Byla 2S-843-392/2013
Dėl baudos skyrimo UAB „Jono statyba“ vadovui J. D., suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Austaka“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio V. Č. prašymą dėl baudos skyrimo UAB „Jono statyba“ vadovui J. D., suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Austaka“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Antstolis 2013 01 23 prašymu (teisme gautas 2013 01 25) prašė skirti UAB „Jono statyba“ (į. k. ( - )) vadovui J. D. (a. k. ( - ) baudą už antstolio 2012 12 10 patvarkymo (Nr. 0116/12/03070) dėl duomenų pateikimo apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose nevykdymą. Nurodė, kad, vadovaudamasis Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 10 25 vykdomuoju raštu Nr. 2-181-728/2011, vykdo skolos išieškojimą iš skolininko - UAB „Jono statyba“ išieškotojui - UAB „Austaka“. Išieškoma suma viršija 50 000 litų. Skolininkui 2012 12 17 buvo įteiktas antstolio patvarkymas, kuriuo skolininkas įpareigotas per 5 d. nuo patvarkymo gavimo pateikti duomenis apie turimą turtą, pinigines lėšas, vertybinius popierius, turtines teises bei nedelsiant pateikti antstoliui įmonės kasos knygos išrašus, o taip pat iki visiško skolos išieškojimo kiekvieno mėnesio 10 d. pateikti antstoliui kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius. Skolininkui taip pat įteiktas patvarkymas, kuriuo skolininkas įpareigotas pateikti informaciją, ar patvarkyme nurodytas ir antstolės D. P. aprašytas turtas nuosavybės teise priklauso skolininkui. Kadangi skolininkas antstolio įpareigojimų nevykdo, iki šiol nepateikė nurodytos informacijos, kasos knygų išrašų, antstolis prašo paskirti skolininko UAB „Jono statyba“ vadovui baudą iki 1 000 Lt už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną nuo 2012 12 17.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 5 d. nutartimi antstolio prašymą tenkintino iš dalies. Skyrė UAB „Jono statyba“ (į. k. ( - )) vadovui J. D. (a. k. ( - ) baudą už antstolio V. Č. 2012 12 10 patvarkymo (Nr. 0116/12/03070) dėl duomenų pateikimo apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose nevykdymą už laikotarpį nuo 2012 12 18 iki 2013 02 05 - 2 500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) ir už laikotarpį nuo 2013 02 06 iki patvarkymo įvykdymo- 50 Lt (penkiasdešimt litų) už kiekvieną dieną.

5Apeliantas J. D. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą dėl baudos dydžio.

6Nurodė, kad bauda yra neadekvati padarytam pažeidimui ir yra penkis kartus didesnė nei įprastai skiriamos baudos už tokio dydžio pažeidimus. Antstolio patvarkymas nebuvo vykdomas ne dėl apelianto neteisėto neveikimo, o todėl, kad apelianto darbuotoja nepranešė vadovui apie gautą raginimą. Antstolis nebuvo pakankamai aktyvus, nes nesiuntė pakartotinio raginimo, nepaaiškino kokiam tikslui duomenys yra reikalingi.

7Atsiliepimu į skundą antstolis prašė jį atmesti, nes paskirtoji bauda yra drausminanti priemonė skolininkui, vengiančiam atlikti jam pavestus atlikti veiksmus, o paskirtos baudos dydis adekvatus padarytam pažeidimui.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi skyrė ne per didelę baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą.

11Teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdymo procesą reglamentuoja LR CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normos, kuriose laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis LR CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemonę – baudą. Pažymėtina, kad Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją), tinkamai apginti išieškotojo interesus, tačiau nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės mėn. 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-136/2011).

12Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija paskirtosios baudos dydį.

13Pažymėtina, kad skirtinos baudos konkretaus dydžio nustatymas priskirtinas teismo nuožiūrai. CPK 3 str. 7 d. nustatyta, kad jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti patį reikalavimo neįvykdymo faktą ir įvertinti aplinkybių visumą. Sprendžiant dėl konkretaus baudos dydžio bei termino, nuo kada skirtina bauda, taip pat vertintinos tokios aplinkybės kaip išieškomos sumos dydis, pažeidimo pobūdis ir jo pasekmės, pažeidimo laikotarpis. Pažymėtina, kad teismo skiriama bauda, kaip procesinė sankcija, neatlieka kompensuojamosios funkcijos, taip pat ši sankcija negali būti vertinama kaip „satisfakcija“ antstoliui ar išieškotojui. Baudos esminis tikslas yra drausminantis poveikis, kuris yra nukreiptas į ateitį, siekiant, kad pažeidimas nesikartotų ateityje. Tačiau kaip matyti iš byloje esančios antstolio informacijos pateiktos į apeliacinės instancijos teismo paklausimą UAB „Jono statyba“ vadovas antstolio reikalavimo nebuvo įvykdęs ir šios bylos nagrinėjimo metu, todėl laikytina, kad apeliantui paskirtos baudos dydis yra adekvatus pažeidimui. Be to baudos dydis atitinka ir teismų praktiką formuojamą tokio pobūdžio bylose (Vilniaus apygardos teismo 2012-07-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1362-450/2012, Vilniaus apygardos teismo 2012-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1642-104/2012 ir kt.).

14Remdamasis išdėstytu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas reglamentuojančias baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimą, todėl tenkinti skundo nėra jokio pagrindo.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

16Skundą atmesti.

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai