Byla e2-239-793/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Laurai Stonkutei, dalyvaujant ieškovo „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą atstovui advokatui Mariui Navickui, atsakovui O. P. (O. P.), atsakovės Y. P. atstovui advokatui Arūnui Devėnui viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą ieškinį atsakovams O. P. (O. P.) ir Y. P., trečiasis asmuo AB SEB bankas dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų O. P. ir Y. P. 42133,44 žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei atlyginti visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2007-07-30 Klaipėdos miesto 1-ajame notarų biure patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis, kuria atsakovai pardavė, o G. P. ir E. P. bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis nusipirko butą, esantį ( - ). Parduotas butas buvo įkeistas AB SEB bankui, kuris sutiko, kad aptariamas butas būtų parduotas su sąlyga, kad už parduotą butą dalis gautų lėšų, tačiau ne mažiaus kaip 71095,44 Eur (245478,33 Lt) bus nukreipta skolinio įsipareigojimo pagal kredito sutartį pilnam padengimui. Notarė tvirtindama minėto buto pirkimo-pardavimo sutartį joje neįrašė, kokiomis sąlygomis leidžia turtą parduoti, t. y. kad dalis gautų lėšų, bet ne mažiau kaip 71095,44 Eur (245478,33 Lt) būtų pervesta į banko sąskaitą, o atsakovo O. P. prašymu įrašė, jog pinigai už parduodamą butą būtų pervesti į paties O. P. banko sąskaitą. Kadangi notarė, patvirtinusi pirkimo-pardavimo sutartį buvo apdrausta „If P&C Insurance AS” Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, todėl 2014-03-17 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu konstatavus, kad atsakovai yra atsakingi dėl kilusios materialinės žalos, priteisė iš notarės profesinę civilinę atsakomybę apdraudusio ieškovo E. P. ir G. P. naudai 50078,28 Eur (172910,30 Lt). Ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką įgijo subrogacinio reikalavimo teisę – reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų dėl žalos padarymo asmenų – atsakovų.

3Atsakovė Y. P. atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti atsakovės atžvilgiu. Nurodė, kad buto pardavimo metu atsakovas O. P. veikė be jos pritarimo ir nederino su ja jokių klausimų. Teigia, jog atsakovė nežinojo apie atsakovo O. P. tikruosius ketinimus, o sužinojusi apie juos bandė pasipriešinti jo valiai – kreipėsi į AB SEB banką darbuotojus, prašydama paaiškinti susiklosčiusią situaciją. Patvirtino, kad atsakovas pasisavino visas už butą gautas pinigines lėšas.

4Atsakovas O. P. ir trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimų per teismo nustatytą terminą nepateikė.

5Ieškovo „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą atstovas advokatas Marius Navickas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti.

6Atsakovas O. P. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Atsakovės Y. P. atstovas advokatas Arūnas Devėnas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir atsakovės atžvilgiu prašė atmesti.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-07-30 notarė patvirtino pirkimo-pardavimo sutartis, kuria atsakovai O. P. ir Y. P. pardavė G. P. ir E. P. butą, esantį ( - ). Butas pagal kredito sutartį buvo įkeistas AB SEB bankui atsakovų kreditiniam įsipareigojimui užtikrinti. AB SEB bankas gavęs prašymą dėl leidimo parduoti įkeistą butą, 2007-07-30 išdavė pažymą, kuria sutiko su pirkimo-pardavimo sutartimi su sąlyga, kad už parduotą butą dalis gautų lėšų, tačiau ne mažiaus kaip 71095,44 Eur (245478,33 Lt) bus nukreipta į AB SEB banko sąskaitą, atsakovų kreditiniam įsipareigojimams dengti. Notarė tvirtindama minėto buto pirkimo-pardavimo sutartį joje neįrašė, kokiomis sąlygomis leidžia turtą parduoti, t. y. kad dalis gautų lėšų, bet ne mažiau kaip 71095,44 Eur (245478,33 Lt) būtų pervesta į banko sąskaitą, o atsakovo O. P. prašymu įrašė, jog pinigai už parduodamą butą būtų pervesti į paties O. P. banko sąskaitą. Kadangi notarė, patvirtinusi pirkimo-pardavimo sutartį buvo apdrausta „If P&C Insurance AS” Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, todėl 2014-03-17 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu konstatavus, kad atsakovai yra atsakingi dėl kilusios materialinės žalos, priteisė iš notarės profesinę civilinę atsakomybę apdraudusio ieškovo ieškovo E. P. ir G. P. naudai 50078,28 Eur (172910,30 Lt). Ieškovo teigimu, išmokėjęs draudimo išmoką, jis įgijo subrogacinio reikalavimo teisę – reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų dėl žalos padarymo asmenų – atsakovų. Nurodo, jog atsakovė Y. P. yra solidariai atsakinga su atsakovu O. P., kadangi pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu pareiškėjai buvo susituokę, o parduotas butas atsakovams priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Atsakovė Y. P. su ieškiniu jos atžvilgiu nesutinka teigdama, jog O. P. veikė be jos pritarimo ir nederino su ja jokių klausimų. Atsakovas O. P. su ieškiniu nesutiko.

10Nagrinėjamoje civilinėje byloje ginčas kilo žalos atlyginimo, kylančio taikant subrogacijos institutą draudimo teisiniuose santykiuose.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalis nustato, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Jeigu žala buvo padaryta tyčia, reikalavimo teisė draudikui pereina, nepaisant to, kad draudimo sutartis subrogaciją draudžia. Subrogacija netaikoma draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, draudimo ligos atveju, civilinės atsakomybės draudimo atveju, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, jei civilinės atsakomybės draudikas ir atsakingas už žalą asmuo yra skirtingi, draudėjas yra apdraudęs tik savo, bet nėra apdraudęs už žalą atsakingo asmens civilinės atsakomybės, t. y. draudimo apsauga galioja tik dėl draudėjo, bet ne dėl žalą padariusio asmens. Tada draudikas, atlyginęs žalą už savo draudėją, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, o jei šis yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę (savo interesą) – solidariai į tą asmenį ir jo draudiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503. Teismų praktika. 2005, 25). To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad draudikui perėmus nukentėjusio asmens reikalavimo teisę ir reiškiant reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, tarp pastarojo ir reikalavimą jam pareiškusio draudiko susiklosto deliktiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja bendrosios deliktinės atsakomybės normos. Ieškovo ir atsakovų sutartiniai santykiai nesieja, todėl atsakovui kyla deliktinė atsakomybė. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, jog deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). Siekiant išsiaiškinti, ar atsakovei kyla deliktinė atsakomybė, būtina nagrinėjamoje byloje nustatyti deliktinės atsakomybės sąlygas. Tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo turi įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 str.).

12Ieškovas prašo skolą priteisti iš atsakovų solidariai, motyvuodamas tuo, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu atsakovai buvo susituokę, o parduotas butas atsakovams priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise.

13Pažymėtina, kad paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai dėl padarinių; 2) kai asmenis sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) kai asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. kai iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) kai pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) kai žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 23 d. nutartis c.b.Nr. 3K-3-436/2012). Nagrinėjamu atveju solidarios atsakomybės taikymui turi būti nustatyti atsakovų bendri neteisėti veiksmai pasekmių atžvilgiu (CK 6.6 str., 6.279 str.).

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2013 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „Schöpp-Sportboden“ GmbH v. UAB „Regio“, bylos Nr. 3K-3-13/2013; kt.). Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, jog įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Įvertinant keletą įrodymų, lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. T. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-150/2007; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. G., bylos Nr. 3K-3-18/2008; kt.).

15Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

16Byloje neginčijamai nustatyta, kad notarė, tvirtindama atsakovams priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartį joje neįrašė, kokiomis sąlygomis AB SEB bankas leidžia turtą parduoti, t. y. kad dalis gautų lėšų, bet ne mažiau kaip 71095,44 Eur (245478,33 Lt) būtų pervesta į banko sąskaitą, o įrašė, jog pinigai už parduodamą butą būtų pervesti į O. P. banko sąskaitą. Atsakovas neginčija, kad pinigus už parduotą butą gavo, teismo posėdyje patvirtino, kad skolos bankui negrąžino, tačiau teigia, kad kaltė tenka ne jam, o notarei, kuri neįrašė į sutartį banko nurodytos sąlygos. Kadangi notarė, patvirtinusi pirkimo-pardavimo sutartį buvo apdrausta „If P&C Insurance AS” Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, todėl 2014-03-17 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu konstatavus, kad atsakovai (notarė ir O. P.) yra atsakingi dėl kilusios materialinės žalos, priteisė iš notarės profesinę civilinę atsakomybę apdraudusio ieškovo E. P. ir G. P. naudai 50078,28 Eur (172910,30 Lt). Byloje nekilo ginčo, kad ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgijo subrogacinio reikalavimo teisę – reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų dėl žalos padarymo asmenų. Byloje nustatyta, kad ieškovo ir atsakovų sutartiniai santykiai nesieja, todėl konstatuotina, kad šiuo atveju atsakovams kyla deliktinė atsakomybė. Siekiant išsiaiškinti, ar atsakovams kyla deliktinė atsakomybė, būtina nagrinėjamoje byloje nustatyti deliktinės atsakomybės sąlygas. Tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs ieškovas turi įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų. Pažymėtina, kad 2014-03-17 Klaipėdos apygardos teismas sprendime civilinėje byloje Nr. 2-640-123/2014 konstatavo, kad atsakovas buvo nesąžiningas. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad O. P. buvo nesąžiningas, jo veiksmų neteisėtumas pasireiškė notarės suklaidinimu. Laikytinas pagrįstu ieškovo argumentas, kad ieškovas dėl atsakovo O. P. ir notarės neteisėtų veiksmų atlyginęs žalą pagal notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, patyrė 145478,33 Lt žalos. Sutiktina su ieškovo argumentais, kad iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovo O. P. veiksmai, kuriais jis suklaidino notarę, t. y. reikalavo notarės į pirkimo-pardavimo sutartį įrašyti, jog visi pinigai už parduodamą butą būtų pervesti į O. P. banko sąskaitą, yra tiesioginė žalos atsiradimo priežastis, todėl laikytinas įrodytu priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos.

17Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams, konstatuotina, jog ieškovas įrodė visas būtinąsias atsakomybės sąlygas atsakovo O. P. civilinei atsakomybei kilti.

18Teismas neturi pagrindo abejoti, atsakovės Y. P. paaiškinimais, kad buto pardavimo metu atsakovas O. P. veikė be jos pritarimo ir nederino su ja jokių buto pardavimo klausimų. Ta aplinkybė, jog atsakovė kreipėsi į AB SEB banko darbuotojus, prašydama paaiškinti susiklosčiusią situaciją, patvirtina kad atsakovė Y. P. neatliko bendrų neteisėtų veiksmų su atsakovu O. P.. Atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovė Y. P. yra solidariai atsakinga su atsakovu O. P., kadangi pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu pareiškėjai buvo susituokę, o parduotas butas atsakovams priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Kaip jau buvo konstatuota, byloje nenustatyta, kad atsakovė Y. P. būtų atlikusi bendrus neteisėtus veiksmus su atsakovu O. P., o vien ta aplinkybė, kad santuokos nutraukimo metu atsakovė Y. P. prašė priteisti iš atsakovo O. P. 69000,00 Lt piniginę kompensaciją, nesudaro pagrįsto pagrindo konstatuoti, kad atsakovė Y. P. yra solidariai atsakinga su O. P. dėl jo pasisavintos 71095,44 Eur (245478,33 Lt) sumos, kuri dėl atsakovo kaltės nebuvo nukreipta į AB SEB banko sąskaitą, atsakovų kreditiniam įsipareigojimui dengti.

19Ištyrus ir įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių, jų atstovų parodymus, esant nustatytam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad ieškovo ieškinys įrodytas iš dalies, todėl tenkintinas dalyje dėl 42133,44 Eur žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo O. P. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams, konstatuotina, kad ieškovas neįrodė solidarios atsakovės Y. P. atsakomybės, todėl ta ieškinio dalis atmestina kaip neįrodyta ir nepagrįsta.

20Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas. CK 6.37 str. nustatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo O. P. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 42133,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-07-01 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

22LR CPK 93 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

23Ieškovas pateikė duomenis, jog 2014-12-22 teisinių paslaugų sutarties Nr. KL/PC/00033 ir 2014-12-22 sąskaitos už teisines paslaugas Nr. KL/PC/003 pagrindu už advokato teisines paslaugas 2014-12-29 mokėjimo pavedimu sumokėjo 724,05 Eur (2500,00 Lt). Ieškovas tai pat patyrė 849,00 Eur išlaidų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu. Atsižvelgiant į tai, ieškovui „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančiam per „If P&C Insurance AS“ filialą iš atsakovo O. P. priteistini 1573,05 Eur bylinėjimosi išlaidų.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

25ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo O. P. (O. P.), a. k. 3850718046, 42133,44 Eur (keturiasdešimt du tūkstančius vieną šimtą trisdešimt tris Eur 44 ct) žalos atlyginimo.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš atsakovo O. P. (O. P.), a. k. 3850718046, 1573,05 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt tris Eur 05 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Atsakovė Y. P. atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti atsakovės... 4. Atsakovas O. P. ir trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimų per teismo... 5. Ieškovo „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C... 6. Atsakovas O. P. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 7. Atsakovės Y. P. atstovas advokatas Arūnas Devėnas teismo posėdžio metu su... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-07-30 notarė patvirtino pirkimo-pardavimo... 10. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ginčas kilo žalos atlyginimo, kylančio... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalis nustato, jeigu... 12. Ieškovas prašo skolą priteisti iš atsakovų solidariai, motyvuodamas tuo,... 13. Pažymėtina, kad paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo... 15. Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti... 16. Byloje neginčijamai nustatyta, kad notarė, tvirtindama atsakovams... 17. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir jas patvirtinantiems... 18. Teismas neturi pagrindo abejoti, atsakovės Y. P. paaiškinimais, kad buto... 19. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių, jų... 20. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 22. LR CPK 93 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 23. Ieškovas pateikė duomenis, jog 2014-12-22 teisinių paslaugų sutarties Nr.... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str.,... 25. ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo O. P. (O. P.), a. k. 3850718046, 42133,44 Eur... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovo O. P. (O. P.), a. k. 3850718046, 1573,05 Eur (vieną... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...