Byla 2-319-381/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo ir bankroto konsultantai“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria tenkintas iš dalies bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo ir bankroto konsultantai“ skundas dėl 2017 m. gegužės 19 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, civilinėje byloje Nr. B2-57-544/2018 (buvęs civilinės bylos Nr. B2-143-544/2017) pagal uždarosios akcinės bendrovės „Firsta“, uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“, uždarosios akcinės bendrovės „Reforsas“, uždarosios akcinės bendrovės „AURIDOS MECHANIZACIJA“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statyba LT“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „AUTAIRAS“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi iškėlė uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ (toliau ir – UAB ,,AUTAIRAS“ arba bendrovė) bankroto bylą. Bankroto administratore paskirta UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ (toliau ir – bankroto administratorė). Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo palikta nepakeista. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartimi UAB ,,AUTAIRAS“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 2. Bankroto administratorė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą 2017 m. rugpjūčio 14 d. bankrutuojančios UAB (toliau – BUAB) „AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimą bei leisti vykdyti BUAB „AUTAIRAS“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą šia tvarka: 1) nekilnojamąjį turtą – sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) (toliau – ir sandėlis), parduoti Vyriausybės nustatyta varžytynių tvarka – pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią nepriklausomo turto vertintojo nustatytai rinkos vertei – 20 000 Eur; antrose varžytynėse pradinę pardavimo kainą sumažinti 20 procentų; nustatyti 1 000 Eur kainos didinimo intervalą; nepardavus turto per dvejas varžytynes dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos nustatymo šaukti kreditorių susirinkimą; 2) nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) 1,6238 ha ploto, paskirtis – žemės ūkio) (toliau – ir žemės sklypas), parduoti Vyriausybės nustatyta varžytynių tvarka: pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią nepriklausomo turto vertintojo nustatytai rinkos vertei – 55 000 Eur; antrose varžytynėse pradinę pardavimo kainą sumažinti 20 procentų; nustatyti 1 000 Eur kainos didinimo intervalą; nepardavus turto per dvejas varžytynes dėl tolimesnio turto pardavimo šaukti kreditorių susirinkimą.
 3. Bankroto administratorė nurodė, kad BUAB ,,AUTAIRAS“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu ,,BUAB ,,AUTAIRAS“ nekilnojamojo turto – sandėlio pardavimas“ nebuvo priimtas, nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus. Nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu ,,BUAB ,,AUTAIRAS“ nekilnojamojo turto – žemės sklypo pardavimas“ priimtas – bankroto administratorei pavesta atlikti veiksmus, reikalingus pakeisti žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), paskirtį iš žemės ūkio paskirties į namų valdos paskirtį – atlikti kadastrinius matavimus, žemės sklypą padalinti į mažesnius žemės sklypus ir duomenis įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, o pakeistus duomenis įregistravus Nekilnojamojo turto registre, šaukti kreditorių susirinkimą šio nekilnojamojo turto pardavimo sąlygoms nustatyti.
 4. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu ,,BUAB ,,AUTAIRAS“ nekilnojamojo turto – sandėlio pardavimas“ bankroto administratorė nurodė, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai reikalauja, jog bankroto administratorė dar kartą atliktų turto vertintojų apklausą ir įvertintų sandėlį, taip patiriant papildomas, visiškai nebūtinas ir neprotingas išlaidas. Tokie kreditorių sprendimai yra neracionalūs bei laikytini bendrovės ir jos kreditorių interesų pažeidimu bei tikslingu proceso vilkinimu. Bankroto administratorė nurodė, kad kreditorių siūlomai sandėlio pradinei kainai neprieštarauja ir prašė leisti vykdyti turto pardavimą varžytynių būdu kreditorių pasirinkta pradine pardavimo kaina, nestabdyti turto paradavimo proceso bei nevilkinti bankroto procedūrų.
 5. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu ,,BUAB ,,AUTAIRAS“ nekilnojamojo turto – žemės sklypo pardavimas“, kuriuo bankroto administratorė įpareigota atlikti visus veiksmus, reikalingus pakeisti bendrovei priklausančio žemės sklypo dalies žemės paskirtį, t. y. atlikti kadastrinius matavimus ir įregistruoti pakeitimus Nekilnojamojo turto registre, bankroto administratorė nurodė, kad šis nutarimas yra nepagrįstas. Bendrovė neturi lėšų, o visos per metus patirtos administravimo išlaidos yra dengiamos iš bankroto administratorės lėšų, skola – daugiau nei 7 000 Eur. Beveik visas bendrovės turtas yra debitoriniai įsiskolinimai, dėl kurių vyksta teisminiai procesai bei nekilnojamasis turtas, kurio kreditoriai, vilkindami bankroto procesą, iki šiol neleidžia parduoti. Taigi kreditorių susirinkimo įpareigojimas bankroto administratorei iš savų lėšų už 2 000 Eur atlikti darbus, susijusius su žemės sklypo paskirties pakeitimu, yra nepagrįstas. Nei vienas kreditorius nepasiūlė tokio projekto įgyvendinimo išlaidų šaltinio, o, ir esant galimybei gauti papildomas lėšas (6 000 Eur), nepatvirtino taikos sutarties su Visagino miesto savivaldybės administracija. Be to, pakeitus žemės sklypo paskirtį, bus reikalinga dar kartą samdyti turto vertintojus, kad šie nustatytų kiekvieno atidalinto žemės sklypo vertę, padidės žemės mokesčiai, bus išleista daugiau lėšų rengiant varžytynes. Kreditoriai, pateikdami tokio investicinio projekto siūlymą, nepateikė jokių pagrįstų išvadų, skaičiavimų, kad toks projektas apskritai atsipirks ir nebus pažeisti pačios bendrovės ir kreditorių visumos interesai. Kreditorės pateiktoje konsultacinėje išvadoje nurodyta žemės sklypo kaina nustatyta veikiančiai, funkcionuojančiai įmonei, todėl nebuvo įvertintas faktas, kad žemės sklype nėra jokios infrastruktūros. Žemės sklypą padalinus į eilę atskirų nedidelių sklypų, atsižvelgiant į infrastruktūros nebuvimo faktą, fiziniams asmenims tokį sklypą įsigyti savo reikmėms nebūtų tikslinga ir logiška, todėl tokių pavienių sklypų be infrastruktūros pardavimo procesas būtų ilgas, brangus ir iš esmės vilkintų bankroto procesą. Bankroto administratorė paaiškino, kad savo iniciatyva papildomai kreipėsi į turto vertinimo ekspertus, kurie nurodė, jog, pakeitus žemės sklypo žemės paskirtį, jo vertė galimai padidėtų apie 15 procentų, nes jame nėra įvesta jokių komunikacijų, infrastruktūros (nėra net kelio), be to, sklypo vertė buvo nustatyta atsižvelgiant į faktą, jog jo paskirtis gali būti keičiama. Šios aplinkybės kreditoriams buvo ir yra žinomos. Parduodamas vienas didelis žemės sklypas yra patrauklesnis investuotojams.
 6. Atsiliepimu į skundą kreditorė valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“ prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad žemės sklypo paskirties iš žemės ūkio į namų valdos pakeitimas bei jo padalinimas į mažesnius žemės sklypus sudarytų galimybę kreditoriams padengti didesnę savo reikalavimų dalį. Investavus santykinai nedaug (apie 2 000 Eur) turtas taptų likvidesnis, būtų ženkliai pagerintas, taptų patrauklesnis didesniam pirkėjų ratui. Šiuo atveju bankroto proceso operatyvumo principas negali pažeisti paties proceso tikslo patenkinti kreditorių reikalavimus.
 7. Atsiliepimu į skundą kreditorė Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) prašė sprendimą dėl 2017 m. rugpjūčio 14 d. BUAB „AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimo pagrįstumo priimti teismo nuožiūra. Nurodė, kad Savivaldybės administracija, 2017 m. rugpjūčio 14 d. balsuodama raštu kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu trečiuoju klausimu dėl BAUB „AUTAIRAS“ sandėlio pardavimo, balsavo „už“ projektą Nr. 3.2., o darbotvarkės klausimu ketvirtuoju klausimu dėl BUAB „AUTAIRAS“ žemės sklypo pardavimo balsavo „už“ UAB „Moldeks“ siūlomą nutarimo projektą Nr. 4.2. Atsiliepime taip pat pažymėjo, jog teismas, priimdamas sprendimą, turėtų atsižvelgti, ar patvirtintas BUAB „AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti savo finansinius reikalavimus.
 8. Atsiliepimu į skundą kreditorė UAB „Moldeks“ prašė skundą atmesti. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo sprendimai yra racionalūs, jais siekiama bankrutavusios bendrovės turtą parduoti didžiausia įmanoma kaina, o tai atitinka bankroto proceso tikslus, skundžiamas kreditorių sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Bendrovė turi 193 409,15 Eur dydžio debitorinių reikalavimų, kuriuos išieškojus gali būti apmokėti 2 000 Eur vertės žemės sklypo paskirties pakeitimo darbai. Žemės sklypas nėra tokio pobūdžio turtas, kuris nusidėvi, todėl bankroto proceso operatyvumo principas dėl žemės sklypo paskirties keitimo nebūtų pažeidžiamas, juo labiau, kad pati bankroto administratorė pripažįsta, jog, pakeitus žemės sklypo paskirtį, jo vertė padidėtų apie 15 procentų (8 250 Eur), o tai yra pakankamai reikšminga suma.
 9. Kreditoriai nepriima sprendimo dėl sandėlio pardavimo dėl objektyvių priežasčių, nes nesutinka su bankroto administratorės siūloma pardavimo kaina ir tvarka bei dėl to, kad nėra išspręstas valstybinės žemės nuomos, kuriame yra sandėlis, pardavimo klausimas. Šiuo atveju bankroto administratorės įgaliotas asmuo, be kreditorių susirinkimo sprendimo ir neturėdamas įgaliojimų, savo iniciatyva atliko turto vertinimą. Sandėlio pardavimo kaina ne tik nustatyta neteisėtai, tačiau ir neatitinka rinkos vertės, todėl ir nebuvo patvirtinta bankroto administratorės siūloma sandėlio pardavimo tvarka.
 10. Atsiliepimu į skundą kreditorė UAB „Vilniaus statyba LT“ prašė skundą atmesti. Nurodė, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu yra racionalus, teisėtas ir atitinka bendrovės interesus. Administravimo išlaidų, taikos sutarties su Visagino miesto savivaldybės administracija klausimai nėra susiję su skundžiamu kreditorių nutarimu dėl žemės sklypo paskirties pakeitimo bei dėl bendrovės turto pardavimo. Dėl žemės sklypo paskirties keitimo klausimo kreditorė pažymėjo, jog paskirčiai pakeisti reikalinga tik teisinė registracija, kuri netrunka ilgą laiką, o 2 000 Eur dydžio galimos išlaidos yra sąlyginai menka suma lyginant su gaunama nauda. Šiuo atveju pats bankroto administratorės įgaliotas asmuo sutinka, kad, pakeitus žemės sklypo paskirtį, jo kaina galėtų padidėti apie 15 procentų, kas yra pakankamai ženkli suma. Tačiau, kreditorės vertinimu, atsižvelgiant į UAB „Verslavita“ 2017 m. rugsėjo 19 d. konsultacijos duomenis, pakeitus žemės sklypo paskirtį, jo vertė gali padidėti net 62 procentais. Tai patvirtina, jog kreditoriai skundžiamu nutarimu siekia, kad bankroto procesas būtų ne tik operatyvus, tačiau atitiktų ir jo esmę – leistų kuo labiau patenkinti kreditorių interesus.
 11. Dėl sandėlio pardavimo kreditorė nurodė, jog pagal UAB „Verslavita“ 2017 m. rugsėjo 19 d. konsultacijos duomenis, objekto kaina yra apie 30 procentų didesnė, nei nurodė bankroto administratorė. Taigi kreditoriai pagrįstai atsisakė tvirtinti bankroto administratorės siūlomą nutarimą parduoti sandėlį už mažesnę, nei rinkos kainą. Be to, kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl sandėlio pardavimo nebuvo priimtas, todėl nėra dalyko, kuris galėtų būti skundžiamas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi bankroto administratorės UAB ,,Verslo ir bankroto konsultantai“ prašymą dėl 2017 m. gegužės 19 d. BUAB „AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo tenkino iš dalies: pripažino neteisėtu 2017 m. rugpjūčio 14 d. BUAB „AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu „BUAB „AUTAIRAS“ nekilnojamojo turto – sandėlio pardavimas“, nutarė nepriimti šiuo klausimu jokio nutarimo ir perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; skundo dėl 2017 m. rugpjūčio 14 d. BUAB „AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „BUAB „AUTAIRAS“ nekilnojamojo turto – žemės sklypo pardavimas“ panaikinimo ir leidimo bankroto administratorei vykdyti nekilnojamojo turto pardavimą netenkino.
 2. Teismas sprendė, kad bankroto administratorė pagrįstai tvirtina, jog sprendimo parduoti sandėlį ir nustatyti jo pradinę kainą kreditorių susirinkime nepriėmimas stabdo turto pardavimo procesą, vilkina bankroto procedūrą, pažeidžia įmonės ir jos kreditorių interesus. Teismo nuomone, bankroto proceso metu yra pakankamai faktinių duomenų, iš kurių kreditoriai turi ir gali nustatyti pradinę sandėlio pardavimo kainą ir šio turto pardavimo tvarką, juo labiau, kad pradinės kainos nustatymas nelemia kainos, už kurią turtas realiai bus parduotas, nes varžytynėse jo kaina, priklausomai nuo to, ar turtas patrauklus ar pirkėjų nedominantis, gali tiek padidėti, tiek sumažėti. Toks kainos nustatymo būdas leis pasiekti vieną esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto kuo operatyviau bei kiek įmanoma daugiau patenkinti kreditorių patvirtintų pagrįstų finansinių reikalavimų.
 3. Teismas, remdamasis tiek bankroto administratorės pateiktu UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas atliktu žemės sklypo vertinimu 2017 m. kovo 21 dienai (įvertino 55 000 Eur), tiek kreditorės UAB „Vilniaus statyba LT“ pateikta UAB ,,Verslavita“ konsultacija Nr. PNK-17-018 dėl labiausiai tikėtinos žemės ūkio paskirties sklypo kainos 2017 m. rugsėjo 19 dienai (nustatė, kad kaina gali svyruoti nuo 22 000 Eur iki 26 000 Eur, o, pakeitus žemės sklypo naudojimo paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / Kita / Gyvenamosios teritorijos / Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties, kaina būtų nuo 81 000 Eur iki 89 000 Eur už sklypo dalį), sprendė, kad ginčo turto vertinimai atlikti pardavimo kainos nustatymo tikslu nėra vieningi, atlikti ne tuo pačiu metu. Todėl dar nėra išnaudotos visos galimybės parduoti turtą už didesnę kainą. Kreditoriai turi pagrindą manyti, kad yra tikslinga atlikti veiksmus, reikalingus pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į namų valdos paskirtį, atlikti kadastrinius matavimus, žemės sklypą padalinti į mažesnius žemės sklypus ir duomenis įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir tik po to nustatyti šio nekilnojamojo turto pardavimo pradinę kainą, sąlygas ir tvarką.
 4. Teismas sprendė, kad jeigu dėl įmonės turto pardavimo kainos, būdų ar tvarkos kyla ginčas, įmonės bankroto administratorius paprastai turėtų organizuoti parduodamo turto įvertinimą. Pagal įstatymo analogiją taikytinos bendrosios priverstinio vykdymo taisyklės dėl areštuoto ir iš varžytynių parduodamo turto įkainojimo. Pagal jas antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo bei skolininko nuomones. Jei išieškotojas ar skolininkas prieštarauja antstolio atliktam turto įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 3 straipsnio 6 dalis, 681 straipsnio 1 dalis).
 5. Teismas, nesutikdamas su bankroto administratorės argumentu dėl BUAB ,,AUTAIRAS“ lėšų nebuvimo kreditorių susirinkimo sprendimo įgyvendinimui, pažymėjo, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi teismas patvirtino 23 789,97 Eur administravimo išlaidų sąmatą, į kurios sudėtį įeina ir išlaidos, susijusios su turto statuso nustatymu, jo vertinimu, pardavimu ir pan. Atlikdama bankroto proceso darbus, bankroto administratorė privalo vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Pareiškėja bankroto administratorė UAB ,,Verslo ir bankroto konsultantai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta panaikinti BUAB ,,AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „BUAB „Autairas“ nekilnojamojo turto – žemės sklypo pardavimas“ ir šį nutarimą panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą, leisti bankroto administratorei vykdyti BUAB „AUTAIRAS“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą: – žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) 1,6238 ha ploto, paskirtis – žemės ūkio), parduoti Vyriausybės nustatyta varžytynių tvarka: pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią nepriklausomo turto vertintojo nustatytai rinkos vertei – 55 000 Eur; antrose varžytynėse pradinę pardavimo kainą sumažinti 20 procentų; nustatyti 1 000 Eur kainos didinimo intervalą; nepardavus turto per dvejas varžytynes dėl tolimesnio turto pardavimo šaukti kreditorių susirinkimą. Taip pat prašė priimti naują įrodymą – 2017 m. birželio 7 d. banko išrašą.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia bankroto administratorės teises ir teisėtus lūkesčius, nepagrįstai išplečia jos funkcijas. Pagal ĮBĮ bankroto administratoriaus funkcijos administruojant bankrutuojančius verslo subjektus nėra ir negali būti susijusios su paties administratoriaus nuosavomis investicijomis, bankrutuojančios įmonės turto pagerinimu, turto vertės didinimu savo lėšomis. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1, 5 dalyje, 31 straipsnyje ir išaiškinimus teismų praktikoje, bankroto administratorius yra pareigūnas, kurio pareiga užtikrinti ĮBĮ nustatytų konkrečių bankrutuojančios / bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų operatyvų atlikimą. Skundžiamu kreditorių nutarimu numatytas nepagrįstas bankroto administratorės pareigų išplėtimas – verslas savo lėšomis bankrutavusios įmonės naudai. Nuosavų lėšų investavimo – neatlygintinio skolinimo, finansinės rizikos prisiėmimo, perimto bankrutuojančios įmonės turto gerinimas savo sąskaita yra nesuderinama su bankroto proceso esme, pažeidžia teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus. Jei bankroto administratorė būtų įpareigota vykdyti tokią ūkinę – komercinę veiklą, jai turi būti nustatytas ir atlyginimas.
  2. Kreditorių susirinkimo nutarimo neįmanoma įvykdyti, nes tam BUAB ,,AUTAIRAS“ neturi lėšų. Kreditorių pageidaujamų investicinių veiklų atlikimas gali kainuoti apie 2 000 Eur, tačiau BUAB ,,AUTAIRAS“ per visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki skundo pateikimo dienos, gavo pajamų tik 789,29 Eur, o išlaidų patyrė 7 579,56 Eur. Bankroto administratorė ne kartą informavo tiek kreditorius, tiek teismą, kad bendrovė neturi jokių realių lėšų, todėl pati bankroto administratorė finansuoja bankroto administravimo veiksmus. Bankroto administratorė bendrovei yra paskolinusi apie 7 000 Eur ir daugiau nei metus teikia paslaugas negaudamas atlyginimo. Nebeturėdama finansinio pajėgumo skolinti BUAB ,,AUTAIRAS“, bankroto administratorė buvo priversta skolintis lėšas iš trečio asmens – mažosios bendrijos ,,Dilasis“ (su atskiruoju skundu pateiktas banko išrašas).
  3. Nesutiktina su teismo argumentu, kad bankroto administravimo išlaidų sąmata yra patvirtina, todėl atsiranda lėšų vykdyti kreditorių susirinkimo nutarimą. Patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata suteikia teisę naudoti įmonės lėšas būtiniems veiksmams atlikti, tačiau realių pinigų, iš kurių dengiamos administravimo išlaidos ir sumokamas atlyginimas bankroto administratorei už teikiamas administravimo paslaugas, neatsiranda.
  4. Teismas neįvertino su kreditorių nurodytais vykdytinais veiksmais susijusios finansinės rizikos, t. y., kad investavus lėšas, BUAB ,,AUTAIRAS“ gali negauti realios finansinės naudos, be to, tai gali lemti bankroto proceso vilkinimą. Kreditoriai, įpareigodami atlikti žemės sklypo paskirties keitimus, nepateikė jokių paskaičiavimų dėl šių veiksmų naudingumo, nebuvo įvertintos tokių sklypų pardavimo procedūros finansiniais ir laiko aspektais. (Duomenys neskelbtini) esančio žemės sklypo, kuriame nėra jokių komunikacijų (vandens, elektros) ir infrastruktūros, pagal kreditorių sprendimą padalinus į atskirus sklypus, pardavimas tikėtinai būtų apsunkintas. Be to, tikroji žemės sklypo vertė paaiškės vykdant turto pardavimą varžytynių būdu, pagal potencialių pirkėjų susidomėjimą.
  5. BUAB ,,AUTAIRAS“ kreditoriai piktybiškai neleidžia parduoti bendrovei priklausančio turto, tokiu būdu vilkindami bankroto procesą. Bankroto procedūros vykdomos daugiau nei metus (nuo 2016 m. spalio 31 d.), visuose 5 susirinkimuose bankroto administratorė kėlė klausimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo.
 3. Atsiliepimu į bankroto administratorės UAB ,,Verslo ir bankroto konsultantai“ atskirąjį skundą kreditorė UAB ,,Moldeks“ prašo atskirąjį skundą atmesti.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Bankroto administratorės teiginiai apie kreditorių susirinkimo nutarimo prieštaravimą bankroto procedūrų operatyvumui yra nepagrįsti ir atmestini. Bankrotas nėra procedūra skirta tik kuo greičiau parduoti įmonės turtą ar jį nurašyti, sumokėti administratoriui atlyginimą ir pabaigti procesą, o kreditorius palikti be jokio skolos grąžinimo. Bankroto administratorė nepagrįstai suabsoliutiną vieną tikslą – proceso operatyvumą.
  2. Priešingai nei teigia bankroto administratorė, skundžiamu nutarimu kreditoriai neišplečia bankroto administratorės pareigų. Kreditoriai tik siekia, kad turtas būtų parduodamas už didžiausią kainą, taip užtikrinant ir kreditorių, ir įmonės, ir bankroto administratorės interesus, nes visi iš to gautų naudos. Tokia praktika, kai turtui yra atliekami pakeitimai – pagerinimai tam, kad jis galėtų būti parduodamas už geriausią kainą, yra dažna ir atitinka teisės aktų reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-798-943/2015).
  3. Bankroto administratorė klaidingai nurodo, kad turi investuoti į bankrutavusios įmonės veiklą savo lėšas ir pati negaus iš to jokios naudos. Žemės sklypo paskirties pakeitimo veiksmai bus finansuojami iš administravimo lėšų. Bankroto administratorė turės naudą turtą pardavus didesne suma, nes bankroto administratorei yra nustatytas priedas prie atlyginimo – procentas nuo parduoto turto vertės. Taigi bankroto administratorei už darbą bus atlyginta teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Priešingai nei nurodo bankroto administratorė, BUAB ,,AUTAIRAS“ turimų lėšų pakanka sumokėti 2 000 Eur žemės sklypo paskirties pakeitimui ir sklypo padalijimui į mažesnius sklypus. Bendrovės gautinos sumos mažiausiai sudaro 32 640 Eur. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu BUAB „AUTAIRAS“ iš Visagino savivaldybės administracijos yra priteista 6 639,63 Eur ir 6 proc. dydžio procesinės palūkanos, BUAB „AUTAIRAS“ priklausančio nekilnojamojo turto – sandėlio kreditoriams siūloma patvirtinti pardavimo kaina – 26 000 Eur. Be to, šiuo atveju nėra finansinės rizikos, kadangi investavus 2 000 Eur, žemės sklypo vertė išaugs nuo 55 000 Eur iki 89 000 Eur. Žemės sklypo paskirties pakeitimo ir sklypo padalijimo darbai buvo pradėti ir didžiąja dalimi atlikti dar buvusio UAB „AUTAIRAS“ direktoriaus R. Ž., todėl reikia pabaigti pradėtą ir iš esmės atliktą procedūrą.
  5. Bankroto administratorės teiginys, kad kreditoriai piktybiškai neleidžia parduoti turto, vilkina bankroto procesą, nepagrįstas. Kreditoriai kelis kartus nesutiko su bankroto administratorės siūlomu žemės sklypo pardavimu, nes bankroto administratorė siūlydavo tą pačią kreditoriams nepriimtiną turto pardavimo tvarką. Bankroto administratorė, skųsdamas kreditorių susirinkimo sprendimą, vilkina bankroto procesą.
 1. Atsiliepime į bankroto administratorės UAB ,,Verslo ir bankroto konsultantai“ atskirąjį skundą kreditorė Panevėžio miesto savivaldybės administracija nurodė, kad nėra pagrindo skundą tenkinti. Pažymėjo, kad palaiko savo poziciją, išdėstytą 2017 m. rugsėjo 11 d. atsiliepime į bankroto administratorės skundą. Taip pat nurodė, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, atsižvelgė, kad BUAB ,,AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimas geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti savo finansinius reikalavimus.
 2. Atsiliepimu į bankroto administratorės UAB ,,Verslo ir bankroto konsultantai“ atskirąjį skundą kreditorė UAB ,,Vilniaus statyba LT“ prašo skundo netenkinti, Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.
 3. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Žemės sklypų suformavimas, ypač žinant, kad šiuo atveju pakanka atlikti tik teisinę žemės sklypų registraciją, nepažeidžia jokių bankroto administratorės teisių, teisėtų lūkesčių. Priešingai – bankroto administratorės pareiga užtikrinti, kad bankrutavusios bendrovės turtas būtų parduotas kuo didesne kaina. Atsižvelgiant į tai, kad likusios procedūros yra formalios, o galima nauda yra 34 000 Eur, būtų neprotinga ir neapdairu turtą pardavinėti nepadidinus jo vertės.
  2. Bankroto administratorės nurodomi argumentai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimo nėra susiję su šio nutarimo neteisėtumu ar nepagrįstumu. Bankroto administratorės nurodomi argumentai yra susiję tik su administravimo išlaidų, administratorės atlyginimo apmokėjimu. Tačiau administravimo išlaidų klausimas yra savarankiškas bei atskiras nuo bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo tvarkos ir kainų.
  3. Teiginiai, kad BUAB ,,AUTAIRAS“ neturi lėšų, yra klaidingi. Sprendžiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo bankroto administratorei nustatymo, pati administratorė teismui nurodė, kad BUAB „AUTAIRAS“ yra didelė įmonė, t. y. turi turto daugiau nei už 300 000 Eur. Esant tokiai situacijai, kai bankrutuojanti bendrovė turto turi, tiek nekilnojamojo, kurio vertė, pakeitus žemės sklypo paskirtį, siektų ir 100 000 Eur, tiek, pvz., debitorinių reikalavimų virš 190 000 Eur, nėra abejonių, kad administravimo išlaidos bus visiškai padengtos.
  4. Visos lėšos, skirtos bankrutuojančios bendrovės administravimui, yra apmokamos ne iš bankroto administratorės asmeninių lėšų, bet iš bankrutuojančios bendrovės sąskaitos.
  5. Administravimo išlaidos dengiamos pirmiausia, ir tik vėliau, iš likusio turto, tenkinami kreditorių interesai. Tuo atveju, jei iš beveik 24 000 Eur administravimo išlaidų nepakaktų 2 000 Eur žemės sklypo paskirties keitimo išlaidoms, bankroto administratorė visada gali inicijuoti atitinkamą klausimą kreditorių susirinkime.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paliktas galioti 2017 m. rugpjūčio 14 d. BUAB „AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimo nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „BUAB „AUTAIRAS“ nekilnojamojo turto – žemės sklypo pardavimas“ ir netenkintas bankroto administratorės prašymas leisti vykdyti nekilnojamojo turto – žemės sklypo pardavimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Pareiškėja bankroto administratorė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė apeliacinės instancijos teismui naują įrodymą – BUAB ,,AUTAIRAS“ 2017 m. birželio 7 d. banko sąskaitos išrašo kopiją, kurią prašo prijungti prie bylos bei vertinti sprendžiant klausimą dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.
 4. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, pareiškėjos naujai pateiktą dokumentą priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).
 5. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos patvirtinimas – tai išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata, numatanti, jog įmonės nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, yra bendrą taisyklę dėl įmonės nekilnojamojo ir įkeisto turto pardavimo būdo įtvirtinanti norma. Įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detaliai nereglamentuojami bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijai. Todėl sprendžiant šiuos klausimus turi būti taikoma įstatymo analogija arba teisės analogija – bendrieji civilinės teisės principai (teisingumas, protingumas, sąžiningumas), kuriais turi vadovautis bylą nagrinėjantis teismas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5, 1.8 straipsnis, CPK 3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 6 dalis). Be to, turi būti atsižvelgiama ir į bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus bei tokiose bylose vyraujantį viešąjį interesą.
 6. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankroto administratorius, kaip bankroto teisės subjektas, turi teisę ginčyti kreditorių susirinkimo sprendimus. Bankroto administratorius, būdamas atsakingas už bankroto procedūrų teisėtumą ir gindamas visų kreditorių ar jų dalies arba bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus, privalo kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus vertinti jų atitikties teisės nuostatoms aspektu ir kreiptis į bankrotą nagrinėjantį teismą dėl įstatymo reikalavimų neatitinkančių nutarimų panaikinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010).
 7. Bankroto administratorė UAB ,,Verslo ir bankroto konsultantai“ nesutikimą su ginčijamu BUAB ,,AUTAIRAS“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu grindė tuo, kad šis nutarimas pažeidžia bankroto administratorės teises ir teisėtus lūkesčius, verslo vykdymas savo lėšomis bankrutavusios įmonės naudai nepagrįstai išplečia ĮBĮ 11 straipsnio 1, 5 dalyse, 31 straipsnyje nustatytas bankroto administratorės funkcijas. Administratorė argumentavo, kad kreditorių susirinkimo nutarimas yra nevykdytinas, nes bendrovė neturi realių lėšų, bankroto administratorė bendrovei yra paskolinusi daugiau apie 7 000 Eur bei daugiau nei metus teikia paslaugas negaudama atlyginimo. Taip pat savo nesutikimą su ginčijamu kreditorių nutarimu bankroto administratorė grindė argumentu, kad visuose 5 kreditorių susirinkimuose kėlė klausimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo, tačiau kreditoriai vilkina bankroto procesą, piktybiškai neleisdami šio turto parduoti.
 8. Kaip jau buvo nurodyta, būtent kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirta vertinti ekonominį tikslingumą, sprendžiant klausimus dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir pradinės turto pardavimo kainos nustatymo. Teismas negali nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo ar nustatyti pradinės turto pardavimo kainos, tačiau gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus, tuo atveju jei kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas, 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CK 1.5, 1.8 straipsnis, CPK 3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 6 dalis). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama ne dėl turto (šiuo atveju – žemės sklypo) pardavimo kainos, o dėl bankroto administratorės veiksmų, kuriuos atlikus, kreditorių susirinkimas spręstų dėl turto (žemės sklypo) pardavimo kainos. Tai reiškia, jog bankroto administratorei ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu pavedami atlikti veiksmai, kurie gali turėti įtakos ateityje parduotino žemės sklypo kainos nustatymui.
 9. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, palikdamas galioti kreditorių nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo bankroto administratorė įpareigota atlikti visus veiksmus, reikalingus pakeisti bendrovei priklausančio žemės sklypo žemės paskirtį (atlikti kadastrinius matavimus ir įregistruoti pakeitimus Nekilnojamojo turto registre), sprendė, kad kreditoriai turi teisę įsitikinti bankrutuojančios bendrovės turto ekonominiu pagrindimu ir naudingiausiu sprendimu dėl parduotino turto. Teismas rėmėsi pačios bankroto administratorės ir kreditorės UAB ,,Vilniaus statyba LT“ į bylą pateiktais UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas ir UAB ,,Verslavita“ atliktais skirtingais žemės sklypo kainos vertinimais, padarė išvadą, kad šiuo atveju dar nėra išnaudotos visos galimybės parduoti bendrovės turtą už didžiausią kainą. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai.
 10. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš juridinių asmenų registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007; 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005). Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012).
 11. Iš UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas atlikto vertinimo matyti, kad žemės sklypo rinkos vertė 2017 m. kovo 21 d. nustatyta 55 000 Eur. UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas 2017 m. birželio 21 d. raštu pateikė informaciją, kad vertinant žemės sklypo vertę buvo atsižvelgta į tai, kad yra atlikti detalieji planai ir sklypo paskirtis beveik pakeista į namų valdą. Be to, rašte pažymima, kad pakeitus žemės sklypo dalies žemės paskirtį į namų valdos, sklypo vertė padidėtų apie 15 procentų (10 t., b. l. 8, 10). Iš byloje esančios UAB ,,Verslavita“ 2017 m. rugsėjo 19 d. konsultacijoje pateiktos informacijos, matyti, kad nustatyta žemės sklypo tikėtina pardavimo kaina rinkoje – nuo 22 000 Eur iki 26 000 Eur, o pakeitus žemės klypo naudojimo paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / Kita / Gyvenamosios teritorijos / Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties, ir padalinus sklypą į atskirus žemės sklypus, tikėtina 1 aro kaina būtų nuo 500 Eur iki 550 Eur, o už sklypo dalį – nuo 81 000 Eur iki 89 000 Eur (10 t., b. l. 50-54). Atsižvelgiant į nurodytus duomenis galima daryti prielaidą, kad BUAB ,,AUTAIRAS“ priklausančio žemės sklypo pardavimo vertė, atlikus tam tikrus veiksmus, t. y. pakeitus žemės klypo naudojimo paskirtį, gali padidėti (pagal atliktuose vertinimuose esančius duomenis – nuo 22 000 Eur iki 89 000 Eur). Be to, ir pati bankroto administratorė neneigė jos pateikto UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas atlikto vertinimo, kuriuo pripažįstama, jog pakeitus žemės sklypo paskirtį, jo vertė padidėtų apie 15 procentų. Taigi įvertinus tai, kad bankroto procese turi būti siekiama bankrutuojančios įmonės turtą parduoti kuo pelningiau, taip užtikrinant kreditorių galimybes didesne apimtimi patenkinti savo finansinius reikalavimus, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad BUAB ,,AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimas pagrįstai turėjo teisę pavesti bankroto administratorei atlikti reikiamus veiksmus pakeičiant žemės sklypo paskirtį.
 12. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Bankroto administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos administravo išlaidų sąmatos ir įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančių įsipareigojimų, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus. Jeigu planuojama viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus, administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Bankroto administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą.
 13. Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).
 14. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtinta 23 789,97 Eur dydžio BUAB ,,AUTAIRAS“ bankroto administravimo išlaidų sąmata laikotarpiu nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki BUAB „AUTAIRAS“ išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos. Bankroto administratorei už teikiamas administravimo paslaugas nustatytas 15 200 Eur minimalus rekomenduojamas atlyginimas už visą bankroto procesą. Taip pat nurodyta teismo nutartimi patvirtinta, kad bankroto administratorei prie nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio skiriamos priemokos už: 1) bankroto metu gautas įplaukas; 2) bendrovei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių skaičių ir sudėtingumą; 3) bendrovės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, bankroto administratorės pateiktas naujas įrodymas – banko išrašas, taip pat argumentai dėl bankrutuojančios bendrovės lėšų nebuvimo, dėl ko bankroto administratorė turėtų iš savų lėšų atlikti su žemės sklypo paskirties pakeitimu susijusius darbus, atmestini kaip nepagrįsti. Kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, išlaidos bendrovės turto įvertinimui, pardavimui patenka į administravimo išlaidų sąmatą. Taigi pardavus bendrovės turtą, šiuo konkrečiu atveju – žemės sklypą, iš gautų lėšų pirmiausia bus apmokamos administravimo išlaidos, tarp jų ir išlaidos dėl žemės sklypo paskirties keitimo (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis). Be to, pritartina ir kreditorės UAB ,,Moldeks“ atsiliepime į atskirąjį skundą argumentui, kad bankroto administratorei naudinga parduoti bendrovės turtą didesne suma, kadangi minėta Panevėžio apygardos tesimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtinti atvejai, kuomet bankroto administratorei mokamos priemokos prie nustatyto minimalaus atlyginimo (vienas jų – už bendrovės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių).
 15. Taip pat pagrįstas kreditorės UAB ,,Moldeks“ atsiliepime į atskirąjį skundą argumentas dėl skolos priteisimo iš Visagino savivaldybės administracijos bankrutuojančios bendrovės naudai, kuris paneigia bankroto administratorės įrodinėjamas aplinkybes dėl BUAB ,,AUTAIRAS“ lėšų nebuvimo. Nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-163-227/2017 BUAB „AUTAIRAS“ naudai iš Visagino savivaldybės administracijos priteista 6 311,44 Eur skola už atliktus darbus, 328,19 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo 6 639,63 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat pati administratorė nurodo, kad tikėtina žemės klypo paskirties keitimo darbų kaina sudarytų apie 2 000 Eur. Taigi priešingai nei nurodo bankroto administratorė, nurodytos aplinkybės patvirtina apie bankrutuojančios bendrovės tikėtinai gautinas sumas, kurios viršija bankroto administratorei pavestų darbų, susijusių su žemės sklypo paskirties keitimu, kainą.
 16. Bankroto administratorė argumentavo, kad BUAB ,,AUTAIRAS“ kreditorių susirinkimas vilkina bankroto procesą, nes nepritaria turto pardavimui, nors bankroto administratorė 5 kreditorių susirinkimuose kėlė turto pardavimo klausimą. Bylos duomenimis pirmojo kreditorių susirinkimo, vykusio 2017 m. vasario 27 d., metu aštuntuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas pavesti bankroto administratorei atlikti nepriklausomą BUAB ,,AUTAIRAS“ priklausančio žemės sklypo vertinimą, apie nustatytą rinkos vertę informuoti kreditorius bei dėl turto pardavimo šaukti kreditorių susirinkimą. Antrojo kreditorių susirinkimo, vykusio 2017 m. balandžio 7 d., metu nutarimas septintuoju darbotvarkės klausimu dėl žemės sklypo pardavimo bei nutarimas keturioliktuoju darbotvarkės klausimu dėl įpareigojimo bankroto administratorei atlikti žemės sklypo paskirties pakeitimo ir detaliojo plano parengimo darbus nebuvo priimtas, nesurinkus reikiamo skaičiaus balsų. Pagal bankroto administratorės siūlymą konkreti žemės sklypo kaina nebuvo nurodyta, buvo siūloma turtą varžytynėse parduoti pagal nepriklausomo turto vertintojo nustatytą rinkos vertę, taip pat buvo pateiktas siūlymas atidėti žemės sklypo pardavimą pagal BUAB ,,AUTAIRAS“ direktoriaus prašymą. Kreditorė UAB ,,Moldeks“ buvo pateikusi prašymą įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl žemės sklypo paskirties pakeitimo ir detaliojo plano parengimo, pateikė savo siūlomą nutarimo projektą. Bankroto administratorė, nesutikdama su šiuo siūlymu, teikė paaiškinimą dėl žemės sklypo paskirties keitimo darbų netikslingumo, akcentavo bendrovės lėšų nebuvimą šių darbų atlikimui. Trečiojo kreditorių susirinkimo, vykusio 2017 m. gegužės 19 d., metu nutarimas dešimtuoju klausimu darbotvarkės klausimu dėl žemės sklypo pardavimo nepriimtas, nesurinkus reikiamo skaičiaus balsų. Bankroto administratorė siūlė žemės sklypą parduoti už 55 000 Eur – pagal turto vertintojo nustatytą rinkos vertę. Pakartotinai kreditorė UAB ,,Moldeks“ buvo pateikusi alternatyvų nutarimo projektą, kuriuo siūloma pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, reikalingus žemės klypo paskirties pakeitimui. Bankroto administratorė, nesutikdama su siūlymu, teikė savo pastabas dėl šių veiksmų atlikimo netikslingumo. Ketvirtojo kreditorių susirinkimo, vykusio 2017 m. rugpjūčio 14 d., metu priimtas nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, reikalingus žemės sklypo paskirties pakeitimui. Penktojo ir šeštojo kreditorių susirinkimų metu klausimas dėl žemės sklypo pardavimo nebuvo svarstytas. Atsižvelgiant į nurodytus duomenis, matyti, kad bankroto administratorė konkrečią žemės sklypo pardavimo kainą pasiūlė trečiojo bei ketvirtojo susirinkimo metu. Tačiau ketvirtojo susirinkimo metu buvo nutarta įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus dėl žemės sklypo paskirties pakeitimo. Šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvadą apie kreditorių susirinkimo piktybiškus veiksmus, trukdant parduoti bendrovės turtą bei taip pažeidžiant bankroto proceso operatyvumo principą. Kreditorių susirinkimo veiksmai, t. y. nepritarimas bankroto administratorės siūlomai žemė sklypo pardavimo kainai ir tvarkai, kuriais iš esmės siekiama vieno iš pagrindinių bankroto proceso tikslo – kuo didesne apimtimi patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, negali būti laikomi bankroto proceso vilkinimu.
 17. Bankroto administratorius yra subjektas, atstovaujantis bei ginantis tiek pačios bankrutuojančios bendrovės, tiek kreditorių interesus, ĮBĮ yra įtvirtintos bankroto administratoriaus funkcijos, teisės ir pareigos. Bet kokie bankroto administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti į bankroto proceso tikslų pasiekimą. Tačiau sprendžiant klausimus dėl bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo kainos bet kuriuo atveju pagrindinis subjektas šiuo atveju yra kreditoriai, kadangi būtent jų finansinius reikalavimus siekiama patenkinti iš bendrovės parduoto turto. Įvertinus tai byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė sprendimą nenaikinti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl žemės sklypo pardavimo, t. y. iš esmės pritarė kreditorių susirinkimo pozicijai, jog yra tikslinga atlikti veiksmus dėl bankrutuojančiai bendrovei priklausančio žemės sklypo paskirties pakeitimo tam, kad šis turtas vėliau galėtų būti parduodamas už didesnę kainą. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pripažįstama teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina galioti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai