ieškovas pareikalavo atlyginti padarytą žalą, leidžia spręsti, jog jis savo atsakomybės iš pradžių neneigė, nes ieškovą nukreipė į draudimo bendroves, su kuriomis buvo sudaręs draudimo sutartis. Teismas nustatė, kad žalos padarymo metu galiojo rangovo suteikta garantija atliktiems rangos darbams. Pažymėjo, kad taikant 6.697 straipsnio 3 dalį atsakovas, teigdamas, jog elektros kabelio izoliaciją pažeidė kiti asmenys, turėjo įrodyti kabelio išorinės izoliacijos defektų susidarymo priežastis, kurioms esant būtų pašalinta jo atsakomybė, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Nurodė, kad byloje esantys specialistų – elektrikų Z. P., V. K. paaiškinimai, jog gaisro kilimo priežastį nulėmė atsakovo montavimo darbai, atlikti pagal rangos sutartį, nepaneigti. Teismas pažymėjo, kad šių paaiškinimų nepaneigė ir atsakovo pakviestas liudytojas J. B. bei kiti jo pateikti įrodymai.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Rifas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014-11-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. III, b. l. 50-54). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Byloje pateikti šalių rašytiniai įrodymai, trečiųjų asmenų bei apklaustų liudytojų paaiškinimai leidžia daryti išvadą, kad statybos rangos darbų pridavimo užsakovui metu – 2012-12-20, 10 kV kabelis nebuvo pažeistas, o jo izoliacijos pažeidimas atsirado po 2012-12-20.

122. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad rangovas turėjo įrodyti kabelio išorinės izoliacijos defektų susidarymo priežastis, padaryta neteisingai pritaikius materialinės teisės normas, kurios paskirsto šalių riziką dėl darbų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo. CK 6.694 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad tuo atveju, jei užsakovas pradeda naudotis statiniu iki jo priėmimo, statinio atsitiktinio žuvimo rizika tenka užsakovui, jeigu sutartis nenustato ko kita. UAB „BOD Group“ sumontuotus 10 kV elektros įrenginius pradėjo naudoti 2012-12-20, nors statomas objektas buvo užbaigtas 2013-03-13. Taigi nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo įrodyti rangovo kaltę, t. y. kad dėl jo neteisėtų veiksmų buvo pažeista elektros kabelio linija.

133. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nenustatyta, jog gaisras objekte kilo dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų, kurie faktiškai galėjo patekti į elektros skirstymo patalpą arba, ten patekę, pažeidė atsargumo reikalavimus, nepagrįsta bei neatitinka byloje surinktų įrodymų. 2013-07-04 Defektų fiksavimo aktas patvirtina, kad elektros skirstymo patalpoje lankydavosi asmenys, neturintys teisės ten būti. Šią aplinkybę taip pat būtų patvirtinęs statybos objekto, ( - ), raktų išdavimo registracijos žurnalas, tačiau užsakovas jo teismui nepateikė. Nurodyti įrodymai patvirtina, kad užsakovas ir UAB „Statinių priežiūra“ nesilaikė Lietuvos Respublikos ūkio ir vidaus reikalų ministerijų 1999-02-26 įsakymu Nr. 80/121 patvirtintų Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių (toliau – Taisyklės).

144. Liudytojo Z. P. parodymai byloje turėtų būti vertinami kaip nepatikimi. Šio asmens kvalifikacija teismo posėdžio metu nebuvo išsiaiškinta. Apklaustas liudytoju Z. P. nurodė, kad raktai nuo 10 kV kabelių linijos patalpos iki joje įvyko gaisras buvo pas įvairius asmenis, tačiau šio asmens pareiga buvo prižiūrėti ir užtikrinti, kad kitų organizacijų ir padalinių darbuotojai į kabelių patalpas įeitų tik lydimi kabelių patalpas aptarnaujančio darbuotojo, pranešus apie tai atsakingam budinčiam personalui. Svarbu ir tai, kad Z. P. teismo posėdžio metu negalėjo nurodyti, kas kabelių linijos patalpoje dažė metalinį dangtį, dengiantį atvirtą kabelių kanalą, nors šių darbų priežiūra buvo jo tiesioginė pareiga.

155. Byloje taip pat parodymus davė liudytojas UADBB „Balto link“ žalų administravimo skyriaus vadovas V. B., kuris po gaisro buvo atvykęs apžiūrėti gaisravietės, darė jos nuotraukas, kurias pateikė teismui. Šis asmuo neturi jokio suinteresuotumo bylos baigtimi. Šio liudytojo nuomone, kabelių liniją galėjo pažeisti metalinis dangtis, dengiantis atvirą kabelių kanalą, jį keliant ir neatsargiai numetus jį ant kabelių.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo atmesti skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atsikirtimus apeliaciniam skundui:

171. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad kabelio pažeidimas atsirado dėl netinkamai atsakovo atliktų darbų. Tuo tarpu skunde apelianto nurodomi įrodymai, kurie esą patvirtina, kad elektros kabelių pažeidimas negalėjo atsirasti iki darbų perdavimo, tokios aplinkybės nepatvirtina. Valstybinės energetikos inspekcijos pažyma nepatvirtina, kad elektros tinklai neturėjo paslėptų defektų; bandymų, matavimų protokolai taip pat nepatvirtina, kad elektros tinkluose nebuvo paslėptų defektų.

182. Apeliantas neįrodė, kad po kabelių įrengimo darbų perdavimo tretieji asmenys būtų vykdę kokius nors darbus būtent toje vietoje, kur buvo gaisro židinys ir jei tokie darbai buvo vykdomi – kad jų metu buvo padaryti elektros kabelių pažeidimai.

193. Skirtingai nei mano apeliantas, CK 6. 694 straipsnio 3 dalis iš viso nereglamentuoja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės darbų rezultato atsitiktinio žuvimo atveju.

204. Byloje nėra jokių įrodymų, kad pastate statybų metu būtų nesilaikoma priešgaisrinės saugos reikalavimų. Apelianto nurodytas 2013-07-04 Defektų fiksavimo aktas neturi jokios įrodomosios galios šiame ginče, nes jis buvo surašytas jau po ginčo įvykio ir net tuo atveju, jeigu darbuotojai būtų vaikščioję po patalpą iki įvykio, nėra jokio priežastinio ryšio tarp tokio vaikščiojimo ir trumpojo jungimo, atsiradusio dėl kabelio izoliacijos pažeidimo.

215. Apeliantas nepateikia jokių įrodymų ar argumentų, pagrindžiančių jo abejones dėl liudytojo Z. P. kvalifikacijos ar nešališkumo. Liudytojo V. B. nuomonė šioje byloje neturi jokios reikšmės – byloje nėra nei vieno įrodymo, kad po darbų perdavimo ir iki įvykio dangčiai būtų kelti, tai tėra apelianto prielaida ir gynybinė pozicija.

22Atsiliepime trečiasis asmuo UAB „BOD Group“ prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atsikirtimus apeliaciniam skundui:

231. Ieškinys buvo grindžiamas eksperto V. K. 2013-04-12 išvada, tačiau jokių eksperto išvadą paneigiančių įrodymų byloje nėra. Tuo tarpu apelianto pozicija dėl gaisro priežasties iš esmės pagrįsta vien prielaidomis. Apeliantui buvo sudarytos visos galimybės pačiam samdytis ekspertus ir atlikti įvykio vietos apžiūrą bei atitinkamus gaisro priežasties tyrimus, tačiau jis tokiomis teisėmis nepasinaudojo.

242. Rangovo atlikti darbai ir perduotos medžiagos turi būti kokybiški ir tinkami naudoti pagal paskirtį ne tik jų perdavimo užsakovui metu, bet ir visą garantinį laikotarpį.

253. Pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą ir teisingai konstatavo, kad būtent rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas, jo atsakomybę šalinančias, aplinkybes.

264. Apelianto nurodyti teiginiai, kad kabelių izoliacija galėjo būti pažeista dengiant juos metaliniais dangčiais ir galimai numetus dangtį ant kabelių, grįsti tik prielaidomis, todėl atmestini. Taip pat byloje neįrodyta, kad gaisrą sukėlę elektros tinklų defektai atsirado dėl užsakovo ar kitų asmenų padarytų Taisyklių pažeidimų.

27Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Elektromontuotojas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014-11-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais. Pažymi, kad nei vienas byloje esantis įrodymas nepaneigia aplinkybės, jog objekte atlikti darbai ir šių darbų rezultatai atitinka nustatytus darbų kokybės reikalavimus ir statybos veiklą reglamentuojančius normatyvinius dokumentus. Sutinka su apelianto pozicija, kad bylos duomenys patvirtina, jog kabelio izoliacija buvo pažeista po 2012-12-20, t. y. po to, kai atsakovas perdavė darbus užsakovui. Sutinka ir su kitais apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

28Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo If P&C Insurance AS, veikiantis per If P&C Insurance AS filialą Lietuvoje, prašo tenkinti skundą ir panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šiuo atveju svarbi aplinkybė yra tai, kad UAB „BOD Group“ rangos darbus gaisro padariniams likviduoti užsakė pas atsakovą. Tai leidžia spręsti, kad pastato savininkas neturėjo pretenzijų atsakovo atliktų darbų rezultatui. Pažymi, kad ginčo įvykis nepatenka į jo su atsakovu sudarytos draudimo sutarties objekto apimtį, neatitinka visų draudžiamojo įvykio būtinųjų sąlygų, todėl jam negalioja draudimo apsauga.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinis skundas netenkinamas.

31Byloje kilo ginčas dėl rangovo atsakomybės už pagal statybos rangos sutartį atliktų darbų kokybės trūkumus, nustatytus per garantinį laikotarpį. Rangovui reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo pareiškęs užsakovo draudikas, atlyginęs pastarajam dėl gaisro, kilusio rangos darbų vykdymo vietoje, atsiradusią žalą, teigė, jog gaisro priežastis – netinkamai rangovo atlikti elektros kabelio trasos klojimo bei transformatorinės pastotės montavimo darbai arba nekokybiška šių darbų medžiaga.

32Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad žala elektros skirstymo patalpoje kilo dėl trumpojo jungimo elektros kabelyje, kad žalos padarymo metu atliktiems darbams galiojo suteikta rangovo garantija (CK 6.698 str.), kad rangovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų jo teiginius, jog elektros kabelio izoliaciją pažeidė kiti asmenys (CK 6.697 str. 3 d.), sprendė, jog gaisro kilimo priežastis – rangovo netinkamai atlikti darbai, todėl pripažino jo pareigą ieškovui atlyginti draudiminės žalos išmokėjimo užsakovui nuostolius (CK 6.1015 str.). Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, skundą atsakovas iš esmės grindžia argumentais dėl netinkamo įrodymų vertinimo bei įrodinėjimo naštos paskirstymo.

33Šių skundo argumentų kontekste pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas liudytojais apklausė visus šalių nurodytus asmenis, šalys neprašė skirti teismo ekspertizės ir galimas gaisro kilimo priežastis įrodinėjo savo iniciatyva surinktais įrodymais, tame tarpe liudytojų, kitų byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, kuriuos teismas įvertino ir pasisakė dėl jų įrodomosios reikšmės (CPK 177, 185 str.).

34Skundo argumentui, kad teismas pažeidė įrodinėjimo naštos taisyklę, pagrįsti apeliantas nurodo, jog transformatorinė pastotė su paklotais 10 kV elektros kabeliais užsakovui perduota 2012-12-20, tuo tarpu pastatas, kuriame kilo gaisras, buvo užbaigtas statyti 2013-03-13 Statybos užbaigimo aktu. Anot apelianto, kadangi užsakovas priėmė ir naudojosi nutiesta elektros kabelių linija nebaigtame statyti objekte, griežtoji rangovo atsakomybė nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikoma ir ieškovas turėjo įrodyti visas jo civilinės atsakomybės taikymo sąlygas. Tokią poziciją motyvuoja CK 6. 694 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

35Teisėjų kolegija, atmesdama šį skundo argumentą, pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas atlyginti nuostolius buvo grindžiamas rangovo atsakomybe dėl darbų kokybės, už kurią pastarasis atsako pagal CK 6.697 straipsnį. CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė rangovo darbų kokybės garantija, o 3 dalyje – kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti, kad defektai atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; defektų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi CK 6.697 straipsnio 3 dalyje įtvirtina įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle. Tuo tarpu priešingai nei teigia apeliantas, CK 6.694 straipsnio 3 dalis, reglamentuojanti, kad užsakovui, iš anksto perėmusiam atskiro darbų etapo rezultatą, pereina šio rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl rangovo kaltės, atskiros įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės nenustato. Dėl aplinkybės, kad 2012-12-20 užsakovas priėmė atsakovo darbų rezultatą, ir toliau tęsė darbus statomame objekte, užsakovas (nagrinėjamu atveju jo teisių perėmėjas – ieškovas) nepraranda teisės remtis rangos darbų trūkumų faktu, jei šie trūkumai neakivaizdūs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

36Nesutikdamas su skundžiamo teismo sprendime pateiktu įrodymų vertinimu, apeliantas teigia, kad rašytiniai įrodymai, liudytojų parodymai leidžia konstatuoti faktinę aplinkybę, jog kabelio izoliacija buvo pažeista po 2012-12-20, t. y. kai darbai buvo perduoti užsakovui.

37Teisėjų kolegija nesutinka su tokia apelianto pozicija. Nors byloje esanti 2012-12-18 Valstybinės energetikos inspekcijos Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma patvirtina, kad rangovo sumontuoti elektros tinklai buvo išbandyti ir atitiko projekto, norminių teisės aktų reikalavimus (t. I, b. l. 166), taip pat 2012-12-12 atlikti elektros įrenginių įtampos bandymų rezultatai patvirtina, kad 10 kV elektros tinklas bandymus išlaikė (t. I, b. l. 167-175), kolegijos vertinimu, šie duomenys nesudaro pagrindo vienareikšmiškai spręsti, jog rangovo pateikti ir sumontuoti elektros kabeliai buvo pažeisti po darbų užsakovui perdavimo. Aplinkybę, kad elektros kabeliai greičiausiai buvo mechaniškai (iš vidaus arba iš išorės) pažeisti tik po bandymų patvirtino ir byloje apklaustas specialistas gaisro ekspertizių srityje – V. K., tačiau tai nepatvirtina apelianto prielaidos dėl elektros kabelio pažeidimo momento, kadangi sumontuotų kabelių linijos buvo išbandytos 2012-12-12, tuo tarpu jų perdavimas įvyko 2012-12-20. Kaip 2014-11-04 vykusiame teismo posėdyje paaiškino liudytoju apklaustas rangovo techninės aptarnavimo grupės vadovas E. M., atlikęs elektros kabelių bandymus ir matavimus, bandymų metu kabeliai nebuvo uždengti, po bandymų kabeliai buvo atjungti ir vėl prijungti prie atitinkamo įrenginio. Šios aplinkybės patvirtina, kad pats rangovas nuo bandymų iki elektros kabelių perdavimo užsakovui toliau dirbo kalbelių klojimo ir tiesimo vietoje, kurioje įvyko gaisras. Nustatyti duomenys sudaro pagrindą atmesti apelianto prielaidą dėl elektros kabelio izoliacijos pažeidimo momento. Pažymėtina, kad liudytojų byloje apklaustas specialistas – elektrikas Z. P. paaiškino, jog rangovas po darbų perdavimo užsakovui toliau lankėsi ir dirbo toje vietoje, kur kilo gaisras. Šios aplinkybės apeliantas bylos nagrinėjimo metu neneigė.

38Kritikuodamas pirmosios instancijos teismo išvadą, kad byloje nenustatyta, jog gaisras 10 kV kabelių linijos patalpoje kilo dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų, apeliantas teigia, kad ją paneigia byloje esantis 2013-07-04 Defektų fiksavimo aktas, surašytas trečiojo asmens UAB „Statinių priežiūra“, atsakingo už 10 kV elektros kabelių ir įrenginių priežiūrą. Šiame akte nurodyta, kad darbuotojai, neturintys leidimo dirbti prie 10 kV įrenginių laisvai vaikšto pavojingoje zonoje. Anot apelianto, nurodytą teismo išvadą paneigia ir tai, kad užsakovas UAB „BOD Group“ nepateikė statybos objekto, esančio ( - ), raktų išdavimo registracijos žurnalo, kuris būtų patvirtinęs, jog po 2012-12-20 gaisro patalpoje lankėsi asmenys, kuriems šioje patalpoje draudžiama lankytis bei vykdyti statybos darbus. Nurodytais argumentais apeliantas grindžia aplinkybę, kad užsakovas UAB „BOD Group“ ir jo pasamdytas elektros tinklų prižiūrėtojas UAB „Statinių priežiūra“ ginčo įvykio metu nesilaikė Taisyklių.

39Kolegijos nuomone, nurodyti skundo argumentai nepaneigia kritikuojamos apygardos teismo išvados pagrįstumo. Kaip teisingai atsiliepime į skundą pažymėjo ieškovas, minėtas 2013-07-04 Defektų fiksavimo aktas surašytas 2013-04-24, t. y. po ginčo įvykio, todėl neturi įrodomosios vertės siekiant nustatyti aplinkybę, ar po ginčo rangos darbų perdavimo iki gaisro elektros skirstymo patalpoje lankėsi tretieji asmenys, neturintys teisės ten lankytis. Dėl prielaidos, kad statybos objekto raktų išdavimo registracijos žurnalas būtų patvirtinęs aplinkybę, jog elektros skydinėje lankėsi pašaliniai asmenys, pažymėtina, kad teismo posėdžio metu užsakovas UAB „BOD Group“, pasisakydamas dėl apelianto prašymo pateikti į bylą minėtą dokumentą, paaiškino, jog toks žurnalas nebuvo vedamas, tuo tarpu byloje nėra duomenų, iš kurių galima būtų spręsti, jog toks žurnalas egzistavo, todėl teisėjų kolegija šios prielaidos nevertina ir dėl jos plačiau nepasisako. Apeliantui nepagrindus nurodytų aplinkybių (CPK 178 str.), nėra pagrindo teigti, kad tretieji asmenys UAB „BOD Group“ ir UAB „Statinių priežiūra“ pažeidė Taisyklių reikalavimus.

40Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad teismas nesiaiškino, kaip trečiasis asmuo UAB „Statinių priežiūra“ vykdė ginčo objekto – elektros tinklų priežiūrą. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu liudytojais buvo apklausti minėtos bendrovės vadovas E. T., taip pat darbuotojas Z. P., kuris 2012-12-03 buvo paskirtas atsakingu už 10 kV elektros tinklų priežiūrą. Nurodyti asmenys teikė paaiškinimus teismui apie savo vykdytas pareigas atliekant elektros tinklų priežiūrą. Taigi teismas apelianto nurodytas aplinkybes aiškinosi spręsdamas atsakomybės dėl ginčo įvykio klausimą, kurios ieškovas nagrinėjamu atveju reikalavo iš rangovo, todėl teismas neturėjo pagrindo vertinti ir spręsti dėl trečiojo asmens UAB „Statinių priežiūra“ civilinės atsakomybės sąlygų.

41Apeliacinis skundas taip pat grindžiamas argumentais dėl jau minėto liudytojo Z. P. parodymų nepatikimumo.

42Kolegijos vertinimu, apelianto argumentai dėl nenustatytos šio liudytojo kvalifikacijos, netinkamo pareigų prižiūrėti 10 kV elektros kabelius ir įrangą vykdymo nepagrįsti ir nesudaro pagrindo jo parodymų vertinti kritiškai. Pirma, 2014-11-04 vykusio teismo posėdžio metu Z. P. nurodė, kad pagal specialybę yra elektrikas, turintis specialų vidurinį išsilavinimą, turi 15 metų patirtį elektros kabelių projektavimo ir montavimo srityje. Antra, skunde apeliantas pats pripažįsta, kad sutartis tarp UAB „BOD Group“ ir UAB „Statinių priežiūra“, kurios pagrindu pastarasis vykdė 10 kV elektros kabelių įrenginių priežiūrą, į bylą nebuvo pateikta, tačiau teigia, jog prižiūrėti ir kontroliuoti trečiųjų asmenų patekimą į elektros skirstymo patalpą, prižiūrėti bendrastatybinių darbų atlikimą minėtoje patalpoje buvo tiesioginės Z. P. pareigos. Kolegijos nuomone, neturėdamas tikslios informacijos apie UAB „Statinių priežiūra“ prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, apeliantas neturi pagrindo teigti apie tiesiogines Z. P. pareigas ir jų (ne)vykdymą.

43Teisėjų kolegija taip pat atmeta skundo argumentą, kuriais grindžiama apelianto prielaida, įrodinėjama liudytojo V. B. paaiškinimais, jog labiausiai tikėtina elektros kabelio izoliacijos pažeidimo priežastis – neatsargus metalinio dangčio, dengiančio atvirą kabelių kanalą, kėlimas arba numetimas ant kabelių. Kadangi jis, kaip rangovas, šiuo atveju neturėjo pareigos kabelių atviros vietos uždengti skydais, jų nudažyti, apeliantas teigia, jog kabelio izoliaciją pažeidė kiti asmenys. Pažymėtina, kad ši, kaip ir kitos apelianto prielaidos, paremta tik netiesioginiais įrodymais – liudytojo V. B. paaiškinimais, tuščio butelio, rasto po gaisro elektros skydinėje, nuotrauka. Tuo tarpu byloje liudytojais apklausti specialistai Z. P. ir V. K. paaiškino, kad labiausiai tikėtina, jog trumpojo jungimo elektros kabelyje priežastis yra ne gamyklinis jo defektas, o mechaninis pažeidimas, tačiau šie specialistai, be apelianto akcentuojamo išorinio kabelio pažeidimo, neatmetė galimybės, jog kabelis galėjo būti pažeistas ir jį montuojant, kadangi vykdant montavimo darbus jis turėjo būti lankstomas atitinkamu kampu. Byloje nesant tiesioginių įrodymų, kurie patvirtintų rangovo nurodomą elektros kabelio išorinės izoliacijos defektų susidarymo priežastį, atsižvelgiant į teismų praktikoje suformuotą taisyklę, kad užsakovui pakanka įrodyti defekto faktą, tuo tarpu rangovui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, šalinančias jo atsakomybę dėl defektų atsiradimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009), pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė labiau tikėtiną išvadą, kad ieškovas pagrindė savo reikalavimą, o atsakovas nepaneigė jo pagrįstumo (CPK 178 str.).

44Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamo teismo sprendimo nėra pagrindo, todėl jis paliekamas nepakeistas.

45Ieškovas, trečiasis asmuo UAB „BOG Group“ už atsiliepimų į apeliacinį skundą parengimą prašė priteisti iš apelianto atitinkamai 825, 36 Eur ir 495, 03 Eur išlaidų sumas advokatų teisinei pagalbai apmokėti. Prašomų atlyginti išlaidų dydžiai neatitinka bylos sudėtingumo, Rekomendacijose (redakcija, galiojusi iki 2015-03-20) numatytų maksimalių priteistinų sumų dydžio, todėl kolegija, atsižvelgdama į tai, taip pat įvertinusi aplinkybę, kad tos pačios advokatų kontoros atstovavo ieškovą ir trečiąjį asmenį UAB „BOD Group“ ir pirmosios instancijos teisme, bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, ieškovui ir trečiajam asmeniui iš apelianto priteistinas išlaidas už advokato teisinę pagalbą sumažina iki 450 Eur (CPK 93 str.).

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti iš atsakovo UAB „Rifas“ (j. a. k. 147171016) ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ (j. a. k. 110051834) ir trečiajam asmeniui UAB „BOD Group“ (j. a. k. 301131589) po 450 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2014-11-24 sprendimu ieškinį patenkino –... 7. Teismas nustatė, kad 2013-03-15 kilo gaisras pastato, esančio ( - ), elektros... 8. Teismas nurodė, kad byloje esanti Vilniaus apskrities priešgaisrinės... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Rifas“ prašo panaikinti Panevėžio... 11. 1. Byloje pateikti šalių rašytiniai įrodymai, trečiųjų asmenų bei... 12. 2. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad rangovas turėjo įrodyti kabelio... 13. 3. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nenustatyta, jog gaisras... 14. 4. Liudytojo Z. P. parodymai byloje turėtų būti vertinami kaip nepatikimi.... 15. 5. Byloje taip pat parodymus davė liudytojas UADBB „Balto link“ žalų... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo... 17. 1. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad kabelio pažeidimas atsirado... 18. 2. Apeliantas neįrodė, kad po kabelių įrengimo darbų perdavimo tretieji... 19. 3. Skirtingai nei mano apeliantas, CK 6. 694 straipsnio 3 dalis iš viso... 20. 4. Byloje nėra jokių įrodymų, kad pastate statybų metu būtų nesilaikoma... 21. 5. Apeliantas nepateikia jokių įrodymų ar argumentų, pagrindžiančių jo... 22. Atsiliepime trečiasis asmuo UAB „BOD Group“ prašo skundą atmesti ir... 23. 1. Ieškinys buvo grindžiamas eksperto V. K. 2013-04-12 išvada, tačiau... 24. 2. Rangovo atlikti darbai ir perduotos medžiagos turi būti kokybiški ir... 25. 3. Pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą ir... 26. 4. Apelianto nurodyti teiginiai, kad kabelių izoliacija galėjo būti... 27. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB... 28. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo If P&C Insurance AS,... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 31. Byloje kilo ginčas dėl rangovo atsakomybės už pagal statybos rangos... 32. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad žala... 33. Šių skundo argumentų kontekste pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju... 34. Skundo argumentui, kad teismas pažeidė įrodinėjimo naštos taisyklę,... 35. Teisėjų kolegija, atmesdama šį skundo argumentą, pažymi, kad nagrinėjamu... 36. Nesutikdamas su skundžiamo teismo sprendime pateiktu įrodymų vertinimu,... 37. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia apelianto pozicija. Nors byloje esanti... 38. Kritikuodamas pirmosios instancijos teismo išvadą, kad byloje nenustatyta,... 39. Kolegijos nuomone, nurodyti skundo argumentai nepaneigia kritikuojamos... 40. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad teismas... 41. Apeliacinis skundas taip pat grindžiamas argumentais dėl jau minėto... 42. Kolegijos vertinimu, apelianto argumentai dėl nenustatytos šio liudytojo... 43. Teisėjų kolegija taip pat atmeta skundo argumentą, kuriais grindžiama... 44. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinio skundo argumentais keisti ar... 45. Ieškovas, trečiasis asmuo UAB „BOG Group“ už atsiliepimų į apeliacinį... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą palikti... 48. Priteisti iš atsakovo UAB „Rifas“ (j. a. k. 147171016) ieškovui AB...