Byla e2-29149-235/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „CT Force“ ieškinį atsakovui V. L. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas jo naudai priteisti iš atsakovo 2480,72 eurų žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų. Ieškovas nurodė, kad UAB „CT Force“ yra iškelta bankroto byla. Laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki bankroto bylos iškėlimo vieninteliu bendrovės akcininku ir direktoriumi buvo atsakovas V. L.. Atsakovas nevykdė LR Akcinių bendrovių įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintos pareigos ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos inicijavimo įmonei. Kreditoriniai reikalavimai yra pradelsti ir viršija įmonės turtą. Bendrovė jau kuris laikas nevykdė veiklos, nesirūpino įmonės skolininkais bei toliau didino įsipareigojimus kreditoriams. Yra susidariusi ir Vilniaus apygardos teismo nutartimi 2016-03-09 patvirtinta bendra 2480,72 eurų kreditorių finansinių reikalavimų suma. Tai yra žala, kurią privalo atlyginti atsakovas. Prašo ieškinį tenkinti, priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovas nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovui BUAB „CT Force“ Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutartimi yra iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas P. P.. Ieškovo paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais yra nustatyta, kad BUAB „CT Force“ vienintelis akcininkas ir direktorius nuo 2009-01-19 buvo atsakovas V. L.. Vilniaus apygardos teismas nutartyje iškelti bankroto bylą yra nurodęs, kad keliant bankroto bylą UAB „CT Force“ atskaitomybės dokumentų nepateikė. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo teikiami nuo įmonės įregistravimo. Bendrovės vardu nėra jokio turto, įmonei buvo taikomos priverstinio poveikio priemonės, skolos nebuvo išieškotos. Vilniaus apygardos teismas nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo konstatavo, kad atsakovas pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bendrovės pradelsti įsipareigojimai beveik sutampa su įmonės turtu. Kreditoriniai reikalavimai yra pradelsti ir viršija įmonės turtą, konstatavo, kad pradelsti įsipareigojimai atsirado palaipsniui, ir taip pripažino netinkamai vykdomą vadovo funkciją bei nesikreipimą į teismą laiku dėl bankroto bylos iškėlimo. Bendrovė jau kurį laiką nevykdė veiklos, nesirūpino įmonės skolininkais bei toliau didino įsipareigojimus kreditoriams. Taigi, remiantis išdėstytu, yra nustatyta, kad atsakovas kaip įmonės vadovas nevykdė LR Akcinių bendrovių įstatymo 8 str. 1 d. nustatytos pareigos ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos inicijavimo įmonei. Nustatyta, kad šiai dienai yra susidariusi ir Vilniaus apygardos teismo 2016-03-09 nutartimi patvirtinta 2480,72 eurų dydžio kreditorinių reikalavimų sumą. Taigi, tai yra vadovo veiksmais padaryta bendrovei žala.

7Remiantis LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 str. 14 p. administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais nesilaikant įstatyme įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. CK 2.87 str. įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu (LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 1 d.). Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.) (LAT 2006-05-25 nutartis Nr. 3K-7-266/2006, 2011-03-25 Nr. 3K-3-130/2011).

8Šiuo atveju yra nustatyta, kad atsakovas, būdamas įmonės vieninteliu akcininku ir vadovu pažeidė įstatymo nustatytas jam specialias vadovo pareigas (CK 2.87 str. 1 d., 2 d., t.y. nustojus veikti įmonei, kurį laiką formavosi skolos, tačiau vadovas ilgą laiką nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Todėl yra susidarę 2480,72 eurų dydžio finansiniai įsipareigojimai kreditoriams, kurie yra patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2016-03-09 nutartimi. Taigi, tokiais atsakovo veiksmais buvo padaryta įmonei 2480,72 eurų dydžio žala Todėl atsakovas privalo atlyginti įmonei padarytą žalą. Šiuo atveju atsakovo kaltė yra preziumuojama. Taigi, remiantis išdėstytu, bei vadovaujantis CK 6.246 str. – 6.249 str., 6.251 str., 2.87 str. 7 d. iš atsakovo priteistina ieškovui 2480,72 eurai žalos atlyginimo.

9Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2480,72 eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016-06-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

10Remiantis LR CPK 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p. iš atsakovo priteistina 56 eurai žyminio mokesčio valstybės naudai.

11Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str. str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo V. L., a.k. ( - ) 2480,72 eurų žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 2480,72 eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-06-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BUAB „CT Force“, į.k. 302299173, naudai.

14Priteisti iš atsakovo V. L., a.k. ( - ) 56 eurus žyminio mokesčio valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus žyminį mokestį valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

15Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai