Byla 2S-1642-104/2012
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, kuria antstolio pareiškimas patenkintas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens T. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio R. V. pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, kuria antstolio pareiškimas patenkintas, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3antstolis R. V. kreipėsi į teismą prašydamas skirti UAB „Esterilas“ vadovei T. P. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, kadangi UAB „Esterilas“ vadovė nevykdo antstolio padėjėjos R. A. 2011 m. lapkričio 18 d. patvarkymo, kuriuo antstolis nurodė įmonės vadovei išskaičiuoti iš jos, kaip UAB „Esterilas“ darbuotojos, darbo užmokesčio ar kitų darbo užmokesčiui prilygintų išmokų kiekvieną mėnesį lėšų dalį iki tol, kol bus sumokėta visa išieškoma 12 594,95 Lt suma (11 618,95 Lt skolos ir 6 proc. palūkanų bei 1728,11 Lt vykdymo išlaidų). Antstolis nurodė, kad jis yra užvedęs vykdomąją bylą Nr. 0128/10/01490 pagal Vilniaus miesto 44–ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2009 dėl 11 618,95 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko P. P. išieškotojo UAB „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ naudai. Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartimi nustatyta, kad skolininkui P. P. priklauso 1/2 dalis sutuoktinės T. P. gaunamo darbo užmokesčio. Antstolio padėjėja R. A. 2011 m. lapkričio 18 d. priėmė patvarkymą dėl skolos išskaičiavimo iš UAB „Esterilas“ darbuotojos T. P. darbo užmokesčio. Nurodytas patvarkymas T. P., kaip UAB „Esterilas“ vadovei, įteiktas 2011 m. gruodžio 12 d., bet išskaitos iš darbo užmokesčio neatliekamos ir nepervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 15 d. nutartimi pareiškimą tenkino ir paskyrė UAB „Esterilas“ vadovei T. P. 10 Lt baudą už kiekvieną – antstolio padėjėjos R. A. 2011 m. lapkričio 18 d. patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl lėšų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0128/10/01490 nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2011 m. gruodžio 12 d. Teismas nustatė, jog UAB „Esterilas“ vadovė nevykdė antstolio reikalavimo dėl išskaitų skolininko darbo užmokesčio, todėl padarė išvadą, jog antstolio reikalavimas skirti baudą yra pagrįstas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo T. P. prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad UAB “Esterilas” negalėjo ir negali vykdyti antstolio reikalavimo dėl to, kad visą minėtą laikotarpį nuo 2011-12-12 iki šiol įmonės veikla yra pristabdyta, įmonė negauna pajamų, todėl nei įmonės direktorei, nei buhalterei atlyginimas nebuvo mokamas. Apie tokią situaciją antstolio kontorai buvo pranešta elektroniniu paštu. Apeliantės teigimu, antstolio R. V. padėjėja R. A. nei karto žodžiu ar raštu nesikreipė su reikalavimu nurodyti išskaitų iš T. P. darbo užmokesčio neatlikimo priežastį. Taip pat apeliantė mano, kad pareiškimo dėl baudos skyrimo nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka ir nepranešus suinteresuotiems asmenims pažeidė šalių lygiateisiškumo principą, kadangi teismas nesuteikė galimybės atsakovei nurodyti priežasčių, dėl kurių nėra vykdomas 2011-11-18 anstolio patvarkymas dėl skolos išskaičiavimo iš UAB “Esterilas” darbuotojos T. P. darbo užmokesčio.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis R. V. prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad UAB “Esterilas” direktorė T. P. neinformavo ir nepateikė jokių duomenų antstoliui, kad įmonės UAB “Esterilas” veikla yra sustabdyta. VSDFV duomenimis, T. P. dirba ir gauna atlyginimą, jos draudžiamosios pajamos kas mėnesį yra 400 Lt. Taip pat pažymėjo, kad 2011-11-18 patvarkyme vykdyti vykdomąjį dokumentą nurodyta, kad jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privaloma apie tai pranešti anstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB “Sandėliavimo logistikos sprendimai” prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantės argumentas, kad ji neva pranešė antstoliui apie sunkią įmonės finansinę būklę, nėra pagrįsti. Taip pat atkreipė dėmesį, kad UAB “Esterilas” buhalterijos pažyma dėl darbo užmokesčio išmokėjimo T. P. buvo pridėta tik prie atskirojo skundo, o jos surašymo data yra 2012 m. gegužės 15 d.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos CPK 329 str., 338 str.).

13Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis R. V. vykdomojoje byloje Nr. 0128/10/01490 vykdo Vilniaus miesto 44–ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2009 dėl 11 618,95 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko P. P. išieškotojo UAB „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ naudai. Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartimi nustatyta, kad skolininkui P. P. priklauso 1/2 dalis sutuoktinės T. P. gaunamo darbo užmokesčio. 2011-11-18 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko P. P. sutuoktinės T. P. darbo užmokesčio, jis išsiųstas į T. P. darbovietę – UAB „Esterilas” ir 2011-12-12 įteiktas įmonės vadovei T. P.. Tačiau įmonės vadovė nevykdė antstolio įpareigojimo atlikti išskaitas iš jos, kaip skolininko sutuoktinės, darbo užmokesčio. Todėl antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo UAB „Esterilas” vadovei T. P.. Pirmosios instancijos teismas tenkino antstolio prašymą.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis bei pažymi, jog vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo. Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 1 d. numato, kad antstolio reikalavimai privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdomi per nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, minėtą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog skolininko UAB „Esterilas” vadovė nevykdė antstolio patvarkymo atlikti išskaitas iš skolininko P. P. sutuoktinės T. P. darbo užmokesčio, todėl darytina išvada, jog teismas pagrįstai skyrė vadovei baudą. Apeliantė T. P. atskirajame skunde teigia, kad UAB “Esterilas” negalėjo ir negali vykdyti antstolio reikalavimo dėl to, kad visą minėtą laikotarpį nuo 2011-12-12 iki šiol įmonės veikla yra pristabdyta, įmonė negauna pajamų, todėl nei įmonės direktorei, nei buhalterei atlyginimas nebuvo mokamas. Apie tokią situaciją ji neva pranešusi antstoliui. Su tokiais apeliantės teiginiais negalima sutikti, nes iš į bylą pateiktų duomenų matyti, jog T. P. yra Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėja, dirbanti UAB “Esterilas”, kurios draudžiamosios pajamos yra 400 Lt (b.l. 2). Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog apeliantė teismui nepateikė jokių įrodymų, kuriais pagrįstų savo teiginius, jog apie sunkią įmonės finansinę būklę pranešė antstoliams, priešingai, apeliantės pateiktame atskirojo skundo priede (b.l. 29), nurodyta, kad apie įmonės finansisnius dokumentus elektroniniu paštu pranešta antstoliui D. B.. Tačiau toks prierašas padarytas ranka, jokių elektroninio laiško siuntimo lydraščių nepateikta. Taip pat apeliantė nepateikė teismui įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, kurie patvirtintų įmonės finansinę būklę.

15Apeliantė taip pat teigia, jog teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo jai nepranešęs, tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog pagal Lietuvos Respublikos CPK 593 str. 3 d. antstolio pareiškimai paprastai nagrinėjami šalims nepranešus rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas.Visos bylai reikšmingos aplinkybės grindžiamos vykdomojoje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl šie atskirojo skundo argumentai atmetami.

16Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai