Byla e2A-288-943/2015
Dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, bylos nagrinėjime dalyvaujantys tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Agentus“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Statybų vizija“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės statybos komercijos firmos „Arkada“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5048-275/2014 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, bylos nagrinėjime dalyvaujantys tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Agentus“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Statybų vizija“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB SKF „Arkada“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Lietuvos geologijos tarnybos 2014 m. gegužės 26 d. rašte Nr. (2)-1.7-1671 užfiksuotus sprendimus dėl jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių UAB „Agentus“ ir UAB „Statybų vizija“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu ir pasiūlymų eilės sudarymo, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad dalyvavo perkančiosios organizacijos Lietuvos geologijos tarnybos (toliau ir Tarnyba) vykdomame viešajame pirkime „Lietuvos geologijos tarnybos pastato kapitalinio remonto darbų pirkimas” (toliau ir Pirkimas). Pirkimo laimėtoju 2014 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (2)-1.7-1671 perkančioji organizacija pripažino trečiuosius asmenis UAB „Agentus“ ir UAB „Statybų vizija“, veikiančius kartu jungtinės veiklos pagrindu, tačiau šie asmenys, ieškovo manymu, neturi reikiamos kvalifikacijos Pirkimo objekto darbams atlikti. Ieškovo teigimu, nei UAB „Agentus“, nei UAB „Statybų vizija“ neturi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduoto atestato (toliau ir atestatas) dirbti su veikiančiais (eksploatuojamais) elektros įrenginiais, todėl neatitinka atsakovo vykdyto Pirkimo sąlygų reikalavimų. Ieškovas pažymėjo, jog remiantis Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 5 punktu, darbai turės būti vykdomi nenutraukiant pastato eksploatacijos, t. y. remonto vykdymo metu veiks elektros įrenginiai ir linijos, todėl rangovas, pasak ieškovo, turi būti atestuotas ir turėti teisę tokius darbus atlikti, vadinasi turi turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą. Tretieji asmenys nepasitelkė ir jokio subrangovo minėtiems darbams su eksploatuojamais elektros įrenginiais atlikti, kas reiškia, kad visus darbus (išskyrus projektavimo darbus, kuriuos atliks UAB „Projektera“) ketina atlikti UAB „Agentus“ ir UAB „Statybų vizija“, nors objektyviai neturi tokios teisės. Tretieji asmenys neturi teisės atlikti visų pirkimo sąlygose ir ketinamoje sudaryti sutartyje nurodytų darbų pilna apimtimi, laikantis techninių specifikacijų, todėl bus nepajėgūs tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį už nurodytą kainą, nekeičiant pasiūlymo sąlygų ir esmės.

7Atsakovas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos su pateiktu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad pirkimo sąlygų 2.4 punktas nustatė, kad atlikti darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Tai yra bendras reikalavimas, kuris nustato, kad atlikti darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus, o ne kvalifikacinis reikalavimas, kuris nustato tiekėjui pareigą turėti atestatą eksploatuoti elektros įrenginius. Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalėjo pateikti tiekėjo registravimo pažymėjimą ir įstatų patvirtintą kopiją bei Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkime numatytus statybos darbus. Šiuos dokumentus Pirkimo laimėtojas pateikė. Perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti UAB „Agentus“ ir UAB „Statybų vizija“ pasiūlymo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste - VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies pagrindais, kadangi, įvertinus tiekėjo pasiūlymą, Viešojo pirkimo komisija nustatė, kad ir tiekėjo kvalifikacija, ir pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Taip pat Tarnyba neturėjo pagrindo atmesti UAB „Agentus“ ir UAB „Statybų vizija“ pasiūlymo Konkurso sąlygų 9.6.1 ir 9.6.3 punktų pagrindu, nes reikalavimas tiekėjams pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą eksploatuoti elektros įrenginius nebuvo nustatytas Konkurso sąlygose, todėl tiekėjas jo nepateikė. UAB „Agentus“ pateikė šį atestatą Tarnybai 2014 m. liepos 9 dieną.

8Trečiasis asmuo UAB „Agentus“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą dirbti su veikiančiais (eksploatuojamais) elektros įrenginiais. Tretieji asmenys su savo pasiūlymu pateikė registravimo pažymėjimus bei įstatus ir Aplinkos ministerijos išduotus atestatus Nr. 3413 ir Nr. 5296, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkime numatytus statybos darbus. Todėl trečiųjų asmenų pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą. Pirkimo sąlygose nesant tiekėjams nustatyto reikalavimo pateikti ginčo Atestatą, Perkančioji organizacija neturėjo teisės reikalauti, o tretieji asmenys neturėjo pareigos pateikti šį Atestatą. Ieškovas, susipažinęs su viešai skelbtomis Pirkimo sąlygomis, neginčijo jų teisėtumo ir neteikė pretenzijos bei nereikalavo papildomai į Pirkimo sąlygas įtraukti kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams turėti ginčo Atestatą. UAB „Statybų vizija“ atestate Nr. 3413 yra nurodyta, kad ši įmonė turi teisę atlikti elektrotechnikos darbus. Šiame atestate nėra nustatyta apribojimo, kad šiuos darbus galima vykdyti tik neeksploatuojame statinyje ir nėra nustatyta, kad jų negalima vykdyti eksploatuojame (naudojamame) statinyje, kurio įrenginiai ir instaliacija prijungti prie veikiančio elektros tinklo, todėl laikytina, kad šis atestatas suteikia teisę UAB „Statybų vizija“ atlikti elektrotechnikos darbus ir eksploatuojame (naudojamame) statinyje, kurio įrenginiai ir instaliacija prijungti prie veikiančio elektros tinklo.

9Bylos nagrinėjime metu trečiasis asmuo UAB „Agentus“ pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštą „Dėl atestato Nr. 3413 išaiškinimo“, kuris trečiojo asmens teigimu nurodo, kad minėtas atestatas suteikia teisę UAB „Statybų vizija“ atlikti elektrotechnikos darbus eksploatuojamuose gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, kai atliekami jų rekonstravimo ir remonto darbai.

10Ieškovas dublike papildomai nurodė, jog tai, kad trečiasis asmuo UAB „Agentus“ perkančiajai organizacijai 2014 m. liepos 9 d. pateikė Valstybinės energetikos inspekcijos liepos 3 d. sprendimu išduotą atestatą Nr. E-2017, rodo, jog UAB „Agentus“ pasiūlymo pateikimo metu (2014 m. balandžio 11 d.) ir pasiūlymo vertinimo bei pripažinimo laimėtoju metu (2014 m. gegužės 26 d.) tokio atestato neturėjo. Be to, trečiasis asmuo, kreipdamasis į Valstybinės energetikos inspekciją dėl atestato išdavimo, tokiu savo veiksmu pripažino, kad minėtas Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas Pirkime yra būtinas. Ieškinio reikalavimams papildomai pagrįsti ieškovas pateikė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. rugsėjo 11 d. raštą-atsakymą į ieškovo pateiktus klausimus inspekcijai, kokius atestatus privalo pateikti asmuo, siekiantis atlikti darbus su veikiančiais elektros įrenginiais.

11Trečiasis asmuo UAB „Agentus“, susipažinęs su šiuo įrodymu pažymėjo, jog byloje esantys dokumentai įrodo, kad UAB „Statybų vizija“ atestatas Nr. 3413 suteikia teisę bendrovei atlikti elektrotechnikos darbus (iki 1000 V įtampos) eksploatuojamuose gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, kai atliekami jų rekonstravimo ir remonto darbai. Atestato turinį yra įgaliota išaiškinti tik jį išdavusi institucija, todėl Valstybinė energetikos inspekcija neturi teisės aiškinti Aplinkos ministerijos išduotų atestatų.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.

14Pirmosios instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą nusprendė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, todėl perkančioji organizacija, laimėtoju pripažinusi trečiuosius asmenis, neturėjusius tokio atestato, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų dėl dalyvių lygiateisiškumo.

15Teismas sprendė, kad Pirkimas nebuvo skelbiamas energetikos veiklai vykdyti, imperatyvios įstatymo normos, numatančios, jog elektros įrangos montavimo darbams vykdyti eksploatuojamame statinyje, kurio įrenginiai ir instaliacija prijungti prie veikiančio elektros tinklo, vykdančios įmonės privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą eksploatuoti įrenginius, nėra, todėl perkančiajai organizacijai Pirkimo sąlygose neįrašius tokio kvalifikacinio reikalavimo, tai negali būti laikoma įstatymo reikalavimo pažeidimu.

16Ieškovas, susipažinęs su viešai skelbtomis Pirkimo sąlygomis, neginčijo jų teisėtumo ir neteikė pretenzijos bei nereikalavo papildomai į Pirkimo sąlygas įtraukti kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams turėti ginčo atestatą. UAB „Statybų vizija“ atestate Nr. 3413 yra nurodyta, kad ši įmonė turi teisę atlikti elektrotechnikos darbus, todėl darytina išvada, kad Perkančios organizacijos reikalaujamas pagal Pirkimo sąlygas atestatas buvo pakankamu tiekėjų kvalifikacijai pagrįsti.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

18Ieškovas UAB SKF „Arkada“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2014 m. spalio 1 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą, priimti naują sprendimą ir patenkinti ieškinio reikalavimus.

19Ieškovo teigimu, atsakovo vykdomi Pirkimo darbai apėmė ir elektros instaliacijos keitimo darbus eksploatuojamame statybų objekte, o šiems darbams, be jokios abejonės, buvo būtina turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą. Tretieji asmenys tokį atestatą pateikė tik bylos nagrinėjimo metu, taip patvirtindami, jog pasiūlymo tiekimo metu teisės atlikti darbų, susijusių su elektros įrenginiais, neturėjo. Be to, tai, kad Pirkimo sąlygose nebuvo numatytas reikalavimas pateikti atestato darbams, susijusiems su elektros instaliacija, nereiškia, jog paneigiamas imperatyvus reikalavimas išplaukiantis iš Energetikos įstatymo, reikalaujantis tokių darbų atlikimui turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą.

20Atsakovas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir trečiasis asmuo UAB „Agentus“ atsiliepimais į ieškovo apeliacinį skundą prašė jo netenkinti ir palikti skundžiamą sprendimą nepakeistą.

21Atsiliepimuose pažymėta, jog atsakovas vykdė konkursą statybos, o ne energetikos darbams atlikti, todėl ieškovas nepagrįstai vadovaujasi Energetikos įstatymo nuostatomis ir mano, jog Pirkimo sąlygose nurodytiems darbams atlikti buvo būtina pateikti ne tik Aplinkos ministro išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti elektrotechnikos darbus, bet ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą dirbti su veikiančiais elektros įrenginiais.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribų nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

24Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Lietuvos geologijos tarnybos pastato kapitalinio remonto darbų atlikimas“. Ieškovas UAB SKF „Arkada“ pateikė pasiūlymą pirkimui, tačiau Perkančioji organizacija 2014 m. gegužės 26 d. raštu informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbė trečiojo asmens UAB „Agentus“ kartu su UAB „Statybų vizija“ (veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu) pateiktą pasiūlymą. Nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, apeliantas pasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, pateikęs Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus atitinkančią pretenziją, kuri buvo atmesta.

25Ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl konkursą laimėjusių tiekėjų UAB „Agentus“ ir UAB „Statybų vizija“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų 2.4 ir 3.1.6 punktuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams bei Techninės specifikacijos 5 punktui. Apelianto teigimu, pirkimą laimėjusių tiekėjų pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų, kadangi jų kvalifikacija yra netinkama perkamiems darbams vykdyti (nurodyti tiekėjai neturi Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto atestato, suteikiančio teisę dirbti su elektros įrenginiais, juos eksploatuoti).

26Kilus ginčui dėl Pirkimą laimėjusiais pripažintų tiekėjų kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygoms, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir panašiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

27Siekiant tinkamai įvertinti ginčo situaciją, teisėjų kolegija vertina atsakovo vykdyto konkurso sąlygas, jomis tiekėjams nustatytus reikalavimus ir perkančiajai organizacijai priimtinus įrodymus, pagrindžiančius tiekėjų atitiktį Pirkimo sąlygoms. Prieš atliekant tokį vertinimą išskirtina, jog teismui taikomas ribojimas vertinti pirkimo sąlygas (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Šiuo atveju apelianto skundo argumentai dėl Pirkimą laimėjusiais pripažintų tiekėjų kvalifikacijos, kartu susiję ir su Pirkimo sąlygų vertinimu (apeliantas kartu įrodinėja ir tai, jog į Pirkimo sąlygas nebuvo įtraukti imperatyviomis įstatymų normomis nustatyti reikalavimai). Remiantis aukščiau nurodyta kasacinio teismo praktika, teismas vertindamas byloje kilusį ginčą kartu vertina, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė Pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (Pirkimo sąlygos) yra teisėtos.

28Kaip minėta, atsakovas vykdė Lietuvos geologijos tarnybos pastato kapitalinio remonto pirkimo darbus, kuriuos sudarė: bendrastatybiniai, vandentiekio – nuotėkų šalinimo, šildymo sistemos, vėdinimo ir oro kondicionavimo, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimo bei elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbai (Pirkimo sąlygų 2.2 ir 2.3 punktai). Atlikti statybos darbai, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2.4 punktu, turėjo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Apelianto teigimu, perkančiajai organizacijai laimėjusiais Pirkimą pripažinus asmenis, kurie neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir neturi teisės atlikti elektrotechnikos darbų, kuriems būtinas Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas atestatas, šis Pirkimo sąlygų (2.4 p.) reikalavimas nebus užtikrintas.

29Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog Pirkimo sąlygos nenustatė reikalavimo tiekėjams pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto atestato, todėl ieškinio reikalavimus atmetė. Apeliantui ginčijant šias Vilniaus apygardos teismo išvadas, apeliacinio teismo teisėjų kolegija detaliau įvertina Pirkimo sąlygas, kurios nustatė kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams.

30Atsakovo paskelbto konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelėje nustatyti bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai. Apelianto nurodomas Pirkimo 3.1.6 punktas reikalavo, kad tiekėjas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti – statybos darbai (statinių kategorija: neypatingi statiniai; statinių grupės: negyvenamieji pastatai). Pirkimo sąlygos numatė, jog šį kvalifikacinį reikalavimą patvirtins – tiekėjo registravimo pažymėjimas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti pirkime numatytus statybos darbus. Pažymėtina, jog remiantis Pirkimo sąlygų 3.5.1. punktu buvo reikalaujama, kad Pirkimu nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitiktų bent vienas iš pasiūlymą teikiančių ūkio subjektų grupės narių. Byloje nustatyta, kad tretieji asmenys, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu (UAB „Agentus“ ir UAB „Statybų vizija“), reikalaujamą kvalifikaciją pagrindė konkurso sąlygose nurodytais dokumentais, t. y. pateikė 3.1.6. punktu reikalaujamus tiekėjų registravimo pažymėjimus bei Aplinkos ministerijos UAB „Statybų vizija“ išduotą atestatą Nr. 3413, suteikiantį teisę atlikti statinio statybą, kultūros paveldo objektų tvarkybą. Atestatu numatytos statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; pastatų vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas, šilumos tiekimas, pastatų šildymas, vėdinimas, elektrotechnikos darbai (iki 1 000 V įtampos). Įvertinus Perkamų darbų apimtis (Pirkimo sąlygų 2.3 punktas), tiekėjams 3.1.6 punktu nustatytus reikalavimus ir jų pateiktus dokumentus, kurie, vadovaujantis Pirkimo sąlygomis, pagrindė kvalifikacijos reikalavimus, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog Perkančioji organizacija nenustatė tiekėjams reikalavimo pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos atestato, suteikiančio teisę atlikti elektroenergijos įtaisų eksploatavimo darbus. Tam, kad Perkančioji organizacija įvertintų tiekėjų gebėjimą įvykdyti Pirkimo darbus, buvo reikalaujama Aplinkos ministerijos atestato numatytiems darbams ir jis, kaip nustatyta, trečiųjų asmenų buvo pateiktas.

31Apeliantas ginčydamas UAB „Statybų vizija“ pateikto atestato atitiktį Pirkimo sąlygoms pažymi, jog nurodytas atestatas suteikia šiam tiekėjui vykdyti tik ypatingų statinių statybos darbus, tuo tarpu Pirkimu reikalaujama pateikti įrodymus suteikiančius teisę atlikti neypatingų statinių statybos darbus. Ypatingo statinio sąvoka atskleidžiama Statybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje. Joje nurodoma, jog ypatingas statinys – statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys. Ypatingų statinių statybos ir kitiems susijusiems darbams, dėl jų svarbos, keliami papildomi, aukštesni reikalavimai, todėl ir asmenų, užsiimančių tokių statinių remonto ar statybos darbais kvalifikacija turi būti aukštesnė. Dėl to, apeliacinio teismo įsitikinimu, tai, kad tiekėjui UAB „Statybų vizija“ Aplinkos ministerijos išduotame atestate nepažymėta, jog tiekėjas turi teisę dirbti ir su statinių kategorija, priskirta neypatingiems (nesudėtingiems) statiniams, nereiškia, jog jis tokios teisės neturi. UAB „Statybų vizija“ suteikta teisė atlikti ypatingų statinių statybą yra platesnė už teisę teikti neypatingų statinių statybos darbus ir ją apima.

32Apeliantas, papildomai ginčydamas teismo išvadas, jog tiekėjų kvalifikacija buvo tinkama numatytiems darbams, o jos pagrindimas buvo priimtinas ir atitiko Pirkimo sąlygas, nurodo, jog remiantis Techninės specifikacijos 5 punktu, darbai turės būti vykdomi nenutraukiant pastato eksploatacijos, sudarant sąlygas Tarnybai vykdyti pavestas funkcijas. Šis punktas, kartu su aptartais Pirkimo darbais, apelianto manymu, reiškia, jog tiekėjas turės atlikti remonto darbus veikiant elektros įrenginiams, todėl tiekėjas privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius. Teisėjų kolegija nesutinka su nurodytais apelianto argumentais. Visų pirma pažymima, jog nurodytas Techninės specifikacijos punktas aptaria vykdytinų darbų eigą ir sąlygas, o ne nustato tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus (jie nustatyti Pirkimo sąlygų III skyriuje). Sutiktina su trečiųjų asmenų atsiliepime išsakyta nuomone, jog Techninės specifikacijos 5 punktas nustatė, jog Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalės derinti atliekamus darbus su Tarnyba, atlikti juos taip, kad nebūtų trikdoma įprasta atsakovo veikla. Be to, taip šią nuostatą aiškino ir Perkančioji organizacija, kuriai nustatyta teisė, o tam tikrais atvejais ir pareiga, aiškinti Pirkimo sąlygas, kadangi ji geriausiai žino, kokio rezultato siekiama Pirkimu, tuo tarpu tiekėjai, apeliantas taip pat, turi teisę prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti Pirkimo sąlygas, jas detalizuoti, o ne interpretuoti jas savo nuožiūra.

33VPĮ reikalauja, kad perkančioji organizacija parengtų pirkimo dokumentus vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, ir tokie dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (VPĮ 24 str. 9 d.). Be to, perkančiajai organizacijai įstatymas suteikia teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nustatyta tvarka ir terminais savo iniciatyva ar prašant tiekėjams paaiškinti, patikslinti, pataisyti pirkimo dokumentus. Tai papildomi pirkimo dokumentai, kurie yra sudėtinė pagrindinio pirkimo dokumento (pirkimo sąlygų) dalis (VPĮ 27 str.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog jei apeliantui Pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos 5 punktas ir jo santykis su tiekėjams keliamais kvalifikaciniais reikalavimais ir jų pagrindimu buvo neaiškus, jis, remdamasis pirkimo sąlygų 7.1. punktu, turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti (patikslinti) atitinkamas sąlygas arba jas ginčyti tuo atveju, jei jos (pirkimo sąlygos) suformuluotos netinkamai. Byloje nėra duomenų, kad apeliantas šia teise būtų pasinaudojęs.

34Teisėjų kolegija pažymi, jog perkančiosios organizacijos nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams turi būti susiję su pirkimo objektu, t. y. draudžiama nustatyti perteklinius, neproporcingus, su pirkimo objektu nesuderinamus, dirbtinai ribojančius konkurenciją reikalavimus (VPĮ 32 str.). Pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo sutartį. Tačiau skunde nurodoma, kad nepriklausomai nuo to, jog Pirkimo sąlygos neįtvirtino reikalavimo tiekėjams pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą vykdyti elektros įrenginių eksploatacinius darbus, tiekėjai privalėjo pateikti šį jų kvalifikaciją pagrindžiantį įrodymą, kadangi tai įtvirtina imperatyvios teisės normos. Apeliantas teigia, jog remiantis Energetikos įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, energetikos veikla, apimanti ir energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimą, be licencijos ar atestato negalima. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas nepagrįstai plačiai vertina Pirkimo sąlygų 2.3.5 punktą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas pirko pastato kapitalinio remonto darbus (Pirkimo sąlygų 2.2 p.), į kurių sudėtį įėjo ir elektrotechnikos darbai, o ne atskirai apelianto nurodomus elektros įrenginių eksploatavimo darbus, kurie laikytini tik sudėtine perkamų darbų dalimi, t. y. paminėti darbai atliktini tik tiek, kiek tai neatsiejamai susiję su kapitalinio remonto darbais, ir šie darbai nelaikytini atskirais atsakovo įsigyjamais darbais. Be to, paties apelianto pateiktame energetikos veiklos apibūdinime atsispindi, jog tai ne darbai susiję su elektros energijos įtaisais vykdant įprastus remonto darbus, bet ekonominė veikla (Energetikos įstatymo 2 str. 13 p.).

35Apeliantas, siekdamas pagrįsti savo nuomonę dėl poreikio tiekėjams turėti Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą, pateikė teismui Valstybinės energetikos inspekcijos raštą - atsakymą, kuriame, kaip nurodo apeliantas, patvirtinta, jog vykdyti darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose, turint tik Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, neleidžiama. Tačiau teisėjų kolegija, kaip ir pirmosios instancijos teismas pažymi, jog šiuo raštu Valstybinė energetikos inspekcija pateikė tik savo nuomonę dėl elektros įrenginių eksploatavimo, be to, joje, kaip jau minėta, kalbama apie elektros įrenginių eksploatacijos darbus, kurie nepatenka į atsakovo ketinamų įsigyti darbų apimtis. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 Dėl asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo 1 punkte pažymėta, jog į asmenims išduodamą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius įrašoma, kokiems konkretiems darbams yra suteiktas atestatas. Elektros įrenginių eksploatavimo darbų sąrašas nurodytas minėtų taisyklių 1 priede. Susipažinus su jais ir su atsakovo vykdyto Pirkimo darbų sąrašu akivaizdu, jog atsakovo nurodyti elektrotechnikos darbai nepatenka į darbų, kuriems atlikti turi būti gautas Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas atestatas, apimtis. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog tik pati institucija išdavusi tam tikrus atestatus ar leidimus gali nustatyti suteiktų leidimų ir atestatų apimtis. Byloje esančiame Aplinkos ministerijos išaiškinime dėl trečiojo asmens UAB „Statybų vizija“ pirkimams pateikto atestato Nr. 3413, pažymėta, jog šis tiekėjui suteiktas atestatas suteikia teisę atlikti elektrotechnikos darbus ir eksploatuojamuose pastatuose, ko ir buvo reikalaujama Pirkimo sąlygomis.

36Apeliantas papildomai pažymi, jog teismų praktikoje įtvirtinta, jog iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas, nepriklausomai nuo to, ar jis įtvirtintas konkurso sąlygose, neatleidžia tiekėjų nuo prievolės pateikti įstatymo reikalaujamą licenciją ar kitą reikalaujamą dokumentą, pagrindžiantį jo kvalifikaciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino atitinkamą teisės normą. Teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklių, suformuluotų konkrečiose teismo nagrinėtose bylose, taikymas bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluota ta taisyklė, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė. Tokiu turiniu konstitucinis jurisprudencijos tęstinumo principas yra suformuluotas ir Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011). Šiuo atveju byloje, kuria skundo argumentus grindžia apeliantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011) nebuvo vertinamos analogiškos nagrinėjamai bylai situacijos. Nurodytoje kasacinio teismo byloje jau pats įstatymas nustatė imperatyvius reikalavimus tiekėjams dėl ypatingų perkamų darbų specifikos. Šiuo atveju perkami remonto darbai, jų apimtis jau aptarta, nustačius, jog jokie elektrotechnikos darbai, viršijantys įprastus darbus su elektros įranga, atliekant remontą, nebus vykdomi, todėl ir apelianto nurodomas imperatyvus reikalavimas pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą (Energetikos įstatymo 20 str. 3 d.), nagrinėjamu atveju netaikomas. Perkančioji organizacija šiuo atveju turėjo diskrecijos teisę pati nustatyti reikalavimus tiekėjams ir numatyti, kokie dokumentai laikytini tinkamais ją pagrįsti.

37Pažymėtina, jog atsakovo vykdyto konkurso sąlygos, apibrėžiančios kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams nustatė ne tik bendruosius reikalavimus tiekėjams, kuriuos, kaip nustatyta, trečiųjų asmenų pasiūlymas atitiko, bet ir techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. Pirkimo sąlygų 3.1.9. punktas nustatė, kad tiekėjas turi turėti vadovaujančius specialistus statybos darbams atlikti, be kita ko, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai specialiųjų darbų sritims: pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, pastatų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, elektrotechnikos darbai, automatizavimas, apsauginė ir gaisrinė signalizacija. Šią tiekėjų vadovaujančių specialistų kvalifikaciją turėjo patvirtinti Aplinkos ministerijos ir/ar kitų institucijų teisės aktų nustatyta tvarka išduotų statinio bendrųjų ir specialiųjų statybos vadovų kvalifikacijos atestatų kopijos. Iš į bylą pateiktos konkursą laimėjusių tiekėjų pasiūlymo medžiagos matyti, jog šiuos reikalavimus atitiko net keli tiekėjų darbams atlikti pasitelkti asmenys: D. L. (jam Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas suteikė teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas; projekto dalis – elektrotechnikos, iki 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo pastočių ir skirstyklių elektros įrenginiai, iki 1000 V įtampos kintamos srovės elektros įrenginiai sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose), D. K. ir R. M. suteikta teisė atlikti darbus, susijusius su elektroninių ryšių infrastruktūra. Taigi visi šie dokumentai įrodo, kad tretieji asmenys visiškai atitiko pirkimo dokumentų 3.1.6. ir 3.1.9. punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (CPK 177, 178 str.).

38Tai, kad tiekėjas UAB „Agentus“ jau pasibaigus pasiūlymų tiekimo ir vertinimo etapui pateikė įrodymus apie jam Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, leidžiantį atlikti elektros įrenginių eksploatavimo darbais, nelaikomas kvalifikacijos, pagal atsakovo vykdyto Pirkimo sąlygas, pagrindimu. Atestato pateikimas, teisėjų kolegijos vertinimu, tik patvirtina, jog jei Pirkimo sąlygomis būtų reikalaujama pateikti tokį kvalifikaciją pagrindžiantį įrodymą, jis būtų pateiktas kartu su kita pasiūlymo medžiaga, kadangi trečiųjų asmenų pasirengimas vykdyti Pirkimu siekiamus įsigyti darbus yra tinkamas.

39Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes, nepažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo procesinių taisyklių ir konstatavo, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas pripažintas laimėjusiu atsakovo paskelbtą konkursą pagrįstai ir teisėtai (CPK 185 str.), todėl jis paliekamas nepakeistas.

40Netenkinus apeliacinio skundo, netenkinamas ir apelianto prašymas priteisti iš atsakovo ieškovo bylos nagrinėjimo metu patirtas išlaidas (CPK 93 str. 1 d.).

41Trečiasis asmuo UAB „Agentus“ prašė priteisti iš ieškovo jo bylos nagrinėjimo metu patirtas išlaidas, tačiau nei patirtų išlaidų dydžio, nei jas pagrindžiančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo nepateikė, todėl jo prašymas netenkinamas (CPK 98 str. 1 d.)

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Apeliacinį skundą atmesti.

44Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB SKF „Arkada“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 6. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo perkančiosios organizacijos Lietuvos... 7. Atsakovas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos su pateiktu... 8. Trečiasis asmuo UAB „Agentus“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 9. Bylos nagrinėjime metu trečiasis asmuo UAB „Agentus“ pateikė Lietuvos... 10. Ieškovas dublike papildomai nurodė, jog tai, kad trečiasis asmuo UAB... 11. Trečiasis asmuo UAB „Agentus“, susipažinęs su šiuo įrodymu pažymėjo,... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 14. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą nusprendė, kad... 15. Teismas sprendė, kad Pirkimas nebuvo skelbiamas energetikos veiklai vykdyti,... 16. Ieškovas, susipažinęs su viešai skelbtomis Pirkimo sąlygomis, neginčijo... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. Ieškovas UAB SKF „Arkada“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2014 m.... 19. Ieškovo teigimu, atsakovo vykdomi Pirkimo darbai apėmė ir elektros... 20. Atsakovas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir trečiasis... 21. Atsiliepimuose pažymėta, jog atsakovas vykdė konkursą statybos, o ne... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 23. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 24. Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos... 25. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl konkursą laimėjusių tiekėjų UAB... 26. Kilus ginčui dėl Pirkimą laimėjusiais pripažintų tiekėjų kvalifikacijos... 27. Siekiant tinkamai įvertinti ginčo situaciją, teisėjų kolegija vertina... 28. Kaip minėta, atsakovas vykdė Lietuvos geologijos tarnybos pastato kapitalinio... 29. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog Pirkimo sąlygos nenustatė... 30. Atsakovo paskelbto konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelėje nustatyti... 31. Apeliantas ginčydamas UAB „Statybų vizija“ pateikto atestato atitiktį... 32. Apeliantas, papildomai ginčydamas teismo išvadas, jog tiekėjų kvalifikacija... 33. VPĮ reikalauja, kad perkančioji organizacija parengtų pirkimo dokumentus... 34. Teisėjų kolegija pažymi, jog perkančiosios organizacijos nustatyti... 35. Apeliantas, siekdamas pagrįsti savo nuomonę dėl poreikio tiekėjams turėti... 36. Apeliantas papildomai pažymi, jog teismų praktikoje įtvirtinta, jog iš... 37. Pažymėtina, jog atsakovo vykdyto konkurso sąlygos, apibrėžiančios... 38. Tai, kad tiekėjas UAB „Agentus“ jau pasibaigus pasiūlymų tiekimo ir... 39. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino... 40. Netenkinus apeliacinio skundo, netenkinamas ir apelianto prašymas priteisti... 41. Trečiasis asmuo UAB „Agentus“ prašė priteisti iš ieškovo jo bylos... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Apeliacinį skundą atmesti.... 44. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą....