Byla 2-444-124/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, hipotekos panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Ignei Maslovienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatei E. R., atsakovo atstovui advokatui G. Ž., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų P. M., J. M. ieškinį atsakovams UAB „Finoila“, D. I. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, hipotekos panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai.

4Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2006 m. rugpjūčio 9 d. skolos perleidimo sutartį bei tos pačios dienos paskolos sutartį, kaip sudarytas suklydimo įtakoje (CK 1.90 str.). Panaikinus šias sutartis, prašo taikyti restituciją - grąžinti pareigą sumokėti skolą, perleistą ieškovams 2006 m. rugpjūčio 9 d. skolos perleidimo sutartimi, D. I. individualiai įmonei „DAIVAJA" bei panaikinti buto, esančio ( - ) , unikalus Nr. ( - ), hipoteką(1t , 1-5 b.l.).

5Ieškovai nurodo, kad 2006 m. rugpjūčio 9 d. skolos perleidimo D. I. individuali įmonė „DAIVAJA" perkėlė ieškovams šios įmonės turimą 200 000 Lt skolą uždarajai akcinei bendrovei „Finoila“ ir tokiu būdu ieškovai tapo atsakovo UAB „Finoila" skolininkais. Tą pačią 2006 m. rugpjūčio 9 dieną ieškovai P. M. ir J. M. bei atsakovas UAB „Finoila" sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovas neva paskolino ieškovams 200 000 Lt, kuriuos ieškovai įsipareigojo grąžinti atsakovui iki 2008 m. lapkričio 15 d.

62006 m. rugpjūčio 11 d. sutartinės hipotekos pagrindu pagal hipotekos lakštą Nr. 01120060018871 ieškovų prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas ieškovams priklausantis butas, esantis ( - ) , unikalus Nr. ( - ) .

7Ieškovai lėšų pagal paskolos sutartį taip ir negavo, bet neatlygintinai įgijo dvi prievoles – grąžinti 200 000 Lt pagal reikalavimo perleidimo sutartį ir 200000 Lt pagal paskolos sutartį, pagal kurią paskolos lėšos net nebuvo suteiktos. Tokių prievolių neatlygintinai ir be jokio priešpriešinio įvykdymo ieškovai įgyti neketino. Ieškovai nurodo, kad abu sandoriai buvo sudaryti suklydimo įtakoje.

8Sudarius ginčijamus sandorius, ieškovams turėjo būti suteikta 200 000 Lt paskola. Tačiau ieškovams nebuvo suteiktos jokios lėšos 200 000 Lt sumai iš atsakovo UAB „Finoila" pusės , taip pat lėšų už perimtą prievolę nesumokėjo ir D. I. individuali įmonė „DAIVAJA". Tuo tarpu ieškovai įgijo prievolę sumokėti 200 000 Lt skolą ir prievolę grąžinti 200'000 Lt paskolą. Šios prievolės buvo prisiimtos neatlygintinai, be jokio naudos ar priešpriešinio patenkinimo ieškovams. Ieškovai nesiekė neatlygintinai prisiimti prievolės, tiesiog siekė gauti paskolą, pratęsti skolos mokėjimo terminą, kad D. I. individuali įmonė „DAIVAJA" suteiktų lėšų skolai sumokėti. Ieškovai suklydo dėl amžiaus, patirties, išsilavinimo stokos. Jiems nebuvo išaiškintos sandorių sudarymo ir vykdymo pasekmės.

9Ieškovų atstovė teisme palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais.

10Atsakovas UAB „Finoila“ su ieškiniu nesutiko, argumentus išdėstė atsiliepime į ieškinį (1t., 105-111 b.l.).Nurodo, kad suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Dėl to, asmuo suklydo ar ne, turi būti vertinama pagal sandorio sudarymo metu egzistavusią faktinę situaciją, o ne pagal tą, kuri yra praėjus tam tikram laikui po sandorio sudarymo. Skolos perleidimo sutartimi ieškovai neatlygintinai perėmė D. I. individualios įmonės „Daivaja" 200 000 Lt skolą UAB „Finoila". Tokia sutartis atitiko Lietuvos Respublikos CK 6.80 str., CK 6.141 str. reikalavimus ir šalių nebuvo ginčijama. Vėliau ieškovai įvairiais pagrindais reiškė ieškinius dėl skolos, palūkanų dydžio, kas rodo, jog ieškovai suprato savo sudarytos skolos perėmimo sutarties esmę, su ja sutiko, ir ginčijo tik skolos bei palūkanų dydį. Ieškovų anksčiau teikti ieškiniai, skundai, juose esančių ieškovų nurodytų aplinkybių turinys, dviejuose dokumentuose nurodytos analogiškos sumos, šalių veiksmai sudarant sutartis , skolinio įsipareigojimo ryšys su perimama D. I. individualios įmonės „Daivaja" susidariusia skola UAB „Finoila" nekelia abejonių dėl 2006-08-09 sudarytos paskolos sutarties, kaip ieškovų perimto skolinio įsipareigojimo perėmimo ir įforminimo dviem dokumentais fakto. Atsakovas nurodo, kad paskolos sutartis nelaikytina paskolos sutartimi, nes jos esmė neatitinka paskolos turinio, pinigai nebuvo perduoti, palūkanos nebuvo mokamos. 2006-08-09 skolos perleidimo sutartis ir 2006-08-09 sutartis, įvardinta paskolos sutartimi, šalių buvo vertinamos kaip vieną kitą papildančios sutartys, tokią aplinkybę patvirtino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-530-819/2012. Ieškovai patys kėlė ginčą teisme, jog 2006-08-09 skolos perleidimo sutartyje ir 2006-08-09 sutartyje, įvardintoje paskolos sutartimi, kurie reglamentavo tuos pačius santykius, delspinigiai buvo nustatyti nevienodi , patys ieškovai teismui teikiamuose procesiniuose dokumentuose 2006-08-09 sutartį, įvardintą paskolos sutartimi, vertino kaip skolos išdėstymo grafiką, o ne paskolos sutartį . Tai liudija, kad 2006-08-09 skolos perleidimo sutartimi ir 2006-08-09 sutartimi, įvardinta paskolos sutartimi, šalys siekė išspręsti D. I. individualios Įmonės „Daivaja" 200000 Lt skolos atsakovui UAB „Finoila klausimą, šią skolą perimti prašė sutikimo pas atsakovą patys ieškovai, kartu prašydami pratęsti skolos grąžinimą iki 2008-11-15, o atsakovas tokiam sutikimui iškėlė sąlygą - ieškovų įsipareigojimo grąžinti perimtą skolą iki 2008- 11-15 užtikrinimą ieškovams priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimu.

11Mano, kad ieškovų nurodyta aplinkybė, jog jie suklydo dėl savo amžiaus, prieštarauja ankstesnių teismų sprendimais nurodytoms aplinkybėms , be to sandorius paruošė jų atstovas. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovai teisingai suvokė sudaromą sandorio turinį, jo pasekmes, teisingai išreiškė valią sudaryti sandorį, o valia sudaryti įkeitimo sandorį buvo išreikšta pas notarą, pastarajam išaiškinus sudaromų sandorių prasmę ir jų galimas pasekmes.

12Atsakovo UAB „Finoila“ atstovas prašo ieškinio netenkinti. Nurodo, kad ieškovai nebegali kelti tų pačių klausimų, šalių santykiai jau buvo kvalifikuoti įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimu. Šalis patvirtinusi sandorį, nebetenka teisės ginčyti (CK 1.79 str.), o šiuo atveju ieškovai patvirtino šį sandorį, jį iš dalies įvykdė.Sutartis buvo sudaryta ieškovų iniciatyva, nepaneigta , kad sudarant dalyvavo teisininkas , taigi ieškovai naudojosi teisine pagalba, patys pasiūlė sudaryti sutartį, pateikė jos tekstą, todėl visi neaiškumai vertintini ieškovų nenaudai.

13Atsakovė D. I. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko , apie posėdį pranešta tinkamai teismo šaukimu( 2 t.,8 b. l.).

14II.Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.

15Byloje nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarp individualios įmonės „Daivaja“ (skolininkas),P. M. ir J. M. bei UAB „Finoila"(kreditorius) buvo sudaryta Skolos perleidimo sutartis, pagal kurią P. M. ir J. M. neatlygintinai perėmė D. I. individualios įmonės „Daivaja" 200 000 Lt skolą uždarajai akcinei bendrovei „Finoila"(1 t.,6 b. l. ).

16Tuo pačiu metu , t.y. 2006 m. rugpjūčio 9 d. P. M. ir J. M. bei UAB „Finoila" pasirašė paskolos sutartį, pagal kurią P. M. ir J. M. įsipareigojo grąžinti perimtą iš D. I. individualios įmonės „Daivaja" 200 000 Lt. skolą UAB „Finoila" iki 2008 m. lapkričio 15d.(1 t.,8 b. l. ). 2012 kovo 5 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr.2-530-819/2012 buvo nagrinėjamas klausimas dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta ir hipotekos panaikinimo( 1 t., 96-98b. l.)

172006 m. rugpjūčio 11 d. sutartinės hipotekos pagrindu pagal hipotekos lakštą Nr. 01120060018871 ieškovų prievolių pagal paskolos sutarti įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas P. M. ir J. M. priklausantis butas, esantis ( - ), 35,55 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ) .(1 t., 10-11 b. l.).

182008 m. liepos 18 d. buvo pradėta P. M. ir J. M. pagal paskolos sutartį susidariusios skolos išieškojimo iš Hipoteką įkeisto buto procedūra. 2008m. lapkričio 25d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėja D. K. priėmė nutartį ( 343V/2008), kuria nutarė išieškoti skolą su delspinigiais bendrai 375 300 Lt sumai iš P. M. ir J. M. nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą butą, esantį ( - ), 35,55 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ) parduodant jį iš varžytinių(1t., 12-13 b. l.).

192009m. vasario 9d. Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjęs P. M. ir J. M. ieškinį atsakovams UAB „Finoila" ir D. I. individualiai įmonei „Daivaja" dėl delspinigių dydžio sumažinimo ir skolos dydžio nustatymo. 2009m. rugpjūčio 27d. Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą dalinai patenkindamas P. M. ir J. M. ieškinį nustatydamas, kad P. M. ir J. M. pagal 2006-08-09 sutartį skolingi UAB „Finoila" 129 000 Lt. nesumokėtos skolos dalies bei 50 000 Lt delspinigių(civ. byla 2-797-71/2010,1 t., 168-171 b. l.).

20Ieškovams P. M. ir J. M. apskundus šį sprendimą Lietuvos apeliacinis teismas 2010m.gegužės 3d. nutartimi sprendimo dali dėl skolos priteisimo paliko nepakeistą o sprendimo dalį kurioje pasisakyta dėl delspinigių ir mokėjimo tvarkos panaikino ir bylą perdavė nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui (civ. byla 2-797-71/2010,2 t.,23-25 b. l.).

21Šiaulių apygardos teismas 2010m.balandžio 28d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį patenkino iš dalies sumažindamas delspinigių dydį iki 10 965 Lt;2011 m. vasario 28d. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs ieškovų P. M. ir J. M. skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010m. rugpjūčio 25d. sprendimo peržiūrėjimo, skundą atmetė( civ. byla 2-797-71/2010,2 t., 46-49,100-105 b. l.).

22Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiomis skolos perkėlimo ir paskolos sutartis , nurodydamas motyvą, kad pagal šias sutartis ieškovai įgijo dvi prievoles, paskola nebuvo suteikta. Ieškovai nurodo, kad šias sutartis sudarė, neteisingai suvokdami sandorių sudarymo aplinkybes, grindžia tuo, kad sandorio sudarymo metu buvo pensinio amžiaus, sandoris sudarytas su fiziniais asmenimis, ieškovai neturi teisinio ar ekonominio išsilavinimo, sandoris yra finansiškai nenaudingas ieškovams. Ieškovai neatlygintinai ir be jokio priešpriešinio įvykdymo neketino įgyti tokios prievolės, t.y. prisiimti pareigą apmokėti atsakovui 200 000 Lt. Taigi ieškovai tvirtina, kad esant šioms aplinkybėms jų valia buvo iškreipta, t. y. netinkamai suformuota.

23Teismas pažymi, kad sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK6.156 straipsnio 1 dalis), todėl civilinių santykių dalyviai, sudarydami sutartis, yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatymuose įtvirtinto sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, jog civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą. Taigi sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje J. Z. v. S. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-745/201:, 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Turneka“ v. J. Č. ir kt., bylos Nr. 3K-3-472/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje T. T. v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-189/2008; kt.).

24Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu reglamentuoja CK 1.90 straipsnis, dėl suklydimo sudarytą sandorį galima teismine tvarka pripažinti negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų, ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas, sandorio nebūtų sudaręs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje E. M. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. S. M., bylos Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; kt.). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos, todėl kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Protingumas reikalauja, kad asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas tą veiksmą, pasikonsultuotų su teisininku arba susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. Jeigu asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o taip veikdamas jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius. Kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar neatsargumo rezultatas, pripažinti sutartį negaliojančia nėra teisinio pagrindo, nes tokiu atveju šalies suklydimo negalima pateisinti. Kadangi tokiu atveju suklystama dėl pačios šalies kaltės, tai sandorio pripažinimas negaliojančiu prieštarautų kitos sandorio šalies interesams, kuri pasikliovė priešingos šalies ketinimais, pagrįstai tikėdamasi, jog tie ketinimai išreiškia tikrąją šalies valią. Jeigu sandoris, atsižvelgiant į jo prigimtį, yra rizikingas, tai sandorio šalis, prisiimdama galimą riziką, kartu praranda ir teisę vėliau tą sandorį ginčyti remdamasi suklydimu. Dėl to teisių ir pareigų, atsirandančių sandorio pagrindu, klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu tas klaidingas įsivaizdavimas įvyko dėl pačios sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1519/2002). Suklydimo faktas gali būti konstatuotas tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Dėl to, ar asmuo suklydo, ar ne, turi būti vertinama pagal sandorio sudarymo metu egzistavusią faktinę situaciją, o ne pagal tą, kuri yra praėjus tam tikram laikui po sandorio sudarymo (LAT 2005 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005, 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2009).

25Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes. Sudarant šias sutartis atsižvelgtina į tai, kieno iniciatyva jos buvo sudarytos. Tai, kad ieškovai, pasirašydami ginčijamas sutarties sąlygas, pilnai suvokė šių sąlygų turinį ir esmę rodo ir jų sudarymo aplinkybės. Iš teismuose nagrinėtų pagal ieškovų ieškinius bylų ,iš ieškovų procesinių dokumentų jų iškeltose civilinėse bylose matyti, kad skolos perkėlimo sutartys buvo pasirašytos ieškovų ir atsakovės D. I. iniciatyva, kuri yra artimais ryšiais susijusi su ieškovais, nes augina faktinėje šeimoje su ieškovų sūnumi gimusius vaikus, gyvena ieškovams priklausančiame bute adresu ( - ) (2 t.,12b. l.).Priimdama procesinius dokumentus, ji nurodo faktinį priklausymą ieškovų šeimai (2t., 6-7 b. l.).Apie artimus ieškovų ir trečiojo asmens santykius nurodo ir atsakovas procesiniuose dokumentuose.

26Byloje nėra paneigta aplinkybė, kad sudarant sutartis, dalyvavo teisininkas, nepaneigta ir kita atsakovo nurodyta aplinkybė, kad sutartys buvo paruoštos ieškovų ir atsakovės D. I. iniciatyva, kuri kaip nurodyta artimais ryšiais susijusi su ieškovais (1 t., 75). Šią aplinkybę dėl sutarties teksto paruošimo iniciatyvos, ieškovų atstovavimo nurodydavo atsakovas procesiniuose dokumentuose, ko niekada neneigė ieškovai. Tokiu būdu sutartis aiškinama sutarties sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai. CK 6.193 str. nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį , pirmiausia turi būti nagrinėjimai tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant 2006-08-09 pasirašytų sutarčių esmę negalima jų nagrinėti atsietinai nuo tarp šalių susiklosčiusių santykių ir tikrųjų šalių ketinimų, atliktų veiksmų šiems ketinimams įgyvendinti. Skolos perleidimo sutarties turinys, ieškovų pagal ją prisiimtų įsipareigojimų turinys, sutarties dalykas, tuo pačiu metu sudaryta ir papildoma sutartis, įvardinta paskolos sutartimi, hipotekos sutartis patvirtina tikruosius šalių ketinimus sudaryti skolos perleidimo sutartį, P. M. ir J. M. perimant IĮ „Daivaja“ 200 000 Lt skolą. Skolos perkėlimo sutarties sąlygos nėra sudėtingos, kad jos būtų nesuvokiamos asmeniui, neturinčiam teisininko ar ekonominio išsilavinimo. Nors ieškovai nurodo senyvą amžių, bet sutarties pasirašymo metu jie buvo atitinkamai 67 bei 62 metų amžiaus, kas atsižvelgiant į pensijinio amžiaus ribą nelaikytina, kad ieškovai nesuvoktų ką pasirašo. Skolos perkėlimo sutarties 1 punkte ieškovai nurodė, kad jie perima IĮ „Daivaja“ 200000 Lt įsiskolinimą, 2 punktu įsipareigojo sudaryti kitą sutartį, įvardintą paskolos sutartimi, kur išdėstys perimtų individualios įmonės „Daivaja“ skolinių įsipareigojimų grąžinimo terminus, o 3 punktu įsipareigojo skolinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui įkeisti jiems priklausantį konkretų nekilnojamą turtą(1t., 6 b.l.).Tą pačią dieną ieškovai ir atsakovas UAB „Finoila“ sudarė kitą sutartį, kurią įvardino paskolos sutartimi(1t., 8-9b.l ). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 03 05 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-530-819/2012(123 b. l.) , kuris turi prejudicinę galią , nustatyta, kad pasirašius tarp šalių paskolos sutartį, tarp šalių-ieškovų ir atsakovo neatsirado naujas teisinis santykis. Šia sutartimi šalys ne sukūrė paskolos teisinius santykius, ne pakeitė vienos prievolės pobūdį į kitą , o tiesiog ieškovų naudai šalių susitarimu iki 2008 11 15 pratęsė ieškovų perimtos D. I. individualios įmonės „Daivaja“ 200 000Lt skolos grąžinimo terminą, taigi teismas nepripažino paskolos teisinių santykių susiformavimo tarp šalių. Patys ieškovai šią įvardintą paskolos sutartimi sutartį vertino, kaip skolos išdėstymo grafiką, ką nurodydavo ir procesiniuose dokumentuose (civ byla Nr.2-530-819/2012,105,116-117 b. l., civ. byla Nr.2-797-71/2010, 2 b. l.).Taigi iš šių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovai suvokė sutarčių sudarymo aplinkybes, jų išreikšta valia atitiko vidinę valią. Sudarant skolos perkėlimo sutartį, ieškovai įsipareigojo įkeisti turtą prievolės įvykdymo užtikrinimui, ką jie vėliau ir padarė.

27Ieškovai nurodo, kad suvokdami sutarties sąlygas , jie nebūtų sudarę skolos perkėlimo sutartį, nes sutartis buvo neatlygintina ir be jokio priešpriešinio įvykdymo. Atsižvelgiant į CK 6.119 str. 2 dalies nuostatas kreditoriui nesvarbu, kokiais motyvais remiantis ieškovai sudarė skolos perkėlimo sandorį, naujasis skolininkas negali atsikirsti kreditoriui remdamasis pradinio skolininko ir naujojo skolininko santykiais. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytus ieškovų ir trečiojo asmens D. I. artimus asmeninius ryšius, į skolą perdavusios įmonės statusą (individuali D. I. įmonė), akivaizdu , kad ieškovai turėjo motyvą padėti D. I. jos įmonei įvykdyti prievoles atsakovo UAB „Finoila“atžvilgiu. Šiai įmonei vėliau , t.y. 2008-11-05 buvo iškelta bankroto byla, 2012-01-27 d. įmonė išregistruota iš įmonių registro(1 t., 13 b.l.), taigi skoliniai reikalavimai ir negalėtų būti grąžinti šiai įmonei. Sutartys sudarytos tokiomis sąlygomis, kokiomis pageidavo ieškovai, su tuo sutiko ir atsakovas. Šalių valia buvo aiškiai išreikšta. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad buvo suklaidinti dėl esminių sutarties sąlygų.

28Tai, kad ieškovai suvokė 2006 08 09 d. sudarytų sutarčių esmę ir kad jos nebuvo sudarytos dėl apsirikimo, patvirtina ir vėlesni ieškovų veiksmai. Ieškovai ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančias pareiškė tik po 6 metų, prieš tai ieškovai reiškė ieškinius dėl delspinigių pagal sutartį sumažinimo (civ. bylos Nr. 2-393-372/2009, Nr2-797-71/2010) bei civilinėje byloje Nr.2-530-819/2012, išnagrinėtoje Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme,reiškė reikalavimą dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta ir hipotekos panaikinimo, jos išregistravimo. Taip pat ieškovai, pripažindami skolos perkėlimo sutartį, prasidėjus priverstiniam skolos išieškojimui, ginčijo hipotekos teisėjo veiksmus vykdyme, kur ieškovai procesiniuose dokumentuose akivaizdžiai patvirtino sudarę skolos perkėlimo sutartį, perėmę iš D. I. individualios įmonės 2000 000 Lt skolą, įkeitę turtą bei geranoriškai vykdę sutartį (Nr2-797-71/2010, 83-85,176 b. l.). Ieškovai ilgą laiką geranoriškai vykdė skolos perkėlimo sutartį, ką procesiniuose dokumentuose patvirtino patys ieškovai, teikė įrodymus-mokėjimo pavedimus apie skolos mokėjimą atsakovui UAB „Finoila“(civ. byla 2-797-71/2010, 2,11-18 b.l.).Vykdydami skolos perkėlimo sutartį, ieškovai atsakovui UAB „Finoila“ sumokėjo 71 000 Lt. Taigi patys ieškovai pripažino sutarties vykdymą bei dalinį jos įvykdymą. CK 1.79 str.2 d. numato, kad šalis, turinti teisę pareikšti reikalavimą pripažinti sandorį negaliojančiu, patvirtinusi sandorį, netenka teisės jį ginčyti. Patvirtindami sandorį ieškovai dar kartą išreiškia savo valią, t.y. sudaro sandorį. Kadangi šiuo atveju ieškovai iš dalies įvykdė sandorį, todėl preziumuojama , kad jie patvirtino skolos perkėlimo sandorį. Ieškovai neįrodinėjo , kad šie veiksmai buvo atlikti nežinant visų aplinkybių, ne laisva valia ar pan. Taip pat ieškovai skolos perkėlimo sandorį patvirtino ir notarine tvarka įkeisdami nekilnojamąjį turtą. Taigi šiuo atveju egzistuoja CK 1.79 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose numatyti pagrindai, todėl ieškovai neteko teisės ginčyti sandorius.

29Pripažintina, kad ieškovai prisiėmė riziką, bet ne suklydo, sudarydami ginčijamas sutartis. Tuo pačiu prisiėmė ir neigiamus savo veiksmų padarinius.

30Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškinys dėl sandorių panaikinimo nepagrįstas, neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str.). Atmetus reikalavimą pripažinti sandorius negaliojančiais, restitucija negalima (CK 6.145 str.). Todėl teismas nepasisako dėl faktinių bylos aplinkybių, susijusių su restitucijos taikymu. Atmetus ieškinį, naikintinos 2012-08-08 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi skirtos laikinosios apsaugos priemonės-išieškojimo vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr.0035/11/00993 sustabdymas (1 t., 39 b. l.)

31Atmetus ieškinį iš ieškovų atsakovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos-atstovavimo išlaidos-1452 Lt(2 t., 18-20 b.l.), valstybei –procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 86,19 Lt(1t., 41 b.l.) bei žyminio mokesčio dalis, kuri buvo atidėta iki sprendimo priėmimo (1 t., 50-51 b.l)(CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.,96 str.2 d.,98 str. ).Paduodami ieškinį, ieškovai nurodė ieškinio sumą 400 000 Lt. Faktiškai yra ginčijamas 200 000 Lt vertės sandoris, todėl žyminis mokestis yra skaičiuotinas nuo šios sumos ir sudaro 5 000 Lt. 2012-08-29 d. teismo nutartimi nesumokėta žyminio mokesčio dalis buvo atidėta iki sprendimo priėmimo (1t., 50-51 b. l.). Ieškovai byloje sumokėjo 500 Lt žyminio mokesčio (1t.,7 b. l.).Atmetus ieškinį , nesumokėta žyminio mokesčio dalis 4500 Lt., yra priteistina iš ieškovų valstybei (CPK 96 str.2 d. ).

32Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 258-270 straipsniais, teismas

Nutarė

33Ieškinį atmesti

34Priteisti iš ieškovų P. M., J. M. po 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis litus) atstovavimo išlaidų atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Finoila“ ir po 2293,09 Lt (du tūkstančius du šimtus devyniasdešimt tris litus 09 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

35Panaikinti 2012-08-08 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi skirtas laikinąsias apsaugos priemones-išieškojimo sustabdymą vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr.0035/11/00993 .

36Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai.
...
4. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negaliojančiomis nuo... 5. Ieškovai nurodo, kad 2006 m. rugpjūčio 9 d. skolos perleidimo D. I.... 6. 2006 m. rugpjūčio 11 d. sutartinės hipotekos pagrindu pagal hipotekos... 7. Ieškovai lėšų pagal paskolos sutartį taip ir negavo, bet neatlygintinai... 8. Sudarius ginčijamus sandorius, ieškovams turėjo būti suteikta 200 000 Lt... 9. Ieškovų atstovė teisme palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti ieškinyje... 10. Atsakovas UAB „Finoila“ su ieškiniu nesutiko, argumentus išdėstė... 11. Mano, kad ieškovų nurodyta aplinkybė, jog jie suklydo dėl savo amžiaus,... 12. Atsakovo UAB „Finoila“ atstovas prašo ieškinio netenkinti. Nurodo, kad... 13. Atsakovė D. I. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 14. II.Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.... 15. Byloje nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarp individualios įmonės... 16. Tuo pačiu metu , t.y. 2006 m. rugpjūčio 9 d. P. M. ir J. M. bei UAB... 17. 2006 m. rugpjūčio 11 d. sutartinės hipotekos pagrindu pagal hipotekos... 18. 2008 m. liepos 18 d. buvo pradėta P. M. ir J. M. pagal paskolos sutartį... 19. 2009m. vasario 9d. Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjęs P. M. ir J. M.... 20. Ieškovams P. M. ir J. M. apskundus šį sprendimą Lietuvos apeliacinis... 21. Šiaulių apygardos teismas 2010m.balandžio 28d. priėmė sprendimą už... 22. Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiomis skolos perkėlimo ir paskolos... 23. Teismas pažymi, kad sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami... 24. Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu reglamentuoja CK... 25. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas... 26. Byloje nėra paneigta aplinkybė, kad sudarant sutartis, dalyvavo teisininkas,... 27. Ieškovai nurodo, kad suvokdami sutarties sąlygas , jie nebūtų sudarę... 28. Tai, kad ieškovai suvokė 2006 08 09 d. sudarytų sutarčių esmę ir kad jos... 29. Pripažintina, kad ieškovai prisiėmė riziką, bet ne suklydo, sudarydami... 30. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškinys dėl sandorių panaikinimo... 31. Atmetus ieškinį iš ieškovų atsakovui priteistinos jo turėtos... 32. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 258-270 straipsniais, teismas... 33. Ieškinį atmesti... 34. Priteisti iš ieškovų P. M., J. M. po 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt... 35. Panaikinti 2012-08-08 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi skirtas... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...