Byla e2-1831-844/2016
Dėl skolos priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, buveinė Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, atstovaujamo Eimantės Ribinskienės, ieškinį atsakovei J. L., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės J. L. 564,57 Eur skolos, 217,44 Eur palūkanų, iš viso 782,01 Eur sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 18,00 Eur žyminio mokesčio ir visas kitas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba reikiamų paruošiamųjų procesinių dokumentų.

5Ieškinyje nurodyta atsakovės pavardė L.. Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, atsakovės dabartinė pavardė yra S. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis).

6Atsakovei J. S. (L.) procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2016 m. gruodžio 1 d., atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš ieškinyje esančių paaiškinimų ir prie ieškinio pridėtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovė J. S. (L.) 2006 m. balandžio 3 d. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sumokėti pradiniam kreditoriui už suteiktas paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (sutarties bendrųjų sąlygų 1 punktas). Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pradinis kreditorius UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo.

102009 m. kovo 31 d. pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir naujasis kreditorius (ieškovas) UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią pradinis kreditorius perleido naujajam kreditoriui reikalavimo teises į atsakovės įsiskolinimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis). Byloje yra išrašas iš priedo Nr. 1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties, iš kurio matyti, kad pradinis kreditorius perleido naujajam kreditoriui (ieškovui) reikalavimą į atsakovės 564,57 Eur (1949,36 Lt) skolą ir 36,49 Eur (126,00 Eur) delspinigių. Ieškovas informavo atsakovę, kad jis įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą, išsiųsdamas jai 2009 m. gegužės 4 d. pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Tame pačiame pranešime ieškovas paragino atsakovę sumokėti 564,57 Eur (1949,36 Lt) skolos sumą, 164,51 Eur (568,03 Lt) skolos išieškojimo išlaidų ir 101,62 Eur (350,88 Lt) delspinigių, iš viso 867,20 Eur (2994,27 Lt) sumą.

11CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.59 straipsnyje numatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.720 straipsnio (atlygintinų paslaugų kaina ir apmokėjimas) 3 dalyje numatyta, kad suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatyta tvarka. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.

12Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, kad atsakovė grąžino skolos sumą ieškovui (CPK 178 straipsnis), atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 564,57 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

13Ieškovas, remdamasis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, taip prašo teismą priteisti iš atsakovės 217,44 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo skolos sumos (564,57 Eur) už 2773 dienų laikotarpį nuo reikalavimo teisės perleidimo dienos 2009 m. kovo 31 d. iki 2016 m. lapkričio 2 d. (daugiau nei už septynerius metus).

14Nagrinėjamoje civilinėje byloje ginčas yra kilęs iš sutarties, kuri kvalifikuotina vartojimo sutartimi. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Kasacinis teismas savo nutartyse yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertinamas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2010). Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo reikalavimams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties, specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2013).

15Ieškovo nurodoma CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tačiau kitos CK normos numato tokios taisyklės išimtis. CK Šeštos knygos IV dalies Ketvirtojo skirsnio, kuriame apibrėžiami vartojimo vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai, CK 6.360 straipsnio 5 dalyje (straipsnis galiojo iki 2014 m. birželio 13 d.) buvo numatyta, kad kai pirkėjas praleidžia mokėjimo terminus, palūkanos už laiku nesumokėtą sumą neskaičiuojamos. Todėl palūkanų skaičiavimas atsakovei nagrinėjamu atveju įstatyme nebuvo numatytas. Skolininkei, kaip vartotojai, pradinis kreditorius negalėjo skaičiuoti palūkanų už laiku nesumokėtą skolą. Be to, iš byloje esančių Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties specialiųjų ir bendrųjų sąlygų matyti, kad dėl palūkanų mokėjimo ir jų dydžio pradinis kreditorius ir atsakovė nesusitarė. Taigi sutartyje palūkanų skaičiavimas atsakovei taip pat nebuvo numatytas. Todėl tokios teisės į palūkanas ieškovas neperėmė ir negalėjo perimti. Ieškovas naujasis kreditorius negalėjo įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad „Naujasis kreditorius yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Kaip matyti iš išrašo iš priedo Nr. 1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties, į palūkanas reikalavimo teisė ieškovui nebuvo perleista. Pradinis kreditorius perleido naujajam kreditoriui ieškovui reikalavimą į atsakovės 564,57 Eur (1949,36 Lt) skolą ir 36,49 Eur (126,00 Lt) delspinigių.

16Tuo klausimu yra Panevėžio apygardos teismo praktika, kurioje nurodyta, kad „Pažymėtina, kaip jau nurodė pirmosios instancijos teismas, naujasis kreditorius, šiuo atveju ieškovė, negalėjo įgyti daugiau nei teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius. Pirma, teismas nustatė, kad skolininkei, kaip vartotojai, atsižvelgiant į galiojusias CK 6.360 str. 5 d. nuostatas, pirminis kreditorius negalėjo skaičiuoti palūkanų už laiku nesumokėtą sumą. Šios pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės apeliaciniu skundu ieškovė neginčija. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad palūkanų skaičiavimas, nagrinėjamam atvejui, įstatymu nėra numatytas. Antra, byloje nustatyta, jog ieškovei pirminio kreditoriaus buvo perduotas tik reikalavimas į pagrindinę skolą bei netesybas. Byloje nenustatyta duomenų, kad už sutarties sąlygų nevykdymą pirminis kreditorius skaičiavo atsakovei palūkanas. Kadangi sutartimi palūkanų mokėjimas tarp pirminio kreditoriaus ir atsakovės nebuvo numatytas, tad tokios teisės į palūkanas ieškovė neperėmė ir negalėjo perimti. Visos prieš tai paminėtos aplinkybės leidžia spręsti, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 65,39 Eur palūkanų yra nepagrįstas nei įstatymu, nei sutartimis.“ (Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1037-755/2016).

17Todėl teismas, vadovaudamasis tuo, kas pirmiau nurodyta, netenkina ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovės 217,44 Eur palūkanų.

18CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti kreditoriui 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą 564,57 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2016 m. lapkričio 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 782,01 Eur, jam priteistina 564,57 Eur, todėl ieškovo ieškinys tenkintas 72,19 procentų (564,57 / 782,01 x 100 = 72,19).

20Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės ieškovui priteistinos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos yra 18,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškinį tenkinus 72,19 procentų, iš atsakovės ieškovui priteistina 13,00 Eur žyminio mokesčio (18 x 72,19 / 100 = 13,00) (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 79 straipsnio 1 dalis).

21Iš atsakovės valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes šių išlaidų suma yra mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (nauja redakcija 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287, 307 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovės J. S. (L.), asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, naudai 564,57 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt keturis Eur 57 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 564,57 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. lapkričio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas – 13,00 Eur (trylika Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

27Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) kreipėsi su ieškiniu... 5. Ieškinyje nurodyta atsakovės pavardė L.. Lietuvos Respublikos gyventojų... 6. Atsakovei J. S. (L.) procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 130... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš ieškinyje esančių paaiškinimų ir prie ieškinio pridėtų rašytinių... 10. 2009 m. kovo 31 d. pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir naujasis kreditorius... 11. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, kad atsakovė... 13. Ieškovas, remdamasis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, taip prašo teismą... 14. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ginčas yra kilęs iš sutarties, kuri... 15. Ieškovo nurodoma CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad terminą... 16. Tuo klausimu yra Panevėžio apygardos teismo praktika, kurioje nurodyta, kad... 17. Todėl teismas, vadovaudamasis tuo, kas pirmiau nurodyta, netenkina ieškovo... 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 19. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 782,01 Eur, jam priteistina 564,57... 20. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės... 21. Iš atsakovės valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovės J. S. (L.), asmens kodas ( - ) ieškovo UAB... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...