Byla B2-555-883/2016

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas žaidimas“ prašymą įtraukti ją į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė Solar“ kreditorių sąrašą su 6441,36 Eur finansiniu reikalavimu,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi BUAB „Jėgainė solar“ iškelta bankroto byla. 2015-04-13 nutartimi teismas patvirtino kreditorių sąrašą ir taikė įmonei supaprastinto bankroto procesą. 2015-05-19 teismas nutartimi pripažino BUAB „Jėgainė solar“ bankrutavusia.

32016-02-05 UAB „Lengvas žaidimas“ pareiškė administratoriui finansinį reikalavimą ir nurodė, kad pagal UAB „Lengvas žaidimas“ buhalterinės apskaitos žiniaraštį yra susidariusi 6441,36 Eur (22240,72 Lt) skola už laikotarpį nuo 2014-09-30 iki 2014-11-28.

4Nesutikdamas su 6441,36 Eur finansinio reikalavimo suma, administratorius nurodė, kad bankrutuojančios įmonės dokumentai bankroto administratoriui neperduoti, o susipažinus su FNTT Vilniaus skyriuje esančiais įmonės dokumentais nustatyta, kad UAB „Lengvas žaidimas“ skolingas UAB „Jėgainė Solar“ 40 862,64 Eur (141090,53 Lt).

5Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 5 dalis). 2016-02-10 nutartimi teismas įpareigojo pareiškėją UAB „Lengvas žaidimas“ ir bankroto administratorių pateikti teismui visus duomenis ir įrodymus, turinčius reikšmės prašymo patvirtinti kreditorinį reikalavimą nagrinėjimui.

6Prašymas tenkintinas.

7Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui, kuris, patikslinęs pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas).

8Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditorinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).Tačiau pažymėtina ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178, 182 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015).

9Pareiškėjas UAB „Lengvas žaidimas“ savo finansinį reikalavimą grindžia 2014-09-30 mokėjimo nurodymu gavėjui UAB „Palink“ UAB „Jėgainė Solar“ skolos dengimui (7656,11 Lt), 2014-09-30 mokėjimo nurodymu gavėjui UAB „Norfos mažmena“ UAB „Jėgainė Solar“ skolos dengimui (2000 Lt), 2014-10-01 mokėjimo nurodymu gavėjui UAB „Norfos mažmena“ UAB „Jėgainė Solar“ skolos padengimui (2840 Lt), 2014-10-03 mokėjimo nurodymu gavėjui UAB „Palink“ už nuomą pagal nuomos sutartį Nr. LEN 14/09 (10 000 Lt), 2014-10-03 mokėjimo nurodymu gavėjui UAB „Palink“ už eksploatacinius mokesčius pagal sutartį Nr. LEN 14/09 (2420 Lt), pagal šiuos mokėjimus bendra UAB „Jėgainė Solar“ skola kreditoriui UAB „Lengvas žaidimas“ yra 24916 Lt.

10Pareiškėjui UAB „Lengvas žaidimas“ atlikus mokėjimus už UAB „Jėgainė Solar“, jam pereina kreditorių teisės susijusios su skolininku BUAB „Jėgainė Solar“ (CK 6.50 str. 3 d.).

11Pareiškėjas UAB „Lengvas žaidimas“ pateikė sąskaitas – faktūras, patvirtinančias, kad UAB „Lengvas žaidimas“ iš BUAB „Jėgainė Solar“ 2014-09-30 įsigijo prekių už 364,29 Lt, 2014-11-28 įsigijo prekių už 2311,10 Lt.

122014-11-28 Tarpusavio skolų užskaitymo aktų UAB „Lengvas žaidimas“ ir UAB „Jėgainė Solar“ susitarė, kad įmonės atlieka tarpusavio skolų užskaitymą ir 2014-11-28 BUAB „Jėgainė Solar“ lieka skolinga UAB „Lengvas žaidimas“ 22 240,72 Lt.

13Atsižvelgiant į tai, kad administratoriaus pateikta operacijų žurnalo ataskaita (4 b. l.), nepagrįsta pirminiais buhalteriniais dokumentais, teismo vertinimu, sprendžiant dėl pareiškėjo kreditorinio reikalavimo dydžio turi būti remiamasi 2014-11-28 Tarpusavio skolų užskaitymo aktu.

14Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo teismui dienos.

15Nagrinėjamu atveju kreditorinis reikalavimas turėjo būti pateiktas per 30 dienų nuo 2015-02-03 nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, tai yra iki 2015-03-015. Pareiškėjas UAB „Lengvas žaidimas“ savo kreditorinį reikalavimą pareiškė 2016-02-06.

16Teismų praktikoje išaiškinta, kad terminų praleidimo priežastys neturi būti vertinamos formaliai ir turi būti atsižvelgiama į tai, ar yra nustatytas akivaizdus šalies nerūpestingumas ar net piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Kadangi viena iš šalių yra bankrutavusi bendrovė ir dėl šios priežasties nagrinėjamas ginčas yra susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tokiose bylose yra ginamas taip pat ir viešasis interesas, todėl teismas privalo būti aktyvus. Sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą bankroto bylose taip pat yra būtina turėti omenyje bankroto proceso ypatumus. Visų pirma tai, kad bankroto bylose prioritetas turi būti teikiamas tam, kad būtų įgyvendintas realus teisingumas ir vienas iš pagrindinių bankroto proceso tikslų, t. y. įrodymais pagrįstų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimas. Antra, skirtingai nei kitose bylose, bankroto bylose termino kreditoriams pareikšti savo reikalavimus nustatymo paskirtis yra skatinti operatyvų bankroto procesą, bet ne eliminuoti iš šio proceso, tai yra nubausti, terminą praleidusią šalį (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., 10 str. 9 d.).

17Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos nustato, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad apie bankroto bylos iškėlimą buvo pranešta pareiškėjui UAB „Lengvas žaidimas“ , byloje nėra nustatyta akivaizdaus pareiškėjo nerūpestingumo ar piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Pareiškėjo prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas įrodymais. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad dėl pareiškėjo praleisto termino finansiniam reikalavimui pareikšti yra ar bus užvilkintos bankroto procedūros, ar kad atsirado kitų bankrutuojančiai įmonei neigiamų padarinių (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju praleisto termino pareiškėjo finansiniam reikalavimui pareikšti neatnaujinimas turėtų neproporcingų neigiamų padarinių terminą praleidusiai šaliai ir neatitiktų bankroto proceso tikslų bei bendrųjų teisės principų reikalavimų (CPK 3 str. 1 d., CK 1.5 str.). Taigi šiuo atveju konstatuotina, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės suteikia pagrindą ex officio (savo iniciatyva, nesant atitinkamo šalių prašymo) atnaujinti praleistą terminą (CPK 185 straipsnis).

18Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs bylos duomenis, konstatuoja, kad nenustačius akivaizdaus pareiškėjo nerūpestingumo ar piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, pareiškėjui įrodžius savo reikalavimo pagrįstumą, terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujintinas ir pareiškėjo UAB „Lengvas žaidimas“ 6 441,36 Eur kreditorinis reikalavimas bankrutavusios UAB „Jėgainė Solar“ bankroto byloje tvirtintinas.

19Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, 11 straipsniu, 21 straipsniu, 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

20Atnaujinti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas žaidimas“ kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

21Prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą tenkinti.

22Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas žaidimas“, įmonės kodas 303393740, finansinį 6441,36 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras 36 ct) reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė Solar“ bankroto byloje.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

24Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi BUAB „Jėgainė... 3. 2016-02-05 UAB „Lengvas žaidimas“ pareiškė administratoriui finansinį... 4. Nesutikdamas su 6441,36 Eur finansinio reikalavimo suma, administratorius... 5. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas,... 8. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas... 9. Pareiškėjas UAB „Lengvas žaidimas“ savo finansinį reikalavimą... 10. Pareiškėjui UAB „Lengvas žaidimas“ atlikus mokėjimus už UAB... 11. Pareiškėjas UAB „Lengvas žaidimas“ pateikė sąskaitas – faktūras,... 12. 2014-11-28 Tarpusavio skolų užskaitymo aktų UAB „Lengvas žaidimas“ ir... 13. Atsižvelgiant į tai, kad administratoriaus pateikta operacijų žurnalo... 14. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 15. Nagrinėjamu atveju kreditorinis reikalavimas turėjo būti pateiktas per 30... 16. Teismų praktikoje išaiškinta, kad terminų praleidimo priežastys neturi... 17. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą savo iniciatyva, kai iš... 18. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs bylos duomenis, konstatuoja, kad... 19. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 20. Atnaujinti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas žaidimas“... 21. Prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą tenkinti.... 22. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas žaidimas“, įmonės... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama... 24. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims....