Byla 2S-1532-934/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Robertas Vasiliauskas, išieškotojas uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio Roberto Vasiliausko (apelianto) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-19 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2YT-22889-294/2019, pagal pareiškėjo Valstybės įmonės Turto banko skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Robertas Vasiliauskas, išieškotojas uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6A. R. Vasiliauskas (toliau – antstolis) pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-10-26 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Swedbank lizingas“ prašymu vykdomojoje byloje Nr. 0179/11/01194 areštavo skolininko R. G. turtą 33 114, 48 Eur apimtimi.

72.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui patenkinus kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį 2012-06-05 išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo iš skolininko R. G.. Pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą antstolis 2012-06-19 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti – 33 431, 81 Eur apimtimi vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831.

93.

10Skolininkas R. G. mirė ( - ), po jo mirties atsiradusį palikimą priėmė valstybė, atstovaujama Valstybės įmonės „Turto bankas“ (toliau – TB) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI).

114.

122019-04-08 antstolis priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831, kuriuo vykdomojoje byloje pakeitė pradinį skolininką iš R. G. į TB ir VMI.

135.

142019-04-29 TB pateikė skundą dėl antstolio 2019-04-08 patvarkymo pakeisti skolininką vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831. Skunde nurodė, kad priimtas patvarkymas nepagrįstas ir naikintinas, nes kreditorius nesilaikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnyje numatytų procedūrų pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams. Vykdomojoje byloje nebuvo išviešintas skolininko turto areštas. Neišviešinus skolininko turto arešto akto viešame registre nurodant konkrečius išieškotojus, kurių naudai vykdomas išieškojimas, laikytina, kad kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimas nėra pareikštas įstatymo nustatyta tvarka, taigi negali būti įgyvendintas, o antstolio patvarkymas dėl skolininko pakeitimo naikintinas kaip nepagrįstas.

156.

16Antstolis 2019-05-08 patvarkymu dėl 2019-04-29 skolininko surašyto skundo atsisakė nagrinėti skolininko TB skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Patvarkyme nurodė, kad TB skundą dėl antstolio patvarkymo pateikė pažeidus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 512 straipsnyje nustatytą 20 dienų terminą skundui pateikti nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti. Antstolio patvarkymas TB įteiktas 2019-04-08, TB skundas pateiktas 2019-04-30, todėl praleistas įstatymo nustatytas terminas skundui pateikti iki 2019-04-28. TB nepateikė prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo, nepateikė duomenų, kad terminas skundui pateikti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl pagrindo praleistą terminą atnaujinti nėra. Patvarkyme taip pat nurodė, kad remiantis Turto arešto aktų registro duomenimis teismo turto areštas pagal 2011-10-26 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei 2011-11-10 antstolio uždėtas turto areštas (turto aprašas) vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 yra galiojantys ir kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimas nėra įvykdytas. Tai patvirtina, kad mirusio skolininko įpėdiniams informacija apie palikimui taikomus ribojimus ir palikėjo skolas buvo prieinama nuo palikimo atsiradimo momento. Mirusio skolininko įpėdinė, valstybė, apie kreditoriaus reikalavimą buvo informuota Turto arešto aktų registre įregistravus skolininko turto aprašą, taigi buvo informuota apie palikėjo skolas. Duomenys apie vykdomoje byloje Nr. 0179/12/00831 2012-06-20 turto arešto aktu atliktą skolininko ir jos sutuoktinės nekilnojamojo turto areštą buvo matomi Nekilnojamojo turto registre. Pažymėjo, kad šios aplinkybės patvirtina, jog kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimas buvo tinkamai pareikštas iki skolininko mirties 2014-07-20, todėl dėl nurodytų argumentų antstolio 2019-04-08 patvarkymo naikinti teisinio pagrindo nėra.

177.

182019-05-24 TB skundu dėl antstolio 2019-05-08 patvarkymo prašė jį panaikinti, nes jis nepagrįstas. Nurodė, kad skundas paduotas nepažeidus nustatyto 20 dienų apskundimo termino, nes paskutinė termino diena buvo 2019-04-28 (sekmadienis), todėl termino pabaigos diena laikoma 2019-04-29. Skundas dėl antstolio patvarkymo išsiųstas 2019-04-29, todėl pateiktas nepažeidus nustatyto termino skundui dėl antstolio patvarkymo pateikti.

198.

202019-06-04 antstolis patvarkymu dėl skolininko skundo, surašyto 2019-05-24, TB skundą tenkino iš dalies, panaikino 2019-05-08 antstolio patvarkymą dėl 2019-04-29 TB skundo, priėmė 2019-04-29 skundą nagrinėti. Patvarkymu taip pat atsisakė tenkinti 2019-05-24 TB skunde nurodytą reikalavimą panaikinti 2019-04-08 antstolio patvarkymą dėl proceso šalies (skolininko) vykdomojoje byloje pakeitimo. Patvarkyme nurodė, kad pagal CPK 569 straipsnį antstolis savo iniciatyva ar gavęs vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymą antstolis per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams. Tokio reikalavimo tinkamu pareiškimu laikytinas ir viešame registre išviešintas laikytinas ir palikėjo turto areštas. Iš 2011-11-10 turto aprašo vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194, kuriuo pagrindu buvo areštuotas skolininko turtas ir kurio duomenys buvo įrašyti į Turto arešto aktų registrą, matyti, kad areštas taikomas kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimui užtikrinti, turto arešto mastas 33 114,48 Eur. Vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 pagal teismo sprendimą 2012-06-20 išduoto vykdomojo rašto vykdymo apimtis neženkliai didesnė ir sudarė 33 431,81 Eur. Kadangi reikalavimai abiejuose vykdomosiose bylose kilo iš tos pačios prievolės, laikytina, kad turto arešto išviešinimas bent vienoje byloje yra tinkamu išviešinimu ir kitoje byloje. Vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 išieškotojo UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimo dydį atitinkančio skolininko turto arešto pritaikymas vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 ir šio turto arešto išviešinimas iki skolininko mirties laikytinas tinkamu kreditoriaus reikalavimu pareiškimu jo turto priėmusiam paveldėtojui. Įregistravus 2011-11-10 turto aprašą Turto arešto aktų registre skolininko turto paveldėtojas buvo informuotas, kad palikėjui pareikštų reikalavimų suma sudaro 43 107,06 Eur (UAB „Swedbank“ lizingas ir AB Swedbank“ reikalavimai kartu sudėjus). Be to, skolininko turto areštas buvo įrašytas Nekilnojamojo turto registre, iš kurio matyti, kad areštas taikomas nuo 2016-06-20. Atsižvelgus į tai laikytina, kad kreditoriaus reikalavimas buvo tinkamai pareikštas iki skolininko mirties.

21II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

229.

23Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-19 nutartimi pareiškėjo TB skundą tenkino iš dalies, panaikino antstolio Roberto Vasiliausko 2019-04-08 patvarkymą Nr. S-19-179-7927 dėl proceso šalies (skolininko) vykdomojoje byloje pakeitimo vykdomojoje byloje 0179/12/00831 dalyje, kurioje skolininkas R. G. pakeistas jo teisių perėmėja dėl sumos, viršijančios 33 114,48 Eur išieškojimą. Nutartyje nurodė, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 2019-04-08 patvarkymu dėl proceso šalies (skolininko) vykdomojoje byloje pakeitimo, kuriuo skolininkas R. G., miręs ( - ), pakeistas į skolininkus VMI ir TB, pažeidė teisės normas, reglamentuojančias skolininko pakeitimą vykdymo procese jo teisių perėmėju, todėl yra pagrindas naikinti iš dalies neteisėtą antstolio patvarkymą, paliekant patvarkymą galioti dalyje, kurioje skolininkas R. G. keičiamas dėl išieškomos sumos, neviršijančios 33 114,48 Eur. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį grindė tokiais argumentais:

249.1. Pagal CPK 596 straipsnio 1 dalį antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Šios nuostatos privalomos ir antstoliui, vykdymo procese sprendžiančiam mirusio skolininko pakeitimo jo teisių perėmėju klausimą;

259.2. CK 5.63 straipsnyje nenustatyta kreditorių reikalavimų pareiškimo termino išimčių atsižvelgiant į subjektą, kuris paveldi ar kuriam pereina paveldimas turtas, todėl mirusio asmens kreditoriai, kurių reikalavimai jau vykdomi priverstine tvarka, taip pat privalo laikytis CK 5.63 straipsnyje nustatytos reikalavimų pareiškimo tvarkos bei terminų ir tais atvejais, kai mirusio skolininko turtą paveldi valstybė. Taigi išieškotojas vykdymo procese, mirus skolininkui R. G., apie visus reikalavimus įskaitant akcesorinius skolininko R. G. atžvilgiu, kurio priverstinis išieškojimas vykdomas vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831, turėjo pareikšti mirusio skolininko įpėdiniui valstybei CK 5.63 straipsnyje nustatyta tvarka bei terminais;

269.3. Išieškojimą išieškotojo naudai vykdantis antstolis turėjo pareigą periodiškai tikrinti Gyventojų registro tarnybos duomenis ir, sužinojus, jog skolininkas mirė, nedelsdamas pranešti apie tai išieškotojui, kad šis per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą pareikštų savo reikalavimus skolininko įpėdiniams, arba pats galėjo pranešti palikimo atsiradimo vietos notarui apie reikalavimus vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831, tačiau byloje duomenų apie tokius antstolio veiksmus nėra;

279.4. Įstatyme nenumatyta galimybės pareikšti palikėjo įpėdiniams reikalavimus, apie kuriuos nebuvo pareikšta per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą trijų mėnesių terminą, nepratęsus šio termino. Teisė vertinti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto termino pažeidimo priežasčių svarbą ir spręsti, ar yra pagrindas pratęsti pažeistą terminą, yra suteikta teismui ir to negali daryti antstolis, spręsdamas mirusio skolininko pakeitimo vykdymo procese klausimą CPK 596 straipsnio tvarka. Tai taikytina ir vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 vykdomam kreditoriaus reikalavimui;

289.5. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytas kreditorių reikalavimų pareiškimo palikimą priėmusiems įpėdiniams būdų sąrašas nėra baigtinis. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika tinkamu kreditoriaus reikalavimo pareiškimu laikytinas ir viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, kuris gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties, laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino, tačiau tik tie palikėjo kreditoriai, kurių reikalavimų įvykdymui užtikrinti viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, kuris gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties, laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino, laikytini tinkamai pareiškusiais reikalavimus CK 5.63 straipsnio 1 dalies prasme;

299.6. Bylos duomenims 2011-11-14 įregistruojant Turto arešto aktą, buvo išviešinta tik kreditoriaus reikalavimas dalyje dėl 33 114,48 Eur sumos, o išieškotojo reikalavimai viršijantys šią sumą, Turto arešto aktų registre nebuvo išviešinti, nes šiems reikalavimams skolininko turtas nebuvo areštuotas. Išieškotojas CK 5.63 straipsnio tvarka ir terminais neinformavo įpėdinės apie palikėjo paliekamas skolas, todėl turto arešto taikymas ir išviešinimas 33 114,48 Eur mastu negali būti laikomas reiškiančiu ir vykdomo reikalavimo išviešinimą palikėjo įpėdiniui, nepaisant to, jog reikalavimas, viršijantis nurodytą sumą, yra to paties kreditoriaus tam pačiam skolininkui;

309.7. Antstolis vykdymo procese negali areštuoti turto iš esmės daugiau, nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, todėl neišviešinus (nepranešus) skolininko kreditoriams apie turto areštą didesne nei 33 114,48 Eur apimtimi negali remtis tuo, kad skolininkės įpėdinei buvo žinoma apie didesnius kreditoriaus reikalavimus, t.y. vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 vykdomą 47 007,47 Eur (iš jų 33 114,48 Eur skolos, 12 601,65 Eur palūkanų, 317,33 Eur bylinėjimosi išlaidų, 974,01 Eur vykdymo išlaidų) dydžio skolos pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-06-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-653-819/2012 išieškojimą;

319.8. Informacijos apie 33 114,48 Eur turto areštą išieškotojo UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimams įvykdyti įregistravimas 2011-10-27 turto arešto aktų registre pripažintinas tinkamu palikėjo tam tikros skolos dalies išviešinimu palikėjo įpėdinei valstybei. Nesant paviešintam išieškotojo reikalavimui dėl sumos, viršijančios išviešintą ir išieškotojui nesikreipus dėl praleisto termino reikalavimui pateikti atnaujinimo antstolis nepagrįstai priėmė patvarkymą dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese nustatydamas teisių perėmėjui reikalavimą didesne apimtimi nei buvo išviešinta palikimą priėmusiam įpėdiniui.

32III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3310.

34Pareiškėjas antstolis Robertas Vasiliauskas 2019-07-29 atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-19 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2YT-22889-294/2019, panaikinti kaip nepagrįstą dalyje, kuria panaikintas 2019-04-08 antstolio patvarkymas dėl proceso šalies (skolininko) vykdomojoje byloje pakeitimo dalyje, kurioje miręs skolininkas R. G. pakeistas į VĮ “Turto bankas” dėl sumos, viršijančios 33 114,48 Eur išieškojimą.

3511.

36Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas šiais argumentais:

3711.1

38Abiejuose vykdomosios bylose skolos mastas skiriasi neženkliai, kreditoriaus reikalavimai kyla iš tos pačios prievolės, todėl reikalavimo išviešinimas vienoje vykdomojoje byloje laikytinas tinkamu išviešinimu ir kitoje vykdomojoje byloje;

3911.2.

40Įstatymas nenumato pareigos išviešinti kreditoriaus reikalavimo kiekvienoje vykdomojoje byloje, nes reikalavimo išviešinimas viešame registre laikomas tinkamu kreditoriaus reikalavimo pareiškimu palikėjui;

4111.3.

42Kreditoriaus reikalavimai nėra įvykdyti ir yra galiojantys, todėl palikimą priėmęs asmuo galėjo gauti duomenis apie palikimui taikomus apribojimus;

4311.4.

44Vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 Turto arešto aktų registre įregistruotas turto aprašas laikytinas tinkamu pranešimu skolininko įpėdiniui vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 apie kreditoriaus reikalavimų dydį, nes buvo nurodyta palikėjui pareikštų UAB „Swedbank lizingas“ ir AB „Swedbank“ reikalavimų suma kartu sudėjus;

4511.5.

46Teismas nepagrįstai išviešintą kreditoriaus reikalavimą padalino į dvi dalis, iki 2011-11-10 turto aprašo ir po 2011-11-10, laikydamas išviešintu kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimą vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 tik dėl 33 114,48 Eur sumos, nes tokia reikalavimo apimtis buvo nurodytas 2011-11-10 turto aprašė vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194, kadangi skolos su palūkanomis reikalavimo išviešinimas vykdomojoje byloje yra laikomas atliktu visa apimtimi jo paskelbimo data. Pripažinus, kad kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimas pareikštas laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalies termino, jis laikytinas pareikštu pilna apimtimi;

4711.6.

48Teismas nutartimi įtvirtino pareigą antstoliui išviešinti aktualų kreditorinį reikalavimą byloje, kas reikštų CK 5.63 straipsnio 1 dalies termino pareikšti kreditorinį reikalavimą pažeidimą;

4911.7.

50Duomenys apie skolininko turto areštą vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 buvo matomi Nekilnojamojo turto registre, kuriame nurodytas turto arešto pagrindas, 2012-06-20 turto arešto aktas, todėl laikytina, kad kreditoriaus reikalavimas buvo tinkamai pareikštas.

5112.

52UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu į antstolio atskirąjį skundą prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje, kuria buvo panaikintas antstolio patvarkymas dėl proceso šalies vykdomojoje byloje pakeitimo dėl sumos, viršijančios 33 114,48 Eur. Atsiliepimas į atskirąjį skundą iš esmės grindžiamas tokiais pat argumentais kaip ir antstolio atskirasis skundas. Papildomai pažymėta, kad teismui pripažinus turto arešto įregistravimą tinkamu kreditoriaus reikalavimo pranešimu palikėjo įpėdiniui valstybei esamos skolos dydis neturėtu būti ribojamas reikalavimo išviešinimo momentu esančios skolos dydžiu, nes tai riboja kreditoriaus galimybes pilnai išieškoti turimus reikalavimus, kurie apima ir procesines palūkanas, priskaičiuotas po reikalavimo paviešinimo. Įstatymas nenumato išimties nemokėto procesinių palūkanų palikimą priėmus valstybei.

5313.

54Pareiškėjas VĮ Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimą iš esmės grindžia tokiais argumentais:

5512.1.

56Nėra reikšminga aplinkybė, kad turto arešto mastas Nr. 0197/11/01194 ir vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 skiriasi neženkliai ir kreditoriaus reikalavimas abiem atvejais kyla iš tos pačios prievolė. Kreditoriaus reikalavimo pareiškimas vienoje vykdomojoje byloje nėra laikytinas tinkamu kreditoriaus reikalavimo pareiškimu kitoje byloje. Teisės normos nenustato, kad esant paveldėjimo santykiams kreditorių reikalavimai, kurie jau yra vykdomi ar yra kitoje procesinėje teisių gynimo stadijoje būtų taikomas kitoks teisinis režimas, nei nustatytas CK 5.63 straipsnyje. Atsižvelgus į tai palikėjo kreditoriai, kurių reikalavimai yra vykdomi priverstine tvarka, turi laikytis CK 5.63 straipsnyje nustatytų procedūrų;

5712.2.

58Skolininkui mirus 2014-07-20, kreditoriaus reikalavimas turėjo būti pareikštas per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą (iki 2014-10-20). Antstolis skolininko turtą buvo areštavęs vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194, bet ne vykdomojoje byloje 0179/12/00831, todėl vien pats antstolio vykdomo išieškojimo faktas ir skolininko turto perėjimas paveldėjimo teise valstybei, nesudaro pagrindo vykdymo procese pakeisti pirminį skolininką pakeisti į naują skolininką valstybę. Nei antstolis, nei kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ per 3 mėnesius nuo skolininko mirties nepareiškė kreditorinio reikalavimo skolininko palikimą priėmusiam įpėdiniui, todėl skolininko pakeitimas vykdymo procese negali būti įgyvendintas;

5912.3.

60Pareiškėjas atskirajame skunde nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-06-20 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-10-969/2019, nes minėtos bylos faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos aplinkybių. Nagrinėjamoje byloje reikia vadovautis apygardos teismuose išnagrinėtuose analogiškuose bylose priimtais teismo sprendimais.

61IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

62Atskirasis skundas netenkintinas

6314.

64Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo panaikintas antstolio patvarkymas dalyje dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, nustačius, jog kreditorius per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą tinkamai nepareiškė kreditorinį reikalavimą skolininkės palikimą priėmusiam įpėdiniui, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

15.

65Byloje nustatyta, kad antstolis atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-10-26 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ prašymu 33 114, 48 Eur apimtimi. Antstolis taip pat atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje 0179/12/00831 pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-06-05 išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš skolininko, pagal kurį antstolis areštavo skolininko turtą 33 431, 81 Eur apimtimi. Vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 yra duomenys apie Turto arešto aktų registre įregistruotą turto areštą. Turto arešto aktų registre nėra duomenų apie turto areštą vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831. Skolininkui mirus 2014-07-20, jo palikimą priėmė valstybė, atstovaujama TB ir VMI. 2019-04-08 antstolis priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831, kuriuo vykdomojoje byloje pakeitė pradinį skolininką iš R. G. į TB ir VMI.

6616.

67CPK 596 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolis savo iniciatyva, vykdymo šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Tais atvejais, kai iš teisinio santykio vykdymo procese dėl fizinio asmens mirties pasitraukia viena iš vykdymo proceso šalių – skolininkas, materialiuosius santykius dėl skolininko teisių ir pareigų perėmimo reglamentuoja paveldėjimo teisės normos. Paveldėjimo teisinių santykių materialusis teisinis reguliavimas nustato specialią tvarką kreditoriaus reikalavimui pareikšti, kad palikėjo įsipareigojimas (skola) pereitų įpėdiniams. CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytas kreditorių reikalavimų pareiškimo būdų sąrašas nėra baigtinis ir greta CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir pranešimas notarui, taip pat šios normos tikslus atitinka ir tinkamu kreditoriaus reikalavimo pareiškimu laikytinas viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, jis gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014). CK 5.63 straipsnyje nustatytos procedūros yra taikomos ir tuo atveju, kai kreditorių reikalavimai yra vykdomi priverstine tvarka, išskyrus atvejus, kai reikalavimas yra pagrįstas hipoteka ar įkeitimu arba susiję su ūkininko veikla ar paveldimos personalinės įmonės veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2012).

6817.

69Atskirajame skunde antstolis nurodo, kad turto arešto mastai abiejuose vykdomosiose bylose skiriasi neženkliai, o reikalavimai kyla iš tos pačios prievolės, todėl turto arešto išviešinimas vienoje vykdomojoje byloje laikytinas tinkamu kreditoriaus pranešimu skolininkui ir kitoje vykdomojoje byloje, o įstatymas nereikalauja kreditoriaus reikalavimų išviešinimo kiekvienoje vykdomojoje byloje. Su tokiais atskirojo skundo argumentais teismas nesutinka. Įstatymas nenumato, kad esant paveldėjimo teisiniams santykiams kreditorių reikalavimams, kurie jau yra vykdomi, būtų taikomas kitoks teisinis režimas, nei nustatyta CK 5.63 straipsnyje. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog pranešimu apie vykdomą kreditoriaus reikalavimą laikytinas tiek kreditoriaus, tiek jo įgaliotų asmenų, tarp jų ir antstolio, kreditoriaus pavedimu vykdančio išieškojimą, kreipimasis, tačiau kiekvienu atveju pareiškime išdėstyta informacija turi būti pakankama ir aiški, kad įpėdinis suprastų skolinių įsipareigojimų dydį ir jų pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-533/2011). Bylos duomenims 2011-11-14 įregistruojant Turto arešto aktą, buvo išviešinta tik kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimas dalyje dėl 33 114,48 Eur sumos, o išieškotojo reikalavimai viršijantys šią sumą, Turto arešto aktų registre nebuvo išviešinti, nes šiems reikalavimams skolininko turtas nebuvo areštuotas. Išieškotojas CK 5.63 straipsnio tvarka ir terminais neinformavo įpėdinės apie palikėjo paliekamas skolas, todėl turto arešto taikymas ir išviešinimas 33 114,48 Eur mastu vienoje vykdomojoje byloje negali būti laikomas reiškiančiu ir vykdomo reikalavimo išviešinimą palikėjo įpėdiniui kitoje vykdomojoje byloje, nepaisant to, jog reikalavimas, viršijantis nurodytą sumą, yra to paties kreditoriaus tam pačiam skolininkui (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes atmestini kaip nepagrįstai antstolio argumentai dėl kreditoriaus reikalavimo paviešinimo vienoje vykdomojoje byloje kaip tinkamo kreditoriaus reikalavimų pareiškimo ir kitoje vykdomojoje byloje.

7018.

71Atskirajame skunde nurodoma, kad vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 turto aprašas (2011-11-10), įregistruotas Turto arešto aktų registre, yra galiojantis, kas reiškia neįvykdytas, todėl buvo prieinamas palikimą priėmusiam asmeniui nuo palikimo atsiradimo momento. Taip pat nurodė, jog 2011-11-10 Turto arešto aktų registre įregistruotas turto aprašas vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 laikytinas tinkamu kreditoriaus pranešimu skolininkui apie kreditoriaus reikalavimų dydį, nes minėtu turto aprašo įregistravimu skolininko įpėdinei buvo pranešta, kad kreditorių reikalavimai turto aprašo įregistravimo dienai sudarė 43 107,06 Eur, kartu sudėjus UAB „Swedbank lizingas“ ir AB „Swedbank“ reikalavimus, t. y., apelianto įsitikinimu, didesnio kreditorinių reikalavimų pareiškimas savaime apima ir kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ papildomus, bet nepareikštus, reikalavimus. Su tokia atskirojo skundo argumentacija apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutiktina. Minėta, jog pagal formuojamą teismų praktiką iš kreditoriaus pareiškimo įpėdinis turi aiškiai suprasti skolinių įsipareigojimų dydį ir jų pagrindą (žr., 17 punktą). Minėtas aiškinimas suponuoja kreditoriaus pareigą pateikti skolininko įpėdiniui tikslius duomenis apie savo reikalavimo dydį. Tokiu būdu kreditorius, kurio reikalavimo dydis pasikeitė, turi reikšti pasikeitusio dydžio kreditorinį reikalavimą skolininko palikimą priėmusiam įpėdiniui, kad pastarais žinotų, koks kreditorius, kokio dydžio kreditorinį reikalavimą ir kokiu pagrindu teikia. Atsižvelgus į tai, atmestini atskirojo skundo argumentai, kad kelių kreditorinių reikalavimų paviešinimas kartu apima ir vieno iš kreditorių padidinto reikalavimo pareiškimą skolininkui. Dėl tų pačių motyvų atmestinas ir išieškotojo UAB „Swedbank lizingas“ atskirojo skundo argumentas, kad skolos dydis negali būti ribojamas kreditoriaus reikalavimo pareiškimo metu nurodytu skolos dydžiu. Vien tai, kad paviešinus pirminį kreditorinį reikalavimą jo dydis pasikeitė dėl priskaičiuotų procesinių palūkanų, neužkerta kreditoriui kelio CK 5.63 straipsnio nustatyta tvarka ir terminais reikšti kreditorinį reikalavimą skolininkui.

7219.

73Antstolis atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, jog vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831 yra išviešintas kreditorinis reikalavimas tik dėl 33 114,48 Eur sumos, nurodytos 2011-11-10 turto apraše, sudarytame vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194, ir 2011-11-14 įregistruotame Turto arešto aktų registre, taip išviešintą reikalavimą padalino į dvi dalis, vieną reikalavimą iki 2011-11-10, kitą reikalavimą po 2011-11-10. Toks skundo argumentas laikytinas nepagrįstu. Bylos duomenimis vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 įregistruojant Turto arešto aktą registre buvo išviešinta tik kreditoriaus reikalavimas dalyje dėl 33 114,48 Eur sumos, o išieškotojo reikalavimai, viršijantys šią sumą, išviešinti nebuvo, nes šiems reikalavimams skolininko turtas nebuvo areštuotas. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog turto arešto taikymas ir išviešinimas 33 114,48 Eur mastu negali būti laikomas reiškiančiu ir reikalavimo, viršijančio šią sumą, kuris vykdomas vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831, išviešinimą palikėjo įpėdiniui, nepaisant to, jog reikalavimas, viršijantis nurodytą sumą, yra to paties kreditoriaus tam pačiam skolininkui. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas argumentas, kad kreditoriaus reikalavimas buvo padalintas į dvi dalis. Byloje nėra ginčo, kad kreditorius turi reikalavimą į skolininko palikimą priėmusį įpėdinį 33 114,48 Eur apimtimi, tačiau kilo ginčas dėl kreditoriaus pareigos išviešinti didesnį reikalavimą tam pačiam skolininkui tos pačios prievolės pagrindu atsiradusį reikalavimą kitoje vykdomojoje byloje. Išieškotojas CK 5.63 straipsnio tvarka ir terminais neinformavo įpėdinės apie palikėjo paliekamas skolas, todėl turto arešto taikymas ir išviešinimas 33 114,48 Eur mastu yra laikytinas vieninteliu pareikštu kreditoriniu reikalavimu bei negali būti laikomas reiškiančiu ir vykdomo didesnio reikalavimo išviešinimu palikėjo įpėdiniui, nepaisant to, jog reikalavimas, viršijantis nurodytą sumą, yra to paties kreditoriaus tam pačiam skolininkui (CPK 185 straipsnis).

7420.

75Atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą dėl skundžiamo antstolio patvarkymo neteisėtumo ta apimtimi, kuria skolininkas vykdymo procese buvo pakeistas palikimą priėmusiu įpėdiniu dalyje dėl kreditorinių reikalavimų, kurie nebuvo pateikti pirminiam skolininkui.

7621.

77Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

7822.

79Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias kreditoriaus reikalavimų pateikimą palikimą priėmusiam įpėdiniui pateikimą bei skolininko pakeitimą vykdymo procese reglamentuojančias teisės normas (CK 5.63 straipsnis, CPK 596 straipsnis), todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

80Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

81Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-19 nutartį palikti nepakeistą.

82Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. A. R. Vasiliauskas (toliau – antstolis) pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui patenkinus kreditoriaus UAB „Swedbank... 9. 3.... 10. Skolininkas R. G. mirė ( - ), po jo mirties atsiradusį palikimą priėmė... 11. 4.... 12. 2019-04-08 antstolis priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831,... 13. 5.... 14. 2019-04-29 TB pateikė skundą dėl antstolio 2019-04-08 patvarkymo pakeisti... 15. 6.... 16. Antstolis 2019-05-08 patvarkymu dėl 2019-04-29 skolininko surašyto skundo... 17. 7.... 18. 2019-05-24 TB skundu dėl antstolio 2019-05-08 patvarkymo prašė jį... 19. 8.... 20. 2019-06-04 antstolis patvarkymu dėl skolininko skundo, surašyto 2019-05-24,... 21. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. 9.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-19 nutartimi pareiškėjo TB skundą... 24. 9.1. Pagal CPK 596 straipsnio 1 dalį antstolis savo iniciatyva, vykdymo... 25. 9.2. CK 5.63 straipsnyje nenustatyta kreditorių reikalavimų pareiškimo... 26. 9.3. Išieškojimą išieškotojo naudai vykdantis antstolis turėjo pareigą... 27. 9.4. Įstatyme nenumatyta galimybės pareikšti palikėjo įpėdiniams... 28. 9.5. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytas kreditorių reikalavimų pareiškimo... 29. 9.6. Bylos duomenims 2011-11-14 įregistruojant Turto arešto aktą, buvo... 30. 9.7. Antstolis vykdymo procese negali areštuoti turto iš esmės daugiau, nei... 31. 9.8. Informacijos apie 33 114,48 Eur turto areštą išieškotojo UAB... 32. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. 10.... 34. Pareiškėjas antstolis Robertas Vasiliauskas 2019-07-29 atskiruoju skundu... 35. 11.... 36. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas šiais argumentais:... 37. 11.1... 38. Abiejuose vykdomosios bylose skolos mastas skiriasi neženkliai, kreditoriaus... 39. 11.2.... 40. Įstatymas nenumato pareigos išviešinti kreditoriaus reikalavimo kiekvienoje... 41. 11.3.... 42. Kreditoriaus reikalavimai nėra įvykdyti ir yra galiojantys, todėl palikimą... 43. 11.4.... 44. Vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 Turto arešto aktų registre... 45. 11.5.... 46. Teismas nepagrįstai išviešintą kreditoriaus reikalavimą padalino į dvi... 47. 11.6.... 48. Teismas nutartimi įtvirtino pareigą antstoliui išviešinti aktualų... 49. 11.7.... 50. Duomenys apie skolininko turto areštą vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00831... 51. 12.... 52. UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu į antstolio atskirąjį skundą prašo... 53. 13.... 54. Pareiškėjas VĮ Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 55. 12.1.... 56. Nėra reikšminga aplinkybė, kad turto arešto mastas Nr. 0197/11/01194 ir... 57. 12.2.... 58. Skolininkui mirus 2014-07-20, kreditoriaus reikalavimas turėjo būti... 59. 12.3.... 60. Pareiškėjas atskirajame skunde nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo... 61. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 62. Atskirasis skundas netenkintinas... 63. 14.... 64. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 65. Byloje nustatyta, kad antstolis atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.... 66. 16.... 67. CPK 596 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolis savo iniciatyva, vykdymo... 68. 17.... 69. Atskirajame skunde antstolis nurodo, kad turto arešto mastai abiejuose... 70. 18.... 71. Atskirajame skunde nurodoma, kad vykdomojoje byloje Nr. 0197/11/01194 turto... 72. 19.... 73. Antstolis atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas,... 74. 20.... 75. Atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad... 76. 21.... 77. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos... 78. 22.... 79. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 80. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 81. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-19 nutartį palikti nepakeistą.... 82. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....